Fikh-i ekberYüklə 1,59 Mb.
səhifə1/69
tarix30.12.2018
ölçüsü1,59 Mb.
#88233
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69

FIKH-I EKBER 5

Önsöz 5


İmam Âzam'ın Hayatından Bir Özetleme 6

1- Doğumu ve Yetişmesi: 6

II- Nesebi: 6

III- İlme İntisab Etmesi: 6

IV- Hocaları: 7

V- Fıkıh İlminde Temayüzü: 7

VI-Ebû Hanîfe'ye Övgü Söyleyenler: 8

VII -Akaidde Mezhebi: 8

VIII -Hazır Cevaplığı: 8

IX-Keremi, Ahlâkı, Zühd ve Takvası: 10

X-Kadılıktan Kaçınması: 11

XI-Hapsedilmesi ve Vefatı: 11

Y. Vehbi YAVUZ 11

Giriş 11


Selefin Kelâm İlmine Karşı Çıkmalarının Sebepleri: 13

Netice: 14

İman Esasları 17

Allah'a İman: 17

Tevhidin Esasları: 17

Tevhidin Çeşitleri: 17

Tevhid'den Bahseden Âyetler 18

Meleklere Îman : 20

Kitaplara İman: 20

Peygamberlere İman: 20

Öldükten Sonra Dirilmeye İman 20

Kadere İman: 21

Öldükten Sonra Hesap Günü : 22

Allah'ın Birliği : 22

Burhan-i Temânü: 22

Allah'ın Eşsizliği: 23

Zâti Ve Fi'lî Sıfatlar: 23

Zatî Sıfatlar 24

Allah'ın Konuşması Nasıl Olur? : 25

Görme Ve İşitme Sıfatları 26

İrade: 26

Fî'lî Sıfatlar: 28

Allah'ın İsim Ve Sıfatları: 30

Bütün Sıfatlar Ezelidir: 30

Allah'ın Sıfatları Yaratılmış Değildir : 31

Kur'an-ı Kerîm Allah Kelamıdır, Yaratılmış Değildir; 31

Kuran'daki Kıssalar Allah Kelâmıdır ; 33

Kuranda Geçen Yaratıklara Ait Sözler Yaratılmıştır : 33

Musa (A.S.) ın Allah İle Konuşması: 34

Hiç Bir Varlık Allah'a Benzemez: 35

Allah'ın Sıfatları Kullar Gibi Vasıtalı Değildir: 36

Kelâm Meselesindeki Görüşler: 37

Allah Teâla Bir Şeydir : 39

Allah Teâlâ Cisimsiz, Cevhersiz Var Olan Bir Şeydir; 39

Allah Teâlâ Sınırlı Değildir: 40

El - Yüz Gibi Sıfatlar Allah'ın Keyfiyetsiz Sıfatlarıdır: 40

Müteşabîh Âyetıler Tevil Edilemez: 41

Allah Her Şeyi Yoktan Var Etmiştir. 43

Allah Ezelde Her Şeyi Bilendir 43

Her Şeyi Takdir Eden Yüce Allahtır. 43

Hayır Ve Şer Allah'ın Takdiri İle Var Olur: 43

Allah Her Şeyi Önceden Yazı İle Yaratır: 44

Kaza İle Kader Allah'ın Sıfatlarıdır : 44

Kulun İşi Kendi İradesi İle Meydana Gelir: 45

Kader Hakkındaki Münakaşalar 46

Allak Teâlâ Her Şeyi Olduğu Gibi Bilir ; 48

Küfür De Îman Da Kulun Kendi Kazancıdır. 48

Âdem (A.S.) ın Zürriyetinin Yaratılması: 48

Allah'a Verilen Ezeli Sözü Bozmak : 49

Allah; Kulları Küfre Zorlamaz. 50

Kul İşinin Yaratıcısı Değildir. 51

Allah Kötülüğü De İyiliği De Murad Eder: 53

Peygamberler Masumdur. 56

Bazı Peygamberler Kusur İşlemiştir : 57

Hz. Peygamber’in Vasıfları. 59

“Eğer Hz.peygamber olmasaydı,dünya yokluktan varlık sahasına çıkmazdı.” 60

Hz. Peygamber Büyük-Küçük Hiç Bir Günah İşlememiştir. 60

Hz. Peygamber'den Sonra İnsanların En Faziletlisi: 60

Hz. Peygamberin Ebû Bekir'i Yazılı Bir Ahit İle Halife Nasb Etmekten Vazgeçmesi : 60

Hz. Ömer'in Fazileti: 61

Hz. Osman'ın Fazileti: 61

Hz. Alî'nin Fazileti: 61

Dört Halife Gerçek Halifedir :” 63

Sahabileri Hayırla Anmak: 63

Büyük Günah İşlemekle Mü'min Kâfir Olmaz. 64

Günahkâr Kimse De Gerçek Mü'mîndîr : 64

Mutezilenin Ehl-i Sünnetten Ayrılması: 64

Mestler Üzerine Mesh Etmek : 65

Fasıkın Arkasında Namaz Kılmak. 66

Îmanla Ölen Cehennemde Ebedî Kalmayacaktir : 66

Müminin Ameli Zayî Olmaz : 67

Peygamberlerde Mucize : 68

Velîlerin Kerametleri. 68

Kafirlerde Gökülen Hârikalar, Mucize Değildir : 69

Kafirlerin Elindeki Hârikalar İsyan Ve Küfürlerini Artırır : 70

Allah Ezelde Yaratıcı Ve Rızık Verendir : 71

Allah'ı Görmek : 71

Rüyada Allah'ı Görmek: 72

Yok Olan Birşey Midir? 72

İmanın Kısımları: 73

İman Artmaz - Eksilmez: 75

Müminlerin İmanda Eşitliği : 76

İslam'ın Hakikati. 77

Dinin Hakikati . 77

Allah'ı Tanımak : 77

Allah'a Hakkıyla Kulluk Etmek. 78

Müminlerin Eşitliği. 79

Allah Fazlı İle İhsan Eder Adaleti İle Ceza Verir: 80

Peygamberlerin Şefaati: 80

Amellerin Tartılması. 81

Kıyamette Hasımlaşma: 82

Havz-ı Kevser Haktır. 82

Cennet Ve Cehennem Hayatının Ebediliği: 85

Allah'ın Hidayet Vermesi Ve Saptırması : 85

Kabirdi Soru Sorulması: 86

Kabir Azabı Ve Ruhların İadesi. 86

Allah'ın Sıfatlarını Farsça Söylemek. 89

Allah'a Yakınlık Uzaklık Keyfiyetsizdir : 89

Kur'an-ı Kerim Mushaf'larda Yazılı Olan Allah Kelamıdır. 90

Peygamberlerin Îman Üzerinde Öldüğü Kesindir: 92

Ebu Tâlib'in Kafir Olarak Ölmesi : 92

Hz. Peygamberin Çocukları. 92

Hz. Peygamberin Hanımları: 94

İnançtaki Şüpheleri Gidermek: 94

Miraca İnanmak: 94

Deccal, Ye'cüc-Me'cüc'ün Çıkması Ve Hz.Îsa (a.s.) İnmesi. 95

Miraç Ve Allah'a Mekân İsnadı: 96

Hz. Peygamber'den Sonra En Üstün Peygamber. 98

Meleklerin İnsanlardan Üstünlüğü. 100

Sahabe'nin En Üstünü : 100

Müctehitlerin Üstünü: 101

Sahabe Çocuklarının Üstünlüğü. 102

Hiçbir Veli Peygamber Derecesine Ulaşamaz. 102

Kul'dan Hiçbir Suretle Teklifler Düşmez: 103

Naslar Zahirî Mânâlarına Alınır. 103

Allah'ı Görmek Hakkındaki İhtilaflar. 104

Rüyada Allah'ı Görmek. 105

Öldürülen Eceli İle Ölür. 105

Ruh Yaratılmıştır; 106

Rızkın Taksimi. 107

Kul İçin Yararlı Olanı Yapmak Allah Üzerine Gerekli Değildir: 107

Haram Da Rızıktır. 107

Allah Vaadından Dönmez, Vaidinden Dönebilir. 108

Küçük Günahlardan Dolayı Azab Caizdir. 109

Ölüler İçin Yapılan İyilikler Onlara Fayda Verir. 110

Kafirlerin Duaları Kabul Değildir. 111

Cinlerin Kâfirleri İçin Cehennem Azabı Vardır. 112

Şeytanların İnsanlar Üzerindeki Tasarrufu. 112

Müctehid Hata Da İsabet De Edebilir. 113

İman Artma Ve Eksilme Kabul Etmez. 114

İman İle İslâm Birdir. 115

Allah'ı Akıl İle Bulmak Herkese Farzdır. 116

Allah Teâlâ Zulme Gücü Yetmekle Vasıflanmaz. 117

İmanda İtibar Sonucadır : 119

Allah, Kula Gücünün Yetmediğini Teklif Etmez : 120

Taklitçinin İmanı Sahihtir. 121

Sihir Ve Nazar Haktır. 123

Allah'ın Rahmetinden Ümit Kesmek Küfürdür. 123

Kâhinlerin Haberlerine İnanmak: 124

Kur'an, Söz Ve Mânaya Birlikte Verilen İsimdir. 126

Kötülüğü Helal Kabul Etmek : 126

Kıble Ehline Kâfir Denmez. 127

Tövbeleri Kabul Etmek Allah’n Bir Lütfudur. 128

Dedikodu Ve İftiranın Tevbesi : 132

Bütün Günahlardan Tevbe Etmek. 133

İstikamet Kerametten Üstündür. 133

Kıble Ehlinin Tekfiri Caiz Değildir. 133

Kendi İsteği İle Küfür Kelimesini Söylemek Küfürdür. 134

Hz. Ebu Bekir'in Hilafetini Ve Sahabiliğini İnkâr. 134

Dinden Dönmenin Hükmü. 134

Bîdatçılar Birbirine Kâfir, Derler. 134

Mürted Kişiye İslâm'ın Arzedilmesi. 135

Küfrü Gerektiren Düşünceyi Akla Getirmek. 136

Hadisleri İnkâr Etmek. 136

Zorla Hz. Peygamber'e Söğmek. 137

Kıraat Ve Namazla İlgili Küfür Sözleri. 137

Kur'an Okumakla Alay Etmek. 138

Kur'an'ın Sözlerini Kendi Sözü İle Karıştırmak. 138

Kur'an'dan Ücret Alma İle İlgili Sözler. 138

Haram İşlerken Bismillah Demek. 139

Namazla İlgili Küfür Sözleri. 139

Farzları İnkâr Etmekle İlgili Sözler. 140

Abdestsiz Olarak Kıbleye Yönelmek. 140

İlim Ve Âlimler Hakkındaki Küfür Sözleri. 141

Kıyafetle İlgili Sözler. 141

Kur'an Öğretenlerle, Vaizlerle Ve İlim Meclisi İle Alay Etmek. 141

Boşanma Ve Âlimlere Hakaretle İlgili Sözler. 141

Allah'ın Rahmetinden Ümit Kesmekle İlgili Sözler. 142

Şeriatla İlgili Küfür Sözleri. 142

Açık Ve Kapalı Küfür Sözleri. 142

Minhac'ul-Musalin Adlı Kitaptan Bazı Meseleler. 150

Hastalık, Ölüm Ve Kıyametle İlgili Küfür Sözleri. 151

Kıyamet Cennet Ve Cehennemle İlgili Küfür Sözleri. 151Yüklə 1,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə