Ahmed hulûSİ’de kavramlar IYüklə 1,77 Mb.
səhifə1/21
tarix30.12.2018
ölçüsü1,77 Mb.
#88344
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Ahmed Hulûsi’de KavramlarAHMED HULÛSİ’DE

KAVRAMLAR

İ

2. Cilt

AV. ASUMAN BAYRAKÇI

www.allahvesistemi.org

KİTSAN


Kavramlar İ,

İstanbul


Yayın Dağıtım: Kitsan

Sayfa Uygulama: A. Onur Şenyurt

Kapak Tasarımı: Sebahattin Kanaş

Basım: Yenigüven Matbaası

Bu kitabın telif hakkı yoktur.

Dileyen herkes, tüm eserlerimiz gibi

bu kitabı da,yazar ve kaynak belirtmek ve

orijinaline sadık kalmak kaydıyla

çoğaltabilir, çevresiyle paylaşabilir,

yayınlayabilir, tercüme edebilir…KİTSAN KİTAP

BASIM YAYIM DAĞ.

SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Alemdar Mah. Ticarethane Sk.

No: 41/3-4 34400

Sultanahmet - İSTANBUL

Tlf: (0212) 513 67 69 - Fax: 511 51 44

http://www.kitsan.com

VAHYE DAYALI MUHAMMEDİ ÖĞRETİ"DE

KUR’ÂN RUHU”YLA “OKU”MA

Rabbinin ismini zikret (hatırla) ve her şeyden kesilip sırf O'na yönel!

Rabbidir doğunun (parlayıp açığa çıkanın) ve batının (sönüp yok olanın)! Tanrı yoktur; sadece HÛ"! O hâlde O'nu vekîl edin!

Onların dediklerine sabret ve onlardan güzel bir ayrılış ile ayrıl! (Müzemmil/7-10)



"Şefaat tümüyle Allah'ındır! (Çünkü) semâların ve arzın mülkü onundur! Sonra O'na rücu ettirileceksiniz."(Zümer/44)FİHRİSTİlâh oluşturanların inanç ve uygulamaları, helâkı oluşturur. (Yapmakta oldukları da boştur)

393Hayâlimizde var edip-besleyip-geliştirip büyüttüğümüz(!) ilâhlarla birbirimizi yargılar; tehdit ederiz... Zannımıza göre icâbet etmediğinde de ilâhlığından şüphe ederiz!

394Hayâlimizdeki ilâha" dayanan indî hükümler

396Kurân'daki "İlâh" anlatımı

397İlâhlık mefhumu yoktur!

397Nâs'ın İlâhı"(İnsanın bâtınındaki boyutlar-”Ulùhiyet” mertebesine işaret)

397"İlâh" varsayımının "Allah" anlayışına dönüşmesi için Kurân'ın "İlâh"-"Tanrı"ya inananlara hitabı...

398Allah ile beraber bir İlâh (Tanrı) oluşturma!

400İki İlâh edinmeyin! 'HÛ', sadece Ulûhiyet sahibi BİR'dir.

402"Yaratılmış", İlâh olmaz!..

401Semâlarda ve Arz'da Allah'tan başka İlâhlar(Tanrılar) olsaydı, ikisi de düzenini yitirirdi...

402Allah ulûhiyeti beşerde zâhir olmaz!

403Kıyamet sürecinde ulûhiyet hükümlerine göre ölçütler konur...

403İlâh-tanrı” kavramını ortadan kaldıran anlayış

404
Bu varlığın ötesinde-ötende ayrı bir Tanrı kabul ettiğin an, hayâlindekilerle O’nu bezemiş ve o “Hayâli Tanrı”nın da kulu(kölesi) olmuş olursun!

404İlâh tasavvurunun gerçeği, varedici olan Allah’tır!

405“İlâh” varsayımı-tasavvuru, sende varolan düşüncenin gerçeğinin Allah (“Ulûhiyet sahibi Tek”) olduğuna işaret eder! Bu seyr içinde tek Varedici olan Allah’ı idrâk etmeye çalış…

406Allah’a giden yol->(Kendi dışına değil; kendi özüne-Hakikatine doğrudur!)

408"Allah" İsmiyle işaret edilen kavramı anlamaya çalışarak, "İlâh"-"Tanrı" kavramının "O"nun içinde yok olduğunu fark edin!(“İlâh” veya “Tanrı” diye var sandığımız şey, gerçekte “Allah” İsmiyle işaret edilen varlıktır!)

408Bizi yukarıdan yöneten bir İlâh(Tanrı) yoktur! Rabbiniz olan Allah'a kulluk bilincine erin!

410Eğer O'nunla beraber ilâhlar olsaydı, Arş sahibine bir yol ararlardı...

411Bilincini, Tanrı objesiz(Hanif olarak), her şeyi yaratış amacına göre programlayarak Yaratan'a(semâlar ve arzın Fâtır'ına) yönelt...

411Kurtuluşu gösterecek olani Rabbindir. (Rabbin seninledir!)

414Kendini dışsallıktan kurtarıp içselliğini yaşatacak çalışmalarda bulun ve Hakikatin yanı sıra dışsalı tanrı edinme!

414Hep birlikte "Varlığınızdaki Esmâ hakikatinden (uzanan) Allah ipi"ne sarılın ve ayrılığa düşmeyin…

415
Kim Tagut’u (gerçekte var olmayıp vehim yollu var sanılan kuvvelere tapınmayı) terk eder, (varlığını oluşturan) Allah’a (Esmâ'sına) iman ederse, kesinlikle o kopması mümkün olmayan-Hakikatindeki sağlam bir kulpa yapışmış olur.

416Yardımı yukarıdaki - ötedeki ilâhlar(!) dan değil; "Özünüzdeki Ulûhiyet hakikatı"ndan (Allah’tan) isteyin! (“Ulûhiyet"in özel-has isminin "Allah" olduğunu ve Allah Ulûhiyetinin beşerde zâhir olmayacağını unutmayın!)

418Esmâ'sıyla hakikatiniz olan Allah, (Velî isminin özelliğiyle) size yeter ve size hakikatinizden yardım eder!

420Allah dûnunu vekil edinme!

420İlâh anlayışına kaymamak için…

420İLÂHİ AHLÂK

422“İlâhi” olma (Allah ahlâkıyla ahlâklanma)

422Nefsine taptığın sürece İlâhi olamazsın! (Allah’a vâsıl olamazsın)

422İlâhi saadete kavuşmak

424İLÂHİ GAYB (Gayb-ı İlâhi)

425“İlâhi Yapı” ile “Esmâ Terkibi” olan İnsan arasındaki fark

425İLÂHİ HUZUR”

426İlâhi huzurdan uzaklaştırılmak

426İLÂHİ KANUNLAR (İlâhi Hükümler-"Sünnetullah”)

427
İLÂHİ KİTAP” (Ef’al Âlemi”-Fiilerin oluştuğu boyutun tümü

427İLÂHİ KUVVELER

427İLÂHİ RAHMET” (Tüm varlığın oluşmasına yol açan vasıf)

427İlâhi Sıfatlar, ilâhi rahmetin sonucudur

428İLÂHİ RÜYET (“İlim”)

428İLÂHİYATÇI” (“Tanrı Bilimci”)

429İLÂHİYET" [Allah isimlerinin anlamının açığa çıkmasındaki “işlev”-Tanrı-tanrısallık kavramı (Varsayımı-tasavvuru)]

429İlâhiyet (Tanrı-tanrısallık) kavramı geçersizdir; sadece Allah! (Allah'tan başkasına kulluğu düşünmeyin-Hakikatiniz olan Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın-Bazınız bazınızı Allah yanı sıra ilâh-tanrı edinmesin!)

430"İLÂHİ" OLAN (Bürünme suretiyle yaşayan-Allah’a vâsıl olmuş olan-"Abdullah")

432İLÂHİ SIFATLAR (Benliği Hüviyeti-Allah’ın âyetleri-Görüntü ve sesin ardındaki tek gerçek-Hakkani Sıfatlar-Rıdvan)

432Sıfat Boyutu (Sıfat mertebesi-Salt benliğini biliş mertebesi)

433Mutlak varlık, sıfatları yönünden sonsuz sınırsızdır.

435Sıfat mertebesi itibariyle yaratılma sözkonusu değildir.

438Zâtî sıfatlar (“Rahmaniyet”-Esma mertebesini ayakta tutan ve oluşumunu anlatan sıfatlar)

440Zât'ın sıfatları ve Esmâsı, sınırsız bir şekilde tecelli etmektedir.

440
Sınırsızlığı, benliğinin vasıfları itibariyledir.

441Zât-ı Baht” (Zât'ın mutlakiyet sıfatı- Âlemlerden Ganî oluşu)

441Zâtını anlatan sıfat ("Ulûhiyet")...

442Zât'ının bir sıfatı (vasfı)... “Ahadiyet”!

442Sıfat, "Zât"a işaret eder ama asla Zât'ı kapsayamaz. (Allah Zâtının tefekkürü olanaksızdır!.)

443Sıfatları arasında öncelik vardır.

444Her "Zerre" adı altında "Hak", sıfatı ile (Benliği hüviyeti ile) mevcuttur.

444Hepimiz, Allah'ın Zâtî sıfatlarıyla varız!

444İlâhi Sıfatlar, "İlâhi Rahmet"in sonucudur.

445"İnsan", enfüste ve âfâkta, Zâtî vasıfları tanıyabilme istidad ve kâbiliyetine sahip bir varlıktır (Bkz.İ/İnsan)

445Arz'da (Bedende) açığa çıkan kuvveler, Allah'ın sıfatlarıdır.

445Sıfatlar” asıldır... “İsimler” ise, onlara dikkati yöneltmek isteyen araçlar!

447Kendinde mevcud tüm mânâları “İlminde” seyreder… Seyreden biz değil; Mutlak Varlıktır!

448Sıfat mertebesinin sahip olduğu özellikler (Esmâ Mertebesi)

450İsimler perdesi arkasından değil; Bizâtihi sıfat mertebesi itibariyle Allah’ı bilmek...

451Celâl ve Cemâl sıfatları (Zâtî Tecelliler)

453
Âlemleri var gösteren Esmâ ve sıfatlardan Gani olan “Allah İsmi” ile işaret edilenin Celâl ve Cemâl sıfatları…

453
Celâl Sıfatıyla->Kürsî ve Semâları, katmanları(dikey bir oluşla); Cemâl Sıfatıyla->Her bir Semâdaki (Katmandaki) yayımsal yaratışı(Yatay diyebileceğimiz) ile o âlemin halk olmuşlarını meydana getirir.

454İlâhi sıfatların “Cemâl kuvveleri”

456Kemâl sıfatlar

456En mükemmel sıfatlar, "Allah"ındır!( Bütün yaratılmışlar âcz ile vasıflanmıştır…)

456Kemâl sıfatlar zuhur eden kişilerin(Hakikat ve Sünnetullah bilgisine vâris kılınan-Bütün yaratılmışların âcz ile vasıflandığını, kendinin de âcz içinde olduğunu-Mutlak kudret ve kuvvetin yalnızca yaradan Allah’a ait olduğunu idrak eden-"Hakikat bilgisi"nin hakkını vererek yaşayan-Kendinde bir varlık görememenin; kendisinin acz içinde olduğunu görmenin sonucu, kendisindeki kemâl sıfatlarının Allah’a ait olduğu müşahedesi içinde olan-Kendini bir başka varlığa karşı büyük görmeyen-Kendinde büyüklenme, böbürlenme, gururlanma kalmayan-Hayırlar, yaşantıları ile öne geçen-Esmâ kuvveleriyle tahakkuk ederek "Adn Cenneti" yaşamına girenlerin) zikir ve yaşamları

457Acz içinde olduğunu idrâk etme, kendisindeki kemâl sıfatlarının Allah’a ait olduğu müşahedesini getirir.

4607 ZÂTÎ SIFAT

460“Bilgi”nin (Esmâ Mertebesinin-“data”nın) varlığını oluşturan, 7 sıfattır. (Hayat, ilim, irade, kudret, kelâm, semi, basar vasıfları)

4607 Zâtî sıfatla "Hakikat"i değerlendirme kuvvesi(Seb-ü Mesâni)

461(Beyinde görüntü yoktur-Beyinde ses yoktur-Beyinde kelime yoktur)-(Beyinde görme yoktur-Beyinde işitme yoktur-Beyinde şekil yoktur)… Beyinde sadece ve sadece “Kavramlar” sözkonusudur!. (Din dediğimiz olgunun, mânânın maddeye dönüşmesi noktası; tekniği)

461HAYAT" SIFATI ("El Hayy"->Esmâ âleminin kaynağı! Tüm isim özelliklerinin hayatını veren, varlığını oluşturan. Evrensel enerjinin kaynağı; enerjinin hakikati!)

466İlgili Âyetler

466"Hayy" İsmi özelliğiyle, (Hakikat İlmi yoksunu olan "Ölü"den), ölümsüzlüğünü fark edeni("Diri"yi) çıkarır!

468Hayat, yaradılmış için gereklidir… Mutlak Zât, “Hayat Sıfatı”ndan de münezzehtir!

469Tüm varlık, O’nun hayatı ile hayattadır.

469Hayat Sıfatı”nın zuhuru (“Ruhullah”)

470Evrenin hayatiyet vasfı

470
Kozmik Bilince göre bütün mevcûdat “Salt enerji”den ibarettir… Maddi varlıklar ise “Salt Enerji” dalgalarının yoğunlaşıp varlığa bürünmüş hâli! (Salt enerji, “elektromanyetik dalgalar” adıyla varlığa bürünüp, yoğunlaşır)

470Allah’ın Hayat Sıfatı”nın “Sistem”deki zuhur kaynağı->Güneş!

472Birim, algılamayla "hayat" bulur.

472"İLİM" SIFATI("El Aliym"->"İlim" özelliği sebebiyle sınırsız sonsuz her şeyi ve her boyutu, her yönüyle Bilen!)-(“Nokta”lar düzlemindeki ilmî, şuursal açılımlar-Sıfat mertebesindeki İlim-Allah'ın ilmî bakışı-Allah’ın kendine olan ilmi)

474İlgili Âyetler

474İlim sıfatı, "O"nundur!

502


Yüklə 1,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə