İşgüzar yazışmalar Fənn: Fakültə: Kafedra: İxtisas: Qrup: MüəllimYüklə 0,94 Mb.
səhifə1/9
tarix17.08.2018
ölçüsü0,94 Mb.
#71258
növüYazı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

İşgüzar yazışmalar

Fənn:

Fakültə:

Kafedra:

İxtisas:

Qrup:

Müəllim: b/m Allahverdiyeva A.M
1.Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” hansı normativ aktla və nə vaxt təsdiq edilmişdir ?

A) fərmanla, 27 sentyabr 2003 –cü il

B)sərəncamla, 27 sentyabr 1993 –cü il ;

C) sərəncamla, 27 sentyabr 1995 –ci il ;

D) qanunla, 19 yanvar 2005 –ci il

E)qərarla, 20 yanvar 2005- ci il


2.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən kargüzarlıq nədir?

A) təşkilatın, öz vəzifələrini həyata keçirməsi ilə əlaqədar sənədləşdirmə və sənədlərlə işin təşkili üzrə fəaliyyətidir ;

B) sənədlərlə işin təşkili üzrə fəaliyyətidir;

C)dəftrxana işinin təşkilidir;

D)təşkilatın öz vəzifələrini yerinə yetirməsidir.

E) təşkilatın, öz vəzifələrini həyata keçirilməsi ilə sənədir;


3.Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair təşkilatlarda kargüzarlığın aparılmas kim tərəfindən həyata keçirilir ?

A) dəftərxana və ya xüsusi olaraq bu məqsəd üçün ayrılan əməkdaşlar ;

B)kadrlar bölməsi ;

C)maliyyə şöbəsi ;

D)nəzarət bölməsi ;

E)dəftərxana və ya xüsusi nəzarət bölməsi ;


4.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən tabe təşkilatlarda kargüzarlığın aparılması qaydalarına riayət olunması üzərində nəzarətin həyata keçirilməsi vəzifəsini kim daşıyir ?

A)onların tabe olduqları təşkilatlar

B)onların daxili nəzarət şöbələri ;

C) onların ümumi şöbələri ;

D) Prezident Administrasiyasının Ümumi şöbəsi ,

E)onların şöbələr arasındakı əlaqələr ;5.İşgüzar üslub əsasən neçənci əsrdən formalaşmışdır?

A)XXəsrdən formalaşmışdır ;

B) XI əsrdən formalaşmışdır;

C)XIX əsrdən formalaşmışdır ;

D) XX əsrdən formalaşmışdır ;

E) XII əsrdən formalaşmışdır;6. Əməli yazıların əsasını təşkil edən sənədlər necə növə bölünürlər ?

A) 2


B) 3;

C)5;


D) 7;

E)4;


7.İşgüzar üslub haqqında Azərbaycan alimlərindən XIX-_XXəsrlərdə kimlər tədqiqat əsərləri yazmışlar ?

A) A.Babayev, Ə.Dəmirçizadə , A.Qurbanov ;

B)Bakıxanov, S H.Zərdabi , Ü.Hacıbəyov N.Nərimanov ;

C) N.Vəzirov, A.Bakixanov , S.Vurğun ;

D) M.İbrahimov, M.Araz , S.Vurğun ;

E)M.Araz, A.Qurbanov . N.Vəzirov;8.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə,təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən strukturdan, habelə sənəd dövriyysinin həcmindən asılı olaraq, kargüzarlıq sistemi hansı qaydada aparılır ?

A)mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş;

B)Ancaq mərkəzləşdirilməmiş ;

C) ancaq mərkəzləşdirilmiş ;

D)xüsusi və ümumi .

E)xüsusi məkkəzləşdirilməmiş;9.İşgüzar üslub haqqında Azərbaycan alimlərindən, neçənci əsrdə A.Babayev, Ə.Dəmirçizadə , A.Qurbanov və salimlər tədqiqat əsərləri yazmışlar .

A) XIX-XX;

B)X-XX

C) XIX-XXD)XIV-XX;
E) XIX-X;

10.Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair işlər və ya icrada olan sənədlər nə vaxt akt üzrə qəbul edilir və təhvil verilir?

A)Təşkilatların və struktur bölmələrinin rəhbərləri dəyişdirildikdə ;

B) hər rübün sonunda ;

C )hər ilin sonunda ;

D) hər beş ildən bir.

E)hər təşkilatın və strukturun rəhbəri;11.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlıqın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən işdən çıxarıldıqda və ya başqa işə keçirildikdə, icraçı onda olan işləri və sənədləri kimə və hansı sənəd üzrə təhvil verməlidir ?

A) bu vəzifəyə yeni təyin edilən və ya həmin vəzifəni müvəqqəti icra edən şəxsə, akt üzrə;

B) təşkilat rəhbərinə, əmr üzrə ;

C) struktur bölmənin rəhbərinə ,akt üzrə ;

D)heç kimə;

E) təşkilat rəhbəri;12.Dövlət idarəetmə aparatında və müəssisələrin fəaliyyətində kargüzarlıq prosesi zamanı çoxlu sayda sənədlər hüquqa əsasən hansı halda saxlanılmalıdır ?

A)arxivlərdə sənədlərin saxlanmasının təşkili ;

B)əvvəlcədən sənədlərin saxlanmasının təmin edilməsi ;

C) sənədlərin etibarli saxlanilmasi ;

D) sənədlərin arxivlərdə qruplaşdırılmasını təşkil etmək

E)sənədləri arxivə verilməsini ;13.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən bir qayda olaraq, sənədlərin mətnləri neçə hissədən ibarət olur ?

A) iki;


B)dörd;

C)üç;


D) bir;

E) beş;


14.Rəsmi sənədlərdən fərqli olaraq ,işgüzar səndlər dövlət sənədi hesab edilirmi?

A) dövlət əhəmiyyəti daşımır ;

B) qanuni əhəmiyyəti daşımır ;

C)hüquqi əhəmiyyətə malik deyıldir

D)möhürlə təsdiqlənmir;

E)imza ilə təsdiqləmək;15.İndiki dövrdə üslublar arasında ən çox istifadə olan yazı üsubu hansıdır ?

A)işgüzar;

B) rəsmi;

C)qeyri-rəsmi ;

D)həvəskar;

E)kargüzarliq;16.İdarə, təşkilat və müəssisələrin kargüzarlığın aparılmasına məsuliyyət daşıyan şöbə hansıdır?

A) dəftərxana şöbəsi;

B)tədris şöbəsi ;

C) kadrlar şöbəsi ;

D) maliyyə şöbəsi;

E) istehsalat şöbəsi;17.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dauir Təlimat”a əsasən hansı hallarda sənədlər blaksız tərtib edilir ?

A) iki və ya daha artıq təşkilat adından hazırlanan sənədlərdə ;

B) dövlət büdcəsindən maliyyələşməyən təşkilatların sənədlərində ;

C) qeyri- hökümət təşkilatlarının sənədlərində ;

D) belə bir hal nəzərdə tutulmayıb ;

E) təşkilat adından hazırlanan sənədlər;18. Müəssisələr, təşkilatlar, idarələr, dövlətlər arasında münasibətlər nə ilə qaydaya salınır ?

A) iş sənədlərinin, işgüzar yazışmaların köməyilə ;

B)işçilərin davamiyyəti ilə;

C)məlumatların ötrülməsi ilə ;

D) rəsmi məktubların yerindəcə icra olunması ilə ;

E)fəaliyyətin ardıcıl aparılması ilə ;19.İdarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair əsasən təşkilatlar mətbəə üsulu ilə hazırlanan blanklarındakı hansılar çap edilir ?

A) dövlət gerbi ;

B) təşkilatın tam adı ;

C) təşkilatın indeksi ;

D)təşkilatın ünvanı;

E) təşkilatın telfon nömrəsi , faksın nömrəsi və elektron poçtu ;


20.”Dövlət orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrindəkargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən hansılar kargüzarlıq xidmətinin əsas vəzifələridir?

A)daxil olan sənədləri qəbul etmək , qeydə almaq , aidiyyəti üzrə bölüşdürmək və icraçılara çatdırmaq , sənədləri göndərmək ;

B) icra edilmiş sənədləri struktur bölmələrindən tələb etmək;

C)sənədlərin surətlərini şıxarmaq , çoxaltmaq və stenoqrafiya işlərini həyata keçirmək ;

D)tabe təşkilatlarda kargüzarlığın aparılmasına nəzarət etmək ;

E) kargüzarlığın müntəzəm surətdə təkmilləşdirilməsi məqsədilə təşkilatın bütün fəaliyyət sahələrində ;21.Sənəd sözü ərəb sözündən götürülüb nə deməkdir ?

A) sənəd sübut ,dəlil ;

B) sənəd xüsusi materialda faktlar ;

C)sənəd tarixi mənbədir ;

D)sənəd faktı ;

E) sənəd sübut;22.“Dövlət hakimiyyət orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat ”a əsasən mərkəzləşdirilməmiş kargüzarlıq sistemində hansı əməliyyatlar kargüzarlıq xidməti tərəfindən aparılır ?

A) sənədlərin qeydə alınması ;

B)sənədlərin rəsmiləşdirilməsi ;

C) işlərin formalaşdirilmasi;

D) sənədlərin struktur bölmələrinə göndərilməsi ;

E)sənədlərin qəbulu və paylanması ;23.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında” idarə, təşkilat və müəssisələrinin iş icraçıları, vəifəli şəxslər vaxtlarının neçə % -ni işgüzar yazışmalara sərf edirlər ?

A) 20 ;


B) 15;

C) 10;


D) 25;

E) 30;

24.İdarə təşkilar və müəssisədə kimlər vaxtının 20 % -ini işgüzar yazışmalara sərf edirlər ?

A)iş icraçıları vəzifəli şəxslər ;

B) kommersantlar hə mçinin , vəzifəli şəxslər ;

C) iş icraçıları biznesmenlər ;

D) biznesmenlər , həmçinin vəzifəli şəxslər ;

E) iş icraçıları , həmçinin kommersantlar ;25.İşgüzar yazışmalarda düzgün yazılmamış ad nəyə səbəb ola bilər ?

A) sizə olan münasibətin zəifləməsinə ;

B) əməliyyatların yerinə yetirilməməsinə ;

C) maliyyə itkilərinə;

D) məktubunuzun oxunmadan silinməsinə ;

E) işlərinizin həll edilməməsinə;26.İdarə,təşkilat və müəssisələrdə kargüzarlığın aparılmasına dair əsasən təşkilatlarda sərəncam mahiyyətli sənədlərin yaranmasının hüquqi əsasları hansılardır ?

A) yuxarı təşkilatların konkret tapşırıqları ;

B) qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının tələbləri ;

C) təşkilat tərəfındən onun üzərin düşən vəzifələrin icra edilməsi ;

D) təşkilati- sərəncamverici tələbləri ;

E) inzibati- təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ;27.İdarə, təşkilat və müəssisələrində məktubu göndərərkən əsas diqqətli olmalardan biri nədir ?

A)məktubu ünvanladiğiniz təşkilatin adini səhv salmayin ;

B) məktubu ünvanladığınız məsələnin adını səhv salmayın

C) ünvanladiğiniz insanin adini səhv salmayin ;

D) məktubu ünvanladığınız yerin adını səh salmayın

E) məktubu ünvanladığınız poçtun adını səhv salmayın ;28.Fiziki şəxslərin və ya insanın təhsilindən asılı olmayaraq gündəlik həyatında daha çox təsadüf edilən yazı növü hansıdır ?

A)məktub;

B) teleqram ;

C)sənəd;


D) əmr;

E)protokol.29. Sorğunu tərtib edərkən məktubun məzmunundə üç faktora baxmaq lazımdır ?

A)tədarükçünüz haqqında yaxşı məlumatınız vardırmı.

B) tədarükçünüzün yerləşdiyi yer;

C) hansı tip məhsul haqqında ;

D) prospekt haqqında sorğu;

E) məhsulun sorğusu.30. Sorğu hazırlanarkən nələrə nəzarət edilməlidir ?

A)telfon və faksla;

B) məktub

C)qisa formalı

D)daha geniş

E)məktub tərtibli.31. Sorğular hansı hissələr üzrə aparılır?

A) müvafiq hissələr;

B) hüquqi hissələr;

C)şəxsi hissələr;

D) nümunə hissəsi ;

E) əsas hissəsi.32.Reklam hansı məqsədlə istifadə edilir ?

A)istelak mallarının xüsusiyyətləri və müxtəlif xidmət növləri haqqında informasiya verməklə onları realizə etmək və onlara tələbat yaratmaq;

B)müəyyən çəxsi , müəssisəni ,ədəbiyyat və incəsənət əsərini və s. reklamı;

C)müəyyən incəsənət əsərini və s. populyarlaşdırmaq məqsədilə onlar haqqında məlumat yaymaq.

D)müəyyən şəxsi ədəbiyyat əsərini və s. haqqında məlumat yaymaq;

E)müxtəlif xidmət növləri haqqında verməklə reklam ;

33.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən ikinci hissənin mətni hərəkətlərin xarakterinə , icraçılara , müddətlərə görə və başqa meyarlar əsasında nələrə bölünə bilər ?

A) ərəb rəqəmləri ilə nömrələnmiş bəndlərə və yarımbəndlərə ;

B) ərəb rəqəmləri ilə nömrələnmiş maddələrə və bəndlərə ;

C) ərəb rəqəmləri ilə nömrələnmiş maddələrə və yarımbəndlərə ;

D) rum rəqəmləri ilə nömrələnmiş maddələrə və bəndlərə ;

E) rum rəqəmləri ilə nömrələnmiş bəndlərə.34.Məktullar məzmunca və formaca bir-birindən fərqlənirlər işgüzar məktubların neçə növü var?

A)4


B) 3

C)2


D)5

E)6


35.Gündəlik işimizdə əməli yazıların ən geniş yayılmış və daha çox rast gəldiymiz növlərindən biri nədir?

A)məktub;

B)əmr;

C) teleqram;D)sənəd;

E)protokol.36.Məlumat –arayış sənədlərinin xüsusiyyətlərinə görə neçə növü var?

A)3


B)2

C) 4


D) 5

E) 7


37.Dövlət hakimiyyəti orqanlarında , idarə , təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair əsasən sənədin başlığı harada yazılmalıdır ?

A) vərəqin ortasinda mətndən əvvəl;

B) vərəqin sağında mətndən əvvəl ;

C) vərəqin ortasında mətndən sonra ;

D) vərəqin solunda mətndən əvvəl ;

E) vərəqin əvvəlində ;38.. Kommersiya əqdlərinin və münasibətlər qurmaq üçün nə lazımdır?

39.Azərbaycan Respublikası

A) işgüzar yazişma;

B) işgüzar danışıqlar ;

C)işgüzar idarəetmə ;

D) işgüzar fəaliyyət ;

E)işgüzar kolektiv .

39.Konstitusiyasının 57- ci maddəsinin birinci hissəsinə əsasən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət orqanlarına hansı sənəd forması ilə müraciət etmək ,huququn vardir?

A)ərizə , şikayət ,təkiif;

B)ərizə vətəndaşlara məxsus hüquqları ilə ;

C) vətəndaşlarinin dövlət orqanlarina şikayət;

D) vətəndaşlara məxsus hüquqları;

E)vətəndaşlara yazılı məlumat verməlidir.40.İdarə, təşkilat və müəssisələrin rəhbərləri yazdıqları məktubun müraciət hissəsini neçə baçlamalıdır ?

A)xahiş;


B)məğzi;

C)ştamp;


D)ümumi ;

E) müraciət41.Sorğunu tərtib edərkən məktubun məzmununda neçə faktora baxmaq lazımdir ?

A) 3;


B) 5;

C) 7;


D) 9;

E) 12.


42.İşgüzar yazışmalarda rəhbər şəxsin adı, sənəti, hörmət əlaməti olaraq ona göstərilə forma hansıdır ?

A) müraciət;

B)umumi ;

C) fərqləndirici ;

D) yekunlaşdirici ;

E) məqsədi.43. İşgüzar yazışmalarda hansılar məktubun hissələrinə aid deyil?

A) hamsı;

B) fərqləndirici ;

C)yekunlaşdırıcı ;

D) müraciət ;

E) ümumi .44.Məktubların çox növlülüyünə baxmayaraq , onları neçə kateqoriyaya ayırmaq lazımdır.

A) 2


B) 3

C) 5


D) 7

E) 9.


45.Cavabı tələb edən məktublar hansılardır ?

A) xahişnamələr , müraciətlər ,təkliflər , tələblər , iradlar , dəvətlər və s..;

B) sorğu məktubu , dəvətlər, tələblər , təsdiq , sərəncam məktubu və s.

C) müraciət ,təkliflər, yadasalma ,sorğu məktubu , iradlar və s.;

D) dəvətlər, müraciətlər, təsdiq, iradlar , sərəncam məktubu və s.;

E)tələblər.iradlar ,yadasalma və s.;46.Cavabı tələb olunmayan məktublar hansılardır ?

A) xəbərdarliq , rəddetmə , məlumat , bildiriş,təminat, müşayiət,etraz,dəvət və s..;

B) təsdiq, etiraz ,yadasalma, dəvət ,sərəncam məktubu ;

C)xəbərdarliq,məlumat, sərəncam məktubu,tələblər, iradlar, müşayət, bildiriş və s.;

D) rəddetmə , yadasalma , dəvət, bildiriş , müraciətlər və s.;

E) dəvət, təsdiq, məlumat, təminat və s;47. Sadə işgüzar mətublar neçə səpkilidən ibarət olurlar ?

A) bir səpkili ;

B)iki səpkili;

C) üç səpkili;

D) dörd səpili;

E) beş səpkili ;48.Məzmun əlamətlərinə əsasən məktublar hansı işgüzar yazışmalarına nönü üzrə aparılmalıdır?

A) kommersiya ;

B) iqtisadi;

C) hüquqi;

D) maliyyə;

E) mətn;49. Yazışmalar iqtisadi, hüquqi, maliyyə və müəssisənin digər fəaliyyət növü üzrə aparılırsa , onda bunlar neçə adlanır?

A) işgüzar məktublar;

B) işgüzar yazışmalar ;

C) əməli yazışmalar;

D) rəsmi yazışmalar;

E) əməli –rəsmi yazışma.50.Əgər yazışmalar material- texniki təchizat və satış üzrə aparılırsa, onda bunlara neçə adlanır?

A) kommersiya məktubları ;

B) kollektiv məktub;

C) işgüzar məktub ;

D)xidməti məktub ;

E) sadə məktub.51.Xidməti məktublar müəssisələrə daxil olan və göndərilən sənədlərin neçə fazini təşkil edir ?

A)80%


B)40%

C)60%


D)20%

E)100%


52. Məktubun başlıca məqsədi nədir ?

A) başa salmaq , sübut etmək , izah vermək ;

B)kiməsə kömək etmək :

C)kömək istəmək ;

D)hər hansı işi sona çatdırmaq;

E)bir mövzunu yazılı olaraq müzakirə etmək.53. Məktublar məzmunca və formaca bir–birindən fərqlənir və məktub yazarkən neçə sistem gözlənilməlidir ?

A) 4 sistem;

B) 2 sistem;

C) 5 sistem;

D) 6 sistem ;

E) 7 sistem .54.İşgüzar yazışmanın əsasını nə təşkil edir ?

A) qrammatikanin , orfoqrafiyanin ;

B) xəbərin düzgün qoyulması;

C) mübtəda düzgün qoyulması ;

D)orfoqrafiyanın düzgün qoyulması ;

E) qrammatikanın düzdün qoyulması.55. Rəsmi – işgüzar üslubun özəllikləri nədir ?

A) rəsmi sənədlərin dili ;

B) işgüzar yazişmalarin xüsusiyyətləri ;

C)işgüzar yazışmaların prinsipləri ;

D)işgüzar yazışmaların səmərəliyini :

E) işgüzar yazışmaların əhəmiyyəti.56.Rəsmi- işgüzar üslub neçə yerə ayrilir ?

A)2


B)1

C) 3


D) 4

E) 5


57. İşgüzar üslub müxtəli müəlliflər tərəfindən necə adlandırılmışdir?

A)rəsmi-sənəd dili;

B) işgüzar üslub ;

C) rəsmi üslub ;

D)işgüzar nitq ;

E)işgüzar dil .58.Rəsmi sənədlərin dili neçə ifadə edilir ?

A) rəsmi qaydada təsdiq olunan sənədlə

B) qanunlrın rəsmi qaydada sənədi;

C) kargüzarlığın təşkili qaydası ilə ;

D) rəsmi qaydada olan sənəd ;

E) qeyri – rəsmi sənəd.


59. İş güzar sənədlərin dili nüçə ifadə olur ?

A) ayrı-ayrı vətəndaşlara aid olur;

B)ayrı-ayrı fiziki şəxslərə aid olur ;

C) ayrı- ayrı hüquqi şəxslərə aid olur:

D) hüquqi və fiziki şəxslərə aid olur:

E) tərəflərin razılaşdırılması.60. Rəsmi sənədlərin əsas xüsusiyyətləri hansılardı ?

A) dilin maksimum mükəmməlliyi , fikrintam aydınlığı , fikir birmənalığı ;

B) səmimi davranış qaydası ;

C) səmərəli fəaliyyət göstərilməsi ;

D) məktubların əsaslandrılması ;

E) düzgün işgüzar fəaliyyət göstərmək .61. Rəsmi sənədin əsas şərti və həcmindən asılı olmayaraq hansılardı ?

A)dil yığcamlığıdır.

B) qanunun dili

C) işgüzar dil

D) rəsmi dil;

E)qeyri-rəsmi dil.62. İşgüzar üslub başqa üslublardan nə ilə fərqlənir ?

A) leksik xüsusiyyətləri ilə ;

B) davraniş xüsusiyyətləri ilə ;

C) yazişma aparma xüsusiyyət ilə;

D) fəaliyyət göstərmək xüsusiyyəti ilə.

E) məktublarin əsaslandrilmasi .63.Xarici ticarət əməliyyatlarının sənədləşdirilməsi üçün hansı sənədlər təqdim olunmalıdır?

A))xarici şəxslərlə bağlanmış müqavilə ;

B) ixrac qiyməti;

C) haqqında sənədlər;

D)istehalçı arayışı ;

E) ixracatçı sənədi.64.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisəərində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat ”a əsasən sənəddə maksimum neçə ünvan ola bilər ?

A)dörd ;


B) iki;

C) üç ;


D)bir;

E)beş ;
65.Müəssisələr arasında şifahi danışıqlar çətinliklə aparılırsa hansı məktub növündən istifadə ounur?

A) xidməti məktubdan ;

B)rəsmi məktublar;

C)qeyri-rəsmi məktublar;

D) kollektiv məktublar ;

E) işgüzar məktublar.

66.”Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən hansı sənədin tarixi hesab edilir?

A)sənədin imzalanması və ya təsdiq edilməsi tarixi ;

B) sənədin çapdan çıxdığı tarix ;

C) sənədin daxil olduğu dün ;

D) sənədin göndərildiyi gün ;

E)sənədin təsdiq edilməsi tarixi.67.Elan hansı sənəd formasıdır?

A) bu və ya məlumatı insanlara qabaqcadan çatdırmaqla təşkiledici missiyanı yerinə yetirir.

B) məlumatın vaxtı , saatı dəqiq göstərilməlidir ;

C) tədbirin keçiriləcəyi yer;

D)məlumatın kim tərəfindən verilməsi göstərilməlidir ;

E) ünvan və ya telefon nömrəsi göstərilir.68. Şikayət məktubunu yazarkən nələrə nəzarət edilməlidir ?

A)şikayət məktubu yazarkən sizdə əsaslə faktlar;

B)aydın və dəqiq yazılmalıdır.

C)şikayətə cavab verərkən ;

D)şikayəti tədqiq etmək ;

E) üzr istəməli .69.Hesabat hazırlanarkən hansı tələblər yerinə yetirilməlidir ?

A)verilən tapşırığı yerinə yetirən şəxsin özü tərəfindən yazılmalı , hesabatın əvvəlində onu yazan şəxsin soyadı adı və atasının adı göstərilməli , sonunda isə imza qoyulmalıdır;

B) hesabat inandırıcı olmalı , görülən işlər ardıcıllıqla sadalanmalıdır ;

C)hesabatda faktlar və rəqəmlər dəqiq verilməli ;

D) rəqəmlər sözlə də göstərilməlidir ?

E) ictimai xarakterli olmalıdır;70.Məktubla məlumatlar verilərsə hansı qaydaları yadda saxlamalıdır?

A)”Sizin məktubu aldıq”...

B)”Sizin məktubu istinad edərək ”;

C)ciddi yoxlayın ;

D)yadda saxlamaq;

E) “sağ olun”.71.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən sənədin tarixi hansı sətirdə səhv yazılmışdir ?

A) 2003 .12.15.

B)15. 12.2003;

C)15.dekabr 2003 –cü il ;

D) 15.12 .03;

E) 20dekabr 2003-cü il.72.Rəsmi sənədlər kimlər tərəfindən hazırlanır ?

A) mütəxəssislər;

B) alimlər;

C) elektron yazı vasitəsilə ;

D)poçt rabitəsi vasitəsilə ;

E) rabitə vasitələri73.Rəsmi sənədlər dövlət əhəmiyyətli sənədlər kimi qəbul olunur neçə müddət üçün qorunub saxlanılır?

A) uzun müddətə;

B) 3 il müddətə;

C)10 il müddətə;

D)20 il müddətə;

E)5 il müddətə.74. Rəsmi sənədlərin sonda nə yazılır .

A) imza möhurlə ;

B) möhür ştamp;

C)sədrinin imzası ilə ;

D)şöbə müdirinin imzası ilə ;

E)üzvlərin imzası ilə.75. İşgüzar sənədlər həcmcə kiçik olur, daha konkrer , daha aydın xarakter daşıyır və işgüzar sənədlərə hansı sənəd növləri daxildir?

A) ərizə, tərcümey-hal, elan , protokol, izahat ,reklam ,etiket və s ;

B)protokol , akt, müqavilə , anket , sxem , qrafik , ərizə və s.;

C)sorğu , akt , siyahıya alma , təlimat , cədvəl , göstəriş ərizə və s;

D) əmir , akt , fərman , anket , hesabat , müqavilə və s;

E) qanun , akt , məcəllə , qrafik , layihə və s.76.Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən həmkarlar ittifaqının üzvü olan işçinin əmək müqaviləsini ləğv etmək istəyən işəgötürən əsaslandırılmış yazılı təqdimat kimi müraciət edir ?

A) həmin müəssisənin həmkarlar ittifaqı təşkilatına ;

B) respublika həmkarlar ittifaqı konfederasiyasına ;

C) yuxarı təşkilatlara ;

D) İşə götürən bu qərarın verilməsində sərbəatdir ;

E) işçinin əmək müqaviləsinin.
Yüklə 0,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə