Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdırYüklə 0,72 Mb.
səhifə1/9
tarix27.12.2018
ölçüsü0,72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

adsız.jpg

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnızca önünü görmesi kafi değildir.

Ufkun ötesini de görmesi lazımdır.ata25x15-500x500.jpg

http://www.kemerhaber.com/wp-content/uploads/2015/06/kymfslhn01.jpg

Günlük kararlarla idare edilen yönetimler her an yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Varlıklarını sürdürebilmek ve daha iyi bir gelecek tasarlama kaygısı taşıyan her yönetim, kendini daima planlamalıdır. 21. yüzyıl dünyasında mesafelerin artık ortadan kalktığı, geleneksel yöntemlerin kurumları geride bıraktığı inkar edilemez bir gerçektir. Zamanı yakalamak, çağa yön vermek için stratejik planlamalar yapmak günümüzde bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu kapsamda öğrenme alanları, iş yaşamı ve mesleklerdeki çeşitlilik ve değişim; esnek bir eğitim sistemini, hayat boyu öğrenmeyi ve iyi yönetişimin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.


Küreselleşmenin getirdiği baş döndürücü değişim rüzgarları artık planlamanın sistematiğini de değiştirmiştir. 1960’lı yıllarda başlayan stratejik planlı yönetim anlayışı, o dönemde analitik bir düşünce tarzından ziyade karşılaşılan güncel olayların geleceğe dönük olarak tahmin edilmesinden ibaret iken şimdilerde, daha fazla alternatifi keşfederek, daha iyi ve hızlı kararlar alarak en pratik ve ekonomik yönden problem çözmeye yönelik plan yapma fikrine yönelmiştir. Kuruma özgü ihtiyaç ve isteklere yönelik planlamalarda, stratejik amaçlar oluşturulmaktadır.Günümüz dünyasında toplumsal ve ekonomik hayattaki hızlı değişime paralel olarak, eğitimin amaçlarında, yöntemlerinde ve işlevlerinde değişimler olmaktadır.
Strateji; sürekli değişen, belirsiz ve dolayısıyla riskli olan çevrede kuruma bir yön kazandıracaktır. Bu açıdan bakıldığında kurumların başarısızlıklarının temel nedeni strateji yokluğu veya strateji yanlışlığıdır. Personel sirkülasyonunun sıkça yaşandığı ilçemiz Kemer’de uzun vadeli eğitim hedeflerin gerçekleşmesi için istikrarı sağlayacak önlemlerin alınması elbette önemlidir.Bu bakımdan Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2015-2019 stratejik planı, tüm bu faktörleri ve riskleri göz önünde bulundurarak hazırladığı bir plandır. Bu planda hayal edilenleri gerçekleştirme serüveninde hedeflere bir bir vardıkça görülecektir ki hem kurumsal özgüven artacak hem de çalışmalarda aktif rol alanlar kişisel yeteneklerini geliştirmiş olacaktır. Bu önemli bir heyecandır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız için heyecan ve gayretle hazırlanan bu stratejik planı ilçe olarak hedeflerine ulaştırabilecek güçteyiz. Yapılan çalışmaların amacına ulaşması dileklerimle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze başarılar diliyorum.
Mustafa Cihad FESLİHAN

Kemer Kaymakamı
osman damarcan.jpg

SUNUŞ
Her sabah uyandığımızda yenilenmiş olarak karşıladığımız, iletişim ve ulaşım araçlarındaki hızlı gelişmelerle küçük bir köy haline gelen dünyamızda; hayatın bütün alanlarında ortaya çıkan yeni arayış, yapılanma ve yaklaşımlar eğitimde de kaçınılmaz hale gelmiştir. Çağdaş eğitimde hayat boyu eğitim yaklaşımı; yeni arayış ve yapılanmaları zorunlu kılmıştır. Bilgi toplumuna dönüşen dünyamızda, değişim ve gelişmelere kapıları kapatamayız. Öyleyse yarına umutla bakmasını arzuladığımız çocuklarımızın gelecekleri hakkında senaryolar üretip bu senaryoların analizini iyi yapmak zorundayız. Karar anlarında şekillenen geleceğimizi çizmek elbette plânsız, yöntemsiz gerçekleşemez. Stratejik plânlamanın önemi bizi sistematik ve plânlı düşünmeye sevk etmesidir. Günlük kararlarla yönetilen kurumların gelecekte hangi konumda olabileceği tahmin edilemez. Ama bulunduğu konumu ve varmak istediği noktayı tam anlamıyla tanımlayan, kabullenen ve buna dair plân ortaya koyan bir eğitim kurumu başarıya ulaşmada en önemli adımı atmış olacaktır.

Günümüz okulları çok yönlü bir çevresel değişim ve dalgalanmayla karşı karşıyadır. Ekonomik, siyasal, toplumsal, kültürel vs. alanlardaki değişmeler okulları da etkisine almaktadır. Bu etkenlerin okul işleyişi ile aşırı derecede içli dışlı olması, okulları kendi kendini yönlendiren kurumlar olma yönünde zorlamaktadır. Okullar, toplumda oluşan kültürel, siyasal, ekonomik ve yönetsel değişikliklerden çok çabuk etkilenirler.Bu yüzden Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hazırlamış olduğumuz 2015-2019 stratejik planı ilçemizdeki eğitim kurumlarımız için aynı zamanda genel bir çerçeve niteliğindedir. Eğitimde dün başarılı olduğumuz yöntem ve enstrümanları kullanarak bugün de başarılı olacağımız düşünülemez. Öyleyse ilçemiz okulları olarak stratejik planlarımızı oluştururken eğitimde başarılı olmamızı sağlayacak yöntem, teknik ve değerleri kullanmamız gerekmektedir.Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak varmak istediğimiz nokta; Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, vatanını ve milletini seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, sağlıklı, iyi eğitilmiş, dünyayı tanıyan, çağa ayak uydurabilen, zamanı iyi yöneten, üretmekten ve çalışmaktan mutluluk duyan nesiller yetiştirmektir. Bu noktaya varma yolundaki başarı ya da başarısızlığımız yaptığımız/yapacağımız stratejik plânın doğruluğu ya da yanlışlığıyla doğrudan ilgilidir. İlçe stratejik plan ekibimizin yoğun çalışmaları sonucu oluşturulan bu plan ilçe kaymakamlığımızın ve tüm kurumlarımızın desteğiyle bizi eğitimde varmak istediklerimize ulaştıracak bir plândır. Stratejik plânlama ekibimizde yer alıp, gayretle çalışan ekipteki tüm arkadaşlarımı tebrik ediyor; eğitim kurumlarımızdaki tüm çalışanlarımıza bu yolda başarılar diliyorum.

Osman DAMARCAN

Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü

İçindekiler

 1. BÖLÜM............................................................................................................................................8

  1. Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planlama Süreci........................8

   1. Planlama Çalışmalarının Sahiplenilmesinin Sağlanması..............................................9

   2. Organizasyonun Oluşturulması...................................................................................11

   1. İhtiyaçların Tespit Edilmesi........................................................................................11

   2. Hazırlık programının yapılması................ .................................................................11

 1. BÖLÜM...........................................................................................................................................13

STRATEJİK PLAN MEVCUT DURUM ANALİZİ........................................................................13

  1. TARİHSEL GELİŞİM.............................................................................................................13

  2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER MEVZUAT ANALİZİ........................................................14

   1. Yasal Yükümlülükler........................................................................................................14

  3. FAALİYET ALANLARI ile ÜRÜN VE HİZMETLER.........................................................15

  1. PAYDAŞ ANALİZİ.................................................................................................................18

   1. İç ve Dış Paydaşlar………...........................................................................................18

Paydaş Görüşleri.........................................................................................................................18

  1. KURUM İÇİ ve DIŞI ANALİZ...............................................................................................19

   1. Kurum İçi Analiz...............................................................................................................19

   2. Kurum Dışı Analiz............................................................................................................22

  1. SWOT (GZFT) ANALİZİ........................................................................................................26

  2. GELİŞİM /SORUN ALANLARI............................................................................................30

  3. STRATEJİK PLAN MİMARİSİ……………………………………………………………..32

 1. BÖLÜM..............................................................................................................................................34

GELECEĞEYÖNELİM......................................................................................................................34

3.1 Misyon, Vizyon ve Temel Değerler..........................................................................................35

TEMEL DEĞERLER..................................................................................................................35

3.2. TEMA, AMAÇ ve HEDEFLER..............................................................................................36

Stratejik Amaç 1..........................................................................................................................37

Stratejik Amaç 2..........................................................................................................................40

Stratejik Amaç 3..........................................................................................................................47


 1. BÖLÜM................................................................... ........................................................................55

 2. BÖLÜM............................................................................................................................................56

İZLEME ve DEĞERLENDİRME........................................................................................................57

EKLER................................................................................................................................................58
KISALTMALAR
AB : Avrupa Birliği

BAKA : Batı Kalkınma Ajansı

BİMER : Başbakanlık İletişim Merkezi

BT : Bilgi Teknolojileri

GZFT : Güçlü-Zayıf Yönler -Fırsatlar-Tehditler

HEM : Halk Eğitim Merkezi

İLBAP : İlköğretim Lise Başarı Artırma Projesi

LYS : Lisans Yerleştirme Sınavı

MEB : Millî Eğitim Bakanlığı

MEBBİS : Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri

MEM : Millî Eğitim Müdürlüğü

MTSK : Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu

PG : Performans Göstergesi

RAM : Rehberlik Araştırma Merkezi

SP : Stratejik Planlama

SP Ekip : Stratejik Planlama Ekibi

STK : Sivil Toplum Kuruluşları

YGS : Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı


TABLOİNDEKSİ
İÇERİK SAYFA

Tablo 1: STRATEJİK PLAN ÜST KURULU 9

Tablo 2: STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ 9

Tablo 3: KEMER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU 23

Tablo 4: 2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL/DERSLİK/ÖĞRETMEN /ÖĞRENCİ SAYILARI 23

Tablo 5: GİH NORMA ESAS BOŞ/DOLU KADROLAR 24

Tablo 6: 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YÖNETİCİ DURUMU 24

Tablo 7: 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRANŞ ÖĞRETMENİ DURUMU 25

Tablo 8: OKUL ÖNCESİ 3-5 YAŞ OKULLAŞMA ORANI 27

Tablo 9: İLKÖĞRETİM OKULLAŞMA ORANLARI 27

Tablo 10: ORTAÖĞRETİM OKULLAŞMA ORANLARI 27

Tablo 11: GENEL ORTAÖĞRETİMDE OKULLAŞMA ORANLARI 27

Tablo 12: MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE OKULLAŞMA ORANLARI 27

Tablo (13-17): 2010- 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULLAŞMA ORANLARI 28

Tablo (18-22): 2011 -2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULLAŞMA ORANLARI 29

Tablo (23-29): 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YIL OKULLAŞMA ORANLARI 30

Tablo (30-36): 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULLAŞMA ORANLARI 31

Tablo 37: ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİNE GÖRE İLÇE MERKEZİ İLE KÖYLER NÜFUSU VE NÜFUS ARTIŞ HIZI, 2007-2014 42

KEMER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI HARCAMA BİRİMLERİ TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU 75

KEMER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE KURUM İÇİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI BİRİMLERİ TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU 76


KEMERhyarita

Akdeniz kıyısında, Antalya'ya 40 kilometre uzaklıkta olan bir ilçesidir. 1980'li yılların başına kadar küçük bir köy iken son 20 sene içinde açılan tesislerle Türk turizminin en önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Batı Toros Dağları'nın eteklerinde ve 52 kilometre kıyı şeridi boyunca uzanan Kemer ilçesi, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biridir.

kemer_city_center.jpg

Bugün Kemer'in bulunduğu yerde, 1910'lu yıllarda Eski Köy adı ile bilinen ve dağlardan gelen seller sonucu göl ve bataklıklardan oluşan bir yerleşim yeri vardı. Eski Köy halkı, kendilerini bu sellerden korumak için, dağların eteklerinde 23 kilometre uzunluğunda bir taş duvar ördüler. Sonraları, bu duvar nedeniyle köylerine Kemer diyeceklerdir.

Kemer’in en eski tarihi M.Ö. 690 yılına dayanmaktadır. Phaselis Antik Kenti’nin kuruluşu bu tarihe dayanmaktadır.

1960'lı yıllara kadar karayolu olmadığı için, ulaşımı sadece deniz yolundan sağlanan Kemer, 1980 sonrasında uygulanan Güney Antalya Turizm Projesi kapsamında yol ve diğer altyapı değerlerine kavuşarak hızla gelişmiş ve bugün Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden birine dönüşmüştür. Kemer ilçesi ile Kiriş, Tekirova, Çamyuva, Arslanbucak, Kuzdere, Beycik, Göynük, Beldibi, Çıralı gibi yerleşim yerleri, Antalya turizminden son derece önemli bir yer tutar.

Ayrıca yöredeki diğer çekiciliklerde mağaralardır. Bu mağaralar: Beldibi Mağarası Antalya’nın 27 km güney batısında denizin kıyısındadır. Tarih öncesi kalıntılar da bulunmaktadır. Bir diğer görülmeye değer mağara ise Molla Deliği’dir. Kemer'in batısında yükselen Tahtalı Dağı’nın doğu yamacında yer alır. Bu mağaraya ancak Kemer–Kumluca karayolu üzerinde bulunan Aşağı Kuzdere veya Tekirova köylerinden yaya olarak ulaşmak mümkündür. Her iki köyden de 3–4 saat yürümek gerekir.Kemer, 320 yat kapasiteli modern marinasıyla yat turizminde de önemli bir yer teşkil eder. Marina ve 52 km'lik sahil şeridi Avrupa Çevre Eğitim Vakfı (FEEK)'in belirlediği kriterleri sağlayarak Mavi Bayrak almaya hak kazanmıştır.

Kemer bölgesi turistik dönem boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Phaselis Sanat Etkinlikleri, Kemer Off-Shore Yarışları, Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye ayağı (WRC Rally of Turkey), vb.yapılır.


1. BÖLÜM

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRE

 1. 1.1. Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı Planlama Süreci
  • Stratejik Planlama sürecinde yapılacak faaliyetlerin etkili bir şekilde koordine edilip yürütülmesi için Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Stratejik Plan Üst Kurulu nezdinde bir Stratejik Plan Hazırlık toplantısı düzenlenerek, Kemer İlçe Milli Eğitim Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi ve Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Ekibi oluşturulmuştur. İlçe MEM Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi üyeleri ilçe düzeyinde stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonunu en iyi şekilde yürütebilmeleri için daha önce stratejik planlama eğitimi almış personel arasından belirlendi ve stratejik plan çalışmaları izleme ve değerlendirme süreçleri de dâhil olmak üzere tam zamanlı olarak görevlendirildiler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirildiler.
  • Milli Eğitim Bakanlığı Eylül 2013 tarihinde 2013/26 Sayılı Genelge ve Stratejik Plan Hazırlık Programı ile stratejik plan çalışmalarının başladığını duyurmuştur. İlçemiz genelinde bütün okul ve kurumlarımıza resmi yazı, toplantılar, web sitemiz ve elektronik yazışma (kurum-net) aracılığıyla 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlama ile ilgili bilgiler vererek süreç başlatılmıştır.
  • İlçemizde stratejik plan yapma zorunluluğu olan okul ve kurumların stratejik plan üst kurulu ve hazırlama ekiplerinin oluşturulması sağlandı. Aralık ayı içerisinde okul ve kurum stratejik planlama ekiplerinde görevlilere Antalya MEM tarafından Stratejik Plan eğitimleri verildi.
  • İlçemiz GZFT Analizi performans sonuçlarına ve algısal sonuçlara dayalı olarak hazırlandı. İlçemizin mevcut durumuna yönelik algısal sonuçları belirlemek üzere 2014 Kasım ayı içerisinde dış paydaşlarımız olan çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 34 paydaşa ve iç paydaşlarımız olan ilçe MEM yönetici ve çalışanlarından oluşan 11 kişiye Çalışan Memnuniyet anketi uygulanmıştır. Okullarımızda görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personelimizden 225 kişi İç Paydaş Anketlerimize katılmıştır. Toplanan formlardaki güçlü, zayıf yönler ve fırsatlar, tehditler ilçemiz stratejik plan koordinasyon ekibi tarafından puanlanmış ve en fazla puan alanlar GZFT analizine alınmıştır. Durum Analizi kapsamında tarihsel gelişim, mevzuat analizi, faaliyet alanları, ürün ve hizmetler, kurum içi ve kurum dışı analizler, gelişim alanlarının belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır.
 • Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Stratejik Plan çalışmalarında Devlet Planlama Teşkilatının Haziran 2006 tarihinde yayımladığı Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, MEB 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlama Programı ve 2013/26 sayılı Genelge esas alınmıştır.
 • Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama hazırlığı dört aşamada tamamlanacaktır:
 1. Planlama çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması

 2. Organizasyonun oluşturulması

 3. İhtiyaçların tespit edilmesi

 4. Hazırlık programının yapılması
   1. Planlama Çalışmalarının Sahiplenilmesinin Sağlanması
 • Stratejik planlamayı kuruluş içinde belirli bir birimin ya da grubun işi olarak görmek stratejik yönetim anlayışına tamamen aykırı düşüncedir. Stratejik planlamanın başarısı kuruluş içerisinde en üst yöneticiden en alt kademede çalışana kadar tüm çalışanlar tarafından sahiplenilmesi ile mümkündür. Bunu sağlamak için ilk olarak 2013/26sayılı Genelge ve MEB 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlama Programının yayımlanması ile başlayan stratejik plan hazırlama süreci hakkında yazılan resmi yazılarla, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Web sitemizde yer alan haber ve duyurularla, yöneticilerle yapılan çeşitli toplantılarla stratejik plan yapma zorunluluğu olan okul/kurumlarımıza bilgi verilmiştir.
 • Plan yapmak ve kuruluşu bu plan doğrultusunda yönetmek kuruluş yönetiminin ana işlevlerindendir. Bu nedenle, üst yönetimin desteği ve yönlendirmesi, stratejik planlamanın vazgeçilmez koşuludur. Üst yönetim, stratejik plan yaklaşımını benimsediğini kuruluş çalışanları ile paylaşmalı ve kurumsal sahiplenmeyi sağlamalıdır. Bu düşünceyle müdürlüğümüz çalışan ve yöneticilerine yapılan çeşitli toplantılar aracılığıyla ulaşılarak süreç hakkında bilgi verildi. Süreç içerisinde izlenecek yol haritaları belirlendi.

Şema:1 Stratejik Plan İş Akış Şeması


   1. Organizasyonun Oluşturulması

İlçemizde “Stratejik Plan Üst Kurulu” ve birim temsilcilerinin katılımıyla da “MEB Stratejik Plan Hazırlama Ekibi” kurulmuştur.


STRATEJİK PLAN ÜST KURULU

Tablo :1.- STRATEJİK PLAN ÜST KURULU

ADISOYADI

GÖREVİ

GÖREVYERİ

Osman DAMARCAN

İlçe Milli Eğitim Müdürü Strateji Geliştirme Başkanı

İlçe Milli Eğitim Müdürü

Erdem CAN

İlçe Milli Eğitim Ekip Koordinatörü

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

Serkan TEKİN TURHAN

İlçe Milli Eğitim Stratejik Plan Ekip Üyesi

Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü

Özer BAŞ

İlçe Milli Eğitim Stratejik Plan EkipÜyesi

Göynük Fen Lisesi Müdürü


Yüklə 0,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə