Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi Ahmet Avni Konuk ÖNSÖZÜ


İshâkiyye Kelimesindeki “HAKKIYYE HİKMETİ” Fassı…………………………….……………Yüklə 7,33 Mb.
səhifə3/90
tarix02.08.2018
ölçüsü7,33 Mb.
#65852
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   90

İshâkiyye Kelimesindeki “HAKKIYYE HİKMETİ” Fassı…………………………….……………..

363
1

Giriş Bölümü

3632

Bu inâyet hangi ölçüdendir bilmem?

3653

Şimdi mâdenlerden âlâ bir halkedilmiş yoktur.

3674

Oysa hepsinin Hallâk'ını ârif olduğu,keşf ve delîllerin izâhı ile sâbittir.

3675

İnsan akıl ile ve fikir ile veyâ îmân bağı ile kayıtlıdır

3696

Çünkü, biz ve onlar ihsan makâmındayız.

3697

Bizim sözümüze muhâlif olan söze bakma ve buğdayı çorak yere ekme!

3708

Şimdi İbrâhîm a.s. rü'yâyı tâbîr etmedi.

3719

“Kad saddakter ru’yâ” yânî “Sen rü’yâyı sâdık kıldın” dedi.

37310

"Bu bahsedilen iş muhakkak açık bir belâdır” (Saffât, 37/106)

37511

“Beni rü’yâsında gören uyanıklıkta beni gördü”

37712

Hayâlde olduğu gibi, histe çıkarsa o rü'yâ için tâbîr yoktur

37913

Allâh Teâla İbrâhîm a.s.’a işlediği ve ona dediği şeyde bize edebi öğretti

37914

Vâhidi Rahmân için her bir mertebede sûretten gizli ve açık olan şey vardır

38115

Gözlere tecellî ettiğinde akıllar, şartlandıkları delîller ile reddeder

38216

Sâbit oldu ki, muhakkak kalb Hakk'a vâsi'dir.

38317

Vûcûdu sonlu olmayan şeyi sen, vücûdunda halk edersin

38518

Ârif,himmeti ile himmet mahallinin dışında olarak vücûdu oluşan şeyi halkeder

38719

Gaflet, ne genelde ve ne de özelde aslâ genel değildir

389


Ehlullah böyle bir sırrın meydana çıkmasını dâimâ kıskanırlar ve örterler

389
2021

“Biz kitapta hiç bir şeyden eksik bırakmadık”

39122

Allah'tan sakınan için, Allah Teâlâ furkan kılar.

39123

Şimdi sen, Rabb'in kulu ol; onun kulunun Rabb'i olma!

39324

Mesnevi

396
İsmâîliyye Kelimesindeki “ALİYYE HİKMETİ” Fassı………………………………………….

398
1

Giriş Bölümü

3982

Allâh ismiyle isimlendirilen, zât ile ahadî, isimler ile küldür.

3983

Her bir mevcût için,Allâh'dan,hâs olarak onun Rabbinin dışında bir şey yoktur

3994

O'nun ahadiyyeti potansiyel olan bütün isimlerin toplanmışlığıdır.

4005

Rabb'i indinde kendisinden râzı olunandır.Kendisinden râzı olunan ise saîddir

4016

“Muhakkak rubûbiyyet için bir sır vardır ve o da sensin”.

4027

Hak her şeye halkını verdi.Bundan dolayı eksiklik ve fazlalığı kabûl etmez

4028

Rabbi indinde marzî olduğunda,diğer kulun Rabbi indinde marzî olması gerekmez

4039

Bunun için ehlullah, ahadiyyette tecellîyi men' etti

40410

Kendisinden râzı olunanın mutlaka râzı olunan olması geçerli olmaz.

40611

"Ey nefis, Rabb'ine dön!" denilen her mutmainne nefs de bunun gibidir.

40712

"Ey mutmainne nefs, benim cennetime gir"

40813

Şu halde sen Rabb'in cennetine girdiğin zaman, "nefs"ine dâhil olursun

40914

Sen kulsun ve sen Rab'sin; o kimse için ki, onun için onda sen kulsun

41115

Böyle olunca, Allah kulundan râzı olucu oldu.

41216

İki benzer birleşmezler; çünkü farklı olmazlar.

41317

Şimdi Hakk'ın dışında bir şey bâkî kalmaz;

41418

Bu, Rabb'inden onun vücûdu olmaktan haşyet eden kimseye mahsûstur

41519

“Hüviyeti yönünden o, zâta ve onun hakîkatine delildir”

41520

Sen Hakk'ı halktan soyutlamış olduğun halde, Hak tarafına bakma!

41721

Senâ vaade sadâkat iledir, tehdide sadâkat ile değildir.

41922

Tehdidin gerçekleşmesi olasılığı ortadan kalktı

42023

Hakk'ın tehdidi için belirlenmiş bir "ayn" yoktur

42124

Tatlılık tadından dolayı "azâb" olarak isimlendirilir.

422
Ya’kûbiyye Kelimesindeki “RÛHİYYE HİKMETİ” Fassı………………………………………….

424
1

"Dîn ikidir"

4242

Fiiller bu nedenle "sonradan olan"dır.

4273

Halk indindeki dînin faydası hakkında.

4294

Zâhir lisânı ile dîn "karşılık"tır.

4335

Onun sırrına ve bâtınına gelinceİlim ma'lûma tabîdir

4366

Hallerin sûretlerine bürünmüş olan Hakk'ın vücudundan gayrı bir vücûd yoktur

4427

İşin aslında resûller onların hallerine hizmet ederler.

4478

Resûller ve vârisleri Hakk hizmetinde,tabiât hizmetindeki tabîblere benzerler

4509

Böyle olunca resûl tebliğ edicidir, başka değil.

45110

“Festekım kema ümirte” yânî ”Emrolunduğun gibi istikamet üzere ol” (11/112)

45411

“Ben, benim ile ve sizin ile ne işlenir olduğunu bilmem" (Ahkaf, 46/9)

45712

Mesnevi

460
Yûsufiyye Kelimesindeki “NÛRİYYE HİKMETİ” Fassı………………………………………….

468
1

Hayâl hazreti de inâyet ehli hakkında vahyin başlangıcının ilkidir.

4682

"Muhakkak insanlar uykudadırlar, öldükleri zaman uyanırlar"

4713

On bir yıldızı ve güneşi ve ayı bana secde edici halde gördüm (Yûsuf,12/4)

4764

Böyle olunca o Allâh'ın gölgesidir.

4785

Ancak idrâk, Nûr ismi ile oldu

4826

Oysa uzaklıktan başka bir sebep yoktur.

4837

Hak, bize bir yön ile bilinendir ve diğer bir yön ile de mechûldür

4858

Sen kimsin? Ve "hüviyet"in nedir? Ve Hakk'a nisbetin nedir?

4899

Camın rengi, bakanın bakışında o nûrun sâflığına perde olur.

49010

Bil ki, sen hayâlsin

49311

O'nun isimleri için iki delîl oluş vardır

49412

"Kul huvallâhu ahad"

49713

Hak, senin üzerine ve O'nun üzerine delîller olarak gölgeleri icâd etti.

49914

"Ey insanlar, siz Allâh'a muhtaçsınız; ve Allah ganî ve hamîddir"

50015

Mesnevi

503
Hûdiyye Kelimesindeki “AHADİYYE HİKMETİ” Fassı………….……………………………….

506
1

Giriş Bölümü

5062

Allâh'a mahsûs sırâtı müstakîm vardır ki,herşeyde âşikârdır;gizli değildir

5073

"Hiçbir hayât sâhibi yoktur; illâ Hak onun perçemini tutucudur"

5084

Şimdi her yürüyen, Rabb'in doğru yolu üzerinde yürür.

5095

Dalâlette oluş, nasıl ki geçici ise, ilâhî gazab dahî, öylece geçicidir.

5106

Yol, ancak üzerinde yürümekle yol olur

5107

Halk sana itaât edici olduğu zaman, Hak sana itaât edici oldu

5118

Şimdi sen varlıkta konuşamayan bir mevcûd olmadığını görürsün

5129

Ehlullah için ilâhi ilimler,kuvvetlerin farklılığı sebebiyle muhteliftir.

51310

Ve bu ahadiyye hikmeti "ilmi ercül yânî ayakların ilmin"dendir

51511

Rab, onların alınlarını tutar ve batı rüzgârı cehenneme sevk eder.

51712

Uzaklık kalktı ve onların hakkında "cehennem"le isimlendirilmiş olan kalktı.

51813

Hak, onlara bu lezîz zevkî makâmı, memnûn olma yönüyle vermedi

51914

Ve ancak ölmüş olan görür; çünkü o perdesi kalkmış olandır.

52015

İnsanlardan bâzısı üzerinde yürüdüğü yolu ve o yolun sonunu bilen kimsedir

52116

Şimdi sen kimsin? Sen hakîkatini ve gittiğin yolu bil!

52217

Hûd kavminin helâki

52318

Şu kadar var ki, Allah Teâlâ, kendi nefsini "gayrılık" ile vasfetti.

52719

Nebisi Hûd a.s.’dan kavmine olan söylemini, müjde için,bize tercüme etti

52920

Allâh indinden aslâ sınırlamadan başka bir şey görmedik

53221

Bundan dolayı Hak, her şeye zâtıyla muhafaza edicidir.

53622

Benim vücûdum O'nun gıdâsıdır. Ve biz de O'na paraleliz ve mukabiliz.

53723

Sizin nefsinize olan bağlantınızı ben sizden alırım.

53824

Vakit olur ki sakınan kendi nefsini,sûreti ile Hakk'a koruma yapan olur

54125

Elinden geleni göstermeyen, elinden geleni gösteren kimseyi geçemez.

54326

Sınırlama olmasaydı sûretlerde Hakk'ın değişkenliğini,resûller haber vermezdi

54427

Rabb'ı hakkında bir inanç lâzımdır ki, onun ile O'na dönsün

54528

Bir inanışa sâhip olan, ancak nefsinde îcâd ettiği şeyle İlâh'a inanır.

54729

Sakın,kendine mahsûs bir inanç ile kayıtlanma ve onun gayrını inkâr etme

54830

"Ne tarafa dönerseniz orada Hakk'ın vechi zâhirdir" (Bakara,2/115)

55031

Her ne kadar bâzısı âhiret yurdunda bir zaman şakî olursa da.

55132

Mesnevi

554

Yüklə 7,33 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   90
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə