Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi Ahmet Avni Konuk ÖNSÖZÜYüklə 7,33 Mb.
səhifə2/90
tarix02.08.2018
ölçüsü7,33 Mb.
#65852
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   90
26

Ve isimlerin lütûflarına gelince

21527

"Mâsûm ve lütûfta bulunulmuş ve korunmuş"

21728

Hazînelerin hâzinedârı oluşu yönüyle veren, Allah'dır.

21929

Ve o hakîkat ki, isim onunla diğer isimden ayrılır

22030

Hazreti ilâhiyyede, aslâ tekrar eden bir şey yoktur

22131

Bundan dolayı zıtlar ile vasıflanmayı kabûl eder.

22232

Kişiye kendisinin hâricinden hiçbir lütûf ulaşmaz.

22333

Bir kimsede kendi nefsinden gayrı bir şey yoktur.

22434

Alışılmışın dışında olarak sağ, sağa karşılık olur ve terslik ortaya çıkar.

22735

Bâzıları Allah üzerine hikmete aykırı olan şeyi câiz gördüler.

22836

Ve bizden tahkik ehli, imkânı isbât eder;

23037

Şit'in sırlarını taşıyıcı türden çocukların sonuncusu

23138

Kıyâmet ancak insânların şerlileri üzerine kopar.

23439

Mesnevîi Şerîf kırmızı başlıklar

235
Nûhiyye Kelimesindeki “SUBBÛHİYYE HİKMETİ” Fassı…………………………………….……

240
1

Giriş Bölümü

2402

Cenâbı İlâhî'de tenzîh, sınırlama ve kayıtlamanın ayn’ıdır

2413

Câhil veyâhut kötü edeb sâhibi olarak tenzih eden.

2424

Şeriât lisânı genele ilk anda anlaşılacak ifâdeler üzere söyler.

2435

Hak, mânâ yönüyle, zâhir olan şeyin rûhudur.

2436

Öyle ise Hakk'ın sınırının olması mümkün değildir

2457

Ve Hakk'ı tenzîh etmeyip teşbîh eden kimse de böyledir

2468

Ve Hakk'ın mârifetinde tenzîh ve teşbîh arasını birleştiren

2469

“Nefsine ârif olan kimse, muhakkak Rabb'ine ârif oldu"

24710

Ve âlemin sûretinden Hakk'ın ayrılması aslâ mümkün değildir.

24911

“El hamdu lillâhi rabbil âlemîn” (Fâtiha, 1/1)

25112

Tenzîh ile kâil olur isen kayıtlayıcı, teşbîh ile kâil olursan sınırlayıcı

25213

Ve eğer sen ikisiyle birlikte kail olursan doğruya sevkedici olursun

25214

Çiftlik ile kâil olan, ortak isbât edici, teklik ile kâil olan tevhid edici

25315

Sen iki kılıcı isen, teşbîhten sakın. Tek kılıcı isen, tenzîhten sakın

25316

Şimdi sen O değilsin, belki sen O'sun;

25317

“Leyse ke mislihî şey’un”/“ve huves semîul basîr”

25418

Eğer Nuh, kavmi için iki dâvet arasını birleştirseydi,

25519

Oysa emr, Kur'ân'dır, Furkân değildir.

25620

Muhammedî dîn teşbîh ve tenzîh emrini bir emirde topladı

25821

Furkân'dan dolayı onların bâtınları nefret etti; onların firârını artırdı

25922

Bunun için parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve elbiselerine büründüler.

26023

Bunun için insânlar âlimi billâh ve âlimi billâh olmayanlar olarak ayrıldı

26124

Mülk Allah içindir ve Allah onların vekîlidir.

26225

"Ve büyük bir mekr ile mekr ettiler."

26426

Allah'a dâvet, onun hüviyyeti yönüyle değil, ancak isimleri yönüyledir.

26527

Senin Rabb'in ancak ona ibâdet etmenizi kazâ etti, yânî hükmetti"

26928

Her bir mâbûdda Allâh'ın gayrisine ibâdet olunmadı.

27129

Ve âbidin âlâsı, onda ulûhiyyet yâni ilâhlık hayâl etmedi.

27230

"Yâ Rab, benim hayretimi sende arttır!"

27331

Ve devr hareketi sâhibi için başlangıç yoktur

27532

“Ve izel bihâru succiret.”“Ve denizler tutuşturulduğu zaman” (Tekvîr,81/6)

27733

"Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden devreden bir kimse bırakma" (Nûh,71/26)

27834

"İn tezerhum yudıllû ıbâdeke ve lâ yelidû illâ fâciren keffârâ" (Nûh,71/27)

28235

Örtülmüş olan şeyi aşikâr ederler. Onu açığa çıktıktan sonra da örterler.

28336

Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mü'min olarak girenleri (Nûh,71/28)

28437

“Herşey helâk olucudur, ancak O’nun vechi hariç” (Kasas, 28/88)

286
İdrîsiyye Kelimesindeki “KUDDÛSİYYE HİKMETİ” Fassı………………………………….…….

288
1

Giriş Bölümü

2882

“Ve refa’nâhu mekânen aliyyen”“Ve onu, yüksek bir mekâna kaldırdık.”(19/57)

2893

Ve mekânet ulüvvüne gelince, o bizim için, yâni Muhammedîler içindir.

2914

Amel mekânı taleb eder. İlim ise mekâneti yâni rütbeyi taleb eder.

2925

Halîfe oluş ile olan ulüvv, zâti ulüvv olsaydı, her insan için olur idi.

2946

O'nun ulüvvü, kendi nefsi içindir.

2967

Allah onu zıtlar arasında toplamakla,onun üzerine onunla hükmetmekte bilinir

2988

Zâhir "ben" dediği zaman, Bâtın hayır, der.

2999

Bir, lâzımdır ki sayıyı inşâ etsin. Şu halde sayı, bir sebebiyle zâhir olur

30110

İş budur ki, Hâlık mahlûktur. Ve yine iş budur ki, mahlûk Hâlık'tır.

30411

Şimdi o nefsinin dışında bir şeyi boğazlar görmedi.

30612

Şimdi "tabîat" kimdir ve ondan açığa çıkan kimdir?

30913

Oysa onun üzerine ancak tecellî ettiği "ayn" hükmeder.

31214

Benim dediğim şeyi bilen kimsenin basîreti değersiz olmaz.

31415

O vech ile ki, ondan bir nitelikte onu dışlamak mümkün olmaya.

31616

Ve ammâ hâssaten "Allah" ismi ile isimlendirilenin gayrısı

31717

Muhakkak her bir isim zâta ve kendisi için konulan mânâya delâlet eder

31918

Ve sıfât ile olan ulüvv böyle değildir.

319
İbrâhîmiyye Kelimesindeki “MÜHEYYEMİYYE HİKMETİ” Fassı………………………….…….

322
1

Giriş Bölümü

3222

İbrâhîm Halîl a.s.ın "halîl" ile isimlendirilmesi;

3233

Bu sebepten dolayı Halîl'e "halîl" denildi

3234

Nasıl ki renk, renkli bir şeyde mütehallil olur yâni karışır ve açığa çıkar

3245

Yâhut İbrâhîm'in sûretinin vücûduna Hakk'ın karışmasından dolayıdır.

3256

Hakk'ın sıfâtlarının hepsi, mahlûk için sâbittir.

3277

Ve işlerin hepsi Hâkk'a döner.

3288

Edilgen şey zâhir ve etken şey bâtın ve örtülüdür.

3309

Şimdi eğer Hak zâhir olacak olursa, halk onda örtülü ve bâtındır.

33110

Bundan dolayı biz ilâh ediniciliğimiz ile ilâhı ilâh kıldık.

33211

"Allah âleme bakılmaksızın bilinir" diye iddiâ ettiler.

33312

Âlem, a'yânı sâbitesinin sûretinde Hakk'ın tecellîsinden başka değildir.

33413

Hak, bu aynların hakîkatleri ve halleri dolayısıyla sûretlenmiş olur.

33414

Ve bâzımız bâzımızı ârif olur. Ve bâzımız bâzımızdan ayrılmış olur

33515

Bâzımız bu bilmenin,aynlarımızın vermesi sebebiyle, Hak'ta olduğunu bilir.

33616

Ve iki açılım ile berâber Hak bizim üzerimize, ancak bizim ile hükmeder.

33717

Perdeli olanların üzerine Allah için apaçık delîl sâbittir.

33818

“Eğer O dileseydi, elbette hepinize hidâyet ederdi”sözünün ne faydası vardır

33919

İşin, ne şey üzerine sâbit olduğunu idrâk etmesi için,basîret aynını açmadı

33920

Hak dilemedi, onların hepsine hidâyet etmedi ve dilemez de

34021

Böyle olunca, Hakk'ın dilemesi ahadiyyet üzere isâbet eder.

34122

Bundan dolayı mü'minler çok ve keşf yâni açılım sâhibi olan ârifler az oldu

34223

Bilinen makâmı olmayan bir kimse yoktur.

34224

Ve senin üzerine olan hüküm, senin için sâbittir

34325

Şimdi sen ancak nefsine hamd et ve ancak nefsini kötüle!

34426

Sen hükümler ile O’nun gıdâsısın ve O vücût ile senin gıdândır.

34427

Şu kadar ki sen mükellef olarak isimlenirsin.

34528

Şimdi Hak bana hamd eder; ben de Hakk'a hamd ederim.

34629

Ve ben O'nu ârifim; bundan dolayı O'nu müşâhede ederim

34730

Ve Hakk'ın maksadını bende tahkîk et!

34831

Bunun için ziyâfeti sünnet ve âdet edindi

34932

Oysa burada parça yoktur.

34933

Biz, Hak içiniz. Nitekim delîllerimiz sâbit oldu. Ve biz,bizim içiniz

35034

Mesnevîi Şerîf kırmızı satırlar.

353

Yüklə 7,33 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   90
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə