##book id= 215//book name=Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası IIYüklə 439,6 Kb.
səhifə1/13
tarix18.12.2018
ölçüsü439,6 Kb.
#86193
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

##book_id= 215//book_name=Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası – II//

##fk=210//ks=04//fn=215// sumalltest= 300 //

##Fakültə: İbtidai təhsil

##İxtisas: İbtidai sinif müəllimliyi

##Fənnin adı: Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası – II

##Bölmə: Azərbaycan

##Qrup: 401-409 (əyani), 501 (qiyabi)

##Müəllim: dos.B.S.Cəbrayılov

dos Q.Q.Balaşov

dos.Z.F.Kazımov

dos.N.R.Abbasov

b/m.G.A.Abiyeva

##Kafedra müdiri: dos. S.C.Tağıyeva

##İşçi qrupunun üzvləri: dos. F.Q.Alıyev

dos. R.Y.Şükürov

dos. M.X.Əsədov


##num= 1// level= 1// sumtest=20 // name= 10 və 100 dairəsində nömrələnmənin öyrədilməsi metodikası – 1 – 20//


1. Saylar mənaca neçə növ olur?

A) 3

B) 2

C) 4

D) 6

E) 1

2. Sıfır ədəddir, yoxsa rəqəm?

A) yalnız rəqəmdir

B) yalnız ədəddir

C) ədəd və rəqəmdir

D) ədəddir, rəqəm deyil

E) rəqəmdir, ədəd deyil

3. Onluq say sustemində istənilən sayda natural ədədləri yazmaq (işarə etmək) üçün neçə işarə qəbul edilmişdir?

A) 8

B) 9

C) 11

D) 10

E) 6

4. Nömrələmə mövzusunda əsas obyekt nədir?

A) toplama və çıxma əməlləridir

B) funksiyalar

C) hesab əməlləridir

D) əşyalardır

E) ədədlər

5. Aşağıdakılardan hansı ədədlərin nömrələnməsi zamanı illustrativ material kimi qəbul olunmur?

A) Rəngli çöplər və çöp dəstləri

B) Uzunluq ölçü vahidləri

C) Sinif və fərdi çötkələr

D) Kartondan, parçadan, taxtadan hazırlanmış düzüm taxtası

E) Ədədlərin mərtəbə və siniflərinə aid nömrələmə cədvəli

6. Aşağıdakılardan hansı ədədlərin nömrələnməsi zamanı illustrativ material kimi qəbul olunmur?

A) Sinif və fərdi çötkələr

B) Təlimin texniki vasitələri, o cümlədən ekran vasitələri (diafilmlər, diapazitivlər,

kinofilmlər və s. )C) Sahə ölçü vahidləri

D) Kartondan, parçadan, taxtadan hazırlanmış düzüm taxtası

E) Ədədlərin mərtəbə və siniflərinə aid nömrələmə cədvəli

7. Riyaziyyatın ibtidai kursu neçə konsentr üzrə (mərhələdə) öyrədilir və bunları müəyyən edin:

1) 1 - dən 2 - yə qədər,

2) 1 - dən 100 - ə qədər,

3) 1 - dən 10 - a qədər,

4) 1 - dən 1000 - ə qədər,

5) 1 - dən milyona qədər.

A) 3, 2, 4, 5

B) 1, 4, 5, 4

C) 2, 4, 1, 5

D) 1, 3, 4, 2, 5

E) 2, 1, 3, 5, 4

8. 1 - dən 10 - a qədər ədədlər nə üçün müstəqil konsent kimi öyrədilir:

1- Natural sıranın ilk on ədədidir,

2- Şagirdlər saymağı bacarır,

3- 10 dairəsində nömrələmə müəyyən xüsusiyyətlərə malikdir,

4- 10 - ədədi onluq say sisteminin əsasıdır və təkliklərin cəmindən ibarətdir,

5- 1 - dən 10 - a qədər ədədləri adlandırmaq və yazmaq üçün xüsusi sözlərdən və işarələrdən istifadə olunur.

A) 1, 3, 4

B) 2, 4, 5

C) 1, 5, 3

D) 2, 3

E) 1, 4, 5

9. “1 - dən 10 - a qədər ədədlər” mövzusu neçə mərhələ üzrə tədris olunur və hansılardır:

1- yoxlama mərhələsi

2- hazırlıq mərhələsi

3- 1 - dən 10 - a qədər nömrələmə mərhələsi

4- Qruplaşdırma mərhələsi

5- 10 dairəsində toplama və çıxma

A) 2, 3, 4

B) 1, 3, 4

C) 2, 3, 5

D) 1, 4, 5

E) 3, 4, 5

10. Hazirliq mərhələsinin vəzifələri hansılardır:

1) 1 - dən 10 - a qədər ədədlərin natural sırada yerini bilməlidir,

2) rəqəmlərin oxumaq və qiymətini bilməlidir,

3) məsələ tərtib etməyi bacarmalıdır,

4) “>”, “=”, “<” – işarələrini tapmalıdır,

5) vurma əməlini bilməlidir.

A) 1, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 3

E) 3, 5

11. 1 - dən 10 - a qədər ədədlərin nömrələnməsinin öyrədilməsi hansı hazırlıq məqsədlərinə xidmət edir;

1) birrəqəmli ədədlərin toplanmasının öyrədilməsi

2) ikirəqəmli ədədlərin çıxılmasının öyrədilməsi

3) birrəqəmli ədədlərin çıxılmasının öyrədilməsi

4) onluqların toplanmasının öyrədilməsi

A) 2, 3

B) 1, 2

C) 3, 4

D) 2, 4

E) 1, 3

12. Mötərizəsiz ədədi ifadələrdə hesab əməllərinin yerinə yetirilməsi ardıcılliginin müəyyən edin:

1- toplama, çıxma, bölmə, vurma

2- vurma, bölmə, toplama, çıxma

3- əvvəlcə ikinci pillə əməlləri, sonra isə birinci pillə əmələri

4- toplama, vurma, çıxma, bölmə

A) 3,

B) 1, 2

C) 1, 4

D) 1, 3

E) 3, 4

13. Əşyaların sayılması prosesində hansı ardıcıllıqlara əməl olunmalıdır?

1 - saymada heç bir əşya ötürülməməlidir

2 - bir əşya iki və daha çox dəfə sayılmamalıdır

3 - həmişə eyni əşyalar sayılmalıdır

4 - say çöplərindən istifadə edilməməlidir

A) 1, 3

B) 1, 2

C) 2

D) 3, 4

E) 2, 4

14. Aşağıdakıları ardıcıl olaraq müəyyənləşdirin.

I- həndəsə

II- ölçmələr

III- cəbr və funksiyalar

1- 5m 3dm

2- a+5=15

3- ton

4- kvadrat

5- 2+x≤8

6- vətər

A) I - 2, 4; II - 3, 5; III - 1, 3;

B) I - 1, 5; II - 2, 4; III - 3, 6;

C) I - 4, 6; II - 1, 3; III - 2, 5;

D) I - 1, 3; II - 2, 4; III - 2, 3;

E) I - 2, 5; II - 1, 3; III - 3, 4;

15. Aşağıdakıları ardıcıl olaraq müəyyənləşdirin.

I- həndəsə

II- Statistika və ehtmal

III- cəbr və funksiyalar

1- moda

2- 2x+4=16

3- piramida

4-histoqram

5- düzbucaqlı

6- 2+3x=56

A) I - 1, 3; II - 2, 5; III - 4, 6;

B) I - 1, 5; II - 2, 4; III - 3, 6;

C) I - 2, 4; II - 3, 5; III - 1, 3;

D) I - 3, 5; II - 1, 4; III - 2, 6;

E) I - 2, 5; II - 1, 3; III - 3, 4;

16. Aşağıdakıları ardıcıl olaraq müəyyənləşdirin.

I- cəbr və funksiyalar

II- Statistika və ehtmal

III- ədədlər və əməllər

1- təsadüfi kəmiyyətlər

2- 2x+4=16

3- ədədi orta

4-6·7:3+12

5- y=2x+1

6- 12+56-10

A) I - 2, 3; II - 1, 4; III - 5, 6;

B) I - 1, 5; II - 2, 4; III - 3, 6;

C) I - 2, 4; II - 3, 5; III - 1, 3;

D) I - 1, 3; II - 2, 5; III - 4, 6;

E) I - 2, 5; II - 1, 3; III - 4, 6;

17. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - metodik sistem

II - Riyaziyyatın ibtidai kursunun məzmunu

III - İbtidai siniflərdə riyaziyyat təliminin məqsədləri

1 - Təlimin vasitələri

2 - statistika və ehtimal

3 - riyazi vərdişlərin formalaşması

4 - təlimin məzmunu

5 - şagirdlərin hərtərəfli inkişafı

6 - ölçmə

A) I - 1, 4; II - 2, 6; III - 3, 5;

B) I - 1, 5; II - 2, 4; III - 3, 6;

C) I - 2, 4; II - 2, 5; III - 1, 3;

D) I - 1, 3; II - 2, 4; III - 2, 3;

E) I - 2, 3; II - 1, 3; III - 2, 4;

18. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - ibtidai siniflərdə riyaziyyat təliminin məqsədləri

II - riyaziyyatın ibtidai kursunun məzmun

III - metodik sistemə daxildir?

1 - həndəsə

2 - şagirdlərin riyazi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi əsasında riyazi anlayışların mənimsənilməsi

3 - təlimin təşkili forması

4 - təlimin məzmunu

5 - şagirdlərin hərtərəfli inkişafı

6 - statistika və ehtimal

A) I - 1, 5; II - 2, 4; III - 3, 6;

B) I - 2, 5; II - 1, 6; III - 3, 4;

C) I - 2, 5; II - 1, 4; III - 1, 3;

D) I - 1, 2; II - 3, 4; III - 2, 3;

E) I - 2, 3; II - 1, 6; III - 2, 5;

19. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Riyaziyyatın ibtidai kursunun məzmunu

II - metodik sistemə

III - İbtidai siniflərdə riyaziyyat təliminin məqsədləri

1 - ədədlər və əməllər

2 - şagirdlərin riyazi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi əsasında riyazi anlayışların mənimsənilməsi

3 - təlimin metodları

4 - təlimin məqsədi

5 - şagirdlərin hərtərəfli inkişafı

6 - statistika və ehtimal

A) I - 1, 2; II - 3, 4; III - 5, 6;

B) I - 1, 5; II - 2, 4; III - 3, 6;

C) I - 2, 6; II - 1, 4; III - 3, 5;

D) I - 1, 6; II - 3, 4; III - 2, 5;

E) I - 1, 6; II - 1, 3; III - 4, 5;

20. “1 - dən 10 - a qədər ədədlərin”nömrələnməsi hansı məzmun xəttinə uyğundur?

1 - “həndəsə”

2 - “ölçmələr”

3 - “ədədlər və əməllər”

4 - “cəbr və funksiyalar”

5 - “statistika və ehtimal”

A) 4

B) 1

C) 3

D) 5

E) 2


Yüklə 439,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə