Şüa terapiyası


) B12 vitaminin işlədilməsi patogenetik terapiya kimi sayılır?Yüklə 1,32 Mb.
səhifə2/15
tarix21.10.2017
ölçüsü1,32 Mb.
#7891
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

71) B12 vitaminin işlədilməsi patogenetik terapiya kimi sayılır?
A) Mədə xərçənginin anemiyada

B) Bütün sayılanlarda

C) Aqastral anemiyada

D) B12 – defisitində (meqaloblast anemiya)

E) Toksiki polinevritdə
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
72) Antrasiklinlrin kardiotoksikliyini göstərən əsas funksional göstərici sayılır?
A) Sol mədəciyin atma fraksiyasının azalması

B) Elektrokardioqrammada T dişciyinin dəyişilməsi

C) Elektrokardioqrammada P – Q intervalının artması

D) Taxikardiya

E) Hipotomiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
73) Kandidomikoz infeksiyasının (C. albicans) terapiyası üçün effektivdir?
A) Amfoterisin B

B) İtrakanazol

C) Flükanazol

D) Diflyukan

E) Bütün sayılanlarda
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
74) Herpetik virus infeksiyasının müalicəsi üçün istifadə olunur?
A) Penisillin

B) Biseptol

C) Alfa – interferon preparatları

D) Sefalosporinlər

E) Asiklovir, valtreks, foskarnet
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
75) Antiandrogenlər istifadə olunur?
A) Prostat vəzinin xərçəngində

B) Xayaların bəd xassəli şişlərində

C) Dərinin melanomasında

D) Limfosarkomada

E) Böyrək xərçəngində
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
76) Kimyaterapiyanın ağırlaşmalarına aiddir?
A) Sistit

B) Stomatit

C) Diareya

D) Anoreksiya

E) Bütün cavablar düzgündür
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
77) USM-ə aid olan metodu seçin?
A) Doppleroqrafiya

B) Limfoqrafiya

C) Bronxoqrafiya

D) İrripoqrafiya

E) Kavaqrafiya
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
78) Endoskopik müayinə metodunu seçin?
A) Bronxoqrafiya

B) Laparaskopiya

C) Rentqenoskopiya

D) Kapieplaroskopiya

E) Pnevmomediaetinum
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
79) Qaraciyər şişlərinin diaqnostikası üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) Ultrasəs tomoqrafiyası

B) Kompüter tomoqrafiya

C) Arterioqrafiya

D) Rentqenoskopiya

E) MRT
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
80) Divar aralığının bəd xassəli limfomasının diaqnostikası üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) Angioqrafiya

B) Polipozision rentqenoqrafiya

C) Toraskopiya

D) Pnevmomediaste

E) Kompüter tomoqrafiya
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
81) Gicgah sümüyünün şişlərinin diaqnostikası üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) Angioqrafiya

B) Kranioqrafiya

C) USM

D) RİP


E) KT - skan
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
82) Nevroblastomanın IV mərhələsi diaqnostikası üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) Enskretor uroqrafiya

B) Anterioqrafiya

C) MRT kontastqa ilə

D) Kompüter tomoqrafiya

E) Ultrasəs tomoqrafiyası
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
83) Sümük şişləri zamanı morfoloji məxsus təyini üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) RKT

B) Punksion biopsiya

C) RİP

D) AngioqrafiyaE) USM
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
84) Qaraciyər metastazının diaqnostikası üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) Qaraciyər skenoqramması

B) Angioqrafiya

C) Laparaskopiya

D) USM


E) Qanın biokimyavi müayinəsi
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
85)

Aşağıda sadalanan ionlaşdırıcı şüa növlərindən hansı daha dərində yerləşən hədəflərin müalicəsinə imkan yaradır?
A) Rentgen şüaları

B) 4 MeV fotonlar

C) 15 MeV fotonlar

D) α şüalar

E) β şüalar
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
86) Abelev – Tatarinov reaksiyası zamanı diaqnostik əməliyyata malik şiş prosesini seçin?
A) Qalxanvari vəzin xərçəngi

B) Retinoblastoma

C) Teratoblastoma

D) Nefroblastoma

E) Neyroblastoma
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
87) Hansı patoloji prosesdə AFP qanda olması xarakterik deyil?
A) Herminogen şişlər

B) Qaraciyər xərçəngi

C) Nefroblastoma

D) Teratoblastoma

E) Hepatit
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
88) Rentgen müayinəsinin invaziv metodunu seçin?
A) KT

B) Anqioqrafiya

C) USM

D) İrriqoskopiyaE) MRT
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
89) Rentgen müayinəsinin QEYRİ invaziv metodunu seçin?
A) Kavaqrafiya

B) KT


C) Limfoqrafiya

D) Aortaqrafiya

E) Uroqrafiya
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
90) Sidikçıxarıcı yolların rentgen müayinə metodunu seçin?
A) Bronxoqrafiya

B) Kranioqrafiya

C) Histeroqrafiya

D) Xolesestoqrafiya

E) Ekskretor uroqrafiya
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
91) Sümüyün bədxassəli şişlərində daha əhəmiyyətli olan metodunu seçin?
A) Osteoparoz

B) Kodman simptomu

C) Sınıq

D) Periosval reaksiyası

E) Sümüyün deformasiyası
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
92) Pararektal sahənin şişlərinin təyini üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) RKT

B) Rentgenoloji müayinə

C) USM

D) AngioqrafiyaE) MRT
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
93) Qalxanvari vəzin şişlərinin daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) MRT

B) Rentgenoloji müayinə

C) Angioqrafiya

D) RKT


E) USM
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
94) Göz almasının şişlərinin təyini üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) USM

B) Rentgenoloji müayinə

C) MRT

D) AngioqrafiyaE) RKT
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
95) Gözün şişlərinin təyini üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) RKT

B) USM


C) Endoskopiya

D) Angioqrafiya

E) Rentgenoloji müayinə
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
96) Burun-qulaq şişlərinin təyini üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) USM

B) MRT


C) Angioqrafiya

D) RKT


E) Rentgenoloji müayinə
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
97) Digər aralığının şişlərinin təyini üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) RKT

B) Rentgenoloji müayinə

C) MRT

D) AngioqrafiyaE) USM
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
98) Ağciyər şişlərinin təyini üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) Rentgenoloji müayinə

B) RKT


C) USM

D) MRT


E) Angioqrafiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
99) Limfatik düyünlərin şişlərinin təyini üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) Angioqrafiya

B) RKT


C) MRT

D) USM


E) Rentgenoloji müayinə
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
100) Qaraciyərin şişlərinin təyini üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) RKT

B) MRT


C) Angioqrafiya

D) USM


E) Rentgenoloji müayinə
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
101) Böyrək şişlərinin təyini üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) MRT

B) RKT


C) Rentgenoloji müayinə

D) Angioqrafiya

E) USM
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
102) Böyrəküstü vəzlərdə şişlərinin təyini üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) Angioqrafiya

B) Uroqrafiya

C) MRT

D) USM


E) RKT
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
103) Neyrogen mənşəli şişlərinin təyini üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) RKT

B) USM


C) Uroqrafiya

D) Angioqrafiya

E) MRT
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
104) Mədəaltı vəzin şişlərinin təyini üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) Uroqrafiya

B) USM


C) RKT

D) Angioqrafiya

E) MRT
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
105) Xaya şişlərinin təyini üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) RKT

B) Uroqrafiya

C) USM

D) AngioqrafiyaE) Endoskopiya
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
106) Yumurtalıqların şişlərinin təyini üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) USM

B) Angioqrafiya

C) Uroqrafiya

D) RKT


E) RİD
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
107) Yumşaq toxuma şişlərinin təyini üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) RİD

B) Angioqrafiya

C) RKT

D) MRT


E) USM
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
108) Sümük şişlərinin təyini üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) KT

B) Angioqrafiya

C) Uroqrafiya

D) USM


E) MRT
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
109) Sidik kisəsi şişlərinin təyini üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) USM

B) Angioqrafiya

C) MRT

D) RKT


E) Uroqrafiya
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
110) Baş-beyinin şişlərinin təyini üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) Angioqrafiya

B) RKT


C) Uroqrafiya

D) MRT


E) USM
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
111) Tətbiqi üçün əks göstəriş olmayan diaqnostik müayinə metodunu seçin?
A) Rentgenoqrafiya

B) MRT


C) USM

D) RKT


E) Angioqrafiya
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
112) Xəstə üçün daha rahat diaqnostik müayinə metodunu seçin?
A) Angioqrafiya, USM

B) Rentgenoqrafiya, angioqrafiya, RKT, USM, MRT

C) Rentgenoqrafiya, RKT

D) USM


E) Rentgenoqrafiya, angioqrafiya, RKT
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
113) Ümumi onkologiyada radioizotop müayinəsi istifadə olunur?
A) Residiv şişi təyin etmək üçün

B) Şişin yayılmasını təyin üçün

C) Şiş prosesi diaqnostik vəziyyəti qiymətləndirmək üçün

D) I li şişin təyini üçün

E) Bir çox orqanizmlərin funksional vəziyyəti qiymətləndirmək üçün
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
114) Bağırsağın selikli qişasının xoralaşmasının təyini üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) USM

B) RKT


C) Endoskopiya

D) Angioqrafiya

E) Mədə-bağırsaq traktı bariy qarışığı ilə rentgenoqrafiya
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
115) Mədənin selikli qişasının xoralaşmasının təyini üçün daha informativ müayinə metodunu seçin?
A) RKT

B) USM


C) MRT

D) Mədə-bağırsaq traktı bariy qarışığı ilə rentgenoqrafiya

E) Endoskopiya
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
116) Bağırsağın keçməzliyinin diaqnozunun daha informativ müayinə metodunu seçin ?
A) Endoskopiya müayinəsi

B) RKT


C) Angioqrafiya

D) Qarn boşluğun rentgenoqrafiyası

E) Mədə-bağırsaq traktı bariy qarışığı ilə rentgenoqrafiya
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
117) Radikal şüa terapiyasında əsas məqsəd?
A) Şişin hissəvi reqressiyasının əldə edilməsi

B) Şiş hüceyrələrinin bioloci aktivliyinin azalması

C) Şişə mümkün olan maksimal dozanın verilməsi

D) Daha həssas şiş hüceyrələrinin ölümə çağırış

E) Şişin tam reqressiyasının əldə edilməsi
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
118) Palliativ şüa terapiyasında məqsəd?
A) Şişin tam reqressiyasının əldə edilməsi

B) Şüalanmanın maksimal dozasının şişə verilməsi

C) Şişin böyüməsinin tormozlanmasının əldə edilməsi

D) Daha həssas şiş hüceyrələrinin ölümə çağırış

E) Şişin hissəvi reqressiyasının əldə edilməsi
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
119) Şüa terapiyasında daha rezistent nədir?
A) Nefroblastoma

B) Osteogen sarkoması

C) Yaşlı hüceyrəli buynuzlanmayan xərçəng

D) Yuinq şişi

E) Seminoma
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
120) Parçalanmış kursu şüa terapiyası hansı məqsədlə tətbiq edilir?
A) Şüalanmanın dozasının yüksəlməsi üçün

B) Şişin radiohəssaslığın yüksəlməsi üçün

C) Residivlərin azalması üçün

D) Normal toxumların müdafiəsi üçün

E) Şişin metastazlarının sayının azalması üçün
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
121) Şüa terapiya praktikasında hələlik tətbiq edilmir?
A) Boşluq daxili şüalanma

B) Neytron tutucu terapiya

C) Toxuma daxili şüalanma

D) Distansiyalı şüalanma

E) Daxili şüalanma
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
122) Müştərək şüa terapiyası necə başa düşülür?
A) İmmunoterapiya ilə birgə şüalanma

B) Şüa terapiyası kursunun parçalanması

C) Kimya terapiyası ilə birgə şüalanma

D) Radiomodifikatorlarla şüalanma

E) Şüalanmanın iki növünün tətbiqi
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
123) Şüalanmanın ekspozision dozasının ölçü vahidi nədir?
A) Küri

B) Santiqrey

C) Qrey

D) Rad


E) Rentgen
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
124) Şişlərin radiohəssaslığın aşağıdakı modifikasiya edici amillərindən istifadə olunur?
A) Süni lokal hepoksiya

B) Süni hiperglikemiya

C) Lokal hipertermiya

D) Heç bir cavab düzgün deyil

E) Hiperlanik oksigenasiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
125) Şüalanmanın udulmuş dozasının ölçü vahidi nədir?
A) Qrey

B) Heç bir cavab düzgün deyil

C) Rentgen

D) Küri


E) Rad
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
126) Şüanın yerli reaksiyasının tezliyinə təsir etmir?
A) Şəkərli diabet

B) Tireotoksiroz

C) Orta yaş

D) Ateroskleroz

E) Allergik xəstələr
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
127) Müasir etapda meduloblastomanın müalicəsi zamanı daha effektli sayılır?
A) Cərrahi + krioterapiya

B) Cərrahi + kimya + şüa terapiyası

C) Cərrahi müalicə

D) Cərrahi müalicə + şüa terapiyası

E) Cərrahi + kimya terapiyası
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
128) Meduloblastomanın müalicəsində cərrahi əməliyyatdan sonra mütləq aparılan müalicə növü hansıdır?
A) Kimyaterapiya, sonra şüa terapiyası

B) Şüa terapiyası

C) Təkrar cərrahi əməliyyat + şüa terapiyası

D) Cərrahi + krioterapiya

E) Kimyaterapiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
129) Astrositomanın daha effektli müalicə metodu nədir?
A) Cərrahi əməliyyat + kimya + şüa terapiyası

B) Cərrahi əməliyyat + şüa terapiyası

C) Cərrahi metod

D) Cərrahi əməliyyat + kimya terapiyası

E) Kimya terapiyası şüa terapiyası ilə birg və ya onsuz
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
130) Hansı metod uşaqlarda burun-udlağın bəd xassəli şişlərin diaqnostikasında həll edici metodlar?
A) Kompüter tomoqrafiya

B) Rinoforiqoskopiya

C) Burun-udlağın rentgenoqrafiyası

D) Tomoqrafiya

E) Radioizotop diaqnostika
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
131) Hansı metod uşaqlarda burun-udlağın bəd xassəli şişlərin diaqnostikasında sonuncu metodlar?
A) Tomoqrafiya

B) Kompüter tomoqrafiya

C) Morfoloji müayinə

D) Burun-udlağın rentgenoqrafiyası

E) Radioizotop diaqnostika
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
132) Qalxanvari vəzin diaqnostikasının qoyulmasında diaqnostikanın hansı metodu mütləq əsas verir?
A) Radioizotop

B) Rentgen

C) Palpasiya

D) Morfoloji diaqnostika

E) USM
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
133) Qalxanvari vəzin modulyar xərçənginin müalicəsində hansı metod istifadə olunur?
A) Distansiyalı şüa terapiyası

B) Radioaktiv yodla

C) Cərrahi

D) Kimya terapiyası

E) Qalxanvari vəzin hormonal ilə müalicə
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
134) Qalxanvari vəzin diferensə olunmayan xərçənginin müalicəsində hansı metod istifadə olunur?
A) Ancaq radioaktiv yodla müalicə

B) Distansiyalı şüa terapiyası

C) RKT

D) Ancaq qalxanvari vəzin hormonları ilə müalicəE) Distansiyalı şüa terapiyası + kimya terapiyası
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
135) Uşaqlarda qalxanvari vəzin diferensə olan xərçənginin müalicəsi zamanı daha çox hansı üsullar istifadə olunur?
A) Radioaktiv yodla terapiya

B) Distansiyalı şüa terapiyası

C) Qalxanvari vəzi hormonları ilə terapiya

D) Kimya terapiyası

E) Cərrahi
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
136) Osteogen sarkomanın metatazlarının müalicəsi zamanı hansı metodlara üstünlük verilir?
A) Cərrahi + kimya + şüa terapiyası

B) Kimya terapiyası

C) Cərrahi + şüa terapiyası

D) Cərrahi + kimya terapiya

E) Cərrahi
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
137) Divar aralığı şişləri ilə xəstələrdə müalicəyə gədər diaqnozun morfoloji verifikasiyası zəmlidir, əgər terapiya metodu budursa?
A) Ancaq cərrahi metod

B) Ancaq şüa terapiyası

C) Cərrahi və kimya terapiyası

D) Kimya və şüa terapiyası

E) Ancaq kimya terapiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
138) Bəd xassəli timomaların müalicəsinin daha yaxşı uşaq nəticələri nədə alınır?
A) Cərrahi + şüa terapiya

B) Ancaq kimya terapiya zamanı

C) Ancaq şüa müalicəsində

D) Cərrahi + kimya terapiya

E) Ancaq cərrahi müalicə zamanı
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
139) Süd vəzisinin xərçənginin ödemli infiltrativ xərçəngi zamanı hansı müalicə daha məqsədə uyğundur?
A) Kompleks müalicə

B) Ancaq kimya terapiyası

C) Ancaq şüa müalicəsi

D) Ancaq cərrahi müalicə

E) Kombinə olunmuş müalicə
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
140) Arxa divar aralığın neyrogen şişlərinin rentgenoloji əlamətləri nədir?
A) Şiş sahəsində qabırğaların nazikləşməsi və üzurasiyası

B) Qabırğa, onurğa sütunu künjündə lokalizasiya

C) Əhəngləşmənin olması

D) Şiş tərəfdə qabırğa arası sahələrin genişlənməsi

E) Pnevmotoraks
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
141) Uşaqlarda divar aralığı şiş prosesini dəqiqləşdirmək üçün tətbiq edilə bilər?
A) KT

B) USM


C) Laparoskopiya

D) Düz və yan proyeksiyalarda rentgenoqrafiya

E) Rentgenotomoqrafiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
142) Xoş xassəli şişlərin əsas müalicə metodu hansıdır?
A) Hormonal

B) Kombinə olunmuş

C) Dərman

D) Cərrahi

E) Şüa
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
143) Axacaq daxili papillomanın əsas müalicə metodu?
A) Hormonal

B) Dərman

C) Kombinə olunmuş

D) Cərrahi

E) Şüa
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
144) Uşaqlarda mədə-bağırsaq bəd xassəli epitelyal şişlərinin müalicəsi zamanı hansı metoddan isifadə olunur?
A) Ancaq kimya terapiyası

B) Kimya + şüa terapiyası

C) Kimya + şüa və cərrahi müalicə

D) Ancaq cərrahi müalicə

E) Ancaq şüa müalicəsi
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
145) 13 yaşlı uşaq müayinə zamanı (aortoqrafiya Abelen-Tatarina reaksiyası müsbətdir) aşağıdakı diaqnoz təyin edilib: Qara ciyərin çox payının bəd xassəli şişi, sağ payda a daxili metastazla. Sizin müalicə metodunuz?
A) Soldan hemihepataktomiya və sağ payın rezeksiyası

B) Kimya terapiya

C) Kimya + şüa və cərrahi müalicə

D) Ancaq simtomatik müalicə

E) Distansiyalı qamma-terapiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
146) Qara ciyərin metastatik şişlərinin müalicəsində daha yaxşı nəticə hansında alınır?
A) Şüa terapiyası

B) Cərrahi müalicə

C) Kimya terapiyası

D) Müştərək kimya terapiyası və cərrahi müalicə

E) Müştərək kimya terapiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
147) Qara ciyərin birincili xərçəngi zamanı hansı müalicə metodu seçilir?
A) Kimyaradioterapiya

B) Regionar kimya terapiya

C) Şüa terapiyası

D) Cərrahi metod

E) Sistem kimya terapiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
148) Bir yaşa gədər uşaqlarda neyroblastomanın I mərhələsində hansı müalicə metodu tətbiq edilir?
A) Kompleks müalicə

B) Şüa və kimya terapiyası

C) Ancaq cərrahi

D) Cərrahi və şüa

E) Cərrahi və dərman terapiyası
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985


Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə