Landstingsplan 2007-2009

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.5 Mb.
səhifə1/13
tarix29.08.2018
ölçüsü0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Landstingsplan 2008–2010Fastställd av landstingsfullmäktige
den 13 – 14 juni 2007

Budget och resultatprognos
den 19 december 2007Landstingsplan 2008–2010 1

Fastställd av landstingsfullmäktige
den 13 – 14 juni 2007 1

Budget och resultatprognos
den 19 december 2007
1

Förord 5

Vision 6

Verksamhetsidé 6

Omvärldens påverkan 7

Nationell och internationell utveckling 7

Utvecklingen i länet 8

Hälsoutveckling och behandlingsmetoder 8

Öppna jämförelser 9

Medarbetare 9

Landstingets utveckling 11

Norrbottens väg 11

Ökat läns- och medborgarperspektiv 11

Medveten utveckling 11

Regional utveckling 13

Kultur och utbildning 13

Övergripande inriktning 14

Fortsatt demokratiutveckling 14

Medborgardialog 14

Inom landstinget 15

Kommunikation 15

Attraktiv region 15

Regional utveckling 15

Kultur och utbildning 16

Miljö 16

God hälsa 17

God vård 18

Medarbetare 21

Stark ekonomi 22

Uppföljning av effekter och resultat 23

Mål 24

Attraktiv region 24

Inriktningsmål 24

Mål för regional utveckling 24

Mål för Kultur och utbildning 25

Delmål 26

Strategier 26

Uppföljning 26

God hälsa 27

Inriktningsmål 27

Delmål 27

God vård 28

Inriktningsmål 28

Delmål 29

Patientfokuserad vård 29

Tillgänglig vård 29

Kvalitativt likvärdig vård 30

Effektiv vård 30

Engagerade medarbetare 31

Inriktningsmål 31

Delmål 31

Arbetstillfredsställelse 31

Frisknärvaro 31

Ledarskap 32

Stark ekonomi 33

Inriktningsmål 33

Delmål 33

Positivt resultat 33

Nettokostnadsandel av skatteintäkter 33

Likviditet 33

De finansiella målen avstäms löpande mot månadsrapporter, delårsbokslut och årsredovisning. 33

Budget och resultatprognos 34

Skatter, statsbidrag och utjämning 34

Skatter 34

Utjämning 34

Sammanfattning av intäktsförändringar 35

Ekonomi i balans 35

Finansiella mål 36

Positivt resultat 36

Nettokostnadsandel av skatteintäkter 37

Likviditet 37

Förändringsarbete för en god ekonomisk hushållning 37

Ändamålsenligt (rätt saker görs) 37

Hög kostnadseffektivitet (saker görs rätt) 37

Landstingets ekonomi 2007 38

Principer för ramfördelning 38

Löne- och priskompensation 38

Läkemedel 39

Riks- och regionsjukvård 39

Tandvård 40

Ramar 41

Politisk verksamhet 41

Landstinget totalt 42

Resultatprognos 44

Investeringar 44

Upplåning 44

Budget 45

Utdebitering 45

Resultatbudget 45

Finansieringsbudget 46

Balansbudget 46Förord


När vi går in i 2007 gör vi det utifrån ett läge där många kurvor pekar uppåt för Norrbotten. Framtidsoptimismen i länet är idag större än på många år. Det investeras miljardbelopp i basnäringarna, IT-branschen växer och handeln utvecklas. Inte minst märks detta i Malmfälten, Östra Norrbotten och vid kusten. Vi lever och verkar i ett dynamiskt län – ett framtidslän! Ett län som många fäster blickarna på med stort intresse och med inte så lite förvåning. Få hade nog räknat med denna snabba vändning under de tunga åren i början av 2000-talet.

Vi politiker och beslutsfattare i länet har ett ansvar att förvalta denna framgångssaga, så att den inte bara blir en parentes i en lång följd av år med vikande befolkningstal och svag sysselsättning.

Vi måste se till att skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling för Norrbotten. Det gör vi genom insatser på den nationella och internationella arenan. Det är i ljuset av detta som man ska se landstingets engagemang i att investeringarna i den industriella verksamheten, tjänstesektorn och handeln följs av nödvändiga satsningar på infrastrukturen. I länet har landstinget och kommunerna, genom det gemensamma bolaget IT Norrbotten, byggt höghastighetsnätet Lumiora som når länets samtliga kommuner och nu också kopplats ihop med bredbandsnätet i Norge. Länet ställer krav på staten att Norrbothniabanan måste komma till stånd i närtid. Internationellt samarbetar vi bland annat inom EU för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt inom länet. Länet och dess unika förutsättningar lyfts fram.

En förutsättning för att lyckas är att Norrbotten ligger i framkanten på utvecklingen. Inom landstinget pågår det därför sedan några år tillbaka ett intensivt arbete på att ständigt bli bättre. Det gäller inom alla våra verksamheter; hälso- och sjukvården, tandvården, regional utveckling samt kultur- och utbildning. Inom alla dessa sektorer ska vi vara bland de främsta i landet ur ett patient- och kundperspektiv.

Detta har gett avtryck i Landstingsplan 2008 -2010, där befolkningens behov är det bärande temat. Det syns bland annat genom målbeskrivningen i planen, som sammanfattas i rubrikerna: Attraktiv region, God hälsa, God vård, Engagerade medarbetare och Stark ekonomi.

Dessa fem huvudmål ska ses som fem fingrar på en hand. De är alla en del av helheten. Klarar vi inte att skapa en stark ekonomi klarar vi inte heller de andra målen. Vi måste fortsätta att se över våra kostnader i stort som smått, för att våra resurser ska användas så effektivt som möjligt för norrbottningarnas bästa. För att lyckas med detta måste vis skapa tydliga och mätbara mål. Det är i landstingsplanen de målen formuleras politiskt.

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet överlämnar med hänvisning till ovanstående landstingsplanen 2008 – 2010 för landstingsfullmäktiges ställningstagande.

Kent Ögren

Landstingsstyrelsens ordförandeDostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə