Toplumsal sistem gerçekliĞİYüklə 2,28 Mb.
səhifə1/133
tarix18.03.2018
ölçüsü2,28 Mb.
#45872
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   133
BİLİŞSEL TARİH VE TOPLUM BİLİMLERİNİN ESASLARI
-İlkel Komünal Toplumdan Bilgi Toplumuna-
Ve TÜRKİYE

Münir Aktolga


Aralık 2005

Gözden geçirilip genişletilerek yeniden yayınlanma tarihi: Aralık 2007GİRİŞ
Bu çalışma zincirin son halkasını oluşturuyor! Onu en sona bıraktım, çünkü, önce evrensel oluşumun diğer alanlarındaki (zincirin diğer halkalarındaki) işleyişi görmek, açıklamak gerekiyordu. Sistem gerçekliğini, Sistem Teorisi’nin işlerliğini, bu zeminde gerçekleşen informasyon işleme sürecini önce diğer alanlarda ele almak belki de teorinin işlevselliği konusunda daha da güç verecekti bana. Hem sonra, “mevcut teorik-felsefi yapının” yetersiz kaldığı yerde, bir “doğaya dönüş”, aşağıdan yukarıya, herşeyi yeniden gözden geçirme çabası olarak başlamamışmıydı bu çalışma!..
Çalışma kendi içinde bir bütün, ama gene de, daha iyi anlaşılabilmesi için, diğer dördüyle birlikte okunmasında yarar var [1,2,3,4]. Çünkü, daha önceki çalışmalarda ayrıntılı olarak ele alınan teorik konuları burada tekrarlamaya gerek duymadım. Daha geniş açıklamaları gerektiren yerlerde diğer çalışmalara işaret etmekle yetindim.
Çalışma altı bölümden oluşuyor. Birinci Bölüm, “Bilişsel Toplum ve Tarih Bilimleri’nin Esasları” başlığı altında, konuya ilişkin genel bilimsel-teorik çerçeveyle ilgili. Toplumu bir sistem olarak ele alıp, bu sistemin çevreyle madde-enerji-informasyon alışverişi esnasında kendini nasıl ürettiğini tarihsel süreç içinde izlemeye çalışıyoruz; işin özü bu. Bilişsel Tarih ve Toplum Bilimi demek, toplumsal varlığı bir informasyon işleme sistemi-birimi olarak ele alıp onu tarihsel oluşum süreci içinde İnformasyon İşleme Teorisiyle açıklamak demek.
İkinci Bölüm’de, genel olarak insanlığın tarihsel gelişme konaklarını ele alıyoruz, ilkel komünal toplumdan sınıflı toplumlara kadar uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. Amacımız, ilkel komünal toplumu ve sınıflı toplumu Sistem Teorisi zemininde ele alarak, her tarihsel basamağı-somut durumu İnformasyon İşleme Teorisiyle açıklamak; sınıflı topluma nasıl geçildiğini açıklarken, bir toplumsal durumdan diğerine geçişin evrensel bilimsel temellerini aydınlatmaya çalışmak. Üçüncü Bölüm’de de, aynı çerçeve içinde kalarak işin ayrıntılarına giriyoruz. Antika tarihi yapan mekanizmayı ayrıntılı olarak ele almaya çalışıyoruz.
Dördüncü Bölüm ise “Türklerin Tarihi”yle ilgili. Bu bölüm günümüze kadar geliyor. En son kısımda da Cumhuriyetin Demokratik Cumhuriyete evrimi sürecini ele almaya çalışıyoruz.
Beşinci Bölüm’de, “Nasıl Bir Dünyada Yaşıyoruz” başlığı altında, kapitalizmin serbest rekabetçi döneminden başlayıp, serbest rekabetin kendi içinden tekelleri doğuruşunu, emperyalizmi ve sömürgecilik dönemini inceliyoruz. Daha sonra da, bütün ayrıntılarıyla küreselleşme süreci ve bilgi toplumuna geçiş bu bölümün konusu.
Altıncı bölümün konusu ise, “küresel muhalefet”. Küreselleşme sürecinin mülksüzleştirdiği kesimlerin “küreselleşme karşıtı tepkileri”yle, küreselleşme sürecinin kendi iç diyalektiğinden kaynaklanan muhalefeti ayrı ayrı ele alıyoruz bu bölümde. Çalışma, “Küresel Bir Sol Hareketin Örgütlenme İlkeleri’yle” son buluyor.
Bu bir akademik çalışma değil! Beni bu çalışmaya yönelten yaşadığım hayatın kendisi oldu. Web Sayfası’nın giriş bölümünde de açıkladığım gibi, herşey 1973 Mart’ında başladı! Türkiye’deki, bu “sınıflar üstü”-herşeye kadir “devlet” olayının açıklanması gerekiyordu. Neyin nesiydi bu hayalet, nereden geliyordu bu “kutsallık”, “devletin asıl sahipleri”nin, “devlet kurtarıcılığının” tarihsel kökenleri nelerdi, çıkış noktasını bu sorular oluşturmuştu o zaman. Batı’da, Osmanlı gibi orta barbar kökenli Cermenlerle Roma’nın (Batı Roma’nın) etkileşmesi sonucunda kapitalizme geçilirken, Osmanlı’nın Bizans’la (Doğu Roma’yla) etkileşmesi neden aynı sonuçları vermemişti, Osmanlı’nın kapitalizme geçemeyiş nedenleri nelerdi.
Yıllar bu sorulara cevap aramakla geçti! Ama bu, problemin, çözülmesi çok zor bir problem olmasından kaynaklanmıyordu! Asıl problem bizim kendimizdeydi, kendini keşfetme sürecindeydi; informasyonu işleyen mekanizmada, ona bilinç dışı olarak yüklenmiş programdaydı. Bu sorun çözülünce gerisi arkadan geliverdi!
Bu arada tabi dünya da hızla değişiyordu; “küreselleşme” adı verilen yepyeni bir süreç başlamıştı dünyada. Ve öyle olmuştu ki, artık hiçbir sorunu sadece ulusal çerçeve içinde kalarak, tarihsel gelişme sürecinin iç dinamiklerleriyle açıklamak ve çözmek mümkün değildi. Küresel dış dinamiğin de mutlaka hesaba katılması gerekiyordu. Bu da tabi çalışmanın kapsamının genişlemesine yol açtı.


İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ BÖLÜM 7

BİLİŞSEL TOPLUM BİLİMİ’NİN ESASLARI 7

BİLİŞSEL FAALİYETİN ESASLARI-İNFORMASYON İŞLEME TEORİSİ 9

TOPLUMSAL SİSTEM GERÇEKLİĞİ 10

NASIL VAROLUYORSUN, ÜRETEREK Mİ, YOKSA DUYGUSAL REAKSİYONLARLA MI 10

TOPLUMSAL VARLIK-SÜRÜNÜN VARLIĞI 12

DİL TOPLUMSALLAŞMANIN ARACIDIR 13

İNSAN, TOPLUM YARATIĞI OLDUĞU KADAR TOPLUM YARATICISIDIR DA.. 14

SİSTEM NASIL OLUŞUYOR, KENDİSİNİ NASIL ÜRETİYOR.. 15

YARATICILIK (kreativität) VE BİLGİ ÜRETİMİ 17

HERŞEYİN TEORİSİ VE TOPLUMSAL SİSTEM GERÇEKLİĞİ 18

SİSTEM ÖRGÜTTÜR, ÖRGÜT MADDELEŞMİŞ BİLGİDİR 20

“HER SİSTEMİN BİR MERKEZİ VARDIR”, TOPLUMLARıN DA... 21

TOPLUMSAL SİSTEM GERÇEKLİĞİ KUANTİZEDİR 22

ÜRETİCİ GÜÇLER 25

ÜRETİCİ GÜÇLERİN GELİŞMESİ 25

zıtların birliği VE MÜCADELESİ 27

Bu geciş nasıl gerçekleşiyor 29

TOPLUMSAL DEVRİM SİSTEMİN KENDİSİNİ YENİDEN ÜRETMESİDİR 30

TEKRAR “ÇELİŞKİ” KAVRAMI VE TOPLUMSAL DEVRİM 32

bİlİŞSEL TARİH BİLİMİ 34

TARİH NEDİR 34

NEDEN tARİHİ BİLMEK GEREKİR 36

BİLİŞSEL TARİH BİLİMİNİN ESASLARI 38

İKİncİ bölüm 39

İNSANLIĞIN TARİHSEL GELİŞİM KONAKLARI 39

İLKEL KOMÜNAL TOPLUM: NEYİ NASIL ÜRETİYORLARDI 40

KOMÜNAL ÖRGÜTLENME 42

KOMÜNAL VARLIĞIN TEMSİLCİSİ: TOTEM VE TABU 43

GENS’İN DOĞUŞU-ANALIK HUKUKU 44

KOMÜNAL ÖRGÜTLENME 45

KOMÜNAL KİMLİK-TEMSİL 47

TÖRE-YAPı-BİLGİ 47

ÖLÜLER NEDEN GÖMÜLÜR HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ 48

KABİLE-AŞİRET-KONFEDERASYON 48

BİR SİSTEM OLARAK KOMÜN 49

KOMÜNAL MÜLKİYET, SAVAŞ VE KOMÜNÜN ÇELİŞKİSİ... 50

SINIFLI TOPLUMA GEÇİŞ 51

BİRİNCİ BÜYÜK İŞBÖLÜMÜ 53

TARIMIN KEŞFİ 54

KÖLECİLİĞİN DOĞUŞU 54

KOMÜN İNSANI KÖLELİĞİ NASIL İÇİNE SİNDİRİYOR 55

BABALIK HUKUKUNUN DOĞUŞU GENSİN ÖLÜM FERMANIDIR 58

BARBARLIĞIN YUKARI AŞAMASI- KENT’İN ORTAYA ÇIKIŞI 59

İKİNCİ BÜYÜK İŞBÖLÜMÜ 59

KENT, MEDENİYET KURDUNUN İÇİNDE GELİŞTİĞİ KOZADIR 60

“ASKERİ DEMOKRASİ” VE SAVAŞIN DİYALEKTİĞİ 61

NEDEN “ASKERİ DEMOKRASİ” 62

KOMÜN-KENT-TİCARET-YABANCILAR 62

TEK EŞLİ KARI KOCA AİLESİ SINIFLAŞMA SÜRECİ 63

MEDENİYETE GEÇİŞ ÜÇÜNCÜ BÜYÜK İŞBÖLÜMÜ 64

PARA NEDİR 66

TOPRAK MÜLKİYETİ 67

TOPRAĞA “SAHİP OLMAK” DEMEK NE DEMEKTİR? 68

PEKİ, TOPRAK BİR ÜRETİM ARACI MIDIR? 68

GENSİN İÇİNDEN DEVLETİN DOĞUŞU 70

ENGELS-TARİHİ MATERYALİZM- DİYALEKTİK MATERYALİZM 71

DEVLET NEDİR 75

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 76

BARBARLIKTAN MEDENİYETE GEÇİŞ 76

YUNAN GENSİNİN GELİŞİMİ 76

SINIFLI TOPLUMA GEÇİŞİN DİYALEKTİĞİ 77

ATİNA DEVLETİNİN DOĞUŞU 78

TEKRAR ÖZGÜRLÜK ÜZERİNE 80

BAŞKALARINI BASKI ALTINDA TUTANIN KENDİSİ ÖZGÜR OLABİLİR Mİ? 80

“ÜRETİM ARACI OLARAK VAR OLMAK” DEMEK NE DEMEKTİR? 82

ÜRETİRKEN SADECE VARLIĞIMIZI ÜRETMEYİZ, GELİŞİRİZ DE 82

ORTA BARBARLIKTAN MEDENİYETE GEÇİŞ, 84

TARİH MEZEPOTAMYA’DA BAŞLIYOR 85

MEZEPOTAMYA’DA GELİŞEN MEDENİYET BURADAN ÇEVREYE YAYILIYOR 86

MEDENİYET BİR IŞIK, BARBARLAR DA ONUN ETRAFINDAKİ KELEBEKLER! 87

GÖÇEBE BARBARLAR MEDENİYETLERİN TİCARET KERVANCISI OLUYORLAR 87

BARBARLAR TALAN VE YAĞMACILIĞI ÖĞRENİYORLAR 87

BARBARLARLA MEDENİYETLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER 88

TARİHSEL DEVRİM DİYALEKTİĞİ 88

KÖLECİ SİSTEM NEDEN İFLAS EDİYOR, 89

TARİHSEL DEVRİMİN OBJEKTİF ŞARTLARI NASIL OLUŞUYOR? 89

“TARİHSEL DEVRİM” NEDEN DEVRİMDİR? 91

TARİHSEL DEVRİMLER TIKANAN TİCARET YOLLARINI AÇMAK İÇİN YAPILIYOR 93

BİLİŞSEL TOPLUM BİLİMİ AÇISINDAN TARİHSEL DEVRİM 94

ORTA BARBARLIKTAN MEDENİYETE GEÇİŞİN DİYALEKTİĞİ 95

VE İBNİ HALDUN 95

GÖÇEBELER-MEDENİLER 95

GÖÇEBE BARBARLAR NASIL DEVLET KURARLAR 97

DEVLETİN ÖRGÜTLENMESİNE DAİR 99

BARBARLIK AŞISI DEVLETİN ÖMRÜNÜ UZATIR 99

ANTİK ÇAĞDA KENT KIR İLİŞKİSİ 99

TARİHSEL DEVRİMDEN TEK KİŞİ DİKTATÖRLÜĞÜNE 100

FETİHÇİ DEVLET 101

„TARİHSEL DEVRİMCİ DEVLETİN“ GELİŞİMİ VE İHTİYARLIK ÇAĞI 102

BİR DEVLETİN ÖMRÜ NE KADARDIR 103

DEVLETİN KURULUŞ EVRELERİ 103

BARBARLIKTAN MEDENİYETE GEÇİŞİN İKİ BİÇİMİ 105

TOPLUMSAL HAFIZA-YA DA TOPLUMSAL GENETİK BİLİMİ 105

DİN NEDİR 107

DİN-DEVLET İLİŞKİSİ 110

DEVLET NE ZAMAN ORTADAN KALKAR 111

İSLAMİYETİN DOĞUŞU 112

İSLAMİYETİN İLK ÇAĞLARINDA DİN VE DEVLET 114

HALİFELİKTEN HÜKÜMDARLIĞA 115

İSLAMİYETTE DEVLET ANLAYIŞI 115

İNANÇ SİSTEMİ NEDİR-YA DA İNANCIN BİLİMİ 117

HIRİSTİYANLIĞIN DOĞUŞU 119

ROMA HIRİSTİYANLIK ETKİLEŞMESİ 122

CERMENLER 123

AMA CERMEN TOPLUMU KENTSİZ BİR TOPLUMDUR 124

DAĞINIK SİSTEMLER 125

CERMENLER ROMA ETKİLEŞMESİ VE SONUÇLARI 126

DEVLETİN DOĞUŞU 126

TARİHSEL DEVRİMİN GEREKÇESİ 126

CERMENLER- HIRİSTİYANLIK- ROMA ETKİLEŞMESİ 127

BARBAR BİR HALK BİR DİNİ NASIL KABUL EDER 128

FEODALİZM, KÖLECİ ROMA’YLA BARBARLARIN ETKİLEŞMESİNİN ÜRÜNÜDÜR 129

NEDEN FEODALİZM 131

FEODALİZM NEDİR-BİLİŞSEL TOPLUM BİLİMİ VE FEODALİZM 133

YAPISAL OLARAK FEODAL SİSTEM 133

FEODAL ÜRETİM İLİŞKİLERİ 134

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR 134

İNFORMASYON İŞLEME SÜRECİ-ÜRETİM SÜRECİ 134

BU SÜREÇ, SİSTEMİN KENDİ NESLİNİ ÜRETMESİ SÜRECİDİR DE 135

FEODAL TOPLUMUN ANA RAHMİ: KENT’İN DOĞUŞU, GELİŞİMİ 136

BİR KENT NASIL KURULURDU 137

KENTİN DOĞUŞU BİR DEVRİMDİR 138

KENT, ÖRGÜTLÜ BİR TOPLUMDUR 140

KENT, İÇİNDE BULUNDUĞU ÇEVRENİN ÜRÜNÜDÜR 141

SİVİL TOPLUM KENT TOPLUMUDUR 141

BURJUVA DEVRİMİ NEDİR 143

TEKRAR BİLİŞSEL TARİH VE TOPLUM BİLİMİ ÜZERİNE 144

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 145

TÜRKLERİN TARİHİ 145

TÜRKLERİ DAHA YAKINDAN TANIYALIM 147

BOZKIR DEVLETLERİNİN DİYALEKTİĞİ, 147

YA DA, TÜRKLER’DE DEVLETİN ORTAYA ÇIKIŞI 147

TÜRKLER VE İSLAMİYET 152

TÜRK - MÜSLÜMAN SİLAH ARKADAŞLIĞI - DÜŞMANLIĞI 153

TÜRKLER NE ZAMAN, NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? 153

TÜRK-İSLAM ETKİLEŞMESİ TASAVVUF SENTEZİNİ DOĞURUR 154

İSLAMLIĞIN TÜRK TOPLUMUNDA KAN-BAĞLARINI ÇÖZÜŞÜ 157

TÜRKLER ANADOLUYA GELİYOR 158

“ÜLÜŞ” SİSTEMİ VE SELÇUKLU “İKTA”SI 160

ANADOLU BEYLİKLERİ 163

ALLAH OSMANLIYA, “YÜRÜ YA KULUM” DİYOR! 163

OSMANLININ TARİHSEL DEVRİM GÜCÜ KİMLERDEN OLUŞUYORDU 165

KENTSİZ AVRUPA-KENTLEŞMİŞ ANADOLU 166

FÜTUHATLAR ZİNCİRİ 167

AKINCILAR 167

“YAYA’LAR”-YENİÇERİLER 168

YENİÇERİLİĞİN RUHU: BEKTAŞİLİK 170

OSMANLI MOĞOL-OSMANLI SELÇUKLU ETKİLEŞMESİ 170

İSLAM’DA TOPRAK DÜZENİ 171

OSMANLI-İSLAM ETKİLEŞMESİ, CERMEN-ROMA-KİLİSE ETKİLEŞMESİNDEN FARKI 173

MİRİ TOPRAKLAR, DİRLİK DÜZENİ-CERMENLERİN “LEHNSWESEN’İ” 176

TIMAR ÇEŞİTLERİ 178

TIMAR SİSTEMİNİN EVRİMİ 179

BİRİNCİ OSMANLI DEVLETİNİn SONU 180

İKİNCİ OSMANLI DEVLETİ 180

İSTANBULUN FETHİ VE OSMANLI-BİZANS ETKİLEŞMESİ 181

FATİH’İN KANUN ANLAYIŞI 181

DEVLETİN KİŞİLEŞMESİ 182

OSMANLI BİZANS ETKİLEŞMESİNİN DİĞER SONUÇLARI 183

TAŞRA İDARESİ 185

BİLİM ve KÜLTÜR 185

İLİŞKİ ETKİLEŞMEDİR, ETKİLEŞİNCE DE, DEĞİŞEREK DEĞİŞTİRİRSİNİZ 186

TOPLUMSAL YAPI NEDİR 187

BİLİŞSEL TARİH VE TOPLUM BİLİMİ AÇISINDAN OSMANLI 187

GELDİK CANALICI NOKTAYA 188

BU SİSTEM NASIL BİR SİSTEMDİR 190

KUL NEDİR KÖLE NEDİR 191

YA ÜMMET, O NEDİR 193

YAPI VE VAROLUŞ İNSTANZI 194

DEVLET SINIFI 196

“DEVLETTEN ÇIKMIŞ MEMLEKET” 196

MÜLKİYE SINIFININ DOĞUŞU 197

KALEMİYE SINIFININ DOĞUŞU 197

SİSTEM MERKEZİNİN ÖRGÜTLENİŞİ 197

YASAMA - YÜRÜTME - YARGILAMA YETKİLERİ 198

DÖRT PAYİTAHT ORGANI 198

ÇEVRE KENDİ VARLIĞINI NASIL ÜRETİYOR 199

YA „EŞRAF“ VE „AYAN” 200

OSMANLI’NIN „ALT SİSTEMLERİ“ 201

YÖNETİLENLERİN İSYANI 202

SINIF MÜCADELESİ NEDİR-OSMANLIDA SINIF MÜCADELELERİ 203

KÜLTÜREL BUNALIM-YABANCILAŞMA 207

OSMANLI VE SİVİL TOPLUM-OSMANLIDA NEDEN SİVİL TOPLUM OLUŞMADI 209

POTANSİYEL BURJUVALAR DEVLETE BAĞLI DEREBEYLER HALİNE GETİRİLİYOR 212

“DEVLETİ KURTARMA” DİYALEKTİĞİ 215

DEVLET VE BİREY 217

DEVLETİ KURTARMANIN YENİ BİÇİMİ: BATILILAŞMA 218

BATILILAŞMAK SÜRECİ BİR TARİHSEL DEVRİM SÜRECİDİR 219

KENDİ KARŞITINI YARATARAK VAROLABİLİRSİN! 225

ANADOLU’DA SİVİL TOPLUMUNUN OLUŞUMU 227

OSMANLI’DA KAPİTALİZMİN GELİŞMESİ 228

EMPERYALİZM KAPİTALİZMİ GELİŞTİRİR Mİ 229

PAZAR MEKANİZMASININ GELİŞİMİ, EŞRAFIN YENİ ROLÜ VE DEVLET 230

İTTİHAT TERAKKİ VE SAVAŞA GİREREK DEVLETİ KURTARMA 231

KURTULUŞ SAVAŞI, YENİ DEVLET VE SİVİL TOPLUM 232

NEDİR BU “ÇEVRE”’NİN İSTEDİĞİ 236

ALEVİLER 236

“DİNCİLER” 237

DEVLETE BAĞLI BURJUVALAR 237

CUMHURİYET NEDEN KENDİNİ ÜRETEBİLDİ 238

CUMHURİYET VE SİVİL TOPLUMUN OLUŞUMU 239

DEMOKRAT PARTİ’NİN DOĞUŞU 240

VE 27 MAYIS: KARŞI DEVRİM Mİ “ÖZGÜRLÜKLER ORTAMI” YARATICISI MI? 241

TÜRKİYE “SOL”UNUN DİYALEKTİĞİ 242

DARBELER VE TOPLUMSAL GERİYİ BESLEME-feedback- SİSTEMİ 245

12 MART, 12 EYLÜL VE SONRASI 245

Yeni dünya düzeni, İÇ DİNAMİK-DIŞ DİNAMİK 246

AVRUPA BİRLİĞİYLE BÜTÜNLEŞME PROJESİ TÜRKİYENİN 248

MEDENİLEŞME PROJESİDİR 248

TÜRKİYE’DE İKİ TÜRKİYE VARDIR 248

DEMOKRATİK CUMHURİYET NEDİR 250

DEMOKRATİK CUMHURİYET VE KÜRT SORUNU 253

ULUS NEDİR ULUSAL DEVLET NEDİR 255

“TÜRKİYELİLİK” BİR ÜST KİMLİK OLABİLİR Mİ 258

YENİ BİR TOPLUMSAL SÖZLEŞME 260

TÜRKİYE’DE SİYASETİN YAPISI 260

BEŞİNCİ BÖLÜM 261

NASIL BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ-KÜRESEL DÜNYA SİSTEMİNİN DOĞUŞU 261

ÖNCE TEKRAR BÜYÜK TABLOYA BİR GÖZ ATALIM 261

HER İNKÂR SÜRECİ KENDİ İNKÂRIYLA BİRLİKTE GELİŞİR 262

KÜRESELLEŞME VE BİLGİ TOPLUMUNUN DOĞUŞU NE ZAMAN BAŞLIYOR 263

ULUS DEVLETLERİN DOĞUŞU 263

KAPİTALİZM NASIL GELİŞİYOR 265

SERBEST REKABETTEN TEKELE 267

MALİ SERMAYENİN DOĞUŞU-SERMAYE İHRACI 269

SERMAYE İHRACI 269

DÜNYANIN PAYLAŞILMASI 270

EMPERYALİZM 270

EMPERYALİZM EGEMENLİKTİR, SAVAŞÇI OLMAYI GEREKTİRİR 270

19 VE 20.YY’LARIN DÜNYASI NASIL BİR DÜNYAYDI 271

SİSTEM TEORİSİ AÇISINDAN 19-20. YY’LAR 272

“EMPERYALİST ZİNCİRİN ZAYIF HALKALARI”- 19-20. YY’LARIN DEVRİM ANLAYIŞI 273

BİREYSEL-TOPLUMSAL ÜRETİM NEDİR 275

KAPİTALİZMİN TEMEL ÇELİŞKİSİ NEDİR 277

1917’DE NE OLDU? 279

19-20.YY’LAR VE ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞLARI 280

İKİ DÜNYA SİSTEMİ 281

SAVUNMA REFLEKSİ 282

SOĞUK SAVAŞ 282

YENİ ESKİNİN İÇİNDE GELİŞİR 283

“AVRUPA BİRLİĞİ” NEYİN ÇABASIYDI 284

ÜRETİCİ GÜÇLER “SOSYALİST SİSTEM” ALTINDA NEDEN GELİŞEMEDİ 286

DUVARLAR NASIL YIKILDI 289

KÜRESEL DÜNYA SİSTEMİNİN DOĞUŞU 291

KÜRESEL YENİDEN DOĞUM İÇİN BERLİN DUVARININ YIKILMASI YETMEZ 293

ULUS-DEVLET KABUĞU GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DE ÇATLIYOR 296

KÜRESEL FIRTINA, YA DA küresel DIŞ DİNAMİK 297

KÜRESEL DÜNYA SİSTEMİ „DAĞINIK BİR SİSTEMDİR“ 298

„KÜRESEL DEMOKRATİK DEVRİM“, „GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER“ VE TÜRKİYE 300

HEM „ULUSALCI“, HEM DE KÜRESEL DEVRİMCİ OLMAK MÜMKÜN MÜDÜR 303

KÜRESEL-toplumsal BİLEŞİK KAPLAR TEORİSİ 304

KÜRESELLEŞME-ÜRETİCİ GÜÇLERİN GELİŞMESİ-SINIF MÜCADELESİ 305

GELİŞMİŞ KAPİTALİST ÜLKELER NE YAPACAK 308

KÜRESELLEŞMENİN ÖTESİ 309

YENİ TİP TEKELLER, BİLGİ TEKELLERİ OLUŞABİLİR Mİ 310

GERİYE TEK BİR YOL KALIYOR:BİLGİ TOPLUMU 312

GELECEKTEN BAHSEDİYORDUK deĞİl mİ.. 314

ALTINCI BÖLÜM: 318

KÜRESEL MUHALEFETİN DOĞUŞU-BUGÜNÜ YARINA BAĞLAYAN YOLLAR 318

KÜRESELLEŞMEYE KARŞI MUHALEFET 319

SİSTEMİN KENDİ İÇİNDEKİ MUHALEFET 320

NEREDEN BAŞLAMALI 322

NASIL YAPMALI-KÜRESEL BİR SOL HAREKETİN ÖRGÜTLENME İLKELERİ 323

MARKSİZM VE Bİ LGİ TOPLUMUNU YARATMANIN DİYALEKTİĞİ 324

DEVRİMİN ÖNCÜ GÜCÜ BİLİM İNSANLARIDIR 325

EK: 326

KUL NEDİR, KUL İLE KÖLE ARASINDA FARK VARMIDIR? 326REFERANSLAR 327Yüklə 2,28 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   133
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə