T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği belediye Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ankaraYüklə 2.18 Mb.
səhifə10/26
tarix13.08.2018
ölçüsü2.18 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26DAĞITIM:

ValiliklereT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-04-01/12804-1650
12 Haziran 1990

KONU

:

5 Yıllık İmar Programı Yapımı9 Mayıs 1985 günlü 18749 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 10. maddesi belediyeleri, imar planlarının yürürlüğe girmesinden sonra en geç 3 ay içinde imar planlarını tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlamak ve belediye meclislerinden geçirerek; kesinleşen programlarını uygulamaya koymakla yükümlü kılmıştır.

Söz konusu yasa gereği belediyelerce onaylanan 5 yıllık imar programında bir takım yanlışlıkların yapıldığı, belediyeler tarafından Bakanlığımıza gönderilen yardım talebini içeren projelerde yapılan incelemelerden anlaşılmıştır.

Konuya açıklık getirmesi amacı ile Bakanlığımızca aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

1- 5 Yıllık İmar Programları yasa gereği belediyelerce onaylanacağından ayrıca onaylanmak üzere Bakanlığımıza gönderilmemesi,

2- 5 Yıllık İmar Programının sadece onaylı imar planı olan belediyelerce düzenlenmesi,

3- Programın gün, ay ve yıl olarak tam 5 yılı kapsaması,

4- 5 Yıllık İmar Programının başlangıç tarihi olarak belediye meclis karar tarihi veya meclis kararında belirlenebilecek daha sonraki bir tarih olabileceği,

5- Belediye Meclis Kararında;

a- Yıllara göre ayrı ayrı ödenek konulması,

b- Yapılacak işlerin önceliklerinin yıllar itibariyle belirtilmesi,

6- Bir önceki programda olup da gerçekleştirilmeyen işlerin yeni yapılan programın ilk yılı dilimine alınması, (bu işler programdan çıkarılmamalıdır.)

7- 5 Yıllık imar programları süresi bitimine kadar geçerli olacağından program bitmeden yeni bir program yapılmamalıdır. Ancak önem ve öncelik arz eden bir iş olduğunda ek program yapılmalıdır.

8- Program devam ederken imar planlarında değişiklik yapılırsa, tekrar yeni bir program yapılmasına gerek olmayıp bu durumda ek program yapılması, hususunda bilgilerinizi, genelgenin iliniz dahilindeki tüm belediyelere duyurulmasını rica ederim.

BAKAN ADINA


Erol ÜNAL

Müsteşar Yardımcısı


DAĞITIM:

73 İl ValiliğineT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

881- 13022
14 Haziran 1990

KONU

:


İLGİ : 14.4.1986 gün ve 114 sayılı genelgemiz.

Bilindiği gibi 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca belediyelerin mücavir alan teklifleri belediye meclis kararı ve il idare kurulu kararına bağlanmak ve bazen de re'sen onanmak üzere belediye meclis kararı veya yalnız il idare kurulu kararı alınmak suretiyle Bakanlığımıza gönderilmektedir.

Ancak il idare kurulu kararına bağlanan bazı mücavir alan tekliflerinin Bakanlığımca uygun görülmemesi halinde il idare kurulu kararında Bakanlığımın taşra örgütü temsilcisi olan Bayındırlık ve İskan Müdürünün uygun görüşü olması nedeniyle teklifin uygun görülmemesi çelişkili bir durum yaratmaktadır.

Bu nedenle mücavir alan tekliflerinin il idare kuruluna intikal ettirilmeden önce Bakanlığımız görüşünün alınmasının uygun olacağı hususunda bilgi alınmasını ve gereğini rica ederim.


Cengiz ALTINKAYA

Bakan


DAĞITIM:

Gereği İçin:

Valiliklere

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-12-1206-17327
21 Ağustos 1990

KONU

:

Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonu4.4.1990 gün ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 16. maddesine göre düzenlenen "Kıyı Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik" 3.8.1990 gün ve 20594 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu yönetmelik uyarınca, kıyı kenar çizgisi tespit işlemlerinin başlatılabilmesi için, Valiliğinizce "Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunun" oluşturulması gerekmektedir.

Oluşturulacak olan komisyonun, hazırlanacak çalışma programına göre derhal göreve başlatılması, ancak kurum, kuruluş ve kişilerin başvurularına öncelik tanınmasına özen gösterilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını önemle rica ederim.

Cengiz ALTINKAYA

Bakan
DAĞITIM:

Gereği : Bilgi:

Valiliklere Bakanlık Merkez Teşkilatına

İller Bankası Genel MüdürlüğüneT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-12- 1744/22631
22 Kasım 1990

KONU

:

Kıyı Kenar Çizgisi İçeren Halihazır HaritaValiliğinizce oluşturulan "Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonu"nca 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik"in 4. maddesinde belirlenen esaslara göre arazide tespit edilerek onanlı 1/1000 ölçekli orijinal halihazır harita paftaları üzerine geçirilen kıyı kenar çizgisi, 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca onanmak üzere Bakanlığımıza gönderilmektedir.

Kıyı kenar çizgisi içeren 1/1000 ölçekli onanlı orijinal halihazır harita paftalarının "silindirik karton kutu" içinde gönderilmemesi nedeni ile gerek Bakanlığımızdaki çalışmalarda ve gerekse dağıtım esnasında PTT ile olan ilişkilerde bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır.

Gerek Bakanlığımızdaki çalışmalarda ve gerekse dağıtım esnasında PTT ile olan ilişkilerde zorluklarla karşılaşılmaması için, Valiliğinizce Bakanlığımıza gönderilen kıyı kenar çizgisi içeren orijinal halihazır harita paftalarının "silindirik karton kutu" içinde gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi alınması ve gereğini rica ederim.

BAKAN ADINA

Cahit ULUTAŞ

Genel Müdür

DAĞITIM:


73 İl Valiliğine

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I- Mes. İşl. Dai. Bşk. 02/679-01565
21 Ocak 1991

KONU

:

Yoksul ve Dargelirlilik Limitlerinin Artırılması17 Mayıs 1976 gün, 15590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "775 sayılı Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik"in 7. maddesinde belirlenmiş olan yoksul ve dargelirlilik limitine ilişkin puanlama tablosu 1.1.1991 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenerek yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

BAKAN ADINA

Cahit ULUTAŞ

Genel Müdür
EK: 1 Puanlama tablosu.

DAĞITIM:


73 İl Valiliğine

775 SAYILI GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN

BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞE GÖRE ARSA, KREDİ, KİRALIK VE MÜLK KONUTLARIN DAĞITIMINDA

PUANLAMA SİSTEMİNİ GÖSTERİR TABLO

(Bakanlığımızın 15.1.1991 gün, 7739/0409 sayılı oluru ile belirlenmiştir.)
AİLE BÜYÜKLÜĞÜ

YILLIK NET GELİR

ANA PUAN

1-2 Kişilik Aile

12.000.000.-

-

11.300.000.-

1

11.299.999.-

-

10.600.000.-

2

10.599.999.-

-

9.900.000.-

3

9.899.999.-

-

9.200.000.-

4

9.199.999.-

-

8.500.000.-

5

8.499.999.-

-

7.800.000.-

6

7.799.999.-

-

7.100.000.-

7

7.099.999.-

-

6.400.000.-

8

6.399.999.-

-

5.700.000.-

9

5.699.999.-10
3 Kişilik Aile

13.000.000.-

-

12.300.000.-

1

12.299.999.-

-

11.600.000.-

2

11.599.999.-

-

10.900.000.-

3

10.899.999.-

-

10.200.000.-

4

10.199.999.-

-

9.500.000.-

5

9.499.999.-

-

8.800.000.-

6

8.799.999.-

-

8.100.000.-

7

8.099.999.-

-

7.400.000.-

8

7.399.999.-

-

6.700.000.-

9

6.699.999.-10
4 Kişilik Aile

14.000.000.-

-

13.300.000.-

1

13.299.999.-

-

12.600.000.-

2

12.599.999.-

-

11.900.000.-

3

11.899.999.-

-

11.200.000.-

4

11.199.999.-

-

10.500.000.-

5

10.499.999.-

-

9.800.000.-

6

9.799.999.-

-

9.100.000.-

7

9.099.999.-

-

8.400.000.-

8

8.399.999.-

-

7.700.000.-

9
7.699.999.-10
AİLE BÜYÜKLÜĞÜ

YILLIK NET GELİR

ANA PUAN

5 Kişilik Aile

15.000.000.-

-

14.400.000.-

1

14.399.999.-

-

13.800.000.-

2

13.799.999.-

-

13.200.000.-

3

13.199.999.-

-

12.600.000.-

4

12.599.999.-

-

12.000.000.-

5

11.999.999.-

-

11.400.000.-

6

11.399.999.-

-

10.800.000.-

7

10.799.999.-

-

10.200.000.-

8

10.199.999.-

-

9.600.000.-

9

9.599.999.-

-
106 Kişilik Aile

16.000.000.-

-

15.400.000.-

1

15.399.999.-

-

14.800.000.-

2

14.799.999.-

-

14.200.000.-

3

14.199.999.-

-

13.600.000.-

4

13.599.999.-

-

13.000.000.-

5

12.999.999.-

-

12.400.000.-

6

12.399.999.-

-

11.800.000.-

7

11.799.999.-

-

11.200.000.-

8

11.199.999.-

-

10.600.000.-

9

10.599.999.-107 Kişilik Aile

17.000.000.-

-

16.600.000.-

1

16.599.999.-

-

16.200.000.-

2

16.199.999.-

-

15.800.000.-

3

15.799.999.-

-

15.400.000.-

4

15.399.999.-

-

15.000.000.-

5

14.999.999.-

-

14.600.000.-

6

14.599.999.-

-

14.200.000.-

7

14.199.999.-

-

13.800.000.-

8

13.799.999.-

-

13.400.000.-

9

13.399.999 -10AİLE BÜYÜKLÜĞÜ

YILLIK NET GELİR

ANA PUAN

8 Kişilik Aile

18.000.000.-

-

17.600.000.-

1

17.599.999.-

-

17.200.000.-

2

17.199.999.-

-

16.800.000.-

3

16.799.999.-

-

16.400.000.-

4

16.399.999.-

-

16.000.000.-

5

15.999.999.-

-

15.600.000.-

6

15.599.999.-

-

15.200.000.-

7

15.199.999.-

-

14.800.000.-

8

14.799.999.-

-

14.400.000.-

9

14.399.999.-10


Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə