Hasan fehmi Dİvani nin açiklamasi 1- ya rabbi beni ağyare saldırma Bud fırkatın narına yandırma Mutad et kalbimi zikrinle daim Uyandır nevmi gaflete daldırmaYüklə 486,89 Kb.
səhifə1/9
tarix01.11.2017
ölçüsü486,89 Kb.
#25308
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

HASAN FEHMİ DİVANI NIN AÇIKLAMASI

1-
Ya rabbi beni ağyare saldırma
Bud fırkatın narına yandırma
Mutad et kalbimi zikrinle daim
Uyandır nevmi gaflete daldırma

Ey rabbım beni yabancılara bırakma yani tevhid ilmine yabancı olanlar sureti hakikattan uzak olanlardır. Beni onlara bırakırsan bende onlar gibi Tevhidden uzak kalırım.Bu uzaklık ateşi ile beni yakma. Kalbimi senin zikrinle alıştır.Kalbim daima seni zikretsin .Bir an kalbim seni zikretmezse gaflete düşer seni unuturum.Zikri daiminden kesmeki seni unutmayayım .Gaflete düşmeyeyim.Badı seharı aşkını kalbimde
Estir erisin ol şirki hafiye
Şemsi hakikatın tığını saldır
Açılsın marifet gülün soldurma

Yarab cemalin senin aşkındır.Kalbimden Aşkını eksik eyleme.Çünkü Aşk ateştir.Gizli şirkleri yok edecek odur. Şirk iki kısımdır. 1-Aşikar şirk 2-Gizli şirktir. Gizli şirk insanın benliğidir. İnsanın benliğini yok edecek Aşkı ilahidir.Özümü özümden olduğun bildir
Sözümü sözünden olduğun bildir
Emrazı averi gözümden kaldır
Biri bir göreyim iki sandırma

İnsanın özü canıdır. Yani benim canım senin canından olduğunu bildir. Can nedir.Can efalin sıfatın zatındır. Benim zatım senin zatın, benim sıfatım senin sıfatın,benim efalim senin efalin olduğunu bildir. Benim sözüm senin sözün olduğunu bildir.Emrazı aver ise şaşılık hastalığıdır.Bu hastalığı gözümden kaldır.Biri bir göreyim iki sandırma. Yani kişinin hem kendisi var  hem Allah var.Kendisini Allahtan ayrı görmesi gibi.Hadisi kudsinde kim buyurdun sen
Sevdiğin kuluna verirsin sen
Gözümden görmeye göz olursun sen
Bu zümre kullarından beni ayırma

Cenabı hak kurani keriminde buyuruyor; Siz nerede olursanız ben sizinleyim Böyle görmeyip kendini ayrı görenler şaşılık hastalığına tutulmuştur.Bu hastalığı gözümden kaldırda biri bir göreyim ,yani seni bende göreyim demektir. Kişi hakkı nasıl kendinde. görecektir. Hadisi kudside buyuruluyor Kulum bana nevafille yaklaştığında okulumu severim onun duymasına kulak olurum benimle duyar. görmesine göz olurum benimle görür. konuşmasına dil olurum benimle konuşur. vel hasıl bütün aza ve cevahiri ben olurum, benimle yürür benimle oturur, benimle kalkar sükun ve hareketi ben olurum. Bu surette hakkı kendisinde görmüş olacaktır.Bu zümre kullarından beni ayırma dediği budur.Sehabı cehlimi kaldır aradan
Nuri irfan ziya salsın her yandan
Göreyim cemalin ben ben olmadan
Gözümü serabı zille kaydırma

Yani cehalet bulutunu kaldır aradan.Bu cehalet bulutunu kaldıracak bad-ı saba ki, buda aşkı ilahidir.Nasılki bulutları Rüzgar dağıtır,güneş zuhur eder, cehalet bulutlarınıda Aşk rüzgarı dağıtıp hakikat güneşi olan irfaniyet zahir olacaktır.ve cemali ilahiye görünecektir.Onu göstermeyen ne idi;İşte o cehalet bulutu idi.Bu kalkınca insanın artık serap ve gölgesi kalmaz.Vaslına muhabbet nimettir bana
Birliğe ulaşmak izzettir bana
Hicabı cenneti set çekme bana
Huri gılman ile beni kandırma

Bir kişiye eğer hak kavuşma sevgisini verdiyse ,bilsinki ona hak nimeti verilmiştir.En büyük izzette birliğe ulaşmaktır.Birliğe ulaşmış kimsede onun gözüne cennet ve huriler sed olmaz.Çünkü bunlara kanmaz.Mahvedip FEHMİ yi mahzı zat eyle
Bekada baki kıl izzü cah eyle
Cemalin keşfedip dilkuşat eyle
Hiçrinle berzahta beni durdurma

Bizler dahi varlıklarımızın mahviyetiyle cenabı hakka arz ve zatıyla zahir olması öz zatının onda ebedi kalmasının izzetini istemekle erilecek bir zahmetle mümkündür.ve kulluğunu niyaz etmektir. Fehmi efendi Hz.lerinin ruhu şad olsun.amin...2-
Ey zahit gel zühtünü ko Aşka eyle iktida
Göresin hep ehli aşk olmuşlar halka mükteda

Zahit nedir? Zahit sevdiği Allaha çok ibadet eder.ve ibadetini vadeli yapar.Ya mal veya bir ibadetle hakka kavuşmayı zanneder.Helbuki hakka ancak aşk ile kavuşulacağı için onu aşka davet eder.Kurani kerimde vema halektül cinne vel ins e illa liyağbüdun yani cin ve insanları halketmedim ancak bana ibadet etsinler için yarattım. Bunu ashabı kiram peygamber efendimize sordular Ya Resulallah ibadet nedir. Resulullah Efendimiz buyurdularki:İbadet Allahı Tevhid etmek ve bilmektir.Her kim Allahı Tevhid ile Allahı bilir ve Tevhid ediyorsa o Aşıktır. Bunun için zuhd ile Allaha kavuşulmaz.Aşk ile kavuşulacağı için Aşka davet olunur.
Cümle kervandır bu alem ehli aşktır rehnuma
Gel karip ol kaçma zinhar sen kalısın bineva

Ehli Aşk hep Aşıklarla olacaktır. Bu alem bir kervandır Daima yürümektedirler. Resulullah efendimiz: Dünyada bir garip kimse gibi olun. Asla vatan tutmayın. ve bir yolcu gibi olun asla durmayın ,veyahut kabir ehli gibi olun .İşte bu kervan değildirde nedir. Bu alem kervan olduğuna göre ehli Aşkta yol göstericidir.Bu kervan kılavuzsuz gidilemiyeceğine göre mutlaka bir yol gösterici lazımdır. Gel yakın ol yol göstericiden kaçma sonra pişman olursun.Çünkü yuhibbune geldi ol gani haktan bize
Nidelim gayri muhabbet çün değil emri hüda

Cenabı haktan bizlere yuhubbine geldi .yani sevilmek istiyorsanız sevinki sevilesiniz. Öyle ise başka sevgileri ne yapalım. Hak sevgisi var iken. Öyle ise kervanda biz yolcuyuz o halde bize bir yol gösterici Aşık bulalım. Bizi maşukumuza kavuştursun.Etme rağbet perhize sen gel beru ey hoşimend
Niceler perhizle bunda oldular haktan cüda

Perhize rağbet etme iyi huylu kişi .Perhiz nedir? Yemek içmek gibi ,yani az yemek ,az içmek ,az uyumak bu suretle hakka yakın olacağını zan eder.Halbuki bunlarla hakka daha uzak olunur.Hakka yakınlık ilim ve irfaniyetle olur. Yoksa gece ve gündüz daima ibadetle olmaz. Bu ibadet seni hakka kavuşturmaz.Ruzu şebtaat ibadet eylemez vaslı lika
Aşk ile yoldaş olanlar buldular derde deva
Ara bul mürşidi kamil çünkü oldur haknüma
Hep erenler füyuzad oldu ol yüzden hida

TALİBiyle sohbet eyle her sözüne tut sima
Sehbayı aşkın şarabın içirir her dem sana

Seni hakka kavuşduracak kervandaki yol gösterici yi bulursan olur. İşte bunu ara bul . Bu yol göstericiği bulmakla menzile erişilir.3-
Yanıp yakıldım ateşe aşka
Kül olup savruldum harmanı aşka
Aşıka cennet aşkıdır onun
Meftun olmuş yürür gülzarı aşka

Aşk yanıcı bir ateştir. İnsanın benliğini yakar. Ne idi insanın benliği; Hakkın varlığını kendi varlığı zan ediyordu. O zan ettiği hastalığı yakmak ile o zanları kül olacak ve aşk rüzgarı ile de savrulup götürülünce


aşkı onun cenneti olmuş olur. Çünkü aşık için aşktan daha zevkli bir cennet olamaz.

Zahidin zühtü cennettir ona
Onun için varamaz meydanı aşka
Hakka varılmaz ucup kibirle
Yandır onları suzanı aşka

Zahidin zühtü ona cennet olduğu gece aşktan kaçar. Aşkı yaşamaz. Çünkü zahitte acayip kibir vardır. Acayip kibirle hakka varılmaz. Kibirleri ancaksın aşk ateşi yakar. Kibirliler aşktan korkup kaçtıkları için hakka yakın olamazlar.Mağrur olma sen arifim diye
Sohbetten kaçma gel irfanı aşka
Kır sen taptığın nefsin putların
Kalbi selim ol gel berdarı aşka

Arif vardır, sohbet kendine uygun olmadımı kalkıp kaçar. İşte oda silinir. Arif isen bile mağrurlanma, sohbetlerden kaçma .Taptığın nefsin putlarını kır. Nefsin putları nedir? Nefis sahibi hakkı her yerde göremiyorsa ,hakkın olmadığı yeri seviyorsa ,işte o Allahsız bir puttur. Arife göre Allahsız hiçbir yer yoktur.Ancaksın gaflete düşüp Allahsız bir yer görür,oradan kaçarsa nefsini putlandırmış olur. O nefsin putlarını kır. Kalbi selim ol .Gel onun bekçisini bul ,zira o kalbi selim arar.Cenabı hak kuranı keriminde: mealen şöyle buyuruyor:Bu gün mallarınız ve evlatlarınız size fayda vermiyecektir.ancak selim bir kalple huzuruna gelenl fayda bulacaklardır. Bazı kimseler vardır,geride mal bırakır,malına güvenir. Benim malımdan bana arkamdan hayır yaparlar kuran okuturlar ,mevlüt okuturlar v.s. gibi bunlara güvenir. İşte bunlarada güvenme ,Ancaksın kalbı selim olmağa çalışmak lazımdır. İşte kurani kerim bizlere ışık tutuyor.Allaha inananların kalpleri zikrullah ile dirilir.bilinizki kalpler zikrullah ile mutmain olur. Yani kalbimizin temizliğini bu zikirle ehlinden almamızı,yine bize kurani kerim bildiriyor.Zikri bilmiyorsanız ehlinden sorunuz.Ehlini bulup onun telkini ile kalp temizlenir.ve selim olur.Kalayla FEHMİ ahlak kabını
Onu mesken eyle sultanı aşka

Ahlak kabı nedir? Şüphesiz kalptir. Peygamberimiz Ey ashabım kimse amel ve arzusu ile cennete giremez.ancak iyi ahlak sahipleri cennete girecektir. Buyurmuşlardır. Bunun için ahlak kabımızı kalaylamağa çalışalım. Başka güvencemiz yoktur.


4-
Yine yaz oldu gönül açtı bahar eşcar bana
Açtı evrak libasiyle göründü ol dost bana
Öyle bir gülzare düştümki zevki cinan bana
Harir atlasla donanmış hem bakar ol dost bana

 
Zikri daim ile bir kalp uyandımı ona bahar gelir. Ağaçların yapraklandığı gibi. Sevgilisine yaprak mesabesinde olan organları uyanır. Her azası zikir eder. Kurani kerimde: Gerçek mühminleri tarif ederken şöyle denmektedir:Mümin şunlardırki: Allahı andıkları zaman onların kalpleri titrer,ve onlara bir ayet okunduğunda imanları artar, ve onlar Allaha tavekkül olurlar.Namazlarını dost doğru kılarlar, işte hakiki mümin onlardır.


Çünkü ağacın yaprakları mesabesinde olan azaları enel hak sedasını işitir.ve duyar.Öyle bir mertebeye yerişmek cennet zevki yanında hiç kalırNasibim ruzu ezeldendir göründü ol bana
Anın için her nazar gamze eder ol yar bana
Cümle alemden müberradır görünen yar bana
Sarayı şehri hakikatta görünür ol bana

Sofular vasfı cemalinden sual eder bana
Edemem tarif kemalin mahiyet olmaz bana
Görmüş olsa sofu ol yüzü nedir evrat ona
Unuturdu evrat can verirdi ol ona

Gel götürem seni ol yareki mahremdir bana
TALİBİnin derdine düş sözleri burhan bana

Çünkü her azası Allahın nuru ile nurlanmış, her azası hakkı muşahede ediyor.Bu nasip banadır diyor.Ezelde bana bahşedildi. Ruzi ezel nedir?Ruzi ezel ne zaman Ruhlarımız,Elestübi rabbiküm. Ben sizin rabbınız değilmiyim.hitabına mahatap olundu ,işte ruzi ezel orasıdır. Buda ehli için malumdur.5-
Herkesin bir sevdası var biri mal olmaz bana
Aşıkım ol bi misale misal olmaz yar bana
Bilmezem nedir kusurum küstü cananım benim
Rahat olmaz dertli gönül gülmeyice yar bana

Herkez bir sevdaya tutulmuş,fakat benim sevdam hiçbir sevdaya benzemez.Çünkü benim sevdiğimin misli yok. Hak teala hz.lerinin misli varmıdır. Yoktur.İşte onun sevdası hak olduğu için misli yok. Ve bundan sonra diyor:Bilmezem kusurum ne göster cananım bana. Elbette cenabı hak sevdiği bir kimseye celal ile muamele eder.Çünkü cemalini celalı ile gizlediği için onu olgunlaştırmak ister.İşte buda sevgilinin bir cilvesidir. Çünkü Cenabı Allah çok cilvekardır. Ve bundan sonra cemalini zahir eyleyip senin derdine deva olaçaktır.İçmez isem gamzei nazından onun kevseri
Bağı cennette olursam görünür zından bana
Kısmet ruzi ezelde kullara bahşeyledin
Kimseye dost olmayan bir tali- i verdin bana

Bunun için her derdin içinde devayı gizlemiştir.Bu dertli sevgilinin gamzesidir. Yani göz kırpmasıdır. Hani bir sevgili aşıkına göz kırpar, işte Allahında kullarına göz kırpması ona derler. Ve şanı daimdir. Öyle. İse bir derde müptela olduğumuzda unutmayalımki bu derdin içinde yani ardından dermanı gelecektir. Eğer bu dert içinde dermanı bulamazsan cennet bahçesinde olsam o bahçe bana zından olur.Mahzeninde olmayan bir yokluğu verdin neden
Ol hazineyi gınadenmi gelir yokluk bana
Bilir iken cümle varlık hep senin muhtaç benim
Acızü naçar olursam niçin gelir gam bana

Yokluğu varlık bilirsen izzetin oldur senin
FEHMİ bildinse bu remzi dü cihan bostan sana

Mahzeninde olmayan bir yokluğu verdin bana .İşte bu yokluğu varlık bilirsen izzet olur.Bu rumzu bilenler iki cihanda ona bostan olur.6-
Mürşidim Ali rahmi bidirdi beni bana
Ol irşadı manevi bildirdi beni bana
Aşktır bana bidayet yokluk oldu nihayet
Erdi haktan inayet bildirdi beni bana


Sermayemdir yokluğum hak varlığıdır karım
Gönlümdeki mihmanım bildirdi beni bana
Terk edince varlığım gitti gönül darlığım
Zevk ile irfanliğim bildirdi beni bana


Oldum tevhide davet hemen ettim icabet
Ol sıdkile şehadet bildirdi beni bana
Neylem ben bu dünyayı hem istemem ukbayı
Buldu gönlüm mevlayı bildirdi beni bana

FEHMİ buldu vahdeti ol dost ile halveti
Nur Muhammed himmeti bildirdi beni bana

İşte burada anlaşılmaktadırki: Her kişiye bir mürşidi kamil lazımdır. Kimki buna gerek yok diyorsa yanılmıştır. Eğer buna gerek olmasaydı niye cenabı Allah bunca peygamberler gönderdi .Şimdi ise peygamberlık geçti. Bunun için o vazifeyi mürşidi kamiller görecektır. Nakıs Mürşit değil Eskiden. kerameti kevniye geçerli imiş o geçti Şimdi ise kerameti ilmiye olduğu için hala kerameti kevniye bekliyenler kerameti ilmiyeye ehemniyet vermiyerek aldanmışlardır. Öyle ise Mürşidi kamillerin nişanesi ne imiş ya kerameti kevniye ya kerameti ilmiyedir. Aranan vasıf budur. Bu vasıfları gördüğünde ona bağlandıktan sonra yapılacak vazife sana düşer.


Evvela vazifen Aşk sahibi olman lazım. Buda tam bir teslimiyetle olacaktır. Bu teslimiyet nedir.Verilen emirleri yerine getirmektir. Bununla beraber Mürşidini sevmektir. Sevmekle başlar ve aşkıyla yok olmakla biter. Çünki kişinin varlıklarını yok edecek aşkı ilahidir. Bu yokluk sermayesini elde ettinmi, o zaman hak varlığı karın olur.Gönlünde mihmanın oldumu, gönlünün darlığı gider huzura kavuşursun zevk ve irfaniyetle dirilirsin

7-
Doğdu ol şemsi hakikat saldı aleme ziya
Feyzine mashar olanlar buldular hayyül beka
Teşnedil olana sundu ilmi ledün kevserin
Doğdu hikmet kalplerinde buldular zevki feza

Merhaba ya Mustafa ey Nuri alem merhaba
Merhaba ya kurnetelayni habibi esfiya
Kenzi rahmandır vücudun sırrı hikmet sendedir
İlmi irfan bize bahşetti dilin ey dilküşa

Sen habibullah olupsun sevmiyen kimdir seni
Can feda etmiş yolunda yürür nice bin kade
Ruhu pakine varır günde nice yüzbin sala
Sensin ol Mürşidi alem sendedir derde deva

Baş açık yalın ayak kapında müçrim bendeyim
Kıl şefaat FEHMİ ye o günde ki ruzi ceza

Hakikat güneşi vücudu ilahidir. Bütün alemleri aydınlatmaktadır. Kim buna mazhar oldu ise ebedi hayata erişti. Gönlü açık olanlara alemi ilmi ledün kevseri sunuldu. Ve onların kalpleri sonrada kararmazmış. Ey alemlerin nuru olan Mustafa merhabalar. Büyüklerin göz bebeği Rahmanın himmetiyle vücudun sırrı hikmet iledir.


8-
Bak şu hakkın hikmetine ne dert verdi bana
Çün ezelden dertli idim yine dert verdi bana
Aradım buldum tabibi sıdkile uydum ona
İçirdi sehbayı cami ol imiş derman bana

Nice bir derttir acaip müptela oldum ona
Geldiğince hatırıma hiç rahat vermez bana
Yine tuttu eski derdim ne olur bu hal bana

Kaynayıp taştı içerden mevc urur derya bana

Böyle bir derde giriftar olmamış hiç kimsede
Debreşir eski yareler dert olur derman bana
Öyle bir maşuka aşık olmuşum hiç misli yok
Görmeyince hub cemalin dü cihan zindan bana

Neylerim evrat kuyudat var iken ol yar bana
Görmezem hücum ziyasın çün doğar envar bana
Öyle bir çeşmi siyaha nail oldum ben bu gün
Her nazarda çeşmi dil ara hayat verir bana

Niceler geldi ve geçti ol yüze kör oldular
TALİBi gördüm desede hiç kanar olmaz bana

Bak şu hakkın hikmetine nice dert verdi bana .Acaba bu dert ne derdi idi? İşte bu dert hakkı bilme ve hakkı tanıma derdidir. Ezelden dertli idim .Akil baliğ olmadan evvel bende bir arama derdi vardı. Akil baliğ olunca aradım ve tabibini buldum. Ve ona sıdkiyle uydum.Bana ilmi ledün dersini talim etti. İşte derdimin dermanı bu imiş .Fakat öyle bir dertki bir kişi ona müptela oldumu daha fazla dalmasını istiyor. Çünkü derman kendisi olduğu için dert dara girdikce derman daralmış oluyor. Bunun için aşıklar dertli olurlar.


9-
Ezelden bu aşka oldum müptela
Bana ihsan etti ol gani mevla
Onulmaz derdime eylerim deva
Bana ihsan etti ol gani mevla

Ezel ikidir. Biri Ruhun, biride bedenindir. Ruhun ezeliyesi:Kişinin o istidat üzere olması,yani Aşık ise Aşık,zahit ise zühd istıdatlı oluşu ,said ise said, şaki ise şaki olması, işte Ruhun ezeli istidadı budur.Bedenin ise:Bedende Ruhu takip ederek Mürşidi kamilini bulup onun huzurunda evet diyerek vuslata başlamış olur. Yani kimin Ruhu ezelde evet demişse bedenide Mürşidi kamili bulup evet diyecektir. Ve Aşk mayasını oradan alıp bu Aşk ile miracına başlayacaktır. Nasılki peygamber efendimiz cenabı hakkın huzuruna davet edildiğinde cennetten bir burak getirilip onunla miracını tamamladığı gibi kişide Mürşidi kamile gelip ona zikrullah ile Aşk burağına bindirip yedi irfaniyet göklerini seyir ettirip miracını tamamlatacaktır.Aşk oluptur benim yolumda burak
Yokuşu düz eder geceyi işrak
Yakın eder her ne var ise uzak
Bana ihsan etti ol gani mevla

Hakka aşık olan denıldi aşık
Hakikat aşına aşk olur kaşık
Büyüye döşektir küçüğe beşik
Bana ihsan etti ol gani mevla

Hak aşıklarına denildi aşık. Bunlar hakikat ateşine aşık olur kaşık. Hakikat ateşi nedir?Hakikat yemeğidir. Buda kişinin aşkıdır.Hakikatta aşık olunur.Yoksa onun zevki olmaz.Herşeye lezzet veren aşktır. İşte kaşıkta budur. Büyüklere döşek, büyük kimdir:Beka salikleridir.Onlarıda aşkı büyütür. Bu büyümek tam tersine varlıkların küçülmesi ile olacaktır. Aşk onların variyetlerini azar azar alıp taki hiç oluncaya kadar .Hiç oldumu ondan sonra büyüme başlar taki buda hakkın ihsanı ile olacaktır.Aşk ile tevhidde görenler staj
Uyanır onların kalbinde sırac
Olur onlar akran içinde sertaç
Bana ihsan etti ol gani mevla

Aşk ile tevhidi görenlerin kalbinde ışık parlamaya başlar. Ve kalbi uyanmaya başlar. Yunusun bir sözü vardır. Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar. Bu yolda, yani aşk yolunda insanın başına bir çok dert ve belalar gelecektir.İşte bunlara sabır gerek.Bu gelen bela ve dertler sabır ile imtihanda muaffak olursan sıraçı başarır ve akranlarının içinde sertaç yani baş taçı olursun.Aşk oldu FEHMİnin yolunda rehber
Onunla Hızıra eyledi sefer
Ondan etti ilmi ledünü ezber
Bana ihsan etti ol gani mevla

Bir gün Musa A.S. kavmi dedilerki :ya Musa şimdi zamanımızda senden daha bilgin varmıdır. Hayır yoktur dedi.Çünkü zamanın peygamberinden üstün bilgiye sahip kim olabilir. Elbette olmaz.Bunun üzerine Cebrail geldi dediki:Ya Musa Mecmeal bahreyne git orada benim bir kulum var .Ona ilmi ledün öğrettim.Sende git ondan ilmi ledün öğren dedi.Musa ya Rabbi ben onu nasıl bulurum diye sorduğunda senin yediğin yemek onu sana bulduracaktır. dedi.Musa A.S.yemeği pişmiş balık idi .İşte o balık aşkı remzeder. Fehmi Hz.leri bunu aşk ile beyen ediyor. Onun Hızırı kim idi,Ali Rahmi efendi olup ondan ilmi ledün tahsil etmiş oldu.Bu itibarla her zamanın bir Musası olduğu gibi mevcut.bir Hızırı da vardır.10-
Dervişler daima cekerler cefa
Hak için başa gelir her bela
Aşkın ile yar eyledin beni
Oldu bu gönlüm ona müptela

Nice divane olmasın gönül
Göründü ey dost zülfün bana
Can ile başım feda uğruna
Yeter bir görsem cemalin bana

Aşk deryasının fikrine bindim
Gark olsa cihan bir seyran bana
Nadan ne bilsin aşkın halinden
Onada ihsan eylesin hüda.

Şarabı hüsnün layezaliden
Sundu bir kadeh ol saki bana
Görünce hüsnün her yüzden FEHMİ
Sevdayı aşkın yerleşti cana

Devriş nedir.Bu üçtür. Evvela muhip olur.Sonra mürit ,sonrada saliktir.Mahbub ehli olanlar evvela Tevhidi sevmeye başlar, sonra aramaya ve sonrada bulur.ve sülük eder. İşte ona derviş denir.


Yani Hakkı aramaya başlar. Ve onu buluncaya kadar başına çok cefa ve belalar gelecektir. Çünkü ucuz hiçbir şey yoktur. Ayrıca o kadar bela ve cefalardan sonra birde canda verilince ancak kavuşulur. Can vermek ehline çok zor bir şey değildir. Ehline çok kolaydır. Peygamber efendimiz buyuruyorlarki
Herkesin nefret edip korktuğu ölümün lezzetini bilselerdi ona koşarak giderler ve derlerki; Ya Rabbi öldür beni öldür beni diye zikirleri bu olurdu.H.S.
11-
Ey dilara bağı lütfün verdi neşe canıma
Talatı nurun hayat bahşeyledi dilhaneme
Ruy ı hüsnündür görünen sevmemek imkanmı var
Her bakışta zevki tezyid eyledi irfanıma

Bir cemali nice yüz bin şekle nakkaş eyledin
Cümle nakkaş içre bir yüz görünür didarıma
Vuslatı maşuk yanında zevki cennet kandedir
Bağı cinan huri gılman hiç görünmez aynıma

Leşkeri aşk uğrayıp her varlığım etti harap
Hubb i Haktan gayri bir şey gelmez artık kalbime
Nisbeti vücut mahvoldu siretim buldu beka
Ol beka ilinde ben hamdeylerim Subhan ıma

İhtiyacındır bilinmek FEHMİ yi var eyledin
Ta ezelden bu hitabı söyledın kulağıma

Ey gökleri açan Allahım, güzelliğin bahçesi çağı neşelendirdi. Bu ziynetinin nuru kalbimi diriltti. Çünkü görünen güzel yüzündür. Güzel yüzünü görenin sevmemesi imkansizdır. Her bakışta zevk ve irfaniyetimi ziyadeleştirmektedir. O pür cemalini nice yüz bin renklerden o bir yüzünü gösterdin. Bana nasip ettin. Şükürler olsun . Bana böyle görünmen nerde avamın ümit ettikleri cennet nerede .O cennet bir huri gılman ile gözüme hiç girmez. Nisbet varlıklarım yok olup içim ebediyete kavuştu.Hamd ve senalar olsun şanına.


12-

Bey atı hakkı Muhammedden kılanlar merhaba
Buldunuz imanı kamil cümle yaren merhaba
Varisi nebidir ol nur Muhammed esfiya
Gün gibi doğdu bu alem yüzüne saldı ziya

Bir hadisi şerifte Peygamber efendimiz buyuruyorlar ki: Beni gören hakkı görür Kimki Peygamber efendimize biat eylerse, hakka biat ettiğini anladı ise onlar imanı kamil oldular. Peygamberimizin varisi olan Muhammedi Nuri arabi hz.leri zamanında alim gün gibi doğup ona tabi olanlar gizli şirkten kurtulup imanı kamil oldular.Oldu imam ehli aşka, verdi müezzin sala
Kıldılar dört farz namazı okudu kad efleha
Geçtiler zevki fenadan buldular zevki beka
Kıldılar vahdette namaz ettiler miraç hakka

İşte bu zat, ehli aşk ile buldu. Müezzinin sala verip dört farz namazdan murat ,cenaze namazıdır. Onların cenaze namazı kılındı .Yani ölmeden evvel ölüm sırrına mazhar oldular. Dünya zevkinden geçip beka zevkine eriştiler. Ve muratlarına erdiler. Hak miracı ettiler.Namaz müminin miracıdır.Onlarda namazlarında miraçlarını yaptılar.Yüklə 486,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin