İşgüzar yazışmalar Fənn: Fakültə: Kafedra: İxtisas: Qrup: Müəllim

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.94 Mb.
səhifə5/9
tarix17.08.2018
ölçüsü0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

312. Akt məzmununa görə bir neçə növə bölünür ?

A) cinayət aktı , dövlət aktı , yoxlama aktı , bu və ya digər bir faktı açmaq üçün müəyyən edilən akt ;

B) akt şahidlərin iştirakı ilə yoxlama nəticəsində təsdiq edən formadır;

C) akt faktı təsdiq edən sənəddir ;

D) bu və ya digər bir faktı açmaq üçün müəyyən edilən akt ;

E) cinayət yoxlama faktı təsdiq edir.313. Akt hansı ardıcıllıqla tərtib olunur ?

A) akt sözü vərəqin yuxarı hissəsində böyük hərflə yazılır ;

B) akt sözünün altında il ,ay , gün yazılır ;

C) aktı tərtib edərək imzası ilə məsul olan şəxslərin vəzifəsi ,

D) yoxlamanın müddəti ;

E) aktın sonunda nəticə qeyd olunur.314. Tərtib edilən bütün aktlar hansı məzmun daşıyır ?

A) hüquqi məzmun ;

B hüquqi xarakter daşıyır ;

C) dövlət əhəmiyyətli ;

D) xüsusi əhəmiyyətli ;

E) qanuni və hüquai əhəmiyyətli .315. Arayış hər hansı bir şəxsin kimliyini təsdiq etmək məqsədilə bu və ya digər kimlər tərəfındən verilir ?

A) təşkilat , idarə , müəssisə tərəfindən verilir;

B) rəhbər tərəfindən verilir ;

C) fiziki şəxs tərəfindən verilir ;

D) iş zamanı idarə rəhbəri tərəfindən verilir ;

E) hüquqi şəxs tərəfindən verilir.316. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qəbul edilib ?

A) 5 fevral 1991 –ci il ;

B) 6 mart 1992-ci il ;

C) 2 yanvar 2005 –ci il ;

D) 20 iyun 1998 –ci il ;

E) 20 mart 2001 –ci il.317. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında Əsasnamə ”hansı normativ hüquqi aktla təsdiq olunur ?

A)qanunla ;

B)sərəncamla;

C)fərmanla ;

D)qərarla ;

E) əmr.


318. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamə hansı normativ aktla və nə vaxt təsdiq edilmişdir ?

A)qanunla 2 mart 1993 –cü il ;

B) qərarla 22 fevral 1992 –ci il ;

C) sərəncamla 3 mart 2002 –ci il ;

D) fərmanla 17 fevral 1994 –cü il ;

E) akt 15 vevral 2000 –cü il.319 . “Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamə ”yə əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni nəyin müqəddəs rəmzidir ?

A) Azərbaycan dövlətinin , onun müstəqilliyinin və birliyinin ;

B) Azərbaycan dövlətinin suverenliyinin ;

C) ərazi bütövlüyünün ;

D)milli dirçəlişin ;

E) dövlət müstəqilliyinin.320. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamə ”yə əsasən Azərbaycan Respublikasına rəsmi görüşə gələn xarici ölkələrin dövlət və hökumət başçıları qarşılanarkən və yola salınarkən Dövlət himni nə vaxt ifa olunur ?

A)müvafiq ölkənin Dövlət himni ifa olunduqdan sonra ;

B)ümumiyyətlə ifa olunmur ;

C) müvafiq ölkənin Dövlət himni ifa olunmamışdan qabaq ;

D) hər iki himn eyni zamanda ifa olunur;

E) hər bir ölkənin himn ayrı-ayrı ifa olunur.321. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamə ”yə əsassən bütün hallarda Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni necə ifa olunur ?

A)tam;


B) musiqili ;

C)musiqisiz;

D) təntənəli ;

E) səliqəli .322. Bəyanat hansı sənəd növüdür ?

A) rəsmi ;

B) əməli;

C) işgüzar;

D) fərdi ;

E) şəxsi.323. Bəyanatın tərtibinə hansı tələblər verilir ?

A) bəyanat ,adətən , ictimai – siyasi xarakterli olur və tərtibi zamanı da dildəki ictimai – siyasi xarakterli terminlərdən istifadə olunur;

B) dövlət qurumunun , ictimai- siyasi təşkilatın və s. adı verilir;

C) böyük hərflərlə BƏYANATI sözü işlənir; r ;

D)bir sətir buraxılmaqla abzasdan bəyanatın məzmunu verili.

E) Bəyanatın sonunda onun verilmə tarixi qeyd olunur ;


324. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi haqqında Əsasnamə ”nə vaxt qəbul edilib ?

A)23 fevral 1993-cü il ;

B)23iyun 1995-ci il ;

C) 7 iyun 1992-ci il ;

D)18 oktyabr 1991-ci il ;

E) 10 fevral 1996-ciil.325. Azərbycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qəbul edilib ?

A)8 iyun 2004 –cü il ;

B) 23 iyun 2005-ci il ;

C) 16 mart 2008 –ci il ;

D)23 fevral 2006 –ci il ;

E) 25 iyun 2007 –ci il.326. “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında ”Azərbaycan RespublikasıQanununa əsasən kim əhali arasında Aərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının mahiyyətinin və əhəmiyyətinin geniş təbliğ olunması , gənc nəslin Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağına hörmət ruhunda tərbiyəə edilməsi məqsədilə tədbirlər görür ?

A) Azərbaycan Respublikası ;

B)Azərbaycan dövləti ;

C)müvafiq icra hakimiyyətləri ;

D)hüquq – mühafuzə orqanları ;

E) yerli icra hakimiyyətləri.327.”Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı Azərbaycan Respublikasının sərhəd nəzarət – buraxılış məntəqələrinin və sərhəd zastavalarının binaları üzərində hansı vaxtlar qaldırılır ?

A) daimi ;

B) yalnız bayramlarda ;

C) hüzn günlərində ;

D) heç vaxt;

E) hər gün .328. “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasıbın Dövlət bayrağı dövlət hakimı tərəfindən keçirilən hansı tədbirlər və mərasimlər zamanı qaldırılır (asılır )və ya yerləşdirilir ?

A)rəsmi ;

B)təntənəli ;

C)qeyri – rəsmi ;

D) bayram ;

E) bayram günlərində .329.Bildiriş-xəbərdarlıq kommunal – xidmət hansı ödənişlər üçün verilən vənəd növüdür?

A) qaz , elektrik , su və s.;

B) xəbərdarlıq sənədidir ;

C) verilən xəbərdarlıq ;

D)haqlarının ödənilməsi ;

E) sənəd ilə ödənilməsi .330.Məzmununa və məqsədinə görə elanın neçə forması var ?

A) 4;


B) 3;

C) 2;


D) 5;

E) 1.


331.Məzmununa və məqsədinə görə elanın bir neçə forması vardır?

A) anons , reklam , afışa , bildiriş və s. ;

B) əmr, ərizə , əsasnamə , fərman və s.;

C) anons , reklam , əsasnamə , ərizə və s;

D) hesabat , fərman , bildiriş , əmr və s;

E) afişa , reklam , fərman və s.332. Elanda verilən məlumat qruplaşdırılarkən nələrə diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır ?

A) məlumatın mahiyyəti , məzmunu qeyd ounmalıdır , məlumatın vaxtı , saatı dəqiq göstərilməlidir ;

B)tədbirin keçiriləcəyi yer;

C)məlumatın kim tərəfindən verilməsi göstərilməlidir ;

D) tədbirin keçiriləcəyi ərazi ;

E) tədbirin keçiriləcəyi bina .333.Elanlarda elanın məzmunu verildikdən sonra müraciət üçün nə

göstərilir ?

A) ünvan və ya telefon ;

B) adı göstərilir;

C) bina göstərilir;

D) otağın nömrəsi ;

E) ərazi göstərilir.334.Etibarnamə hansı formalarda tərtib olunur ?

A) müxtəlif formalarda ;

B) sadə formalarda ;

C) adi formalarda ;

D) iş formalarda ;

E) şəxsi formalarda .

335. İdarənin adından iş görmək üçün verilən rəsmi sənəd hansı sənəddir?

A) etibarnamə ;

B) elan ;

C) reklam ;

D) arayış;

E) bəyanat.336.Etibarnamədə onun kim tərəfindən kimə və hansı məqsədlə verilir ?

A)təşkilat ,idarə və ayrıca bir şəxsi ona etibar etdiyi pul vəasitini , qiymətli əşya ala bilər, və s.

B)qiymətli əşyanı ala bilər ;

C) müəyyən şəxs təşkilat ;

D) ayrıca bir şəxsin ona etibar ;

E) sənədləşmə işi apara bilər.337.Etibarnamə kim tərəfindən möhürü ilə təsdiq edilir ?

A) notarial kontoru tərəfindən ;

B) müəssisənin rəhbəri tərəfindən ;

C) idarə rəhbəri tərəfindən ;

D) fərdi şəxs tərəfindən ;

E) fiziki şəxs tərəfindən .338. Notarial kontoru tərəfindən verilən etibarnamələr blankları doldurmaqla qanuni sənədə çevrilir?

A) xüsus blanklari doldurmaqla ;

B) müqavilə blanklari doldurmaqla ;

C) rəhbərin imzası ilə ;

D) direktorunun möhürü ilə ;

E) fərdi lmza ilə .339. İçliyi verilmiş iki hissədən ibarət iki vərəqlik sənədin üst hissəsində iri hərflərlə hansı sözləri yazilir ?

A) etibarnamə ;

B) bəyanat;

C) elan ;

D) əmr;

E) ərizə.340.Arxa hissədə isə etibarnamənin dövlət kim tərəfindən təsdiqlənməsi qeyd olunur ?

A) notarial kontoru ;

B) vəkil tərəfindən ;

C) polis tərəfindən ;

D) fərdi şəxs tərəfindən ;

E) fiziki şəxs tərəfindən .341. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası nə vaxtdan qüvvəyə minmişdir ?

A) 27 noyabr 1995 –ci ildən ;

B) 12 noyabr 1995-ci ildən ;

C) 31 dekabr 1995 –ci ildən ;

D) 18 oktyabr 1995 –ci ildən ;

E) 12 noyabr 1991-ci ildən .342.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən uşaq hüquqlarının həyata keçirim nəzarət edir ?

A)dövlət ;

B) hökumət ;

C) məhkəmələr ;

D) Azərbaycan Prezidenti ;

E) Konstitusiya Qanunu ilə,343.Qərarlar hazırlanarkən onun mətni hissələrdən ibarət olur ?

A)şərh və sərəncam hissələrindən ;

B)şərh və əmr hissələrindən ;

C) qərar və əmr hissələrindən ;

D) sərəncam və əmr hissələrindən ;

E)əmr hisdsələrindən .344.Azərbaycan Respublikası Dövlət Qulluğunun İdarəetmə Şurasının səlahiyyətləri hansı hüquqi sənədlə müəyyən edilir ?

A)Qanunla təsdiq edilən əsasnamə ilə ;

B)Konstitusiya qanunu il ;

C)”Dövlət qulluğu haqqında ”AR-in Qanunu ilə ;

D)Fərmanla təsdiq edilən Qaydalarla ;

E) Akt ilə təsdiq edilir.345. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən həmkarlar ittifaqının üzvü olan işçinin əmək müqaviləsini ləğv etmək istəyən işəgötürən əsaslandırılmış yazılı təqdimatla kimə müraciət edir ?

A)həmin müəssisənin həmkarlar ittifaqı təşkilatına ;

B)yuxarı təşkilatlara ;

C)respublika həmkarlar ittifaqı konfederasiyasına ;

D)İşə götürən bu qərarın verilməsində sərbəstdir ;

E) idarə rəhbəri tərəfindən işçinin əmək müqaviləsini ləğv etmək .346.İşçinin əmək müqaviləsini ləğv etmək istəyən işəgötürənin təqdimatına həmkarlar ittifaqı neçə gün ərzində cavab verməlidir ?

A). təqdimatın daxil olduğu gündən ən geci on gün ;

B) təqdimatin daxil ilduğu gündən ən geci beş gün ;

C)təqdimatın daxil olduğu gündən ən geci üç gün ;

D) belə müddət nəzərdə tutulmayıb ;

E) təqdimatın daxil olduğu gündən ən geci iki gün.347. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən Ümumxalq hüzn günü hansıdır ?

A)20 yanvar ;

B)26 fevral ;

C)31 mart ;

D)20 noyabr ;

E)8 may.


348. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən altıgünlük iş həftəsi ilə işləyən müəssisələrdə bilavasitə səhərisi gün istirahət günü olan iş gününün müddəti neçə saatdan çox ola bilməz .

A) 6;


B) 8;

C) 5;


D) 7;

E) 9.;


349.Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən elmi dərəcəsi olmayan elmi işçilərə əsas məzuniyyət neçə təqvim günü müddətində verilməlidir ?

A)30;


B) 21;

C) 36 ;


D) 42;

E) 56;


350. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən on beş ildən çox əmək stajı olduqda – neçə təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyət verilir ?

A)6;


B) 2;

C) 3;


D) 4;

E) 5;.


351. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini tamamlamaqdan ötrü nə qədər ödənişli yaradıcılıq məzuniyyəti verilir ?

A) üç təqvim ayınadək ;

B) bir ilədək ;

C) iki təqvim ayınadək ;

D) dörd təqvim ayınadək ;

E) beş təqvim ayınadək ;.352. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət dilinin tətbiqinin normaları kim tərəfindən müəyyən edilir ?

A)müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ;

B) Azərbaycan Respublikası Milli Məclis ;

C) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ;

D) Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi ;

E) ierli icra hakimiyyəti orqanı ;.353. “Normativ hüquqi aktlar haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununa əsasən Qanunlar və fərmanlar Azərbaycan RespublikasınınPrezidenti tərəfindən imzalandıqdan sonra hansı müddətdə rəsmi dərc edilməlidir ?

A)72 saat müddətində;

B)24 saat müddətində ;

C) 1 həftə müddətində ;

D) 14 gün müddətində ;

E) 2 həftə müddətində ;.354. “Normativ hüquqi aktlar haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilən əsasnamələri , nizamnamələri , qaydaları və norma nəzərdə tutan digər aktları hansı formada qəbul edir ?

A) qərqr;

B) fərman ;

C) sərəncam ;

D) əmr ;

E) akt;.


355. “Normativ hüquqi aktlar haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununa əsasən normativ hüquqi aktların rekvizitlərinə aid deyil ?

A)müvafiq normativ hüquqi aktla rəsmi taniş olmaq səlahiyyətinə malik olan şəxslərin adi , soyadi , vəzifəsi və imzasi ;

B)aktın növü ;

C) hüquqi tənzimləmə predmetini əks etdirən normati hüquqi aktın adı (sərlövəsi );

D)aktın qəbul edildiyi tarix , yer və qeydiyyat nömrəsi ;

E) aktın verilmə tarixi.356. “Normativ hüquqi aktlar haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti normativ hüquqi aktları qəbul edilərkən hansı normativ hüquqi akta istinad edilməlidir ?

A)Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına ;

B)bundan əvvəl qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlara ;

C) referendumla qəbul edilmiş aktlara ;

D)Referendumla qəbul edilmiş aktlara ;

E) normativ hüquqi aktlara qəbul edilmiş.357. “Normativ hüquqi aktlar haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununa əsasən Normativ hüquqi akt onun mətnində digər hal nəzərdə tutulmadıqda hansı müddətdə qüvvədədir ?

A)müddətsiz qüvvədədir ;

B) 33il qüvvədədir ;

C) 10 il qüvvədədir ;

D)5il qüvvədədir ;

E) 15 il qüvvədədir.358. “Normativ hüquqi aktlar haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununa əsasən normativ hüquqi aktın geriyə qüvvəsi hansı normativ aktla tənzimlənir ?

A)Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası ilə ;

B) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə ;

C) “Dövlət qulluğu haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə ;

D) “Normativ hüquqi aktlar haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu ;

E) Azərbaycan Respublikasının Qanunu .359.”Dövlət sirri haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən rekvizitləri məlumat daşıyıcısında əks etdirmək mümkün olmadıqda onlar harada göstərilir ?

A)daşiyiciya qoşulan sənədlərdə ;

B)daşıyıya qoşulmayan sənədlərdə ;

C) bu halda daşıycıda heç nə göstərilmur ;

D) ancaq daşıyıcının özündə mümkündür ;

E) daşıyıcını məxfiləşdirən sənədlərdə.360. “Dövlət sirri haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsassən daşıyıcı məxfilik dərəcəsi müxtəlif olan tərkib hissələrindən ibarətdirsə , onların hər birinə müvafiq məxfilik qrifi , bütövlükdə daşıyıcıya isə hansı məxfilik qrifi verilir ?

A)bu daşıyıcıda ən yüksək məxfilik dərəcəsi olan tərkib hissəsinin ;

B)bu daşiyicıda ən aşağı məxfilik dərəcəsi olan tərkib hissəsinin ;

C)bu hal Qanununda nəzərdə tutulmamışdır ;

D) müvafiq icra hakimiyyəti orqanının rəyi əsasında ;

E) yerli icra hakimiyyəti orqanının rəyi əsasında .361. “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən referendumun keçirilməsi ilə əlaqədar müraciətlərə hansı normativ hüquqi akta uyğun baxılır ?

A)Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əsasən ;

B)”Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən “ ;

C)Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən ;

D) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə əsasən ;

E) Azərbaycan Əmək Məcəlləsinə əsasən ;.362. Əmr nə vaxtdan qüvvəyə minir.

A)verildiyi vaxtdan ;

B) qüvvəyə mindiyi vaxtdan ;

C) təsdiq edilən andan ;

D) nəzarət müddəti;

E) qəbul edildiyi an ;.363. İdarə və müəssisələrdə isə qəbul etmə , işdən azad etmə , məzuniyyətə buraxılma və məzuniyyətdən sonra yenidən işə qayıtma , komissiya yaratma , tədbir keçirmə və s .nə vasitəsi ilə həyata keçirilir .

A) yazili əmr vasitəsi ilə ;

B) sorğu vasitəsi ilə ;

C) məsul şəxs ilə ;

D) əmr vasitəsi ilə ;

E) qanun vasitəsi ilə ;.364.Məxzmununa görə ərizə neçə növə bölünür ?

A)2;


B) 3;

C) 4;


D)5;

E)6;.


365.Məzmununa görə ərizənin iki növünə təsadüf olunur ?

A) şikayət xarakterli və xahiş etmək məqsədilə yazılan ərizələr ;

B) verilən şikayət ərizəsi ;

C) verilən müraciət ərizəsi;

D) xahiş üçün verilən ərizə ;

E) şikayət üçün verilən ərizə.366”Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında ”.Azərbaycan Respublikasının Qanuna əsasən hansı hallarda dövlət hakimiyyəti orqanları , idarə , təşkilat və müəssisələrin rəhbərləri və gigər vəzifəli şəxslər vətəndaşları dərhal qəbul etməlidirlər ?

A)zəruri hallarda ;

B)hüquq – mühafizə orqanlarının rəyi əsasında ;

C) vətəndaşın arzusuyla ;

D) Qmbusmanın göstərişi ilə ;

E) şəxslərin göstərişi ilə ;.367. “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasn müraciət nə vaxt baxılmış hesab olunur ?

A)müraciətdə göstərilən məsələyə baxıldıqda və bu barədə vətəndaşa əsaslandırılmış cavab verildikdə

B)müraciət təşkilatda qeydiyyata alındığı andan ;

C)müraciət etmiş şəxsin müraciətinin yazılı cavab verilməsindən ;

D) vətəndaşın müraciəti aidiyyəti üzrə müvafiq orqana v göndərildikdən ;

E) vətəndaşların şikayətlərini baxılmaq ücün ərizə.368.Ərizəyə verilən tələblər hansılardı ?

A)ərizənin başlığı , yəni kimə, kimdən yazılması olmalıdır ;

B) ərizənin məzmunu qısa olmalı ;

C) ərizəçi öz xətti ilə yazmalıdır.;

D)ərizənin sonunda il , ay , gün və s.;

E) ərizəçinin şəxsi imzası .369. Ərizənin yazılış forması neçədir ?

A)Vərəqin əvvəlində abzasdan böyük hərflə təşkilatın və müraciət edilən şəxsin Adı və soyadı qeyd olunur;

B)ərizəçinin adı , soyadı göstərilir ;

C) vərəqin ortasında ərizə sözü yazılır ;

D) təzə sətirdən qisa , aydın və məzmunlu şəkildə ərizə çinin fikri şərh olunur ;

E) ərizənin sonunda imza qoyulur;.370. “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qəbul edilib ?

A)10 iyun 1997-ci il ;

B) 18 may 2003-cü il ;

C) 10 dekabr 2006 –cı il ;

D) 12 yanvar 2005-ci il ;

E) 20 mart 2004-cü il.371. “İ nformasiya əldə etmək haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasında informasiyanın əldə olunması ...

A)azaddır ;

B) sərbəstdir ;

C) müstəqildir ;

D) məhdudur ;

E) manesizdir.372. “İnformasiya əldə etmək haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanuna əsasən fiziki şəxslərin özləri barəsindəki sənədləşdirilmiş informasiya ilə hansı hüququ yoxdur ?

A)bu informasiyaların məhv edilməsini tələb etmək ;

B)manesiz tanış olmaq ;

C)maneəsiz onu əldə etmək ;

D)bu informasiyada dəqiqləşdirmələr aparılmasını tələb etmək ;

E) informasiyanın dəqiq olması .373. “İnformasiya əldə etmək haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən sənədlərin reyestri nədir ?

A)informasiya sahibinə daxil olan , ictimai vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəticəsində yaradılan və ya əldə edilən informasiyaların qeydə alındığı və hər kəsin biləcəyi elektron məlumat toplusudur ;

B)informasiya sahibinə daxil olan , ictimai vəzifələrin yerinə yetrilməsi nəticəsində yaradılan və ya əldə edilən informasiyaların qeydə alındığı və hər kəsin istifadə edə biləcəyi kağız məlumat toplusudur ;

C)informasiya sahibinə daxil olan , ictimai vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəticəsində yaradılan və ya əldə edilən informasiyaların qeydə alınmayan və hər kəsin istifadə edə bilməyəcəyi elektron məlumat toplusudur ;

D) informasiya sahibinə daxil olan , ictimai vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəticəsində yaradılan və ya əldə edilən informasiyaların qeydə alındığı və hər kəsin istifadə edə bilrdir ;

E) informasiya sahibinin texniki imkanlarından istifadə etməklə sənədin surətinin çıxarılması və s.;374. “Fərman “hansı sözdən götrülmüşdür?

A) fars ;

B) ərəb ;

C) rus ;


D) fransız ;

E) latın ;.375. Fərman kim tərəfindən verilir ?

A) dövlət başçısı tərəfindən ;

B) nazirlər tərəfindən ;

C) rəhbərlər tərəfindən ;

D) fiziki şəxslər tərəfindən ;

E) vətəndaşlar tərəfindən .376. Keçmişdə hökmdarın , padşahın yazılı əmri nə hesab olunur ?.

A) fərman ;

B) əmr;

C) qərar;D) sərəncam ;

E) ərizə.377. Hesabat hazırlanarkən hansı tələblər yerinə yetirilməlidir .

A)hesabat verilən tapşırığı yerinə yetirən şəxsin özü tərəfindən yazılmalı , hesabatın əvvəlində onu yazan şəxsin soyadı , adı və atasının adı göstərilməli , sonunda isə imza qoyulmalıdır ;

B) hesabat inandırıcı olmalı . görülən işlər ardıcıllıqla sadalanmalıdır ;

C)hesabatda faktlar və rəqəmlər dəqiq verilməli ;

D) hesabatda rəqəmlər sözlə də göstərilməlidir ;

E) hesabatda obrazlığa, təkrarlara , yersiz sitatlara yol verilməməli ;.378. Xasiyyətnamə yazılarkən hansı tələblərə riayət olunmalıdır .

A) xasiyyətnamə rəsmi üslubda yazılır və dövlət sənəd kimi idarə rəhbəri tərəfindən ,ictimai , əmək fəaliyyəti , ictimai- siyasi , mənəvi- əxlaqi keyfiyyətləri və smöhürü , tarix göstərilməlidir ;

B)xasiyyətnamələr vahid formada yazılmalıdır ;

C)xasiyyətnamənin axırında tarix göstərilməlidir ;

D)xasiyyətnaməni ən azı iki məsul şəxs imzalamalı və müəssisənin möhürü vurulmalıdır ;

E) möhürə məsul şəxsin adı və imza olmalıdır ;.379.Xasiyyətnamənin həcmi neçə səhifədən artıq olmza .

A)2;


B) 3;

C)4;


D)1;

E) 5;.


380. Xasiyyətnamə kim tərəfindən imzalamalıdır ?

A) məsui şəxs ;

B) hüquqi şəxs;

C) fiziki şəxs;

D) vətəndaş ;

E) ombudsman ;381. Xəbərdarlıq nə vaxt verilir ?

A) qüsurlara yol verəndə ;

B) işdən qalanda ;

C) işə gecikəndə ;

D) məlumat vermədən işdən qalanda ;

E) qüsur təkrar edildikdə .
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə