İstanbul uluslararasi finans merkezi projesiYüklə 0,97 Mb.
səhifə1/19
tarix18.08.2018
ölçüsü0,97 Mb.
#72241
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ ÇERÇEVE ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

İÇİNDEKİLER


İÇİNDEKİLER 2

ALT ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ 6

TOPLANTILARA İLİŞKİN BİLGİLER 8

BAŞKANIN ÖNSÖZÜ 9

GRUPLA İLGİLİ ÖN BİLGİ 12

YÖNETİCİ ÖZETİ 13

GİRİŞ 14

I.FİNANSAL SİSTEMİN DÜZENLEMESİNDE KURUMSAL YAPI 15

A. FİNANSAL SİSTEMİN DÜZENLENMESİNDE TEMEL AMAÇLAR 15

B. KURUMSAL YAPIYA İLİŞKİN ULUSLARARASI ÖRNEKLER 17

1.Kurumsal Yaklaşım 18

2.Fonksiyonel Yaklaşım 19

3.Amaçsal Yaklaşım 21

4.Tek Düzenleyici Otorite Yaklaşımı 22

5.Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve Açısından Kriz Sonrasında Yapılan Değerlendirmeler 23

II. MEVCUT DURUM 27

A. TÜRKİYE’DE MEVCUT YAPI 27

1.Kurumsal Yapı 27

1.1.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 27

1.2.Sektörel Düzenleme ve Denetim Otoriteleri 28

1.3.Koruma/Güvence Fonları 35

1.4.Diğer Kamu Kurumları 39

2.Kurumlar Arası İşbirliği 43

2.1.Sistemik Riskin Yönetilmesi 44

B.MEVCUT YAPISAL SORUNLAR 46

1.Yatay Koordinasyon 46

2.Sistemik Riskin Yönetimi 47

3.Yasal Raporlamalar 48

4.Kamuoyuna Açıklanan Bilgiler 48

5.Otoriteler Arası Ortak İlgi Alanları 48

6.Düzenleme Boşluğu Olan Alanlar 49

C. FİNANSAL SİSTEME YÖNELİK ULUSLARARASI STANDARTLARA UYUM 49

D. MEVCUT DURUM ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE İÇİN MUHTELİF MODELLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 53

1.Düzenleme ve Denetim Otoritelerinin Yapılanması 53

1.1.Kurumsal Yaklaşım Modeli 53

1.2.Amaçsal Yaklaşım (Twin Peak) Modeli 56

1.3.Tek Otorite Modeli 59

2. Yatay Koordinasyon Yapılanması 62

III.HEDEF, ÖNCELİK VE EYLEMLER 67

A.HEDEF 67

B.ÖNCELİK VE EYLEMLER 69

IV.SONUÇ 70

V.EKLER 72

A.TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ 72

B. ULUSLARARASI STANDARTLARA YÖNELİK MEVCUT UYUM DÜZEYİ 75

1.Para Politikasının Şeffaflığı 75

2.Maliye Politikasının Şeffaflığı 77

3.Sermaye Piyasası Araçlarının Merkezi Kaydı 80

4.Finansal Kurumlarda İflas ve Alacaklı Hakları 83

5.İç Denetim 84

6.Muhasebe ve Finansal Raporlama 87

7.Bağımsız Denetim 89

8.Ödeme ve Takas Sistemleri 95

9.Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele 96

10.Bilgi Teknolojileri 97

11.Finansal Grupların Düzenlenmesi ve Denetlenmesi 98

12.Bankacılığın Düzenlenmesi ve Denetlenmesi 99

12.1.Etkin Bankacılık Denetimine ilişkin Temel Prensipler 99

12.2.Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel-II) ve AB CRD Direktifleri 101

13.Mevduat Sigortası Sistemi 101

13.1.Avrupa Birliği Standartları 102

13.2.Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği (IADI) 102

14.Sermaye Piyasalarının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi 103

14.1.AB Direktifleri 103

14.2.Menkul Kıymet Düzenlemelerine İlişkin Amaç ve Prensipler 105

15.Dünya Borsalar Federasyonu Standartları 105

16.Sermaye Piyasalarında Yatırımcı Koruma Fonu 106

17.Sigortacılığın Düzenlenmesi ve Denetlenmesi 108

17.1.IAIS Sigortacılık Temel Prensipleri 108

17.2.Avrupa Birliği Düzenlemeleri 109

C.ULUSLARARASI STANDARTLARA UYUM HEDEFLERİ 111

1.Muhasebe ve Finansal Raporlama 111

2.Bağımsız Denetim 112

3.Ödeme Sistemleri 113

4.Finansal Grupların Denetimi 114

5.Sermaye Piyasaları 115

6.İç Denetim 118

7.Bankacılığın Düzenlenmesi ve Denetlenmesi 118

8.Sigortacılığın Düzenlenmesi ve Denetlenmesi 119

D.SEKTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 122

1.Kollektif Yatırım Araçları Sektörü 122

2.Faktoring Sektörü 138

3.Tüketici Finansman Sektörü 139

4.Katılım Bankacılığı Sektörü 141

E.TSRŞB GÖRÜŞÜ 142

F.VERGİ DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 146

G.ÖZ DÜZENLEYİCİ KURUMLAR 147

1.Öz Düzenleme Faaliyetleri 147

2. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 150

2.1. Kurumsal Yapı 150

2.2. Mevcut Yapısal ve Hukuki Sorunlar 152

2.3. İMKB’nin Hedefi 159

2.4. Öncelik ve Eylemler 160

3. İstanbul Altın Borsası 162

3.1. Kurumsal Yapı 162

3.2. Mevcut Yapısal ve Hukuki Sorunlar 164

3.3. İAB’nin Hedefleri 166

3.4. Öncelik ve Eylemler 168

H.DİĞER HUSUSLAR 169

1.Banka Dışı Kredi Kurumlarına İlişkin Yasal Altyapı 1692.Kollektif Yatırım Araçlarına İlişkin Yasal Altyapı 169

ALT ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ


 

KURUM

İSİM

ÜNVAN

BAŞKAN

1

BDDK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

İsmail Erdemir

Başkan Yardımcısı

İKİNCİ BAŞKAN

2

BDD

Bağımsız Denetim Derneği

Saim Üstündağ

Denetim Ortağı

RAPORTÖR

3

HM

Hazine Müsteşarlığı

Ahmet Genç

Sigortacılık Genel Müdürü

DPT TEMAS NOKTASI

4

DPT

Devlet Planlama Teşkilatı

Alper Bakdur

Planlama Uzmanı

DİĞER ÜYELER

5

ABGS

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Ali Utku Atalay

Avrupa Birliği Uzmanı

6

BDD

Bağımsız Denetim Derneği

Zeynep Uras

Denetim Hizmetleri Lideri

7

BDD

Bağımsız Denetim Derneği

Ebru Aldemir Erkan

Denetim Müdürü

8

BDDK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Ayhan Yüksel

Bankacılık Uzmanı

9

FD

Faktoring Derneği

Hale Dalyan

Genel Sekreter

10

FİDER

Finansal Kiralama Derneği

Hakan Gülelçe

Genel Sekreter

11

HM

Hazine Müsteşarlığı

Mehmet Ateş

Hazine Uzmanı

12

İAB

İstanbul Altın Borsası

A. Murathan Bayrı

Teftiş Kurulu Başkanı

13

İMKB

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

İbrahim Kurban

Başkan Yardımcısı

14

İMKB

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Selma Uras ODABAŞI

Teftiş ve Gözetim Kurulu Başkanı Vekili

15

İMKB

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Dicle Seven

Başmüfettiş

16

MASAK

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Hasan Karaal

Mali Suçları Araştırma Uzmanı

17

MB

Maliye Bakanlığı

Bahadır Yıldız

Daire Başkanı

18

MKK

Merkezi Kayıt Kuruluşu

F. Merve Şen

Uzman Hukukçu

19

MKK

Merkezi Kayıt Kuruluşu

Ümit Yayla

Hukuk Müşaviri

20

MKK

Merkezi Kayıt Kuruluşu

Fatih Özyurt

Uzman Yardımcısı

21

MÜSİAD

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği

İbrahim Toprak

Enerji Sektör Kurulu Başkanı

22

RK

Rekabet Kurumu

Ali İhsan Çağlayan

İktisadi Araştırmalar Müdür Vekili

23

SPK

Sermaye Piyasası Kurulu

Tuncay Yıldıran

Daire Başkanı

24

SPK

Sermaye Piyasası Kurulu

Barış Akgül

Daire Başkanı

25

SPK

Sermaye Piyasası Kurulu

Gökhan Aslan

Uzman

26

SPK

Sermaye Piyasası Kurulu

Tuğba Çakın

Uzman Yardımcısı

27

TBB

Türkiye Bankalar Birliği

Emre İnan

Kıdemli Uzman

28

TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Rifat Günay

Genel Müdür

29

TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Çiğdem Koğar

Genel Müdür Yardımcısı

30

TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Hasan Selçuk Saçcı

Müdür Yardımcısı

31

TİDE

Türkiye İç Denetim Enstitüsü

Şenol Toygar

Başkan

32

TİDE

Türkiye İç Denetim Enstitüsü

Serhan Göktürk

Başkan Yardımcısı

33

TKBB

Türkiye Katılım Bankaları Birliği

Nazan Ergün

Mevzuat ve Uyum Müdürü

34

TKYYD

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği

Didem Gordon

Başkan Vekili

35

TMSF

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Rıdvan Çabukel

Başkan Yardımcısı

36

TMSF

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Yusuf Serdar Ağzıtemiz

Grup Koordinatörü Vekili

37

TMSK

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

Burçin Gözlüklü

Genel Sekreter

38

TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Fatih Dural

TOBB Vergi Komisyonu

39

TSPAKB

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

O. İlker Savuran

Genel Sekreter Yardımcısı

40

TSRŞB

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği

Mehmet Kalkavan

Genel Sekreter Yardımcısı

41

TÜFİDER

Tüketici Finansmanı Şirketleri Derneği

Şahin Eke

Denetim Kurulu

42

TÜSİAD

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği

Serkan Ersöz

Parlamento İşleri Bölüm Sorumlusu

43

VOB

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası

Özlem Özdemir

Müdür Yardımcısı
Yüklə 0,97 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə