2009 Cuprins I. Secţia civilă 6Yüklə 499,77 Kb.
səhifə1/12
tarix26.07.2018
ölçüsü499,77 Kb.
#59158
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

CURTEA DE APEL IAŞI

Decizii relevante

Pronunţate în trimestrul I

2009


Cuprins

I. Secţia civilă 6

1. Acţiune pentru restrângerea exercitării dreptului la liberă circulaţie în statele Uniunii Europene 6

2. Legea nr.10/2001. Restituire în natură 7

3. Acţiune în constatarea dreptului de servitute legală. Drept de acces pentru operatorul public de reţea destinată serviciilor de telecomunicaţii 10

4. Contract de vânzare-cumpărare. Acţiune în constatarea nulităţii absolute 14

5. Antecontract. Bun în indiviziune 17

6. Hotărâre de îndreptare a erorii materiale. Cale de atac 20

II. Secţia penală 24

1. Vătămare corporală gravă – pierderea unui organ – prevăzută de art. 182 alin. 2 C.pen. 24

2. Propunere de arestare preventivă. Luarea măsurii. Pericol social concret pentru ordinea publică. Recurs. Revocarea măsurii 27

3. Cererea de sesizare a Curţii Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a unor texte de lege. Cerinţele impuse de art. 29 alin. 1, 2, 3 din Legea nr. 47/1992 republicată 30

4. Criterii de diferenţiere între vătămare corporală gravă – art. 182 C.pen. – şi tentativă de omor prevăzută de art. 20 raportat la art. 174 C.pen. 32

5. Cerere de preluare a judecăţii în cadrul procedurilor instituite prin Legea nr.302/2004 34

6. Recidiva postcondamnatorie (art. 37 lit. a C.pen.) şi concursul de infracţiuni (art. 33 lit. a C.pen.). Forme ale pluralităţii de infracţiuni – criterii de diferenţiere. Circumstanţe atenuante: depăşirea limitelor legitimei apărări sau săvârşirea infracţiunii în condiţii de provocare (art. 73 lit. a şi b C.pen.). Respectarea dreptului la apărare 36

7. Contestaţie la executare. Condiţii de admisibilitate. Art. 461 C.pr.pen. Căi de atac 43III. Secţia comercială 47

1. Revizuire. Încadrarea cererii în raport de situaţia de fapt expusă. Efecte 47

2. Nelegala citare. Consecinţe 48

3. Necitarea pârâtului în faţa instanţei de fond. Necomunicarea hotărârii. Consecinţe 49IV. Secţia de contencios administrativ şi fiscal 51

1. Ajutor public judiciar în materie civilă. Condiţii de acordare 51

2. Anulare act administrativ emis de organele administraţiei publice locale – primarul localităţii. Stabilirea cadrului procesual de reclamant 52

3. Funcţionar public. Sancţiune disciplinară. Soluţionarea acţiunii în anulare fără a se asigura participarea la procedura contencioasă a autorităţii emitente a actului administrativ contestat. Lipsa rolului activ al instanţei 54

4. Achiziţii publice. Plângere împotriva deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor de respingere ca inadmisibilă a contestaţiei. Admisibilitate 55

5. Dobânda datorată în cazul restituiri sumei plătite cu titlu de taxă specială pentru autoturisme 57

6. Achiziţii publice. Preţul ofertat. Limitele verificării pe care autoritatea contractantă o poate efectua cu privire la nivelul şi structura preţului ofertat. Prevalenţa principiului eficientei utilizări a fondurilor publice 59

7. Recrutare personal cu statut special. Modificarea cadrului legislativ referitor la condiţiile cerute pentru numirea în funcţie. Dreptul angajatorului de a alege metoda de selecţie care să asigure realizarea scopului propus şi a standardelor impuse prin angajamentele asumate de România prin Tratatul de aderare la C.E. 61

8. Cerere de suspendare a actului administrativ întemeiată pe dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Condiţii de admisibilitate 62

9. Anulare hotărâre consiliu local de aprobare a înfiinţării unui parc eolian. Obligativitatea organizării licitaţiei publice. Consecinţe 64V. Secţia pentru cauze cu minori şi de familie 66

1. Cerere de recunoaştere a efectelor unei hotărâri judecătoreşti străine. Suspendarea judecăţii. 66

2. Încetarea măsurii de protecţie specială a plasamentului. Condiţia să fi încetat riscul de abuz ori neglijare în domiciliul părinţilor – art.68 alineat 2 din Legea nr.272/2004 68

3. Reîncredinţare minor spre creştere şi educare. Modificarea împrejurărilor avute iniţial în vedere. Aprecierea interesului superior al copilului în cadrul aplicării art.44 Cod familie 71

4. Judecată. Modificarea cererii. Înţelesul noţiunii reglementată de art.132 alin.1 C.pr.civ. Instanţa competentă 74

5. Restituirea cauzei la parchet - art.332 alin. 2 C.pr.pen. Sancţiunea încălcării dispoziţiilor art.172 alin. 1 C.pr.pen. ce reglementează asistenţa juridică facultativă. 76

6. Tăinuire. Cunoaşterea provenienţei ilicite a bunurilor dobândite. Cerinţa esenţială pentru caracterizarea laturii subiective 77

7. Abuz de încredere. Furt. Criteriu distructiv – modalitatea de a dobândi detenţia bunului 78

8. Tentativă de omor. Vătămare corporală gravă. Criterii de diferenţiere. Provocare. Existenţa condiţiilor prevăzute de art. 73 lit. b) C.pen. 80

VI. Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale 83

1. Decontarea cheltuielilor de reînnoire a mandatului solicitate de asistenţii judiciari din cadrul instanţelor judecătoreşti, în temeiul ordinelor de deplasare emise de tribunal 83

2. Obligarea consiliilor locale la acordarea tichetelor cadou 88

3. Diferenţa de spor de 95% din salariul de bază pentru orele prestate în zilele de sâmbătă şi duminică şi în sărbătorile legale, solicitată de sindicat în numele membrilor săi, în contradictoriu cu pârâta D.G.A.S.P.C. 94

4. Obligaţia angajatorului de a realiza o efectivă şi reală repunere a părţilor în situaţia anterioară concedierii. Daune morale la care este îndreptăţit salariatul 98

5. Refuzul angajatorului de reintegrare a contestatorului în funcţia de şef serviciu, în executarea unei hotărâri judecătoreşti de anulare a măsurii de modificare unilaterală a contractului său de muncă. Concedierea salariatului pentru desfiinţarea serviciului pe care îl conducea. Acte adiţionale încheiate la un contract care nu mai era în fiinţă 102


Yüklə 499,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə