T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği belediye Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ankara

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.18 Mb.
səhifə12/26
tarix13.08.2018
ölçüsü2.18 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26
A) BELEDİYE İLE İLGİLİ

BELEDİYENİN ADI

:

KURULUŞ TARİHİ

:

NÜFUSU

:

İMAR PLANI OLUP OLMADIĞI

:

VARSA EN SON ONAMA TARİHİ

:

PERSONEL (TEKNİK-İDARİ)

:

ARAÇ GEREÇ SAYILARI

:

TEKLİF BÜYÜK ŞEHİR İÇERİYOR İSE,

BAĞLI BELEDİYE VE İLÇE SINIRLARININ HARİTAYA İŞLENİP İŞLENMEDİĞİ:

MEVCUT BELEDİYE ALANININ VARSA,

MEVCUT MÜCAVİR ALANIN "HEKTAR" OLARAK BÜYÜKLÜĞÜ VE HARİTAYA İŞLENİP İŞLENMEDİĞİ:

BELEDİYENİN BÜTÇESİ

(YILLIK GELİR, GİDER DURUMU)


:


MÜCAVİR ALAN İSTEME GEREKÇESİ

(KORUMA,GELİŞME VEYA BAŞKA AMAÇLA MI İSTENDİĞİ):

BU AMACI GERÇEKLEŞTİRECEK TEDBİRLER

:

DEĞERLENDİRME FORMUNA İLİŞKİN BELEDİYE ONAYI VE TARİHİ (İMZA,MÜHÜR,KAŞE)

:

DEĞERLENDİRME FORMUNA İLİŞKİN,

VALİLİK ONAYI VE TARİHİ

(İMZA,MÜHÜR,KAŞE)


:

MÜCAVİR ALAN DEĞERLENDİRME FORMU 2

B) ÖNERİLEN MÜCAVİR ALAN İLE İLGİLİ


YÖRENİN DOĞAL, TARİHİ VE EKONOMİK DEĞERLERİ

:

KÖY, MAHALLE OLUP OLMADIĞI

VARSA KÖY İHTİYAR KARARI


:


TESPİTLİ İSE, KÖY YERLEŞİK ALAN SINIRLARI İŞARETLENİP İŞARETLENMEDİĞİ

:


YENİ KURULMUŞ BELEDİYE VE İLÇE

VARSA; RESMİ GAZETEDE YAYIMLANIŞ TARİHİ VE SINIRLARI:


ONAYLI İMAR PLANI OLUP OLMADIĞI,

VARSA SINIRLARININ İŞARETLENİP İŞARETLENMEDİĞİ:


ÖNERİ ALANIN BELEDİYE VE BAĞLI OLDUĞU İL MERKEZİNE "KİLOMETRE" OLARAK MESAFESİ

:


ÖNERİ ALANIN DİĞER BİR BELEDİYENİN MÜCAVİR SAHASINDA VEYA GELİŞME ALANINDA OLUP OLMADIĞI (VALİLİKÇE CEVAPLANACAK)

:


ÖNERİLEN ALANIN "HEKTAR" OLARAK BÜYÜKLÜĞÜ

:

TEKNİK ALTYAPI HİZMETLERİNİN

(SU, ELEKTRİK, ÇÖP, KANALİZASYON, ULAŞIM)

HANGİ İDARE TARAFINDAN YAPILDIĞI


:


DEĞERLENDİRME FORMUNA İLİŞKİN,

BELEDİYE ONAYI VE TARİHİ

(İMZA, MÜHÜR, KAŞE)

:


DEĞERLENDİRME FORMUNA İLİŞKİN,

VALİLİK ONAYI VE TARİHİ

(İMZA, MÜHÜR, KAŞE)

:

:T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.14.00.075033-1112
30 Mart 1992

KONU

:

İmar Planı Değişiklikleriİmar planı revizyon, ilave ve özellikle değişikliklerinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine, söz konusu Kanun’un 44/J maddesine göre hazırlanan "İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik”in 5. maddesi ile 3. bölüm hükümlerine ve "İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği”nin 7. maddesi hükümlerine uyulmadığı Bakanlığımıza intikal eden yazılı ve sözlü başvurulardan anlaşılmaktadır.

Bu konudaki kesinleşmiş yargı kararları da "İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik”in 3. bölümünde sayılan planlama işlerinin, alan büyüklüğüne bakılmaksızın, onanlı imar planlarının bütününü ve ana kararlarını etkileyen, plan kararlarını fiziksel düzenlemelerle değiştiren, arazi kullanımlarının büyüklüğünde ve konumunda değişikliğe yol açan işlemler olduğu ve bu işlemlerin gerektirdiği yeterliğe sahip müelliflerce yapılması doğrultusundadır.

Yukarıda bahsedilen Yönetmeliklerin ilgili maddelerine göre;

a) İmar planı ile revizyon, ilave ve değişikliklerinin ilgili idare tarafından plan müelliflerine yaptırılması durumunda, plan müellifinin işin gerektirdiği yeterlilik belgesine sahip olması,

b) İmar planı ile revizyon, ilave ve değişikliklerinin ilgili idare tarafından yapılması durumunda ise, "İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği"nin 7. maddesi gereğince planlama işi süresince işin gerektirdiği yeterlilik belgesine sahip en az bir müellifin ilgili idarenin planlama grubunda istihdamı gerekmektedir.

Bu kurallara uyulmadan yapılan imar planı, revizyon, ilave ve değişiklikleri idari yargı tarafından iptal edilmekte bu durum idareler ve vatandaşlar açısından telafisi güç maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır.

Bilgi alınmasını, gereğini ve bu Genelgenin İliniz dahilindeki tüm belediyelere ivedilikle duyurularak gereğinin bu genelge doğrultusunda yerine getirilmesini önemle rica ederim.

Onur KUMBARACIBAŞI

Bakan

DAĞITIM:Tüm Valiliklere

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.15.00.00/000096017-1267- 5523
2 Nisan 1992

KONU

:

2981/3290/3366 Sayılı KanunİLGİ: a) 17.3.1988 tarih ve 88/1 sayılı Genelgemiz

b) Adalet Bakanlığının (Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü) 11.3.1992 tarih ve 12157 sayılı yazısı.

22.5.1986 tarih ve 3290 sayılı Kanun ile değişik 2981 sayılı Kanun'un 18.5.1987 tarih ve 3366 sayılı Kanun ile değişik 7. maddesinde; Kanuna göre kurulan Yeminli Özel Teknik Bürolar kendilerine intikal eden müracaatlarla ilgili tespit değerlendirme işlemlerine ait dosyalarını 7 Eylül 1987 tarihine kadar sonuçlandırılması için belediye, hazine, özel idare veya vakıflar idaresine teslim etmekle, bu idareler de kendilerine intikal eden dosyaları, intikal tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde sonuçlandırmakla görevli ve sorumlu kılınmışlardır.

Kanunun anılan hükmüne göre, Yeminli Özel Teknik Bürolarca 7 Eylül 1987 tarihinde ilgili idarelere teslim edilmiş tespit ve değerlendirme dosyalarının en geç 7 Aralık 1987 tarihine kadar sonuçlandırılmış olması gerektiği halde, Bakanlığımıza iletilen konularda; Kanuna göre son başvuru tarihi olan 8.12.1986 tarihine kadar Kanun uyarınca müracaatta bulunmuş vatandaşlara ait dosyaların Yeminli Özel Teknik Bürolarca ve ilgili idarelerce Kanunun öngördüğü yasal süreler içinde işlemlerinin tamamlanmadığı anlaşıldığından 88/1 sayılı Genelgemiz yürürlüğe konmuştur.

Kanuna karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş vatandaşların mağdur edilmemesi açısından anılan Genelgemiz ile 7 Aralık 1987 tarihine kadar ilgili idarelerce sonuçlandırılmamış işlemlerin ivedilikle tamamlanması ve görevlerini zamanında yapmayarak işin gecikmesine sebebiyet verenler hakkında yasal işlem yapılması istenmiştir.

Bakanlığımıza intikal eden konulardan idarelerce re'sen yapılacak tespit ve değerlendirme işlemlerinin halen devam ettiği anlaşılmış olup, bu konuda Adalet Bakanlığı'nın görüşü alınmıştır.

Adalet Bakanlığı'nın (Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü) ilgi (b) yazısında; 2981/3290/3366 sayılı Kanuna göre son başvuru tarihi olan 8.12.1986 tarihine kadar ilgili idarelere müracaatta bulunmayan kişilere ait yapıların, ilgili idareler tarafından yapılacak re'sen tespit ve değerlendirme işlemlerinin 7 Aralık 1987 tarihine kadar bitirilmesi, 7 Aralık 1987 tarihinden sonra idarelerin re'sen tespit işlemi yapamayacağı, bu yapıların 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu görüş yargı kararları ile de tekrarlanmaktadır.

Ayrıca Kanuna karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş vatandaşların mağduriyetlerine neden olunmaması, vatandaşın Devlet'e olan güveninin sarsılmaması ve Kanunun kısa sürede amacına ulaşmasının sağlanması için ilgi (a) Genelgemize konu olan dosyalar ile ilgili işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılmak üzere gerekli tüm önlemlerin alınması ve konunun izlenerek gereğinin yukarıdaki esaslar doğrultusunda sağlanması hususunda İliniz dahilindeki tüm belediyelere ve Valiliğiniz bünyesindeki idarelere bilgi verilmesini önemle ve ivedilikle rica ederim.

Onur KUMBARACIBAŞI

Bakan

DAĞITIM:


Valiliklere

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B. 09.0.TAU.0.11.00.08 /6075
16 Nisan 1992

KONU

:

Fonlardan Ödenek Talebi İçin Gönderilen Projeler17.4.1985 günlü 18728 sayılı, 19.7.1985 günlü 18816 sayılı, 22.8.1987 günlü 19552 sayılı ve 15.11.1989 günlü 20343 sayılı Resmi Gazetelerde yayınlanarak yürürlüğe giren "Akaryakıt Tüketim Vergisi Hasılatından Belediyelere Ayrılan Pay ile Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Verilen Payın Dağıtımı Hakkındaki Yönetmelik" esaslarına göre Bakanlığımızca belediyelerin imar uygulamalarına yardımcı olmak, imar planlarının uygulanması konusunda belediyeleri teşvik etmek ve desteklemek amacıyla proje karşılığında maddi yardımlar yapılmaktadır.

Belediyelere yapılan yardımlar katkı niteliğinde olduğundan belediyelerin imar uygulamalarına ilişkin yapacakları düzenleme işlerinin gönderilen ödenek ve belediye katkısı ile bitirilebilmesi için işlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 81. maddesine göre emaneten yapılmasının tercih edilmesi Bakanlığımızca daha yararlı görülmektedir.

Gönderilen ödenek belediyelerin il, ilçe ve kasaba olma durumları göz önüne alınarak son nüfus sayımındaki nüfuslarına göre her yıl belli kriterler çerçevesinde planlanmaktadır.

Bu nedenle belediyelerce Bakanlığımıza gönderilen projelerin seçiminde yol, park, çocuk bahçesi, açık pazar gibi sosyal ve kültürel alt yapı alanlarının düzenlenmesi ve kamulaştırılması konularına öncelik verilmesi, belediye hizmet binası, otel, motel, işhanı, mezbaha, garaj, düğün salonu, fırın v.b. keşif tutarları Bakanlığımızca gönderilecek ödenek miktarlarının çok üstündeki projelerin gönderilmemesine özen gösterilmesi ve anılan Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca bir proje gerçekleştirilmeden ikinci projenin gönderilmemesi hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Gereği için bilgi alınmasını ve bu Genelgemizin Valiliğiniz sınırları içindeki tüm belediyelere duyurulmasının teminini rica ederim.

BAKAN ADINA

Erol ÜNAL

Müsteşar Yrd.


DAĞITIM:

ValiliklereT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.11.06 / 1075-7218
4 Mayıs 1992

KONU

:

1991 Yılı Köy Kalkınma Payının Dağıtım Esasları


İller Bankası Kanunu’nun 19. maddesi gereğince Banka safi kazancının %50'si köy gelirlerini artıracak tesislerin yapımı için köy tüzel kişilikleri adına köy kalkınma payı olarak ayrılmaktadır.

İller Bankasının 1991 yılı karından köy kalkınma payı olarak ayrılan miktar 19.578.987.862 TL. olup, 16.4.1992 tarihinde yapılan İller Bankası Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince bu paydan 370 köy faydalanacaktır.

Her İl'e 5 köye dağıtılmak üzere toplam 264.580.915 TL. ayrılmış olup, bir köye 52.916.183 TL. düşmektedir.

Köy kalkınma payından faydalanacak köyler Bakanlıkça seçilebileceği gibi valiliklerce de seçilebilecektir.

1992 yılı içerisinde dağıtılacak ek pay bulunmadığından ek yardım talebinde bulunulmaması, ancak Bakanlığımıza intikal ettirilen ek yardım teklifleri arasından da Valiliğinizce 5 köy kapsamında kalmak koşulu ile seçim yapılabilir.

Köy kalkınma payından yardım talebinde bulunulan köy tekliflerinde aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması ve istenilen belgelerle birlikte teklifin en geç 1.9.1992 tarihine kadar valilikler (Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri) aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

1- Köy kalkınma payları ile, köye gelir getirecek tesislerin yapılması yasal zorunluluk olduğundan bu hususun göz önünde bulundurulması.

2- Köy kalkınma payından; gazino, otel, motel, lokanta, değirmen, fırın, hamam, kaplıca, dükkan, halı ve kilim atölyesi, şarap, zeytinyağı, peynir, meyve suyu, konserve imalathaneleri, boğa barınağı, içmesuyu deposu, sulama havuzu ve kanalı, gelir getiren ünitesi olan köy konağı, düğün salonu vb. tesisler için yardım teklifinde bulunulması.

3- Bu yıl için her ilin 5 köyüne yapılacak tahsislerden 2 köyün yeniden seçilmesi 3 köyün payı olan 158.748.549 TL.’nin önceki yıllarda yapımına başlanılıp da yarım kalmış tesisler varsa, bunların tamamlanması için talepte bulunulması, şayet il kapsamında yarım kalmış tesis yoksa 5 köy için teklifte bulunulması.

4- Köy kalkınma payının dağıtımı sırasında umumi hayata müessir afete uğramış ve afetten zarar gören köylere öncelik verilmesi.

5- Söz konusu pay ile turistik tesis yapılması istenildiğinde, tesislerden her mevsimde istifade edilebilmesi için bunların mümkün olduğu kadar köylere yakın yerlerde kurulması.

6- Tahsis yerinin ve konusunun inceleme ve etüdünün yapılmasından sonra talepte bulunulması ve sonradan değişiklik teklifi yapılmamasına özen gösterilmesi.

7- Her ile ayrılan köy adedinden fazla sayıda teklifte bulunulmaması.

8- Köy kalkınma payından daha önce yardım yapılarak bir tesis işletmeye açılmış ise aynı köye ikinci bir tesis yapımı için teklifte bulunulmaması.

9- Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan köyler için teklifte bulunulmaması.

10- İmar plansız olup da, umumun istifadesine mahsus köy ortak malları mer'a, yaylak, kışlak, otlak, harman yeri, pazar ve panayır yerleri gibi kamunun istifadesine tahsis edilen yerlerde tesis yapılmak üzere teklifte bulunulmaması.

11- 1.9.1992 tarihine kadar teklifte bulunmayan illere ait payların Bakanlığımızca uygun görülen diğer illerin köylerine tahsis edileceği.

12- Aşağıda belirtilen tesislere yardım yapılmadığından anılan işler için tahsis talebinde bulunulmaması.

a) Yol, su, elektrik gibi alt yapı tesislerinden yoksun yerlere turistik tesis yapımı,

b) Kamyon, otobüs, traktör ve benzeri araçların alımı,

c) Gelir getiren üniteleri bulunmayan köy konağı yapımı,

d) Yol ve köprü yapımı,

e) Sağlık ocağı, ziraat teknisyenliği, PTT, lojman yapımı.

13- KÖY PAYLARI İLE İLGİLİ TEKLİFLERE AŞAĞIDAKİ BELGELER İKİ TAKIM HALİNDE EKLENECEKTİR.

a) GEREKÇE RAPORU: (köyün ekonomik durumu, tesisin mevkii, bilhassa turistik tesislerde yol ve elektrik temini ve tesisin sağlayacağı faydalar bildirilecektir.)

b) PROJELER: (vaziyet planı, plan, kesit, görünüş, betonarme hesap ve projeleri)

c) KEŞİF VE METRAJLAR: (inşaat, elektrik, su, kanalizasyon ve sıhhi tesisat keşifleri ile bunlara ait metrajlar.)

d) TAAHHÜTNAME: (tahsis miktarı ile keşif bedeli arasındaki farkın köy tarafından karşılanacağına dair köy ihtiyar heyetince düzenlenecek) keşif miktarı ile tahsis edilecek ödenek miktarı arasında %20'den fazla fark olan projelerin değerlendirilemeyeceği.

e) ARSA MÜLKİYET BELGESİ: (tesisin yapılacağı arsanın köy tüzel kişiliği adına tescilli bulunduğuna dair istenen belgeler.)

- Tapu senedi veya tapu kayıt örneği,

- Kesinleşmiş kamulaştırma kararları,

- Özel yasalara göre tahsisi yapılıp henüz tapu siciline kayıt edilmemiş ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş tahsis belgesi (775-7269/1051) sayılı Kanunlara göre,

- Mülkiyete ilişkin her türlü mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına müstenip icra memurluğu veya yetkili diğer makamlar tarafından verilen belgelerin asılları veya onaylı fotokopileri,

- Tesis yapılacak yerin hazine arazisi olması halinde arazinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) köy tüzel kişiliği ve yapılacak tesis adına tahsis edildiğini belirtir tahsis yazısı.

Yukarıda belirtilen belgeleri kapsayacak valilik teklifleri Bakanlığımızca incelenerek uygun bulunduğu taktirde tahsis işlemi yapılacaktır.

14- YARDIMDAN YARARLANACAK KÖYLERDEN OLUŞACAK BİR BİRLİĞİN KURULMASI İSTENİLDİĞİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR VE BELGELER İSE ŞUNLARDIR:

a) Birliğin yardım yapılacak köylerden oluşması ve başka köylerin bu birliğe katılmaması,

b) Birlik nizamnamesi,

c) Tesis yapılacak arsanın birlik adına veya birliğe dahil köylerin müşterek malı olduğuna ilişkin tapu veya tapu yerine geçecek belge,

d) Her ilin 5 köyüne yardım yapılacağından birliğin bu 5 köyden oluşması halinde birliği oluşturan köyler adına 5 x 52.916.183 = 264.580.915 TL. tahsis yapılacaktır.

15- Her il için ayrılan toplam 264.580.915 TL. limit içinde kalınması koşulu ile köy kalkınma paylarından ek yardım istendiğinde aşağıdaki belgeleri kapsayacak şekilde 2 takım projenin düzenlenmesi gerekmektedir.

a) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce hazırlanacak tesisin son durumunu gösteren teknik rapor,

b) Tesisin tamamlanacak kısımları için keşif özeti ve metraj hesapları,

c) Tesiste yapılacak olan kısımların tamamlanması için köyün bulunacağı yardımla ilgili taahhütnamesi (köy ihtiyar kurulunca düzenlenecektir).

16- Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince proje yapımında köylere yardımcı olunmasını ve Bakanlığımızın tip projelerinin kullanılmasına özen gösterilmesi,

a) Hazırlanacak projelerin köylerin ihtiyacını karşılayacak nitelikte ve ekonomik olması ayrıca tahsis edilecek ödenekle bitirilebilecek düzeyde olmasına özen gösterilmesi,

b) Afet bölgelerinde yapılacak tesislerin projelendirilmesinde, "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik"te belirtilen esaslara uyulması,

c) Mimari proje ile birlikte tesisin taşıyıcı sisteminin etüt edilmesi betonarme, sıhhi tesisat ve elektrik tesisatı projelerinin birlikte hazırlatılmasını,

17- Köy kalkınma payından köyler (köy tüzel kişiliği) adına gönderilen ödeneklerle yapılacak tesislerin 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre emanet yoluyla köy tüzel kişiliklerince yaptırılmasında yarar görülmektedir. Bu nedenle Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince tesislerin muhakkak emaneten yapılmasının yaygınlaştırılması hususunda gerekenin yapılması ancak köy muhtarlıklarınca işin emaneten yapılamayacağının zorunlu hale gelmesini yazılı olarak belgelenmesi halinde işin ihale yoluyla yapılabileceği.

Emanet usulü ile yapılacak olan işlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün yardımıyla köy tüzel kişiliklerince emanet komisyonu kurulması (komisyon üyelerinden birinin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü elemanlarından olması) söz konusu işin asıl sahibi köy muhtarları olduğundan, köy muhtarlarının kesinlikle taşeron olarak seçilmemesi,

b) Gönderilen ödeneklerden projesine ve keşfine göre imalat için gerekli olan malzeme ve nakliyeleri ile inşaatta çalıştırılan işçilerin ücretleri karşılanabilir,

c) İmalat için gerekli olan malzeme ve nakliyelere ait faturalar ile inşaatta çalıştırılan işçilere ait işçi bordroları ve puantaj cetvellerinin verile emrine bağlanarak Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü talimatına göre köy tüzel kişilikleri adına T.C. Ziraat Bankası şubelerine havale edilen paradan ödeme yapılabilir,

d) İnşaat için gerekli olan malzemelerin temininin emanet komisyonlarınca yapılması ve söz konusu malzemelerin inşaat tekniğine uygun olarak depolanması hususuna komisyonlarca özen gösterilmesi,

e) Söz konusu işin emanet usulü yaptırılmasının mümkün olmaması halinde işin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve köy tüzel kişiliği yetkilileri ile birlikte ihale edilmesi,

f) Tesislerin zamanında başlanılıp projesine göre yapılması için kontrollük hizmetlerinin Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince yürütülmesi,

g) Ödenek ayrıldığı halde bir yıl içinde işe başlanılmaması halinde ayrılan ödeneğin iptal edileceği.

18- Bakanlığımızca köyler adına gönderilen ödeneklerle tesislerin yapımına zamanında başlanılıp projesine göre en kısa zamanda yapılmasının sağlanması (fiyat artışlarından etkilenmemesi).

19- Köy kalkınma paylarına ait dosyaların, Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince düzgün bir şekilde tutulması köylerde yapılacak olan tesislere ait projelerin ayrı ayrı dosyalanması.

20- İnşaatların yapımı sırasında Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince denetiminin yapılarak harcamaların takip edilmesi, biten ve inşaatı devam eden tesislerin son durumlarının fotoğraflarla bildirilmesi.

21- Biten inşaatların geçici ve kesin kabul işlemlerinin zamanında yapılması.

22- Bakanlığımızca belli bir proje adına köylere gönderilen ödeneklerin başka bir projeye veya başka bir köy adına tahsisi yine Bakanlığımızca yapılacağından bu tür işlemlerde Bakanlığın talimatının alınması,

Hususlarında bilgi alınmasını ve gereğinin bu esaslara göre yapılmasını rica ederim.

BAKAN ADINA

M. Durukal ÇULHA

Genel Müdür V.

DAĞITIM:


Valiliklere


Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə