Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaaYüklə 4,82 Mb.
səhifə76/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4,82 Mb.
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   83

304-) sanık DEVRİM REHBER

Sanığın suç tarihinde Donanma Komutanlığı Envanter Kontrol Merkezinde görevli olduğu,

Suga Harekat Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve görevlerini belirtir Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-D isimli ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ başlıklı belgede sanığın isminin geçtiği,

SUGA Harekat Planının icrasında reaksiyonların gösterilmesine engel olan komutanlar olarak belirtilen ve bir liste halinde isimleri çıkarılan amirallerin geçici/sürekli olarak tevkif edilmesi veya yetki devri içeren tebligatın yapılması amacıyla birçok kişinin görevlendirildiği, görevlendirilen kişilere buna ilişkin muhtıra imzalattırıldığı, MP5 makineli tabanca verildiği tesbit edilmiştir. Bu çerçevede devrim.doc isimli belge incelendiğinde sanığın hassas personel listesinde yanlarında eksi işareti konulan ve yapılacak olan bir müdahale/çalşmada karşı olabilecek amirallerin mail hesaplarını incelediği, bunlardan 18 Kasım 16 Aralık tarihleri arasında olanlarını kayıt altına aldığı ve buna ilişkin bir takım çalışmalar yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca sanığın belirtilen belgenin hazırlanma sürecinde bizzat yer aldığı görülmüştür.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle ;“Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum.Ben hayatım boyunca dürüstlük ve doğruluktan hiçbir zaman ayrılmadım. Kanunsuz hiçbir şey yapmadım. Ben suçsuz ve masumum. İddia edilenlerin hiçbirisi ile uzaktan yakından alakam yoktur. Yüce Türk Adaletine güveniyorum.Müsnet suçlamalardan dolayı beraatime karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Devrim Rehber üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.305-) sanık ENDER KAHYA

Sanığın suç tarihinde İzmir NATO Karargahında görevli olduğu,

Suga Harekat Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve görevlerini belirtir Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-D isimli ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ başlıklı belgede sanığın isminin geçtiği,

HassasKontrol.doc, Kontrol-İzmir, Aksaz.doc, AKSAZ.doc ve AKSAZ1.doc isimli belgeler incelendiğinde sanığın SUGA Harekat Planının icrasında reaksiyonların gösterilmesine engel olan komutanlar olarak belirtilen amirallerin geçici/sürekli olarak tevkif edilmesi veya yetki devri içeren tebligatın yapılması amacıyla görevlendirildiği, kendisine yemin ettirildiği, bu çerçevede ismi hassas personel listesinde eksi olarak işaretlenmiş dönemin Güney Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanının tutukluluk işlemlerinde görevlendirildiği, ayrıca şenol kas rap.doc isimli belgeden sanığın görevlendirme doğrultusunda 2002 yılının Kasım ayında yine ismi hassas personel listesinde eksi olarak belirtilen ve tevkif edilmesi öngörülen A.Ş isimli amiralin mesai saatleri ve sonrasında takibini yaptığı, ramazan ayında oruç tuttuğu hususunu yazı içeriğinde belirttiği, aynı belgenin son olarak sanık tarafından kaydedildiği görülmüştür.

100.48.Intel Guide.NO2 ve 100.48.Intel Guide.NO3 isimli belgeler incelendiğinde Hasan ÖZYURT ve S.B ile ilgili “hedef personel zayıf yönleri, hedef personelin eşinin durumu, yapılacak ihaleler, sivil piyasadan alınan hizmetler, birliğe malzeme giriş usulleri” gibi başlıklar altında form tanzim edildiği, BİLGİ NOTU-İNTEL GUİDE isimli belge incelendiğinde ise Kemalettin YAKAR tarafından 100.48.Intel Guide.NO3 isimli belge ile ilgili “Bahse konu belgeler, gemiler ve Deniz Kuvvetleri personeli hakkında bilgi toplama amacı güden, üzerinde çalışılmış örgütsel bir doküman niteliğindedir. Donanma Komutanlığı açısından kritik bilgileri ihtiva ettiğinden; belgelerin bulunduğu bilgisayar kullanıcılarının sorgulanmasının, formları dolduran şahısların bulunmasının ve haklarında kanuni işlem yapılmasının, varsa diğer formlara ulaşılmasının ve formlarda yer alan bilgilerin içeriği hakkında inceleme yapılmasının hayati öneme haiz olduğu değerlendirilmektedir.” şeklinde yorumlar içeren bilgi notu olduğu görülmüş, 100.48.Intel Guide.NO2 ve 100.48.Intel Guide.NO3 isimli belgelerin Ender KAHYA tarafından hazırlandığı görülmüştür.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;“Hakkımdaki suçlama asılsızdır, dayanaksızdır. Suga olarak isimlendirilen sözde plandan konunun basında yer almasıyla haberim olmuştur.Hakkımda iradem dışında, yalnızca listelerde adımın kullanılmış olması dışında bu listelerden haberdar olduğum, bana tebliğ edildiği, görevleri kabul ettiğim, bu kabulün gereği olarak ne gibi faaliyetlerde bulunduğuma ilişkin kesin, her türlü şüpheden uzak hiçbir veri, vaka, delil bulunmadığı olgusu ile birlikte dikkate alındığında iddianamenin aksine delillerin bir bütün olarak değerlendirilmesi ile isnat edilen eylemler ile hiçbir ilgimin olmadığı açıkça ortaya konmaktadır. Tüm bu hususlar dikkate alınarak tahliyemi ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Ender Kahya üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

306-) sanık ERDEM CANER BENER

Sanığın suç tarihinde ROMA Deniz Ataşesi olarak görevli olduğu,

Amiral Listesi 1” isimli genel olarak Suga Harekat Planına destek veren kişilerin terfiinin öngörüldüğü, Deniz Kuvvetlerinde görevli amiral ve amiral olması muhtemel (yarbay, albay) kişilere ait isimler ve 2000-2014 yılları arasında gelecekleri rütbelere ilişkin bilgilerin düzenlendiği belgede sanığın başarılı personel olarak belirtildiği, isminin kırmızı ile renklendirildiği ve Tümamiral olmasının öngörüldüğü, ayrıca Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-M isimli YURTDIŞINDA GÖREVLİ MÜZAHİR SB. VE ASTSB. LİSTESİ başlıklı belgede isminin geçtiği görülmüştür. Müzahir Y.Dışı.xls isimli excel belgesi incelendiğinde de EK-M isimli belgenin taslak çalışması olduğu ve yine sanığın isminin geçtiği, ayrıca dosyada bulunan CANER BEN_1.doc ve EK.doc isimli belgeler incelendiğinde dönem itibarıyla Roma Askeri Ataşesi olan sanığın o dönem Roma da çalışan müzahir olarak adlandırılan 5 adet Deniz Kuvvetleri Personeli ile liste hazırladığı ve listeyi Semih ÇETİN’ e gönderdiği, Semih ÇETİN ile ilgili olarak ta EK-B isimli belgede Yurtdışında bulunan müzahir olarak adlandırılan subay ve astsu.ay listelerini hazırlaması görevinin verildiği tespit edilmiş, buradan hareketle sanığın Semih ÇETİN ile kendisine verilen görev gereği belirtilen listeleri hazırladığı anlaşılmıştır.

Suga Harekat Planı kapsamında ve devam eden süreçte bir kısım Deniz Kuvvetleri personelinin özel haber elemanı adı altında illegal bir takım işlerde çalıştığı/kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede dosyada 5 ile numaralandırılan hard disk içerisinde D\İKK\haber elemanları klasöründe bulunan belgeler incelendiğinde “Barış” “Fener” “Gözcü” gibi kod isimler verilen askeri personel ile sivil şahıslardan oluşan bir grubun bulunduğu, bir takım toplantılar yaptıkları, toplantı neticesi tanzim edilen tutanaklarda illegal olarak cami veya belediye hoparlörlerinden dini yayın yapılması ve bu yayının ihbar edilerek ortalığın karıştırılması, mazlumder’ in faaliyetlerinin takip edilerek yaptıkları eylemlerde sloganların tespit edilmesi, grubun yönlendirilmesi gibi suç unsuru ihtiva eden eylemler planladıkları görülmüş, bu planların icra edildiği de sanık beyanları ve elde edilen deliller neticesinde anlaşılmıştır. Zemine gizlenmiş olarak bulunan dijitaller arasından bu haber elemanlarının kullanılması süreci ile ilgili bir takım belgeler elde edilmiştir. Caner. Doc isimli belge incelendiğinde sanığın dört astsubay rütbesinde askeri personeli haber elemanı olarak kullanmak üzere teklif ettiği görülmüştür.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle ;"İddianamede üzerime atılı Hükümeti cebren devirmek ve engellemeye teşebbüs suçlamasını şiddet ile reddediyorum. Israr ile ifade etmek isterim ki şahsıma yönelik iddialar tümü ile asılsız ve gerçek dışıdır. Ben darbe heveslisi bir deniz subayı değilim. Hiç olmadım. İnandığım değerlere aykırıdır.Şahsıma atfedilen sahte, manipülatif ve delil değeri taşımayan dijitallerle hiçbir ilgi ve alakam yoktur.Beraatimi talep ediyorum."şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Erdem Caner Bener üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.307-) sanık ERDİNÇ ALTINER

Suga Harekat Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve görevlerini belirtir Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-D isimli ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ başlıklı belgede sanığın isminin geçtiği,Hrp.Ak. Plan Çalışma Grubu.doc isimli belge incelendiğinde sanığın da aralarında bulunduğu Harp Akademileri Komutanlığında görevli 8 subay rütbesinde deniz kuvvetleri personelinin SUGA Harekat Planı hazırlık faaliyetleri çalışma grubunda görevlendirildiği, yine DHA Görevlendirme.doc isimli belgede ise isimleri belirtilen 8 personelin 1. Ordu Komutanlığı ile koordineli olarak görevlendirildiğinin belirtildiği, EK-DHA Görevlendirme.doc isimli belgede ise belirlenen personelin görevlerinin yazılı olduğu, sanığın “Mudanya Liman Amiri / Dz. İrtibat Subayı” olarak görevlendirildiği görülmüştür. EK-DHA Görevlendirme.doc isimli belgenin sanık adına imzaya açıldığı ve dijital özellilerinde belgeyi yazan kısmında sanığın isminin bulunduğu anlaşılmıştır.

Sanık yargılama aşamasındaki savunmasında özetle ;“İddianamede suç olarak belirtilen konulara ilişkin şahsımla ilgili her türlü iddiayı reddediyorum. İddianamede belge olarak kabul edilen tüm veriler iftira amaçlı olarak benim iradem dışında yazılmış ve ismim iradem dışında kullanılmıştır. İcra edildiği belirtilen plan semineri veya bu plan semineri ile ilişkili olduğu iddia edilen hiçbir konuya ilişkin görev almadım ve icra etmedim.Adımın geçtiği toplam 4 satırdan oluşan iddialara ilişkin daha önce yapılan tüm savunmalara katılıyorum. tamamı resmi, onaylı ve imzalı belge ve bilgisayar çıktılarını içeren, gerçek delillerden oluşan, daha detaylı yazılı savunmamı Mahkemenize sunuyorum. Suçsuz olduğumu bir kez daha belirterek beraatime karar verilmesini arz ve talep ediyorum.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Erdinç Altıner üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

308-) sanık ERHAN ŞENSOY

Sanığın suç tarihinde TCG Gelibolu 2. Komutanı olarak görevli olduğu,

Amiral Listesi 1” isimli genel olarak Suga Harekat Planına destek veren kişilerin terfiinin öngörüldüğü, Deniz Kuvvetlerinde görevli amiral ve amiral olması muhtemel (yarbay, albay) kişilere ait isimler ve 2000-2014 yılları arasında gelecekleri rütbelere ilişkin bilgilerin düzenlendiği belgede sanığın başarılı personel olarak belirtildiği, isminin kırmızı ile renklendirildiği ve Tuğamiral olmasının öngörüldüğü, ayrıca Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-D isimli ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ başlıklı belgede sanığın isminin geçtiği, ayrıca dosyada mevcut AKSAZ GEMİ.xls isimli belge incelendiğinde Fırkateyn_1 isimli sekme içerisinde sanığın da aralarında bulunduğu 8 kişinin isimlerinin olduğu ve bu kişilerin tamamının EK-D isimli belgede yer aldığı , AKSAZ GEMİ.xls isimli belge içerisinde bulunan isimlerin EK-D ve diğer müzahir personel listesi gibi listeler şeklinde bütün olarak bir araya getirildiği görülmüştür.

Dosyada mevcut ÇGBilgiNotu.doc ve ÇGrubuPer.doc isimli belgeler incelendiğinde sanığın Ege de bulunan ada ve adacıklar ile ilgili Suga Harekat Planı çerçevesinde yapılacak eylem planlarını organize ve icra etmek üzere oluşturulan çalışma grubunda görevlendirildiği, yine dosyada mevcut Toplantı Tutanğı.doc ve belgenin eki olan Saha_EKİ.doc isimli belgeler incelendiğinde sanığın verilen görev doğrultusunda diğer grup üyeleri ile birlikte 03.01.2003 tarihinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığında toplantıya katıldığı, toplantı neticesi alternatif eğitim sahalarının tespit edilmesi kararının alındığı, bu hususun tutanak ile kayıt altına alındığı, sanığın hazırlanan belgeyi oluşturan kişi olduğu, ayrıca toplantıda alınan karar doğrultusunda alternatif eğitim sahaları ile ilgili Saha_EKİ.doc isimli belgenin sanık adına imzaya açıldığı görülmüştür.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;“Şahsıma atılı suçlamanın dijital sahtekarlık eseri, kupkuru bir iftira ve külli bir yalandan ibaret olan gerçekdışı, sanal dijital verilere dayandırıldığını ifade etmek istiyorum. Bu sözde sanal verilerin veya sanal delillerin benim ile hiçbir şekilde bağlantısı yoktur. Nitekim hiçbiri ile parmak izi, imza gibi fiziki bir bağlantım da yoktur. Olması da mümkün değildir. İftiraya konu olan dijital belgeler hiçbir alakam olmayan üçüncü şahıslardan ve yerlerden elde edilmiştir. Bu kapsamda iddianamede belirtilen ve tarafıma yöneltilen bütün iddialar ve suçlamalar asılsız olup komplo ürünüdür. Tümünü reddediyorum.05-07 Mart 2003 tarihlerinde İstanbul 1. Ordu Komutanlığında icra edilen seminere katılmadım ve hiçbir şekilde de haberim olmamıştır.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Erhan Şensoy üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.309-) sanık FAHRİ YAVUZ URAS

Suga Harekat Planına bağlı olarak hazırlanan Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-D isimli ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ başlıklı belgede sanığın isminin yer aldığı,

SUGA Harekat Planının icrasında reaksiyonların gösterilmesine engel olan komutanlar olarak belirtilen ve bir liste halinde isimleri çıkarılan amirallerin geçici/sürekli olarak tevkif edilmesi veya yetki devri içeren tebligatın yapılması amacıyla birçok kişinin görevlendirildiği, görevlendirilen kişilere buna ilişkin muhtıra imzalattırıldığı, MP5 makineli tabanca verildiği bilinmektedir. Bu çerçevede sanığın dosyada mevcut kasım raporu.doc isimli belge incelendiğinde tutuklanması öngörülen dönemin Güney Görev Grup Komutanının mesai saatleri ve sonrasında faaliyetlerinin takip edildiği ve belirtilen komutanın Ramazan aynının ilk günlerinde Aksaz Üs Radyosundan Kur’an’ dan bölümler okutması ile ilgili yaşanan bir olayın kayıt altına alındığı belirtilmiş olup, belge üzerinde işlem yapılan kişileri gösterir dijital kullanıcı yollarında sanığın isminin bulunduğu görülmüştür.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle ;"Hakkımda iradem dışında listelerde adımın kullanılmış olması dışında bu listelerden haberdar olduğum, bana tebliği edildiği, ne gibi faaliyetlerde bulunduğuma ilişkin kesin her türlü şüpheden uzak hiçbir veri somut olgu bulunmadığı da dikkate alındığında isnat edilen eylemler ile hiçbir ilgimin olmadığı açıkça ortaya konmaktadır.Beraatime karar verilmesini talep ediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Fahri Yavuz Uras üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

310-) sanık FİKRET GÜNEŞ

“Amiral Listesi 1” isimli genel olarak Suga Harekat Planına destek veren kişilerin terfiinin öngörüldüğü, Deniz Kuvvetlerinde görevli amiral ve amiral olması muhtemel (yarbay, albay) kişilere ait isimler ve 2000-2014 yılları arasında gelecekleri rütbelere ilişkin bilgilerin düzenlendiği belgede sanığın başarılı personel olarak belirtildiği, isminin kırmızı ile renklendirildiği ve Tümamiral olmasının öngörüldüğü, ayrıca Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-D isimli ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ başlıklı belgede sanığın isminin geçtiği,

JANGENKOM tahliye.doc isimli belge incelendiğinde Suga Harekat Planı çerçevesinde hassas olarak nitelendirilen (bürokrat, yerel yönetici, medya mensubu vs.) kişilerin Jandarma unsurları tarafından yapılacak gözaltı/tutukluluk işlemleri için Yassı Ada ve İmralı Adaya sevki ile ilgili olarak ön keşif yapılması için mesaj emri olduğu, bu emir doğrultusunda sanığın HBfilo-Yassıada,İmralıada.doc isimli belgeyi hazırladığı, belgenin Hücumbot Filo Komutanlığı ve Deniz Hava Üs Komutanlığına hitaben gönderildiği, belirtilen birliklerin yapması gereken hususların anlatıldığı ve 12 Kasım 2002 tarihine kadar keşif yapılarak sonuç raporunun Donanma Komutanlığına bildirilmesi içerikli olduğu görülmüştür.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;”Üzerime atılan suçlamaların tümünü kesinlik ve kesinlikle ve şiddetle reddediyorum. Mahkemenizden bu hayal ürünü senaryoları ve sahte dijital verileri üreten gerçek suçluların bulunmasını, bihakkın tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Fikret Güneş üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

311-312-) sanıklar HALDUN ERMİN ve MEHMET AYGÜN

Sanık Mehmet Aygün suç tarihinde Deniz Harp Akademisinde Öğrenci olduğu,

“Amiral Listesi 1” isimli genel olarak Suga Harekat Planına destek veren kişilerin terfiinin öngörüldüğü, Deniz Kuvvetlerinde görevli amiral ve amiral olması muhtemel (yarbay, albay ) kişilere ait isimler ve 2000-2014 yılları arasında gelecekleri rütbelere ilişkin bilgilerin düzenlendiği belgede sanık Haldun ERMİN’ in Tuğamiral olmasının öngörüldüğü, ayrıca Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-D isimli ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ başlıklı belgede sanıkların her ikisinin de isminin geçtiği,

Hrp.Ak. Plan Çalışma Grubu.doc isimli belge incelendiğinde sanıkların da aralarında bulunduğu Harp Akademileri Komutanlığında görevli 8 subay rütbesinde deniz kuvvetleri personelinin SUGA Harekat Planı hazırlık faaliyetleri çalışma grubunda görevlendirildiği, yine DHA Görevlendirme.doc isimli belgede ise isimleri belirtilen 8 personelin 1. Ordu Komutanlığı ile koordineli olarak görevlendirildiğinin belirtildiği, EK-DHA Görevlendirme.doc isimli belgede ise belirlenen personelin görevlerinin yazılı olduğu, sanık Haldun ERMİN’ in “Harp Akademileri K.lığı PI. Koor. Subayı” olarak, sanık Mehmet AYGÜN’ ün ise “İstanbul Jandarma Bölge K.lığı İrtibat Subayı” olarak görevlendirildiği görülmüştür. Yapılan bu görevlendirme doğrultusunda sanıkların Plan Çalışma_Adacık.doc isimli belgede belirtilen EGAYDAAK’lara istinaden yapılacak bir harekat için oluşturulacak görev birliğinde yer alacak unsurlar ve harekatın öncelikle icra edilmesi gereken yerler ile ilgili teklifler hazırladığı, belirtilen belgenin tekink özellikleri incelendiğinde belgeyi sanık Mehmet AYGÜN’ ün oluşturduğu, sanık Haldun ERMİN’ in de belge üzerinde işlem yaptığı görülmüştür.

Sanık Haldun Ermin yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;”İddianamede delil olarak kabul edilen tüm dijital veri ve yazılar iftira amaçlı olarak benim iradem dışında yazılmış ve ismim iradem dışında kullanılmıştır. Ayrıca benden önce yapılmış savunmalarda dijital verilere yönelik olarak içeriğe ilişkin çelişkiler, zaman, mekan uyuşmazlıkları, hem yazım usulleri, hem de dijital olmak üzere teknik yanlışlıklar gibi hususlar dijital verilerin tamamen iftira amaçlı ve komplo ürünü olduğunu ortaya koymaktadır. Arz ettiğim değerlendirmeye istinaden iddianamede yer alan ve şahsıma karşı yapılmış olan hiçbir suçlamayı kabul etmiyor ve Sayın Mahkemenizden beraatime karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Mehmet Aygün yargılama aşamasındaki savunmasında;“Hayatımın hiçbir döneminde yasadışı bir yapılanma içinde bulunmadım. İddianamede belirtilen hususlar kapsamında şahsıma hiçbir zaman böyle bir emir verilmedi, sözlü ve yazılı olarak tebliğ edilmedi ve tarafımdan da tebellüğde bulunulmadı. Şahsıma yöneltilen, yönelen bu iftiraları atan gerçek suçluların bulunmasını ve beraatime karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanıklar Haldun Ermin ve Mehmet Aygün üzerlerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş iseler de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldıkları ve üzerlerine atılı bulunan suçu işledikleri kanaatine varılmıştır.

313-) sanık HÜSEYİN ÇINAR

Sanığın suç tarihinde TCG Yavuz 2. Komutanı olarak görevli olduğu,

Amiral Listesi 1” isimli genel olarak Suga Harekat Planına destek veren kişilerin terfiinin öngörüldüğü, Deniz Kuvvetlerinde görevli amiral ve amiral olması muhtemel (yarbay, albay) kişilere ait isimler ve 2000-2014 yılları arasında gelecekleri rütbelere ilişkin bilgilerin düzenlendiği belgede sanığın Tuğamiral olmasının öngörüldüğü, ayrıca Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-D isimli ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ başlıklı belgede sanığın isminin geçtiği,

Ang.Kural_ÇalışmaGrubu.doc ve Ang.Kural_ÇalışmaGrubu_SON RAPOR.doc isimli belgeler incelendiğinde sanığın Suga Harekat Planı kapsamında Ege denizinde Yunanistan’la meydana gelen gerginliklerde Deniz Kuvvetlerinin vereceği tepkiyi düzenleyen Angajman kuralları ile ilgili çalışma yapmak üzere görevlendirildiği, buna ilişkin çalışmaların yapıldığı,sanığın elde edilen belgelerde hükümeti iskat eden yapılanma içerisinde bulunduğu ve bu kapsamda görevlendirildiği anlaşılmıştır.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle ;”Hakkımdaki iddialar delil niteliği olmayan asılsız, imzasız ve dijital bilgisayar kayıtları çerçevesinde başkaları tarafından hazırlanan sahte verilere dayanmaktadır. İddianame ve ekleri incelendiğinde hakkımdaki iddialara yönelik hiçbir somut olgu bulunmadığı ve olguların tamamının kanaate dayandırıldığı görülmektedir. Ayrıca hiçbir belge hazırlamadığımı ve hiçbir çalışma grubunun içinde bulunmadığımı ve görev almadığımı, vermediğimi tüm belgelere ismimin yazılmasının iradem dışında gerçekleştirildiğini tekraren ifade ediyor ve üzerime atılan suçlamalar ile hiçbir nedensellik, yani illiyet bağı olmadığını belirterek şahsıma yöneltilen tüm iddiaları ve suçlamaları reddediyorum."şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Hüseyin Çınar üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.
Yüklə 4,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə