Starea îNVĂŢĂMÂntului


VIII . 5. Situaţia bazei sportive a unităţilor şcolareYüklə 1.74 Mb.
səhifə11/16
tarix25.01.2019
ölçüsü1.74 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
VIII . 5. Situaţia bazei sportive a unităţilor şcolare.


Tabel.1 Situaţia sălilor de sport:


Mediul

Tip A

Tip B

Tip C

Improvizate

Fără sală

Total

Urban

2

9

10

8

3

32

Rural

4

2

4

32

63

105

Total

6

11

14

40

66

137Tabel 2 – Situaţia terenurilor de sport

Şcoli fără teren

Şcoli cu teren

( pământ/ iarbă)

Şcoli cu teren

( bitum/asfalt)

Grad de uzură

49

24

64

10 terenuri fără uzură

22 terenuri grad mic de uzură

10 terenuri grad mediu de uzură

69 terenuri grad mare de uzură

26 terenuri grad foarte mare de uzură

 • Se constată că multe unităţi din mediul rural oferă condiţii minime pentru desfăşurarea lecţiilor practice, mai ales în sezonul rece;

 • 53,28% dintre unităţile şcolare nu au terenuri sau deţin terenuri care nu oferă condiţii minimale pentru desfăşurarea lecţiilor practice;

 • 69,34% dintre terenuri au grad mare / foarte mare de uzură, care nu oferă condiţii proprii pentru orele de educaţie fizică.


VIII. 6. Situaţia altor spaţii (internate, cantine)

 1. INTERNATE
Unitatea de învăţământ

Număr de corpuri de clădire

Nr. camere/ corp de clădire

Nr. paturi/ cameră

Total locuri

Număr locuri ocupate

Spaţii cu alte destinaţii

Personalul încadrat

Total

Nr. elevi proprii

Nr. elevi de la alte şcoli

 1. Colegiul Agricol „N. Cornăţeanu” Tulcea

2

30

8 x 6p

10 x 2p


68

107

107

-

15

6

 1. Liceul Agricol Topolog

Neautorizat

1

9

5

45

30

30

0

-

3

 1. Liceul Teoretic „Ion Creangă” Tulcea

1

34

8

80

65

59

6

6

12

 1. Liceul “D. Cantemir” Babadag

1

33

6

108

50

50

0

10

2

 1. Colegiul “A. Saligny” Tulcea

1

43

4

172

80

76

4

2

3

 1. Colegiul „Brad Segal”

1

68

5

340

170

120

50

7

12

 1. Liceul Teoretic “Gr. Moisil”

1

31

2/4/5

130

130

120

10

6

6

 1. Colegiul Economic “Delta Dunării” Tulcea

2

30


4

240


240

240

0

9

8

 1. Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ioan Casian” Tulcea

1

20

4 / 6

84

67

58

9

0

6

 1. Colegiul Tehnic “H. Coandă” Tulcea

1

10

8

80

80

80

0

0

3

 1. Clubul Sportiv Şcolar Tulcea

1

20

4

96

36

36

0

7

5

TOTAL

13

358
1443

1059

989

70


 1. CANTINE
Unitatea de învăţământ

Nr. locuri /serie

Nr. abonaţi interni

Nr. abonaţi externi

Nr. de mese servite/zi

Personalul încadrat (nr. posturi defalcate şi ocupate)

 1. Colegiul Agricol „N. Cornăţeanu” Tulcea

 2. Reabilitare

100

0

0

3 / zi

3

 1. Liceul Agricol Topolog

 2. Neautorizată; 84 mp

30

30

0

3/zi

2

 1. Liceul Teoretic „Ion Creangă” Tulcea

100

161

62

3 / zi

6

 1. Liceul “D. Cantemir” Babadag

80

50

0

3/zi

1

 1. Colegiul “A. Saligny”

200

100

4(cu 20 preşcolari)

3/zi

4

 1. Colegiul „Brad Segal” Tulcea

150

170

0

3 / zi

4

 1. Liceul Teoretic “Gr. Moisil”

100

130

103

3/zi

5

 1. Colegiul Economic “D. Dunării” Tulcea

150

240

0

3/zi

6

 1. Seminarul Teologic

70

65

0

3/zi

2

 1. Colegiul Tehnic “H. Coandă” Tulcea

80

71

0

3/zi

2

 1. Clubul Sportiv Şcolar Tulcea

40

0

0

0

1

 1. Liceul Teoretic „C. Brătescu” Isaccea

60

0(preşcolari)

23

3/zi

1 muncitor bucătar

TOTAL

1148

1010

212

IX. FACILITĂŢI
IX.1. Situaţia cabinetelor medicale şi stomatologice din unităţile de învăţământ


URBAN

Nr. dispensare medicale şcolare

Nr. medici

Nr. personal mediu

Barem urgenţă

DA/NU


Tulcea

5

6

27

Da

Macin

1

1

3

Da

Isaccea

1

-

1

Da

Babadag

1

1

2

Da

Sulina

1

1

1

Da

Total urban

9

9

34

-

Topolog

1

-

1

Da

Total rural

1 **

- **

1 **

-

* medici prin delegare de către DAPS Tulcea Primăria Tulcea

** supravegherea stării de sănătate este asigurată de către CMI (medicii de familie) din localităţile din mediul rural
B. Cabinete stomatologice


Mediul

Nr. cabinete

Nr. medici

Nr. personal mediu

Urban

1

1

1

Rural

0

-

-X. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PARTICULAR

X.1. Reţeaua şcolară


 1. la Grădiniţa TIC-PITIC Tulcea cu 3 grupe de 37 copii dintre care:

 • 2 grupa mică – 22 copii

 • 1 grupă mare - 15 copii
 1. Şcoala Postliceală „Sfântul Luca“ Tulcea care a asigurat şcolarizarea pentru asistent medical generalist, asistent medical de farmacie şi alte 2 calificări profesionale, asistent medical radiolog şi asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare fiind consituite 26 clase cu 664 elevi la zi din care:

 • 15 clase anul I - III asistent medical generalist cu 406 elevi

 • 8 clase anul I - III asistent medical farmacie cu 184 elevi

 • 1 clasă anul II asistent medical radiolog cu 16 elevi

 • 2 clasă anul I-II asistent medical balneofiziokinetoterapie – 58 elevi


X.3. Situaţia acordării autorizaţiei de încredere, acreditărilor

Grădiniţa Particulară TIC-PITIC a obţinut acreditarea de funcţionare în urma evaluării externe conform ordinului MEN nr. 4231 / 16.07.2013.

Şcoala Postliceală „Sfântul Luca” a fost acreditată pin ordin M.E.C.T.S. nr. 4751 / 24.08.2010. Conform Ordinului M.E.C.T.S. nr.5395/21.08.2012, acesteia i s-a acordat autorizaţie de funcţionare provizorie pentru alte 3 calificări profesionale:

-asistent medical de laborator;

-asistent medical de radiologie;

-asistent medical balneofiziochinetoterapie


X.4. Aspecte ale actului didactic în unităţile de învăţământ particular, rezultatele elevilor.
La Grădiniţa Particulară TIC-PITIC, predarea a fost asigurată de 2 educatoare calificate titulare şi 1 cadru didactic necalificat.

Sediul oferă spaţii corespunzătoare, curate şi foarte bine dotate pentru activităţile curriculare, extraşcolare şi de odihnă: sală pentru fiecare grupă, sală de mese, dormitoare, sală de muzică şi dans, atelier de arte plastice, curte amenajată şi dotată corespunzător. Ambientul întregii unităţii este atractiv, estetic, stimulator pentru procesul didactic permiţând copiilor explorarea activă şi internacţiuni variate cu materialele, cu ceilalţi copii şi cu educatoarele. Centrele de activitate sunt funcţionale, iar dotarea este personalizată şi adaptată particlarităţilor de vârstă.

Resursele materiale s-au dezvoltat de la înfiinţarea grădiniţei şi până în prezent, spaţiul clădirii extinzându-se cu mansardă unde a fost amenajat un dormitor şi un loc de relaxare pentru copii.

In procesul educaţional grupele urmează numărul de ore prevăzut prin planul-cadru şi opţional pentru doritori funcţionează 5 cercuri (karate, arte plastice, limba franceza, gimnastică aerobică, logopedie) susţinute la PCO de profesori şi instructori sportivi.


La Şcoala Postliceală „Sfântul Luca” au fost încadrate 27 de cadre didactice (profesori, medici, asustenţi, dintre care: 9 titulare, 6 suplinitori cu normă întreaga, 4 asistenţi-maiştri şi 8 cadre - PCO).

Predarea este asigurată de un corp profesoral cu un nivel ridicat de calificare a formării elevilor în domeniul nursing-ului: profesori, specialişti în domeniul medicinei, biologiei, psihologiei, sociologiei, maiştri instructori. Activităţile se desfăşoară în cabinetul de anatomie, cabinete pentru demonstraţii clinice, cabinet medical, bibliotecă şi sală de lectură; de asemenea, şcoala dispune de o reţea de calculatoare conectată la internet.Examenul de certificare a calificării profesionale s-a desfăşurat în perioada iulie – august 2014 la care au participat un număr de 54 de elevi de la calificarea profesională asistent medical de farmacie (100% procent promovare) şi 186 elevi din 188 înscrişi de la asistent medical generalist, cu procentaj 99% la fete promovare şi 95% la băieţi, toate mediile fiind cuprinse în intervalul 8,00-10.
XI. ÎNVĂŢĂMÂNTUL ALTERNATIV
XI.1. În judeţul Tulcea funcţionează alternativa educaţională Step-by- Step
Unităţile şcolare şi efectivele de copii / elevi cuprinse în alternativă:


 1. 14 grădiniţe (5 mediul urban şi 9 mediul rural) din care 3 au avut program prelungit şi 11 program normal. Efectivele au curpins 29 de grupe cu 594 copii dintre care:

 • 6 grupa mică (139 copii),

 • 9 grupa mijlocie (188 copii),

 • 9 grupa mare (199 copii)

 • 5 grupe combinate (68 copii)

 1. 10 unităţi şcolare ciclul primar (3 rural, 7 urban) cu 35 de clase / 789 elevi

      • 6 clasa pregătitoare (151 elevi)

      • 5 clasa I (121 elevi)

      • 8 clase a II-a (195 elevi)

      • 7 clasa a III-a (133 elevi)

      • 9 clasa a IV-a (189 elevi)

Ţinând cont că la nivelul judeţului sunt în prezent multe unităţi şcolare cu deficit bugetar la asigurarea plăţii salariilor există ameninţarea ca unele dintre acestea să renunţe în viitor la constituirea claselor de step
XI.2. Alternative şcolare educaţionale în învăţământul din România


Denumire unitate de învăţământ

Mediu

Forma de învăţământ

Total

An I

An II

An III

An IV

Clase

Elevi

Clase

Elevi

Clase

Elevi

Clase

Elevi

Clase

Elevi

ŞCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS" TULCEA

U

A doua şansă PRIMAR

1

13

0.25

5

0.25

2

0.25

4

0.25

2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂCIN

U

A doua şansă PRIMAR

1

8

1

8

 

 

 

 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL

R

A doua şansă PRIMAR

1

12

0.25

2

0.25

4

0.25

3

0.25

3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN COŞOVEI" SOMOVA

R

A doua şansă PRIMAR

1

15

0.5

7

0.5

8

 

 

 

 

A doua şansă PRIMAR - TOTAL

4

48

2

22

1

14

0.5

7

0.5

5

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA" TULCEA

U

A doua şansă SECUNDAR INFERIOR

1

15

1

15

 

 

 

 

 

 

LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN BRĂTESCU" ISACCEA

U

A doua şansă SECUNDAR INFERIOR

1

9

 

 

 

 

 

 

1

9

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL

R

A doua şansă SECUNDAR INFERIOR

4

55

1

15

1

19

1

10

1

11

A doua şansă SECUNDAR INFERIOR - TOTAL

6

79

2

30

1

19

1

10

2

20TOTAL

10

127

4

52

2

33

1.5

17

2.5

25


XI.3. Perspective şi tendinţe
Urmărind evoluţia grupelor şi claselor pe ultimii 4 ani, la grădiniţă, de la 34 de grupe cu 801 copii în anul şcolar 2010 – 2011, s-a ajuns în prezent la 29 grupe cu 594 copii, o scădere evidentă în concordanţă cu scăderea demografică.

La ciclul primar, de la 31 de clase cu 660 elevi în anul şcolar 2010 – 2011, am progresat la 35 de clase cu 789 elevi în prezent, dar mărirea se datorează apariţei de anul trecut a clasei pregătitoare.

Ţinând cont că la nivelul judeţului sunt în prezent multe unităţi şcolare cu deficit bugetar la asigurarea plăţii salariilor există ameninţarea ca unele dintre acestea să renunţe în viitor la constituirea claselor de step.
XII. INTEGRAREA EUROPEANĂ. RELAŢII INTERNAŢIONALE, PROGRAME DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ, PARTENERIATE, ÎNFRĂŢIRI, ETC.
Obiectiv general: promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene în şcolile judeţului Tulcea.
Obiective specifice:

 1. Dezvoltarea şi promovarea spiritului european la nivelul comunităţii şcolare şi locale;

 2. Creşterea iniţiativei şcolilor din judeţ pentru realizarea de parteneriate în colaborare cu alte şcoli europene în vederea sporirii calităţii în educaţie.

 3. Promovarea şi dezvoltarea valorilor europene, asigurarea şanselor egale la educaţie şi formare pentru elevi şi cadre didactice;

 4. Extinderea mobilităţilor, a schimburilor de experienţă şi a parteneriatelor educaţionale, diseminarea exemplelor de bună practică;

 5. Extinderea participării şcolilor la programele comunitare finanţate de Comisia Europeană „ERASMUS+”, administrate de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), precum şi accesarea fondurile de aderare (FSE);

 6. Creşterea nivelului de pregătire profesională a cadrelor didactice prin participarea la programe internaţionale de formare/perfecţionare profesională.


Fonduri Structurale:

 • Proiecte încheiat în septembrie 2013

  1. POS DRU: Proiect strategic “La un click de educaţia modernă şi eficientă”, ID 62150, AP 1, DMI 1.3., beneficiar ISJ Iaşi, parteneri ISJ Tulcea, SIVECO România, CCD Iași

Rezultatele proiectului:


Seria


Nr. grupeNr. cursanți înscriși


Perioada de derulare a activităţilor de formare

Nr. cursanţi admişi la evaluarea finală

Nr. cursanţi prezenţi la evaluarea

finală

Nr. cursanţi absenţi la evaluarea

finală

Abandon

Perioada evaluării finale

Nr. locaţii ale formării/

evaluării


SERIA I

6


137

Nov. 2011-martie 2012

136

136

1

1


Martie 2012

5 locaţii

SERIA

a II-a


6

131

Dec. 2011 – apr. 2012

128

128

3


3


Aprilie 2012

5 locaţii

SERIA

a III-a


6

143

Apr. – aug. 2012

142

142

1

1


Aug. 2012

4 locaţii

SERIA

a IV-a


6

139


Mai – sept. 2012

138

138

1


1


Sept. 2012

5 locaţii

SERIA

a V-a


6

173

Sept. – ian. 2013

162

162

10


10


Ian. 2013

5 locaţii

SERIA

a VI-a


6

153

Oct. – febr. 2013

151

151

2

2


Febr. 2013

5 locaţii

SERIA

a VII-a


6

161

Febr. – iunie 2013

161


161

0

0


Iunie 2013

5 locaţii

SERIA

a VIII-a


5

145

Martie –iulie 2013

145


145


0

0


Iulie 2013

5locaţii

TOTAL

47

1182


noiembrie 2011 – iulie 2013

1163

1163

18

18
40 locaţiiCereri de finanțare depuse la apelul din 2013 aprobate și aflate în derulare

 1. ISJ Tulcea- Solicitant

Titlul proiectului: Acces pentru Copii si Tineri la a Invata pentru Viata - ACTIV

Valoare in mii Euro: 1.946.090

Programul/linia de finantare: POSDRU/AP2, DMI 2.2

Durata proiectului: 18 luniData depunerii: 14.08.2013


  1. ISJ Tulcea -Solicitant

 1. Titlul proiectului: „Fii Pregatit - Program Educational de Sprijin pentru Dezvoltarea Competentelor Cheie”

 2. Valoare in mii Euro: 1.445.911,11

 3. Programul/linia de finantare: POSDRU/AP1, DMI 1.1

 4. Durata proiectului: 18 luni

 5. Data depunerii: 14.08.2013

ISJ Tulcea- Partener
1. Titlul proiectului: Consiliere si Oportunitati de Reintegrare si Acces Liber la educație- CORAL

 1. Valoare in mii Euro: 1.971.179,08

 2. Programul/linia de finantare: POSDRU/AP2, DMI 2.2

 3. Durata proiectului: 18 luni

 4. Data depunerii: 14.08.2013
   • Programul eTwinning

  • parte componentă a programului de Învăţare permanentă al Comisiei europene şi reprezintă o platformă prin care şcolile colaborează prin intermediul internetului cu şcoli partenere din UE, din Islanda şi din Norvegia;

  • profesorii şi elevii din România vor avea posibilitatea de a colabora şi de a face schimb de informaţii cu alţi participanţi din alte ţări, în vederea constituirii de parteneriate pe termen lung sau scurt pe diferite domenii de interes;  • Festivalul Naţional al Şanselor Tale! Ediţia 2013, s-a desfășurat sub genericul "Cetățean român-cetățean european”, în perioada 18-24 noiembrie2013. Activitățile au fost realizate în parteneriat de către Inspectoratul Școlar Județean Tulcea și Casa Corpului Didactic Tulcea. Toate acțiunile planificate au fost mediatizate pe site-ul CCD Tulcea www.ccdtulcea.ro, pentru o mai bună diseminare în rândul cadrelor didactice ale județului Tulcea. În cadrul Festivalului au fost organizate diverse activități precum: expoziție-materiale didactice, produse educaționale, dezbatere pe tema „Cetățean român –cetățean european”, seminarul: „Mobilități individuale de formare continuă”, seminar pe tema: „Exemple de bună practică în proiectele multilaterale/bilaterale Comenius, Leonardo da Vinci (VETPRO, IVT)”, lansare de carte: Imaginea publica a Monarhiei in Romania, autor prof. Niculae Cristea. În cadrul Festivalului Național al Șanselor Tale am realizat și o activitate de promovare a noului programul ERASMUS+ al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020.
  • Europa, casa noastră este o campanie de informare şi comunicare anuală menită să transpună priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene în mediul şcolar. Campania va fi implementată în numele şi sub îndrumarea Reprezentanţei Comisiei Europene în România, de către Chelgate Public Affairs & Public Relations. În cadrul componentei vizite în școli a campaniei "Europa, casa noastră" echipa de comunicatori a organizat întâlniri cu elevii şi profesorii din câte o școală generală din fiecare judeţ al ţării. În judeţul Tulcea, au fost vizitate în acest an: Colegiul Dobrogean“Spiru Hater” Tulcea şi Şcoala Gimnazială Mihail Kogălniceanu.
 1. Consiliere, consultanţă oferită cadrelor didactice interesate de programele ANPCDEFP: Avizarea şi verificarea aplicaţiilor la termenele limită pentru Apelul Naţional 2014 din cadrul programului Erasmus+ noul program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020. 1. Informare: Accesibilizarea informaţiei pentru publicul ţintă, diseminarea informaţiei la zi referitoare la programele comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale:

  • În martie 2014,  la Casa Corpului Didactic Tulcea au fost organizate doua sesiuni de formare pentru cadrele didactice din județul Tulcea pentru a putea accesa programul ERASMUS+;

  • Grupa de formabili a fost constituită din  cadre didactice care provin din școli din mediul  urban și rural .

  • Calendarul activităților cursului a cuprins următoarele teme:

- Prezentarea programului Erasmus+ noul program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020;

- Apelul european și național 2014;

- prezentarea celor 3 acțiuni cheie ale programului: Proiecte de mobilitate, Proiecte startegice și sprijin pentru politici.

- obținerea codului PIC.  • Organizarea de către ISJ Tulcea împreuna cu ANPCDEFP a reuniunii de informare privind noul program ERASMUS+ al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020, în data de 17 ianuarie 2014. La această reuniunea a participat reprezentatul ANPCDEFP, Veronica Simionescu, și 58 de repezentanți ai unităților școlare din mucicipiul și județul Tulcea, reprezentanții CCD Tulcea, ai Instituției Prefectului, dar și membrii ai ONG-urilor locale.
 1. Monitorizare : Creşterea calităţii proiectelor şcolare şi a impactului asupra instituţiei 

  • elaborarea rapoartelor de monitorizare pentru Agenţia Naţională pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale: au fost realizare vizite de monitorizare in situ în următoarele unităţi de învăţământ care participă la programul sectorial Comenius :Şcoala Gimnazială ”Constantin Găvenea” Tulcea, Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” Tulcea, Școala Gimnazială ”Ion Luca Caragiale” Tulcea

  • Concursul Național ”Made for Europe” ediția 2014 Brașov, reprezentanții județului Tulcea au obținut locul II – secțiunea proiecte de parteneriat, nivel primar : Școala Gimnazială ”I.L. Caragiale” Tulcea , prof. Coordonator Mioara Custură, eleva clasa a III-a Chiricuță Cristina.
  • Candidaturi depuse pe apelul 2014 a programului EASMUS+ :
Nr. Crt.

Tipul programului/termen limită

Unitatea de înățământ

Titlul proiectului

Rezultatul selecției

1.

Mobilități școlare /17 martie 2014

Scoala Gimnaziala "I.L.Caragiale" Tulcea

The power of education!

Respins din lipsă de fonduri

2.

Mobilități școlare /17 martie 2014

Scoala Gimnaziala Speciala NR. 14 Tulcea

Școala Europeana pentru Copiii cu

Cerințe Educative Speciale
Respins din lipsă de fonduri

3.

Mobilități școlare /17 martie 2014

Școala Gimnazială ”Grigore Antipa”

Mâine mai buni ca azi

Respins din lipsă de fonduri

4.

Mobilități școlare /17 martie 2014

Colegiul Economic "Delta Dunării" Tulcea

Dezvoltarea competentelor de utilizare a noilor metode si tehnici pentru susținerea activității didactice.


Respins din lipsă de fonduri

5.

Mobilități școlare /17 martie 2014

Scoala Gimnaziala "Gheorghe Banea" Măcin

”Creativitate si inovatiefundamentul

calitatii in educatie”
Punctaj insuficient

6.

Mobilități școlare /17 martie 2014

Școala Gimnazială "Constantin

Brancoveanu” Babadag
HOW OUR PUPILS EVOLVE (HOPE)

Punctaj insuficient

7.

Mobilitate în domeniul formării profesionale/termen 17 martie 2014

Colegiul "Anghel Saligny"

Tulcea”AS în electronică!”

Grant Aprobat – 53,436.00 Euro

8.

Mobilitate în domeniul formării profesionale/termen 17 martie 2014

Colegiul Economic "Delta Dunării" Tulcea

Formarea la standarde europene poarta către o piața a muncii fără granițe


Rezervă

9.

Proiect de parteneriat strategicîn domeniul școlar, între școli/termen 30 aprilie 2014

Scoala Gimnaziala Elena Doamna Tulcea

37 88,920 0 Respi

Respins – punctaj insuficient
 • Analiza SWOT
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 • Existenţa unui cadru reglementat legal pentru desfăşurarea activităţii inspectorului cu programe O.M. 4284 din 7.06.2005 ;

 • creşterea numărului de cadre didactice şi unităţi şcolare ce depun solicitări de finanţare pe diferite programe europene ce acordă finanţări nerambursabile;

 • strategia de dezvoltare a I.S.J. Tulcea adaptată obiectivului ce vizează întărirea dimensiunii europene în educaţie ;

 • schimbarea atitudinii cadrelor didactice faţă de necesitatea compatibilizarii sistemului românesc la cel european;

 • acţiuni de informare, consiliere şi monitorizare privind iniţierea şi implicarea în programe cu finanţare europeană;

 • acţiuni de promovare a exemplelor de bună practică din proiectele de parteneriat european.
 • dotarea tehnică modestă a unor unităţi şcolare (internet, tehnică modernă de predare şi comunicare, etc.) ;

 • disponibilitate numerică şi motivaţională redusă din partea personalului calificat capabil să comunice într-o limbă de circulaţie internaţională;

 • delegarea redusă la nivelul echipelor de personal din unităţile şcolare în ceea ce priveşte existenţa unei persoane care să răspundă de activităţile cu specific european la nivelul iunstituţiei;

 • participare redusă a directorilor unităţilor şcolare la activităţi de informare consiliere, diseminare a acţiunilor de profil;

 • în strategiile manageriale ale directorilor se regăsesc într-un procent scăzut obiective care să vizeze dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei, iniţierea de parteneriate cu alte unităţi şcolare europene sau formarea personalului didactic prin programe internaţionale ;

 • lipsa de dorinţă privind formarea profesională pe tot parcursul vieţii;

 • iniţiativa scăzută a şcolilor privind implicarea în proiecte de parteneriat european.

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

 • comunicarea şi consilierea permanentă cu Direcţia Generala de Integrare Europeană şi Programe Comunitare a M.E.N. şi A.N.P.C.D.E.F.P. privind programele şi acţiunile europene pe care le gestionează;

 • diversificarea tipurilor de programe europene accesibile unităţilor de învăţământ ;

 • creşterea numărului de mobilităţi pentru elevi şi cadre didactice

 • mărirea plafoanelor de finanţare pentru proiectele iniţiate în cadrul programelor Uniunii Europene;

 • dezvolatarea parteneriatelor cu autorităţile locale.

 • insuficienta conştientizare şi pregătire a resursei umane de la nivel de sistem privind importanţa şi rolul iniţierii şi implicării în proiecte cu diferite surse de finaţare;

 • pericolul incapacităţii de absorţie a fondurilor europene destinate accesării de către unităţile din sistemul de învăţămînt ;

 • numărul redus de campanii de promovare şi training-uri de specialitate organizate de instituţiile abilitate.


XIII. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ÎN UNITĂŢILE ŞCOLARE ŞI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə