Rīgas pedagoģijas un izglīTĪbas vadības augstskola


Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājumsYüklə 4,03 Mb.
səhifə6/43
tarix22.01.2018
ölçüsü4,03 Mb.
#39913
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

7.6. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

Profesionālā studiju programma “Personāla vadība” ir maksas studiju programma. Programmas finansēšanas vienīgais avots ir studentu maksājumi par studijām.


Telpu nodrošinājums

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas profesionālās studiju programmas “Personāla vadība” studiju process norit Rīgas studiju centrā, Imantas 7. līnija 1 un Nepilna laika studiju (NLS) filiālēs Alūksnē un Cēsīs.RPIVA kopējā studiju un darba kabinetu telpu platība ir 7758 m2:

 • telpas Rīgā, Imantas 7. līnijā 1. RPIVA ēkā – 2082 m2 studiju telpas, 1578 m2 darba kabineti;

 • telpas RPIVA filiālēs 3779 m2 studiju telpas, 319 m2 darba kabineti.

Laika posmā no 2002.gada 7.janvāra studiju vietu skaits Imantas 7.līnija 1. RPIVA ēkā ir palielināts par 11% , RPIVA Nepilna laika studiju filiālēs – par 23%.


RPIVA studiju telpu sadalījums

2004./2005. studiju gads
Imantas 7.līnija

NLS filiāles

Telpu skaits

Platība, m2

Vietu skaits auditorijās

Telpu skaits

Platība, m2

Vietu skaits auditorijās

Studiju telpas

29

1628

1106

80

3749

2557

Darba kabineti

48

1054

-

13

425

-


2005./2006. studiju gads
Imantas 7.līnija

NLS filiāles

Telpu skaits

Platība, m2

Vietu skaits auditorijās

Telpu skaits

Platība, m2

Vietu skaits auditorijās

Studiju telpas

32

2082

1306

82

3779

2571

Darba kabineti

53

1578

-

12

319

-

* studijas no 2004./2005. studiju gada tiek plānotas Rīgā, Imantas 7 līnijā 1 un 3.vidusskolā, Grēcinieku ielā 10.

Rīgā, Imantas 7.līnijā 1. atrodas ēdnīca ar 115 vietām, kā arī divas sporta zāles.

Studentiem ir pieejama bibliotēka Imantas 7.līnijā 1., RPIVA filiālēs ir izveidoti nelieli bibliotēkas fondi.

Laika posmā no 2001.gada 31.decembra RPIVA ir pilnveidojusi studiju procesa tehniskā nodrošinājuma klāstu.


2004./2005.

studiju gads

2005./2006.

studiju gads

TV

15

14

Video

14

14

Kodoskops

24

35

Ekrāns

22

31

Videokamera

5

5

Radiomagnetofons

69

65

Mūzikas centrs

5

7

Kopētājs

29

23

Fakss

13

12

Multiprojektors

3

10

Autotransports

6

7

Pēc studentu domām, materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums ir samērā labs un atbilstošs, taču likumsakarīgi ir tas, ka 50% saredz iespējas uzlabot materiāltehnisko bāzi (skat. 32.attēlu).


RPIVA studiju procesā izmantotā datoru aparatūra, uzsākot 2005./2006. studiju gadu
Uzsākot 2005./2006. studiju gadu, studiju procesa un studiju darba organizēšanai tika iegādāta jauna datortehnika, modernizētas esošās datorklases, uzturēti aktuāli dati RPIVA informācijas sistēmā VALIS. Svarīgākie uzlabojumi:

 • iegādāts rezerves kopiju serveris IS drošības pasākumu realizēšanai;

 • ir uzstādīti 250 datori, pilnībā atjaunojot datorklases studiju darbam Rīgā un filiālēs, kā arī nodrošinot zinātniskā un administratīvā darba veikšanai nepieciešamos resursus;

 • iegādāts prezentācijām nepieciešamais aprīkojums - 8 datu videoprojektori un 17 portatīvie datori;

 • iegādāts datoru un datortīkla modernizēšanai un stabilas darbības nodrošināšanai nepieciešamais aprīkojums (datoru operatīvā atmiņa, ātrdarbīgi komutatori, nepārtrauktas barošanas bloki, u.c.);

 • pārveidots lokālais datortīkls un Internet pieslēgums, veidojot ātrdarbīgu, stabilu un augstas drošības pakāpes RPIVA internetu – VBT (vienotais biznesa tīkls);

 • izveidota autorizēta pieeja IS datiem RPIVA Internet lapā;

 • atjaunotas licences informācijas sistēmas VALIS datu bāzes izstrādes un Web programmatūrai;

 • iegādāta jauna un atjaunotas licences studiju darbam nepieciešamajai programmatūrai;

 • augstskolas mācību spēkiem un studentiem ir iespēja izmantot vismodernākās tehnoloģijas - programma MSDN® Academic Alliance piedāvā piekļuvi pilnam Microsoft izstrādes rīku, serveru un platformu komplektam, kā arī saņemt ikmēneša jauninājumus viena gada garumā.


RPIVA studenti un darbinieki var izmantot:


 1. Datorklases, kuras aprīkotas ar IBM PC Pentium III vai jaudas ziņā līdzvērtīgiem datoriem, licenzētu programmatūru, Internet pieslēgumu un citu aprīkojumu un sistēmām:

  1. 2 datorklases (30 + 29) un 13 datori lasītavā Imantas 7.līnijā 1;

  2. 7 datorklases filiālēs - Cēsīs (35), Alūksnē (17);

  3. katrā datorklasē ir iespējams izmantot skeneri, drukāt uz lāzerprintera vai krāsu tintes printera,

  4. studiju darbā var izmantot stacionāri ierīkotu prezentāciju aparatūru 2 auditorijās un zālē, 4 mobilās prezentāciju vienības (portatīvais dators +datu video projektors) Rīgā un 9 filiālēs, digitālo videokameru un digitālo fotokameru;

  5. visiem datoriem ir instalēta licenzēta programmatūra – MS Windows, MS Office, antivīrusu programma;

  6. studenti var izmantot RPIVA iegādātās licenzētās programmas (Adobe Photoshop, Adobe PageMaker, CorelDraw, Corel Gallery, Macromedia Flash, Macromedia Dreaweaver, MS Project, MS Visual Basic, SPSS, programmas svešvalodu apguvei, programmas psiholoģijas testu veikšanai u.c.);

  7. visi datori ir saslēgti RPIVA intranet, ir iespējams izmantot serveru resursus un neierobežotus Internet pakalpojumus;

  8. studenti un darbinieki var lietot RPIVA e-pastu;

  9. ir definētas un realizētas studentu un darbinieku piekļuves tiesības IS, pieejai izmantojot RPIVA Internet lapu;

  10. IS tiek uzturēta aktuāla informācija par studentu sekmēm un finansiālajām saistībām;

  11. tiek uzturēta aktuāla RPIVA Internet lapa, kurā atrodama studijām nepieciešamā informācija (studiju kursu apraksti, nodarbību saraksti, utt.).
 1. Komunikāciju resursi:

  1. katras fiziskās adreses datori ir saslēgti lokālajā datortīklā (Ethernet 10/100Mbit/s), veidojot RPIVA intranet Rīgā un visās RPIVA filiālēs;

  2. domēnu adresēs tiek uzturēti failu serveri (Unix – Samba);

  3. tiek uzturēti Web, DNS (domēns rpiva.lv), e-pasta, FTP, Proxy serveri;

  4. tiek uzturēts SQL datu bāzes serveris un tiek testēts PostGreSQL serveris e-studiju darbam;

  5. Internet pieslēgumam Rīgā ir viena 1024/256 Kbit/s un divas 2048/512 Kbit/s līnijas, filiālēs - 384/128 Kbit/s līnijas;

  6. RPIVA datortīkls ir aizsargāts pret nesankcionētu pieeju ar „ugunsmūri”.
 1. Attīstības perspektīva:

  1. datorklašu aprīkojuma pakāpeniska nomaiņa un modernizācija;

  2. datortīkla modernizācija, ātrdarbības palielināšana nodrošinot videokonferenču rīkošanas iespējas;

  3. pakāpeniska e-izglītības ieviešana;

  4. programmatūras e-pārvaldes (tai skaitā e-komercijas un resursu vadības) iegāde.RPIVA bibliotēka

RPIVA bibliotēka, komplektējot savus fondus, par galveno mērķi izvirzījusi augstskolas studiju programmu nodrošinājumu ar literatūru un studiju materiāliem.

Šobrīd bibliotēkas kopējā platība ir 337 m2. Studentiem ir pieejama lasītava ar 70 lasītāju vietām un 15 brīvpieejas datoriem.

2001.gadā RPIVA bibliotēkas kopējais fonds bija 33 404 eksemplāri (17 500grāmatu nosaukumi).

2002.gadā bibliotēkas grāmatu fonds bija 41 189 grāmatu eksemplāri.

2003.gadā bibliotēkas grāmatu fonds ir 42 000 grāmatu eksemplāri.

2004.gadā bibliotēkas grāmatu fonds ir 42 550 grāmatu eksemplāri

2005. gada oktobrī grāmatu fonds RPIVA bibliotēkā ir aptuveni 44 tūkstoši eksemplāru

RPIVA bibliotēkas fonda papildināšanai tērēts:

1999.gadā – Ls 4211

2000.gadā – Ls 3270

2001.gadā – Ls 6000

2002.gadā – Ls 21762

2003.gadā – Ls 23400

2004.gadā – Ls 9000

2005.gadā līdz novembra mēnesim iztērēti– Ls 10000


Ņemot vērā akreditācijas komisijas ekspertu viedokli, 2003.gadā tika piešķirti papild līdzekļi bibliotēkas fonda papildināšanai Ls 23 400 apmērā, bet 2004./2005. studiju gadā aptuveni 25 000.

RPIVA fondā 45% grāmatu ir latviešu valodā, 35% krievu valodā, 15% angļu valodā, 5% citās valodās.

Nodrošinot studiju programmu „Personāla vadība” 2004.gadā RPIVA bibliotēkā pieejama šāda periodika:

Žurnāli: Kapitāls, Latvijas ekonomists, Bilance, Grāmatvedība un revīzija, Nodokļi, Maркeтинг, Meнeджмeнт – тeopия и пpaктикa

Laikraksti: Diena, Dienas bizness, Latvijas vēstnesis

EBSCO datu bāze

Biroja un personāla vadītājs programmai nepieciešamās literatūra.

Ekonomika, Bizness 9880 eksemplāri (1235 nosaukumi), no tiem:


Eksemplāri

Nosaukumi

Biznesa komunikācija

1220

150

Nauda, bankas

790

60

Grāmatvedība

950

70

Lietvedība

1070

100

Mārketings

1230

225

Menedžments un organizāciju

1180

160

Statistika

1060

110

Komercdarbība

1280

80

Psiholoģija

1400

90

Dažādi

140

117

Pēc studentu domām, materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums ir samērā labs un atbilstošs, taču likumsakarīgi ir tas, ka 50% saredz iespējas uzlabot materiāltehnisko bāzi.

33. attēlsAlūksnes filiāle

Telpu nodrošinājums RPIVA Alūksnes filiālē - kopējā telpu platība 386,4 m2 • studiju telpas 319,9 m2

 • darba kabineti 83,1 m2

Studiju procesa tehniskais nodrošinājums
2003/2004

studiju gads

2004./2005.

studiju gads

2005./2006.

TV

1

1

1

Video

1

1

1

Kodoskops

3

4

5

Ekrāns

1

1

1

Videokamera

-

-

-

Radiomagnetofons

3

4

4

Mūzikas centrs

1

1

1

Kopētājs

1

1

1

Fakss

1

1

1

Multiprojektors

1

1

1

Portatīvais dators

-

-

1

Autotransports

-

1

1

Bibliotēka
Bibliotēkas platība 13,7 m2

Datorklasē studentiem pieejami 16 datori

Bibliotēkas kopējais fonds 1 863 eksemplāri

Nosaukumu skaits 668 nosaukumu

Literatūra studiju programmai „Personāla vadība”

326 eksemplāri 199 nosaukumi


Pieejamā periodika: laikraksti „Neatkarīgā rīta avīze”

„Izglītība un Kultūra

„Malienas Ziņas”

žurnāli „Kapitāls”

„Bilance”

„Grāmatvedība un Ekonomika”

„Psiholoģijas Pasaule”

„Skolotājs”Studentiem ir iespēja izmantot pilsētas bibliotēkas lasītavā pieejamos periodikas izdevumus.
Ir sadarbības līgums ar Alūksnes pilsētas bibliotēku līdz 200.gada 31.decembrim.
Cēsu filiālē kopējā telpu platība ir 1447,7 m2. Telpas Cēsīs L. Kartīnas ielā 2 – 611 m2 studiju telpas, 134 m2 darba kabineti; 82 m2 bibliotēka, 67,6 m2 kafejnīca (ar 30 vietām).

RPIVA studiju telpu sadalījums

2005./2006. studiju gads

Telpu skaits

Platība, m2

Vietu skaits auditorijās

Studiju telpas

13

611

504

Darba kabineti

8

134

-


Yüklə 4,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə