Kansallinen näyttöaineisto


Pienkoneiden tekniikka ja varaosien myyntityö, 5 ovYüklə 1,14 Mb.
səhifə42/42
tarix22.01.2018
ölçüsü1,14 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

3.1.48Pienkoneiden tekniikka ja varaosien myyntityö, 5 ovNäytön kuvaus
Näytössä opiskelija toimii vaihtokone- ja varaosamyyntitehtävissä tai huoltaa ja säätää jonkin tyypillisen pienkoneen.
Opintokokonaisuuden näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen:

 • pienkoneiden varaosien myyntityö

 • eri pienkonelajien ja tekniikan tuntemus

Työprosessi muodostuu asiakkaan kohtaamisesta ja tämän tarpeiden määrityksestä, varaosan tai laitteen myynnistä, vaihdosta tai huollosta sekä hinnan ja aikataulun sopimisesta.Näyttöympäristö
Työ toteutetaan mieluiten pienkonehuollon yhteydessä olevassa varaosamyyntipisteessä. Se voi myös olla työtila, joka on työskentelyolosuhteiltaan sekä kone- ja laitekannaltaan pienkone- ja varaosamyyntiin sekä pienkonetöihin soveltuva.
Myyntityövälineinä tarvitaan kone- ja varaosamyynnin tavanomaiset myyntivälineet, kuten

 • asiakaspalvelutilat

 • tarvittavat myynnin ohjelmat

 • hinnastot

 • tuote-esitteet

 • varaosakirjallisuus

 • tietokone

 • laskin

 • puhelin.

Näytön huoltotyöosuus tehdään tavanomaisilla pienkoneiden korjaukseen ja huoltoon tarkoitetuilla työkaluilla ja erikoistyövälineillä, kuten • hylsyavainsarja ¼ tuuman vääntiöllä (mm-koot, pitkät ja lyhyet hylsyt)

 • hylsyavainsarja 3/8 tuuman vääntiöllä (mm-koot, pitkät ja lyhyet hylsyt)

 • edelliset tuumakokoa, jos näyttö annetaan laitteella, jossa on tuuma-avainkoot

 • sarja kiintolenkkiavaimia (tarvittaessa mm- ja tuumakoot)

 • sarja ruuvitalttoja

 • sarja erilaisia pihtejä.

Lisäksi voidaan tarvita pienkoneasennuksiin soveltuvia erikoistyö- ja mittavälineitä. Oppikirjat, korjaamokäsikirjat, merkin ja mallin mukaiset ohjekirjat sekä tarvittava säätöarvokirjallisuus on käytettävissä.


Tarvittavat varaosat hankitaan näytön antajan esityksestä, jonka näytön vastaanottaja ja asiakas hyväksyvät tehdyn kustannusarvion sekä kannattavuuden rajoissa.
Työturvallisuus on toteutettu asiallisesti ja henkilökohtaiset suojavälineet on tarvittaessa käytettävissä. Näyttöympäristön työturvallisuusasiat on kokonaisuudessaan toteutettu voimassa olevien työsuojeluohjeiden ja -määräysten mukaisesti. Työvälineiden ja työpaikan siistiminen ja huolto ovat myös näytön antajan tehtäviä.
Näytössä asiakkaat, asiakaspalvelu- sekä huoltohenkilöstö ovat päivittäisessä vuorovaikutussuhteessa. Tämä edellyttää näytön antajalta vuorovaikutustaitoja, mukautumiskykyä sekä sosiaalisia taitoja.

Näytön arviointi


Arvioinnin kohteet

Arviointikriteerit

TYYDYTTÄVÄ (T1)

HYVÄ (H3)

KIITETTÄVÄ (K5)

Opiskelija

Opiskelija

Opiskelija

Työprosessin hallinta

toimii pienkoneisiin liittyvissä huolto- ja varaosamyyntitehtävissä.
arvioi pienkoneen huolto-, myynti- tai vaihtotapahtuman lopputulosta.

toimii pienkoneisiin liittyvissä huolto- ja varaosamyyntitehtävissä.
arvioi pienkoneen huolto-, myynti- tai vaihtotapahtuman eri vaiheita.

toimii pienkoneisiin liittyvissä huolto- ja varaosamyyntitehtävissä.
muuttaa työskentelyään pienkoneen huolto-, myynti- tai vaihtotapahtuman eri vaiheissa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.


Työtehtävän hallinta

löytää asiakkaan tarpeisiin oikean ja sopivan varaosan.

osaa tehdä asiakkaalle tarkentavia kysymyksiä, jotta löytää oikean osan.

huoltaa huolto-ohjeiden avulla tavanomaiset pienkoneet huolellisesti turvallisuusohjeita noudattaen.
varmistaa laitteisiin mahdollisesti liittyvien turvalaitteiden toiminnan.


myy tavanomaiset pienkoneen huoltoon ja korjaukseen liittyvät varaosat.
löytää hakemistosta asiakkaan pyytämän osan sekä tekee tarkentavia kysymyksiä.
käyttää erilaisia varaosalukijalaitteita ja -ohjelmia sekä -kirjoja.

neuvoo asiakasta erityyppisten pienkoneiden huollossa ja korjauksessa käytettävien aineiden (esimerkiksi voitelu- ja polttoaineiden, kemiallisten aineiden sekä lukitteiden) ja yleisvaihto-osien käytössä.
tekee tilauksia ja lähetyksiä.
huoltaa ja säätää tavanomaisten pienkoneiden moottorit, kalvo- ja uimurikaasuttimet sekä leikkuu- ja turvalaitteet huolellisesti turvallisuusohjeita noudattaen.
valitsee pienkoneiden huollossa käytettäviä laitteita ja työvälineitä (esimerkiksi männän lukitsijat, ulosvetimet, sahaketjun huoltolaitteet, alipaine- ja painepumput sekä variaattorin linjauslaitteet).


Työn perustana olevan tiedon hallinta

ymmärtää tavanomaisten pienkoneiden ja niiden turvalaitteiden rakenteen ja toiminnan.

tietää, että turvalaitteiden toiminta on myynnin ja huollon yhteydessä varmistettava.


erottaa 2- ja 4-tahtimoottoreiden rakenteen ja toimintaperiaatteet toisistaan.

ymmärtää 2- ja 4-tahtimoottoreiden rakenteen sekä voitelu- ja polttoaineiden käyttökohteet.
tuntee yleisimpien polttomoottorikäyttöisten pienkoneiden ja laitteiden perustekniikan.
tietää varaosamyyntiin vaikuttavien viranomaismääräyksien periaatteet.

ymmärtää erityyppisten huollossa ja korjauksessa käytettävien aineiden (esimerkiksi voitelu- ja polttoaineiden, kemiallisten aineiden sekä lukitteiden) ja yleisvaihto-osien käyttökohteet.

ymmärtää 2- ja 4-tahtimoottoreiden toimintaperiaatteet.


ymmärtää yleisimpien polttomoottorikäyttöisten pienkoneiden ja laitteiden perustekniikan.
tuntee varaosamyyntiin vaikuttavat viranomaismääräykset, kuten määräykset, jotka koskevat mopon tehonsiirtoon vaikuttavia välitysosia.


Työturvallisuuden hallinta

työskentelee laiminlyömättä pienkoneasennuksista annettuja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä.
huolehtii työpaikan siisteydestä.


huolehtii työpaikan järjestyksestä ja siisteydestä.

työskentelee turvallisesti ja huomioi myös muut työpaikalla toimivat henkilöt sekä toimii työpaikan turvallisuuden kehittämisessä.

Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen

toimii asiakaslähtöisesti myyntityössä.
noudattaa annettuja työaikoja.


toimii joustavasti myyntityössä.

toimii joustavasti ongelmatilanteissa.

Yhteiset painotukset

tiedostaa teknologian ja tietotekniikan tarpeellisuuden pienkoneyrittäjälle.

huolehtii annettujen ohjeiden mukaisesti ongelmajätteistä.pystyy hyödyntämään teknologiaa ja tietotekniikkaa esimerkiksi työmääräysten tekemiseen ja varastotoimintoihin.

huolehtii asiallisesti ongelmajätteistä.pystyy omatoimisesti hyödyntämään teknologiaa ja tietotekniikkaa esimerkiksi tiedonhakuun, työmääräysten tekoon ja varastotoimintoihin.
huolehtii asiallisesti ongelmajätteistä ja ympäristönsä siisteydestä.
huomioi luontevasti asiakkaiden yksilölliset odotukset ja tarpeet sekä hallitsee erilaiset asiakaspalvelutilanteet, mistä heijastuu tulevan pienkoneyrittäjän ote.3.1.49Työkone- ja hydrauliikkavaraosamyynti, 5 ovNäytön kuvaus
Opintokokonaisuuden näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen:

 • työkonetekniikkaan liittyvä myyntityö

 • hydrauliikkaan liittyvä myyntityö

 • työkoneiden perusrakenteiden tunteminen

 • työkoneiden kulutusosien tunteminen

 • perushuollon osien toimittaminen ja tilaaminen

 • hydrauliikan peruskomponenttien ja öljyjen tunteminen

 • ongelmanratkaisutaito varaosamyynnissä.

Näyttö nivoutuu Varaosamyyntityö ja asiakaspalvelu -opintokokonaisuuden prosessiin perustietojen hankinta, asiakaspalvelu ja kaupan päättäminen, johon tulee työkone- ja hydrauliikkavaraosamyynnin näkökulma.


Työkone- ja hydrauliikkavaraosamyynnissä toimivan henkilön on osattava selvittää asiakkaalta hänelle myytävän varaosan käyttötarkoitus. Saamiensa tietojen perusteella opiskelija huomioi esimerkiksi järjestelmän painetasot ja virtaukset. Järjestelmiä on olemassa erilaisia, ja edellä kuvattu vaikuttaa oleellisesti esimerkiksi letkun valmistukseen.

Näyttöympäristö
Näyttö tulisi voida antaa normaalina asiakastyönä oikeassa työympäristössä ja sellaisella aikajänteellä, että oppilaan toiminta näytön kaikilla keskeisillä osa-alueilla tulisi todetuksi. Näyttöympäristöksi soveltuu myös muu työtila tai järjestely, jossa opiskelijan on mahdollista osoittaa opintokokonaisuuden hallinta. Mikäli osa näytöstä annetaan puhelinpalveluna, tulisi arvioinnin mahdollistamiseksi varmistaa asianmukainen tilanteen tallennus tai myötäkuuntelumahdollisuus. Myös asiakaspalautteen saaminen näyttötilanteesta olisi suotavaa.
Opiskelijan käytössä ovat näytössä tarvittavat atk-laitteet ohjelmistoineen sekä hakemistot ja käsikirjat, jotka kuuluvat normaalistikin sen tuotevalikoiman varaosamyynnin ja asiakaspalvelun välineisiin, josta opiskelija näytön antaa.
Näyttöympäristön tulee olla opiskelijalle entuudestaan tuttu siten, että hän on perehtynyt ennen näytön antamista näytössä käytettävän työympäristön välineisiin, niiden toimintaan ja sijaintiin sekä erityispiirteisiin. Opiskelijan tulee antaa perehtyä materiaaliin, jossa näytön aihepiirin tuotetietouden erityispiirteitä ja ominaisuuksia käsitellään.
Esimerkkejä tarvittavista laitteista ja välineistä:

 • asiakaspalvelutiski tms. palvelutilat

 • henkilökohtainen mikrotietokone myynti- ja varasto- ja yhteysohjelmistoineen

 • myytävien tuotteiden esittelykappaleita

 • tuote-esitteitä

 • hinnastoja

 • eri valmistajien tuotehakemistoja

 • laskin

 • puhelin

 • muistiinpanovälineet.

Opiskelijan tulee tarvittaessa perehtyä tuotetietouteen ja viranomaismääräyksiin ennalta. Tarvittava aineisto on opiskelijan saatavilla myös näytön aikana.Näytön arviointi


Arvioinnin kohteet

Arviointikriteerit

TYYDYTTÄVÄ (T1)

HYVÄ (H3)

KIITETTÄVÄ (K5)

Opiskelija

Opiskelija

Opiskelija

Työprosessin hallinta

toimii työkone- ja hydrauliikkavaraosien varastotehtävissä.

toimii työkone- ja hydrauliikkavaraosien varaosamyyntitehtävissä sekä osin myös huoltotehtävissä.
arvioi työkone- ja hydrauliikkavaraosien myyntitapahtumien eri vaiheita.

toimii työkone- ja hydrauliikkavaraosien huolto- ja varaosamyyntitehtävissä.

muuttaa työskentelyään työkone- ja hydrauliikkavaraosien huolto-, myynti- tai vaihtotapahtuman eri vaiheissa saavuttaakseen parhaan lopputuloksen.
Työtehtävän hallinta

toimittaa työkoneen perushuollossa tarvittavat varaosat ja tarvikkeet.

tekee puuttuvista osista tilauslistan.


löytää hakemistoista asiakkaan pyytämän kulutusosan.
tekee mallin mukaisen hydrauliikkaletkun käytössä olevalla laitteistolla.


tekee puuttuvista osista tilauslistan ja tekee osaksi myös osien hinnoittelua.

löytää hakemistoista asiakkaan pyytämän kulutusosan käyttäen erialaisia luetteloita ja sähköisiä viestimiä.ratkaisee erilaisia luetteloita, sähköisiä viestimiä ja apuvälineitä käyttäen asiakkaan työkoneen vara- ja huolto-osien tarpeeseen liittyviä ongelmia.
hinnoittelee alihankintatyön ja vaihto-osan.

Työn perustana olevan tiedon hallinta

tuntee hydrauliikkajärjestelmissä vaikuttavat hydrauliikkapaineen aiheuttamat voimat ja osaa ottaa ne työssään huomioon.

tuntee työkoneiden perusrakenteita sekä niiden yleisimpiä kulutusosia.

tuntee tämän tekniikan alueen yleisimmät peruskäsitteet ja termit.

tuntee työkonehydrauliikan peruskomponentteja ja öljyt.


tuntee yleisimmät työkoneiden perusrakenteet sekä niiden yleisimmät kulutusosat.
tuntee tämän tekniikan alueen yleisimmät peruskäsitteet ja termit sekä yleisimmät liittämismenetelmät ja niiden osat.
tuntee työkonehydrauliikan peruskomponentit ja öljyt.


Työturvallisuuden hallinta

tuntee hydrauliikkajärjestelmissä vaikuttavat hydrauliikkapaineen aiheuttamat voimat ja osaa ottaa ne työssään huomioon.

huolehtii työpaikan järjestyksestä ja siisteydestä.

työskentelee turvallisesti, huomioi myös muut työpaikalla toimivat henkilöt sekä toimii työpaikan turvallisuuden kehittämisessä


Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen

toimii asiakaslähtöisesti myyntityössä.
noudattaa annettuja työaikoja.


toimii joustavasti myyntityössä.

toimii joustavasti ongelmatilanteissa.

Yhteiset painotukset

tiedostaa teknologian ja tietotekniikan tarpeellisuuden pienkoneyrittäjälle.

huolehtii annettujen ohjeiden mukaisesti ongelmajätteistä.pystyy hyödyntämään teknologiaa ja tietotekniikkaa esimerkiksi työmääräysten tekemiseen ja varastotoimintoihin.

huolehtii asiallisesti ongelmajätteistä.pystyy omatoimisesti hyödyntämään teknologiaa ja tietotekniikkaa esimerkiksi tiedonhakuun, työmääräysten tekoon ja varastotoimintoihin.
huolehtii asiallisesti ongelmajätteistä ja ympäristönsä siisteydestä.
huomioi luontevasti asiakkaiden yksilölliset odotukset ja tarpeet sekä hallitsee erilaiset asiakaspalvelutilanteet, mistä heijastuu tulevan pienkoneyrittäjän ote.3.1.50Sähkö- ja dieseltarvikemyynti, 5 ovNäytön kuvaus
Opintokokonaisuuden näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen:

 • sähkö- ja dieseltekniikkaan liittyvä varaosamyyntityö

 • sähkö- ja dieseltekniikan perustuntemus

 • lataus- ja käynnistysjärjestelmien perusvikatuntemus

 • sähkö- ja dieseltekniikan varaosamyyntitehtävät

 • asiakasneuvonta ja -palvelu

 • erilaisten varaosamyyntiin liittyvien tiedonhankintamenetelmien tuntemus

 • alihankintatyön ja vaihto-osan hinnoittelu.

Työprosessi muodostuu tekniikan perustuntemuksesta, asiakkaan kohtaamisesta, myyntityöstä ja kokonaistaloudellisesta toiminnasta.


Asiakastilojen siisteydestä ja viihtyvyydestä sekä myyntituotteiden esillepanosta huolehtiminen kuuluu myös oleellisena osana näyttöön.

Näyttöympäristö
Näyttöympäristön tulee olla olosuhteiltaan ja laitekannaltaan sähkö- ja dieseltarvikemyyntiin soveltuva, varaosia ja tarvikkeita toimittava yritys. Näyttöympäristön työturvallisuusasiat on kokonaisuudessaan toteutettu voimassa olevien työsuojeluohjeiden ja -määräysten mukaisesti.
Opiskelija on näyttöä tehdessään yksi myyntitiimin jäsen, joten toiminta esimerkiksi pattitilanteita ratkottaessa kertoo opiskelijan sopeutumisesta asiakaspalveluun ja työyhteisön jäsenyyteen.
Myyntityövälineinä tarvitaan autotarvikemyynnin tavanomaiset myyntivälineet, kuten

 • asiakaspalvelutilat

 • tarvittavat myynnin ohjelmat

 • varaosakirjallisuus

 • hinnastot

 • tuote-esitteet

 • tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet

 • kassatoiminnot

 • tietokone

 • laskin

 • puhelin/fax

 • kopiokone.

Akun myyntikuntoon saattamiseksi tarvitaan perusvälineistö, kuten • akun latauslaitteet

 • työskentelyssä tarvittavat suojalaitteet ja välineet

 • akun turvalliseen käsittelyyn liittyvät kirjalliset ohjeet.Näytön arviointi


Arvioinnin kohteet

Arviointikriteerit

TYYDYTTÄVÄ (T1)

HYVÄ (H3)

KIITETTÄVÄ (K5)

Opiskelija

Opiskelija

Opiskelija

Työprosessin hallinta

toimii sähkö- ja dieseltekniikan tarvikemyynnin asiakaspalvelutehtävissä.
arvioi myyntitapahtuman lopputulosta.

toimii sähkö- ja dieseltekniikan tarvikemyynnin asiakaspalvelutehtävissä.
arvioi myyntitapahtuman eri vaiheita.

toimii sähkö- ja dieseltekniikan tarvikemyynnin huolto- ja varaosamyyntitehtävissä.
kykenee arvioimaan erikoistarvikkeiden menekkiä.
muuttaa työskentelyään sähkö- ja dieseltekniikan tarvikemyynnin huolto-, myynti- tai vaihtotapahtuman eri vaiheissa saavuttaakseen parhaan lopputuloksen.

muuttaa työskentelyään myyntitapahtuman eri vaiheissa tilanteen niin vaatiessa.
Työtehtävän hallinta

löytää hakemistoista asiakkaan pyytämän osan.

käyttää autosähköalan yleisimpiä korvaavuustaulukoita.


valmistelee uuden akun luovutuskuntoon.
opastaa asiakasta käytöstä poistetun akun käsittelyssä.


käyttää eri hakemistoja tarjotakseen asiakkaalle tämän tarvitseman osan.

hinnoittelee vaihto-osan.

arvioi erikoistarvikkeiden menekkiä.


neuvoo ja palvelee asiakasta sähkö- ja dieseltekniikan varaosamyyntitehtävässään.
hinnoittelee alihankintatyön.
tekee taloudellisia tarvikehankintoja.
arvioi erikoistarvikkeiden varastointitarvetta.

Työn perustana olevan tiedon hallinta

tuntee sähkötekniikan peruskomponentit.

tunnistaa käynnistysjärjestelmän yleisimmät viat.


tietää akun käsittelyyn liittyvät turvallisuusohjeet.

tuntee dieseltekniikan peruskomponentit.

tuntee tarvikkeiden hankintatavat.tuntee sähkö- ja dieselperustekniikat sekä alan termistön.
tunnistaa akun sekä lataus- ja käynnistysjärjestelmien yleisimmät viat.
tuntee erilaiset tiedonhankintamenetelmät.
tuntee taloudellisimmat tarvikkeiden hankintakanavat


Työturvallisuuden hallinta

työskentelee akkujen käsittelystä annettuja ohjeita noudattaen.
huolehtii asiakaspalvelutilojen ja varaosavaraston siisteydestä.


huolehtii asiakaspalvelutilojen viihtyisyydestä.

kehittää asiakaspalvelutilojen myyntihenkisyyttä.

Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen

osaa toimia ongelmatilanteissa.
toimii annettujen toimintamallien mukaan.


osaa toimia joustavasti ongelmatilanteissa.

osaa soveltaa oppimaansa työelämän eri tilanteissa.

Yhteiset painotukset

tiedostaa asiakkaan odotukset.

tuntee kuluttajalainsäädännön velvoitteet.tietää, miten toimia asiakaspalvelutilanteissa.

tuntee moottoriajoneuvot ja niiden korjausehdot.osaa hankkia tietoa erilaisia menetelmiä käyttäen.

tietää, miten toimia erilaisten asiakkaiden kanssa.
tietää pysyvän asiakassuhteen hoidon tärkeyden yrityksen jatkuvuuden kannalta.
osaa päivittää tekniikan tuntemustaan erilaisia menetelmiä käyttäen.Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə