Romania curtea de apel constanţAYüklə 1,66 Mb.
səhifə1/44
tarix03.01.2019
ölçüsü1,66 Mb.
#88820
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

ROMANIA

CURTEA DE APEL CONSTANŢA
BULETINUL JURISPRUDENŢEI

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE,

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE


2011

C U P R I N S

I. DREPT CIVIL 5

A. DREPTURI REALE. DREPTUL DE PROPRIETATE. 5

1. Acţiune in constatare vânzare-cumpărare intemeiată pe dispoziţiile art. 5 alin. (1) – Titlul X – Legea nr. 247/2005. Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare afectată de modalitate. Termen suspensiv. Transmiterea dreptului de creanţă rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare către un terţ, prin intermediul contractului de cesiune de creanţă. Efecte. 5

2. Acţiune in grăniţuire şi revendicare. Caracterul accesoriu al capătului de cerere privind grăniţuirea. Calificarea căii de atac căreia îi era supusă hotărârea instanţei de fond, după valoarea bunului revendicat. Incidenţa art. 2821 Cpc. 13

3. Acţiune în restituire imobil notificat conform Legii nr. 10/2001. Lipsa răspunsului la notificare. Admisibilitatea cererii. Modalitate de despăgubire a reclamantului pentru imobilul notificat şi imposibil de restituit în natură. 22

4. Acţiune în restituirea fructelor civile (chirie) pentru terenul preluat de stat în baza unui contract de donaţie anulat. Distincţie între posesorul de bună-credinţă şi posesorul de rea-credinţă. Efectele costatării nulităţii donaţiei. Obligaţia statului de a restitui chiria încasată de la momentul promovării acţiunii in nulitatea donaţiei. 31

5. Acţiune in revendicare imobiliară întemeiată pe dispoziţiile art. 480 Cod civil formulate după intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001. Neîndeplinirea procedurii reglementate de Legea nr. 10/2001. Inadmisibilitate. Noţiunea de ”bun” în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 38

6. Calitatea de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii conform Legii nr. 10/2001. Cesiune de drepturi litigioase după notificare. Distincţia faţă de retractul litigios. 44

7. Cesiunea contractului de inchiriere. Condiţii. Lipsa acordului proprietarului locuinţei. Efecte. 49

8. Expropriere. Acţiune in retrocedarea terenului expropriat in mod abuziv. Concursul dintre legea generală (Legea nr. 33/1994) şi legea specială (Legea nr. 10/2001). Inexistenţa in patrimoniul real a unui ”bun” in sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO. Inadmisibilitate. 52

9. Expropriere. Cuantumul despăgubirilor datorate expropriatului. Determinarea ”valorii reale” a bunului expropriat. Evaluarea prejudiciului cauzat prin expropriere. Termenul de plată a despăgubirilor. 60

10. Grăniţuire. Raporturi de vecinătate cu o unitate administrativ-teritorială – comună. Condiţiile stabilirii limitelor unităţii administrativ-teritoriale. 68

11. Legea nr. 10/2001. Condiţia existenţei titlului autorului, la data preluării bunului de către stat. Hotărâre judecătorească constitutivă de drepturi, pronunţată în 1996. 73

12. Legea nr. 10/2001. Notificare formulată pentru restituirea în natură a terenului liber. Acordarea imobilului în compensare unei terţe persoane, urmată de înstrăinarea lui succesivă. Invocarea bunei-credinţe a terţilor dobânditori. 75

13. Legea nr. 10/2001. Teren situat in intravilanul localităţii la momentul preluării bunului de către stat. Incidenţa art. 8 din Legea nr. 10/2001. 80

14. Legea nr. 221/2009. Condamnat politic. Despăgubiri pretinse de descendenţii defunctului. 88

15. Servitute legală de trecere. Stabilirea căii de acces prin convenţia părţilor. Distincţia dintre servitutea legală de trecere şi servitutea de trecere stabilită prin fapta omului. Incetarea servituţii legale de trecere. 96

16. Uzucapiune. Stăpânirea unui teren prin extinderea folosintei imobilului atribuit prin contractul de închiriere încheiat cu unitatea specializată în administrarea fondului locativ de stat. Precaritatea posesiei. 102

B. SUCCESIUNI 106

17. Partaj succesoral. Moştenitor care nu a formulat notificare conform Legii nr. 10/2001, pentru restituirea cotei sale succesorale. Dobândirea intregului imobil de către un succesor ce a parcurs procedura Legii nr. 10/2001. Incidenţa art. 4 alin. 4 din Legea nr. 10/2001. Aplicare in timp a legii. Efecte asupra procedurii succesorale. 106

18. Partaj succesoral. Lipsa acordului comostenitorilor privitor la formarea si atribuirea loturilor. Criterii de formare si atribuire a unui teren intravilan situat într-o zonă cu potential turistic ridicat. Respectarea principiului echitătii. 115

C. FOND FUNCIAR 118

19. Carte funciară. Plângere împotriva încheierii de carte funciară prin care s-a intabulat dreptul de proprietate asupra unui imobil notificat în temeiul Legii nr. 10/2001. Lipsa interesului legitim al reclamantilor în promovarea actiunii. 118

20. Legea nr. 18/1991. Nulitatea contractului de vânzare-cumpărare ce are ca obiect un teren ce a făcut obiectul constituirii dreptului de proprietate conform art. 19/2 din Legea 18/1991. Încălcarea interdictiei legale de înstrăinare. Inaplicabilitatea principiului nemo auditur propriam turpitudinem allegans. 122

21. Revendicare imobiliară. Teren forestier inclus în amenajamentele silvice ce fac parte din fondul forestier national. Nerealizarea procedurii de restituire reglementată de Legea nr. 1/2000. Calitatea de proprietar a reclamantei – unitatea administrativ teritorială. 127

II. DREPTUL FAMILIEI 133

22. Dreptul familiei. Partaj. Imobil dobândit după celebrarea căsătoriei religioase si anterior încheierii căsătoriei civile. Lipsa unei conventii asupra regimului matrimonial ales. Caracterul de bun propriu al sotului mentionat în contractul de vânzare-cumpărare. 133III. DREPTUL MUNCII SI ASIGURĂRI SOCIALE 138

A. DREPTUL MUNCII 138

23. Cerere pentru plata contravalorii drepturilor speciale pentru menţinerea sănătăţii şi a contravalorii drepturilor speciale pentru ţinută decentă pentru anul 2010. 138

24. Cerere fost salariat AVAS pentru plata de salarii compensatorii ca urmare a concedierii colective. 144

25. Cerere plată drepturi salariale rezultate din contractul de ambarcare. Excepţia necompetenţei generale a instanţei române în soluţionarea cauzei. Incidenţa art. 18 şi 19 din Regulamentul (CE) nr. 44/22.12.2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială. 151

26. Concediere colectiva. 160

27. Concediere in temeiul art. 61 lit. c din Codul muncii. 170

28. Concediere dispusă în baza art. 65 alin. 1 din Codul muncii. Desfiinţarea locului de muncă - să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. 176

29. Desfacere contract individual de muncă. Anulare decizie de concediere. Plăţi compensatorii. 184

30. Diminuarea drepturilor salariale cu 25%. 196

31. Diminuarea salariului cu 25% in baza Legii nr. 329/2009. 211

32. Efectele art. 289 din Codul muncii privitoare la reintegrarea in funcţie. 226

33. Legalitatea reducerii salariului cu 25% în baza Legii nr. 118/2010. 229

34. Necompetenţa generală a instanţelor judecătoreşti în analizarea contestaţiilor împotriva sancţiunii disciplinare aplicate personalului clerical. 238

35. Reducerea salariului cu 15,5% in perioada octombrie – decembrie 2009 in baza Legii nr. 329/2009. 251

B. ASIGURĂRI SOCIALE 258

36. Cerere de pensionare formulată în baza Legii nr. 226/2006. Condiţii de pensionare. Stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani în condiţii speciale. 258

37. Contestaţie la decizia de pensionare pentru limită de vârstă. Calculul stagiului suplimentar. 264

38. Luarea in calcul a sporului de acord global la recalcularea pensiei. 271

IV. DREPT PROCESUAL CIVIL 277

39. Actiune în nulitatea contractului de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995. Caracterul patrimonial al cererii – element esential în stabilirea competentei materiale a instantei de judecată. Inaplicabilitatea art. 26 din Legea nr. 10/2001. Citarea părtilor în procesul civil. Încălcarea dispozitiilor art. 85 Cod procedură civilă. Efecte. 277

40. Calificarea acţiunii – obligaţie a instanţei de judecată. Stabilirea caracterului patrimonial al acţiunii. Incidenţa art. 2821 Cod procedură civilă. Inadmisibilitatea recursului la recurs. 282

41. Calitatea de persoană îndreptătită la restituirea unui bun preluat abuziv de stat. Testament întocmit în străinătate. Aplicarea în România a continutului dreptului străin în materie succesorală. 288

42. Cerere de chemare în garantie formulată de către pârât după închiderea dezbaterilor asupra fondului. Limitele investirii instantei de judecată. Liberul acces la instantă. Conditii de realizare. 299

43. Domiciliul procesual ales. Schimbarea domiciliului in timpul procesului. Necomunicarea acestei schimbări instanţei de judecată şi părţii adverse. Efecte. 302

44. Revizuire – cale extraordinară de atac. Inscris nou – noţiune. Inexistenţa unui ”defect fundamental”. Distincţie intre ”circumstanţe noi” şi ”circumstanţe nou descoperite” în jurisprudenţa CEDO. 306

Yüklə 1,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə