Antalya büTÜnleşİk kiyi alanlari yönetim plani projesi


Uygulama Araçları ve YöntemlerYüklə 0.78 Mb.
səhifə3/9
tarix28.07.2018
ölçüsü0.78 Mb.
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Uygulama Araçları ve Yöntemler


Bütünleşik Kıyı Alanı Planı sürecinin düzgün ilerleyebilmesi için bu kurul bünyesinde bir yürütme organının oluşturulması gerekmektedir. Kurulun Vali Yardımcısı düzeyinde bir başkanlığın altında oluşturulması önerilmektedir. Kurul üyelerinin katılımı, stratejilerin uygulama, denetim ve izleme faaliyetleri bu yürütme birimi tarafından yapılacaktır. Bu organın içinde stratejilere uygun faaliyetlerin denetlenebilmesi için teknik personel; kurul üyelerinin bünyesinden veya danışmanlık olarak dışarıdan sağlanacaktır.
Yürütme organı periyodik raporlarla Bütünleşik Kıyı Alanı Planlamasının ilerleyişi hakkında kurul üyeleri ve kamuoyunu bilgilendirecektir. Bütün faaliyetler ve raporlar kamuoyuna açık şeffaf bir şekilde yapılacaktır.

Şekil 2: Yerel Bütünleşik Kıyı Alanı Planlama Kurulu Faaliyet Yapısı
ANTALYA BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI PLANLAMASI

YEREL BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI PLANI KURULU

Uygulamaların izlenmesi ve faaliyetlerin denetlenmesi sonucunda Antalya Bütünleşik Kıyı Alanı Planının başarısı değerlendirilebilecektir. Belirlenen göstergelerin ve bunların sonuçlarının kamuoyu ile paylaşımı sonucunda gerekirse strateji ve uygulama araçlarının gözden geçirilmesini sağlayacaktır.


Mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kıyı bölgesinde yetki ve sorumluluğu olan kuruluşların Antalya Bütünleşik Kıyı Alanı Planlama Alanı kapsamında planlama ve uygulama faaliyetlerinde Yerel Bütünleşik Kıyı Alanı Planlama kurulunun fonksiyonu aşağıdaki şemada tanımlanmaktadır. Kurul Bütünleşik Kıyı Alanı Planı kapsamında Planlama Alanı ile ilgili delen talep ve önerileri değerlendirerek görüş bildirecek ve yapılan uygulamaların izleme ve denetlemesini gerçekleştirecektir.
Şekil 3’te renkli olarak gösterilen kutular, Türkiye’de planlama faaliyetlerinde olmayan bir kurumsallaşmayı ve faaliyetleri tanımlamaktadır. Bütünleşik Kıyı Alanı Planı kapsamında kurumsal yapılanma ile eşgüdümün geliştirilmesi ve izleme, denetleme, bilgilendirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi temel amaçlardan birisidir.
Şekil 3: Antalya Bütünleşik Kıyı Alanı Planı Plan Tekliflerinin Değerlendirilmesi

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Milli Park

Alanlarında


Finansal Yapı

Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Yönetim Modeli doğrultusunda oluşturulacak Yerel Kurul’un çalışabilmesi için temel kaynak Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin bütçelerinden ayıracakları paydır. Bunun dışında kurul bünyesinde yer alan diğer belediyeler de belli bir oranda bu bütçeye katkı sağlayacaklardır. Diğer kişi kurum ve STK’lar personel ve ekipman temini, teknik konularda danışmanlık hizmeti ve özellikle kamuoyu bilgilendirme ve katılımcılık konularındaki görevleri üstleneceklerdir. Kurul gerekirse ek kaynak sağlama ve bunun için protokol ve girişimlerde bulunacaktır.


Özel konularda araştırma, geliştirme ve doğa onarımı projeleri, eğitim çalışmaları, katılım toplantıları gibi faaliyetler için gerekli kaynaklar da dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda AB projeleri ve fonları da sisteme destek olarak değerlendirilmeli ve kullanılmalıdır.


ANTALYA BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI PLANI NİHAİ AÇIKLAMA RAPORU

1. GİRİŞ

Ülkemizde yeni bir kavram olan “Bütünleşik Kıyı Alanları Planı” kıyıların planlanması ve yönetiminde tüm dünyada öne çıkan bir yaklaşımdır. Türkiye’deki öncü çalışmaların bir kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda; 2008 yılında onaylanan “İzmit Körfezi (Kocaeli-Yalova) Kıyı Alanları Bütünsel Planı, İskenderun Körfezi Kıyı Alanları Bütünsel Planı ilkleri oluşturmuştur.


Stratejik bir yaklaşımla elde edilen Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama çalışmaları sonucunda elde edilen doküman kıyı bölgesinin özellikle deniz tarafı için tüm planlama ve uygulamalara yol gösterecek bir yol haritası niteliğindedir, ancak bu doküman ve ekleri fiziksel bir plan olarak değerlendirilmemelidir. Bütünleşik Kıyı Alanı Planı, kıt bir kaynak olan kıyı bölgesinin sürdürülebilirliğini temel alarak; çeşitli sektörler itibarıyla kullanımları, talepleri ve çatışmaları yönetmeyi; kıyının planlama sürecini, ilke ve stratejileri, kurumlar arası işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Antalya Bütünleşik Kıyı Alanı Planlamasında, kıyının mevcut durumu, eğilimler, talepler, kamu yararı, kıyının ekonomik potansiyeli, kent yaşamı, doğal ve kültürel değerler, yasal statüler, kazanılmış haklar vb. tüm verilere ve yapılan değerlendirmelere göre kararlar üretilmiştir. Ayrıca uluslararası Bütünleşik Kıyı Alanı Planlama yaklaşımları, ilke ve değerleri göz önüne alınmış; Avrupa Birliği’nin bu yöndeki çalışmaları incelenmiştir. Bir turizm kenti olarak Antalya ile benzer özellikler gösteren İspanyanın Barselona şehrine bir teknik çalışma gezisi düzenlenerek kıyıdaki planlama ve uygulamalar ile yöntemler değerlendirilmiştir.
Antalya kıyı bölgesi yönetimi için bir model önerilmiş ve Planlama Alanı özelliklerine göre alt bölgelere ayrılmıştır. Bu alt bölgelerde kamu yararı ilkesi ve sürdürülebilirlik öncelikli olarak göz önünde tutulmuş ve bölgesel temel gelişme stratejileri üretilmiştir.

2. ANTALYA BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI PLANININ KAPSADIĞI ALANIN MEVCUT YAPISI

Planlama Alanı, batıda Muğla il sınırı, doğuda Gazipaşa Belediye sınırına kadar olan alanı kapsamaktadır. Planlama Alanı kıyıdan itibaren yaklaşık 1.5 km derinliğinde ve yaklaşık 77.000 ha’lık bir alanı kapsamaktadır.


Antalya Türkiye turizminin başkentidir. Temel turizm faaliyeti, Deniz-Güneş-Kum ekseninde yer alan kıyı kullanımına yöneliktir.
Antalya il genelinde 24 adet Turizm Merkezi Alanı ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi yer almaktadır. Bunların 19 tanesi Antalya Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Alanı içinde veya etkileşimindedir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2008 verilerine göre Antalya’da yatırım ve işletme belgeli yaklaşık 350.000 yatak; 2006 verilerine göre belediye belgeli 87.000 yatak bulunmaktadır. Bu tesislerin büyük bir kısmı kıyı bölgesindedir. Tüm Antalya’da yer alan turizm tesis alanlarının yaklaşık %93’ü proje alanı içinde yer almaktadır.
2010 yılında 1.978.333 olan Antalya İl nüfusunun, Üst ölçekli planlama çalışmaları tahminlerine göre 2023 yılında 5 milyonu aşacağı tahmin edilmektedir. Kentleşme hızı yüksektir. Nüfusun yaklaşık % 70’i il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. 2020 li yılların ortalarında bu oranın çok daha yüksek olması beklenmektedir.
Antalya’da yoğun biçimde “Kıyılaşma” yaşanmaktadır. İl merkezi en büyük kentsel yerleşmedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaklaşık 1 milyon kişi yaşamaktadır. Kıyılaşma ve nüfusun ilin güneyinde yoğunlaşması Bütünleşik Kıyı Yönetimi ve kıyıya olan talep açısından değerlendirilmesi gereken en önemli dinamiktir.
Tablo 2: Antalya İlçeleri Nüfus Durumu (2010)

 

 

KENTSEL

KIRSAL

TOPLAM

 

 

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Proje Alanı İlçeleri

Aksu

45,094

22,990

22,104

17,957

9,212

8,745

63,051

32,202

30,849

Konyaaltı

112,647

56,148

56,499

5,352

2,674

2,678

117,999

58,822

59,177

Muratpaşa

416,576

206,612

209,964

 

 

 

416,576

206,612

209,964

Alanya

98,627

50,130

48,497

149,659

77,176

72,483

248,286

127,306

120,980

Gazipaşa

21,976

11,057

10,919

26,549

13,427

13,122

48,525

24,484

24,041

Manavgat

89,307

45,861

43,446

95,827

50,140

45,687

185,134

96,001

89,133

Serik

52,647

26,554

26,093

54,233

27,895

26,338

106,880

54,449

52,431

Kemer

20,785

11,280

9,505

15,225

8,294

6,931

36,010

19,574

16,436

Kaş

7,041

3,759

3,282

46,104

23,535

22,569

53,145

27,294

25,851

Finike

11,329

5,662

5,667

34,809

17,439

17,370

46,138

23,101

23,037

Demre

15,899

8,040

7,859

9179

4661

4518

25,078

12,701

12,377

Kumluca

31,525

15,988

15,537

34,127

17,332

16,795

65,652

33,320

32,332

TOPLAM

923,453

464,081

459,372

489,021

251,785

237,236

1,412,474

715,866

696,608

Diğer İlçeler

Elmalı

14,636

7,273

7,363

23,120

11,526

11,594

37,756

18,799

18,957

Akseki

3,441

1,910

1,531

12,471

6,128

6,343

15,912

8,038

7,874

Gündoğmuş

1,991

1,017

974

7,172

3,490

3,682

9,163

4,507

4,656

Kepez

399,006

202,706

196,300

7,813

3,980

3,833

406,819

206,686

200,133

Korkuteli

20,508

10,217

10,291

29,922

14,806

15,116

50,430

25,023

25,407

Döşemealtı

27,995

14,035

13,960

14,438

7,306

7,132

42,433

21,341

21,092

İbradı

1,944

964

980

1402

684

718

3,346

1,648

1,698

TOPLAM

469,521

238,122

231,399

96,338

47,920

48,418

565,859

286,042

279,817

 

İL TOPLAMI

1,392,974

702,203

690,771

585,359

299,705

285,654

1,978,333

1,001,908

976,425

Kaynak: www.tuik.gov.tr
Tablo 2’de görülen proje alanı içinde yer alan yerleşimlerden Serik ve Manavgat dışında kalanların ilçe merkezi proje alanı sınırları içine girmektedir. Bu iki ilçe proje alanı içine girmemesine rağmen kıyıya yakın ve kıyı ile etkileşimlidir.
Planlama Alanı içinde kalan ilçelerin kentsel nüfusunun toplamı il toplamının yaklaşık %65’dir. Bu değere kıyı bölgesi ile doğrudan ve dolaylı etkileşim halindeki, büyükşehir belediyesine bağlı Kepez ve Döşemealtı belediyelerinin nüfusları da eklendiği zaman bir milyonun üzerinde ve il toplamının %92’sini oluşturan bir kentsel nüfusa ulaşılmaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2008 Yılı Sınır İstatistiklerine göre Antalya’ya 8,544,653 kişi havayolu, 19,942 kişi deniz yolu ile olmak üzere toplam 8,564,595 kişi yabancı ziyaretçi giriş yapmıştır. Antalya Türkiye’nin en önemli giriş kapısı durumundadır; Türkiye’ye giriş yapan yabancı ziyaretçilerin yaklaşık %33’ü Antalya’dan giriş yapmaktadır. 2008 yılı itibarı ile Türkiye’ye giriş yapan yabancı ziyaretçilerin illere göre dağılımı Tablo 3’te gösterilmektedir.
Tablo 3: Türkiye’ye Giriş Yapan Yabancı Ziyaretçi Sayılarının Başlıca İllere Göre Dağılımı (2008)

İller

Hava

Kara

Tren

Deniz

Toplam

Toplam Oran (%)

Ankara

380,932

0

0

0

380,932

1.45

Antalya

8,544,653

0

0

19,942

8,564,595

32.52

Aydın

-

-

-

594 240

594 240

2.26

Edirne

0

2,448,565

43,170

-

2,491,735

9.46

İstanbul

6,565,600

-

-

485,148

7,050,748

26.77

İzmir

696,879

-

-

337,185

1,034,064

3.93

Muğla

2,386,392

-

-

489,809

2,876,201

10.92

Diğer İller Toplamı

264,279

2,939,743

29,150

110,990

3,344,162

12.70

Türkiye Toplam

18,838,735

5,388,308

72,320

2,037,314

26,336,677

100.00

Kaynak: www.kulturturizm.gov.tr
Sınır istatistiklerindeki veriler Antalya’nın Türkiye’nin turizm başkenti özelliğini doğrulamaktadır. Antalya’ya gelen yabancıların neredeyse tamamı kıyı kullanımlarına yönelik turizm faaliyetleri için gelmektedir. Kıyı bölgesi ile etkileşimli kentsel nüfus, turizm kullanımlarına yönelik yerli ve yabancı ziyaretçiler ile Antalya kıyı bölgesi, yıl boyunca önemli sayıda insana turizm, ticaret, barınma, konaklama, rekreasyon vb. faaliyet ve fonksiyonlar için ev sahipliliği yapmaktadır.
Antalya İlinde 3 adet Özel Çevre Koruma Alanı yer almaktadır. Bu üç Özel Çevre Koruma Alanı da Planlama Alanı içindedir. Bunlar, Belek Özel Çevre Koruma Alanı, Patara Özel Çevre Koruma Alanı ve Kekova Özel Çevre Koruma Alanıdır. Aynı şekilde Beydağları (Olimpos) Sahil Milli Parkı’nın kıyı kesimi Planlama Alanı içindedir.
Antalya kıyı bölgesinde planlama kapsamında kalan farklı koruma statüleri bulunan pek çok doğal ve kültürel değer bulunmaktadır. Planlama Alanı içinde antik kentler, arkeolojik kalıntılar, tarihi kentsel dokular ve doğal sit alanları bulunmaktadır. Planlama Alanı içinde kalan koruma statüsü bulunan doğal ve kültürel açıdan önemli 44 adet sit alanı bulunmaktadır.
Planlama Alanı içinde veya kıyı bölgesi ile etkileşimli 77 adet yerleşim merkezi bulunmaktadır. Bu yerleşim merkezlerinin 42’si proje alanı içinde; 35’i ise dışındadır. Planlama Alanı dışında kalan bu yerleşim merkezleri kıyı ile etkileşimli veya kıyı bölgesinin çeperlerinde yer almaktadır. Tespit edilen yerleşim merkezlerinin 10 Tanesi İlçe Merkezi (Kemer, Konyaaltı, Muratpaşa, Aksu, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Kaş, Demre, Finike), 36 Belde belediyesi ve 31 tanesi ise Köy statüsündedir.
Planlama Alanı 13 ilçenin sınırları içine girmektedir. bu ilçelerden 3 tanesinin (Kumluca, Serik ve Manavgat) yerleşim merkezleri Planlama Alanı Dışındadır. Ayrıca üç tanesi de Büyükşehir Belediyesi’ne (Konyaaltı, Muratpaşa ve Aksu) bağlıdır. Planlama Alanı içinde veya etkileşimli toplam 34 adet ilçe ve belde belediyesinin 23 tanesinin sınırları Turizm Alan, Merkez ve KTKGB içine girmektedir.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə