Rezultatul nr. 3 Planul Strategic Instituțional 2017-2020 Ministerul Finanțelor PubliceYüklə 1,69 Mb.
səhifə1/18
tarix25.01.2019
ölçüsü1,69 Mb.
#101793
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Acord de servicii de asistență tehnică pentru consolidarea capacității de planificare și bugetare și sprijinirea introducerii bugetării pe criterii de performanță (P156889)


Rezultatul nr. 3

Planul Strategic Instituțional 2017-2020

Ministerul Finanțelor Publice

Iunie 2017

Proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional pentru Capacitate Administrativă 2014-2020


Acest raport a fost livrat conform Acordului de servicii de asistență tehnică pentru îmbunătățirea capacității de planificare și bugetare și sprijinul introducerii bugetului de performanță încheiat între Secretariatul General al Guvernului și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la data de 8 iunie 2016. Reprezintă un produs care contribuie la Rezultatul 3 conform acordului mai sus menționat.

Limitarea răspunderii

Acest raport este un produs al Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare / Băncii Mondiale. Constatările, interpretările și concluziile exprimate în acest document nu reflectă în mod necesar opiniile Directorilor Executivi ai Băncii Mondiale sau ale guvernelor pe care le reprezintă. Banca Mondială nu garantează acuratețea datelor cuprinse în acest document.


Acest raport nu reprezintă neapărat poziția Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Declarație referitoare la copyright

Materialul din această publicație se supune regulilor referitoare la drepturile de autor. Reproducerea și/sau transmiterea fără aprobare de fragmente din acest document pot reprezenta o încălcare a legilor aplicabile.


Pentru a obține aprobarea fotocopierii sau reimprimării a oricărei părți din acest document, vă rugăm să transmiteți o cerere cu informațiile complete către: Secretariatul General al Guvernului, Direcția pentru Coordonarea Politici și Priorități, Piața Victoriei 1, București, România sau către (ii) Grupul Banca Mondială România (Strada Vasile Lascăr, Nr. 31, Et. 6, Sector 2, București, România)
MULȚUMIRI
Acest raport a fost elaborat de o echipă condusă de Cătălin Păuna (TTL, Economist Principal) și formată din Jorg Nadol, Jonas Arp Fallov, Costel Todor, Victor Giosan și Mircea Tulea (experți ai Băncii Mondiale). Raportul a primit comentarii din partea lui Gord Evans (specialist în planificare strategică) și a Corinei Grigore (Director de operațiuni) în numele echipei românești de portofoliu, precum și îndrumare generală din partea lui Ivailo Izvorski (Director de practică, Macro-economie și Management financiar) și Elisabetta Capannelli (Director pe țară în România).
Echipa dorește să mulțumească personalului Secretariatului General al Guvernului (SGG) pentru sprijinul și colaborarea excelentă asigurate pe durata elaborării acestei Note, în special secretarului de stat Radu Puchiu ;i directorului general Dragoș Negoiță, precum și consilierului Radu Iacob și echipei de proiect, care au furnizat recomandări utile și au realizat un management de proiect adecvat. De asemenea, echipa dorește să mulțumească Ministerului Finanțelor Publice pentru excelenta colaborare, membrilor grupului de lucru ai Planului Strategic Instituțional, condus de doamna Mihaela Grigorescu – manager public în cadrul Direcției de politici publice și monitorizare acte normative.

ACRONIME ȘI ABREVIERI

ANAF Agenția Națională de Administrare Fiscală

ANAP Agenția Națională pentru Achiziții Publice

PC Plan de Conturi

SGG Secretariatul General al Guvernului

DG Direcție Generală

EPSAS Standarde Europene de Contabilitate pentru Sectorul Public

ESA Sistemul European de Conturi Naționale și Regionale

UE Uniunea Europeană

OG Ordonanță de Urgență

LRF Legea Responsabilității Fiscale

ISD Investiții Straine Directe

AF An Fiscal

HG Hotărâre de Guvern

PIB Produs Intern Brut

MRU Managementul Resurselor Umane

IPSAS Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public

PSI Plan Strategic Instituțional

TI Tehnologia Informației

AM Autoritate de Management

MFP Ministerul Finanțelor Publice

BNR Banca Națională a României

BP Bugetare pe Programe

ÎP Intreprinderi Publice

MIP Managementul Investițiilor Publice

IV Impozit pe Venit

PPC Paritatea Puterii de Cumpărare

SPP Standardele Puterii de Cumpărare

DPPMAN Direcția de politici publice și monitorizare acte normative

UPP Unitate de Politici Publice

ESP Eficiența Sectorului Public

SCR Servicii de Asistență Tehnică Rambursabile

CCR Curtea de Conturi din România

RON Leu nou

ÎS Întreprindere de Stat

CUT Contul Unic de Trezorerie

SADPGTM Sistemul de Administrare a Datoriei Publice Guvernamentale pe Termen Mediu

TVA Taxa pe Valoarea Adăugată
CUPRINS


Obiectiv strategic 1: 21

Consolidarea managementului fiscal și bugetar 21

Programul 1.1: Politică economică 26

Programul 1.2: Elaborarea bugetului și prioritizarea cheltuielilor 30

Programul 1.3: Execuția bugetară și administrarea datoriei publice 37

Programul 1.4: Contabilitate publică și raportare financiară în sectorul public 43

Programul 1.5: Reglementare și supraveghere financiară 46Obiectiv strategic nr. 2: 50

Administrarea performantă a veniturilor publice 50

Programul 2.1: Administrarea veniturilor publice 56Obiectiv strategic nr. 3: 59

Consolidarea cadrului instituțional 59

Programul 3.1: Management și administrare 63

Programul 3.2: Sistemul informaţional bugetar, financiar și fiscal 66

Anexa 1.a: Programe Bugetare 2017-2020 81

Anexa 1.b: Programe, Măsuri și alocări bugetare 2017-2020 82

Anexa 2: Planul Strategic Instituțional (Tabel Rezumativ) 89

Anexa 3: Programe și Măsuri conexe, Indicatori de realizare imediată (outputs) (Tabel Rezumativ) 95

Anexa 4: Profil Instituțional; Analiza mediului intern și extern 268
Preambul
Fundament
Secretariatul General al Guvernului (SGG) a încheiat cu Banca Mondială servicii de asistență tehnică rambursabile (SCR) pentru a consolida capacitatea de planificare, budgetare și monitorizare a politicilor în punctul central al Guvernului, Ministerul Finanțelor Publice (MFP) și ministerele de resort selectate. Pentru îmbunătățirea eficienței cheltuielii publice, SCR se concentrează asupra i) continuării consolidării proceselor existente de dezvoltare a Planului Strategic Instituțional (PSI) sub îndrumarea Secretariatului General al Guvernului (SGG); ii) construirii capacității intra-guvernamentale de a monitoriza actualizările și implementarea PSI cu ajutorul unui instrument IT comun, dezvoltat cu sprijin din partea Băncii; și iii) dezvoltării unui tablou central în cadrul SGG pentru raportare cu privire la implementarea priorităților majore PSI ale ministerelor selectate.
Activitățile definite ale acestor SCR rezultă din analizele funcționale ale Administrației Publice, care au evidențiat faptul că sectorul public suferă de o lipsă de legătură între planificare și bugetare, ceea ce duce la conexiuni slabe între resursele utilizate și rezultate. Prin urmare, guvernul a solicitat Băncii să ajute la instituționalizarea unui proces pentru monitorizarea implementării politicilor, cu roluri și responsabilități clare pentru SGG, MFP și ministerele de resort, prin folosirea metodologiilor, instrumentelor și proceselor dezvoltate conform acestor SCR. Aceasta va face parte integrantă din reformele bugetare promovate de guvern. Având scopul de a face procesul de planificare strategică obligatoriu pentru fiecare minister din România, SGG dorește ca PSI să devină un produs curent elaborat de fiecare minister.
Ca minister de resort selectat, Ministerul Finanțelor Publice (MFP) s-a angajat să desfășoare un program amplu de reformă, care să acopere atât politicile, cât și administrația publică. Consolidarea funcției de planificare strategică în sectorul fiscal-bugetar (SFB) reprezintă o componentă importantă a acestei reforme.
Elaborarea unui PSI pentru ciclul bugetar 2017-2020 vine într-un moment important în ciclul de politici fiscal-bugetare adoptate de Guvern, iar MFP are ca responsabilitate principală echilibrarea așteptărilor privind cheltuirea resurselor bugetare cu posibilitățile financiare ale României.
Metodologie

Elaborarea proiectului PSI 2017-2020 a MFP a avut loc în perioada septembrie 2016 - martie 2017, cu activitate preparatorie efectuată în prealabil. Procesul s-a bucurat de un angajament vast, stabil și substanțial din partea întregului personal relevant de management și operațional din MFP, ca și a specialiștilor principali din SGG.


Procesul de planificare strategică 2017-2020 din MFP a fost supravegheat de un Comitet de Coordonare a Planificării Strategice, alcătuit din Secretarii de Stat și Secretarul General al MFP. Direcția de politici publice și monitorizare acte normative a MFP a asigurat coordonarea tehnică și a servit ca secretariat al comitetului.
Banca Mondială a asigurat suport tehnic pe durata întregului proces, cu Direcția de politici publice și monitorizare acte normative a MFP funcționând ca principalul intermediar și mediator. În încercarea de a fi cuprinzătoare, informativă și participativă, Banca Mondială a desfășurat un program de formare cu membrii grupului de lucru (inclusiv bugetul și resursele umane) în 26-30 septembrie 2016, pentru a le prezenta membrilor principiile planificării strategice, odată cu folosirea teoriilor dezvoltând si exerciții aplicate. Ateliere de lucru dedicate elaborării obiectivelor strategice, programelor și fixării indicatorilor de performanță, precum și a bugetului aferent PSI au fost susținute pe parcursul perioadei octombrie 2016 - aprilie 2017.

Ministru

Comitet coordonare

Grup

Coordonare Tehnică

5 Grupuri de lucru MFP

  • Secretari de stat

  • Secretar general

  • Directori generali

DIRECȚIA DE POLITICI PUBLICE ȘI MONITORIZARE ACTE NORMATIVE susținută de Banca Mondială

Grupul de lucru s-a reunit după cum s-a considerat necesar în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2016, precum și în ianuarie, martie și aprilie 2017. Produsul final va fi prezentat Comitetului de coordonare și se estimează că PSI va fi aprobat în cele din urmă de Ministrul Finanțelor Publice.Rezumat executiv
Secretariatul General al Guvernului (SGG) se angajează să îmbunătățească eficiența cheltuielii publice. Prin stabilirea unui Plan Strategic Instituțional (PSI) pentru ciclul de bugetare 2017-2020 în Ministerul Finanțelor Publice și cele 13 ministere de resort selectate, SGG urmărește să consolideze capacitatea de bugetare, planificare și monitorizare a guvernului României1.
PSI 2017-2020 se întemeiază pe obiectivele strategice ale sectorului fiscal-bugetar, pe prioritățile și scopurile instituționale asumate de MFP; de asemenea, oferă programe și măsuri clare (inclusiv bugete) necesare pentru atingerea acestor scopuri pe termen mediu, ca și un cadru solid de evaluare a performanței pentru a estima progresul în raport cu aceste obiective.
PSI este organizat pe trei piloni strategici pentru sectorul fiscal-bugetar, după cum urmează:
Obiectivul strategic 1: Consolidarea managementului fiscal și bugetar - vizează să introducă și să supravegheze implementarea unor reguli, procese și instrumente adecvate, care să asigure alocarea banilor publici pentru priorități din politici, cheltuirea lor în mod eficient și responsabil și obținerea rezultatelor dorite/scontate în urma acestor cheltuieli, păstrându-se în continuare sustenabilitatea fiscal-bugetară în ansamblul său.

Cele cinci (5) programe principale ce sprijină acest obiectiv strategic sunt:

Programul 1.1 - Politică economică;

Programul 1.2 - Elaborarea bugetului și prioritizarea cheltuielilor;

Programul 1.3 - Execuția bugetară și gestiunea datoriei publice;

Programul 1.4 - Contabilitatea publică și raportarea financiară în sectorul public;

Programul 1.5 - Reglementare și supraveghere financiară;
Obiectivul strategic 2: Administrarea performantă a veniturilor publice - vizează să crească veniturile bugetare, rezultat al reducerii evaziunii fiscale și a îmbunătățirii conformării fiscale, a echității și eficienței administrării fiscal.

Obiectivul strategic este bazat pe Programul 2.1 - Administrarea veniturilor publice.


Obiectivul strategic 3: Consolidarea cadrului instituțional - urmărește consolidarea capacității Ministerului Finanțelor Publice de a-și îndeplini funcțiile de politici publice și reglementare în mod eficient și eficace.

Două (2) programe sustin implementarea acestui obiectiv strategic, respectiv:

Programul 3.1 - Management și administrație

Programul 3.2 - Sisteme informatice bugetare, financiare și fiscaleO descriere a obiectivelor strategice și a impacturilor așteptate, a programelor și rezultatelor așteptate și a măsurilor cu rezultatele lor planificate, corelată cu resursele financiare și distribuția acestora pe durata perioadei de implementare 2017-2020 reprezintă corpul Planului Strategic Instituțional prezentat mai jos.


  1. Yüklə 1,69 Mb.

    Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə