Noterlik dairesi A. Konu başliklari b. Öneri metinleriYüklə 1,42 Mb.
səhifə9/22
tarix14.08.2018
ölçüsü1,42 Mb.
#70968
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

4- Zaman zaman işlemler birden çok değeri muhtevi bulunduğu halde, bunların bir bölümünün nazara alınmadığı,
Örneğin;
... yevmiye sayılı iki imzalı 1.200,000,00 TL arsa değeriyle birlikte 2.500.000,00 TL cezai şart içeren ayrıca müteahhit tarafından, iskân ruhsatı alınacağı zaman arsa sahibine Emlak Alım Vergisine katkıda bulunmak üzere 500.000,00 TL verilmesinin taahhüt edildiği kat karşılığı inşaat ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde,
a) Harç hesabında; müteahhidin ayrıca ödemeyi taahhüt ettiği 500.000,00 TL'nin rayiç değere eklenmemesi sonucu 3.842,00 TL yerine 1.130,00 TL eksiğiyle 2.712,00 TL,
b) Damga vergisi hesabında da; 09/08/2016 tarihinde 6728 sayılı yasayla 488 sayılı yasanın 6.maddesine eklenen fıkra ile, yalnız başına bir akde konu olmadıkça, başka işlemlerle birlikte düzenlenen cezai şartın artık damga vergisi hesabında da nazara alınmayacağı, yine 13/03/2017 tarihli 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Damga Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmelerinin damga vergisinden muaf tutulduğu hususlarının gözden kaçırılarak cezai şartın damga vergisi hesabında esas alınması soncu, 23.700,00 TL,
Alındığı belirlenmiştir.
İşlemlerin muhtevalarının iyi bir şekilde okunması, eğer taraflara yükletilen mükellefiyetler birden çok unsurdan oluşuyorsa, bunların toplamının matraha esas alınması gerektiğinin dikkate alınması,
Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, arsa değeri yanında, müteahhidin, arsa sahibine kendisine düşen işleri yapabilmek için parasal yardımda bulunmayı vaat etmesinin veya sözleşme sırasında kira yardımında bulunmasının birer ek yüklenim ve değer oluşturduğunun bilinmesi,
Ancak asıl yükümlülüğün dışında kalan cezaî şart, pey akçesi, zamanı rücu gibi değerler için 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 38/2 ve 488 sayılı Damga Vergisi Yasası'nın 6/son maddelerinin göz önünde bulundurulması,
Kat Karşılığı İnşaat Akdi Birim Fiyat ve Cezai Şart
5- 2005/5523 yevmiye nolu, önceden yapılmış kat karşılığı inşaat akdine ek olarak yapılan, 1.000,00 TL değerli, dairelerin paylaşımını belirleyip yapılan sözleşmeye uymayan tarafın iki villanın bedelini (toplam 90.000,00 TL) cezaî şart olarak ödeyeceğinin de belirtildiği halde, bunun nazara alınmaması neticesinde, damga vergisinin 675,00 TL yerine 667,50 TL noksan olarak 7,50 TL,

2005/10498 yevmiye nolu, 100. yıl 2. küçük sanayi sitesi yapı kooperatifinin, işyeri yapılması amacı ile taşeron olarak müteahhit ile yaptıkları sözleşmede, yapılacak inşaatın 1488 metrekare olup, metrekare birim fiyatının ise 315,00 TL olarak belirlendiğinin ve bunun tek fatura ile gösterileceğinin, ödemelerin ise inşaatın geldiği aşamaya göre bölümler halinde yapılacağının kararlaştırıldığı işlemde, matrahın 468.720,00 TL yerine işlemde bahsi geçen ve ödenecek prim ve keseneklerin 13.150,00 TL'nden aşağı olamayacağının değer olarak nazara alınıp harcın, 843,70 TL yerine 808,19 TL eksiğiyle 35,51 TL, damga vergisinin, 3.515,40 TL yerine 3.416,77 TL eksiğiyle ile 98,63 TL alındığı belirlenmiştir.


Taraflar arasında kurulan sözleşme ile aktın ana unsurlarını oluşturan birden fazla değerlerin toplanması suretiyle mukavele konusunun ortaya çıkarılması icabettiğinden, cezaî şart, pey akçesi, zamanı rücu ve ücret tevkifi gibi mukavelenin müeyyidesi kabilinden olanlar hariç diğer edim karşılıklarının bir araya getirilmesi sonucu oluşacak rakama göre harç ve damga vergisi alınmasının,
Harçlar Kanununun 46. maddesi uyarınca bir tek gayeye matuf olarak düzenlenmiş olan birbiriyle ilgili işlemlerin bir arada bulunduğunun kabulü iktiza ettiğinden, bunlardan en yüksek değerde harç alınmasını gerektiren iş üzerinden harç, Damga Vergisi Kanununun 6/2. maddesi gereğince de bir kâğıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları taktirde damga vergisinin en yüksek vergi alınmasını gerektiren işlem üzerinden alınacağının hatırdan çıkarılmaması,
5- 2017/5523 yevmiye sayılı önceden yapılmış kat karşılığı inşaat akdine ek olarak yapılan, 50.000,00 TL değerli, dairelerin paylaşımını belirleyip yapılan sözleşmeye uymayan tarafın iki villanın bedelini (toplam 100.000,00 TL) cezaî şart olarak ödeyeceğinin de belirtildiği sözleşmede, cezai şartın damga vergisi matrahında esas alınması sonucu, alınmaması gerekirken 948,00 TL damga vergisi,
2017/10498 yevmiye sayılı 100. yıl 2. küçük sanayi sitesi yapı kooperatifinin işyeri yapılması amacı ile taşeron olarak müteahhit ile yaptıkları sözleşmede, yapılacak inşaatın 1.488 metrekare olup, metrekare birim fiyatının ise 315,00 TL olarak belirlendiğinin ve bunun tek fatura ile gösterileceğinin, ödemelerin ise inşaatın geldiği aşamaya göre bölümler halinde yapılacağının kararlaştırıldığı işlemde, matrahın 468.720,00 TL yerine ödenecek prim ve keseneklerin 13.150,00 TL'den aşağı olamayacağının belirtilmesi nedeniyle bu değerin esas alınması sonucu, harcın 1059,30 TL yerine 993,61 TL eksiğiyle 65,70 TL alındığı belirlenmiştir.
Taraflar arasında kurulan sözleşme ile aktın ana unsurlarını oluşturan birden fazla değerlerin toplanması suretiyle mukavele konusunun ortaya çıkarılması icabettiğinden, cezaî şart, pey akçesi, zamanı rücu ve ücret tevkifi gibi mukavelenin müeyyidesi kabilinden olanlar hariç diğer edim karşılıklarının bir araya getirilmesi sonucu oluşacak rakama göre harç ve damga vergisi alınmasının,
Harçlar Kanununun 46. maddesi uyarınca bir tek gayeye matuf olarak düzenlenmiş olan birbiriyle ilgili işlemlerin bir arada bulunduğunun kabulü iktiza ettiğinden, bunlardan en yüksek değerde harç alınmasını gerektiren iş üzerinden harç, Damga Vergisi Kanununun 6/2. maddesi gereğince de bir kâğıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları taktirde damga vergisinin en yüksek vergi alınmasını gerektiren işlem üzerinden alınacağının hatırdan çıkarılmaması,
6- 2004/863 yevmiye sayılı, 60.000 TL arsa değeri belirlenen ve müteahhit firmanın inşaatı zamanında bitirememesi veya taraflardan birinin akdi haksız olarak feshetmesi halinde arsa sahiplerine isabet eden ve iş kâğıdında belirtilen yapılacak olan dairelerin %30'u ve iş yerlerinin % 40'ının bayındırlık maliyet bedeli kadar cezaî şartı da içerdiği halde, bunun nazara alınmaması sonucunda, dairelerin metrekaresinin belirlenmemesi nedeniyle matraha ilave edilmemesi uygun ise de, işyerlerinin 15.815 metrekare olup arsa sahiplerine verilecek % 40'ının da, 6.326 metrekare olduğu, 2004 yılı bayındırlık maliyeti olan 402,00 TL ile çarpımı sonucu bulunan miktar olan 2.543.052,00 TL matrah üzerinden damga vergisinin, 19.072,89 TL yerine 18.622,89 TL eksiğiyle 450,00 TL tahsil olunduğu müşahede edilmiş, vergi dairesine ihbar müzekkeresi yazılmıştır.
TNB'nin 2009/18 sayılı genelgesinde de belirtildiği üzere 492 sayılı Harçlar Kanununun 38. maddesinin 2. fıkrasındaki "pey akçesi, zamanı rucü, ücret tevkifi, cezaî şart gibi bir akdin müeyyidesi kabilinden olan taahhütlerden, başlı başına bir akde konu olmadıkça harç alınmaz." hükmü gereğince, inşaat sözleşmesinin müeyyidesini teşkil eden cezaî şart taahhüdünün aynı akit muhtevasında düzenlenmiş olmasından dolayı, bu taahhüdün ihtiva ettiği para miktarının harç uygulamasında dikkate alınmaması gerektiği, Damga Vergisi Kanununun 6. maddesi uyarınca, birbiri ile ilgili ve bir arada yapılan inşaat sözleşmesi ve cezaî şart gibi işlemlerden, bunlardan en fazla olan damga vergisinin tahsil edilmesi icabettiğinin göz önünde bulundurulması,

7- Bir kısım inşaat akitlerinin incelenmesinde;
a) 2006/25379 yevmiye sayılı beş imzalı 21.000 TL asgari emlak değeri yanında, 15.000 TL'nin arsa sahibi (MA)'ya ödeneceği ve inşaat süresi olan 18 ay boyunca toplam 4.500 TL'nin da kira parası olarak müteahhit tarafından bir diğer arsa sahibine ödeneceğinin kararlaştırıldığı işlemde sadece ilk değerin esas alınması sonucu harcın, 182,25 TL yerine 87,75 TL eksiğiyle 94,50 TL, damga vergisinin 303,75 TL yerine 146,25 TL eksiğiyle 157,50 TL,

(2007/5524 yevmiye nolu, üç imzalı, 115.200 TL emlak değeri olan ve müteahhidin 40 ay boyunca kira parası olarak aylık 200 USD (1,4360) ödemeyi taahhüt ettiği işlemde bu miktarın matraha eklenilmemesi sonucu harcın, 31,02 TL, damga vergisinin 86,16 TL eksik alındığı)


b) 2007/27055 yevmiye numaralı, üç imzalı, 79.000 TL arsa bedelli, haksız yere sözleşmeyi fesheden tarafın akdin 5. maddesine göre arsa değeri ile birlikte müteahhidin yapmış olduğu belgeli masrafların beş katının tazminat olarak ödeneceğinin kararlaştırıldığı kat karşılığı inşaat akdinde, arsa değerinin 79.000x5=395.000 TL, noter masrafının 1.041,86 TL x 5 = 5.209,30 TL olmak üzere toplam 400.209,30 TL matrah yerine 79.000 TL'nin alınması neticesinde damga vergisinin 3.001,57 TL yerine 2.409,07 TL eksiğiyle 592,50 TL,
Olarak tahakkuk ve tahsil edildiği anlaşılmış, noksanlıklar rıza tahtında ikmal ettirilmiştir.
Taşınmaz satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin kat karşılığı inşaata tahsis olunan arsanın işlem tarihindeki emlak vergisine esas değerinin ilgili belediyeden temin edilecek bir yazı ile belgelendirilmek suretiyle tanziminin veya taraflarca daha yüksek bir değer beyan edilmiş ise bu değerin esas alınması, harç ve damga vergisinin hesabında da 2006/31 sayılı genelgenin göz önünde bulundurulması, ayrıca arsa sahibi ve müteahhit arasında arsa bedelinin dışında karşılıklı veya tek taraflı bir para ödenmesi söz konusu olduğu takdirde belirtilen genelge esaslarının dikkate alınacağının da unutulmaması,
Asıl işlem veya mukavelenin damga vergisi nisbeti ile cezai şart, tazminat taahhüdünün damga vergisi oranı arasında bir bağlılık bulunmadığından, her halükarda cezai şart veya tazminat taahhüdünün damga vergisinin binde 9,48 oranında tahakkuk ettirilmesi,
Kat Karşılığı İnşaat Akdi, Yüzde Hesabı Arsanın Tamamının Değerinin Belirlenmesi Gerektiği
8- … yevmiye sayılı iki imzalı sözleşmede, …. mevkiinde kâin ve tapuda 31 pafta, 5759 parselde kayıtlı 288400 m2 arsanın 45/100 hissesinin 19.800 TL bedelle müteahhide satışının vaad ve taahhüt edilerek düzenlenen satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinde yüzde oranlaması yapılmak suretiyle arsa değerinin (100/100)'ünün 33.000 TL matrah olarak kabulü gerekirken, 45/100 hissenin değerinin matrah alınması sonucunda 59,40 TL yerine 23,76 TL eksiğiyle 35,64 TL harç, 247,50 TL yerine 99 TL eksiğiyle 148,50 TL damga vergisi alındığı görülmüştür.
GİB'nin 05/03/2009 gün ve B.07.1.GİB.0.02.63/6314-193-025425 sayılı mütalaalarına göre; toplam hisse değeri hesaplanarak, bu değer üzerinden 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 38 ve 42 inci maddeleri uyarınca nispi harç ve 488 Sayılı Yasanın 6. maddesi gereğince damga vergisi alınması gerektiğinin unutulmaması,

67- KÂTİP


Kâtip Olma: Kâtip Olma Şartları - Kardeşi İstihdam Etme - Sözleşmenin Tasdiki


1- Birlikte oturulan bir kız kardeşin 8.000.000 TL maaşla kâtip olarak alındığı, bu konuda Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 9. maddesindeki şartların belgelenmediği, memur alımında 10. madde hükmüne uyulmadığı, Noter Odasına bilgi verilmediği, terfi için de şart aranmadığı, kâtiplerle yapılan mukavelelerin başka bir notere tasdik ettirilmediği, iki tarafça imzalanarak bırakıldığı anlaşılmıştır.


İş hacmi itibariyle kâtip alırken Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 9 ve sonraki maddelerinin geçerli hükümlerinin mutlaka nazara alınması, aynı Yönetmelik'in 12/1. maddesi mucibince bu sözleşmelerin mutlaka bir notere onaylattırılması, memur dosyalarının bu şekilde tamamlanması ve noter odasına da bilgi verilmesi,


68- KATMA DEĞER VERGİSİ

Katma Değer Vergisi: Beyannameyi Zamanında Vermeme - Vergiyi Eksik Yatırma - Mahsubu Yanlış Yapma
1- Toplanan katma değer vergilerinin yatırılışı ile ilgili işlemlerin incelenmesinde;

- Son üç aya ait katma değer vergisinden ödenmesi gereken ilk ikisinin vergi dairesine yatırılmadığı, beyannamelerin de verilmediği,


- Yevmiye defterindeki katma değer vergisinin beyannameye eksik intikal ettirildiği, vergi dairesine de noksan ödeme yapıldığı, böylece bir kısım verginin noterin uhdesinde kaldığı,

- Toplanan katma değer vergisinden ödenen katma değer vergisinin mahsubu esnasında da:


Noterlik dairesi ile ilgisi olmayan giderler için ödenen katma değer vergisinin de mahsuba dâhil edildiği,
Muvazene Defterinin gider bölümünde, ödenen katma değer vergilerinin gösterilmediği, bunların bulunması için tüm gider evrakının gözden geçirilmesinin mecburi hale getirildiği, denetimin güçleştirildiği, yazar kasa fişlerinde olduğu gibi ayrıca katma değer vergisinin gösterilmediği belgelerdeki katma değer vergisinin ayrıca hesaplanarak mahsup edilecek tutara ilave olunduğu,
1. Gider sayfası ile bunun müstenidatı olan belgelerin ve katma değer vergisi beyannamelerinin incelenmesinde; alınan faturalarda katma değer vergisi ayrı olarak gösterilmeyip fiyata dâhil olarak kesildiği halde toplam 257.155.644 lira KDV'nin hesaplanıp ödenecek vergiden indirildiği,
Anlaşılmış, ilgili mercilere ihbarda bulunulmuştur.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 40. ve 41. maddeleri uyarınca, Maliye Bakanlığınca yayınlanan 14 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile bir aya indirilen vergilendirilme dönemine ait beyannamelerin, onu takip eden ayın 25. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine verilmesi ve aynı Yasa'nın 46. maddesi gereğince de, beyanname vermeye mecbur olan mükelleflerden olan noterin, geçmiş her aya ait katma değer vergisi toplamını beyanname verme süresi içerisinde ödemesi icabettiğinin bilinmesi,
Makbuzlarla tahsil olunup, Yevmiye Defterine aktarılan katma değer vergilerinin her aya ait toplamının, beyannamelere eksiksiz aktarılması suretiyle Hazine zararına sebep olunmaması,

Söz konusu Kanun'un 29. maddesi ile kabul olunan mahsup (indirim) müessesinin, ancak ilgilinin (faaliyetine ilişkin olarak ödenen katma değer vergilerini) kapsamına aldığının, bu sebeple noterlikçe gider kabul edilemeyecek alımlar nedeniyle ödenen katma değer vergilerinin, bu arada evde kullanılmak üzere temin edilen eşya sebebiyle tanzim edilen faturadaki katma değer vergisinin noterlikçe toplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceğinin unutulmaması,
Muvazene Defterinin gider bölümündeki her sütunun yanında, o fasıl için ödenen katma değer vergisinin ayrıca gösterilmesi ve her ay bunların toplamının da alınması suretiyle, beyannamedeki indirim tutarının kontrolünde kolaylık yaratılması, bu konudaki TNB'nin 28/02/1985 gün ve 20 sayılı Genelgesi'ne uygun davranılması,
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 29/I-a maddesi gereğince ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için, fatura veya benzeri belgede ne kadar olduğunun ayrıca gösterilmesinin şart koşulduğunun unutulmaması,
2. Türkiye Noterler Birliği'nin 1986/43 sayılı Genelgeleri'nde de belirtildiği gibi, "Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 34. maddesine göre verginin indirim konusu yapılabilmesi için fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesi gerekir." denilmektedir. Bu itibarla noterlerin daire için satın aldıkları demirbaş, kırtasiye v.s şeyler için alacakları faturalarda katma değer vergisinin ayrıca gösterilmesi halinde tahsil etmiş oldukları ve her ay yatıracakları katma değer vergisinden ödedikleri katma değer vergisini indirebileceklerinin hatırlanması,

69- KARZ


Karz: Borç Senedi - Normal Akitlerle İlgili Taahhütnameler Gibi Damga Vergisine Tabi Tutma
1- ... sayılı borç senetlerinde, ilgililer iş kâğıdını imzalamayan kimselerden bir miktar parayı karzen aldıklarını beyan ettikleri halde, bunlardan % 6 yerine, % 7,5 den damga vergisi karşılığı tahsil olunduğu belirlenmiştir.
Bilahare iade edilmek üzere alınan paraların karz akdini oluşturup, bununla ilgili olarak borçlananın imzaladığı senetler 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na bağlı 1 sayılı tablonun IV/1-c bendi uyarınca ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar olarak %06 nispetinde damga vergisine tabi olduğunun hatırdan çıkarılmaması,
Karz: Yabancı Para - Damga Vergisi Oranı
2- ... yevmiye sayılı olup, 08/06/2000 tarihinde tanzim edilen, kefaletnamesiz para borcu senedinde, ödünç olarak alınanın yabancı para olduğu, bunun karz akdine konu yapılmasının mümkün olmadığı düşüncesiyle Damga Vergisi Kanunu'nun 1 sayılı Tablosunun IV/1-c bendi yerine, değerli genel sözleşmeler gibi aynı Tablonun I/1-a maddesi mucibince (%7,5 dan) damga vergisi karşılığı tahsil edildiği belirlenmiştir.
Karz akdi, Türk parası veya misli eşya niteliğinde olan yabancı para veyahut ta diğer bir misli eşyanın, ödünç alana bir süre sonra misli ile iade edilmek üzere verilmesi olup, paranın her şekli ile ödünç sözleşmesinin ve buna dair senedin konusu olabileceğinin bilinmesi,
Dövizin (döviz satış kuru) esas alınarak Türk parasına çevrilmesi suretiyle oluşacak damga vergisi matrahından, bu gibi durumlarda Damga Vergisi Kanunu'nun 1 sayılı Tablosunun IV/1-c bendi uyarınca (halen %07,59 oranında) damga vergisi tahsili,
1- Toplanan katma değer vergilerinin yatırılışı ile ilgili işlemlerin incelenmesinde;
2006 yılı Mayıs ayında tahsil edilen 26.310,46.- TL katma değer vergisinin, beyannamede 12.321,74.- TL eksiğiyle 13.988,26.- TL beyan edilerek ödendiği,
2006 yılı Temmuz ayına ait KDV'nin 26/08/2006 tarihine kadar ödenmesi gerekirken 05/09/2006,
2007 yılı Haziran ayına ait 21.059,30.- TL katma değer vergisinin yasal vadesi geçtikten sonra 30/07/2007 günü merciine yatırıldığı,
Görülmüş, gecikme zammı uygulanarak merciine yatırıldığı anlaşılmıştır.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 41/1. maddesi uyarınca, mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine verilmesi, aynı Yasa'nın 46/1. maddesi gereğince de beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanların, bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın yirmi altıncı günü, tatil gününe rastlaması halinde takip eden mesai günü akşamına kadar ödemesi icabettiğinin bilinmesi, aksine davranışın sorumluğu gerektireceğinin hatırdan çıkartılmaması,

70- KEFALET


Kefalet: Kefilin Sorumlu Olduğu Miktarın Gösterilmemesi
1- ... sayılı kefaletnamelerde, kefilin mesul olacağı miktarın gösterilmediği anlaşılmıştır.
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu'nun 12/04/1944 tarih ve 14/13 sayılı kararında da açıklandığı üzere, Borçlar Kanunu'nun 484. maddesi (YBK 583.maddesi) gereğince kefalet akdinin muteber olabilmesi için kefilin mes'ul olacağı miktarın gösterilmesi gerektiğinin, aksi halde sözleşmenin hükümsüz sayılacağının bilinmesi,
Kefalet Mektubu Verme Taahhüdü: Taşıma Sözleşmesi - Teminat Değeri - Kefalet Mektubu Değeri
2- Bir kooperatif ile (muafiyetsiz) taşıyıcı 2 şahıs arasında yapılan ... yevmiye sayılı işlemde,
Karacasu'dan İzmir'e nakledilecek muhtelif cins malın ton başına fiyatı belirlendiği ve 400.000 TL teminat yatırılacağı gösterildiği halde, tahmini kaç ton eşya için mukavele yapıldığı saptanarak asıl akit konusu değerin tayin olunmadığı,
İşlem muhtevasına nazaran; taşıyıcıların kooperatife 5.000.000 liralık "kefalet mektubu" verme yüklenimleri vergiye esas alınmadan,
"Teminat" tutarı matrah ittihaz edilerek, asıl için 1.080.000 TL harç ve 3.000 TL damga vergisi bedeli alındığı anlaşılmış, 12.420 liralık harç ve 34.500 liralık damga eksikliği için gereği ifa ettirilmiştir.
Maliye Bakanlığı GGM'nin 15/01/1976 tarih ve 2232314-150/2332 sayılı Mütalâaları'nda açıklandığı veçhile; bu kabil işlemlerle mahsullerin yükletilmesi, boşaltılması, taşınması için işveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşmelerde Harçlar Kanunu'nun 42. ve Damga Vergisi Yasası'nın 11. maddeleri gereğince mutlaka bir değer gösterilmesi; söz konusu sözleşmelerle yükletilen, boşaltılan veya taşınan eşyaların tahmini miktarlarının ve bunlara dair birim ücretlerin belirttirilmesi, bunların çarpımı ile vergi matrahının saptanması,
Akit konusuna dâhil olan yüklenimlerin daha dikkatli bir şekilde tespiti,
Birbiri ile ilgili olup, iş kâğıdının muhtevasına dâhil edilen yüklenimlerin daha dikkatli bir şekilde saptanması suretiyle harç ve vergilerin zıyaına neden olunmaması,


Teminatın, akit hükümlerinin yerine getirilmemesi, sebepsiz feshi halinde irat kaydedilecek, yani akdin diğer tarafında kalacak bir pey akçesi olduğunun, bu nevi sözleşmelerde getirilecek teminat mektubuna miktar konulmuş ise, bunun da akdi garanti altına almaya yönelik bir taahhüt sayıldığının, bu hali ile diğer tarafın asıl ediminin, yerine geçecek bir yüklenimi olduğunun, bunların birbiri ile ilgili işler olarak nitelendiğinin bilinmesi,

3- 2005/1538 yevmiye nolu, 25.000 TL değerindeki vergi borcuna kefalet işleminde, fazla olarak damga vergisinin 187,50 TL alındığı anlaşılmıştır.
Türkiye Noterler Birliği 2003/26 sayılı genelgesinde de açıklandığı üzere, başkasının vergi borcuna kefalet işleminde, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun I/C-16. fıkrasında da 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 11. maddesi gereğince noterde düzenlenen şahsi kefaletle ilgili kâğıtların damga vergisinden istisna edildiğinin,
4- 2005/11619 yevmiye sayılı, başkasının vergi borcuna karşılık olarak vergi dairesi nezdinde markası ve modeli belirtilen aracını teminat olarak gösterdiğine dair bir imzalı taahhütnameden aracın kasko değeri olan 30.828,00 TL yerine borç miktarı olan 7.257,50 TL'nin alınması sonucu harcın, 27,74 TL yerine 4,84 TL eksiğiyle 22,90 TL, damga vergisinin, 231,21 TL yerine 176,78 TL eksiğiyle 54,43 TL olarak alındığı görülmüştür.
Türkiye Noterler Birliği 2003/26 sayılı genelgesinde de açıklandığı üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun I/C-16. fıkrasında da 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 11. maddesi gereğince noterde düzenlenen şahsi kefaletle ilgili kâğıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir. Noterde düzenlenen ve üçüncü şahısların müşterek borçlu ve müşterek müteselsil kefil olarak imzaladıkları kefalet senedinin damga vergisinden istisna edilmesi, bunun dışında düzenlenen kâğıtların ise damga vergisine tabi tutulması gerektiğinin, işleme konu taahhütnamede teminat olarak gösterilmesi nedeniyle aracın kasko değerinin matrah olarak kabulü gerektiğinin anımsanması,

71- KIZILAY


Kızılay Derneği: Harç - Sözleşmede
1- Kızılay Derneği ile bir matbaacılık şirketi arasında yapılan alım-satım sözleşmesinin tasdiki sonunda, adı geçen cemiyet yetkilisinin imzasının da nazara alınması suretiyle harç hesaplandığı anlaşılmıştır.
1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Yasa gereğince, diğer bir kısım kurumlarla birlikte Kızılay Kurumunun da kendisine terettüp eden her türlü harç ve vergilerden muaf olduğunun, iki taraflı sözleşmeleri imzalayanlardan birinin bağışıklığı varsa, işlemin harcının bağışıklığı olmayanların imzasına göre hesaplanacağının bilinmesi,


Kızılay: Harç - Asıl Harcı/Suret Harcı - İhtarname

2- Kızılay Derneği'nin kiracılarına çektiği ihtarnameler sebebiyle ... yevmiye sayılı işlemlerden harç alındığı görülmüştür.
1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Yasa gereğince, diğer bir kısım kurumlarla birlikte Kızılay Kurumunun da kendisine terettüp eden her türlü harç ve vergilerden muaf olduğunun, ihtarname, protesto gibi tek taraflı hukukî işlemler sebebiyle hiçbir harç tahsil edilemeyeceğinin, asıl gibi suret harcının da bağışıklık içinde kaldığının bilinmesi,


72- KİRA


Yüklə 1,42 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə