Ekonomi I balansYüklə 239,54 Kb.
səhifə1/9
tarix17.01.2019
ölçüsü239,54 Kb.
#99881
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


bearbet
Budget 2007


och
planering

2008-2009
för hälso- och sjukvården

i Stockholms länBudget 2007

Beställare Vård

   


2006-09-26LS 0601-0080
1. Sammanfattning 4

2. Uppdrag 7

3. Behovsanalys 8

4. Mål och strategier 15

5. Ekonomiska förutsättningar 22

5.1 Resursfördelning per beställaravdelning 29

5.2 Resursfördelning per vårdområde 32

5.3 Risker och möjligheter år 2007 46

6. Verksamhetens omfattning och innehåll 49

6.1 Gemensamma vårdgrensfrågor 49

6.2 Prioriterade områden 53

7. Miljö/hållbarhet 80

8. Uppföljning 82


Bilageförteckning

Bilaga 1 Resultaträkning år 2007-2009

Bilaga 2 Budgeterad balansräkning år 2007-2009

Bilaga 3 Verksamhetstal år 2007-2009

Bilaga 4 Utökad kostnadsinformation år 2007-2009

Bilaga 5 Verksamhetsförändringar år 2007

Bilaga 6 Effektmål 2007

Bilaga 7 Förhandlingsprotokoll MBL § 11

Bilaga 8 De geografiska beredningarnas protokoll och särskilda uttalanden

Bilaga 9 Sjukvårdsstrukturen i Stockholms län (3 S) Inriktning och analys

Bilaga 10 Regelförändringar i sjukresor


 1. Sammanfattning


Den 30 maj 2006 fattade Hälso- och sjukvårdutskottet (HSU) beslut om Beställarplan åren 2007-2009. Föreliggande budgetförslaget är en konkretisering av beställarplanen för 2007 med fördelning av landstingsbidraget och redovisning av verksamhetsförändringar.
HSU: s landstingsbidrag för år 2007 uppgår till 35 678 mkr vilket är 4,1 procent mer än budget 2006. Rensat för tekniska förändringar är ökningen 3,3 procent. En viktig utgångspunkt för ett realistiskt budgetförslag är att ekonomin är i balans år 2006. Kostnadsökningen hittills när åtta månader av året har gått, är drygt en procentenhet för hög. Om den ökningen fortsätter året ut innebär det förutom ett underskott 2006 också en sänkning av det ekonomiska utrymmet för kostnadsökningar 2007 från 3,3 till 2,1 procent. Detta skulle innebära ett för högt kostnadsläge vid ingången 2007.
Budgetförslaget förutsätter vidare att landstingsbidraget för HSU/BV år 2007 höjs med 298 mkr till följd av fullmäktiges beslut om extra resurser till vården. I förhållande till nu gällande ram innebär det ytterligare 33 mkr till följd av helårseffekter av beslut i reviderad budget samt helårskostnad på 265 mkr för de tilläggsanslag för akutsjukhusen och vårdgarantin som fullmäktige beslutade om den 16 augusti.
I utrymmet på 3,3 procent ska för år 2007 inrymmas

 • generella prisökningar som sammanvägt bedöms till drygt tre procent (här ingår t ex prisökningar på läkemedel, höjning av den nationella taxan för privata specialistläkare och sjukgymnaster och redan avtalad uppräkning i löpande avtal)

 • helårseffekter av ny verksamhet 2006 och redan beslutad ny verksamhet 2007 innebär ökade kostnader med ytterligare 0,5 procent.

 • därutöver kan kostnadseffekter av befolkningsökning och medicinsk utveckling beräknas till 2 procent.

Sammantaget innebär det kostnadsökningar 2007 som överstiger utrymmet med cirka 2,5 procent.
Utöver detta tillkommer att akutsjukhusen prognostiserar underskott för 2006 trots de tilläggsanslag som beslutats i augusti 2006. Dessutom har intentionerna i 3S-beslutet endast infriats till en del. Utbyggnaden av närsjukvården med bl a fler närakuter och fler besök har genomförts medan en motsvarande anpassning av besöksvolymerna inom akutsjukvården ej har skett. Det innebär att utbyggnaden inom närsjukvården till en del är ofinansierad. Slutsatsen måste bli att om budgeten för 2007 ska klaras utan omfattande verksamhetsneddragningar måste medel i storleksordningen 550 mkr tillföras utöver de ramar som gäller för BV: s budget. Även ett sådant tillskott förutsätter effektiviseringar och hushållning dock i en mindre omfattning.
För att långsiktigt kunna bevara och utveckla hälso- och sjukvården i länet samtidigt som ekonomin är i balans krävs effektivisering av verksamheten. Det behövs en bred, systematisk och uthållig satsning på åtgärder som stödjer och stimulerar producenternas arbete med att effektivisera vården. Producenterna måste omedelbart inleda ett omfattande arbete där verksamhetens alla delar prövas för att finna åtgärder som ökar den inre effektiviteten. Beställare Vård har även i budgetförslaget pekat på en rad strukturfrågor där det krävs förändringar. De punkter som ingår i det samlade åtgärdsprogrammet är följande:

 • Intentionerna i 3S-beslutet har infriats till en del, men det krävs en fortsatt utveckling.

 • Strukturförändringen måste kompletteras och stöttas för att effekten ska bli den önskade. En långsiktig strategi och en handlingsplan för en effektivisering av vården med fokus på uppställda mål måste utvecklas.

 • En strategi för privata specialister behöver utvecklas tillsammans med producenterna med syfte att få fram attraktiva former för samverkan med både närsjukvård och sjukhus.

 • Åtgärder för att få avtalen ytterligare styrande för producenterna måste till.

 • Befolkningens förväntningar på vården stämmer inte med vårdens värderingar av patienternas behov. Här krävs en mångfald av åtgärder som stödjer och stimulerar till förändring, både av befolkningens förväntningar och av vårdens beteenden.

 • Effektivisering tar tid att åstadkomma – därför krävs en komplettering med kortsiktiga åtgärder som begränsar kostnadsökningarna redan 2007.

 • Ramen bör öka 2007.
Yüklə 239,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə