Rezultatul nr. 3 Planul Strategic Instituțional 2017-2020 Ministerul Finanțelor Publice


(2.1.3) Creșterea eficienței administrării fiscale și vamaleYüklə 1,69 Mb.
səhifə16/18
tarix25.01.2019
ölçüsü1,69 Mb.
#101793
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

(2.1.3) Creșterea eficienței administrării fiscale și vamale
    1. Consolidarea biroului pentru contribuabilii mari – nou

Măsura își propune consolidarea Direcției pentru mari contribuabili, inclusiv prin schimbarea criteriilor de includere a contribuabililor în aceasta, dezvoltarea competențelor personalului de aici prin instruire, inclusiv prin programe de schimb de experiență cu alte administrații fiscale avansate; crearea, în cadrului Direcției pentru administrarea marilor contribuabili, a unei unități de management a riscurilor; propunerea modificării legislației specifice și a altor regulamente și instrucțiuni relevante, astfel încât ANAF să aibă un mandat suficient de amplu care să îi permită să își prioritizeze eforturile de conformare pentru a se concentra pe riscurile cele mai ridicate; și oferirea unor salarii competitive în sector, pentru managerii și personalul cheie din Direcția pentru administrarea marilor contribuabili.

Numărul de personal pentru biroul pentru contribuabilii mari

500

500

500

500
    1. Îmbunătățirea guvernanței și consolidarea eficienței în colectare (în special, TVA și CAS) – nou

Măsura se referă la un element cheie: creșterea colectării a două venituri cheie pentru bugetul general consolidat al statului. Diferența actuală în potențialul de colectat și nivelul efectiv al colectării este foarte mare – plasează România pe ultimul loc din UE la TVA spre exemplu. Aceasta presupune îmbunătățirea reglementărilor și procedurilor din domeniu, a structurilor instituționale din teritoriu, al managementului direct al procesului. Totodată este necesară și menținerea sub control a costurilor colectării.

Reducere ”gap” colectare la TVA si CAS (zile)
Cost la 1000 RON valoare impozite colectate pe an

60

100
60

100
60

100
60

100
Programul 3.1: Management și administrare
(3.1.1) Îmbunătățirea stabilității structurale și funcționale a MFP și a instituțiilor sale subordonate::
Modernizare instituțională; creșterea eficienței; îmbunătățirea proceselor și procedurilor instituționale
3.1.1.1. Revizuirea responsabilităților organizaționale și a procedurilor conexe, pentru a permite o formulare îmbunătățită a strategiei și o implementare ușoară a PSI

Măsura urmărește să asigure că un leadership clar în formularea politicilor fiscal-bugetare este stabilit (cu contribuții din partea departamentelor tehnice), că există toate procesele de planificare, de sprijin, bugetare, monitorizare și proceduri de evaluare. Pentru aceasta, structura, funcțiile și responsabilitățile din cadrul MFP vor fi revizuite și reflectate în mod adecvat în Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF). Intenția este ca toate procesele de planificare și bugetare, de implementare a planurilor, precum și procedurile de monitorizare și evaluare, să fie puse în aplicare pentru a obține rezultatele vizate (100% puse în aplicare la un nivel de calitate adecvat), pe parcursul perioadei de implementare a planului strategic..

Organigramă și ROF modificate

D /N


N

-

D

D

D
3.1.1.2. Promovarea dezvoltării organizaționale

Măsura își propune să asigure adaptarea continuă a structurii organizaționale și a aranjamentelor instituționale ale MFP și a instituțiilor subordonate, pentru a reflecta reformele în derulare în managementul finanțelor publice, precum și reformele stabilite în conformitate cu strategiile guvernamentale și ca răspuns la schimbările din mediul extern al MFP, aparat propriu și instituții subordonate.

Organigramă și ROF modificate

D /N


N

-

D

D

D
3.1.1.3. Dezvoltarea infrastructurii de TIC pentru procesele interne ale MFP

Măsura are scopul de a asigura automatizarea (computerizarea) proceselor și procedurilor instituționale pentru managementul integrat al resurselor MFP, pentru managementul integrat al documentelor, al fluxurilor de lucru, al informațiilor și relațiilor cu beneficiarii politicilor publice, cu cetățenii și instituțiile colaboratoare, pentru managementul integrat al informațiilor și rapoartelor statistice. Măsura este orientată către minister, instituțiile subordonate acestuia și personalul lor, care vor folosi tehnologia informației în activitățile lor zilnice. Ulterior implementării măsurii, este estimat că cel puțin 10 la sută din procesele și procedurile ministerului vor fi automatizate între 2017 și 2020 și 50 la sută dintre angajații ministerului vor folosi sistemele de TI în aceeași perioadă

Procese și proceduri computerizate la nivelul ministerului

% /1%
angajați care folosesc sistemele de TI

%/ 5%


2%

10%


10%

50%


10%

50%


10%

50%
Dezvoltarea resurselor umane
3.1.1.4. Managementul resurselor umane și adaptarea la nevoile organizației

Măsura vizează o componentă critică a administrației publice, în general, cea a personalului de specialitate care trebuie atras, recrutat, selectat, angajat și menținut în organizație conform nevoilor reale ale ministerului. În acest context, va fi important să se acopere nevoia de personal specializat. Prin această măsură se urmărește îmbunătățirea activității structurilor de resurse umane, precum şi a proceselor de managemement al resurselor umane pentru a menține rulajul personalului din MFP aparat propriu la 6,67% în 2017 și un grad de ocupare a statului de funcții de peste 88,39% până la aceeași dată., respectiv menținerea la nivelul ANAP în 2017 a fluctuației personalului la 5,69 % și a gradului de ocupare a posturilor de 91,59%. • Gestionarea planificării forței de muncă - asigură existența unei planificări a forței de muncă și folosirea optimă a resurselor, reflectând în totalitate actualele nevoi ale MFP. Aceasta implică analiza funcțiilor MFP, o reproiectare a acestora (daca este cazul), evaluarea impactului asupra forței de muncă și elaborarea unor planuri practice de implementare pentru a face ajustările corespunzătoare. De asemenea, această măsură include și analiza corelării dintre nivelurile calificărilor și conținutul posturilor • Gestionarea recrutărilor și a transferurilor - asigură recrutarea în MFP de personal cu calificări și caracteristici corespunzătoare , din perspectiva pregătirii, experienței și calităților care să răspundă necesităților actuale și viitoare ale organizației


 • Gestionarea forței de muncă - asigură condițiile în care mecanismele de promovare și recompensare sunt suficiente pentru a motiva personalul să își desfășoare activitatea în mod eficace vizând astfel rezultate profesionale mai bune, cu respectarea aspectelor etice și măsuri disciplinare definite și aplicate corect
 • Îmbunătățirea performanței personalului: Măsura își propune să asigure existența unor sisteme eficiente care încurajează îmbunătățirea performanței personalului și care permit identificarea celor cu rezultate foarte bune, dar și a celor cu rezultate necorespunzătoare , pentru a dezvolta și mai mult punctele forte individuale și pentru a remedia punctele slabe • Transformarea Departamentului de RU: Măsura își propune susținerea departamentului de RU care vor ajuta la crearea și instituționalizarea unui mediu eficient în care practicile de RU permit folosirea persoanelor potrivite, motivate corespunzător și recompensate conform meritelor, cu aptitudinile potrivite și deținând funcțiile potrivite.

Rulajul/fluctuația de personal din cadrul ministerului MFP/ANAP/ ANAF

% /
Grad de ocupare posturia statului de funcții

%
Studii, analize, rapoarte, proiecte

/ 1

Numărul de structuri/funcţii în care a fost implementată planificarea forţei de muncăGhiduri, proceduri documente metodologice sau acte administrative

/ 1


Studii, analize, rapoarte sau acte administrative

/1
Ghiduri, proceduri,

documente metodologice și acte administrative

/ 2

Rata de retenţie a noilor angajaţi după 12 luniProgram de implicare/motivare dezvoltat şi implementat

Analize de satisfacție/strategii, instrumente


Număr de analize, rapoarte

/1
Procentul de politici şi proceduri revizuite şi optimizate în domeniul resurselor umane

6,67%/ 5,69%


88,49%/

2

03

2


3

65%


Nu

3

2


30%

6,6%


88,4%91,59%

3

14

2

475%

Nu

33

40%

6,6%

88,4%91,59%


4

25

2

485%

Nu

33

70%

6,6%

88,4%91,59%


5

36

2

485%

Da

33

100%


3.1.1.5. Formare și perfecționare profesională, învățăre și expertiză pentru personalul specializat al ministerului

Măsura urmărește dezvoltarea calitativă și îmbunătățirea abilităților personale și tehnice profesionale ale personalului MFP, astfel încât să se asigure că dezvoltarea personalului, în special formarea acestuia, este încurajată și planificată în mod corespunzător, livrată și evaluată într-un mod care să convingă faptulcă activitățile realizate satisfac integral cerințele individuale dar și pe cele ale organizației. Beneficiarii măsurii sunt angajații MFP, care, prin participarea și certificarea în programe de formare și specializare, conform cu nevoile identificate și recomandările stabilite în procesul anual și semestrial de evaluare și încluse în Planul anual de perfecționare profesională a personalului din structurile MFP, vor determina gradul de formare prin cursuri specializate la nivelul personalului de specialitate al ministerului.

Îndeplinirea planului anual de instruire la nivelul organizației

% / 100%
personal certificat prin programe de formare și specializare din totalul personalului specializat

% / 12%
Rata de participare a angajaţilor la minim un curs de formare profesională într-un interval de trei ani

Procentul de angajaţi care au beneficiat de formare (creștere anuaă[)%
100%


16%

N/A

N/A


100%


22%

20%

10%


100%


22%

70%

10%


100%


22%

100%

10%

Evaluarea performanței și managementul financiar
3.1.1.6. Sistemul de evaluare a performanței MFP

Măsura vizează dezvoltarea și operaționalizarea unei platforme aliniată cu obiectivele strategice ale ministerului și pe deplin integrată în procesele de planificare strategică și monitorizare ale MFP. Mai mult decât atât, aceasta va fi integrată în sistemul TIC al Guvernului. Cadrul de evaluare a performanței va fi introdus pentru a se potrivi cu necesitatea de a monitoriza în mod eficient punerea în aplicare a PSI și de a informa elaborarea politicilor viitoare. Operaționalizarea deplină va fi urmărită pe parcursul implementării PSI (și nu numai) și va fi finanțată din resurse bugetare naționale.

Nr de accesări de utilizatori


5000

5000

6000

6000
3.1.1.7. Dezvoltarea Programelor bugetare anuale și multi-anuale pentru utilizarea deplină a fondurilor interne și externe alocate

Măsura urmărește întărirea disciplinei bugetare mai ales în zona identificării nevoilor ministerului, a programării resurselor bugetare interne (naționale) și externe (UE) și a execuției bugetare pe programe. Măsura vizează o coordonare a acțiunilor de planificare și monitorizare a cheltuielilor printr-un sistem informational adecvat, elaborarea bugetului MFP cu încadrarea în limita de cheltuieli aprobată şi în termenul solicitat de MFP şi urmărirea execuţiei operative a acestuia. Ministerul își va îmbunătăți procesul de bugetare pe programe, pentru a putea monitoriza în acest fel performanța structurilor interne și din subordine în raport cu gradul de respectare al programării bugetare anuale.

%(gradul de) conformare cu programarea bugetară anuală

%

100%100%

100%

100%

100%
3.1.1.8. Modernizarea și conservarea infrastucturii MFP

Măsura vizează punerea în aplicare a programului multianual al investițiilor MFP (inclusiv instituțiile aflate în coordonarea, subordinea acestuia), respectiv inventarierea nevoilor de investiții, analiza, prioritizarea și bugetarea proiectelor de investiții, precum și contractarea și implementarea acestora conform planificării.

Nr de proeicte de investiții finalizate/Volumul fondurilor alocate pentru investiții/an

-

5 / 2,5 mil

3 / 2,5 mil

1 / 2,5 mil
Transparență și acces liber la informații de interes public
3.1.1.9. Transparența în procesul decizional și formularea politicilor publice și a cadrului legal

Măsura vizează aplicarea și raportarea conformă cu procedurile legale a activității ministerului cu privire la liberul acces la informațiile de interes public – Legea nr. 544/2001 actualizată şi Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională. Transparența este una din valorile declarate ale MFP, care sprijină activitatea acestuia în elaborarea și implementarea politicilor publice și care va fi aplicată și respectată necondiționat și în implementarea Planului Strategic Instituțional, astfel încât să se obțină un grad maxim de conformitate (100% conformitate pentru toate acțiunile ce reclamă aplicarea Legii nr. 544/2001 şi a Legii nr. 52/2003) cu procedurile legale, precum și punerea la dispoziția publicului prin publicarea întegrală a rapoartelor cerute prin lege.

respectarea procedurilor legale

(numărul de inconsecvențe)

% / 100%
Rapoarte publicate conform Legii nr. 544/2001

Nr / 1
Rapoarte publicate pe Legea nr. 52/2003

Nr / 1
Timp mediu de răspuns în zile

/ a se determina


Cereri privind Libertatea de informare

Nr / an / a se determina


Vizite la rapoartele de evaluare a sectorului și a politicilor ale MFP (on line)

A se determina


100%


1

1
N/A


N/A
N/A


100%


1

1
20


100
1000


100%


1

1
20


100
1000


100%


1

1
20


100
1000


3.1.1.10. Informarea beneficiarilor politicilor publice cu privire la programele și măsurile destinate sectorului fiscal-bugetar

Măsura susține procesul de implementare al Planului strategic instituțional și îndeplinirea indicatorilor acestuia, respectiv succesul programelor specifice sectorului fiscal-bugetar (expuse sub OS1 si OS2), care depind de transferul de informații cu acuratețe, fără limitări și cu regularitate către beneficiarii politicilor publice. Ministerul și structurile subordonate vor pregăti informațiile corespunzător programelor aprobate și le vor pune la dispoziţia publicului prin intermediul instrumentelor și mijloacelor de comunicare în mod programat.

Numărul de evenimente și campanii de informare desfășurate

Nr.


-

N/A

12

12

12
(3.1.2) Creșterea eficacității proceselor de elaborare, evaluare și implementare a politicilor de către MFP
3.1.2.1. Operaționalizarea analizelor de impact ale politicilor publice MFP și a buclelor de feedback ale elaborării de politici

Măsura este orientată către conținutul calitativ al elaborării documentelor de politici publice și analizele lor de impact în sectorul fiscal-bugetar. Măsura se referă la aplicarea exactă a procesului de elaborare de politici publice de către personalul specializat al MFP și toate părțile interesate implicate în formularea de documente de politică publică și analize de impact pentru sectorul fiscal-bugetar (alte instituții publice, asociații profesionale, organizații nonguvernamentale), pentru a asigura faptul că formularea documentelor de politică publică și a analizelor de impact respectă în totalitate (100% în ceea ce privește calitatea) procedura aprobată de minister și bunele practici internaționale de evaluare

% documente de politici publice conforme cu procedura aprobată de minister

%

100%100%

100%

100%

100%
3.1.2.2. Consultarea cu cetățenii și părțile interesate implicate în sectorul fiscal-bugetar, pentru formularea și publicarea de politici publice

Măsura vizează susținerea proceselor consultative în administrație, în general și, în mod deosebit, cu privire la politicile publice în care MFP are contribuții. Beneficiarii documentelor de politică publică sunt cetățenii, companiile publice, companiile private, organizații neguvernamentale, iar impactul politicilor publice trebuie prezentat acestora pentru consultare și promovare. MFP va susține în continuare procesul de consultare și promovare a politicilor publice, dintre specialiștii ministerului și participanții activi și implicați în sector (stakeholders), astfel ca toate consultările (100%) să respecte procedura aprobată a ministerului.

Nr. de politici consultate conform procedurii ministerului (100% conformitate)

Nr

-100%

100%

100%

100%
3.1.2.3. Colaborarea inter-instituțională și schimbul de experiență cu organizațiile naționale și internaționale relevante

Măsura urmărește o dezvoltare a capacității instituționale a MFP, de colaborare națională, europeană și internațională pe probleme specifice politicilor publice din sectorul fiscal-bugetar și de administrație. De asemenea, are scopul de a îmbunătăţi parteneriatul dintre instituţii la nivel naţional, element important pentru succesul şi eficacitatea politicilor fiscal-bugetare.

Nr. de parteneriate

-


2

4

8

12
(3.1.3) Creșterea eficienței utilizării bugetului operațional al MFP
3.1.3.1. Dezvoltarea capacității de analiză, audit, control și management al riscului

Măsura vizează o componentă foarte importantă a activității MFP (audit, control financiar și management al riscului) și susține dezvoltarea capacității operaționale în acest domeniu. Beneficiarii măsurii sunt direcțiile, agențiile și serviciile, care desfășoară inspecții, control financiar și audit, ce necesită un management al riscului elaborat conform procedurilor și standardelor internaționale, precum și instrumente și mijloace pentru punerea în aplicare a analizelor și a controlului modului de implementare. Prin aplicarea măsurii, ministerul vizează să crească gradul de conformitate al acțiunilor entităților controlate cu procedurile şi standardele de evitare a riscurilor, iar planurile de monitorizare specifice fiecărei structuri de control financiar, audit și inspecţie să fie îndeplinite integral.


% din planurile de monitorizare specifice conforme

%

100%100%

100%

100%

100%
3.1.3.2. Atragerea și utilizarea fondurilor pentru dezvoltarea capacității administrative și instituționale

Măsura vizează folosirea oportunităților de finanțare din resursele externe și extrabugetare (în mod special FEN -ex: Programul Operaţional Capacităate Administrativă, etc), pentru dezvoltarea ministerului și a capacității acestuia de a elabora și implementa politici publice și programe de dezvoltare a sectorului bugetar-fiscal. MFP urmărește să dezvolte capacitatea de elaborare de cereri de finanțare la nivel național și de implementare a proiectelor finanțate din fonduri extrabugetare și externe (preponderent europene).

fonduri utilizate/alocate anual

% / -
Fonduri utilizate pentru dezvoltarea capacității instituționale din fonduri (surse de finanțare) externe față de minister (vs. bugetul administrativ)

% / -

95%
0,70%95%
0,75%95%
0,75%95%
0,75%3.1.3.3. Funcționarea eficace și eficientă a serviciilor furnizate de către minister prin intermediul structurilor proprii și prin instituțiile subordonate

Măsura are în vedere, ca fiecare entitate, să îşi îndeplinească obiectivele anuale stabilite prin propriul plan operațional, astfel încât, gradul de realizare al planului de activitate, în conformitate cu responsabilitățile din ROF al fiecărei structuri, să fie 100% (planificat vs realizat). Măsura are ca grup-țintă structurile organizatorice din cadrul ministerului și publiceunitățile aflate în subordine. Îndeplinirea planului de activități (planul operațional anual ca parte a Sistemului de control intern managerial) al fiecărei agenții, direcții, serviciu sau compartiment și raportarea la bugetul alocat, vor determina gradul de indeplinire al indicatorilor de performanță ai structurii (organizației), precum și pe cei ai fiecărui specialist din sector.

% din implementarea planului operațional anual

%


100%

100%

100%

100%

Programul 3.2. Sistemele informatice bugetare și financiare
(3.2.1) Menținerea/ îmbunătățirea actualului sistem de informații financiare

3.2.1.1. Mentenanța actualei infrastructuri IT

Măsura urmărește să se asigure că infrastructura IT existentă (hardware și software) funcționează în continuare, făcând back-up la date, instalând actualizările necesare ale programelor IT (incl. Antivirus, etc.), înlocuind echipamentului hard depășit, etc.

Nr sisteme IT funcționale la capacitate nominală din total

Nr/


8

8

8

8

3.2.1.2. Îmbunătățirea mecanismelor de corelare a business-ului cu IT-ul pentru PEM

Măsura urmărește să asigure consolidarea funcționării cu succes a noilor sisteme FEX, pentru a raționaliza procesele de activitate ale PEM și pentru a dezvolta o funcție suport de management de date, care să includă și posibile îmbunătățiri la structura clasificării bugetare. Aceasta include: realizarea unei evaluări independente a riscurilor operaționale și a stadiului, pentru actualele reforme din proiectul Forexebug, pentru a se asigura că acestea sunt finalizate la timp și cu succes; crearea unui birou CIO și a unui grup de arhitectură organizațională (AO) care să îndeplinească rolul de Secretariat CGTI, și care să dezvolte și să întrețină modele formale de arhitectură care leagă funcțiile de business PEM cu IT-ul; realizarea unui proces de activitate combinat; realizarea unui studiu de evaluare a practicilor de contabilitate și a sistemelor de contabilitate, pentru un eșantion de instituții publice și dezvoltarea unui model de date corporatist și a unui dicționar de date pentru MFP.


Evaluări independente a riscurilor operaționale

Nr/
Implementarea planului de activitate al biroului CIO funcțional

%/

6

100%


6

100%


6

100%


6

100%3.2.1.3. Îmbunătățirea funcției de IT din MFP

Măsura propune să consolideze capacitatea de management IT și sistemele de calitate din MFP pentru a le aduce la nivelul celor mai bune standarde internaționale. Aceasta include: crearea unui Comitet pentru Guvernanță IT (CGIT) pentru întregul minister, cu o abordare de sus în jos și o puternică funcție de secretariat; raționalizarea managementului IT și a personalului pentru sistemele PEM, care acum sunt împărțite între MFP și ANAF; formalizarea aranjamentelor de management pentru o infrastructură IT comună între MFP și ANAF; creșterea performanței specialiștilor TIC; angajarea unor experți consultanți pe 3 ani, pentru a umple golurile și a ajuta managementul DGTI să implementeze programul de reformă;; aplicarea unei politici de RU pentru IT, care să includă necesarul de personal specializat, retenția competențelor și strategia de finanțare;; realizarea unor evaluări CBIT/ITIL/ITSM și adoptarea unui sistem de calitate pentru serviciile și managementul IT; și elaborarea unei strategii pe termen lung pentru IT.

Implementarea planului de actiuni a CGIT

% /


100%


100%


100%


100%


3.2.1.4. Implementarea noilor tehnologii:

Măsura vizează trecerea de la tehnologii proprietare la tehnologii Open-Source, utilizarea tehnologiilor Cloud Computing, asigurarea posibilității de acces la informații de pe dispozitive mobile etc.

Nr de sisteme portate pe tehnologie Open-Source

Nr/an


4

4

2

1

3.2.1.5. Suport pentru utilizatori,training specializat pentru utilizarea aplicațiilor TIC ale MFP destinate sectorului fiscal-bugetar

Măsura oferă servicii de suport IT pentru întregul MFP (aparatul propriu), și include oferirea de servicii IT de tip help desk pentru personalul MFP, training pentru utilizatori pentru aplicații centrale, etc.

Nr de tichete soluționate/anual
Nr de cursuri/cursanți sustinute /an

Nr/


1200

90


1800

90


1500

90


1000

90


(3.2.2) Dezvoltarea hub-ului finanţelor publice la nivel naţional

3.2.2.1. Elaborarea și aprobarea Strategiei privind tehnologia informației și comunicațiilor în MFP

Strategia privind Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor va constitui o bază pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Planul Strategic Instituțional și implicit pentru îndeplinirea misiunii întregii organizații a MFP. Strategia va permite o vedere de ansamblu şi va trata în mod unitar, la nivelul întregii organizații a MFP, politicile și procedurile din cadrul sistemului de control intern managerial, activitățile desfăşurate la nivelul MFP, la nivelul ANAF și în relația cu celelate entități publice și private și va asigura prioritizarea şi coordonarea deciziilor privind alocarea de resurse umane domeniului TIC și resurse pentru tehnologia informaţiei folosite în comun în scopul modernizării şi eficientizării activităţilor și proceselor bugetare şi de administrare a veniturilor statului. Strategia IT a ANAF care se elaborează în cadrul RAMP/CS/1 cu sprijinul consultantului extern, va fi corelată și integrată în Strategia privind tehnologia informației și comunicațiilor în MFP.

Strategie elaborată și aprobată

D

D

-

-

3.2.2.2. Dezvoltarea Sistemului de Management al Investițiilor Publice

Măsura își propune să îmbunătățească semnificativ eficacitatea și eficiența managementului informațiilor legate de MIP, prin introducerea unei noi aplicații IT care permite (i) păstrarea unui registru de date oficiale, atotcuprinzătoare, despre proiectele de investiții, pe întregul ciclu de viață al acestora, de la momentul în care acestea intră în faza de pregătire până când nu mai sunt relevante pentru Mgm FP; (ii) păstrarea unor seturi de date inițiale și a celor din prezent pentru fiecare categorie majoră de date, pentru a permite monitorizarea schimbărilor și a performanței; și (iii) impunerea unui control riguros în ceea ce privește introducerea și modificarea datelor, asigurarea că modificările pot fi corelate cu utilizatori individuali ai sistemului; alertarea unităților MIP atunci când au loc modificări importante, autorizate ale fișelor de proiecte; blocarea datelor care nu mai trebuie schimbate dincolo de o anumită dată și păstrarea unei evidențe a modificărilor autorizate, pentru analize istorice și pentru audit

Sistem funcțional în proporție de

%/


95%

98%

98%

100%

3.2.2.3. Optimizarea sistemului informatic de elaborare a bugetului

Măsura vizează îmbunătățirea sistemului informatic pentru a sprijini această funcție atât în MFP cât și în ministerele de linie și ordonatorii subordonați acestora, și pentru a facilita elaborarea unui buget bazat pe programe și orientat către rezultate.

Sistem funcțional în proporție de

%/


95%

98%

98%

100%

3.2.2.4. Centralizarea sistemului de decontare al trezoreriei statului

Măsură prin intermediul caruia se va realiza: optimizarea și eficientizarea procesului decizional (posibilitatea furnizării către decidenți a unor informații agregate și in timp real cu privire la cuantumul și valoarea operațiunilor de încasări și plăți), reducerea perioadelor de decontare a instrucțiunilor de plată, reducerea infrastructurii tehnice necesare susținerii proceselor de decontare, etc

Sistem funcțional în proporție de

%/


95%

98%

98%

100%

3.2.2.5. Dezvoltarea unor sisteme alternative de achitare a impozitelor și taxelor prin intermediul cardurilor de plată și de efectuare a plăților prin internet banking

Măsura prin intermediul careia se va realiza: îmbunătăţirea eficienţei, calității, transparenței şi accesibilităţii serviciilor publice pentru cetățeni, mediul de afaceri și instituțiile publice, diversificarea modalităților de efectuare a operațiunilor de încasări și plăți în relație cu unitățile trezoreriei statului, combaterea evaziunii fiscale și îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare, etc

Sistem funcțional în proporție de

%/
Nr de tranzacții efectuate anual de contribuabili

Nr/


95%

3 mil


98%

3,2 mil


98%

4 mil


100%

4,5 mil


3.2.2.6. Armonizarea sistemelor de contabilitate

Măsura are în vedere simplificarea și standardizarea proceselor de contabilitate publică și raportare financiară la nivelul administrației, promovarea modernizării și integrării sistemelor de contabilitate din sectorul public românesc, nu doar pentru a reduce costurile agregate ale acestor sisteme, ci, în principal, pentru a le crește eficiența și fiabilitatea.

Sistem funcțional în proporție de

%/


95%

98%

98%

100%

3.2.2.7. Dezvoltarea unui sistem de management al veniturilor

Proiectarea, achiziția, personalizarea, integrarea și implementarea unui pachet de aplicații de TI standard, bazat pe cele mai bune practici internaționale. Acesta include: (i) modernizarea funcției de management de TI în cadrul ANAF, pentru a gestiona toate resursele de TI ale ANAF, inclusiv personalul, consolidarea birourilor la nivel de țară; (ii) implementarea managementului și arhivării electronice a documentelor; (iii) dezvoltarea și implementarea sistemului de management integrat al veniturilor (SMIV); și (iv) modernizarea infrastructurii informatice și de comunicații a ANAF (ITC), inclusiv dezvoltarea unui centru de procesare centralizată a datelor, a unui depozit de date și a unui centru de continuitate a datelor capabil să susțină toate operațiunile ANAF, fără vreo pierdere de date în caz de dezastru.

Sistem care trebuie să însoțească profunda reformă începută în ANAF și să implementeze bunele-practici în principalele arii de activitate ale ANAF (înregistrare contribuabili, declarare, administrare, contabilitate, control pe baza analizei de risc, asistență contribuabili). Măsura vizează fiecare dintre acțiunile care conduc la realizarea obiectivelor programului 2.1. Administrarea veniturilor bugetare.

Sistem funcțional în proporție de

%/


95%

98%

98%

100%

3.2.2.8. Dezvoltarea “Patrimven”

Implementarea măsurii presupune crearea unor mecanisme pentru colectarea, agregarea și punerea la dispoziția cetățenilor, într-un depozit de date comun, a tuturor informațiilor privind patrimoniul propriu luat în evidenţă de autorităţile române, veniturile impozabile în România constituind parte din masa impozabilă, conturile deschise în băncile din România, precum şi alte date relevante luate în calcul la stabilirea obligaţiilor fiscale (cum sunt, spre exemplu, ajutoarele sociale acordate persoanelor fizice). Cetățenii vor avea acces direct prin internet sau la primăria localității de domiciliu și vor regăsi într-un singur loc, centralizate, toate informațiile despre patrimoniul deținut și despre obligațiile fiscale asociate acestuia, indiferent dacă acestea sunt gestionate de primăria localității unde au domiciliul sau reşedinţa, de alte autorităţi locale sau de instituții ale administrației publice centrale, şi vor avea acces direct prin internet sau prin punctele de contact fizic unice instituite la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale (prin SPV). Pe baza informaţiilor, vor putea verifica şi valida în timp real informaţiile privind masa impozabilă şi, dacă este cazul, vor putea solicita cu minime resurse personale actualizarea informaţiilor sau îndreptarea eventualelor erori.

Sistem funcțional în proporție de

%/


95%

98%

98%

100%

3.2.2.9. Extinderea utilităţii şi utilizării serviciului "Spaţiul privat virtual"(SPV)

Registratura centrală a administrației publice ce permite, securizat peste internet, depunerea și primirea de către cetățean a unei multitudini de tipuri de documente, inclusiv stocarea și regăsirea lor ulterioară . Iniţial, SPV a fost conceput pentru utilizarea de către beneficiari în legatură cu documentele şi serviciile MFP, însă sistemul poate fi utilizat și de oricare altă instituție care acceptă standarde de comunicare clare, publice și auditabile. Extinderea SPV urmărește: Oferirea de servicii electronice într-un mod unitar contribuabililor și beneficiarilor de asigurări sociale, persoane fizice, gestionați atât de organele fiscale centrale cât și de cele 3.228 de organe fiscale locale; Redefinirea spaţiului privat virtual individual ca registratură centrală a administrației publice centrală şi locală, în probleme de fiscalitate, proprietăți și asigurări sociale, cu personalizare pe bază de CUIF; Accesul contribuabililor în spaţiul privat virtual individual pe baza unui singur set de credențiale de tip utilizator/parole/OTP; Integrare alte tipuri de servicii, cu comunicare directă cu prestatorul public/instituţia publică prestatoare (SPV se va extinde în etape, desfășurate succesiv sau în paralel până în 2018, pentru introducerea de noi servicii electronice și instutuții publice în sistem).

Sistem funcțional în proporție de

%/
Nr de contribuabili utilizatori ai sistemului/an

Nr/an


95%

3 mil


98%

3,2 mil


98%

4 mil


100%

4,5 mil


3.2.2.10. Furnizarea către cetățeni a informaţiilor privind obligaţiile fiscale şi nefiscale colectate și consolidate la nivel național în ImpTax

Măsura este complementară implementării PatrimVen. Iniţiativa are ca obiect colectarea, agregarea și punerea la dispoziția utilizatorilor, într-un depozit de date comun, a informațiilor privind obligațiile fiscale (stabilite prin raportare la masa impozabilă accesibilă prin PatrimVen) și nefiscale (de tipul amenzilor de circulație și alte taxe) ale persoanelor fizice, gestionate atât de primăria localității unde au domiciliul sau reşedinţa, cât și de alte autorităţi locale sau instituții publice ale administrației locale și centrale. Cetățenii vor avea acces direct prin internet sau la primăria localității de domiciliu și vor regăsi într-un singur loc, centralizate, toate informațiile despre obligațiile fiscale şi nefiscale proprii, inclusiv obligaţii gen amenzile de circulaţie, indiferent de organul care le-a stabilit, şi vor avea de asemenea acces direct prin internet sau prin punctele de contact fizic unice instituite la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale (prin SPV) pentru iniţierea plăţilor corespunzătoare. Pe baza informaţiilor şi a disponibilităţii proprii, contribuabilii îşi vor putea stabili un calendar individual de stingere a obligaţiilor fiscale şi nefiscale, inclusiv prin alegerea informată a modalităţilor de plată. În subsidiar, existenţa acestui punct unic de colectare va permite schimbul direct de date şi informaţii între diferitele autorităţi şi instituţii publice, degrevând contribuabilul de o serie de obligaţii asociate interacţiunii fizice cu aparatul administrativ

Sistem funcțional în proporție de

%/
Nr de contribuabili utilizatori ai sistemului/an

Nr/an


95%

3 mil


98%

3,2 mil


98%

4 mil


100%

4,5 mil


3.2.2.11. Crearea şi operaţionalizarea identităţii fiscale electronice a persoanei fizice,

(CUIF).


În mod similar stabilirii identităţii persoanelor fizice pe bază de Cod Numeric Personal (CNP) şi a identităţii fiscale a persoanelor juridice pe baza Codului de Identificare Fiscală (CIF), crearea unei identităţii fiscale electronice a persoanei fizice presupune că, din 2017, fiecare persoană fizică va beneficia de un Cod Unic de Înregistrare Fiscală (CUIF) pe baza căruia va avea acces, de-a lungul întregii vieţi, la serviciile asociate sistemelor financiare, fiscale şi nefiscale şi de asigurări sociale. CUIF va fi atribuit persoanelor odată cu CNP şi va constitui unicul mod de identificare a drepturilor şi obligaţiilor asociate calităţii de contribuabil plătitor sau beneficiar în diferite contextele fiscale sau sociale, facilitând astfel accesul persoanelor la date, informaţii şi documente despre situaţia proprie sau despre un context fiscal ori social determinat, fără o raportare prealabilă la alte categorii de date cu caracter personal ori alte documente necesare pentru validarea identităţii. Operaţionalizarea identităţii fiscale electronice a persoanei fizice presupune actualizarea contextelor fizice şi electronice de prestare servicii financiare, fiscale şi nefiscale şi de asigurări sociale astfel încât acestea să asigure efectiv o interacţiune validă, pe baza de CUIF, a contribuabililor cu sistemele publice financiare, fiscale şi nefiscale şi de asigurări sociale.

Sistem funcțional în proporție de

%/
Nr de contribuabili utilizatori ai sistemului/an

Nr/an


95%

3 mil


98%

3,2 mil


98%

4 mil


100%

4,5 mil


3.2.2.12. Standardizarea sistemelor de colectare a datelor pe bază de formulare electronice utilizate în relația cu cetățeanul

Iniţiativa este una cu caracter general, ce implică o acţiune coordonată a tuturor autorităţilor şi instituţiilor care, în relaţia cu cetăţeanul, utilizează formulare. Practic, măsura vizează crearea şi utilizarea de standarde fixe atât pentru formularele fizice (inclusiv varianta electronică, disponibilă pentru descărcare şi print) cât şi pentru cele electronice (cele ce pot fi completate şi transmise online), urmată de utilizarea unui depozitar comun în care informaţia să fie accesibilă în principal datorită structurării tip nomenclator, pe domenii şi subdomenii corespunzătoare diferitelor evenimente de viaţă, să fie actualizată şi să fie relevantă. Măsura urmărește ca documentele solicitate sau emise de instituțiile publice să poată fi acceptate și în format electronic cu semnătură digitală precum și să fie pre-completate cu informațiile pe care administrația publică deja le deține. Măsura este corelată cu inițiativa Guvernului de a nu mai solicita cetățeanului informații despre acesta pe care deja le deține în sistemul administrației publice. Stabilirea unei structuri unitare a formularelor electronice utilizate în relația cu administrația publică și a modalității de utilizare/acceptare a acestora va presupune inclusiv completarea cadrului legal existent și a metodologiei de aplicare pentru a putea permite recunoașterea formei electronice a documentelor, la nivelul instituțiilor publice, ca original.

Sistem funcțional în proporție de

%/
Nr de contribuabili utilizatori ai sistemului/an

Nr/an


95%

3 mil


98%

3,2 mil


98%

4 mil


100%

4,5 mil


3.2.2.13. Consolidarea cadrului și facilităților pentru plata electronică în cadrul serviciilor publice

Măsura presupune completarea cadrului legal existent pentru a putea permite contribuabililor și alte modalități de plată în concordanță cu tehnologiile actuale (spre ex.plata cu telefonul mobil) și operaționalizare (plata taxelor şi impozitelor online care nu se suprapun cu alte sisteme şi, ulterior, în cadrul unităţilor teritoriale ale TrezorărieiTrezoreriei, prin terminale POS pentru plata cu cardul la ghişeu, terminale POS mobile pentru agenții de circulație etc.).


Sistem funcțional în proporție de

%/
Nr de contribuabili utilizatori ai sistemului/an

Nr/an


95%

3 mil


98%

3,2 mil


98%

4 mil


100%

4,5 mil


3.2.2.14. Constituirea și publicarea registrului electronic al impozitelor, taxelor locale și altor contribuții

Măsura are în vedere centralizarea într-un Registru electronic a tuturor tipurilor de taxe și impozite care sunt stabilite prin legi și alte acte administrative de la nivel central sau local și sunt percepute contribuabililor de către cele 3228 organe fiscale de la nivel local, precum și alte instituții/ autorități publice. Registrul va conține informații despre: tipul impozitului/ taxei; denumirea impozitului/taxei; cadrul legal prin care a fost stabilit; niveluri, limite admise, cuantumuri și/sau modalități de calcul; autoritățile publice care impun taxa, actul normativ care stabilește valoarea efectivă a impozitului/taxei la nivel local, tipuri de contribuabili, modalități de plată etc. Registrul electronic al impozitelor și taxelor locale va fi publicat pe site-urile MFP și MDRAPMDRAPFE, informațiile fiind disponibile tuturor contribuabililor.

Sistem funcțional în proporție de

%/
Nr de utilizatori ai sistemului/an

Nr/an


95%

3 mil


98%

3,2 mil


98%

4 mil


100%

4,5 mil


3.2.2.15. Dezvoltarea sistemului schimb reciproc de date (AEOI):

Măsura este menită să faciliteze procedurile de gestionare a datelor în sensul primirii și transmiterii informațiilor fiscale către jurisdicțiile cu care ANAF s-a angajat să efectueze schimb automat de informații în baza instrumentelor juridice de drept internațional la care România este parte. De asemenea măsura constă în implementarea standardelor de securitate din familia ISO/IEC 27000 și a particularităților definite de către IRS (pentru FATCA), UE și OECD (pentru AEOI). Este o măsură ambițioasă, pentru că se referă la întregul sistem de informații, nu numai la sistemul informatic, și atinge tehnologie, oameni și procese.

Sistem funcțional în proporție de

%/
Nr de trazacții în cadrul sistemului/an

Nr/an


95%

3 mil


98%

3,2 mil


98%

4 mil


100%

4,5 mil


3.2.2.16. Dezvoltarea „Sistemului de înregistrarea și monitorizarea aparatelor de marcat electronice fiscale” (SIMAMEF):

Măsura este menită să întărească activitățile de inspecție fiscală și de luptă antifraudă prin înregistrarea și monitorizarea aparatelor de marcat electronice fiscale și a operațiunilor derulate prin acestea, creând premisele unei analize de risc orientate pe multiple paliere.

Sistem funcțional în proporție de

%/
Nr de inregistrări/an


Rapoarte ale sistemului/an

Nr/an


95%

3 mil


1000

98%

3,2 mil


2000

98%

4 mil


2500

100%

4,5 mil


2750

3.2.2.17. Implementarea sistemelor IT vamale

Măsura are în vedere implementarea sistemelor IT ce au ca bază legală Codul vamal al Uniunii aprobat prin Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 şi crearea unui mediu electronic (informatizat, ”paperless”) pentru vamă şi comerţ.

Nr –sisteme implementate/Nr sisteme prevăzute în Codul vamal al Uniunii


5/12

7/12

8/12

12/12

3.2.2.18. Dezvoltarea „Sistemului informatic de popriri bancare” (SIPoB)

Măsura este menită să elimine actualul sistem de blocare a conturilor contribuabililor care sunt executați silit și să-l înlocuiască cu un sistem maleabil și rapid care să permită atât blocarea rapidă a conturilor necesare pentru acoperirea sumelor datorate cât și deblocarea cu aceeași eficiență a conturilor după executarea silită, cu influențe în economie.

Sistem funcțional în proporție de

%/
Nr de utilizatori ai sistemului/an

Nr/an


95%

3 mil


98%

3,2 mil


98%

4 mil


100%

4,5 mil


3.2.2.19. Dezvoltarea „Sistemului de înregistrat facturile” (eFACT):

Măsura este menită să întărească activitățile de inspecție fiscală și de luptă antifraudă prin înregistrarea și monitorizarea facturilor emise de operatorii economici, creând premisele unei analize de risc orientate pe multiple paliere, în relație cu sisteme deja dezvoltate.

Sistem funcțional în proporție de

%/
Nr de inregistrări/an


Rapoarte ale sistemului/an

Nr/an


95%

3 mil


1000

98%

3,2 mil


2000

98%

4 mil


2500

100%

4,5 mil


2750

3.2.2.20. Abordarea independentă a problemei noului Centru de Date Primar al ANAF:

Măsura este menită să simplifice problema găsirii spațiului adecvat și a condițiilor de construcție, prin asumarea strictă a construirii clădirii pentru CDP, fără alte condiționalități, cum este cea de a se construi în același loc și noul sediu al ANAF, sau partea de birouri pentru personalul DGTI care nu e implicat în directa administrare a infrastructurii tehnice (cei care trebuie, prin atribuțiile de serviciu, să ia contact direct cu echipamentele și echipamentele auxiliare).

Centrul DP ANAF functional

D

D

D

D

3.2.2.21. Crearea unei platforme/unui sistem de raportare electronică a situaţiilor periodice transmise de beneficiarii de împrumuturi/garanții conform legii datoriei publice

Sistem funcțional în proporție de

%/
Nr de inregistrări/an


Rapoarte ale sistemului/an

Nr/an


95%

3 mil98%

3,2 mil98%

4 mil100%

4,5 mil


Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə