Antalya büTÜnleşİk kiyi alanlari yönetim plani projesi

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.78 Mb.
səhifə5/9
tarix28.07.2018
ölçüsü0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3. ANTALYA BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI PLANINI YÖNLENDİREN TEMEL AMAÇ, HEDEFLER VE STRATEJİLER
3.1. Amaç

Planlamanın temel amacı, Antalya kıyı bölgesinin tüm sektörler itibarı ile incelenmesi, bu kesim için kabul görmüş “Bütünleşik Kıyı Alanı Planı” yaklaşımı çerçevesinde bütüncül planlama ilke ve yöntemlerinin geliştirilmesi, uygulamaya ilişkin yasal ve yönetsel önerilerin ortaya konulmasıdır.


Bu çerçevede; kıyı alanlarının akılcı ve çevre duyarlı kullanımının sağlanması, mevcut yasal ve organizasyonel düzenlemelerin değerlendirilmesi, kıyı bölgesi yönetim modelinin öngörülmesi, Antalya Kıyı Alanları Mekansal Gelişme Stratejilerine ilişkin olarak; uygulama, izleme, katılım ve denetlemeye yönelik yasal ve kurumsal araçların önerilmesi ve geliştirilmesi bir amaçlar dizisi olarak belirmektedir.

Çalışma bu amaçlara ulaşmak üzere yapılamıştır.3.2. Hedeflenen Çalışmalar

Bu çalışma ile amaca yönelik olarak belirlenen hedefler aşağıda yer almaktadır.
  • 3621 Sayılı Kıyı Kanunu’nun uygulama aşamasında ortaya çıkan sorunların ortadan kaldırılabilmesi için yeni bir yaklaşım ve modelin geliştirilmesi ve Kıyı alanlarına ilişkin planlama politikalarının geliştirilmesi,

  • Antalya kıyı bölgesinde Kıyı alanlarında bütünleşik planlama ve yönetim modelinin geliştirilmesi, kıyı bölgesinde yetki ve sorumluluğu olan kurumlar ve sektörler arasında eşgüdümün geliştirilmesi,

  • Yoğun kentsel kullanımlar ve turizm gelişmesinin ekoloji üzerindeki olumsuz etkilerinin incelenerek, taşıma ve doğanın yenileme kapasiteleri doğrultusunda önerilerin geliştirilmesi

  • Antalya kıyı bölgesinde yer alan tarihi, arkeolojik ve tüm kültürel yapının yoğun gelişme baskısı nedeniyle oluşan tehditleri en aza indirerek korunmasını sağlamak.

  • Kıyı bölgesinde yer alan, kıyı yapıları ve kıyı ile bağlantılı faaliyetlerin mülkiyet, yapılaşma ve ekonomik durumlarının değerlendirilmesi,

  • Doğal kaynak değerlerinin sürdürülebilir ve dengeli kullanımının sağlanması.

  • Yerel kamu yönetimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının planlama sürecine dahil edilmesi,

  • Antalya kıyı bölgesinin iklim değişikliği etkilerinden en az şekilde etkilenmesi ve uyum sağlanabilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve senaryo planının üretilmesi,

hedeflenmektedir.


5. ALT YÖNETİM PLANLARI

Antalya Bütünleşik Kıyı Alanları Planı kapsamında kıyı bölgesinde ağırlıklı turizm kullanımları ve farklı kullanım tipleri ve statüler yüzünden alt yönetim planlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Gerektiğinde alt-yönetim planlarının hazırlanması aşamasında göz önünde tutulması gereken stratejiler aşağıda farklı konu başlıkları altında önerilmektedir.


5.1. Turizm Alanları Alt Yönetim Planı

5.1.1. Mevcut Durum

Antalya 1980’li yılların ortasından itibaren kitle turizmine yönelik tesis ve yatak sayısında ciddi bir büyüme göstermiştir. Bunu sonucu olarak Antalya Türkiye turizminin motor gücü konumuna gelmiştir. Günümüzde Türkiye’nin en büyük konaklama ve geceleme adetlerine sahip ilidir.


İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün verilerine göre 2008 yılında Antalya’da işletme ve yatırım belgeli yaklaşık 350 000 yatak bulunmaktadır. Bu veriler Antalya’nın Turizm’de Türkiye için önemini göstermektedir. Mevcut yatakların büyük bir kısmı kıyı bölgesinde ve yakın çevresinde yer almaktadır.
2007 verilerine göre Antalya ili yatırım ve işletme belgeli tesisler toplamında tesis sayısı bakımından Türkiye’nin %25’ini Akdeniz Bölgesi’nin %86’sını oluşturmaktadır. Oda sayısı bakımından Antalya’da yer alan turizm tesisleri Türkiye’nin %43’ünü oluştururken Akdeniz Bölgesi’nin %95’ini oluşturmaktadır. Turizm belgeli tesislerin sahip olduğu yatak sayıları bakımından Antalya ili Türkiye’nin %43’ünü, Akdeniz Bölgesi’nin %95’ini oluşturmaktadır. Bu değerler Antalya’nın Türkiye’nin turizm başkenti olduğu verilerini doğrulamaktadır. Belediye belgeli tesis sayılarında Antalya’daki tesis sayısı Türkiye’nin %14’ünü Akdeniz’in %65’inin oluşturmaktadır. Oda sayısı bakımından Türkiye’nin %19’unu Akdeniz bölgesinin %78’sini oluşturmaktadır. Antalya ilinde yer alan belediye belgeli tesisler yatak sayısı bakımından Türkiye’nin %22’sini ve Akdeniz Bölgesi’nin %78’ini oluşturmaktadır.
Antalya Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Alanı içinde tamamı veya bir kısmı kalan Turizm Alanı, Merkezi ve KTKGB sayısı 19 adettir. İl genelinde yer alan bu statülerdeki alan sayısı 24 adettir.
Tablo 4: Antalya Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Turizm Alan, Merkez ve KTKGB’leri

No

Turizm Alan, Merkez ve KTKGB

1

Antalya (Güney)Turizm Alanı

2

Antalya Alanya Alara Çayı Güneyi T.M.

3

Antalya Alanya Batısı Turizm Merkezi

4

Antalya Alanya Çenger Turizm Merkezi

5

Antalya Alanya İncekum Turizm Merkezi

6

Antalya Arapsuyu Turizm Merkezi

7

Antalya Belek Turizm Merkezi

8

Antalya Boğaçay, Çandır Çayı ve Göksu Çayı Turizm Merkezi

9

Antalya Gazipaşa Turizm Merkezi

10

Antalya Kaleiçi Turizm Merkezi

11

Antalya Kemerağzı-Kundu KTKGB

12

Antalya Konyaaltı Turizm Merkezi

13

Antalya Merkez KTKGB

14

Antalya Serik Çolaklı Turizm Merkezi

15

Antalya Serik Manavgat Kıyı Kesimi Turizm Merkezi

16

Antalya Side II Nolu Turizm Merkezi

17

Antalya Side Turizm Alanı

18

Antalya Kaş Kalkan Kıyı Bandı Turizm Alanı

19

Antalya Demre (Kale) Kıyı Bandı Turizm Merkezi5.1.2. Turizm Alanları Alt Yönetim Planı Stratejileri

Strateji TA1: Turizm alan, merkez ve bölgelerinin mevcut yapısı ve özelliklerine göre değerlendirilerek öncelikli yönetim planı hazırlanacak alanların belirlenmesi


Strateji TA2: Turizm alan, merkez ve KTKGB’de kıyı kullanımlarının envanterinin çıkarılması, plan durumlarının belirlenmesi
Strateji TA3: Bu bölgelerde, bundan sonra yapılacak planlama ve düzenleme faaliyetlerinde kıyıya halkın erişimine öncelik verilmesi
Strateji TA4: Turizm ürün çeşitliliğinin arttırılması, eko-turizm, kent turizmi ve alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə