T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği belediye Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ankara

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.18 Mb.
səhifə9/26
tarix13.08.2018
ölçüsü2.18 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

12-1414-25582
24 Kasım 1989

KONU

:

Turizm Bölge, Merkez ve Alanlarındaki İmar Planları2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen turizm bölge, merkez ve alanlarına ait 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve değişikliklerinin onama işlemleri Bakanlığımızca yürütülmektedir.

Bakanlığımızca söz konusu nazım imar planları kapsamında turizm amaçlı alanlarla birlikte, turizm dışı kullanıma ayrılan alanlarda bulunmaktadır. Çeşitli arazi kullanım kararlarını içeren bu yörelerde daha sağlıklı bir planlama çalışması elde edilebilmesi, plan bütünlüğünün sağlanabilmesi için bugüne kadar Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmiş ve bundan sonra ilan edilecek turizm bölge, merkez ve alanlarına ait turizm dışı kullanım kararları içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ve bu maddeye 3394 sayılı Kanunun 7. maddesi ile eklenen fıkra hükmü uyarınca re’sen yapma, yaptırma, değiştirme ve onaylama yetkisi Başbakanlık Makamının 25.10.1989 gün ve 116-2027 sayılı Olurları ile Bakanlığımıza verilmiş bulunmaktadır.

Bu kapsamda;

1- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca turizm bölge, merkez ve alanlarına ait 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve değişiklikleri bugüne kadar olduğu gibi, gene Bakanlığımızca sonuçlandırılacaktır.

2- Bakanlığımızca onanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına göre hazırlanacak olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları,

a) Sadece turizm amaçlı arazi kullanım kararları içeriyorsa Turizm Bakanlığı tarafından,

b) Turizm dışı, çeşitli diğer arazi kullanım kararları içeriyorsa Bakanlığımız tarafından sonuçlandırılacaktır.

3- Bu işlemlerin yürütülebilmesi için genelge kapsamında kalan iliniz dahilindeki belediyelere ait en son onaylı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının; bugüne kadar yapılan tüm plan değişikliklerinin de işlenmek suretiyle birer takımının bu genelgenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

4- 2. maddenin (b) bendinde tanımlanan 1/1000 ölçekli imar planları ve değişiklik teklifleri Bakanlığımıza iletilirken;

a) Yürürlükteki imar mevzuatı ve Bakanlığımızca çıkartılan tüm genelgelere uyulması,

b) 1/25.000 ve/veya 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki yerlerinin belirtilmesi,

c) Planlanan alana ait mülkiyet, yapılaşma ve kadastral durumu içeren bilgilerin detaylı bir açıklama raporu ile birlikte valilik (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) aracılığı ile Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve Genelgenin İliniz dahilindeki tüm belediyelere duyurulmasının teminini rica ederim.


Cengiz ALTINKAYA

Bakan

DAĞITIM:


Gereği: Bilgi:

Valiliklere Bakanlık Merkez Teşkilatına

Turizm Bakanlığına

İller Bankası Genel Müdürlüğüne


T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-Mes. İş. Dai. Bşk. 02/ Haksa/469-02037
31 Ocak 1990

KONU

:

Yoksul ve Dargelirlilik Limitlerinin Arttırılması17 Mayıs 1976 gün, 15590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "775 sayılı Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik"in 7. maddesinde belirlenmiş olan yoksul ve dar gelirlilik limitine ilişkin puanlama tablosu,

25.1.1990 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenerek yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

BAKAN ADINA

Yavuz ÖZTÜRK

Genel Müdür Yardımcısı

Ek: 1 Puanlama Tablosu

DAĞITIM:


Valiliklere

775 SAYILI GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN

BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞE GÖRE ARSA, KREDİ, KİRALIK VE MÜLK KONUTLARIN DAĞITIMINDA

PUANLAMA SİSTEMİNİ GÖSTERİR TABLO

(Bakanlığımızın 26.1.1990 gün, 336/459 sayılı oluru ile belirlenmiştir.)AİLE BÜYÜKLÜĞÜ

YILLIK NET GELİR

ANA PUAN

1-2 Kişilik Aile

8.000.000.-

-

7.440.000.-

1

7.439.999.-

-

6.880.000.-

2

6.879.999.-

-

6.320.000.-

3

6.319.999.-

-

5.760.000.-

4

5.759.999.-

-

5.200.000.-

5

5.199.999.-

-

4.640.000.-

6

4.639.999.-

-

4.080.000.-

7

4.079.999.-

-

3.520.000.-

8

3.519.999.-

-

2.960.000.-

9

2.959.999.-103 Kişilik Aile

8.800.000 -

-

8.240.000.-

1

8.239.999 -

-

7.680.000.-

2

7.679.999 -

-

7.120.000.-

3

7.119.999 -

-

6.560.000.-

4

6.559.999.-

-

6.000.000.-

5

5.999.999 -

-

5.440.000.-

6

5.999.999 -

-

5.440.000.-

7

4.879.999 -

-

4.320.000.-

8

4.319.999.-

-

3.760.000.-

9

3.759.999.-104 Kişilik Aile

9.600.000.-

-

9.040.000.-

1

9.039.999.-

-

8.480.000.-

2

8.479.999.-

-

7.920.000.-

3

7.919.999.-

-

7.360.000.-

4

7.359.999.-

-

6.800.000.-

5

6.799.999.-

-

6.240.000.-

6

6.239.999.-

-

5.680.000.-

7

5.679.999.-

-

5.120.000.-

8

5.119.999.-

-

4.560.000.-

9
4.559.999.-10
AİLE BÜYÜKLÜĞÜ

YILLIK NET GELİR

ANA PUAN

5 Kişilik Aile

10.400.000 -

-

9.920.000.-

1

9.919.999 -

-

9.440.000.-

2

9.439.999.-

-

8.960.000.-

3

8.959.999 -

-

8.480.000.-

4

8.479.999.-

-

8.000.000.-

5

7.999.999.-

-

7.520.000.-

6

7.039.999 -

-

6.560.000.-

7

6.559.999.-

-

6.080.000.-

8

3.519.999.-

-

2.960.000.-

9

6.079.999.-

-
106 Kişilik Aile

11.200.000 -

-

10.720.000.-

1

10.719.999 -

-

10.240.000.-

2

10.239.999 -

-

9.760.000.-

3

9.759.999 -

-

9.280.000.-

4

9.279.999 -

-

8.800.000.-

5

8.799.999 -

-

8.320.000.-

6

8.319.999 -

-

7.840.000.-

7

7.839.999 -

-

7.360.000.-

8

7.359.999 -

-

6.880.000.-

9

6.879.999.-107 Kişilik Aile

12.000.000 -

-

11.680.000.-

1

11.679.999 -

-

11.360.000.-

2

11.359.999 -

-

11.040.000.-

3

11.039.999 -

-

10.720.000.-

4

10.719.999 -

-

10.400.000.-

5

10.399.999 -

-

10.080.000.-

6

10.079.999 -

-

9.760.000.-

7

9.759.999 -

-

9.440.000.-

8

9.439.999 -

-

9.120.000.-

9

9.119.999 -10
AİLE BÜYÜKLÜĞÜ

YILLIK NET GELİR

ANA PUAN

8 Kişilik Aile

12.800.000 -

-

12.480.000.-

1

12.479.999 -

-

12.160.000.-

2

12.159.999 -

-

11.840.000.-

3

11.839.999 -

-

11.520.000.-

4

11.519.999 -

-

11.200.000.-

5

11.199.999 -

-

10.880.000.-

6

10.879.999 -

-

10.560.000.-

7

10.559.999 -

-

10.240.000.

8

10.239.999 -

-

9.920.000.-

9

9.919.999 -10
9 Kişilik Aile

13.600.000 -

-

13.360.000.-

1

13.359.999 -

-

13.120.000.-

2

13.119.999 -

-

12.880.000.-

3

12.879.999 -

-

12.640.000.-

4

12.639.999 -

-

12.400.000.-

5

12.399.999 -

-

12.160.000.-

6

12.159.999 -

-

11.920.000.-

7

11.919.999 -

-

11.680.000.-

8

11.679.999 -
11.440.000.-

9

11.439.999.-10
10 Kişilik Aile

14.400.000 -

-

14.160.000.-

1

14.159.999 -

-

13.920.000.-

2

13.919.999 -

-

13.680.000.-

3

13.679.999 -

-

13.440.000.-

4

13.439.999 -

-

13.200.000.-

5

13.199.999 -

-

12.960.000.-

6

12.959.999 -

-

12.720.000.-

7

12.719.999 -

-

12.480.000.-

8

12.479.999 -

-

12.240.000.-

9

12.239.999.-10

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-12- 315-03205
22 Şubat 1990

KONU

:

Çevre Düzeni Plan ve DeğişiklikleriİLGİ: 16.12.1985 gün ve 12730 sayılı genelgemiz

Bilindiği gibi çevre düzeni planları; varsa bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm ve ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanım kararlarını belirleyen ve genelde birden fazla belediye veya il sınırları içindeki alanları kapsayan ve 1/25.000 ölçekte hazırlanan planlardır.

İlgi Genelgemizde, çevre düzeni plan değişikliklerinin ilgili kuruluşların uygun görüşü alınmak suretiyle ilgili idarelerce de yapılabileceği belirtilmiştir.

Ancak, bundan böyle çevre düzeni plan kararlarında bir bütünlük ve devamlılık sağlanması için, ülke düzeyinde 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları ve bu planlar üzerinde yapılacak tüm değişiklikler 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca yapılacaktır.

Ayrıca, değişiklik teklifleri Bakanlığımıza gönderilirken tekliflere ilişkin görüşler ilgili idareler tarafından alınacak ve bu alanlara ait mülkiyet, yapılaşma ve kadastral durumu içeren bilgiler detaylı bir açıklama raporuna bağlanacaktır.

İlgi derecelerine göre, alınması gerekli görüşlerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve diğer kuruluşlara ait görüşlerin söz konusu kuruluşların mahalli veya merkez teşkilatlarından, tarım alanlarıyla ilgili görüşün ise Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınması, Bakanlığımızca, çevre düzeni plan kararlarında ve çevre düzeni planında değişiklik yapılmadan valilik ve belediyelerce nazım ve uygulama imar planı yapılmaması gerektiğine, bilgi alınmasını ve Genelgenin İliniz dahilinde bulunan belediyelere duyurulmasını rica ederim.

Cengiz ALTINKAYA

Bakan


DAĞITIM:

Gereği: Bilgi :

Valiliklere Bakanlık Merkez Teşkilatına

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına

(Orman Genel Müdürlüğü)

Turizm Bakanlığına

İller Bankası Genel Müdürlüğüne

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-07 İmar Uyg. Dai. Bşk./ 060193238-506-03678
1 Mart 1990

KONU

:

2981/3290/3366 Sayılı KanunBakanlığımıza çeşitli illerden intikal eden muhtelif yazılarda, 2981/3290/3366 sayılı Kanun'un 13. madde (a) bendi ve Kanun'a ilişkin Uygulama Yönetmeliği'nin 25. madde 7 ve 8. fıkralarının uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütlere açıklık getirilmesi istenmektedir.

Kanunun, 13. madde (a) bendinde bu Kanun gereğince arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya reşit olmayan çocuğunun oturduğu, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ev yapmaya müsait arsaya veya bir eve veya apartmanın bağımsız bir bölümüne veya bir bölümü işyeri olarak kullanılan bir yapıya sahip bulunmamasının gerektiği,

Kanunun uygulamasına dair Yönetmeliğin 25. maddesinde ise tapu tahsis belgesi alındıktan sonra, gecekondunun Kanunun 13. madde (a) bendi hükümlerine göre haksahibi niteliklerini taşıyan bir kişiye satılması halinde satış belgesi ve tapu tahsis belgesi ibraz edilmek kaydıyla, tapunun yeni malik adına düzenleneceği,

Başvurusu yapılmış ancak tapu tahsisi henüz yapılmamış gecekondunun haksahibi niteliklerini taşıyan bir başka kişiye satılması halinde, satış belgesi ibraz edilmek kaydıyla tapu tahsis belgesinin satın alan kişi adına düzenleneceği hükümleri yer almaktadır.

Bu esaslara dayanılarak;

1) Tapu tahsis belgesi düzenlenmeden önce tapulu taşınmazlarını satanların, sahip oldukları gecekondu için haksahibi olup olmayacakları,

2) Birden çok gecekondusu olanların, haksahibi olabileceği gecekondu dışında kalan gecekondularını haksahibi niteliklerini taşıyanlara satıp satamayacakları,

3) Tapu tahsis belgesi düzenlenen fakat tapu işlemleri tamamlanmayan gecekonduların bir kereden çok el değiştirmesine olanak bulunup bulunmadığı,

4) Tapu işlemleri tamamlanan gecekonduların, 775 sayılı Kanun'un 3414 sayılı Kanun'la değişik 34. maddesinde açıklandığı şekilde satışının kısıtlanıp kısıtlanamayacağı,

Hususlarındaki tereddütlere açıklık getirilmesi amacıyla, 2575 sayılı Danıştay Kanunu uyarınca Danıştayın istişari görüşüne başvurulmuştur.

Danıştay Birinci Dairesinin 1989/109 Esas, 1989/156 Karar sayılı yazılarında;

"1) 2981 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 8.3.1984 gününden sonra ancak, tapu tahsis belgesi düzenlenmeden önce haksahibi olabileceği gecekondu dışındaki tapulu taşınmazını satanların sahip oldukları gecekondu için haksahibi olabilecekleri,

2) Tapu tahsis belgesi alınmadan önce ya da alındıktan sonra birden çok gecekondusu olanların, Yasa'ya göre haksahibi olabileceği gecekondu dışında kalan gecekondularını Yasa'nın 13. maddesinin (a) bendi hükümlerine göre haksahibi niteliklerini taşıyan birine satabilecekleri,

3) Tapu işlemleri tamamlanmamış gecekonduların bir kereden çok el değiştirmesinin engellenemeyeceği, diğer bir anlatımla ikinci kez üçüncü kişilere satılmasının yasaklanamayacağı,

4) Yasa kapsamında olan ve bedelleri peşin veya taksitle ödenmek suretiyle tapu işlemleri tamamlanan taşınmazların, satış ve devir işlemleri için 775 sayılı Yasa'nın 34. maddesinde öngörülen biçimde bir kısıtlama getirilemeyeceği ve tapulu taşınmaz statüsüne kavuşan bu taşınmazların her zaman üçüncü kişilere satılabileceği",

ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi, gereğini ve uygulamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda yürütülmesi hususunda İliniz dahilindeki tüm belediyelere duyuruda bulunulmasını rica ederim.

Cengiz ALTINKAYA

Bakan

DAĞITIM:71 İl Valiliğine

Maliye ve Gümrük Bakanlığına

Vakıflar Genel Müdürlüğüne

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I- Mes. İş. Dai. Bşk. 02/ Haksa/1175-05083
15 Mart 1990

KONU

:

Kira Bedellerinin Arttırılmasıİliniz merkez ve ilçelerinde, Bakanlığımızca, 775 Sayılı Yasa uyarınca inşa ettirilerek, söz konusu Yasa'nın 3016 Sayılı Yasa uyarınca değiştirilen 26. maddesi uyarınca belirlenen emsal bedeller üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarına (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Belediyeler, Özel İdare Müdürlükleri vb.) tahsisi yapılıp, ilgili kurum ve kuruluşlarca bedelleri ödenmediğinden veya vatandaşlara satış işlemleri sürdürülmekte olduğundan halen kiralık olarak kullanılmakta olan konutların halihazır aylık kira bedellerinde, 1 Nisan 1990 tarihinden geçerli olmak üzere %30 oranında artış yapılması Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve konutlarda kiracı olarak oturmakta olan kişilerle, yeni kira bedeli üzerinden yeni bir kira kontratı düzenlenmesi hususunda gereğini rica ederim.

BAKAN ADINA

Cahit ULUTAŞ

Genel Müdür

DAĞITIM:

ValiliklereT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-07/İmar Uyg. Dai. Bşk./ 000096018-5321
16 Mart 1990

KONU

:

2981/3290/3366 Sayılı KanunİLGİ:1) 28.4.1987 tarih ve 1183/07404-87/2 sayılı genelge,

2) 29.7.1987 tarih ve 14625 sayılı 87/2'ye ek genelge,

3) 22.10.1987 tarih ve 19534-87/5 sayılı genelge,

3290 ve 3366 sayılı Kanunlarla değişik 2981 sayılı Kanun ve Yönetmeliklerinin uygulanmasını izlemek, Kanunun amacına uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı önlemleri almak, Kanun'un uygulaması ile ilgili sağlıklı istatistiki bilgiyi elde etmek amacıyla hazırlanan ilgide kayıtlı genelgelerimize rağmen, bugüne kadar valiliklerden alınan bilgilerin yetersiz olduğu, sağlıklı olmadığı, ilgi (1) Genelgeye ekli 2 no’lu cetvelin periyodik olarak Bakanlığımıza gönderilmediği görülmektedir.

İlgi genelgelerin amacına ulaşabilmesi için, ilgi (1) Genelgeye ekli 2 no’lu çizelgenin en son bilgileri içerecek biçimde, ilgi (3) Genelgedeki hususlar dikkate alınarak titizlikle hazırlanmasını ve en geç 20 gün içinde Bakanlığımıza gönderilmesini aksi halde, ilgililer hakkında yasal işlem yapılacağı hususunda bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederim.
Cengiz ALTINKAYA

Bakan


DAĞITIM:

71 İl ValiliğineT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-07/İmar Uyg. Dai. Bşk./ 07737
16 Nisan 1990

KONU

:

RuhsatİLGİ: 23.10.1989 tarih, 2514-22657 sayılı Genelge.

3194 sayılı İmar Kanunu ile tanımlanan yapıların inşa edilebilmesi için, yapı ruhsatiyesi alınmasının zorunlu olduğu Kanun'un 20. maddesi ile hüküm altına alınmış, 29. maddesinde ise ruhsat süresine ilişkin açıklama yer almıştır.

Buna göre yapıya başlama süresi, ruhsatın alındığı tarihten itibaren iki yıl olup, bu sürede inşasına başlanmayan veya başlama süresi ile birlikte beş yıl içinde bitirilmeyen yapılara ait ruhsatın hükümsüz sayılarak yeniden düzenlenmesi ve bu işlemin yürürlükteki Kanun, imar planı ve yönetmelik esaslarına göre yapılması gerekmektedir.

Dolayısıyla, yapıya ruhsat alındıktan iki yıl sonra başlanması veya bu sürede başlanıp da beş yıl sonra inşasına devam edilmesi halinde, yapının inşaat ruhsatı alınmadan başlanan veya ruhsatsız yapılmakta olan yapı olarak değerlendirilmesi ve imar mevzuatına aykırı yapı olarak Kanun'un ilgili hükümlerine tabi olması gerekir.

İlgi Genelgeye rağmen Bakanlığımıza ulaşan çeşitli yazılardan belediyelerce "temel tezkeresi" veya "temel ruhsatı" adı altında düzenlenen belgeye göre inşaata başlatıldığı ve daha sonra "temel üstü" ruhsatı düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu Genelge'de de belirtildiği gibi, imar mevzuatında, bu tür isimler altında herhangi bir belge mevcut olmadığından ve böyle bir ruhsat düzenlenmesi yasal olmadığından, yapılara doğrudan inşaat ruhsatının düzenlenmesi; ancak, plan ve mevzuat hükümlerine uygun yapılaşmanın sağlanması yanlış uygulamalara ve maddi kayıplara neden olunmaması için ilgili belediyelerce inşaatların her aşamada kontrol edilmesi gerekir.

Ayrıca, mevzuat hükümlerine uygun olarak üzerinde birden fazla yapı yapılabilen imar parsellerinde; ruhsat eki projede yer alan vaziyet planında yerleri belirlenen yapıların, ön, yan ve arka bahçe ile binalar arasındaki asgari komşu mesafelerine uyulmak ve mevcut ruhsattaki koşulları sağlamak şartıyla yapıların konumlarının değiştirilmesi, yeniden ruhsat düzenlenmesini gerektirmemektedir.

Bilgilerinizi, gereğini ve Genelgenin İliniz dahilindeki tüm belediyelere iletilmesini rica ederim.


Cengiz ALTINKAYA

Bakan


DAĞITIM:

71 İl ValiliğineT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I - 07/İmar Uyg. Dai. Bşk./ 000096072-08069
20 Nisan 1990

KONU

:

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yapı ve TesislerBakanlığımıza iletilen çeşitli yazılardan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 44. madde 1. bendi (a) fıkrasında yer alan enerji, sulama, tabii kaynaklar, ulaştırma ve benzeri hizmetlerle ilgili tesisler ve müştemilatından hangileri için ruhsat alınmayacağı hususunda tereddütler olduğu anlaşılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanununun 5. maddesinde yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi veya hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler olarak tanımlanmış, 21. maddesinde de bu kanun kapsamına giren bütün yapılar için belediye veya valiliklerden yapı ruhsatiyesinin alınmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Kanunun "Kamuya ait yapı ve tesisler" başlığı altındaki 26. maddesinde ise, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verileceği hükme bağlanmıştır.

Görüldüğü gibi; belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya bu sınırlar dışında kamuya ait yapı ve tesislerin inşası için öncelikle imar planlarının bulunması zorunluluğu getirilmiştir.

Kanunun 44. maddesinin 1/a bendinde enerji, sulama, tabii kaynaklar, ulaştırma ve benzeri hizmetlerle ilgili tesisler ve müştemilatından hangileri için ruhsat alınmayacağına dair esasların Bakanlığımızca çıkarılacak yönetmelikte belirleneceği hüküm altında alındığından "3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği"nin 59. maddesi ile "Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği"nin 37. maddesinde kamuya ait yapı ve tesislerin inşası için uyulması gereken esasların yanı sıra, bu tesislerden hangilerinin ruhsata tabi olmadığı konusuna da yer verilmiştir.

Bu esaslara göre; ilgili kuruluşlarca güzergahları belirlenecek varsa mevcut planlara işlenen ve yapı niteliği taşımayan karayolu, demiryolu, tünel, köprü, menfez, baraj, hidroelektrik santralı, sulama ve su taşıma hatları, enerji nakil hatları, boru hatları (doğal gaz boru hattı vb.) silo gibi tesisler ve bunların müştemilatı niteliğinde olan kontrol kulübesi, trafo, eşanjör, elavatör, konveyör gibi yapılar inşaat ruhsatına tabi değildir. Ancak, bunların inşasına başlanacağının yatırımcı kamu kurumu ve kuruluşlarınca mülkiyete ilişkin bilgiyle birlikte yazılı olarak ilgili idareye bildirilmesi gerekli ve yeterli bulunmaktadır.

Yine, yapı niteliğinde olmayan, rafineri ve bunun müştemilatı olan kontrol kulübesi, trafo, eşanjör gibi tesisler de ruhsata tabi olmamakla birlikte bunların imar planında yeri belirlenmek veya bu amaçla hazırlanmış tasdikli imar planı bulunmak ve yukarıda açıklandığı şekilde ilgili idarelere yazılı olarak bildirmek koşulu ile tesis edilmeleri mümkündür.

Bilgi alınmasını, yukarıda yer alan esaslara göre uygulama yapılması ve bu esasların ilgili kuruluşlara ve il dahilindeki tüm belediyelere duyurulması hususunda gereğini arz ve rica ederim.


Cengiz ALTINKAYA

Bakan

DAĞITIM:


Başbakanlığa

Devlet Bakanlıklarına

Bakanlıklara

Bakanlık Merkez Teşkilatına

71 İl Valiliğine

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

Bel. İliş. ve Fon. Dai. Bşk./ 10759-1431
25 Mayıs 1990

KONU

:

1989 Yılı Köy Kalkınma Payının Dağıtım Esaslarıİller Bankası Kanunu’nun 19. maddesi gereğince Banka safi kazancının %50'si köy gelirlerini artıracak tesislerin yapımı için köy tüzel kişilikleri adına köy kalkınma payı olarak ayrılmaktadır.

İller Bankasının 1989 yılı karından köy kalkınma payı olarak ayrılan miktar 6.568.249.318 TL olup, 19.4.1990 tarihinde yapılan İller Bankası Genel Kurul toplantısında alınan karar gereğince bu paydan 213 köy faydalanacaktır.

Her İle 3 köye dağıtılmak üzere toplam 92.510.553 TL ayrılmış olup bir köye 30.836.851 TL düşmektedir.

Köy kalkınma payından faydalanacak köyler Bakanlıkça seçilebileceği gibi valiliklerce de seçilebilecektir.

1990 yılı içerisinde dağıtılacak ek pay bulunmadığından ek yardım talebinde bulunulmaması, ancak Bakanlığımıza intikal ettirilen ek yardım teklifleri arasından da valiliğinizce 3 köy kapsamında kalmak koşulu ile seçim yapılabilir.

Köy kalkınma payından yardım talebinde bulunulan köy tekliflerinde, aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması ve istenilen belgelerle birlikte teklifin en geç 1.9.1990 tarihine kadar valilikler (Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri) aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

1- Köy kalkınma payları ile, köye gelir getirecek tesislerin yapılması yasal zorunluluk olduğundan bu hususun göz önünde bulundurulması,

2- Köy kalkınma payından; gazino, otel, motel, lokanta, değirmen, fırın, hamam, kaplıca, dükkan, halı ve kilim atölyesi, şarap, zeytinyağı, peynir, meyve suyu, konserve imalathaneleri, boğa barınağı, içme suyu deposu, sulama havuzu ve kanalı, gelir getiren ünitesi olan köy konağı, düğün salonu vb. tesisler için yardım teklifinde bulunulması,

3- Bu yıl için her ilin 3 köyüne yapılacak tahsislerden 2 köyün yeniden seçilmesi 1 köyün payı olan 30.836.851 TL. nin ise önceki yıllarda köy kalkınma payları ile yapımına başlanılan ve ödenek yetersizliği nedeniyle köylerde yarım kalmış tesisler varsa bunların tamamlanması için talepte bulunulması, şayet il kapsamında yarım kalmış tesis yoksa 3 köy için teklifte bulunulması,

4- Köy kalkınma payının dağıtımı sırasında, umumi hayata müessir afete uğramış ve afetten zarar gören köylere öncelik verilmesi,

5- Söz konusu pay ile turistik tesis yapılması, istenildiğinde, tesislerden her mevsimde istifade edilebilmesi için bunların mümkün olduğu kadar köylere yakın yerlerde kurulması,

6- Tahsis yerinin ve konusunun inceleme ve etüdünün yapılmasından sonra talepte bulunulması ve sonradan değişiklik teklifi yapılmamasına özen gösterilmesi,

7- Her İle ayrılan köy adedinden fazla sayıda teklifte bulunulmaması, tahsis miktarı olan 30.836.851 TL olduğundan azami bu miktarla veya daha az ödenekle gerçekleşebilecek büyüklükte proje hazırlanması, tahsis miktarının çok üstünde keşif tutarı olan projelerin ise Bakanlığımızca değerlendirilmeye alınmayacağına, ayrıca, tip proje uygulanmasının zorunluluğunun bulunmadığı,

8- Köy kalkınma payından daha önce yardım yapılarak bir tesis işletmeye açılmış ise aynı köye ikinci bir tesis yapımı için teklifte bulunulmaması,

9- Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan köyler için teklifte bulunulmaması,

10- İmar plansız olup da, umumun istifadesine mahsus köy ortak malları mera, yaylak, kışlak, otlak, harman yeri, pazar ve panayır yerleri gibi kamunun istifadesine tahsis edilen yerlerde tesis yapılmak üzere teklifte bulunulmaması,

11- 1.9.1990 tarihine kadar teklifte bulunmayan illere ait payların Bakanlığımızca uygun görülen diğer illerin köylerine tahsis edileceği,

12- Aşağıda belirtilen tesislere yardım yapılmadığından anılan işler için tahsis talebinde bulunulmaması,

a) Yol, su, elektrik gibi alt yapı tesislerinden yoksun yerlere turistik tesis yapımı,

b) Kamyon, otobüs, traktör ve benzeri araçların alımı,

c) Dizel santralı alınması (Köy elektriği için)

d) Gelir getiren üniteleri bulunmayan köy konağı yapımı,

e) Yol ve köprü yapımı,

f) Sağlık ocağı, ziraat teknisyenliği, PTT, lojman yapımı,

13- KÖY PAYLARI İLE İLGİLİ TEKLİFLERE AŞAĞIDAKİ BELGELER İKİ TAKIM HALİNDE EKLENECEKTİR.

A) GEREKÇE RAPORU: (Köyün ekonomik durumu, tesisin mevkii, bilhassa turistik tesislerde yol ve elektrik temini ve tesisin sağlayacağı faydalar bildirilecektir.)

b) PROJELER: (Vaziyet planı, plan, kesit, görünüş, betonarme hesap ve projeleri)

c) KEŞİF METRAJLAR: (İnşaat, elektrik, su, kanalizasyon ve sıhhi tesisat keşifleri ile bunlara ait metrajlar)

d) TAAHHÜTNAME: (Tahsis miktarı ile keşif bedeli arasındaki farkın köy tarafından karşılanacağına dair köy ihtiyar heyetince düzenlenecek) keşif miktarı ile tahsis edilecek ödenek miktarı arasında %20'den fazla fark olan projelerin değerlendirilemeyeceği;

e) ARSA MÜLKİYETİ BELGESİ: (Tesisin yapılacağı arsanın köy tüzel kişiliği adına tescilli bulunduğuna dair istenen belgeler)

- Tapu senedi veya tapu kayıt örneği,

- Kesinleşmiş kamulaştırma kararları,

- Özel yasalara göre tahsisi yapılıp henüz tapu siciline kayıt edilmemiş ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş tahsis belgesi (775, 7269/1051 sayılı Kanunlara göre),

- Mülkiyete ilişkin her türlü mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına müstenit icra memurluğu veya yetkili diğer makamlar tarafından verilen belgelerin asılları veya onaylı fotokopileri,

- Tesis yapılacak yerin hazine arazisi olması halinde arazinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) köy tüzel kişiliği ve yapılacak tesis adına tahsis edildiğini belirtir tahsis yazısı.

Yukarıda belirtilen belgeleri kapsayacak valilik teklifleri Bakanlığımızca incelenerek uygun bulunduğu taktirde tahsis işlemi yapılacaktır.

14- YARDIMDAN YARARLANACAK KÖYLERDEN OLUŞACAK BİR BİRLİĞİN KURULMASI İSTENİLDİĞİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE BELGELER İSE ŞUNLARDIR:

a) Birliğin yardım yapılacak köylerden oluşması ve başka köylerin bu birliğe katılmaması,

b) Birlik Nizamnamesi,

c) Tesis yapılacak arsanın birlik adına veya birliğe dahil köylerin müşterek malı olması ve söz konusu arsaya ait tapu veya tapu yerine geçecek belge,

d) Her ilin 3 köyüne yardım yapılacağından birliğin bu 3 köyden oluşması halinde birliği oluşturan köyler adına 3 x 30.836.851= 92.510.553 TL. tahsis yapılacaktır.

15- Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince proje yapımında köylere yardımcı olunmasını,

a) Hazırlanacak projelerin köylerin ihtiyacını karşılayacak nitelikte ve ekonomik olması, ayrıca tahsis edilecek ödenekle bitirilebilecek düzeyde olmasına özen gösterilmesini,

b) Tesislerin projelendirilmesinde ve yapımında "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik" esaslarına uyulmasını,

c) Mimari proje ile birlikte tesisin taşıyıcı sisteminin etüt edilmesi, betonarme, sıhhi tesisat ve elektrik tesisatı projelerinin birlikte hazırlatılmasını,

16- Köy kalkınma payından köylere (köy tüzel kişiliği) adına gönderilen ödeneklerle yapılacak tesislerin 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre emanet yoluyla köy tüzel kişiliklerince yaptırılmasında yarar görülmektedir. Ancak köy muhtarlıklarınca işin emaneten yapılamayacağının yazılı olarak belgelenmesi halinde işin ihale yoluyla yapılabileceği,

Emanet usulü ile yapılacak olan işlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

a) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün yardımıyla köy tüzel kişiliklerince emanet komisyonu kurulması, (komisyon üyelerinden birinin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü elemanlarından olması) söz konusu işin yapımında köy muhtarlarının kesinlikle taşeron olarak seçilmemesi,

b) Gönderilen ödeneklerden projesine ve keşfine göre imalat için gerekli olan malzeme ve nakliyeleri ile inşaatta çalıştırılan işçilerin ücretleri karşılanabilir,

c) İmalat için gerekli olan malzeme ve nakliyelere ait faturalar ile inşaatta çalıştırılan işçilere ait işçi bordroları ve puantaj cetvellerinin verile emrine bağlanarak Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü talimatına göre köy tüzel kişilikleri adına T.C. Ziraat Bankası şubelerine havale edilen paradan ödeme yapılabilir.

d) İnşaat için gerekli olan malzemelerin temininin emanet komisyonlarınca yapılması ve söz konusu malzemelerin inşaat tekniğine uygun olarak depolanması hususuna komisyonlarca özen gösterilmesi,

e) Söz konusu işin emanet usulü yaptırılmasının mümkün olmaması halinde işin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve köy tüzel kişiliği yetkilileri ile birlikte ihale edilmesi,

f) Tesislerin zamanında başlanılıp projesine göre yapılması için kontrollük hizmetlerinin Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince yürütülmesi,

g) Ödenek ayrıldığı halde bir yıl içinde işe başlanılmaması halinde ayrılan ödeneğin iptal edileceği,

h) Daha önceki yıllarda başlanan tesislerin son durumlarının Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince kasım ayında Bakanlığa bildirilmesi,

ı) Tesisler bitince, tesisin 18 x 24 ebadında fotoğrafının çekilerek Bakanlığımıza gönderilmesi,

Hususlarında bilgi alınmasını ve gereğinin bu esaslara göre yapılmasını rica ederim.

BAKAN ADINA

Cahit ULUTAŞ

Genel Müdür
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə