Kanuni unsur (tipiklik)Yüklə 448 b.
səhifə2/11
tarix18.01.2018
ölçüsü448 b.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Eğer kusurluluk suçun unsuru olarak kabul edilirse, kusurun olmadığı belirlendiğinde, teşekkül etmiş bir haksızlıktan bahsedilemeyeceğinden, güvenlik tedbirleri uygulamanın da zemini kalmayacaktır. (Koca/Üzülmez, 6. Bası, s. 293).Özgenç (Türk Ceza Hukuku, 8. Bası, s. 227):

 • Özgenç (Türk Ceza Hukuku, 8. Bası, s. 227):

 • Kusur, suç teşkil eden fiilin bir vasfı değildir.

 • Kusur, haksızlık teşkil eden fiili gerçekleştiren şahsın bu fiil nedeniyle muaheze (kınama/paylama/eleştiri) edilmesi gerektiği konusundaki yargıyı ifade eder.

 • Bir fiil, failin kusuru olmadan işlense bile, haksızlık ve dolayısıyla, suç vasfını korur. Ancak bu durumda faile uygulanacak yaptırım, failin kusurlu bulunmaması nedeniyle, ceza değil, güvenlik tedbiri olacaktır.

 • Kusur yargısından önce, kanundaki belirli suç tanımlarına uygun bir haksızlığın gerçekleştirilmesi gerekir. Bu haksızlık, kasten veya taksirle işlenmiş olabilir.

 • Böylece, kast ve taksir birer kusurluluk şekilleri olarak değil, haksızlığın birer gerçekleştiriliş şekilleri olarak, kısaca, birer haksızlık şekilleri olarak anlaşılmaktadır.

 • Haksızlık, objektif olarak hukuk düzeni karşısında fiil hakkında yapılan genel değerlendirmeyi ele alır; kusur, failin fiil ile ilişkisi açısından bireysel bir değerlendirmeyi konu alır (Koca/Üzülmez, 6. Bası, s. 293).(Öztürk/Erdem, 12. Bası, s. 249):

 • (Öztürk/Erdem, 12. Bası, s. 249):

 • Kast, bir taraftan tipikliğin sübjektif bir unsuru, diğer taraftan da bir kusurluluk türüdür.

 • (Özbek vd., 3. Bası, s. 239):

 • Ceza hukukunda kast ve taksirin hem fiilin tipik sayılması hem de failin kusurlu kabul edilmesi bakımından çifte işlevi bulunduğu kabul edilir (doppelfunktion).

 • Örneğin, failin obj.özen yükümlülüğünü ihlal etmesi anlamında taksir, bir haksızlık çeşididir. Ancak, failin cezalandırılabilmesi için bu yetmez. Bunun yanında, failin kişisel özellikleri dikkate alındığında, özen yükümlülüğüne uygun davranmasının ondan beklenebilir ve neticenin öngörülebilir olması gerekir. Bu, sadece kusurluluk içinde yapılacak bir değerlendirme ile tespit edilebilir. Bu da, taksirin kusurluluk içindeki işlevidir. • (2) Beraat kararı;

 • c) Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması, ..... hallerinde verilir.

 • (3) Sanık hakkında;

 • a) Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya da geçici nedenlerin bulunması,

 • b) Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi,

 • c) Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması,

 • d) Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi, hallerinde, kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir.

 • Hatırlayın: Normalde biz ne düşünürüz, sanığın kusuru yoksa, kusursuz suç ve ceza olmayacağına göre, fail beraat eder. Ama CMK öyle demiyor. Diyor ki, kast ve taksir yoksa beraat verilir. Ama kusur yoksa, “ceza verilmesine yer olmadığı”na karar verilir. Özetle, bir kişi kasten hareket etmiş olmakla birlikte, yine de kusursuz olabilir YTCK’ya göre (bkz. m. 30/4).Hukuka aykırılık, fiilin hukuk düzeniyle çatışma içinde olmasıdır. Bir fiil, ya hukuka aykırıdır ya da değildir; bunun derecelendirmesi olamaz.

 • Hukuka aykırılık, fiilin hukuk düzeniyle çatışma içinde olmasıdır. Bir fiil, ya hukuka aykırıdır ya da değildir; bunun derecelendirmesi olamaz.

 • Buna karşılık, tipe uygun ve hukuka aykırı fiilin kendisi bir «haksızlık»tır. Suç teşkil eden bir fiilin haksızlık içeriği derecelendirilebilir.

 • Ör: TCK m. 145: “Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebilir.”

 • Hatırlayın: 1 TL. de çalmak hukuka aykırı, 10000 TL. de. Ama ikincisinin “haksızlık içeriği” daha fazla.

 • Ör.2: “Demek ki,.... (bir davranışın) işkence suç tipi içerisinde değerlendirilebilmesi için belirli bir ağırlık taşıması; diğer bir deyişle, fiilin sahip olduğu haksızlık içeriğinin işkence suç tipi içerisinde değerlendirilmesini haklı kılıyor olması gerekir.”

 • Hatırlayın: Bir adama göz altında bir tokat atmak işkence değildir. Çünkü bu fiilinin ağırlığı (haksızlık içeriği) işkence olarak nitelendirilmesini haklı kılmaz.Klasik doktrine göre, önce kusur (isnad) yeteneğinin varlığı araştırılır. TCK’ya göre ise, bu inceleme, manevi unsurlardan ayrı olarak, kusurluluk başlığı altında yapılır.

 • Klasik doktrine göre, önce kusur (isnad) yeteneğinin varlığı araştırılır. TCK’ya göre ise, bu inceleme, manevi unsurlardan ayrı olarak, kusurluluk başlığı altında yapılır.

 • - Algılama ve irade yeteneği fiilin işlendiği zaman bulunmalıdır.

 • ALİC kuralı istisnadır.

 • Kusur yeteneğini etkileyen haller: yaş küçüklüğü, sağır-dilsizlik, akıl hastalığı, arızi (geçici) neden, istemeyerek sarhoşluk veya uyuşturucu madde etkisi.

 • 2) Fiilin işleniş biçimleri (klasik doktrine göre, kusur türleri)

 • a) Kast (m. 21)

 • b) Taksir (m. 22)

 • c) Netice sebebiyle ağırlaşan suçlar (m. 23).TCK m. 21: “(1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanunî tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə