Acta de Pleno 29. 11. 2017Yüklə 1,26 Mb.
səhifə4/15
tarix03.01.2019
ölçüsü1,26 Mb.
#88885
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ERANSKINA/ ANEXO


Tarifak aldatzen dira, Lurralde Agintaritzaren baitan onartutakoetara egokitzeko.
6 urteko haurrek ere bidaiatu ahalko dute doan, 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera.
Horrenbestez, honela geldituko dira hiriko garraio kolektiboko zerbitzu publikoa emateko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaren 3. Artikulua eta 4. Artikulua, kuotari buruzkoa:


Se modifican las tarifas para adecuarlas a las aprobadas en el seno de la Autoridad Territorial.

Se amplía la gratuidad hasta los 6 años de edad con efectos desde el 1 de enero de 2018.


En consecuencia, el Art. 3. Cuota y el Art. 4.- Bonificaciones de la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por la prestación del Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano quedan como sigue,9. Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza fiskala


9. Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas


XIV ERANSKINA. HIRI GARRAIO KOLEKTIBOAREN ZERBITZU PUBLIKOA EMATEAGATIK.


ANEXO XIV. POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO.
Cuota.___Garraio-tituloa'>3. art. Kuota.


Art. 3.- Cuota.


Garraio-tituloa

Kuota

(BEZ gabe)

Kuota

(BEZ barne, %10)

Título de transporte

Cuota

(sin IVA)

Cuota

(IVA 10% incl.)

ARRUNTAGENERALNoizbehinkako billetea (*)

1,32 €

1,45 €

Billete ocasional (*)

1,32 €

1,45 €

Txartelbus izengabekoa, billete bakoitza

0,90 €

0,99 €

Txartelbus anónima, cada billete

0,90 €

0,99 €

Txartelbus, txartelak 1etik 20ra

0,71 €

0,78 €

Txartelbus, billetes 1 a 20

0,71 €

0,78€

Txartelbus, txartelak 21etik 50era

0,56 €

0,62€

Txartelbus, billetes 21 a 50

0,56 €

0, 62 €

Txartelbus, txartelak 51eta hurrengoak 

0,14 €

0,15 €

Txartelbus, billetes 51 a y siguientes

0,14 €

0,15 €

Gau txori (gau-zerbitzua)1,82 €

2,00 €

Gau txori (servicio nocturno)1,82 €

2,00 €4. art. Hobariak
(…)


Art. 4.- Bonificaciones
(…)TITULO GUZTIETAN

Dtua.

EN TODOS LOS TITULOS

Dto.

Umeak, 6 urte arte(*)

100%

Niños hasta 6 años (*)

100%
*2018ko urtarrilaren 1an jarriko da indarrean/entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018.
Azken xedapena.

Ordenantza hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 2018ko apirilaren 2an jarriko da indarrean, 6 urtetik beherako erabiltzaileen titulu guztietako hobariari dagokionez izan ezik, zeina 2018ko urtarrilaren 1ean jarriko den indarrean, eta indarrean egongo da indargabetzea edo aldatzea erabakitzen ez den bitartean.Disposición final.


La presente Ordenanza, una vez publicado su texto en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, entrará en vigor a partir del 2 de abril de 2018, salvo la bonificación en todos los títulos a los usuarios de hasta 6 años que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018 y se mantendrá en vigor mientras no se acuerde su derogación o modificación.
Alkate jaunak eztabada tarteari hasiera eman dio eta lehenik eta behin Laborda andreari eman dio hitza puntu hau azaltzeko, 14. puntuarekin batera, Garraio Arautegiaren aldaketari buruzkoa. Berez, bi puntuak lotuta doaz eta tarifen politikarekin zerikusia daukate, ez soilik autobusarena, baizik eta datorren urteko, 2018ko Gipuzkoako garraio publikoaren tarifekin.
Gogoratzen duen bezala, 2013an Gipuzkoa osoan Mugi txartela ezarri zenetik, txartel bakarra, uste dute Gipuzkoa osoan garraio publikoaren erabileran aurretiko eta ondorengo garaiez hitz egin daitekeela.
Tarifen politika komuna edukitzea ekarri zuen, deskontu komun batzuk, baita kolektiboka ere, eta batez ere garraiobide desberdinen artean aldaketak egiteko politika bat ekarri zuen: hiri arteko autobusekin, topoarekin… eta horrek egiten du gero eta errazagoa izatea garraio publikoan mugitzea gure probintzian.
Horregatik, eta orain Irunbus zerbitzuari dagokion tasa onartzera doazen arren, egia da kontuan eduki behar dela horrek Gipuzkoako tarifen politika osoan bere eragina duela.
Izan ere, gaur gure tasekin hemen egiten ari garen bezala, agintaritzako partaide diren gainerako Erakundeak ere, esaterako Eusko Jaurlaritza, Aldundia edo Gipuzkoako udal desberdinak ere tarifen politika horixe bera onartzen ari dira.

Zalantzarik gabe, Mugi txartela abian jartzeak eta baita ere 2012an egin zen linea desberdinen aldaketak eragin du garraio lineatan erabiltzaileen kopurua gero eta handiagoa izatea.


2016an 1,6 milioi bidaiari baino gehiago mugitu ziren Irunbus zerbitzuan, baina esan beharra dago, hilabetez hilabete, 2017an ere lortu dela 2016 urteko kopuruak gainditzea.
Adibidez, urrunago joan gabe, urrian, 3. Lineak 8.000 bidaiarien errekorra markatu zuen, eta agian kopuru handiegia ez dirudien arren, 8.000 direlako 1. Lineakoarekin alderatuta, bai egia dela bere hamar urteko ibilbidean inoiz ez duela lortu 8.000 bidaiarien kopuru hori gainditzea.
Eta garrantzitsua da ez soilik kopuruagatik, baizik eta garrantzitsua delako berdin izatea Irungo zein auzotan bizi zaren, axola duena da irundarrek gero eta gehiago erabiltzen dutela garraio publikoa.
Eta gainera, garraio publikoa erabiltzen dute batez ere Mugi txartela erabiliz, izan ere bidaien %80a baino gehiago sistema horrekin ordaintzen da.
Beraz, uste du esan daitekeela hirian zehar mugitzeko gero eta erakargarriagoa den garraio publiko bat daukagula.

Laborda andreak jarraitzen du esaten Udalak egin zuen apustua, eta uste du Korporazio osoaren izenean hitz egin dezakeela, garraio publikoaren aldeko apustua, azkeneko udal batzarretan ere ikusi da, zerbitzuaren kontratu berriarekin, lineak areagotu egin direlako edo autobus elektrikoa abian jarriko delako, jasangarritasunarekin eta azkeneko udal batzarrean ere, azkena eginiko kreditu aldaketarekin, non hasi ziren lehenengo kopuruak ikusten autobus elektrikoaren aldeko apustu horretarako.


Egia da autobusez hitz egiten den bakoitzean, bidaiarien kopuruaz hitz egiten dela, baina txanponaren beste aldea ere begiratu behar da, eta hori zerbitzuaren kostua da. Baina adierazten du gehiago gustatzen zaiola garraio publikoaren zerbitzuaren inbertsioaz hitz egitea.
2016ko datuetara bagoaz, azkeneko urtea baita, esan beharra dago Irunbus zerbitzuan bidaiariek eginiko erabilerengatik jaso zuen diru kopuruaren aldean Udalak 880.000 euro gehiago inbertitu zuela, udal aurrekontutik 880.000 euro jarri ziren gure garraio urbanoaren lineak mantentzeko.
Horrek eramaten gaitu gaur udal batzarrera ekarri den proposamenera, alegia gure tarifak onartzera.
Garraio Agintaritzaren barnean, eta Laborda andrearentzat garrantzitsua da gogoratzea, 2017an, ez dela tarifarik igo, azkeneko aldiz 2016an igo ziren, eztabaida bat egon zen eta esaten zen unea iritsi zela Mugi txartelaren erabilerari lehentasuna emateko paperezko txartela erabiltzearen aurrean, "aldi bateko txartela" deitzen den hori.
Horrek eramaten gaitu garraio publikoaren erabileragatik pizgarriak ematen jarraitzera eta, baita ere, noizean behin erabiltzen duen hari penalizatzera.
Horrek bi ekintzetara eraman dituzte, puntu honetan eta 14. puntuan proposatzen dituzten horietara, baina azalpen bakarrean emango ditu biak.
Alde batetik, deskonturako tramoak aldatu egingo dira. Oraintxe bertan lehenengo tramoa, 1-20 bidaietakoak, 25eko hobaria zuen, edo %45eko deskontua, eta orain %46ko hobaria izatera pasatzen da. Eta 21-50 bidaietako tramoaren hobariak %56ko hobaria zuen eta orain %57ra pasatzen da.
Eta hori gertatzen da paperezko txartela, gaur Irungo kasuan 1,40 kostatzen dena, 1,45era igotzen delako, 5 zentimo gehiago.
Baina hobariak emateko garaian, deskontuen portzentajea igotzeak ekarriko duena da irundarren gehiengoak ordaintzen duena, 0,77, orain 0,78 izango dela. Zentimo bat izango da eta portzentajeetan, berez, portzentajean %1,28ko igoera da.
Baina bigarren tramora joaten bagara, berez, hori ere ez. Oraintxe bertan 56 zentimo kostatzen zen eta 56 zentimo kostatzen jarraituko du. Eta horri beste aldaketa bat gehitzen zaio, arautegiaren aldaketa, beraz, orain arte 5 urte arteko haurrentzat garraio publikoa dohain bazen, orain 6 urte arte ez dute ordainduko.
Hau da, 6 urte arte, garraio publikoa erabiltzen duen inongo haurrek -Irunen eta Gipuzkoako gainontzeko garraioetan- ez du ordaindu beharrik izango.
Bi ekintza horiekin, alde batetik deskontuak areagotzea eta paperezko txartela are eta gehiago bereiztea Mugi txartelarekiko, eta gainera, familiek erabili dezaten pizgarriak ematea, dohain izate hori urtebete atzeratuz, Mugi txartela erabiltzen dutenengan izango duen eragina oso txikia izatea lortzen da, paperezko txartelaren kostua igotzen da eta, gainera, garraio publikoa bultzatzen jarraitzen dugu.
Jarraian, Berasategui jaunak euskeraz adierazten du, bere bozkaren zentzua argitzeko.
Laborda andereak esan duen bezela, puntu honetan bi puntu daude, bat gero 14. izan daiteken hori, izango dena 6 urtetik beherakoentzat, hortan bere adostasun osoa.
Eta gero, beste zatia da tasena, eta tasan inguruan bere koherentziaz jarraituz, aurreko hilabetean bezela tasen bozkaketan eta beno, Plenoa egon zenean, bere bozka abstentzioa izango da kasu honetan. Nahiz eta bi zatiak diferentzi… aldentzen dituzten.
Soto jaunak hitza eskatu du beren botoa zein izango den arrazoitzeko, abstentzioa izango baita, ordenantzetan aldeko botoa eman zuten arren.
Eta jarraian, arrazoiak emango ditu.

Nahiz eta bere taldea erabat ados dagoen Gipuzkoa mailan tarifak integratzeko sistemarekin, izan ere, eta egia da, erabiltzaile kopurua handitzea ekarri duelako, lurralde kohesio handiagoa eta lurralde mailako zerbitzuetan bateragarritasun bat ere ekarri du eta ongi asko dakite hori azkenean etorri dela udal batzar honek duela urte batzuk onartzea erabaki zuen sistema bat bete, ezarri delako.


Soto jaunak bere esku hartzearekin jarraitzen du esanez, hori ulertuta, eta bide horren aldeko apustua eginez, bere taldeak beste batzuetan ere adierazi duela zerbitzu horri buruz, garraio publikoan, oinezko bideak egiteari buruz, izan ere -beste kontu bat den arren- azkenean, garraio publikoaren erabilera den horrekin oso lotuta dago.
Izan ere oinezko bideak egiten dituzun neurrian neurri alternatiboak eman behar dituzu eta horietako bat da garraio publikoa erabiltzearena. Izan ere autoaren erabilera, argi dago, oinezko bideak ezartzearen bitartez murrizten da.
Beraz, ulertzen dutena da, garraio publikoa bultzatzeko proiektuari dagokionez, tarifa handitzea dakarren inongo neurri, nahiz eta oso txikia izan, eta penalizatzen duen neurrian, nahiz eta paperezko txartela noizean erabiltzen dutenei soilik ezarri, beraiek planteatzen duten bide horretatik joan daiteke.
Badakite igoera hori ez dela iristen ezta KPIaren igoerara ere. Baina hortik haratago, ezin dute alde bozkatu, baina ezta inola ere aurka bozkatu, ulertzen dutelako erabaki hori hartu deneko markoa, lurralde osoa hartzen baitu eta, beraz, ez da Irungo Udalak gai horri buruz bere kasa hartu duen erabaki bat ere.

Baina horrez gain, hiri mailako mugikortasun politika den horri ere lotuta, ulertzen dutena da gaur gaurkoz gutxienez edozein eratako igoera …

Soto jaunak bukatzen du, esanez bere garaian ikusiko dutela aztertu beharko ote den, esan den bezala, eta berak ere partekatzen du "eginiko inbertsioen" kontzeptu hori. Ikusi beharko da ea etorkizun batean beharrezkoa izango den tarifen igoera hori berrikustea, baina gaur gaurkoz ez dutela ulertzen. Beraz, abstenitu egingo dira.
De Bengoechea andreak hitza hartu du eta iragartzen du bere taldeak alde bozkatuko duela.
Eta ordezkari andreari eskatzen diotena da Garraio Agintaritzaren aurrean eta beharrezkoa den esparruan, Irunek egin duen ahalegina ikusarazi dezala eta, gainera, lehen defizita deitzen zen hori, eta ordezkariak ongi deitu dion bezala, inbertsioa, ziurrerena Gipuzkoako txikiena izango dela, berak dakienez.

Garraio publikoa hainbeste bultzatu dute, egin beharreko inbertsioa, kostu horretaz aparte, beste lekuetan baino txikiagoa izatea ekarri duela.


De Bengoechea andreak esaten du Donostiako datuak soilik dauzkatela, baina badaki tarifa hauekin hara joaten badira, hori bai izango zela defizita han sortuko zena, izugarria litzateke.
Berriz dio Irunek egin duen ahalegina ikusarazi beharko litzatekeela, gogoratu nahi du denen artean egin zutela Mugikortasun Mahaian, denek egin zituztela ekarpenak, ekarpenak jaso zirela eta sistema bat diseinatu zela eta egia da parte hartze prozesu batek gutxitan izan duen emaitza eraginkorrenetako izan dela.
Jarraitzen du esaten bere taldeak proposamen honetan babesa emango duela, bere ustez beti egin izan duen bezala, garraioari dagokionez. Ez soilik berez garraioari, baizik eta herritarrek garraioa hobeto erabiltzeari.
De Bengoechea andereak, gogoratu nahi du hemen parean dagoen markesina, denak sartzen direneko hori, bere taldeak eginiko zuzenketa batetik irtendako eskaria izan zela, eta gai honetan egin dituzten ekarpen asko.
Eta hemen, noski, beren babesa izango dute orain ere, baina mesedez, balioan jar dadila. Izan ere batzuetan, urrunetik begiratuta, badirudi Gipuzkoa soilik Donostia dela, hemen ematen ari garen eredua, jakina, benetan garrantzitsua denean.


El señor Alcalde, abre el debate, dando en primer lugar la palabra a la señora Laborda, para explicar que este punto, junto con el punto 14, el cambio en el Reglamento de Transporte, en realidad, los dos puntos van unidos y tienen que ver con la política tarifaria, no solamente del autobús sino del transporte público en Gipuzkoa para el año que viene, para el 2018.

Recuerda que, desde que se implantó la Mugi, el billete único, en todo Gipuzkoa a partir del 2013, cree que pueden hablar de un antes y un después en el uso del transporte público en toda Gipuzkoa.

Supuso tener una política tarifaria común, una serie de descuentos comunes, también por colectivos, y sobre todo una política de transbordos entre los diferentes medios de transporte: con los interurbanos, con el topo… que hace que sea cada vez más fácil poder movernos en transporte público, por nuestra provincia.
Por eso, y aunque ahora se va a aprobar la tasa referente a Irunbus, sí que es verdad que hay que tener en cuenta que esto tiene una repercusión en toda la política tarifaria guipuzcoana.
Porque al igual que estamos haciendo hoy aquí con nuestras tasas, el resto de instituciones que forman parte de la Autoridad, como puede ser el Gobierno Vasco, la Diputación o los diferentes ayuntamientos guipuzcoanos, también están aprobando esta misma política tarifaria.
Sin duda, la puesta en marcha de la Mugi y la modificación de las líneas que se hizo en el 2012, ha hecho que haya sido cada vez mayor el número de usuarios en las líneas de transporte.
En el 2016, más de 1,6 millones de viajeros se movieron en Irunbus, pero hay que decir también que, mes a mes, durante el 2017, también se ha ido consiguiendo superar las cifras del 2016.
Por ejemplo, sin ir más lejos, en el mes de octubre, la línea 3 marcó un récord de 8.000 viajeros, que si bien puede parecer que no es un número muy grande, porque son 8.000 frente a la línea 1, sí es verdad que jamás en sus diez años de vida, jamás había llegado a superar esa cifra de los 8.000 viajeros.
Y, es importante, no tanto cuantitativamente, sino por la importancia de que da igual en que barrio de Irun vivas, sino que los iruneses cada vez utilizan más el transporte público.

Y, además utilizan el transporte público mayoritariamente utilizando la Mugi, porque más del 80 % de los viajes se paga con ese sistema.


Por lo tanto, cree que se puede decir que tenemos un transporte público que cada vez es más atractivo como modo de moverse por la ciudad.
Continua la señora Laborda, diciendo que la apuesta que realizó el Ayuntamiento, y cree que puede hablar en nombre de toda la Corporación, la apuesta por el transporte público, se ha visto también en los últimos plenos, con el nuevo contrato del servicio, con el aumento de las líneas o con la clara apuesta por el autobús eléctrico, por la sostenibilidad y también en el último pleno, con la última modificación de créditos, en la que se empezaron a ver las primeras cifras por la ver apuesta por el autobús eléctrico.
Es cierto, que siempre que se habla de los autobuses, se habla del número de viajeros, pero también hay que ver la otra cara de la moneda, que es el coste del servicio. Aunque señala que le gusta más hablar de la inversión en el servicio de transporte público.
Si vamos a los datos del 2016, que es el último año, hay que decir que frente a lo que ingresó el Irunbus por los usos de los viajeros, el Ayuntamiento invirtió 880.000 euros más, se pusieron 880.000 euros del presupuesto municipal para sostenimiento de nuestras líneas de transporte urbano.

Eso nos lleva a la propuesta que hoy se trae a Pleno, que es la aprobación de las nuevas tarifas.


Para la señora Laborda, es importante recordar, que dentro de la Autoridad del Transporte, en el 2017, no ha habido aumento de tarifas, el último aumento se produjo en el 2016, y también se debatió sobre sí era el momento de primar más el uso de la tarjeta Mugi frente al uso del billete en papel, que es el que se llama “billete ocasional”.
Eso ha llevado, para seguir incentivando el uso del transporte público, y también penalizar más a aquél que lo utiliza muy ocasionalmente.
Eso ha llevado a dos acciones, que son las que proponen en este punto y en el punto 14, pero que lo explica en una única intervención.
Por una parte, se van a modificar los tramos de descuento. Ahora mismo el primer tramo, el que va de 1 a 20 viajes, tiene una bonificación del 25, o un descuento del 45 %, y pasa a tener una bonificación del 46 %. Y la bonificación del tramo del 21 a 50 viajes, tenía una bonificación del 56 % y pasa a 57 %.
Y eso, se produce porque el billete papel, que ahora mismo en el caso de Irun, cuesta 1,40, se sube a 1,45, 5 céntimos.

Pero el hecho de bonificar, de aumentar el porcentaje de descuentos va a suponer que a lo que paga la mayoría de los iruneses, que es 0,77, va a ser 0,78. Va a ser un céntimo, si pasamos a porcentajes, realmente el porcentaje es una subida de 1,28 %.


Pero si vamos al segundo tramo, realmente ni eso. Ahora mismo costaba 56 céntimos y va a seguir costando 56 céntimos. Y a eso se añade otro cambio más, es el cambio de reglamento, de tal manera que, si hasta ahora había gratuidad en el transporte público para los niños hasta 5 años, se aumenta el número de años hasta los 6.
Es decir, hasta los 6 años, ningún niño o niña que se suba en el transporte público -de Irun y en el resto de los transportes de Gipuzkoa- tendrá que pagar.
Con estas dos acciones, por una parte, la de aumentar los descuentos y diferenciar todavía más el billete en papel frente a la Mugi, y la de incentivar el uso de las familias, aumentando la gratuidad en un año, lo que se busca es que siga siendo, que la repercusión para los usuarios de la Mugi sea apenas insignificante, el aumento del billete en papel, y además sigamos incentivando el uso del transporte público.

A continuación el señor Berasategui señala en euskera cuál va a ser el sentido de su voto.


Como bien ha dicho la señora Laborda, en este punto aparecen dos, uno es el que podría ser el punto 14, sobre la gratuidad para menores de 6 años, y ahí están totalmente de acuerdo.
Por otra parte está el punto de las tasas, y siguiendo con su coherencia, al igual que en las anteriores votaciones de meses precedentes, cuando se hizo el Pleno, su voto va a ser la abstención. Aunque diferenciamos las dos partes.

Pide la palabra el señor Soto, para motivar el sentido de su voto, que va a ser la abstención, más allá de que votasen a favor respecto a las ordenanzas.


Y a continuación, va a justificar las razones.
Aunque su Grupo esté a favor totalmente del sistema de integración tarifario a nivel de Gipuzkoa, porque efectivamente ha supuesto un aumento en el número de usuarios, ha supuesto mayor cohesión territorial, también ha supuesto una compatibilidad de los servicios a nivel territorial y entendiendo perfectamente, que esto al final se trata del cumplimiento, de la implantación de un sistema al que este Pleno se sumó hace ya años.
Continua el señor Soto su intervención, diciendo que entendiendo eso, y apostando por esa vía, su Grupo ha manifestado ya en otras ocasiones respecto al servicio, al transporte público, a las peatonalizaciones, -siendo una cuestión diferente-, al final lo que es uso del transporte público también está muy interconectado con ello.

Porque en la medida en la que realizas peatonalizaciones tienes que dar medidas alternativas y una de ellas es el uso del transporte público. Porque el uso evidentemente del coche se reduce mediante las peatonalizaciones.


Por tanto, entienden que, respecto al proyecto de impulsar el transporte público, ninguna medida que sea el aumento tarifario, aunque sea bastante insignificante, en la medida en la que penalice, aunque sea sólo a los del uso ocasional del billete en papel, puede ir en la línea que ellos plantean.
Saben que la subida ni siquiera alcanza la subida del IPC. Pero independientemente de eso, no pueden votar a favor, pero tampoco desde luego votar en contra, porque entienden que el marco en el que se ha tomado la decisión, que acoge a todo el territorio, y que, por tanto, tampoco supone una decisión exclusiva de lo que es el Ayuntamiento de Irun a este respecto.
Pero independientemente de eso, ligándolo a lo que es la política también de movilidad a nivel de la ciudad, entienden que cualquier tipo de subida a día de hoy por lo menos…
Concluye el señor Soto, diciendo en su momento veran si hay que analizar como bien se ha dicho, y él también comparte ese concepto de “las inversiones realizadas”. Habrá que ver si en un futuro es necesario revisar esas subidas tarifarias, pero a día de hoy no lo entienden. Por tanto, se van a abstener.

Toma la palabra la señora de Bengoechea que anuncia que su Grupo va a votar a favor.


Y, lo que sí le piden a la Delegada, es que haga valer ante la Autoridad del Transporte, y en el ámbito que sea pertinente, el esfuerzo que ha hecho Irun, y, además, eso que antes se llamába déficit, y que la Delegada ha llamado muy correctamente inversión, probablemente sea de los menores de Gipuzkoa, por lo que ella conozce.
Han fomentado el transporte público lo suficiente para que la inversión que se tenga que hacer, aparte de ese coste, sea menor que en otros sitios.
La señora de Bengoechea comenta que solamente tienen los datos de Donostia, pero sabe que si se van allí con estas tarifas, eso sí que sería déficit lo que iban a generar, sería tremendo.
Reitera que le gustaría que se hiciera valer el esfuerzo que ha hecho Irun, un esfuerzo que quiere recordar que se hizo entre todos, en la Mesa de Movilidad, donde todos aportaron, se recogieron las aportaciones, y se diseñó un sistema, que verdaderamente ha sido de las veces, en las que una participación ha resultado más efectiva.
Continua diciendo que su Grupo va a manifestar su apoyo a esta propuesta, como cree que lo ha hecho siempre, en lo que se refiere al transporte. No solamente al transporte en sí, sino a mejorar su utilización por los ciudadanos.
La señora de Bengoechea, quiere recordar que la marquesina de aquí enfrente, que acoge a todos, que se hizo a partir de una enmienda de su Grupo, y muchas otras aportaciones que han hecho a este respecto.

Y aquí desde luego, se va a contar con su apoyo una vez más, pero pide por favor que se haga valer. Porque a veces, mirándolo desde lejos, parece que Gipuzkoa, es sólo Donostia, cuando el ejemplo que estamos dando aquí, es desde luego, francamente relevante.
Beste esku hartzerik ez zegoenez, proposamena bozketara eraman da eta gehiengoaren botoez onartuta geratu da, ondorengo jaun-andreen aldeko botoarekin: Alkatea, Laborda, Páez, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Álvarez, Maestro eta Gómez Adrián Irungo Sozialistak udal taldetik; Iridoy, Larraza, Corchón Álvarez, Gómez Sarasola eta Guezuraga EAJ-PNV udal taldetik; eta de Bengoechea eta Larrea Popularren udal taldetik. Eta ondorengo jaun-andreen abstentzioarekin: Soto, Reglado, Oyarbide, Lorenzo eta Peña Sí se Puede Irun udal taldetik; eta Melida, Díez eta Berasategui Euskal Herria Bildu udal taldetik.

Al no haber más intervenciones, se somete la propuesta a votación quedando aprobada por mayoría, con los votos a favor de los señores y las señoras: Alcalde, Laborda, Páez, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Álvarez, Maestro y Gómez Adrián del Grupo Municipal Socialistas de Irun; Iridoy, Larraza, Corchón Álvarez, Gómez Sarasola y Guezuraga del Grupo Municipal EAJ-PNV y de Bengoechea y Larrea del Grupo Municipal Popular y las abstenciones de los señores y de las señora: Soto, Reglado, Oyarbide, Lorenzo y Peña del Grupo Municipal Sí se Puede Irun y Melida, Díez y Berasategui del Grupo Municipal Euskal Herria Bildu.

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə