Consiliul Uniunii EuropeneYüklə 2,6 Mb.
səhifə16/20
tarix12.08.2018
ölçüsü2,6 Mb.
#70424
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

IT: Accesul la profesia de actuar - numai prin persoane fizice. Sunt permise asocierile profesionale (fără înregistrare) între persoane fizice.

IT: Autorizarea înființării de sucursale se face sub rezerva evaluării de către autoritățile de supraveghere.

IE: Dreptul de stabilire nu include crearea de reprezentanțe.

SK: Este necesară o autorizație pentru prestarea de servicii de asigurări. Cetățenii străini pot înființa o societate de asigurări cu sediul în Republica Slovacă sub forma unei societăți comerciale pe acțiuni și pot efectua operațiuni de asigurare prin filialele lor cu sediile sociale în Republica Slovacă în condițiile generale stabilite de legea asigurărilor. Operațiunile de asigurare cuprind activitatea de asigurare, inclusiv activitatea de brokeraj și de reasigurare.

Activitatea de intermediere care are drept scop încheierea unui contract de asigurare între un terț și societatea de asigurări poate fi prestată de către persoane fizice sau juridice cu domiciliul în Republica Slovacă pentru o societate de asigurare autorizată de Autoritatea de supraveghere în domeniul asigurărilor.

Contractul de intermediere care are ca scop încheierea unui contract de asigurare între un terț și societatea de asigurare poate fi încheiat de către o societate de asigurare din țară sau din străinătate numai după ce a fost autorizată de Autoritatea de supraveghere în domeniul asigurărilor.

Resursele financiare constituite din fonduri de asigurări specifice ale operatorilor de asigurări autorizați încasate din asigurarea și reasigurarea posesorilor de polițe cu reședința sau sediul social în Republica Slovacă trebuie depozitate într-o bancă rezidentă în Republica Slovacă și nu pot fi transferate în străinătate.

SE: Societățile de intermediere în asigurări neînregistrate în Suedia își pot stabili o prezență comercială numai printr-o sucursală.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

BG: Neobligatoriu în ceea ce privește alte servicii decât serviciile de reasigurări de viață și generale. Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile de intermedieri de asigurări și serviciile auxiliare asigurărilor, cum ar fi serviciile de consultanță, de actuariat, de evaluare a riscului și de soluționare a cererilor de despăgubire.

EL: Majoritatea membrilor consiliului de administrație al unei societăți stabilite în Grecia trebuie să fie resortisanți ai unuia dintre statele membre ale Comunității.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

AT: Conducerea unei sucursale trebuie să fie formată din două persoane fizice cu reședința în Austria.

BG: Neobligatoriu în ceea ce privește alte servicii decât serviciile de reasigurări de viață și generale. Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile de intermedieri de asigurări și serviciile auxiliare asigurărilor, cum ar fi serviciile de consultanță, de actuariat, de evaluare a riscului și de soluționare a cererilor de despăgubire.

DK: Agentul general al unei sucursale de asigurări trebuie să fi avut reședința în Danemarca în ultimii doi ani, cu excepția cazului în care este resortisant al unuia dintre statele membre ale Comunității. Ministrul comerțului și industriei poate acorda o derogare.

DK: Cerința privind reședința pentru manageri și membrii consiliului de administrație al unei societăți. Cu toate acestea, ministrul comerțului și industriei poate acorda o derogare de la această cerință. Derogarea se acordă în mod nediscriminatoriu.

IT: Cerința privind reședința pentru profesia de actuar.

B. Operațiuni bancare și alte servicii financiare (excluzând asigurările)

1. CZ: Nu există angajamente privind serviciile băncilor necentrale privind emisiunea de valută, tranzacțiile cu lingouri, brokerajul monetar, serviciile de decontare și compensare pentru produse derivate și serviciile de consiliere, intermediere și alte servicii financiare auxiliare privind aceste activități.

2. SK: Nu există angajamente privind tranzacțiile cu lingouri, brokerajul monetar și serviciile de intermediere.

(1) 1 BE: Este necesară stabilirea în Belgia pentru furnizarea de servicii de consiliere în investiții.

BG: Neobligatoriu, cu excepția furnizării și a transferului de informații financiare, a prelucrării de date financiare și a furnizării de programe informatice aferente de către prestatorii de alte servicii financiare și servicii de consultanță financiară: niciuna, cu excepția limitărilor și a condițiilor aferente utilizării rețelelor de telecomunicații enumerate în sectorul corespunzător din lista angajamentelor specifice cu privire la servicii.

IT: Neobligatoriu pentru „promotori di servizi finanziari” (vânzători de servicii financiare).

(1) BG: Neobligatoriu, cu excepția furnizării și a transferului de informații financiare, a prelucrării de date financiare și a furnizării de programe informatice aferente de către prestatorii de alte servicii financiare și servicii de consultanță financiară: Niciuna.

O parte a CE (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) își asumă angajamentele suplimentare incluse în „Angajamentele suplimentare asumate de o parte a CE” anexate.

CZ: Neobligatoriu în ceea ce privește tranzacționarea de valori mobiliare și de alte instrumente negociabile și active financiare, participarea la emisiuni de toate tipurile de titluri de valoare, gestionarea activelor și serviciile de decontare și de compensare de active financiare.

Niciuna, cu următoarea excepție:

numai băncile stabilite în Republica Cehă și sucursalele băncilor străine având o autorizație corespunzătoare pot:

 furniza servicii de depozite;

 tranzacționa active valutare;

 efectua plăți transfrontaliere, altele decât cele în numerar.

Permisul de schimb valutar eliberat de Banca Națională a Cehiei sau de Ministerul Finanțelor este necesar în cazul rezidenților cehi, alții decât băncile, pentru:

(a) deschiderea și finanțarea unui cont în străinătate de către rezidenții cehi;

(b) efectuarea plăților de capital în străinătate (cu excepția investițiilor directe străine);

(c) acordarea de credite și garanții financiare;

(d) operațiunile cu instrumente financiare derivate;

(e) achiziționarea de titluri de valoare străine, cu excepția cazurilor descrise în Legea privind schimbul valutar;

(f) emisiunea de titluri de valoare străine pentru tranzacții publice și private în Republica Cehă sau introducerea acestora pe piața internă.

IE: Pentru furnizarea de servicii de investiții sau de consultanță cu privire la investiții este necesară fie (I) o autorizație în Irlanda, care în mod normal cere ca entitatea să fie înregistrată sau să fie o societate de persoane sau un comerciant unic, având în fiecare din aceste cazuri sediul principal/social în Irlanda (autorizația poate să nu fie necesară în anumite cazuri, de exemplu în cazul în care un prestator de servicii dintr-o țară terță nu dispune de prezență comercială în Irlanda și serviciul nu este furnizat persoanelor private), fie (II) o autorizație într-un alt stat membru, în conformitate cu Directiva CE privind serviciile de investiții.

SK: Neobligatoriu în ceea ce privește tranzacționarea de valori mobiliare și de alte instrumente negociabile și active financiare, participarea la emisiuni de toate tipurile de titluri de valoare, gestionarea activelor și serviciile de decontare și de compensare de active financiare.

Niciuna, cu următoarele excepții:

(i) Serviciile de depozit sunt limitate la băncile locale și la sucursalele băncilor străine în Republica Slovacă.

(ii) Numai băncile naționale autorizate, sucursalele băncilor străine din Republica Slovacă și persoanele autorizate să efectueze schimb valutar pot efectua tranzacții cu active valutare. Numai membrii bursei de valori pot face tranzacții la Bursa de Valori din Bratislava. Rezidenții pot tranzacționa fără limitări la RM-System Slovakia, iar nerezidenții doar prin dealeri de titluri de valoare.

(iii) Plățile transfrontaliere, altele decât cele în numerar, se pot efectua numai de către bănci naționale autorizate și sucursale ale băncilor străine din Republica Slovacă.

Autorizația de schimb valutar emisă de Banca Națională a Slovaciei este necesară pentru:

(a) deschiderea unui cont în străinătate de către un rezident slovac altul decât banca, cu excepția persoanelor fizice, pe perioada șederii în străinătate;

(b) efectuarea plăților de capital în străinătate;

(c) obținerea de credite financiare de la un nerezident cu activități de schimb valutar; cu excepția creditelor din străinătate acceptate de rezidenți cu o perioadă de rambursare de peste 3 ani și a împrumuturilor acordate între persoane fizice pentru activități necomerciale.

(v) Exportul și importul de valută slovacă și valută străină în numerar care depășesc valoarea de 150 SKK și de lingouri sunt supuse cerinței de raportare.

(vi) Autorizația de schimb valutar sau licența acordată de autoritățile de schimb valutar este necesară pentru un depozit de active financiare constituit de rezidenți în străinătate.

(vii) Numai entitățile de schimb valutar stabilite în Republica Slovacă pot acorda și obține garanții și pasive conform limitelor și prevederilor stabilite de Banca Națională a Slovaciei.

(2) 1 BG: Neobligatoriu, cu excepția furnizării și a transferului de informații financiare, a prelucrării de date financiare și a furnizării de programe informatice aferente de către prestatorii de alte servicii financiare și servicii de consultanță financiară: niciuna, cu excepția celor specificate la punctul (1) de mai sus.

(2) BG: Neobligatoriu, cu excepția furnizării și a transferului de informații financiare, a prelucrării de date financiare și a furnizării de programe informatice aferente de către prestatorii de alte servicii financiare și servicii de consultanță financiară: Niciuna.

CZ: Neobligatoriu în ceea ce privește gestionarea activelor.

Niciuna, cu următoarea excepție:

numai băncile stabilite în Republica Cehă și sucursalele băncilor străine având o autorizație corespunzătoare pot:

 furniza servicii de depozite;

tranzacționa active valutare;

efectua plăți transfrontaliere, altele decât cele în numerar.

Permisul de schimb valutar eliberat de Banca Națională a Cehiei sau de Ministerul Finanțelor este necesar în cazul rezidenților cehi, alții decât băncile, pentru:

(a) deschiderea și finanțarea unui cont în străinătate de către rezidenții cehi;

(b) efectuarea plăților de capital în străinătate (cu excepția investițiilor directe străine);

(c) acordarea de credite și garanții financiare;

(d) operațiunile cu instrumente financiare derivate;

(e) achiziționarea de titluri de valoare străine, cu excepția cazurilor descrise în Legea privind schimbul valutar;

(f) emisiunea de titluri de valoare străine pentru tranzacții publice și private în Republica Cehă sau introducerea acestora pe piața internă.

FI: Plățile efectuate de entitățile guvernamentale (cheltuieli) se transmit prin Sampo Bank Ltd. Ministerul de Finanțe poate acorda derogări de la această cerință, din motive speciale.

SK: Neobligatoriu în ceea ce privește gestionarea activelor.

Niciuna, cu următoarele excepții:

(i) Serviciile de depozit sunt limitate la băncile locale și la sucursalele băncilor străine în Republica Slovacă.

(ii) Numai băncile naționale autorizate, sucursalele băncilor străine din Republica Slovacă și persoanele autorizate să efectueze schimb valutar pot efectua tranzacții cu active valutare. Numai membrii bursei de valori pot face tranzacții la Bursa de Valori din Bratislava. Rezidenții pot tranzacționa fără limitări la RM-System Slovakia, iar nerezidenții doar prin dealeri de titluri de valoare.

(iii) Plățile transfrontaliere, altele decât cele în numerar, se pot efectua numai de către bănci naționale autorizate și sucursale ale băncilor străine din Republica Slovacă.

(iv) Este necesară o autorizație de schimb valutar emisă de Banca Națională a Slovaciei pentru:

(a) deschiderea unui cont în străinătate de către un rezident slovac altul decât banca, cu excepția persoanelor fizice, pe perioada șederii în străinătate;

(b) efectuarea plăților de capital în străinătate;

(c) obținerea de credite financiare de la un nerezident cu activități de schimb valutar; cu excepția creditelor din străinătate acceptate de rezidenți cu o perioadă de rambursare de peste 3 ani și a împrumuturilor acordate între persoane fizice pentru activități necomerciale.

(v) Exportul și importul de valută slovacă și valută străină în numerar care depășesc valoarea de 150 SKK și de lingouri sunt supuse cerinței de raportare.

(vi) Autorizația de schimb valutar sau licența acordată de autoritățile de schimb valutar este necesară pentru un depozit de active financiare constituit de rezidenți în străinătate.

(vii) Numai entitățile de schimb valutar stabilite în Republica Slovacă pot acorda și obține garanții și pasive conform limitelor și prevederilor stabilite de Banca Națională a Slovaciei.

(3) Toate statele membre:

 stabilirea unei societăți de gestionare specializate este necesară pentru desfășurarea activităților de gestionare a fondurilor de investiții și a societăților de plasament;

 numai firmele cu sediul social în Comunitate pot acționa ca depozitare ale activelor fondurilor de investiții.

(3) BG: Pentru serviciile bancare enumerate mai jos:

 acceptarea de depozite și de alte fonduri rambursabile de la public.

 acordarea de credite, ca de exemplu credite de consum, credite ipotecare, factoring și finanțarea tranzacțiilor comerciale;

 servicii de plată și de transfer de bani;

 garanții, excluzând garanțiile Trezoreriei statului;

 leasing financiar:

Niciuna, cu excepția mențiunilor din coloana privind accesul pe piață.

BG: Pentru serviciile bancare enumerate mai jos:

 acceptarea de depozite și de alte fonduri rambursabile de la public.

 acordarea de credite, ca de exemplu credite de consum, credite ipotecare, factoring și finanțarea tranzacțiilor comerciale;

 servicii de plată și de transfer de bani;

 garanții, excluzând garanțiile Trezoreriei statului;

 leasing financiar:

Băncile străine care intenționează să se stabilească în Republica Bulgaria trebuie să fie autorizate corespunzător în temeiul legislației interne a acestora și trebuie să nu le fie interzis să desfășoare activități bancare în țara lor de origine și în țările în care își desfășoară activitatea. Neobligatoriu în ceea ce privește «caisses populaires» (casele populare).

BG: Pentru „Alte servicii financiare”, enumerate mai jos:

 participarea la emisiunea de titluri de valoare, inclusiv subscrierea de titluri de valoare, excluzând obligațiunile de trezorerie;

 tranzacționarea, în nume propriu sau al clienților, de valori mobiliare;

 gestionarea activelor (excluzând gestionarea fondurilor de pensii):

Niciuna, cu excepția mențiunilor din coloana privind accesul pe piață.

Achiziționarea, directă sau indirectă, de acțiuni care reprezintă 5 % sau mai mult din drepturile de vot ale unei bănci înființate este condiționată de acordarea unei autorizații de către Banca Națională a Bulgariei.

SE: Fondatorul unei societăți bancare trebuie să fie o persoană fizică cu reședința în Spațiul Economic European sau o bancă străină. Fondatorul unei bănci de economii trebuie să fie o persoană fizică cu reședința în Spațiul Economic European.

Criteriile de autorizare sunt prudențiale și respectă obligațiile de la articolele XVI și XVII din GATS.

Achiziționarea, directă sau indirectă, de către o bancă a unei participări într-o întreprindere alta decât financiară de mai mult de 10 procente din capitalul întreprinderii în cauză este condiționată de aprobarea Băncii Naționale a Bulgariei.

Se poate acorda statutul de prestatori exclusivi de servicii privind serviciile de depozit și de transfer monetar furnizate instituțiilor publice finanțate de la buget.

Condiția privind domiciliul în ceea ce îi privește pe directorii executivi ai organismului de conducere care acționează în numele băncii.

BG: Pentru „Alte servicii financiare”, enumerate mai jos:

 participarea la emisiunea de titluri de valoare, inclusiv subscrierea de titluri de valoare, excluzând obligațiunile de trezorerie;

 tranzacționarea, în nume propriu sau al clienților, de valori mobiliare;

 gestionarea activelor (excluzând gestionarea fondurilor de pensii):

Restricționat pentru intermediarii de investiții, societățile de investiții și bursele de valori înființate ca societăți comerciale pe acțiuni autorizate de Comisia de supraveghere financiară (CSF). Acordarea autorizației corespunzătoare este condiționată de îndeplinirea cerințelor de gestionare și a celor de ordin tehnic, precum și a cerințelor legate de protecția investitorilor.

Bursa de valori JSC:

Condiții privind capitalul minim (100 000 BGN); cel puțin 2/3 din capital trebuie să fie distribuit între instituții financiare (societăți de asigurare, instituții financiare, intermediari de investiții); un plafon de 5 % din capitalul bursei pentru participarea directă sau indirectă a unui acționar.

Intermediari de investiții:

Niciuna pentru activitățile de intermediere a investițiilor desfășurate pe teritoriul Republicii Bulgaria, cu excepția cazului în care Comisia de Supraveghere Financiară (CSF) a acordat o autorizare în sens contrar.

Condiția apartenenței la bursa de valori pentru efectuarea de tranzacții cu titluri de valoare la o bursă de valori. Apartenența unui intermediar este limitată la o singură bursă de valori numai în Bulgaria.

Societăți de investiții:

O societate de investiții nu poate desfășura activitățile unei bănci, ale unei societăți de asigurare sau ale unui intermediar de investiții.

BG: Pentru furnizarea și transferul de informații financiare, pentru prelucrarea de date financiare și furnizarea de programe de calculator aferente de către furnizorii de alte servicii financiare și de servicii de consultanță financiară: niciuna, cu excepția celor specificate la punctul (1) de mai sus.

CZ: Niciuna, cu următoarea excepție:

Serviciile bancare pot fi furnizate doar de bănci stabilite în Republica Cehă sau de sucursale ale unor bănci străine autorizate de Banca Națională a Cehiei de comun acord cu Ministerul Finanțelor.

Serviciile de credit ipotecar pot fi furnizate numai de băncile stabilite în Cehia.

Băncile pot fi stabilite numai ca societăți pe acțiuni. Achiziționarea de acțiuni ale băncilor existente este supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a Cehiei.

Titlurile de valoare pot fi tranzacționate public numai în cazul în care s-a acordat autorizația relevantă și a fost aprobat prospectul privind titlul de valoare.

Stabilirea și activitățile dealerilor de titluri de valoare, ale brokerilor, ale bursei de valori sau ale organizatorilor unei piețe extrabursiere, ale societăților de investiții și ale fondurilor de investiții necesită o autorizație care se acordă pe bază de calificări, integritate morală, cerințe în materie de gestionare și cerințe materiale.

Serviciile de decontare și compensare pentru toate tipurile de plăți sunt monitorizate și examinate de Banca Națională a Cehiei pentru a se asigura funcționarea corectă și rentabilă a acestora.

DK: Instituțiile financiare se pot angaja în tranzacții cu titluri de valoare la Bursa de valori din Copenhaga numai prin filiale înființate în Danemarca.

FI: Cel puțin jumătate din fondatori, membrii consiliului de administrație și consiliului de supraveghere, delegații, directorul general, titularul procurii și persoana împuternicită să semneze în numele instituției de credit trebuie să aibă reședința în Spațiul Economic European, cu excepția cazului în care Ministerul de Finanțe acordă o derogare de la această cerință. Cel puțin unul dintre auditori trebuie să aibă reședința în Spațiul Economic European.

FI: Brokerul (persoană fizică) pe piața instrumentelor derivate trebuie să aibă reședința în Spațiul Economic European. Se pot acorda derogări de la această cerință în condițiile stabilite de Ministerul Finanțelor.

FI: Plățile efectuate de entitățile guvernamentale (cheltuieli) se transmit prin Sampo Bank Ltd. Ministerul de Finanțe poate acorda derogări de la această cerință, din motive speciale.

EL: Pentru stabilirea și operarea sucursalelor, o sumă minimă de valută străină trebuie importată, schimbată în EUR și păstrată în Grecia pe întreaga perioadă în care o bancă străină continuă să funcționeze în Grecia:

 în cazul a până la patru (4) sucursale, această sumă minimă este egală cu jumătate din suma minimă a capitalului social necesar pentru înregistrarea în Grecia a unei instituții de credit;

 pentru operarea unui număr suplimentar de sucursale, suma minimă a capitalului trebuie să fie egală cu capitalul social minim necesar pentru ca o instituție de credit să fie înregistrată în Grecia.

IT: La furnizarea serviciilor de vânzări la domiciliu, intermediarii trebuie să folosească vânzători autorizați de servicii financiare, având reședința pe teritoriul unui stat membru al Comunităților Europene.

IT: Reprezentanțele intermediarilor străini nu pot desfășura activități care au ca obiectiv furnizarea de servicii de investiții.

IT: IT:Serviciile de compensare, inclusiv faza decontării finale, pot fi furnizate numai de entitățile autorizate în mod corespunzător și sub supravegherea Băncii Italiei, de comun acord cu Consob.

IT: Oferta publică de titluri de valoare poate fi făcută numai de către entitățile autorizate în mod corespunzător.

IT: Serviciile centralizate de depozit, custodie și administrare pot fi furnizate numai de entitățile autorizate în mod corespunzător și sub supravegherea Consob, de comun acord cu Banca Italiei.

IT: În cazul organismelor de plasament colectiv, altele decât OPCVM, armonizate în temeiul Directivei 85/611/CEE, administratorul de active/depozitarul trebuie să fie înregistrat în Italia sau într-un alt stat membru al Comunității Europene, fiind stabilit printr-o sucursală în Italia. Numai băncile, societățile de asigurare și societățile de investiții în titluri de valoare cu sediul social în Comunitate pot desfășura activități de gestionare a fondurilor de pensii. Societățile de administrare (fonduri cu capital fix și fonduri de investiții imobiliare) trebuie, de asemenea, să fie înregistrate în Italia.

IE: În cazul organismelor de plasament constituite ca fonduri de investiții și societăți cu capital variabil (altele decât organisme de plasament colectiv în valori mobiliare transferabile, OPCVM), administratorul de active/ depozitarul și societatea de gestionare trebuie să fie înregistrate în Irlanda sau într-un alt stat membru al Comunității. În cazul unei societăți în comandită simplă pentru investiții, cel puțin un partener trebuie să fie înregistrat în Irlanda.

IE: Pentru a deveni membru al unei burse de valori din Irlanda, o entitate trebuie fie (I) să fie autorizată în Irlanda, ceea ce impune înregistrarea sau să fie o asociație de persoane, cu sediul central/social în Irlanda, fie (II) să fie autorizată într-un alt stat membru în conformitate cu Directiva CE privind serviciile de investiții.

IE: Pentru furnizarea de servicii de investiții sau de consultanță cu privire la investiții este necesară fie (I) o autorizație în Irlanda, pentru care de regulă este nevoie ca entitatea să fie înregistrată sau să fie o asociație de persoane sau un comerciant unic, în fiecare din aceste cazuri cu sediul central/social în Irlanda (autoritatea de supraveghere poate autoriza și sucursale ale entităților din țări terțe), fie (II) o autorizație într-un alt stat membru, în conformitate cu Directiva CE privind serviciile de investiții.

PT: Pentru stabilirea băncilor din afara CE este necesară o autorizație, care este emisă de la caz la caz de ministrul de finanțe. Stabilirea trebuie să contribuie la creșterea eficacității sistemului bancar național sau să producă efecte semnificative asupra internaționalizării economiei portugheze.

PT: Serviciile de capital de risc nu pot fi furnizate de către sucursale ale unor societăți de capital de risc cu sediul central într-o țară din afara CE. Gestionarea fondurilor de pensii poate fi realizată numai de societăți înregistrate în Portugalia și de societăți de asigurare stabilite în Portugalia și autorizate să presteze servicii de asigurare de viață.

SK: Serviciile bancare pot fi furnizate numai de bănci locale sau de sucursale ale băncilor străine autorizate de Banca Națională a Slovaciei cu acordul Ministerului de Finanțe. Autorizația se acordă pe baza criteriilor privind, în special, capitalul de dotare (puterea financiară), calificările profesionale, integritatea și competența gestionării activităților bancare avute în vedere. Băncile sunt entități juridice înregistrate în Republica Slovacă, constituite sub formă de societăți comerciale pe acțiuni sau instituții financiare publice (de stat).

Pentru achiziționarea de acțiuni prin care se exprimă un interes față de capitalul social al băncii comerciale existente care depășește limita stabilită este necesară aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Slovaciei.

În Republica Slovacă, se pot presta servicii de investiții doar de bănci, societăți de investiții, fonduri de investiții și dealeri de titluri de valoare care au forma juridică de societate comercială pe acțiuni cu capital social conform legislației. Societățile străine de investiții trebuie să obțină autorizarea Ministerului Finanțelor pentru a vinde titluri de valoare sau certificate de investiții pe teritoriul Republicii Slovace, conform legislației. Pentru emisiunea de titluri de creanță este necesară o autorizație din partea Ministerului Finanțelor, indiferent dacă emisiunea are loc în țară sau în străinătate.

Titlurile de valoare pot fi emise și tranzacționate doar după ce se obține aprobarea Ministerului Finanțelor pentru tranzacționare publică în conformitate cu Legea privind titlurile de valoare. Activitățile dealerilor de titluri de valoare, ale brokerilor sau ale organizatorilor unei piețe extrabursiere sunt condiționate de obținerea unei autorizații din partea Ministerului Finanțelor. Serviciile de compensare și regularizare pentru toate tipurile de plăți sunt reglementate de Banca Națională a Slovaciei.

Serviciile de decontare și compensare legate de schimbarea proprietății fizice a titlurilor de valoare sunt înregistrate la Centrul titlurilor de valoare (Casa de compensare și regularizare a titlurilor de valoare). Centrul titlurilor de valoare poate asigura numai transferuri în conturile deținute de proprietarii de titluri de valoare. Compensarea și decontarea parțială în numerar se realizează prin Casa de Decontări și Compensări Bancare (al cărei acționar principal este Banca Națională a Slovaciei) pentru Bursa de Valori din Bratislava, societate pe acțiuni, sau prin contul Jumbo pentru RM-System Slovakia.

SE: Societățile neînregistrate în Suedia își pot stabili o prezență comercială numai printr-o sucursală, iar în cazul băncilor - și printr-o reprezentanță.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

BG: Pentru serviciile bancare enumerate mai jos:

 acceptarea de depozite și de alte fonduri rambursabile de la public.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

IT: Cerința privind reședința pentru „promotori di servizi finanziari” (vânzători de servicii financiare).

 acordarea de credite, ca de exemplu credite de consum, credite ipotecare, factoring și finanțarea tranzacțiilor comerciale;

 servicii de plată și de transfer de bani;

 garanții, excluzând garanțiile Trezoreriei statului;

 leasing financiar:

Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor la punctul (3) de mai sus.

FR: Sociétés d'investissement à capital fixe: condiția deținerii cetățeniei pentru președintele consiliului de administrație, directorii generali și cel puțin două treimi din administratori și, de asemenea, în cazul în care societatea de tranzacționare de titluri de valoare are un consiliu sau un comitet de supraveghere, pentru membrii acestui comitet sau pentru directorul general al acestuia și pentru cel puțin două treimi din membrii consiliului de supraveghere.

EL: Instituțiile de credit ar trebui să numească cel puțin două persoane responsabile de funcționarea instituției. Aceste persoane trebuie să aibă reședința în Grecia.

II.2. ANGAJAMENTE SPECIFICE PRIVIND SERVICIILE FINANCIARE (partea a doua)

1. Angajamentele privind serviciile financiare din cealaltă parte a CE (CY, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO și SI) sunt incluse în secțiunea următoare.

2. CY: Serviciile și produsele financiare nereglementate și admiterea pe piață a noilor servicii sau produse financiare pot fi supuse existenței sau introducerii unui cadru de reglementare care să aibă ca scop realizarea obiectivelor menționate la articolul 125.

3. CY: Din cauza controalelor valutare existente în Cipru:


  • rezidenților nu li se permite să achiziționeze servicii bancare care pot implica transferul de fonduri în străinătate când se află fizic în străinătate;

  • împrumuturile către nerezidenți/străini sau societățile controlate de nerezidenți necesită aprobarea Băncii Centrale;

  • achiziționarea de titluri de valoare de către nerezidenți necesită, de asemenea, aprobarea Băncii Centrale;

  • tranzacțiile cu valută pot fi efectuate numai prin băncile cărora li s-a acordat statutul de „dealer autorizat” de către Banca Centrală.

4. HR: Activitățile de asigurare și cele bancare trebuie efectuate de societăți cu statut juridic separat. În plus, spre deosebire de activitățile de asigurare, băncilor le este permis să participe direct la activități legate de tranzacționarea titlurilor de valoare.

5. MT: Pentru angajamentele incluse la modul 3, legislația privind controlul schimbului valutar le permite nerezidenților care doresc să furnizeze orice servicii prin înregistrarea unei societăți locale să facă acest lucru cu condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Centrale a Maltei. Societățile cu participarea unor persoane juridice sau fizice nerezidente necesită un capital social minim de 10 000 de lire malteze din care 50 % trebuie vărsat. Procentul de capital social deținut de nerezidenți trebuie plătit cu fonduri provenite din străinătate. Societățile cu participarea nerezidenților trebuie să depună o cerere de autorizare la Ministerul Finanțelor pentru a dobândi un sediu conform legislației aplicabile.

6. MT: Pentru angajamentele incluse la modul 4, cerințele prevăzute de legislația și de reglementările malteze privind intrarea, șederea, achiziționarea de bunuri imobile, munca și măsurile de asigurare socială continuă să se aplice, inclusiv reglementările privind perioada de ședere, salariile minime și contractele colective de salarizare. Acordarea permiselor de intrare, de muncă și de ședere este la latitudinea guvernului maltez.

7. RO: Stabilirea și activitatea societăților de asigurare și reasigurare sunt condiționate de obținerea unei autorizații din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din România.

8. RO: Stabilirea și activitatea societăților bancare sunt condiționate de obținerea unei autorizații din partea Băncii Naționale a României. Nu există restricții în ceea ce privește stabilirea unei bănci străine în România, cu excepția celei privind respectarea măsurilor prudențiale instituite de Banca Națională a României.

9. RO: Stabilirea și activitatea entităților care au legătură cu piața titlurilor de valoare (persoane fizice sau juridice, după caz) sunt condiționate de obținerea unei autorizații din partea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din România (CNVM).

10. RO: După stabilirea unei prezențe comerciale, instituțiile financiare efectuează tranzacții cu rezidenții numai în moneda națională a României.

11. SI: Acceptarea pe piață a noilor servicii sau produse financiare poate fi supusă condiției existenței unui cadru de reglementare destinat realizării obiectivelor menționate la articolul 125 și conformității cu acesta.

12. SI: Ca regulă generală și în mod nediscriminatoriu, instituțiile financiare înregistrate în Republica Slovenia trebuie să adopte o formă juridică specifică.

13. SI: Activitățile de asigurare și cele bancare trebuie efectuate de furnizori de servicii financiare cu statut juridic separat.

14. SI: Serviciile de investiții pot fi furnizate numai prin intermediul băncilor și al firmelor de investiții.

A. Servicii de asigurare și servicii conexe asigurărilor

1. EE: Nu există angajamente privind serviciile obligatorii de securitate socială.

2. LV: punctul (i), punctul (ii) subpunctul (3): Ca regulă generală și în mod nediscriminatoriu, instituțiile de asigurare înregistrate în Letonia trebuie să adopte o formă juridică specifică.

3. LV: punctul (iii) subpunctul (3): Intermediarul nu poate fi decât persoană fizică (nu există nicio cerință privind cetățenia) și poate furniza servicii în numele unei societăți de asigurare care are o autorizație din partea Autorității de supraveghere în domeniul asigurărilor din Letonia.

4. LT: Toate subsectoarele. Societăților de asigurare nu li se permite să furnizeze atât asigurări de viață, cât și asigurări generale. Pentru cele două tipuri de la literele (a) și (b) este necesară o înregistrare separată.

(i) Asigurări directe (inclusiv coasigurări):

(a) de viață

(b) generale

(1) CY:


Asigurare de viață (inclusiv intermediere):

Un asigurător poate oferi servicii de asigurare de viață în Republica Cipru doar dacă este autorizat ca asigurător de către inspectorul general în materie de asigurări, în conformitate cu legislația privind societățile de asigurare.

(1) CY, EE, LV, LT: Niciuna.

MT:


Asigurare de viață, asigurare generală, precum și reasigurare și retrocesiune: Niciuna.

Intermediere în domeniul asigurărilor și servicii auxiliare asigurărilor: Neobligatoriu.

(ii) Servicii de reasigurare și retrocesiune

Asigurare generală (inclusiv intermediere):

Un asigurător poate oferi servicii de asigurare generală (exceptând cele maritime, aeriene și de tranzit) în Republica Cipru doar dacă este autorizat ca asigurător de către inspectorul general în materie de asigurări, în conformitate cu legislația privind societățile de asigurare.

PL: Neobligatoriu, cu excepția serviciilor de reasigurare, de retrocesiune și asigurare a mărfurilor în comerțul internațional.

RO: Neobligatoriu, cu excepția reasigurării și a retrocesiunii.

(iii) Intermediere în domeniul asigurărilor, de exemplu brokeraj și reprezentare

RO: Fără angajamente.

Reasigurare și retrocesiune (inclusiv intermediere):

Orice societate de reasigurare străină aprobată (pe baza unor criterii prudențiale) de către inspectorul general în materie de asigurări poate oferi servicii de reasigurare sau retrocesiune societăților de asigurare înregistrate și autorizate în Cipru.

Servicii auxiliare asigurărilor: Niciuna.

EE: Niciuna.

SI:


Asigurări maritime, aeriene și de transport, intermediere în domeniul asigurărilor și servicii auxiliare asigurărilor: Niciuna.

Asigurare de viață, asigurare generală (cu excepția asigurărilor maritime, aeriene și de transport) și reasigurare și retrocesiune: Neobligatoriu.

(iv) Servicii auxiliare asigurărilor, cum ar fi consultanța, serviciile actuariale, evaluarea riscului și serviciile de soluționare a cererilor de despăgubire

HR: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile de asigurare directă și de intermediere a asigurărilor directe, cu excepția:

(a) asigurărilor de viață: pentru furnizarea de asigurări de viață persoanelor străine care locuiesc în Croația;

(b) asigurărilor generale: pentru furnizarea de asigurări generale persoanelor străine care locuiesc în Croația, altele decât cele de răspundere auto;

(c) sectorului maritim, sectorului aerian, sectorului transporturilor.

LV:


Asigurare de viață, asigurare generală și intermediere în domeniul asigurărilor: Neobligatoriu.

Reasigurare și retrocesiune și servicii auxiliare asigurărilor: Niciuna.

LT:

Asigurare de viață, asigurare generală (cu excepția asigurărilor maritime și aeriene) și intermediere în domeniul asigurărilor: Neobligatoriu.Asigurări maritime și aeriene, reasigurare și retrocesiune și servicii auxiliare asigurărilor: Niciuna.

MT:


Asigurări maritime, aeriene și de transport, reasigurare și retrocesiune, precum și intermediere în domeniul asigurărilor: Niciuna.

Asigurare de viață, asigurare generală (cu excepția asigurărilor maritime, aeriene și de transport), reasigurare și retrocesiune (cu excepția reasigurării maritime, aeriene și de transport) și servicii auxiliare asigurărilor:

Neobligatoriu.

PL: Neobligatoriu, cu excepția serviciilor de reasigurare, de retrocesiune și asigurare a mărfurilor în comerțul internațional.

RO:

Asigurare de viață, asigurare generală și servicii auxiliare asigurărilor: Neobligatoriu.Reasigurare și retrocesiune: Reasigurarea pe piața internațională este permisă numai în cazul în care riscul reasigurat nu poate fi plasat pe piața internă.

SI:


Asigurări maritime, aeriene și de transport:

Activitățile de asigurare furnizate de instituții de asigurări mutuale sunt limitate la societățile înregistrate în Republica Slovenia.

Asigurare de viață, asigurare generală (cu excepția asigurărilor maritime, aeriene și de transport), reasigurare și retrocesiune, intermediere în domeniul asigurărilor și servicii auxiliare asigurărilor: neobligatoriu.

(2) CY, EE, LV, LT: Niciuna.

HR: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile de asigurare directă și de intermediere a asigurărilor directe, cu excepția:

(a) asigurărilor de viață: pentru capacitatea persoanelor străine care au reședința în Croația de a obține asigurări de viață;

(b) asigurărilor generale:

(i) pentru capacitatea persoanelor străine care au reședința în Croația de a obține asigurări generale, altele decât asigurările de răspundere civilă auto;

(2) CY, EE, LV, LT: Niciuna.

MT:


Asigurare de viață, asigurare generală, precum și reasigurare și retrocesiune: niciuna.

Intermediere în domeniul asigurărilor și servicii auxiliare asigurărilor: neobligatoriu.

PL: Neobligatoriu, cu excepția serviciilor de reasigurare, de retrocesiune și asigurare a mărfurilor în comerțul internațional.

RO: Neobligatoriu, cu excepția reasigurării și a retrocesiunii.

SI:

Asigurări maritime, aeriene și de transport, reasigurare și retrocesiune, intermediere în domeniul asigurărilor și servicii auxiliare asigurărilor: Niciuna.(ii) asigurări personale sau de bunuri care nu sunt disponibile în Republica Croația; - societăți care achiziționează asigurări în străinătate în legătură cu lucrări de investiții din străinătate, inclusiv cu echipamentele destinate acelor lucrări; pentru asigurarea restituirii împrumuturilor străine (asigurare colaterală); - asigurarea personală și a bunurilor întreprinderilor deținute integral și a asociațiilor în participațiune care desfășoară o activitate economică într-o țară străină, dacă este în conformitate cu reglementările din țara respectivă sau este obligatorie prin înregistrarea acesteia; - nave aflate în construcție și reparații generale, dacă acest fapt este stipulat în contractul încheiat cu clientul străin (cumpărătorul);

(c) sectorului maritim, sectorului aerian, sectorului transporturilor.

MT:

Asigurare de viață, asigurare generală, precum și reasigurare și retrocesiune: Niciuna.Intermediere în domeniul asigurărilor și servicii auxiliare asigurărilor: Neobligatoriu.

PL: Neobligatoriu, cu excepția serviciilor de reasigurare, de retrocesiune și asigurare a mărfurilor în comerțul internațional.

RO:

Asigurare de viață, asigurare generală și servicii auxiliare asigurărilor: neobligatoriu.Reasigurare și retrocesiune: Reasigurarea pe piața internațională se poate face numai în cazul în care riscul reasigurat nu poate fi plasat pe piața internă.

SI:


Asigurări maritime, aeriene și de transport:

Activitățile de asigurare furnizate de instituții de asigurări mutuale sunt limitate la societățile înregistrate în Republica Slovenia.

Asigurare de viață și asigurare generală (cu excepția asigurărilor maritime, aeriene și de transport): Neobligatoriu.

Reasigurare și retrocesiune:

Societățile de reasigurare din Republica Slovenia au prioritate la încasarea primelor de asigurare.

Asigurare de viață și asigurare generală (cu excepția asigurărilor maritime, aeriene și de transport): Neobligatoriu.

În cazul în care aceste societăți nu pot uniformiza toate riscurile, acestea pot fi reasigurate și retrocesionate în străinătate. (Niciuna odată cu adoptarea noii legi privind societățile de asigurare.)

Intermediere în domeniul asigurărilor și servicii auxiliare asigurărilor: Niciuna.

(3) CY:

Asigurare de viață și asigurare generală (inclusiv intermediere):Un asigurător îți poate desfășura activitatea în sau din interiorul Republicii Cipru doar dacă este autorizat de către inspectorul general în materie de asigurări conform legislației privind societățile de asigurare.

Societățile străine de asigurări pot funcționa în Republica Cipru numai prin stabilirea unei sucursale sau a unei agenții. Asigurătorul străin trebuie să fie autorizat să funcționeze în țara de origine înainte de a fi autorizat să înființeze o sucursală sau o agenție.

Pentru participarea nerezidenților în societățile de asigurare înregistrate în Republica Cipru este necesară aprobarea prealabilă a Băncii Centrale.

(3) CY, LV, LT, MT, PL, RO: Niciuna.

EE:

Asigurare de viață și generală:Niciuna, cu următoarea excepție: organismul de conducere al unei societăți de asigurare pe acțiuni cu capital străin poate cuprinde cetățeni din țări străine proporțional cu capitalul străin, însă nu mai mult de jumătate dintre membrii organismului de conducere: directorul unei filiale sau al unei societăți independente trebuie să aibă reședința permanentă în Estonia.

Reasigurare și retrocesiune și servicii auxiliare asigurărilor: Niciuna.

Reasigurare și retrocesiune (inclusiv intermediere):

O societate nu poate funcționa ca reasigurător în Republica Cipru decât dacă este autorizată de către inspectorul general de asigurări.

Investițiile nerezidenților în societățile de reasigurare necesită aprobarea prealabilă a Băncii Centrale. Cota participării străine la capitalul societăților de reasigurare locale este stabilită de la caz la caz. În prezent nu există societăți de reasigurare locale.

Servicii auxiliare asigurărilor: Niciuna.

SI:

Asigurare de viață, asigurare generală, precum și reasigurare și retrocesiune: Niciuna.Intermediere în domeniul asigurărilor și servicii auxiliare asigurărilor:

Persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent trebuie să aibă reședința în Republica Slovenia.

EE, HR, LV, LT: Niciuna

PL: Constituirea sub forma unei societăți pe acțiuni sau a unei sucursale după obținerea unei autorizații.

Nu se pot investi în străinătate mai mult de 5 % din fondurile de asigurare.

O persoană care prestează activități de intermediere în domeniul asigurărilor trebuie să dețină o autorizație. Este necesară constituirea locală pentru intermediarii de asigurări.

RO:

Asigurare de viață: Stabilirea societăților cu participare străină este permisă numai în parteneriat cu persoane juridice sau fizice române.Reprezentanții societăților străine și ai asociațiilor de asigurători străini au dreptul de a încheia contracte de asigurare numai cu persoane juridice sau fizice străine.

Asigurare generală: Stabilirea societăților și a agențiilor de intermediere cu participare străină este permisă numai în parteneriat cu persoane juridice sau fizice române.

Reprezentanții societăților străine și ai asociațiilor de societăți de asigurare străine au dreptul de a încheia contracte de asigurare numai cu persoane juridice sau fizice străine și pentru bunurile acestora.

Reasigurare și retrocesiune: Stabilirea societăților cu participare străină este permisă numai în parteneriat cu persoane juridice sau fizice române.

Servicii auxiliare asigurărilor: Stabilirea societăților și a agențiilor de intermediere cu participare străină este permisă numai în parteneriat cu persoane juridice sau fizice române.

Agențiile de intermediere nu au dreptul de a încheia contracte de asigurare pentru societăți de asigurare străine cu persoane fizice sau juridice române sau pentru bunurile lor.

Reprezentanții societăților străine și ai asociațiilor de societăți de asigurare străine au dreptul de a încheia numai următoarele tipuri de contracte de asigurare:

(a) contracte de asigurare și reasigurare cu persoane juridice și fizice străine sau pentru bunurile acestora;

(b) contracte de reasigurare cu societăți de asigurare, societăți de asigurare-reasigurare și societăți de reasigurare românești.

SI:


Asigurare de viață și generală:

stabilirea se face sub rezerva unei autorizații eliberate de Ministerul Finanțelor. Persoanele străine pot înființa o societate de asigurare numai ca asociație în participațiune cu o persoană locală, în care participarea persoanelor străine este limitată la 99 %.

Limita privind participarea străină maximă se abrogă odată cu adoptarea noii Legi privind societățile de asigurare.

O persoană străină poate achiziționa sau mări numărul de acțiuni deținute într-o societate națională de asigurări sub rezerva aprobării prealabile a Ministerului Finanțelor.

La emiterea unei autorizații sau a unei aprobări pentru achiziționarea de acțiuni într-o societate de asigurări locală, Ministerul Finanțelor ia în considerare următoarele criterii:

 dispersarea proprietății acțiunilor și existența unor acționari din țări diferite;

 furnizarea de noi produse de asigurare și transferul de cunoștințe specifice conexe, atunci când investitorul străin este o societate de asigurări.

Neobligatoriu în ceea ce privește participarea străină în cazul societăților de asigurări în curs de privatizare.

Pot fi membre ale instituției de asigurări mutuale numai societăți stabilite în Republica Slovenia și persoane fizice locale.

Reasigurare și retrocesiune:

Participarea străină în societatea de reasigurare nu poate depăși cota de capital care permite controlul. (Niciuna, cu excepția sucursalelor, la adoptarea noii legi privind societățile de asigurare).

Intermediere în domeniul asigurărilor și servicii auxiliare asigurărilor:

Pentru a furniza servicii de consultanță și de soluționare a cererilor de despăgubire, este necesară înregistrarea ca entitate juridică, cu aprobarea Biroului de asigurări.

Pentru activități de actuariat și de evaluare a riscurilor, furnizarea de servicii se face numai prin unități profesionale.

Operațiunile sunt limitate la activitățile menționate în secțiunea A punctele (i) și (ii) din prezenta listă.

(4) CY:


Asigurare de viață, asigurare generală, intermediere în domeniul asigurărilor și servicii auxiliare asigurărilor: Neobligatoriu.

Reasigurare și retrocesiune:

Neobligatoriu. Persoanele fizice nu sunt autorizate să furnizeze servicii de reasigurare.

EE, LV, LT, MT: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii).

(4) CY:

Asigurare de viață, asigurare generală, intermediere în domeniul asigurărilor și servicii auxiliare asigurărilor: niciuna.Reasigurare și retrocesiune:

Neobligatoriu. Persoanele fizice nu sunt autorizate să furnizeze servicii de reasigurare.

EE, LT, MT, SI: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii).

PL: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice: Cerința privind reședința pentru intermediarii în domeniul asigurărilor.

LV, PL: Niciuna.

RO: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (i). Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).

RO: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (i). Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).

SI:


Asigurare de viață, asigurare generală, precum și reasigurare și retrocesiune:

Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii).

Intermediere în domeniul asigurărilor și servicii auxiliare asigurărilor:

Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și, în ceea ce privește activitățile actuariale și de evaluare a riscurilor, este necesară și reședința, în afara unui examen de calificare, a apartenenței la Asociația Actuarială a Republicii Slovenia și a cunoașterii aprofundate a limbii slovene.

B. Operațiuni bancare și alte servicii financiare (excluzând asigurările)

1. CY: Proprietatea directă sau indirectă ori drepturile de vot într-o bancă deținute de o persoană și de asociații săi nu pot depăși 10 %, cu excepția cazului în care se obține o aprobare prealabilă în scris din partea Băncii Centrale.

2. CY: În plus față de cele de mai sus, în cele trei bănci locale existente cotate la bursa de valori, acționariatul direct sau indirect ori achiziționarea de pachete de acțiuni de către persoanele străine nu pot depăși 5 % în cazul persoanelor și 6 % la nivel colectiv.

3. LV: Modul 4: Directorul unei filiale și al sucursalei unei bănci străine este un contribuabil (rezident) leton. Angajamentele privind prezența persoanelor fizice sunt impuse în conformitate cu dispozițiile generale aplicabile tuturor sectoarelor incluse în această listă.

4. LT: Toate subsectoarele: cel puțin un director trebuie să fie cetățean lituanian.

(v) Acceptarea de depozite și de alte fonduri rambursabile de la public.

(vi) Acordarea tuturor tipurilor de credit, inclusiv credite de consum, credite ipotecare, factoring și finanțarea tranzacțiilor comerciale

(1) CY: Subsectoarele (v)-(ix) și subsectorul (x) litera (b): neobligatoriu/numai persoanele juridice autorizate de Banca Centrală pot oferi servicii bancare în Republica Cipru.

Subsectorul (x) litera (e), subsectoarele (xv) și (xvi): niciuna, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale.

Toate celelalte subsectoare: neobligatoriu.

EE: Acceptarea de depozite și de alte fonduri rambursabile de la public.

Sunt obligatorii autorizarea de către Eesti Pank și înregistrarea în conformitate cu legea estoniană ca societate pe acțiuni, filială sau sucursală.

EE, LT: Pentru desfășurarea activității de gestionare a fondurilor de investiții și a societăților de investiții este necesară stabilirea unei societăți de gestionare specializate și numai firmele care au sediul social în Comunitate pot acționa ca depozitari de active ale fondurilor de investiții.

(1) CY: Neobligatoriu, , cu următoarele excepții:

Subsectorul (x) litera (e), subsectoarele (xv) și (xvi): niciuna, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale.

EE, LV, LT, SI: Niciuna.

MT:

Subsectoarele (v) și (vi): niciuna.Subsectorul (xv): Neobligatoriu, cu excepția transmiterii de informații financiare de către furnizorii internaționali.

PL: Neobligatoriu, cu următoarea excepție:

Subsectorul (xv): niciuna.

RO: Neobligatoriu, cu următoarea excepție:

Subsectoarele (v), (vi), (viii), (ix), (xii), (xv) și (xvi): Niciuna

(vii) Leasing financiar

MT: Fără angajamente.

PL: Fără angajamente.

RO: fără angajamente.

HR: Neobligatoriu, cu excepția împrumuturilor, a leasingului financiar, a serviciilor de plăți și transferuri monetare, a garanțiilor și a angajamentelor, a intermedierii pe piețele interbancare, a furnizării și a transferului de informații financiare și a serviciilor de consultanță și a altor servicii financiare auxiliare, excluzând intermedierea.

(viii) Toate serviciile de plăți și de transferuri monetare, inclusiv cărțile de credit și de debit, cecurile de călătorie și cecurile bancare

MT: Fără angajamente.

(ix) Garanții și angajamente

MT: Fără angajamente.

PL: Excluzând garanțiile și angajamentele Trezoreriei statului.

LV: Neobligatoriu, cu următoarea excepție:

Subsectoarele (xi), (xv) și (xvi): niciuna.

LT: Gestionarea fondurilor de pensii: este necesară prezența comercială.

MT: Subsectoarele (v) și (vi): niciuna.

Subsectorul (xv): Neobligatoriu, cu excepția transmiterii de informații financiare de către furnizorii internaționali.

(x) Tranzacționarea, în nume propriu sau în numele clienților, pe piața bursieră, pe piața extrabursieră sau pe alte piețe, a următoarelor:

(a) instrumente de pe piața monetară (inclusiv cecuri, cambii, certificate de depozit)

PL: Neobligatoriu, cu următoarea excepție:

Subsectorul (xv): obligația de utilizare a rețelei publice de telecomunicații sau a rețelei altui operator autorizat, în cazul furnizării transfrontaliere de astfel de servicii.

RO: Neobligatoriu, cu următoarea excepție:

Subsectoarele (v), (vi), (ix), (xii), (xv) și (xvi): niciuna

Subsectorul (viii): Autorizat numai printr-o bancă rezidentă.

SI: Niciuna pentru subsectoarele (xv) și (xvi).

(b) valută

(c) produse derivate, inclusiv, dar fără a se limita la: contracte futures și opțiuni

(d) instrumente privind rata de schimb și rata dobânzii, inclusiv produse precum swapuri, contracte forward pe rata dobânzii

Neobligatoriu, cu excepția acceptării creditelor (împrumuturi de toate tipurile) și a acceptării garanțiilor și angajamentelor acordate de instituții străine de credit persoanelor juridice slovene și persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent. (Observație: odată cu adoptarea noii legi privind tranzacțiile valutare, nu vor exista limite privind creditele de consum).

Toate mecanismele de creditare menționate mai sus trebuie să fie înregistrate la Banca Sloveniei. (Observație: această dispoziție se elimină odată cu adoptarea noii Legi bancare).

Persoanele străine pot oferi titluri de valoare străine numai prin intermediul unor bănci naționale și al unor societăți de brokeraj. Membrii Bursei de Valori din Slovenia trebuie să fie înregistrați în Republica Slovenia.

(e) valori mobiliare

(f) alte instrumente negociabile și active financiare, inclusiv lingouri

MT: Fără angajamente.

PL: Există angajamente numai cu privire la sectorul (x) litera (e).

RO: Există angajamente numai cu privire la sectorul (x) litera (e).

(xi) Participarea la emisiunile de orice tipuri de titluri de valoare, inclusiv subscrierea și plasarea (publică sau privată) ca intermediar și furnizarea de servicii legate de aceste emisiuni

MT: Fără angajamente.

(2) CY: Subsectoarele (v)-(xiv), cu excepția subsectorului (x) litera (e).

Neobligatoriu - rezidenții din Cipru necesită permisiune din partea Băncii Centrale, în conformitate cu Legea privind controlul schimbului valutar pentru împrumuturile în valută sau în străinătate, pentru plasarea de fonduri în străinătate sau pentru obținerea de servicii bancare care presupun exportul de fonduri.

Subsectorul (x) litera (e), subsectoarele (xv) și (xvi):

niciuna, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale.

EE, LV, LT: Niciuna.

MT: Subsectoarele (v) și (vi): Niciuna.

Subsectorul (xv): Neobligatoriu, cu excepția transmiterii de informații financiare de către furnizorii internaționali.

(2) CY: Neobligatoriu, cu următoarea excepție:

Subsectorul (x) litera (e), subsectoarele (xv) și (xvi): niciuna, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale.

EE, LV, LT, SI: Niciuna.

MT: Subsectoarele (v) și (vi): niciuna.

Subsectorul (xv): Neobligatoriu, cu excepția transmiterii de informații financiare de către furnizorii internaționali.

PL: Neobligatoriu, cu următoarea excepție :

Subsectoarele (xv) și (xvi): Niciuna.

RO: Neobligatoriu, cu excepția:

Subsectoarele (v), (vi), (viii), (ix), subsectorul (x) litera (e), subsectoarele (xii), (xv) și (xvi): niciuna

PL: Excluzând participarea la emisiunea de certificate de trezorerie.

SI: Excluzând participare la emisiunea de obligațiuni de trezorerie.

(xii) Intermediere pe piețele interbancare

MT: Fără angajamente.

PL: Fără angajamente.

PL: Neobligatoriu, cu următoarea excepție:

Subsectorul (xv): Obligația de utilizare a rețelei publice de telecomunicații sau a rețelei altui operator autorizat, în cazul consumului în străinătate de astfel de servicii.

Subsectorul (xvi): Niciuna.

RO: Neobligatoriu, cu următoarea excepție:

Subsectoarele (vi), (ix), (xii), (xv) și (xvi): niciuna.

Subsectoarele (v) și (viii), subsectorul (x) litera (e): Deschiderea de conturi și utilizarea în străinătate a resurselor de valută de către persoanele fizice și juridice române este permisă numai cu autorizarea prealabilă a Băncii Naționale a României.

(xiii) Gestionarea activelor, ca de exemplu gestionarea numerarului sau a portofoliului, toate formele de gestionare a plasamentelor colective, gestionarea fondurilor de pensii, servicii de custodie, de depozitare și fiduciare

MT: Fără angajamente.

SI: Niciuna pentru subsectoarele (xv) și (xvi).

Neobligatoriu, cu excepția acceptării creditelor (împrumuturi de toate tipurile) și a acceptării garanțiilor și angajamentelor acordate de instituții străine de credit persoanelor juridice naționale și persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent. (Observație: odată cu adoptarea noii legi privind tranzacțiile valutare, nu vor exista limite privind creditele de consum).

Toate mecanismele de creditare menționate mai sus trebuie să fie înregistrate la Banca Sloveniei. (Observație: această dispoziție se elimină odată cu adoptarea noii Legi bancare).

Entitățile juridice stabilite în Republica Slovenia pot fi depozitare de active ale fondurilor de investiții.

PL: Numai servicii de administrare a portofoliilor.

RO: Numai administrarea portofoliilor, servicii de fonduri de plasament de tip închis și deschis și servicii de custodie a titlurilor de valoare.

SI: Excluzând administrarea fondurilor de pensii.

(xiv) Servicii de decontare și compensare pentru activele financiare, inclusiv titluri de valoare, produse derivate și alte instrumente negociabile

MT: Fără angajamente.

PL: Fără angajamente.

(3) Toate statele membre:

 stabilirea unei societăți de gestionare specializate este necesară pentru desfășurarea activităților de gestionare a fondurilor de investiții și a societăților de plasament;

 numai firmele cu sediul social în Comunitate pot acționa ca depozitare ale activelor fondurilor de investiții.

CY: Toate subsectoarele, cu excepția subsectorului (x) litera (e):

Următoarele cerințe se aplică băncilor noi:

(a) Este necesar să se obțină o autorizație de la autoritățile financiare din Malta. Se poate aplica un test privind necesitățile economice.

(3) CY: Toate subsectoarele, cu excepția subsectorului (x) litera (e):

Niciuna, după înființare și autorizare.

Subsectorul (x) litera (e)

O societate de brokeraj poate deveni membră a Bursei de Valori din Cipru numai dacă a fost înființată și înregistrată conform legii cipriote privind societățile comerciale.

EE, LV, LT, MT, PL, SI: Niciuna.

RO: Niciuna, cu excepția:

Subsectorul (x) litera (e)

Tranzacțiile de titluri de valoare pe piețele de titluri de valoare organizate de către o persoană fizică sau juridică nerezidentă în România sunt taxate cu până la 1,5 % din valoarea totală a fiecărui contract de cumpărare.

Repatrierea capitalului investit și a profiturilor se efectuează în aceeași monedă în care a fost făcută investiția inițială.

RO: Numai servicii de decontare și compensare pentru titlurile de valoare.

(xv) Furnizarea și transferul de informații financiare, prelucrarea de date financiare și programele de calculator aferente de către furnizorii de alte servicii financiare

RO: Numai servicii aferente titlurilor de valoare.

Subsectoarele (xi) și (xiii):

Repatrierea capitalului investit și a profiturilor se efectuează în aceeași monedă în care a fost făcută investiția inițială.

(xvi) Servicii de consiliere, de intermediere și alte servicii financiare auxiliare privind toate activitățile enumerate la subpunctele (v)-(xv), inclusiv furnizarea de informații privind creditele și evaluarea dosarelor de credit, cercetări și consultanță în domeniul investițiilor și al portofoliului de investiții, consultanță privind achizițiile și privind restructurarea și strategia întreprinderilor

(b) Sucursalele instituțiilor financiare străine trebuie să fie înregistrate în Cipru în conformitate cu Legea societăților și trebuie să fie autorizate.

Subsectorul (x) litera (e):

numai membrii (brokerii) Bursei de Valori din Cipru pot desfășura acțiuni de brokeraj cu titluri de valoare în Cipru. Firmele care acționează ca brokeri trebuie să angajeze numai persoane care pot acționa ca brokeri, cu condiția de a fi autorizați corespunzător. Băncile și societățile de asigurare nu pot desfășura activități de brokeraj. Firmele de brokeraj care sunt filiale ale acestora pot însă să desfășoare astfel de activități.

HR: Niciuna, cu excepția serviciilor de decontare și de compensare în cazul cărora Agenția Centrală de Depozitare (Central Depositary Agency – CDA) este singurul furnizor în Croația. Accesul la serviciile CDA va fi acordat nerezidenților în mod nediscriminatoriu.

MT: Fără angajamente.

PL: Servicii de consiliere și alte servicii financiare auxiliare - numai referitor la activitățile în privința cărora există angajamente pentru Polonia.

LV:


Subsectorul (xi):

Banca Letoniei (Banca Centrală) este agent financiar al guvernului pe piața titlurilor de stat pe termen lung.

Subsectorul (xiii):

gestionarea fondurilor de pensii este monopol de stat.

LT: Niciuna, cu excepția mențiunilor din partea privind angajamentele orizontale din secțiunea „Servicii bancare și alte servicii financiare” și pentru:

Subsectorul (xiii):

Stabilire numai sub formă de întreprinderi publice (AB) și societăți închise (UAB) care trebuie finanțate în mod închis (atunci când toate acțiunile emise inițial sunt cumpărate de fondatori). Pentru gestionarea activelor, este necesară stabilirea unei societăți de gestionare specializate. Numai societățile care au sediul social în Lituania pot acționa ca depozitari ai activelor. Conform mențiunilor din partea orizontală a secțiunii „Servicii bancare și alte servicii financiare”.

SI: Excluzând serviciile de consiliere și de intermediere și alte servicii financiare auxiliare aferente participării la emisiunile de obligațiuni de trezorerie și administrării fondurilor de pensii.

MT: Neobligatoriu, cu următoarea excepție:

Subsectoarele (v) și (vi):

instituțiile de credit și alte instituții financiare străine pot funcționa fie sub forma unei sucursale, fie a unei filiale locale.

PL:


Subsectoarele (v), (vi), (viii) și (ix) (excluzând garanțiile și angajamentele Trezoreriei statului):

stabilirea unei bănci numai sub forma unei societăți pe acțiuni sau a unei sucursale autorizate. Cerința privind cetățenia pentru unii – cel puțin unul – dintre directorii băncii.

Subsectorul (x) litera (e), subsectoarele (xi) (excluzând participarea la emisiunile de certificate de trezorerie), (xiii) (numai serviciile de administrare a portofoliilor) și (xvi) (servicii de consiliere și alte servicii financiare - numai referitor la activitățile în privința cărora există angajamente pentru Polonia):

stabilirea, după obținerea unei autorizații, numai sub formă de societate pe acțiuni sau de sucursală a unei entități juridice străine care furnizează servicii privind titlurile de valoare.

Subsectorul (xv):

este necesară utilizarea rețelei publice de telecomunicații sau a rețelei unui alt operator autorizat, în cazul furnizării transfrontaliere și/sau al consumului în străinătate de astfel de servicii.

RO: Subsectorul (x) litera (e): Societatea (de brokeraj) de valori mobiliare trebuie să fie o entitate juridică română constituită sub formă de societate pe acțiuni în temeiul dreptului românesc, iar obiectul activității comerciale a acesteia trebuie să îl constituie exclusiv intermedierea de titluri de valoare.

Subsectorul (xi) - Societatea de valori mobiliare trebuie să fie o entitate juridică română constituită sub formă de societate pe acțiuni în temeiul dreptului românesc, iar obiectul activității comerciale a acesteia trebuie să îl constituie exclusiv intermedierea de titluri de valoare.

Orice ofertă publică de titluri de valoare necesită, anterior publicării prospectului acesteia, autorizația Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare a României.

Subsectorul (xiii):

societățile care gestionează active (cu excepția fondurilor deschise de investiții) trebuie să fie constituite sub formă de societate pe acțiuni în temeiul dreptului românesc.

Fondurile deschise de investiții trebuie să fie constituite în temeiul dreptului civil românesc.

SI: Niciuna pentru subsectoarele (xv) și (xvi).

Stabilirea tuturor tipurilor de bănci este condiționată de obținerea unei autorizații din partea Băncii Sloveniei.

Persoanele străine pot deveni acționari ai băncilor sau pot obține acțiuni suplimentare la bănci numai cu condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Sloveniei (Observație: această dispoziție se elimină odată cu adoptarea noii Legi bancare).

Cu autorizarea din partea Băncii Sloveniei, băncilor, filialelor și sucursalelor băncilor străine li se poate permite prestarea tuturor serviciilor bancare sau a unui număr limitat de servicii bancare, în funcție de capitalul acestora.

Neobligatoriu în ceea ce privește participarea străină în bănci în curs de privatizare.

Sucursalele băncilor străine trebuie să fie înregistrate în Republica Slovenia și să aibă personalitate juridică.

(Observație: această dispoziție se elimină odată cu adoptarea noii Legi bancare).

Neobligatoriu în ceea ce privește băncile de credit ipotecar, casele de economii și instituțiile de creditare de orice tip.

Neobligatoriu în ceea ce privește înființarea de fonduri de pensii private (fonduri de pensii neobligatorii).

Societățile de administrare sunt societăți comerciale înființate cu scopul unic de a gestiona fonduri de investiții.

Persoanele străine pot achiziționa direct sau indirect cel mult 20 % din acțiunile sau drepturile de vot ale societăților de administrare; pentru un procent mai mare, este necesară aprobarea Agenției pentru piața titlurilor de valoare.

O societate autorizată de investiții (de privatizare) este o societate de investiții înființată cu scopul unic de a strânge certificate de proprietate (vouchere) și de a achiziționa acțiuni emise conform reglementărilor privind transferul dreptului de proprietate. O societate de administrare autorizată este înființată cu scopul unic de a gestiona societățile de investiții autorizate.

Persoanele străine pot achiziționa direct sau indirect cel mult 10 % din acțiunile sau drepturile de vot ale societăților de administrare; pentru un procent mai mare, este necesară aprobarea Agenției pentru piața titlurilor de valoare, cu acordul Ministerului Relațiilor Economice și Dezvoltării.

Investițiile fondurilor de investiții în titluri de valoare ale emitenților străini sunt limitate la 10 % din investițiile fondurilor de investiții. Aceste titluri de valoare trebuie să fie cotate la bursele de valori stabilite în prealabil de Agenția pentru piața titlurilor de valoare.

Persoanele străine pot deveni acționari sau parteneri ai unei societăți de brokeraj, deținând cel mult 24% din capitalul societății de brokeraj cu aprobarea prealabilă a Agenției pentru piața titlurilor de valoare. (Observație: această dispoziție se elimină odată cu adoptarea noii Legi privind piața titlurilor de valoare).

titlurile de valoare emise în străinătate care nu au fost încă oferite pe teritoriul Republicii Slovenia nu pot fi oferite decât de o societate de brokeraj sau de o bancă autorizată să efectueze astfel de tranzacții. Înaintea lansării ofertei, societatea de brokeraj sau banca trebuie să obțină aprobarea Agenției pentru piața titlurilor de valoare.

Cererea de autorizare pentru a oferi titluri de valoare emise de un emitent din străinătate în Republica Slovenia trebuie însoțită de un proiect de prospect care să dovedească faptul că garantul titlurilor de valoare emise de un emitent din străinătate este o bancă sau o societate de brokeraj, cu excepția cazului unei emisiuni de acțiuni de către un emitent din străinătate.

(4) CY: Toate subsectoarele, cu excepția subsectorului (x) litera (e): neobligatoriu.

Subsectorul (x) litera (e) persoanele care acționează pe cont propriu ca brokeri sau sunt angajate de firme de brokeraj ca brokeri trebuie să îndeplinească criteriile de autorizare în acest sens.

(4) CY: Toate subsectoarele, cu excepția subsectorului (x) litera (e):

neobligatoriu. În cazul instituțiilor financiare, este necesar ca angajații străini să aibă permis de ședere și de muncă.

EE, LT, MT, SI: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii).

HR: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea orizontală și din secțiunea orizontală a sectorului „Servicii bancare și alte servicii financiare” și sub rezerva următoarei limitări: Cerința privind reședința. Consiliul de administrație conduce activitatea unei instituții de credit de pe teritoriul Republicii Croația. Cel puțin un membru al consiliului de administrație trebuie să vorbească fluent limba croată.

LV: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și din secțiunea privind angajamentele orizontale din sectorul „Servicii bancare și alte servicii financiare”.

Subsectorul (x) litera (e): niciuna, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale.

EE, LT, MT, SI: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii).

LV: Niciuna, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale la punctele (i) și (ii) și din secțiunea privind angajamentele orizontale din sectorul „Servicii bancare și alte servicii financiare”.

PL: Niciuna.

RO: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (i). Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).

PL: Subsectoarele (v), (vi), (viii) și (ix) (excluzând garanțiile și angajamentele Trezoreriei statului): Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii). Cerința privind cetățenia pentru unii – cel puțin unul – dintre directorii băncii.

Subsectorul (x) litera (e), subsectoarele (xi) (excluzând participarea la emisiunile de certificate de trezorerie), (xiii) (numai serviciile de administrare a portofoliilor), (xv) ș și (xvi) (servicii de consiliere și alte servicii financiare - numai referitor la activitățile în privința cărora există angajamente pentru Polonia): Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii).

RO: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (i). Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).

ANGAJAMENTE SUPLIMENTARE ALE UNEI PĂRȚI A CE
(AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK)

ASIGURĂRI


(a) O parte a CE (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) remarcă strânsa cooperare dintre autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul asigurărilor ale acestor state membre și încurajează eforturile lor de a promova standarde de supraveghere îmbunătățite.
(b) Aceste state membre vor depune toate eforturile pentru a examina, în termen de 6 luni de la depunerea lor, cererile complete de eliberare de autorizații pentru desfășurarea de activități de asigurări directe, prin stabilirea într-un stat membru a unei filiale, în conformitate cu legislația statului membru respectiv, de către o întreprindere reglementată de legislația din Chile. În cazurile în care aceste cereri sunt respinse, autoritatea statului membru va depune toate eforturile pentru a notifica întreprinderea în cauză și a preciza motivele respingerii cererii.
(c) Autoritățile de supraveghere ale acestor state membre vor depune toate eforturile pentru a răspunde fără întârzieri nejustificate cererilor de informare ale solicitanților cu privire la situația cererilor complete de eliberare de autorizații pentru desfășurarea activităților de asigurări directe, prin stabilirea într-un stat membru a unei filiale în conformitate cu legislația statului membru respectiv de către o întreprindere reglementată de legislația din Chile.
(d) O parte a CE (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) va depune toate eforturile pentru a analiza orice chestiune legată de buna funcționare a pieței interne a asigurărilor și pentru a examina orice chestiuni care ar putea avea efecte asupra pieței interne a asigurărilor.
(e) O parte a CE (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) remarcă faptul că, în ceea ce privește asigurarea auto, în conformitate cu legislația comunitară în vigoare la 1 septembrie 2001 și fără a aduce atingere legislației viitoare, primele pot fi calculate ținând cont de mai mulți factori de risc.
(f) O parte a CE (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) remarcă faptul că, în conformitate cu legislația comunitară în vigoare la 1 septembrie 2001 și fără a aduce atingere legislației viitoare, în general nu este necesară aprobarea prealabilă de către autoritățile naționale de supraveghere a condițiilor polițelor și a baremelor primelor pe care o întreprindere de asigurare intenționează să le utilizeze.
(g) O parte a CE (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) remarcă faptul că, în temeiul legislației comunitare în vigoare la 1 septembrie 2001 și fără a aduce atingere legislației viitoare, în general nu este necesară aprobarea prealabilă de către autoritățile naționale de supraveghere a creșterii ratelor primelor.

ALTE SERVICII FINANCIARE


(a) La aplicarea directivelor CE relevante, aceste state membre vor depune toate eforturile pentru a examina în termen de 12 luni cererile complete de eliberare de autorizații pentru desfășurarea de activități bancare, prin stabilirea într-un stat membru a unei filiale în conformitate cu legislația statului membru respectiv de către o întreprindere reglementată de legislația din Chile. În cazurile în care aceste cereri sunt respinse, autoritatea statului membru va depune toate eforturile pentru a notifica întreprinderea în cauză și a preciza motivele respingerii cererii.
(b) Aceste state membre vor depune toate eforturile pentru a răspunde fără întârzieri nejustificate cererilor de informare ale solicitanților cu privire la situația cererilor complete de eliberare de autorizații pentru desfășurarea de activități bancare, prin stabilirea într-un stat membru a unei filiale în conformitate cu legislația statului membru respectiv de către o întreprindere reglementată de legislația din Chile.
(c) La aplicarea directivelor CE relevante, aceste state membre vor depune toate eforturile pentru a examina în termen de 6 luni cererile complete de autorizații pentru furnizarea de servicii de investiții în domeniul titlurilor de valoare, astfel cum au fost definite în Directiva privind serviciile de investiții, prin stabilirea într-un stat membru a unei filiale în conformitate cu legislația statului membru respectiv de către o întreprindere reglementată de legislația din Chile. În cazurile în care aceste cereri sunt respinse, autoritatea statului membru va depune toate eforturile pentru a notifica întreprinderea în cauză și a preciza motivele respingerii cererii.
(d) Aceste state membre vor depune toate eforturile pentru a răspunde fără întârzieri nejustificate cererilor de informare ale solicitanților cu privire la situația cererilor complete de autorizații pentru furnizarea de servicii de investiții în domeniul titlurilor de valoare, prin stabilirea într-un stat membru a unei filiale în conformitate cu legislația statului membru respectiv de către o întreprindere reglementată de legislația din Chile.

ÎNȚELEGERE PRIVIND ANGAJAMENTELE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR FINANCIARE


Comunitatea a fost împuternicită să-și asume angajamente specifice cu privire la serviciile financiare în temeiul prezentului acord pe baza unei abordări alternative celei reglementate de dispozițiile generale din partea IV capitolul II (Servicii financiare). S-a convenit că această abordare ar putea fi aplicată sub rezerva următoarei înțelegeri:
(i) să nu intre în conflict cu dispozițiile prezentului acord;
(ii) să nu se creeze nicio prezumție cu privire la gradul de liberalizare la care se angajează o parte în conformitate cu prezentul acord.
Comunitatea, în baza unor negocieri și sub rezerva condițiilor și abilitării, atunci când se specifică acest lucru, a înscris în lista sa angajamente specifice conforme cu abordarea prevăzută mai jos.
A. Accesul pe piață
Comerțul transfrontalier
1. Comunitatea permite prestatorilor nerezidenți de servicii financiare să furnizeze, în calitate de comitent, printr-un intermediar sau ca intermediar, și în conformitate cu termenii și condițiile care acordă tratament național, următoarele servicii:
(a) asigurarea riscurilor legate de:
(i) transportul maritim și aviația comercială, precum și lansările în spațiu și transporturile aferente (inclusiv sateliți), cu o asigurare care să acopere oricare sau toate dintre următoarele: bunurile transportate, vehiculul care transportă bunurile și orice răspundere ce decurge de aici; și
(ii) bunurile aflate în tranzit internațional;
(b) reasigurarea și retrocesiunea și serviciile auxiliare asigurărilor prevăzute la articolul 117 alineatul (9) punctul (iv);
(c) furnizarea și transferul de informații financiare și prelucrarea de date financiare prevăzute la articolul 117 alineatul (9) punctul (xv), precum și serviciile de consiliere și alte servicii auxiliare, excluzând intermedierea, legate de serviciile bancare și alte servicii financiare, astfel cum sunt menționate la articolul 117 alineatul (9) punctul (xvi).
2. Comunitatea permite rezidenților săi să achiziționeze pe teritoriul Chile serviciile financiare indicate la:
(a) alineatul (1) litera (a);
(b) alineatul (1) litera (b); și
(c) articolul 117 alineatul (9) punctele (v)-(xvi).
Prezența comercială
3. Comunitatea acordă prestatorilor de servicii financiare din Chile dreptul de a stabili sau de a extinde pe teritoriul său o prezență comercială, inclusiv prin achiziționarea unor întreprinderi existente.
4. Comunitatea poate impune termeni, condiții și proceduri pentru autorizarea stabilirii și extinderii unei prezențe comerciale în măsura în care acestea nu contravin obligației sale în temeiul alineatului (3) și sunt compatibile cu celelalte obligații din prezentul acord.
Intrare temporară a personalului
5. (a) Comunitatea permite intrarea temporară pe teritoriul său a următorului personal al unui prestator de servicii financiare din Chile care stabilește sau a stabilit o prezență comercială pe teritoriul Comunității:
(i) personal superior de conducere care deține informații confidențiale esențiale pentru stabilirea, controlul și desfășurarea activității prestatorului de servicii financiare; și
(ii) specialiști în funcționarea prestatorului de servicii financiare.
(b) Comunitatea permite, sub rezerva disponibilității de personal calificat pe teritoriul său, intrarea temporară pe teritoriul său a următorului personal asociat unei prezențe comerciale a unui prestator de servicii financiare din Chile:
(i) specialiști în servicii informatice, în servicii de telecomunicații și în contabilitatea prestatorului de servicii financiare; și
(ii) specialiști în domeniul actuarial și în domeniul juridic.
Măsuri nediscriminatorii
6. Comunitatea se străduiește să elimine sau să limiteze orice efecte adverse semnificative asupra prestatorilor de servicii financiare din Chile ca rezultat al:
(a) măsurilor nediscriminatorii care împiedică prestatorii de servicii financiare să ofere pe teritoriul Comunității, în forma stabilită de Comunitate, toate serviciile financiare permise de Comunitate;
(b) măsurilor nediscriminatorii care limitează expansiunea activităților prestatorilor de servicii financiare pe întregul teritoriu al Comunității;
(c) măsurilor Comunității, atunci când aplică aceleași măsuri în ceea ce privește furnizarea atât de servicii bancare, cât și în domeniul titlurilor de valoare, iar un prestator de servicii financiare din Chile își concentrează activitățile în furnizarea de servicii în domeniul titlurilor de valoare; și
(d) altor măsuri care, deși respectă dispozițiile prezentului acord, afectează în mod negativ capacitatea prestatorilor de servicii financiare din Chile de a funcționa, a concura sau a intra pe piața Comunității,
cu condiția ca orice măsură luată în conformitate cu prezentul alineat să nu discrimineze în mod inechitabil prestatorii de servicii financiare ai părții care ia această măsură.
7. Cu privire la măsurile nediscriminatorii prevăzute la alineatul 6 literele (a) și (b), Comunitatea depune eforturi să nu limiteze sau să restricționeze gradul actual de oportunități de piață și nici beneficiile deja acordate categoriei prestatorilor de servicii financiare din Chile pe teritoriul Comunității, cu condiția ca acest angajament să nu ducă la o discriminare inechitabilă împotriva prestatorilor de servicii financiare din Comunitate.
B. Tratamentul național
1. Conform termenilor și condițiilor de acordare a tratamentului național, Comunitatea acordă prestatorilor de servicii financiare din Chile stabiliți pe teritoriul său acces la sistemele de plată și compensare operate de entități publice, precum și la facilitățile oficiale de finanțare și refinanțare disponibile în cadrul tranzacțiilor comerciale obișnuite. Prezentul alineat nu intenționează să confere acces la facilitățile de creditor de ultimă instanță ale Comunității.
2. Atunci când apartenența, participarea sau accesul la un organism de autoreglementare, bursă sau piață de titluri de valoare sau futures, agenție de compensare sau orice altă organizație ori asociație este cerută de Comunitate pentru ca prestatorii de servicii financiare din Chile să furnizeze servicii financiare în condiții de egalitate cu prestatorii de servicii financiare ai Comunității sau atunci când Comunitatea oferă în mod direct sau indirect acestor entități privilegii sau avantaje pentru furnizarea de servicii financiare, Comunitatea se asigură că aceste entități acordă tratament național prestatorilor de servicii financiare chilieni rezidenți pe teritoriul său.
C. Definiții
În sensul acestei abordări:
1. Un furnizor de servicii financiare nerezident este un prestator de servicii financiare din Chile care prestează un serviciu financiar pe teritoriul Comunității dintr-o unitate situată în Chile, indiferent dacă acest prestator de servicii financiare are sau nu o prezență comercială pe teritoriul Comunității.
2. „Prezență comercială” înseamnă o întreprindere de pe teritoriul Comunității ce vizează furnizarea de servicii financiare și include filiale deținute integral sau parțial, asociații în participațiune, societăți de persoane, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent, operațiuni de francizare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte organizații.

________________Kataloq: afaceri europene
afaceri europene -> Lista părții ue rezerve aplicabile în Uniunea Europeană
afaceri europene -> Dintre canada, pe de o parte
afaceri europene -> Introducere
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> O strategie în domeniul aviației pentru europa I. Introducere – aducerea aviației pe un nou palier 1 Importanța aviației pentru ue
afaceri europene -> 1. Introducere
afaceri europene -> Anexă anexa VIII acord de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte Anexa XVI privind achizițiile publice
afaceri europene -> Expunere de motive
afaceri europene -> Comisia europeană Bruxelles, 27 2010

Yüklə 2,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə