Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaaYüklə 4,82 Mb.
səhifə77/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4,82 Mb.
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   83

314-) sanık GÜRKAN KOLDAŞ

Sanığın suç tarihinde Deniz Harp Akademisinde Öğretim Görevlisi olduğu,

Suga Harekat Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve görevlerini belirtir Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-E isimli ANKARA BÖLGESİ MÜZAHİR SB. VE ASTSB. LİSTESİ başlıklı belgede sanığın isminin geçtiği ve bu kapsamda görevlendirildiği görülmüştür. muzahirPer..doc ve müzahirPerEK-A.doc isimli belgeler incelendiğinde listenin “EK-E” isimli belge ile aynı olduğu görülmüştür.

malzeme durum raporu.doc isimli belge incelendiğinde sanığın SUGA Harekatı Planlama faaliyetlerinde kullanmak üzere bir kısım dijital malzemelerin temin edilmesi ile ilgili çalışmalar yaptığı, ihtiyaç duyulan bazı malzemeleri tedarik ettiği ve kalan malzemeler ile ilgili liste hazırladığı, listede belirtilen malzemelerin 12 Adet Dizüstü Bilgisayar (Min. 512 MB RAM), 12 Adet Harici HDD (20 GB), 4 Adet PDA şeklinde olduğu görülmüştür.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle ;“Tarafıma atfettirilen tüm suçlamaları kabul etmiyorum ve reddediyorum. Açıklamış olduğum tüm bu hususlar, yazmış olduğum iddia edilen mezkur dijital verinin şahsım tarafından oluşturulmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Görevime başladığım 1993 yılından itibaren kendi işimi görev tanımlarım içerisinde yaptım. İşim dışında kanun dışı herhangi bir faaliyetim olmamıştır. Bu sebeple şu anda içinde bulunduğum durum benim ve ailem için bir ızdırap vericidir. Yüce Heyetinizden Deniz Harp Okulunda öğretim elemanı olarak görev yapmam sebebi ile yargılama esnasında duruşmalardan vareste tutulmayı ve yargılama neticesinde beraatime karar verilmesini saygılarımla arz ederim.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Gürkan Koldaş üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

315-) sanık KADRİ SONAY AKPOLAT

Sanığın suç tarihinde TCG Gurbet Gemisi Komutanı olarak görevli olduğu,

Amiral Listesi 1” isimli genel olarak Suga Harekat Planına destek veren kişilerin terfiinin öngörüldüğü, Deniz Kuvvetlerinde görevli amiral ve amiral olması muhtemel (yarbay, albay) kişilere ait isimler ve 2000-2014 yılları arasında gelecekleri rütbelere ilişkin bilgilerin düzenlendiği belgede sanığın belgeyi hazırlayanlar tarafından başarılı personel olarak belirtildiği, isminin kırmızı ile renklendirildiği ve tümamiral olmasının öngörüldüğü, ayrıca Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-F isimli İSTANBUL BÖLGESİ MÜZAHİR SB. VE ASTSB. LİSTESİ başlıklı belgede sanığın isminin geçtiği görülmüştür. Ayrıca dosyada mevcut istanbul.doc ve istanbul EKİ.doc isimli belgeler incelendiğinde sanığın da aralarında bulunduğu EK-F isimli belge ile aynı içerikte olduğu, belgede listenin Kasımpaşa, Tuzla, Umuryeri, A.Kavağı, Beykoz, Y.Levent, Pendik ve Sarıyer koordinatör personeli ile yapılan çalışmalar sonucunda hazırlandığı belirtilmiştir.

güven.doc ve EK_tefrik.doc isimli belgeler incelendiğinde sanığın SUGA Harekat Planının icrasında reaksiyonların gösterilmesine engel olan komutanların geçici/sürekli olarak tevkif edilmesi veya yetki devri içeren tebligatın yapılması amacıyla görevlendirildiği, kendisine MP-5 Makineli Tabanca tahsis edilerek yemin ettirildiği, bu çerçevede ismi hassas personel listesinde eksi olarak işaretlenmiş dönemin Hücumbot Filo Komutanının tevkifi işlemlerinde görevlendirildiği tespit edilmiştir. Ayrıca belirtilen belgelerden güven.doc isimli belgenin sanık adına imzaya açıldığı belgelerin yazımı aşamasında sanığın da yer aldığı tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut malzeme durum raporu.doc isimli belge incelendiğinde sanığın SUGA Harekatı Planlama faaliyetlerinde kullanmak üzere bir kısım dijital malzemelerin temin edilmesi ile ilgili çalışmalar yaptığı, ihtiyaç duyulan bazı malzemeleri tedarik ettiği ve kalan malzemeler ile ilgili liste hazırladığı, listede belirtilen malzemelerin 12 Adet Dizüstü Bilgisayar (Min. 512 MB RAM), 12 Adet Harici HDD (20 GB), 4 Adet PDA şeklinde olduğu görülmüştür. sanığın belgenin hazırlanma sürecinde yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle ;”İddianamede bana atıfta bulunulan, içinde iradem dışı ismimin yazılı olduğu, yansıda görülen sanal EK-F İstanbul bölgesi müzahir personel ve yine aynı içeriğe sahip olan İstanbul.doc ile İstanbul eki.doc sanal listelerini bu dava başlamadan önce hiç görmedim. Listelerin kimin tarafından ve ne maksatla yazıldığı konusunda da hiçbir bilgim yoktur.Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum. Şahsıma atfedilen bu dijital, sanal yazılar benim evimde, iş yerimde, arabamda, çantamda, dolabımda, üzerimde, özetle benim egemenlik alanım olan herhangi bir yerde bulunmuş değildir. Bu sanal yazıların kötü niyetli üçüncü şahıslar tarafından kolaylıkla üretilebileceği, dahası sahte olduğu önceki duruşmalarda diğer sanıklar, sanık vekilleri tarafından defalarca kanıtlanmıştır. Tüm sanal yazılar dijitaldir, imzasızdır, çıktısı dahi yoktur. Uzman raporlarında belirtti üzere sahte ve manipülatiftir.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Kadri Sonay Akpolat üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.316-318-) sanıklar RAMAZAN KAMÜRAN GÖKSEL, ENDER GÜNGÖR, MEHMET SEYFETTİN ALEVCAN

Sanık Ramazan Kamüran Göksel suç tarihinde Donanma Komutanlığında Subay olarak görevli olduğu,

Sanık Mehmet Seyfettin Alevcan suç tarihinde Gölcük Deniz Hava Üs Komutanılığında Pilot olarak görevli olduğu,

BeyazKANAT.doc isimli belge incelendiğinde EK-Ğ isimli Deniz Hava Üs K.Lığı Müzahir Sb. Ve Astsb Listesi başlıklı belge ile aynı içerikli olduğu görülmüştür. BeyazKANAT.doc isimli belgenin son on kullanıcısını gösterir dosya kullanıcı yolları incelendiğinde Seyfettin ALEVCAN tarafından hazırlandığı devamında sanık Ender GÜNGÖR’ e aktarıldığı, Ender GÜNGÖR tarafından bilgisayarında “alevcan” isimli bir klasörde saklandığı ve nihayetinde Cem GÜRDENİZ tarafından son olarak kaydedildiği görülmüştür. Bu bilgilerden hareketle dosyada bulunan ve sanık tarafından hazırlanan belgenin Suga harekat Planı kapsamında verilen görev gereğince hazırlandığı ve belgenin ilgiler tarafından Gölcük Donanma Komutanlığına ulaştırıldığı kanaatine varılmıştır. Belirtilen belge içerisinde sanık Kamuran GÖKSEL’ in de isminin bulunduğu ve bu kapsamda görevlendirildiği görülmüştür.

Suga Harekat Planı çerçevesinde hassas olarak nitelendirilen (bürokrat, yerel yönetici, medya mensubu vs.) kişilerin Jandarma unsurları tarafından yapılacak gözaltı/tutukluluk işlemleri için Yassı Ada ve İmralı Adaya sevki ile ilgili bir takım çalışmaların yapıldığı belirlenmiştir. sanık Kamuran GÖKSEL’ in bu doğrultuda Deniz Hava Üs Komutanı adına Donanma Komutanlığına hitaben yazı yazdığı, yazı içeriğinde ön keşif yapıldığı ve keşif neticesinde HELİPED lerin (Helikopter iniş ve kalkışı için hazırlanmış küçük alan) nerelerde ve hangi amaçlar ile kullanılacağının ifade edildiği görülmüştür. Belgenin son on kullanıcısını gösterir dosya kullanıcı yolları incelendiğinde Uluç YEĞİN tarafından hazırlandığı devamında sanık Ender GÜNGÖR tarafından bilgisayarında “alevcan” isimli bir klasörde saklandığı akabinde sanık Kamuran GÖKSEL tarafından “ENDERG~1” isimli klasör içerisinde saklandığı ve son olarak Cem GÜRDENİZ tarafından kaydedildiği görülmüştür.

5 nolu hard disk içerisindeki D\İKK\Atanan Ayrılan Personel Evrakları\Arşiv\Demografık Yapı\2003 isimli klasör içerisinde yer alan “Yeni Acısu.doc” isimli “ACISU BELDESİ’NİN DEMOGRAFİK YAPISININ İCELENMESİ” başlıklı yazı incelendiğinde sanık Seyfettin ALEVCAN adına imzaya açıldığı, belirtilen belediye ile ilgili olarak bir takım bilgilerin yer aldığı görülmüştür.

Sanık Ender GÜNGÖR yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;“İddianamede üzerime atılı yegane suçlama, 2 adet dijital veriyi bilgisayara kaydetme eylemidir. Ancak hakkımdaki suçlama, benim egemenlik alanımda olmayan bir yerde ele geçirilen bir dijital depolama aygıtında bulunan sahte ve manipülatif 2 dijital veriye dayanmaktadır. İddianamede belirtilen ve tarafıma yöneltilen bu iddia ve suçlama asılsız olup bir komplo ürünüdür. Tamamını reddediyorum. Suçsuz olduğumu tekrarlayarak bihakkın tahliye edilmemi ve beraatime karar verilmesini Mahkemenizden talep ediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Mehmet Seyfettin ALEVCAN yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;“Bana yöneltilen bu dayanaksız, gerçek olmayan, sanal dünyada yaratılmış suçlamaları tamamen ve şiddetle reddediyorum. Zaten bu kadar somut kanıtlarla ispatlanmış gerçek durumu anladığınızdan şüphe duymuyor, gerçekleri gördüğünüze inanarak beraatimi talep ediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Ramazan Kamüran Göksel yargılama aşamasındaki savunmasında özetle;“İddia edilen fiili işlemedim. Huzurda yargılaması süren diğer sanıkların da İddia Makamınca isnat edilen fiili işlediğini duymadım. İlk savunmamın tamamlanmasından sonra İzmir bölgesinde halen görevli olduğum gözönüne alınarak duruşmalardan bağışık tutulmamı, yapılacak yargılama neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs suçunu işlemediğim anlaşılarak beraatıma karar verilmesini saygı ile Mahkemenizden talep ederim.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanıklar Ender GÜNGÖR, Mehmet Seyfettin ALEVCAN ve Ramazan Kamüran Göksel üzerlerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş iseler de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldıkları ve üzerlerine atılı bulunan suçu işledikleri kanaatine varılmıştır.
319-) sanık MEHMET CEM KIZIL

Sanığın suç tarihinde TCG Kartal Gemi Komutanı olarak görevli olduğu,

Suga Harekat Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve görevlerini belirtir Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-D isimli ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ başlıklı belgede sanığın isminin geçtiği ve bu kapsamda görevlendirildiği görülmüştür.

HassasKontrol.doc ve Kontrol-İzmir,Aksaz.doc isimli belgeler incelendiğinde sanığın SUGA Harekat Planının icrasında reaksiyonların gösterilmesine engel olan komutanların geçici/sürekli olarak tevkif edilmesi veya yetki devri içeren tebligatın yapılması amacıyla görevlendirildiği, görevlendirildiğine dair muhtıra imzalattırıldığı, bu çerçevede ismi hassas personel listesinde eksi olarak işaretlenmiş dönemin Çıkarma Gemileri Komutanının tevkifi işlemlerinde görevlendirildiği tespit edilmiştir. sanığın görevlendirme doğrultusunda yaptığı faaliyetler çerçevesinde şenol kas rap.doc isimli belge incelendiğinde 2002 yılının Kasım ayında yine ismi hassas personel listesinde eksi olarak belirtilen ve tevkif edilmesi öngörülen A.Ş isimli amiralin mesai saatleri ve sonrasında takibini yaptığı, ramazan ayında oruç tuttuğu hususunu yazı içeriğinde belirttiği, belgenin sanık Mehmet Cem KIZIL tarafından oluşturulduğu görülmüştür.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;“İddianamede üzerime atılı tüm suçlamaları reddediyorum, kabul etmiyorum. Mahkemeye konu olan hiçbir liste hazırlamadım. Konuya ilişkin hiçbir emir almadım, vermedim ve görevlendirilmedim. Yasalara aykırı hiçbir oluşum içerisinde bulunmadım. Atılı suçlamalar ile alakalı hiçbir belge oluşturmadım.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Mehmet Cem Kızıl üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

320-321-) sanıklar MEHMET KORAY ERYAŞA, TURGUT KETKEN

Sanık Mehmet Koray Eryaşa suç tarihinde TCG Kılıç Gemi Komutanı olarak görevli olduğu,

Sanık Turgut Ketken suç tarihinde Deniz Harp Akademisinde Öğrenci olduğu,

Sanıkların Suga Harekat Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve görevlerini belirtir Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-F isimli İSTANBUL BÖLGESİ MÜZAHİR SB. VE ASTSB. LİSTESİ başlıklı belgede isimlerinin yer aldığı, ayrıca dosyada mevcut istanbul.doc ve istanbul EKİ.doc isimli belgeler incelendiğinde sanıkların de aralarında bulunduğu EK-F isimli belge ile aynı içerikte olduğu, belgede listenin Kasımpaşa, Tuzla, Umuryeri, A.Kavağı, Beykoz, Y.Levent, Pendik ve Sarıyer koordinatör personeli ile yapılan çalışmalar sonucunda hazırlandığı belirtilmiştir.

Suga Harekat Planı çerçevesinde hassas olarak nitelendirilen (bürokrat, yerel yönetici, medya mensubu vs.) kişilerin Jandarma unsurları tarafından yapılacak gözaltı/tutukluluk işlemleri için Yassı Ada ve İmralı Adaya sevki ile ilgili bir takım çalışmaların bulunduğu belirlenmiştir. İmralıkeşf.doc isimli belge incelendiğinde sanık Koray ERYAŞA adına imzaya açıldığı, TCG Kılıç Komutanlığı tarafından 1 nci Hücumbot Filotillası Komodorluğuna Salıpazarı-İmralı Ada-Mudanya bölgesinde yapılan keşif neticesinin bildirildiği ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Belgenin son on kullanıcısını gösterir dosya yolları incelendiğinde sanık Koray ERYAŞA tarafından son olarak kaydedildiği, sanık Turgut KETKEN’ in de belge üzerinde işlem yaptığı görülmüştür.

Suga Harekat Planı kapsamında hazırlanan sanıklar ile ilgili belgelerin “TURGUT KETKEN” “M.Koray Eryasa” kullanıcı ismiyle oluşturuldukları görülmüştür.

Sanık Mehmet Koray ERYAŞA yargılama aşamasındaki savunmasında özetle;“İddianamede iddia edilen suçlardan hiçbirini kabul etmiyorum, hiçbir suçu da işlemedim.İddia edilen suçun işlendiği tarihte iddia edilen suç mahallinde olmadığımı, hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi belgeleri olan somut delilleri ile ispatladım. Bu delillerin onaylı fotokopilerini Savcılık ve Mahkemeye teslim ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi belgelerinin itibar edilmediği için de tutuklandım. Şunu söyleyeceğim. Adaletin terazisinin hassas olması gerekir.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Turgut KETKEN yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;“İddianamede belirtilen ve tarafıma yöneltilen bütün iddiaları ve suçlamaları reddediyor ve kabul etmiyorum. hakkımda düzenlenen iddianame 3. kişilerden elde edilen dijital kayıtlar esas alınarak tamamen sanal dijital bilgisayar kayıtlarına dayanılarak hazırlanmıştır. Hakkımdaki iddialara yönelik olarak delil niteliği taşıyan hiçbir somut olgu bulunmamaktadır.Sayın Mahkemeden kısa sürede yargılamayı tamamlayarak mağduriyetimin giderilmesini suçsuzluğumu ve hakkımda komploları yapan asıl failleri ortaya çıkarmasını bekliyorum.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanıklar Mehmet Koray ERYAŞA ve Turgut KETKEN üzerlerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş iseler de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldıkları ve üzerlerine atılı bulunan suçu işledikleri kanaatine varılmıştır.
322-) sanık ZAFER ERDİM İNAL

Sanığın suç tarihinde Harp Akademisi Karargahında Deniz Plan Subayı olarak görevli olduğu,

Suga Harekat Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve görevlerini belirtir Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-F isimli İSTANBUL BÖLGESİ MÜZAHİR SB. VE ASTSB. LİSTESİ başlıklı belgede sanığın isminin yer aldığı, ayrıca dosyada mevcut istanbul.doc ve istanbul EKİ.doc isimli belgeler incelendiğinde sanığın da aralarında bulunduğu EK-F isimli belge ile aynı içerikte olduğu, belgede listenin Kasımpaşa, Tuzla, Umuryeri, A.Kavağı, Beykoz, Y.Levent, Pendik ve Sarıyer koordinatör personeli ile yapılan çalışmalar sonucunda hazırlandığı belirlenmiştir.

Dosyada mevcut Hrp.Ak. Plan Çalışma Grubu.doc isimli belge incelendiğinde sanığın Harp Akademileri Komutanlığında görevli 8 subay rütbesinde deniz kuvvetleri personelini SUGA Harekat Planı hazırlık faaliyetleri çalışma grubunda görevlendirdiği, belirtilen belgeyi son olarak kaydettiği, yine DHA Görevlendirme.doc isimli belgede ise isimleri belirtilen sekiz personelin 1. Ordu Komutanlığı ile koordineli olarak görevlendirildiğinin belirtildiği, EK-DHA Görevlendirme.doc isimli belgede ise belirlenen personelin görevlerinin yazılı olduğu, belirtilen belgeler üzerinde de sanık tarafından işlem yapıldığı,Teklif-2.doc isimli belge incelendiğinde sanığın Suga Harekat Planının icrasında karşılaşılabilecek hukuki problemler ve gerginliğin kontrollü şekilde tırmandırılabilmesi amacıyla yeni hal tarzları çerçevesinde TSK Milli Angajman Kuralları Yönergesi’nin (MY 228-3(A)) güncelleştirilmesi yönünde teklifte bulunduğu, belirtilen belgenin hazırlanma sürecinde yer aldığı, yine Plan Çalışma_Adacık.doc isimli belgede belirtilen EGAYDAAK’lara istinaden yapılacak bir harekat için oluşturulacak görev birliğinde yer alacak unsurlar ve harekatın öncelikle icra edilmesi gereken yerler ile ilgili teklifler hazırladığı, benzer şekilde Teklif-4.doc isimli belgede belirtilen Ege de bulunan ada ve adacıklar ile ilgili yapılacak bir harekat için, oluşturulacak görev birliğinde yer alacak Amfibi Özel Görev Timinin belirlenmesi aşamalarında icra edilecek yerin 45 gün önceden belirlenmesi yönünde teklifte bulunduğu, K.EREN.doc isimli belge incelendiğinde sanığın Suga Harekat Planı kapsamında Ege de bulunan ada ve adacıklar ile ilgili Yunanistan’a karşı icra edilecek bir harekatta Ege de bulunan Koyun Adaları, Hurşit Adaları, Yenihisar-Ahikerya-İleryoz-Kelemez-Yalıkavak arasında bulunan adalar grubu ile ilgili değerlendirmeleri içerir çalışma yaptığı görülmüş, belirtilen belgelerin hazırlanması sürecinde de bizatihi bulunduğu tespit edilmiştir.

Sanığın Suga Harekat Planı ile ilgili görüş ve öneri hazırlamak üzere çalışma grubu oluşturduğu, bizzat sanık ve teşkil ettiği grup tarafından çeşitli tekliflerin hazırlandığı, özellikle Ege de Yunanistan ile kriz ve gerilim çıkarmak üzere çalışmaların yapıldığı görülmüştür. sanık 10.10.2011 tarihindeki savcılık ifadesinde belirtilen dönemlerde Harp Akademilerinde çalıştığını doğrulamıştır. sanık ifadesinde ayrıca meslek hayatı boyunca angajman kuralları veya EGAYDAAK'larla ilgili herhangi bir çalışma yapmadığını belirtmişse de, uzun süre Deniz Harp Akademisi, Harp Akademilerinde çalışmış olması, sanık Bülent OLCAY’ ın 26.09.2011 tarihli ifadesinde “Angajman kurallarını bütün deniz subayları bilir, ders almışlardır.” şeklinde, sanık Derya GÜNERGİN’ in 26.08.2011 tarihli ifadesinde “Ben milli angajman kuralları ile ilgili çalışmayı akademide eğitim maksatlı yaptım, bunun dışında görevdeyken böyle bir çalışma yapmadım.” şeklinde, sanık Celal Kerem EREN 12.08.2011 tarihli ifadesinde “Egaydaklarla ilgili askeri coğrafya etüdü içerikli bu belgeyi kesinlikle hazırlamadım. yine bu etütle ilgili detaylı bilgi gerekir. bununla ilgili dersleri 2003 yılında yani 2.sınıfın 2.döneminden sonra verilmektedir.” şeklinde beyanları ve dosya kapsamında sanık ile ilgili diğer belgeler göz önüne alındığında sanığın beyanını doğrulamadığı görülecektir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle ;“Üzerime atılı suçlamayı ve hakkımdaki tüm iddiaları reddediyor ve kabul etmiyorum. Dava konusu eylemler ile suçlandığım dijital yazılardan haberdar değilim. Suçlandığım dijital yazıları ben hazırlamadım. Kimler tarafından hazırlandığını da bilmiyorum. Bu konu ile ilgili bir emir almadım, bir emir vermedim. İsmim bu dijital yazılarda bilgim ve iradem dışında kullanılmıştır. İddia edilen suça ilişkin olarak benim içinde bulunduğum illegal bir eylem, illegal bir yapılanma mevcut değildir. Hakkımdaki iddialara yönelik olarak delil niteliği taşıyan somut hiçbir olgu da bulunmamaktadır, olamazda. Çünkü böyle bir suç işlemedim. Netice olarak suçsuz ve mağdurum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Zafer Erdim İnal üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.323-) sanık METE DEMİRGİL

Suga Harekat Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve görevlerini belirtir Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-İ isimli İZMİR VE MARMARİS BÖLGELERİ MÜZAHİR SB. VE ASTSB. LİSTESİ başlıklı belgede sanığın isminin yer aldığı, ayrıca dosyada mevcut AKSAZ GEMİ.xls isimli belge incelendiğinde EK-İ isimli belge ile aynı içerikte olduğu, dolayısıyla belgenin son halini almadan önceki tablo şeklinde oluşturulduğu görülmüştür.

Dosyada mevcut HassasKontrol.doc, Kontrol-İzmir,Aksaz.doc, AKSAZ.doc ve AKSAZ1.doc isimli belgeler incelendiğinde SUGA Harekat Planının icrasında reaksiyonların gösterilmesine engel olan komutanlar olarak belirtilen dönem itibarıyla amiral seviyesinde görev yapan komutanların geçici/sürekli olarak tevkif edilmesi veya yetki devri içeren tebligatın yapılması amacıyla görevlendirildiği, kendisine yemin ettirildiği, bu çerçevede ismi hassas personel listesinde eksi olarak işaretlenmiş dönemin Güney Deniz Saha Komutanının tevkifi işlemlerinde görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki savunmasında özetle;“İddianamede mevcut sözde dijital kurgularda benimle ilgili yazan tüm iddiaları kabul etmiyor. Kesinlikle ve şiddetle reddediyorum. Bu yaşanan durumun çok büyük bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Yüce Mahkemenin bu yanlışlığı en kısa sürede düzelteceğini, büyük mağduriyetler yaşamamıza sebep olan gerçek suçluları en kısa zamanda bularak gerçeği ortaya çıkaracağını biliyor ve buna inanıyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Mete Demirgil üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

324-) sanık NURİ ÜSTÜNER

Sanığın suç tarihinde TCG Gemlik Gemisinde 2. Komutan olarak görevli olduğu,

Suga Harekat Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve görevlerini belirtir Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-D isimli ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ başlıklı belgede sanığın isminin geçtiği, AKSAZ GEMİ.xls isimli belge incelendiğinde içerisinde Fırkateyn_1 isimli sekme içerisinde sanığın da aralarında bulunduğu 8 kişinin isimlerinin olduğu ve bu kişilerin tamamının EK-D isimli belgede yer aldığı görülmüştür.

ÇGBilgiNotu.doc ve ÇGrubuPer.doc isimli belgeler incelendiğinde sanığın Ege de bulunan ada ve adacıklar ile ilgili Suga Harekat Planı çerçevesinde yapılacak eylem planlarını organize ve icra etmek üzere oluşturulan çalışma grubunda görevlendirildiği, yine dosyada mevcut Toplantı Tutanğı.doc ve belgenin eki olan Saha_EKİ.doc isimli belgeler incelendiğinde sanığın verilen görev doğrultusunda diğer grup üyeleri ile birlikte 03.01.2003 tarihinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığında toplantıya katıldığı, toplantı neticesi alternatif eğitim sahalarının tespit edilmesi kararının alındığı, bu karar doğrultusunda alternatif eğitim sahalarının tespit edildiği görülmüştür. Alternatif eğitim sahalarını belirtir Toplantı Tutanğı.doc isimli belge üzerinde işlem yapan bilgisayar kullanıcılarını gösterir dosya yolları incelendiğinde sanığın belge üzerinde işlem yaptığı tespit edilmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle ;“Ben 5-7 Mart 2003 tarihlerinde 1. Ordu Komutanlığı yapılan plan seminerine katılmadım.Anayasal düzene ve kanunlara saygılı bir asker ve Türk vatandaşıyım. Hayatımın hiçbir döneminde kanun dışı işler veya oluşumlar içinde bulunmadım. Kanun dışı bir eylemin teşebbüsleri içinde yer almak, hayat görüşüme ve yaşam tarzıma hiç uygun değildir. Tamamen kötü niyetli bir çete tarafından düzmece olarak hazırlanmış dijital verilere dayanılarak bana yöneltilen her türlü suçlamayı reddediyor ve beraatimi talep ediyorum.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Nuri Üstüner üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.Yüklə 4,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə