Nedre Romerike tingrettYüklə 1,22 Mb.
səhifə1/18
tarix06.09.2018
ölçüsü1,22 Mb.
#77830
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

--Dom --- ---

Avsagt:

14.02.2008


Saksnr:

07-032162MED-NERO


Rettens formann:
Tingrettsdommer


Ingrid Smedsrud
Tingrettsdommer


Ellen Nyhus

Meddommere:

Statsautorisert revisor

rn Gunnar Fjellheim

Registrert revisor

Registrert revisorJens Petter Auring

Grete Elsebet Maltby


Den offentlige påtalemyndighet

rstestatsadvokat Lars Stoltenberg Politiadvokat Joakim Øren

mot

Ivar Thorer Henriksen


Advokat Kristel Heyerdahl

Pål Henrik Henriksen

Advokat Erling Olav Lyngtveit

Eilert Støen

Advokat Johnny Veum

Advokat Petar SekulicHallvard Eiliv Aanonli

Advokat Lars Jørstad Francke

Advokatfullmektig Sten Are EllefsenPeab AS

Advokat Cato Schiøtz

Advokat Sigurd Holter Torp

Etter forutgående rådslagning og stemmegivning for lukkede dører ble det for åpne dører avsagt slik
D O M :
Tiltalte nr 1, Ivar Thorer Henriksen er født 25. mars 1938. Han har adresse Trollfaret 12, 2020 Skedsmokorset. Han er ugift og har to voksne barn. Han er utdannet sivilingeniør og har en pensjon på ca kr 500 000 pr år. Ifølge selvangivelsen for 2006 hadde han en formue på 3,8 millioner kroner.
Tiltalte nr 2, Pål Henrik Henriksen er født 11. november 1970. Han har adresse Kjerulfsgate 7, 2000 Lillestrøm. Han er samboer og har et barn å forsørge. Han er sivilingeniør og har en inntekt på ca kr 400 000 pr år. Ifølge selvangivelsen for 2006 hadde han en formue på 8 millioner kroner.
Tiltalte nr 3, Eilert Støen er født 26. mai 1949. Han har adresse P Haugs gate 15, 3770 Kragerø. Han er samboer og har to voksne barn. Han er sjåfør, men uten inntekt siste år. Ifølge ligningen for 2006 hadde han en formue på ca 5 millioner kroner.
Tiltalte nr 4, Hallvard Eiliv Aanonli er født 21. oktober 1946. Han har adresse Trygves vei 7, 1473 Lørenskog. Han er gift og har to voksne barn. Han arbeider som takstmann/daglig leder med en årlig inntekt på ca kr 350 000. Ifølge ligningen for 2006 hadde han en formue på ca 2 millioner kroner.
Tiltalte nr 5, PEAB AS har organisasjonsnummer 981032411. Foretaket har forretningsadresse Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo. Som partsrepresentant i henhold til straffeprosessloven § 84a møtte tidligere administrerende direktør, nå delvis pensjonist og styreleder i PEAB AS, Petter Elvestad.
Ved tiltalebeslutning utferdiget av Økokrim statsadvokatembeter 6. juli 2007 er de tiltalte satt under tiltale ved Nedre Romerike tingrett til fellelse etter
I. Straffeloven § 276 a, første ledd bokstav a, jf. § 276 b
for seg eller andre å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag. Forholdet anses som grovt blant annet fordi handlingene har gitt betydelig økonomisk fordel samt at handlingene er forøvd av noen ved brudd på den særlige tillit som fulgte med hans stilling.

Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette:
Ivar Thorer Henriksen var administrerende direktør i Nedre Romerike Vannverk AS (tidligere Nedre Romerike Vannverk A/L), heretter NRV og Sentralrenseanlegget RA-2 AS, heretter RA2, 2010 Strømmen. I perioden juli 2003 til august 2005 mottok selskaper som han kontrollerte og/eller selskaper som hans sønn, Pål Henrik Henriksen, eide og styrte, utilbørlige fordeler. Fordelene ble mottatt i anledning av at Ivar Thorer Henriksen som administrerende direktør i NRV/RA2 var beslutningstaker ved tildeling av oppdrag. Fordelene var utilbørlige bl.a. på grunn av deres verdi, fordi fordelene ble holdt skjult, på grunn av Ivar Thorer Henriksens stilling, og fordi formålet var å sikre forretningsoppdrag for giverne. Handlingene utsatte NRV og RA2 for økonomisk tap samt tap av omdømme.
1) Ivar Thorer Henriksen, Pål Henrik Henriksen
I perioden august 2003 til august 2005 mottok VA Drill AS, et selskap Ivar Thorer Henriksen reelt kontrollerte og hvor Pål Henrik Henriksen var daglig leder, styreleder og eier av 66 % av aksjene, til sammen minst kr. 2 540 000 2 667 000 (eks mva) fra Eilert Støen AS. I tillegg krevde Ivar Thorer Henriksen at VA Drill AS skulle motta til sammen kr. 762 000 (eks mva) fra Eilert Støen AS. Fordelene ble i fakturaer fra VA Drill AS til Eilert Støen AS fordekt som vederlag for angivelig utleie av maskinelt utstyr til Eilert Støen AS for drift av slamdeponi og annen anleggsvirksomhet. Eilert Støen dekket inn ytelsen ved at det ble sendt uriktige fakturaer til RA2 på til sammen kr. 3 675 000 (eks mva) for drift av slamdeponiet i perioden.
2) Ivar Thorer Henriksen
I juli 2003 mottok Ivar Thorer Henriksen landbruksmaskiner til en verdi av kr. 125 153 (inkl mva) fra Eilert Støen AS v/ Eilert Støen. Eilert Støen AS v/ Eilert Støen dekket inn ytelsen ved at det ble sendt uriktig faktura til RA2 pålydende kr. 350 000 (eks mva) for angivelige ”forsøk med diverse vekster” (jf post III B. 7)).
3) Ivar Thorer Henriksen, Pål Henrik Henriksen
Den 13. august 2003 mottok selskapet Boreservice AS, hvor Pål Henrik Henriksen var styreleder og eier av 100 % av aksjene, kr. 3 000 000 (eks mva) fra Peab AS. Fordelen ble i faktura fra Boreservice AS til Peab AS fordekt som vederlag i henhold til avtale om utvikling av boresystem.
4) Ivar Thorer Henriksen, Pål Henrik Henriksen
Den 28. oktober 2003 mottok selskapet Boreservice AS til sammen kr. 3 539 000 (eks mva) fra Peab AS. Fordelen ble i fakturaer fra Boreservice AS til Peab AS fordekt som vederlag for utført boring. Peab AS dekket inn ytelsen ved at det ble sendt uriktige fakturaer til NRV (jf post IV B. 13)).
5) Ivar Thorer Henriksen, Pål Henrik Henriksen
I perioden januar 2004 til september 2005 mottok VA Drill AS til sammen kr. 527 000 (eks mva) fra Teknikk og Anlegg AS v/ Hallvard Eiliv Aanonli. Fordelene ble i fakturaer fra VA Drill AS til Teknikk og Anlegg AS fordekt som vederlag for leie av maskiner. Teknikk og Anlegg AS v/ Hallvard Eiliv Aanonli dekket inn ytelsen ved at det ble sendt uriktige fakturaer til RA2 (jf post III A. 2)).
6) Ivar Thorer Henriksen
Den 19. juni 2004 krevde Ivar Thorer Henriksen kr. 390 000 (eks mva) av Teknikk og Anlegg AS v/ Hallvard Eiliv Aanonli. Teknikk og Anlegg AS v/ Hallvard Eiliv Aanonli dekket inn ytelsen ved at det ble sendt uriktige fakturaer til NRV (jf post IV B. 16)). Av beløpet ble kr 95 187 (inkl mva) benyttet til frakt av halmballer og kjøp av Chevrolet-motor.
7) Ivar Thorer Henriksen, Pål Henrik Henriksen
Den 8. oktober 2004 mottok selskapet Oryx AS, hvor Pål Henrik Henriksen var styreleder og eier av 60 % av aksjene, kr. 736 000 (eks mva) fra Peab Sverige AB. Fordelen ble i faktura fra Oryx AS til Peab Sverige AB fordekt som vederlag for bistand i tilknytning til et boreutviklingsprosjekt.

II. Straffeloven § 276 a, første ledd bokstav b, jf. § 276 b

for å ha gitt eller tilbudt noen en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag. Forholdet anses som grovt blant annet fordi handlingene har gitt betydelig økonomisk fordel samt at handlingene er forøvd overfor noen ved brudd på den særlige tillit som fulgte med hans stilling.


Straffeloven § 48 a

Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. Dette gjelder selv om ingen enkeltperson kan straffes for overtredelsen.
Grunnlag er følgende forhold:

A.

Eilert Støen

Eilert Støen var daglig leder og eier av 66 % av aksjene i Eilert Støen AS. I perioden juli 2003 til august 2005 ga han utilbørlige fordeler til Ivar Thorer Henriksen og VA Drill AS, et selskap som Ivar Thorer Henriksen reelt kontrollerte og hvor Pål Henrik Henriksen var daglig leder, styreleder og eier av 66 % av aksjene. Pengene ble gitt i anledning Ivar Thorer Henriksens stilling som administrerende direktør i NRV/RA2. Fordelene var utilbørlige bl.a. på grunn av deres verdi, fordi fordelen ble holdt skjult for Ivar Thorer Henriksens arbeidsgiver, fordi formålet var å sikre forretningsoppdrag for Eilert Støen AS og dessuten på grunn av Ivar Thorer Henriksens stilling.


I perioden august 2003 til august 2005 ga han utilbørlige fordeler til VA Drill AS med til sammen kr. 2 540 000 (eks mva). Fordelene ble i fakturaer fra VA Drill AS til Eilert Støen AS fordekt som angivelig utleie av maskinelt utstyr til Eilert Støen AS for drift av slamdeponi og annen anleggsvirksomhet. Eilert Støen dekket inn ytelsen ved at det ble sendt uriktige fakturaer til RA2 for til sammen kr. 3 675 000 (eks mva) for drift av slamdeponiet i perioden. Handlingene utsatte NRV og RA2 for økonomisk tap samt tap av omdømme.
I Juli 2003 ga Eilert Støen landbruksmaskiner til en verdi av kr. 125 153 (inkl mva) til Ivar Thorer Henriksen. Eilert Støen dekket inn ytelsen ved at det ble sendt uriktig faktura til RA2 pålydende kr. 350 000 (eks mva) for angivelige ”forsøk med diverse vekster” (jf post III B. 7)).
B.

Yüklə 1,22 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə