Academia româNĂ. Institutul de studii sud-est europeneYüklə 1,03 Mb.
səhifə1/17
tarix28.10.2017
ölçüsü1,03 Mb.
#18565
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

ACADEMIA ROMÂNĂ. INSTITUTUL DE STUDII SUD-EST EUROPENE


DAREA DE SEAMĂ PE ANUL 2013
Membrii secţiei DE ŞTIINŢE ISTORICE ŞI ARHEOLOGIE DIN INSTITUTUL DE STUDII SUD-EST EUROPENE - lucrări publicate în 2013. cea mai importantă lucrare a fiecărui membru în 2013

PIPPIDI, ANDREI-nICOLAE, membru corespondent al Academiei Române, Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie – activitatea în ISSEE
Date personale

 • Numele şi prenumele: PIPPIDI Andrei-Nicolae

 • Titlul academic: Doctor în istorie Cluj-Napoca;

 • D.Phil. Oxford, echivalat cu doctor în filosofie.

 • Gradul ştiinţific (acs, cs,cs 3 etc.): CS 1

 • Alte răspunderi în ISSEE: membru în consiliul ştiinţific

 • Data şi regimul angajării în ISSEE: (normă întreagă, jumătate de normă, carte de muncă, cumul) din 1970,normă întreagă; din 1995 cumul, 1/2 normă; din 2009 normă întreagă

 • Unde mai este angajat în sistemul bugetar şi în cel privat: Universitatea Bucureşti, profesor la Facultatea de istorie

Activităţi didactice:

 • Ciclul de licenţă: curs Statul medieval şi instituţiile sale

 • Ciclul masteral: curs anul II şi seminar,

 • Ciclul doctoral: conducere de lucrări (8)

Funcţii şi activităţi în societăţi savante, comisii şi comitete ştiinţifice:

 • Din sistemul Academiei Române : membru corespondent al Academiei Române, membru al Comitetului Naţional de Studii Sud-Est Europene, redactor-şef al RESEE, membru în consiliul de redacţie CSIA

 • Din afara Academiei Române:membru în consiliul ştiinţific al revistei Analele Putnei şi în consiliul Institutului Sever Zotta din Iaşi, în consiliul ştiinţific internaţional al The Historical Review din Atena, în colegiul editorial la Analele Universităţii Bucureşti

Activităţi cultural-ştiinţifice: deţinător permanent al unei rubrici în ,,Dilema”

Alte activităţi în interes public (comisii de doctorat, comisii de promovare prin examen sau concurs, comisii de premiere etc.): o comisie de doctorat la Bucureşti, alta la Iaşi, o comisie de premiere Ad- Astra, preşedinte al comisiei de premiere ,,N.Iorga” la Botoşani, membru al consiliului Casei Memoriale Frederic şi Cecilia Storck

Activitatea personală de cercetare ştiinţifică:

Stadiul lucrărilor de plan (titlu, în cadrul cărui program, în cadrul cărui proiect, durata,stadiul actual, perspective):

 1. Lucrare personală

 1. Titlu:Dezvoltarea cunoştinţelor despre Sud-Estul Europei la intelectualii occidentali post-umanişti (sec.XVII-XVIII) (2011-2013)

 2. Programul din planul ISSEE : Reintegrare europeană şi modernizare în Sud-Estul Europei în sec.XVI-XIX

 3. Durata: 2011-2013

 4. Stadiul actual: se transcrie la computer. Se bazează pe cercetări făcute de autor în anii trecuţi la Oxford şi anul acesta la Florenţa. Redactată în limba engleză pentru a fi valorificată într-o editură străină, este realizată în proporţie de 70 % şi autorul speră să o poată depune la termen, în ianuarie 2014. Din acest material a ţinut o comunicare, în iunie 2013, la Cambridge, despre Thomas Smith şi sursele de informaţie care l-au ajutat să scrie despre Chiril Lukaris şi despre Imperiul otoman (se publică în actele colocviului).

 5. Perspective: publicare în străinătate.

 1. Lucrare personală

 1. Titlu: Misiuni ale Bisericilor din Balcani în Rusia şi Ţările Române. Secolul al XVII- lea (2011-2013)

 2. Programul din planul ISSEE : Programul 4 (II) Relaţiile Rusiei cu România şi cu ţările din Sud-Estul Europei (sec. XVIII-XX). România şi Rusia în context geopolitic balcanic. sec. XVIII-XX. Programul implică proiectul comun nr. 5 de colaborare şi schimburi interacademice cu Institutul de slavistică din Moscova al Academiei Ruse de Ştiinţe (2011-2013)

 3. Durata: 2011-2013

 4. Stadiul actual: Dl. Andrei Pippidi a raportat în urmă cu mai multe luni că nu a găsit material suficient şi că nu i-a ajuns nici timpul pentru a încheia în bune condiţii lucrarea. A solicitat Consiliului ştiinţific al ISSEE să-i îngăduie să înlocuiască această datorie printr-o ediţie a corespondenţei între Constantin Brâncoveanu, Constantin Cantacuzino şi ambasadorul Angliei la Poartă, lord William Paget. Lucrarea este încheiată în manuscris (textul scrisorilor în latină şi traducere, introducerea în română şi engleză, urmează a fi transcrise pe calculator). Publicarea se va încadra în ansamblul comemorării Sfinţilor Brâncoveni în 2014. Autorul face parte de altrfel din Consiliul ştiinţific al manifestărilor Anului Brâncoveanu. Solicitarea a fost aprobată.

 5. Perspective: publicare în volum după definitivare

 1. Revizie finală

Titlu: Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste hotare, serie nouă, Creaţii româneşti şi izvoare despre români în colecţii din străinătate, vol. IV-V-VI (programare iniţială: 2008-2012, prin prorogare impusă de factori obiectivi - descoperiri de noi piese, indisponibilitatea unor colaboratori, lipsa resuselor de remunerare a unor colaboratori externi specializaţi şi a difuzării: 2008-2014). Coordonator: Ioana Feodorov. Colectiv: Ioana Feodorov, Andrei Pippidi (revizie finală), Andrei Timotin, Mihai Ţipău, Iuliana Deac, Elena Herda, Cătălina Vătăşescu, Elena Siupiur, Daniel Cain şi colaboratorii externi: Anca Popescu, Andreea Dunaeva, Carmen Crişan, Mihai Mitu, Constantin Rezachievici. Vol. IV Polonia-Rusia a fost tipărit. Lucrarea s-a prelungit până la sfârşitul anului 2014. Termene : vol. V, Serbia-Turcia a fost predat la tipar în 2013; vol. VI, UcrainaUngariaVatican, finalizare redactare: 2013, revizie şi predare la tipar: 2014

 1. Conducere colectiv redacţional. Redactor-şef al Revue des Etudes Sud-Est Europeennes. A funcţionat şi în anul 2013, potrivit art. 30- 36, din regulamentul privind organizarea şi funcţionarea institutului de studii sud-est europene al Academiei Române, asigurând apariţia în bune condiţii a revistei, cotate B+

Publicaţii tipărite : cărţi, studii şi articole ştiinţifice apărute (titlul şi locul apariţiei, eventuale recenzii, referinţe şi alte ecouri):

Cărţi :

 • în străinătate :

 • în Editura Academiei Române :

 • în ţară :

Contribuţii în volume colective

 • în străinătate : studii in volumele:

 1. O.Delouis, A. Couderc, P.Guran (ed.), La présence de Byzance dans l’Europe du Sud-Est aux époques moderne et contemporaine, Atena (sub tipar)

 2. P.Kitromilides (ed.),Enlightenment and Religion, Voltaire Foundation Oxford (sub tipar)

 • în Editura Academiei Române :

 • în ţară :

 1. Părinţi şi copii în Geneva lui Toepffer, in vol. Nicoleta Roman (ed.), Copilăria românească între familie şi societate.

În periodice:

 • Reviste ISI din străinătate :

 • Reviste ISI din România :

 • Reviste din România B+ : în RESEE, 51, 2013, 2 articole şi 11 recenzii, în SMIM 1 articol sub tipar;

 1. Despre Dan Voievod. Rectificări cronologice şi genealogice, în SMIM (sub tipar)

 2. Pages d’Agrippa d’Aubigné sur Michel le Brave, RESEE, LI, 2013

 3. Echos espagnols de la Longue Guerre (1595-1603), RESEE, LI, 2013

Citări ale lucrărilor anterioare în 2013 :

Premii :

 • în străinătate

 • în Academia Română

 • în ţară

Alte distincţii naţionale şi internaţionale: membru de onoare al Uniunii Arhitecţilor, cetăţean de onoare al judeţului Botoşani

Participări la reuniuni ştiinţifice interne, cu indicarea titlului comunicărilor:

Deplasări peste hotare, cu menţionarea contribuţiei personale şi rezultate:

 1. excursie de studii la Veneţia, Florenţa, Ferrara, Bologna, Mantova, Genova, Siena, cu cercetări de arhive;

 2. comunicare la Cambridge la conferinţa Knowledge and Exchange between the Ottoman World and Western Europe,

 3. comunicare la Viena la conferinţa The Ottoman Conquest of the Balkans, Interpretations and Research Debates,

 4. comunicare la Berlin la conferinţa Historicity and Historiography.

Activitatea personală de cercetare ştiinţifică a cercetătorilor în regim de cumul la ISSEE în cadrul obligaţiilor lor faţă de alte instituţii. Dacă aceste obligaţii coincid sau nu – şi în ce măsură - cu obligaţiile de serviciu faţă de ISSEE.

Nu, ele sînt independente, chiar intr-o măsură care, potrivit autorului, îi face anevoioasă cîteodată împărţirea timpului.Dacă lucrările executate în cadrul obligaţiilor de plan din ISSEE au fost publicate sau nu cu menţionarea faptului elaborării lor în cadrul obligaţiilor contractuale faţă de „ISSEE al Academiei Române”

Autorul declară că pregăteşte publicarea unui volum de documente care, alcătuit cu ani in urmă in cadrul Institutului, va dovedi că-şi indeplineşte aceasta datorie de recunoştinţă.Premii, distincţii dobândite în 2013 : niciunul

Propuneri privind planul de programe şi proiecte al ISSEE pe anul 2014:

Lucrare personală:

Titlu: Corespondenţa lordului William Paget, ambasadorul Angliei la Poartă, cu Constantin Brâncoveanu şi Constantin Cantacuzino. Ediţia textului latin, traducere în limba română, Introducere în engleză şi română, note de Andrei Pippidi. Autorul face parte din Consiliul ştiinţific al sărbătoririi anului Constantin Brâncoveanu.
Revizia finală a vol. VI, UcrainaUngariaVatican din lucrarea lui Virgil Cândea Mărturii româneşti peste hotare, serie nouă, Creaţii româneşti şi izvoare despre români în colecţii din străinătate

DATELE DE AUTENTIFICARE ALE INSTITUTULUI DE STUDII SUD-EST EUROPENE
Denumire

Institutul de Studii Sud-Est Europene

Statutul juridic

are personalitate juridică

Actul de înfiinţare

H.C.M. 541/20 iulie 1963.

ISSEE, reînfiinţat în 1963, sub direcţia Prof. Mihai Berza, este succesorul de drept al Institutului pentru Studiul Europei Sud-Orientale, întemeiat de Nicolae Iorga în 1913 şi al Institutului de Studii şi Cercetări Balcanice, întemeiat de Victor Papacostea în 1937, ambele desfiinţate de regimul totalitar comunist în 1948.Director

Prof. Dr. CS 1 Nicolae-Şerban Tanaşoca

Adresa

Casa Academiei, et. 4, Calea 13 septembrie 13

Telefon

021-3182429,

Fax

021-3182422

pagina web

http://www.acadsudest.ro

e-mail

acad_sudest@yahoo.com


DOMENII DE CERCETARE ALE INSTITUTULUI DE STUDII SUD-EST EUROPENE


Conform clasificării UNESCO:

Cod UNESCO - 5599 Istoria comparată a popoarelor din Sud-Estul european;

Cod UNESCO 6299; Ştiinţele artelor şi literelor, istoria comparată a literaturilor Sud-Estului european;

Cod UNESCO 5799 - Lingvistică balcanică;

Cod UNESCO 5199 - Antropologie generală şi comparată a Sud-Estului european


Conform clasificării CAEN:

Cod CAEN - 7220 Cercetare-dezvoltare in ştiinte sociale si umaniste 1. Misiunea ştiinţifică a Institutului şi direcţiile de cercetare definitorii

Rezultate de excelenţă în îndeplinirea obiectivelor ştiinţifice asumate (maximum 2.000 caractere): Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române desfăşoară activitate ştiinţifică în domeniul cercetării comparative, multilaterale şi interdisciplinare a Sud-Estului Europei. ISSEE colaborează strâns cu Comitetul Naţional Român de Studii Sud-Est Europene şi cu Asociaţia Internaţională de Studii Sud-Est Europene, organism UNESCO care susţine şi coordonează studiile sud-est europene pe plan mondial. ISSEE este menit să contribuie la dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice asupra Balcanilor şi, în sens mai larg, a întregului Sud-Est european, la progresul cunoaşterii popoarelor din această zonă, la relevarea elementelor comune din istoria şi cultura lor. ISSEE promovează ideea unităţii în diversitate a popoarelor Sud-Estului european şi cultivă idealul solidarizării lor, afirmă vocaţia fundamental europeană a popoarelor din această zonă, combate acţiunea nefastă a particularismului excesiv şi a tuturor factorilor de dezbinare dintr-însa, respinge orice tendinţă către izolarea Sud-Estului faţă de restul Europei, dar atribuie în schimb acestei zone funcţia internaţională de punte de legătură între Occident şi Orient şi îşi propune să contribuie la îndeplinirea ei. ISSEE promovează principiul libertăţii de cercetare şi exprimare, spiritul dialogului, cu mijloacele şi în limitele raţionalităţii, în respectul demnităţii şi al drepturilor omului, refuzând să devină instrument de propagandă politică naţionalistă sau confesională. ISSEE cercetează sistematic, în măsura în care are posibilitatea de a antrena şi forma el însuşi specialişti în domeniu, acţiunea principalilor factori de unitate în diversitate asupra lumii sud-est europene: substratul iliro-tracic, Imperiul şi civilizaţia romană, elenismul, Imperiul şi civilizaţia bizantină, statele, limbile şi culturile sud-slave, popoarele turcice, neoelenismul, ortodoxia creştină, Imperiul şi civilizaţia otomană, modernismul european. ISSEE publică colecţii de izvoare, lucrări de sinteză, monografii, o revistă de largă circulaţie internaţională intrată în al 50-lea an de existenţă, organizează reuniuni ştiinţifice internaţionale, participă la organizarea de cicluri de calificare doctorală şi postdoctorală, încheie protocoale de cooperare interacademică cu instituţii similare din întreaga lume.

 1. Modul de valorificare a rezultatelor obţinute prin programul de cercetare şi gradul de recunoaştere a acestora: Publicaţii în volume şi periodice româneşti şi străine, comunicări la reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale, editarea unor colecţii şi reviste ale ISSEE (RESEE, Buletinul SECE), cooperare pe bază de acorduri bi- şi multilaterale internaţionale, acordarea de consultanţă autorităţilor de stat (MAE, Preşedinţia, Guvernul), bisericeşti, instituţiilor universitare şi academice (comisii de doctorat, cursuri etc.), furnizarea de date şi expuneri corecte pentru mijloacele de informare în masă, organizarea de colocvii pe anumite teme, iniţierea de forme proprii de activitate didactică de specialitate (limbi balcanice, istorie şi arheologie). Numărul considerabil de parteneri ai ISSEE din ţară şi de peste hotare, inclusiv partenerii de schimb de publicaţii cu RESEE, premiile, distincţiile şi recenziile sunt semne ale recunoaşterii calităţii rezultatelor cercetărilor coordonate de ISSEE.

 1. Situaţia financiară a Institutului

 1. fondul de salarii în 2013:

 2. venituri proprii în 2013:

 3. datorii la bugetul de stat în 2013: ISSEE nu are datorii


RESURSE UMANE


Personalul de cercetare al Institutului

 1. număr total de posturi:

2010: 30 cu 32 angajaţi

2011: 28 cu 31 angajaţi

2012: 26, 5 cu 29 angajaţi

2013: 26,5 cu 29 angajaţi 1. posturi ocupate cu personal ştiinţific atestat (CS-CS1):

2010: 18 cu 23 angajaţi

2011: 18 cu 23 angajaţi

2012: 17,5 cu 22 angajaţi remuneraţi

2013: 17,5 cu 22 angajaţi remuneraţi 1. personal în curs de atestare:

2010: 3

2011: 3


2012: 3

2013: 1 CS1 + 1 CS2 ambii la nivel de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 1. posturi vacante:

2010: din 4,5 (½ normă CS 2); au fost desfiinţate 4 (3 CS3 + 1 adtiv.)

2011: vacantată ½ normă CS 2

2012: 1 post secretar de redacţie (desfiinţat) + ½ post CS 2 vacantat în 2011 desfiinţată

2013: 2 posturi (1CS1 ocupat prin concurs încă nevalidat + 1 ACS scos la concurs)Total posturi vacantate şi desfiinţate în 2010-2012 : 5 1/2


3 CS3 + ½ CS2 + 2 posturi administrative (1 secretar de redacţie + 1 post secretar-dactilograf)

 1. Numărul total al personalului:

2010: 32

2011: 31


2012: 29

2013:29


Doctorantura

În 2013 în ISSEE au lucrat: 1. 23 doctori care au obţinut : 6 doctoratul în filologie, 13 doctoratul în istorie, 3 doctoratul în ştiinţe politice, 1 doctoratul în ştiinţe economice, 1 doctoratul în studii greceşti (echivalat cu filosofie);

 2. Dintre aceştia: 4 au obţinut câte două doctorate : istorie şi economie, istorie şi ştiinţele religiei, istorie şi ştiinţe politice, istorie în ţară şi istorie peste hotare

 3. 3 doctoranzi;

 4. 2 doctori (din 1 octombrie 3) membri onorifici după pensionarea din ISSEE

 5. 3 absolvenţi ai cursurilor postdoctorale din cadrul Academiei Române

Doctori în filologie :

 1. BRAD-CHISACOF, LIA Doctor în filologie

 2. DELAZERO, OCTAV, Doctor în filologie al Universităţii Cornell – USA (acum demisionat)

 3. FEODOROV, IOANA Doctor în filologie arabă

 4. TANAŞOCA, NICOLAE-ŞERBAN Doctor în filologie clasică,

 5. VĂTĂŞESCU, CĂTĂLINA, Doctor în filologie al Universităţii din Bucureşti

 6. SIUPIUR, ELENA, 2 doctorate, Doctor în ştiinţe filologice Sofia şi Doctor honoris causa al Universităţii din Sofia, membru onorific ISSEE

Doctori în istorie :

 1. CAIN, DANIEL Doctor în istorie

 2. CODARCEA, CRISTINA Doctor în istorie

 3. DORONDEL, ŞTEFAN, 2 doctorate, Doctor în istorie şi Doctor în economie

 4. FENEŞAN, CRISTINA, Doctor în istorie

 5. GURAN, PETRE, Doctor în istorie al EHESS Paris, echivalat la Bucureşti

 6. IORDAN, CONSTANTIN Doctor în istorie MCM

 7. LIVADĂ-CADESCHI, LIGIA Doctor în istorie

 8. LUNGU, VASILICA Doctor în Istorie

 9. PANAITE, VIOREL Doctor în Istorie, Prof.univ., CS 2 în cumul, ½ normă

 10. PIPPIDI, ANDREI 2 doctorate, Doctor în istorie Cluj-Napoca şi Ph.D. Oxford

 11. TIMOTIN, ANDREI 2 doctorate, doctor în studii greceşti al École Pratique des Hautes Etudes (echivalat la Bucureşti cu titlul de doctor în filosofie) şi doctor în istorie al École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (echivalat la Bucureşti cu titlul de doctor în istorie), bursier postdoctoral la Institutul de Istorie „N. Iorga” în perioada 1 oct. 2010 – 30 sept. 2012.

 12. ŢIPĂU, MIHAI 2 doctorate, Doctor în Ştiinţe Politice (Universitatea din Atena) şi Doctor în Istorie (Universitatea Bucureşti), absolvent al Şcolii Postdoctorale „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”

 13. VLAD, LAURENŢIU, Doctor în istorie al Universităţii din Bucureşti

Doctori în ştiinţe politice:

 1. ŞERBAN, STELU, Doctor în ştiinţe politice, CS 3

 2. ŢIPĂU, MIHAI, 2 doctorate, Doctor în Ştiinţe Politice (Universitatea din Atena) şi Doctor în Istorie (Universitatea Bucureşti), absolvent al Şcolii Postdoctorale „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”

 3. ŢURCANU, FLORIN, Doctor în ştiinţe politice al Universităţii din Bucureşti,

Doctori în ştiinţe economice:

 1. DORONDEL, ŞTEFAN, 2 doctorate, Doctor în istorie şi Doctor în economie

Doctori – membri de onoare ai ISSEE (cercetători pensionaţi):

 1. MIHAIL, ZAMFIRA Doctor în Filologie - CS1 onorific

 2. TEOTEOI, TUDOR, Doctor în Istorie, Prof. univ., CS 2, pensionar, membru onorific ISSEE

 3. SIUPIUR, ELENA, 2 doctorate, Doctor în ştiinţe filologice Sofia şi Doctor honoris causa al Universităţii din Sofia, membru onorific ISSEE (pensionată definitifv de la 1 octombrie 2013)

Doctoranzi :

 1. BLÂNDA, VIRGINIA, Doctorand în istorie, CS

 2. NICOLAE, SIMONA, Doctorand în Filologie

 3. IACUBOVSCHI, OANA, Doctorand în istoria artelor – a fost în 2013 asistent de cercetare pe timp limitat ca suplinitor

FORMARE DE TINERI CERCETĂTORI (prin doctorat, post-doctorat)

1.

ISSEE are dreptul de a organiza doctorate , dar,după decesul domnilor P.Stahl şi V.Cândea, conducătorii de doctorate existenţi în ISSEE au optat, sub imperiul legii, să conducă doctorate numai în Universităţile unde predau
Sub egida ISSEE au predat pentru doctoranzi:

 1. Cătălina Vătăşescu - cursuri practice de albaneză la care au participat cercetători de la Institutul de lingvistică

 2. N.Ş.Tanaşoca - cursuri practice de balcanologie şi elină, la care au participat doctoranzi de la UNARTE-ITA şi un doctorand de Institutul la Facultatea de istorie, Universitatea Bucureşti

2

2.

Conducători de doctorat care lucrează în ISSEE:

Pippidi Andrei, Panaite Viorel, Ţurcanu Florin, Vlad Laurenţiu4

3.

Coordonatori post-doctorat sau experţi pentru studii postdoctorale care lucrează în ISSEE:

Viorel Panaite, Andrei Pippidi2

4.

Doctoranzi care au lucrat în 2013 în ISSEE: Blânda Virginia, Nicolae Simona, Oana Iacubovschi

2

5.

Bursieri post-doctorat care au lucrat în ISSEE în 2013:

Ligia Livadă, Andrei Timotin, Mihai Ţipău3

6.

Cercetători angajaţi în ISSEE care au susţinut teza de doctorat în 2013

niciunul

MIJLOACE DE CERCETARE REALIZATE/COMPLETATE ÎN 2013: BIBLIOTECA DE SPECIALITATE, ECHIPAMENTE DE CERCETARE (CU VALORI MAI MARI DECÂT 10 K EURO)BIBLIOTECA. RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2013În cursul anului 2013, biblioteca şi-a desfăşurat normal activităţile interne de organizare, prelucrare şi catalogare a publicaţiilor intrate în colecţiile bibliotecii precum şi colaborarea cu redacţia în vederea realizării schimbului internaţional al revistei institutului prin întocmirea borderoului de adrese ale partenerilor de schimb din 30 de ţări şi a etichetelor.

A fost înregistrat un număr de 233 de periodice, în valoare de 13378 lei provenite din schimburi interacademice si 60 de periodice, în valoare de 721 lei provenite din donaţii.

Precizăm că a mai fost primit un număr de 202 cărţi provenite din schimb şi din donaţii care au fost fişate electronic şi care urmează să fie înregistrate în cel mai scurt timp de către personalul bibliotecii.

Personalul bibliotecii a finalizat inventarierea şi catalogarea fondului de carte Donaţia Ion Matei care cuprinde un număr de 740 de exemplare (cărţi şi periodice). Până la sfârşitul anului 2013 ele urmează să fie evaluate de către Comisia de Evaluare a bibliotecii. De asemenea, pe parcursul anului au fost fişate electronic un număr de 598 extrase care fac parte din fondul de donaţie M. Berza.

Fondul de carte şi periodice a stat la dispoziţia diferiţilor cititori ai bibliotecii (cercetători, doctoranzi, masteranzi, studenţi, profesori) în activitatea lor de informare, documentare şi cercetare precum şi de elaborare a lucrărilor de plan ale cercetătorilor Institutului şi ale comunicărilor prezentate în cadrul Sesiunilor de comunicări ale institutului.

De asemenea, biblioteca a continuat să beneficieze de pe urma colaborării pe care cercetătorii institutului au avut-o cu diferite institute de specialitate din străinătate, iar edituri de prestigiu – Verlag R. Oldenburg (Munchen), Böhlau Verlag (Köln), Deutsches Kulturforum Ostliches Europa (Potsdam), I.K.S.G. Verlag (Munchen), Otto Harasowitz (Germania), Brill-Leiden (Olanda), Jovene Editore (Napoli), Gummerus Oy (Finlanda) etc. au trimis o serie de periodice şi de lucrări pentru a fi recenzate in revista institutului.

Fondul de carte şi periodice, multidisciplinar, axat pe problematica sud-est europeană, stă la dispoziţia cercetătorilor din cadrul Institutului, dar şi a altor persoane interesate, din spaţiul academic şi universitar, în activitatea lor de informare, documentare şi cercetare.

Menţionăm că la această dată în fondul bibliotecii există un număr total de 48868 volume- atît periodice cît şi cărţi- în valoare de 149.981 lei.

Bibliotecari: Alexandra Pană, Liviu Ionescu

REZULTATE OBŢINUTE ÎN CERCETARE ÎN 2013 DE INSTITUTUL DE STUDII SUD-EST EUROPENE (CONFORM TABELULUI DIN ANEXA 2)STUDII ŞI ARTICOLE
STUDII ŞI ARTICOLE APĂRUTE ÎN 2013
ÎN REVISTE DIN STRĂINĂTATE


 1. Ioana Feodorov, Rumanian Pioneers of Oriental Studies in the 18th Century: Dimitrie Cantemir and Ianache Văcărescu, în “Chronos, Revue d’Histoire de l’Université de Balamand” (Liban), nr. 22/2013, p. 35-47.

 1. Vasilica Lungu, Hellenistic Pottery at Caelanae. Cups with stamp decoration, Anatolia Antiqua.

 1. Zamfira Mihail, Zitie na balkanskich svjatych v slavjanskich rukopisjach Bibl. Rumynskoj Akademii, in «Starobălgarska Literatura», kn.47, Sofia, 2013, p. 267-274 (în colab.).

 1. Elena Siupiur, L’Idée d’État dans les Balkans au XIX e siècle. Le cas bulgare, în „Bulgarian Historical Review”, 2013, no. 3.

 1. Elena Siupiur, Politiceskata literatura na bălgarskata emigraţija v Rumânija prez XIX-ti vek, în revista „Istoria” a Facultăţii de Istorie a Universităţii Kliment Ohridtzki din Sofia, No. 5 pe 2013, p. 375-383.

 1. Florin Ţurcanu, Mircea Eliade et Georges Dumézil – une amitié dans la liberté? in „Historia Religionum. An International Journal”, nr. 5, 2013.


ÎN REVISTE DIN ŢARĂ


 1. Lia Chisacof, Constantin Erbiceanu, studiile neoelene in românia şi predecesorul său Naum Rrâmniceanu, in „Academica”, oct. 2013.

 1. Cristina Feneşan, Bartιnlι Ibrahim Hamdi, Otoman Geographer of the Timişvar vilayeti, „Transilvanian Review”, supl. 4, 2013, p. 191-202.

 1. Ioana Feodorov, Eveniment: Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste hotare. Creaţii româneşti şi izvoare despre români în colecţii din străinătate, volumul al IV-lea din Seria nouă, în „Magazin istoric”, februarie 2013, p. 51-52

 1. Constantin Iordan, Un voyageur roumain en Grèce au début du XXe siècle, in «RESEE», Bucarest, t. LI, 2013, 1-4, p. 221-238.

 1. Ligia Livadă Cadeschi, Financing social care in the Romanian Principalities in the eighteenth and ninetheenth centuries, în ”Analele Universităţii Bucureşti. Seria Ştiinţe Politice”, anul XV-2013, nr. 1, pp. 37-50.

 1. Vasilica Lungu, Carthage ou Calchédon? Problème de concordance archéologie-épigraphie, Caiete ARA 2013, Bucuresti.

 1. Vasilica Lungu, Archives de John Cook sur les amphores de transport. Timbres amphoriques, PATABS III, Constanţa 2013, Pontica Suppl. 2, pp. 97-129.

 1. Zamfira Mihail, Un text encomiastic inedit închinat Mitropolitului Ştefan al Ungrovlahiei (1651), in “Revista română de istoria cărţii”, VIII, 2011 [apărut 2013], nr.8, p. 15-26 (în colab.) .

 1. Zamfira Mihail, Răspândirea scrierilor Sfântului Antim în Basarabia, în “Tabor”, Cluj-Napoca, VII, 2013, nr.9.

 1. Simona Nicolae, De nulle part vers n’importe où - le possible contingent de l’espace mythique, in „Studii clasice”, XLVII, 2011 (apărut în 2013), pp. 17-29.

 1. Tudor Teoteoi, Constantin cel Mare în lumina aprecierilor istoricului latin Eutropius, în «Tabor. Revistă de cultură şi spiritualitate românească» (Cluj-Napoca), VII, 2013, nr. 5 (mai 2013), p. 19-28.

 1. Andrei Timotin, Les conversions des Juifs dans l’Empire byzantin et leur image dans l’hagiographie (IXe-XIe siècles), în „Revista istorică” (CNCS B, ERIH B), s.n., 23, 2012, nr. 3-4, p. 207-217, ISSN 1018-0443 (apărut în 2013).

 1. Andrei Timotin, Rêver l’empereur. Légitimer et délégitimer le pouvoir à Byzance (IXe-Xe siècles), în „Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe” (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi) 4, 2012, p. 5-20, ISSN 2067-3590 (apărut în 2013).

 1. Andrei Timotin, Vocaţie religioasă şi opoziţie politică în Constantinopol (sec. IX-X). Cazul familiei Guber, în „Studii şi materiale de istorie medie” (CNCS B, CEEOL), 30, 2012, p. 169-180, ISSN 1222-4766 (apărut în 2013).

 1. Andrei Timotin, La terminologie politique dans les gloses de l’Histoire universelle (1763) traduite par Vlad Boţulescu, în „Revue des études sud-est européennes” (CNCS B) 51, 2013, p. 159-174 (în colaborare cu Emanuela Timotin), ISSN 0035-2063.

 1. Andrei Timotin, Une lettre des fils d’Étienne Cantacuzène à Charles VI et la correspondance inédite d’Élisabeth de Bauffremont, în „Revista arhivelor” 2/2010, p. 89-96 (apărut în 2013).

 1. Mihai Ţipău, Contribuţiile lui Constantin Erbiceanu la studierea izvoarelor greceşti ale istoriei Ţărilor Române, în revista Academica, octombrie, 2013.

 1. Cătălina Vătăşescu, Din nou despre numele de plantă stiriogaie, „Fonetică şi Dialectologie” XXXII (2013), 173-175.

 1. Cătălina Vătăşescu, L’influence latine sur l’albanais. Considérations en marge du livre du Guillaume Bonnet, Les mots latins de l’albanais, articol apărut în rubrica „Discussions” din RESEE, LI (1-4), 2013, p. 413-415.


STUDII ŞI ARTICOLE în curs de apariţie
ÎN REVISTE DIN STRĂINĂTATE

 1. Virginia Blânda, Written Culture and Political Life During The First Half of The XIXth Century,

 1. Constantin Iordan, La Princesse Marthe Bibesco et la Roumanie pendant les guerres (1913-1918): un intellectuel dans la politique non-officielle, Actele Mesei rotunde româno-bulgare de la Sofia (26 noiembrie 2012), în „Bulgarian Historical Review”, Sofia.

 1. Laurenţiu Vlad, Date cu privire la numărul studenţilor români (şi din Sud-Estul Europei) la Universităţile din Liege şi Gand în perioada 1919-1926, în Actele Mesei rotunde româno-bulgare de la Sofia (26 noiembrie 2012), în „Bulgarian Historical Review”, Sofia.


ÎN REVISTE DIN ŢARĂ


 1. Constantin Iordan, Istoriografia bulgară postcomunistă despre participarea României la cel de-al Doilea Război Balcanic, sub tipar în „Revista de Istorie Militară”, nr. 3-4/2013.

 1. Andrei Pippidi, Despre Dan Voievod. Rectificări cronologice şi genealogice, în SMIM, sub tipar.

 1. Andrei Timotin, Documente noi din arhivele vieneze privitoare la exilul fiilor şi văduvei lui Ştefan Cantacuzino, în „Revista istorică” (CNCS B, ERIH B) s.n. 23, 2013 (sub tipar).


CĂRŢI

CĂRŢI APĂRUTE ÎN 2013ÎN STRĂINĂTATE
ÎN EDITURA ACADEMIEI


 1. Vasilica Lungu, Histria XIV. Les résultats de fouilles. La céramiques West Slope. Editura Academiei Române, difuzare de Boccard-Paris.


ÎN ŢARĂ


 1. Documentele redeşteptării macedoromânilor, selecţia documentelor: Victor Papacostea şi Mihai Regleanu; îngrijirea ediţiei: Nicolae Şerban Tanaşoca şi Ştefan Vâlcu, culegere computerizată Iuliana Deac, Ed. Predania, Bucureşti, 2012.

 1. Cristina Feneşan, Costin Feneşan, Transilvania între Habsburgi şi Poartă la mijlocul sec. al XVI-lea. Documente din arhiva Cancelariei de Stat de la Viena, Ed. Cosmopolitan, Timişoara, 2013, 340 p.

 1. Constantin Iordan, Dobrogea (1878-1940) în istoriografia bulgară postcomunistă, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013, 326 p.

 1. Ligia Livadă, Meseria cerşutului în pământul aceştii patrii”. Fragmente de istorie socială românească, 1800-1900, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2013

 1. Ligia Livadă, Discursul medico-social al igieniştilor români. Abordarea specificităţilor locale din perspectiva experienţelor occidentale europene, secolele XIX-XX, Ed. Muzeul Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2013 (volum redactat în cadrul şcolii postdoctorale Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale, sub egida Academiei Române, contract POSDRU/89/1.5/S/59758).

 1. Vasilica Lungu, Production and trade of amphorae in the Black-Sea, Pontica Suppl. 2, Constanţa 2013.

 1. Viorel Panaite, Război, pace şi comerţ în Islam. Ţările Române şi dreptul otoman al popoarelor, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi, 2013, 576 p.

 1. Andrei Timotin şi Emanuela Timotin, Vlad Boţulescu de Mălăieşti, Scrieri III. Istoria universală. Asia, ediţie critică, studii, glosar şi indice, Bucureşti, Univers Enciclopedic Gold (CNCS B), 2013, 263 p., ISBN 978-606-8358-94-9.

 1. Gheorghe Mihai Ţipău, Identitate post-bizantină în sud-estul Europei. Mărturia scrierilor istorice greceşti, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Colecţia Aula Magna, Bucureşti, 2013, 240 pagini (ISBN 978-973-167-166-6).


CĂRŢI ÎN CURS DE APARIŢIE
ÎN STRĂINĂTATE


 1. Vasilica Lungu, monografie: Heroon of Orgame (Argamum) and the Hero-Cult on the West Shore of the Black sea, in Colloquia Antiqua Monograph Supplement of the Journal Ancient West & East, ed. Gocha R. Tsetskhladze, Peeters Publishers, Leuven, Belgium (cca 1000 pagini).


ÎN EDITURA ACADEMIEI


 1. Ioana Feodorov, la Editura Academiei Române: (în curs de publicare) Paul din Alep, Călătoria Patriarhului Macarie III al Antiohiei în Ţările Române, ediţie arabă, traducere română, Studiu introductiv, note, bibliografie şi indice de nume.


ÎN ŢARĂ
COLABORĂRI LA VOLUME COLECTIVE

VOLUME COLECTIVE APĂRUTE ÎN 2013ÎN STRĂINĂTATE


 1. Lia Chisacof, G.G. Papadopoulos and Greek-Romanian Relations in the Nineteenth Century, in Greeks in Romania in the 19th century (ed. Gelina Harlaftis, Radu Pǎun), Alpha Bank Historical Archives, Atena, 2013, pp. 363-389.

 1. Lia Chisacof, Bucharest at a glance, in Cityscapes: world cities and their cultural industries (ed.) Asunción López-Varela Azcárate, Editura Common Ground pp.300-307, ISBN 978-1-61229-370-7 (pbk: alk. Paper) – ISBN 978-1-61229-371-4 (pdf) si http://acla.org/acla2014/

 1. Ştefan Dorondel, Environmental Anthropologist-cum-Environmental Historian: Listening to the Mermaids, in C. Mauch, H. Trieschler with L. Culver, S. Hou, K. Ritson (eds.), Making Tracks. Human and Environmental Histories. RCC Perspectives 5, 2013, pp. 131-135.

 1. Petre Guran, Slavonic Historical Writing in South-Eastern Europe 1200-1600, Capitolul 16, in Oxford History of Historical Writing, Volume: 2, 400-1400, edited by Sarah Foot (Oxford) and Chase F. Robinson, Oxford, 2012, pp. 328-345.

 1. Petre Guran, Late Antiquity in Byzantium, capitol în Oxford Handbook of Late Antiquity, editor Scott Fitzgerald Johnson, Oxford University Press, 2012.

 1. Ligia Livadă Cadeschi, Un modello socio-medicale veneziano nella Valachia del XVIII secolo: L’ospedale Colţea, în volumul Giorgano Altarozzi, Cornel Sigmirean (ed.), Il Risorgimento italiano e i movimenti nazionali in Europa. Dal modello italiano alla realta dell Europa centro-orientale, Ed. Nouva Cultura, Roma, 2013, pp. 69-80.

 1. Vasilica Lungu, The «Achaemenid» Cups from Celaenae. An introduction (colab. P. Dupont), pentru volumul de acte al The 9th Biennial Conference of the Institute of Iranian Studies (ISIS), Istanbul 3013.

 1. Vasilica Lungu, Imports and Local Imitations of Hellenistic Pottery in the Northwest BlackSea Area: Hadra and Pseudo-Hadra Wares, in P. Guldager-Bilde, M. Lawall (eds.), Pottery, peoples and places: the late Hellenistic period, c. 200-50 BC between the Mediterranean and the Black Sea, Aarchus 2013, pp. 231-252.

 1. Viorel Panaite, The Legal and Political Status of Wallachia and Moldavia in Relation to the Ottoman Porte, in The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Edited by Gábor Kárman and Lovro Kuncević, Brill, Leiden – Boston, 2013, pp. 9-43.

 1. Viorel Panaite, «Our Reign is granted by Turks…» Ottoman Sultans and Tributary Voyvodas of Wallachia and Moldavia (Sixteenth – Seventeenth Centuries), in Power and Influence in South-Eastern Europe 16th – 19th century. Edited by Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev and Vania Racheva, LIT Verlag, Zürich – Berlin, 2013, pp. 177-189.

 1. Andrei Pippidi, cu mai multe contribuţii; în volumul O. Delouis, A. Couderc, P. Guran (ed.), La présence de Byzance dans l’Europe du Sud-Est aux époques moderne et contemporaine, Atena, École française d’Athènes (sub tipar)

 1. Petre Guran, God Explains to Patriarch Athanasios the Fall of Constantinople: I. S. Peresvetov and the Impasse of Political Theology; în volumul O. Delouis, A. Couderc, P. Guran (ed.), La présence de Byzance dans l’Europe du Sud-Est aux époques moderne et contemporaine, Atena, École française d’Athènes (sub tipar)

 1. Tanaşoca, Nicolae-Şerban, în volumul O. Delouis, A. Couderc, P. Guran (ed.), La présence de Byzance dans l’Europe du Sud-Est aux époques moderne et contemporaine, Atena, École française d’Athènes (sub tipar)

 1. Andrei Timotin, Prophéties byzantines et modernité roumaine (XVIIe-XIXe siècles), în volumul O. Delouis, A. Couderc, P. Guran (ed.), La présence de Byzance dans l’Europe du Sud-Est aux époques moderne et contemporaine, Atena, École française d’Athènes (sub tipar).

 1. Eleana Siupiur, Die Emigration – ein menschlicher und politischer Seinszustand in Südosteuropa im 15. – 19. Jahrhundert, în Abwanderungen aus ländlichen Gebieten. Ursachen, Motive, Erscheinungsformen und Folgeprobleme (Hrsg. Vera Sparschuh und Anton Sterbling), Meine Verlag, Neubrandenburg, 2013, p. 27-42.

 1. Stelu Şerban, Образът на българите в местните вестници от региона на Телеорман, Румъния, 1878-1908 г. Конструиране на националната другост в един периферен район” în Лозанка Пейчева (peд.), Шишманови Дни 2012, София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2013, pp. 235-249.


ÎN ŢARĂ


 1. Daniel Cain, România şi „Chestiunea Orientală”: noi documente otomane, în Marusia Cirstea, Sorin Liviu Damean (ed.), România in istoria Europei, Vol. I, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2013, p. 503-510.

 1. Daniel Cain, România şi convenţia militară ruso-bulgară din 1902, în Laurenţiu Constantiniu (ed.), In memoriam acad. Florin Constantiniu. Smerenie. Pasiune. Credinţă, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2013, p. 133-151.

 1. R.G. Păun, O. Cristea (ed.), Istoria: utopie, amintire şi proiect de viitor. Studii de istorie oferite Profesorului Andrei Pippidi la împlinirea a 65 de ani, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2013, ISBN 978-973-703-869-2, volum la care au participat din ISSEE:

 1. Ioana Feodorov, The Meaning of Ifranğ and Ifranğiyy in Paul of Aleppo’s Journal (p. 177-188);

 1. Petre Guran, Troisième Rome ou Nouvelle Jérusalem? Une aporie de la Byzance après Byzance (p. 219-239);

 1. Ligia Livadă Cadeschi, „Cultul filantropiei, gloria naţiunilor”. Proiectul doctorului Cuciuranu pentru înfiinţarea unui spital central (Iaşi, 1842) (p. 189-205); Tudor Teoteoi, Semnificaţiile activităţii desfăşurate în Rusia (1655-1669) de mitropolitul Dionisie al Ungrovlahiei (1672) (p. 93-115);

 1. Andrei Timotin, Un memoriu autobiografic inedit al lui Radu Cantacuzino către Ducele Francisc de Lorena, (p. 127-152).

 1. Ioana Feodorov, co-editor al volumului Actes du Symposium International Le Livre. La Roumanie. L’Europe, Bibliothèque Métropolitaine de Bucarest, 5ème édition, 20-23 Septembre 2012, t. I, „Biblioteca digitală a Bucureştilor”, 2013.

 1. Zamfira Mihail, autoarea a două contribuţii, Despre textul slav al ms.1216 – Cluj în volumul colectiv Arhieraticon trilingv. Ms. rom. 1216 de la Biblioteca Academiei Române – Cluj, Editura Paideia, Bucureşti, 2013 ISBN 978-973-596-897-7.

 1. Zamfira Mihail, Privire comparativă asupra liturghierelor slavone (şi/sau arhieraticoane din Ţările Române în secolul al XVII-lea), în volumul colectiv Arhieraticon trilingv. Ms. rom. 1216 de la Biblioteca Academiei Române – Cluj, Editura Paideia, Bucureşti, 2013 ISBN 978-973-596-897-7.

 1. Tudor Teoteoi, Activitatea desfăşurată în Ţara Românească de viitorul mitropolit Dionisie al Ungrovlahiei (1672), în vol. Argeşul şi Ţara Românească între medieval şi modern. Studii de istorie şi arheologie. Prinos lui Spiridon Cristocea la 70 de ani, Editori: Dragoş Măndescu, Marius Păduraru, Ionel Dobre, Brăila – Piteşti, Ed. Istros, 2013, p. 329-343.

 1. Tudor Teoteoi, Constantin cel Mare, ingens animus, în opinia istoricului păgân Sextus Aurelius Victor, în Cruce şi misiune. Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena – promotori ai libertăţii religioase şi apărători ai Bisericii, vol. I (Studii culese şi publicate de Emilian Popescu şi Mihai Ovidiu Căţoi), Bucureşti, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, 2013, p. 151-172.

 1. Tudor Teoteoi, Prelaţi greci în Ţara Românească (secolele XVI-XVII), în „Studii bizantine”, 3, 2012 (Simpozionul Societăţii Culturale Bizantine şi al Uniunii Elene din România pe tema „Grecitatea fanariotă şi istoria românească”, 26 mai 2012), Bucureşti, 2013, p. 41-49.

 1. Tudor Teoteoi, Sintagma „mama tuturor bisericilor” Ţării Româneşti, privitoare la mitropolia Târgoviştei, nu e un „hapax”, în vol. Miscellanea historica in honorem Professoris Marcel-Dumitru Ciucă septuagenarii, ediderunt Cristian Luca, Claudiu Neagoe, Marius Pădureanu, Brăila – Piteşti, Muzeul Brăilei – Ed. Istros, Muzeul Judeţ

 1. Mihai Ţipău, Manuil Malaxos şi Constantinopolul, în vol. Miscellanea historica in honorem Professoris Marcel-Dumitru Ciucă septuagenarii, ediderunt Cristian Luca, Claudiu Neagoe, Marius Pădureanu, Brăila – Piteşti, Muzeul Brăilei – Ed. Istros, Muzeul Judeţean Argeş – Ed. Ordessos, 2013.

 1. Simona Nicolae, „Parenetica bizantină o şcoală pentru suflete” (p. 310-319), în volumul Melliferae magistrae : in honorem Gabrielae Creţia, coordonatori, Florica Bechet, Theodor Georgescu, Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 2013.

 1. Cătălina Vătăşescu, Observaţii asupra posterităţii în română şi albaneză a lat. aut, în volumul Melliferae magistrae : in honorem Gabrielae Creţia, coordonatori, Florica Bechet, Theodor Georgescu, Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 2013, p. 413-416.

 1. Cătălina Vătăşescu, Verbul a zdrumica. Consideraţii semantice, în Cuvinte potrivite. Omagiu doamnei Mariei Marin la aniversare, care urmează să apară la Ed. Academiei, sub egida Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, coordonare Dana Mihaela Zamfir, Daniela Răuţiu, I. Rezeanu (p. 477-486).

 1. Nicolae-Şerban Tanaşoca, Din dosarul unei cărţi, In memoriam acad. Florin Constantiniu. Smerenie. Pasiune. Credinţă, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2013, p.


Volume colective în curs de apariţie

ÎN STRĂINĂTATE


 1. Cristina Codarcea, Frontier Catholicism: The Catholic mission in the Balkans during the seventeenth century, in vol. Conversion as Confessional Interaction in Early Modern Europe, Brill, Leyden.

 1. Cristina Codarcea, particpare la volumul Le pèlerinage dans le monde catholique des Balkans au XVIIe siècle. Vision de l'Eglise et pratique communautaire dans l'organisation de l'espace sacré, prevăzut să apară la Paris în 2014.

 1. Constantin Iordan, Istoriografia bulgară postcomunistă despre România şi criza balcanică din anii 1912 – 1913, contribuţie pregătită pentru Actele Conferinţei internaţionale pe tema „Războaiele balcanice şi sfârşitul secolului , organizată de Universitatea Sapienza din Roma, Universitatea „Petru Maior”, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Şincai”, Institutul de Studii Italo-Român, Târgu Mureş, 19 – 20 iulie 2012, Roma.

 1. Viorel Panaite, French Capitulations and Consular Jurisdiction in the Eastern Mediterranean at late-sixteenth and early-seventeenth century, in Well-Connected Domains: Intersections of Asia and Europe in the Ottoman Empire, din seria "The Ottoman Empire and Its Heritage", Brill, Leiden, 2013 (sub tipar).

 1. Viorel Panaite, Being a western merchant in the ottoman mediterranean. The Evidence of a Turkish Manuscript from Bibliothèque Nationale de France, contribuţie pentru un volum de studii editat de Islam Araştırma Merkezi / Center for Islamic Studies (ISAM), Istanbul, 2013 (sub tipar).

 1. Andrei Pippidi, contribuţie în volumul P.Kitromilides (ed.), Enlightenment and Religion, Voltaire Foundation Oxford (sub tipar).

 1. Andrei Timotin, La voix des démons dans la tradition médio- et néoplatonicienne, în Ph. Hoffmann, L. Soares Santoprete (ed.), Langage des hommes, langage des démons, langage des dieux, Turnhout, Brepols (col. „Recherches sur les rhétoriques religieuses”), p. 126-142 (sub tipar).

 1. Cristina Codarcea, Les pèlerinages mixtes dans les Balkans, du XVIIe au XIXe siècle. Occasions pour accommoder les différences ou accroître les ségrégations?; Cătălina Vătăşescu, La postérité du lat. IMPERATOR «empereur» en roumain et albanais, în Actele simpozionului bulgaro-român, Sofia, septembrie, 2011 (red. resp. Vasilka Tăpkova Zaimova, Elena Kojceva, Vasilka Aleksova), în curs de apariţie.

 1. Tanaşoca, Nicolae-Şerban, România, aromânii şi albanezii în lumina corespondenţei inedite a lui Ioan D. Caragiani (în limba albaneză), în Actele colocviului organizat de Ambasada României, Universitatea Fan.S. Noli din Korca şi Academia Română cu ocazia a 100 de ani de la stabilirea relaţiillor diplomatice între România şi Albania, Korça, martie 2013.

 1. Cătălina Vătăşescu, Vërejtje mbi leksikun e «Mesharit » të Gjion Buzukut [Observaţii asupra lexicului din Liturghierul lui Gjion Buzuku], în Actele colocviului organizat de Ambasada României, Universitatea Fan.S. Noli din Korca şi Academia Română cu ocazia a 100 de ani de la stabilirea relaţiillor diplomatice între România şi Albania, Korça, martie 2013. În curs de publicare.

 1. Cătălina Vătăşescu, Vërejtje mbi mësimdhënies së shqipes në Rumani (Predarea albanezei în România) în Actele Colocviului organizat în martie 2012 de Universitatea din Belgrad cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la înfiinţarea catedrei de limba albaneză, în curs de publicare.ÎN EDITURA ACADEMIEI


 1. Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste hotare, vol. V , coordonator Ioana Feodorov Editura Academiei în co-editare cu Editura Istros – Muzeul Brăilei.


ÎN ŢARĂ


 1. Virginia Blînda, The Citizen in the Rhetoric of the Political Vocabulary in the Romanian Principalities (the First Half of the 19th Century), într-un volum al Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, coordonator conf. dr. Cristian Ploscaru (sub tipar).

 1. Cain, Daniel, ............ Actele Mesei Rotunde pe tema „100 de ani de la cel de al Doilea Război Balcanic”, organizată de Institutul de Studii Politice de Apărare şi de Istorie Militară, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi Cercul Militar Naţional, Bucureşti, 9 septembrie 2013.

 1. Cristina Codarcea, Catholic Religion and Ethnic identity in the Balkans. Continuity and transformation in the Catholic Communities in the beginning of the XXth Century”, în Actele Colocviului Internaţional Balkan Entaglement – Peace of Bucharest, Universitatea dn Bucureşti, Noiembrie 2013.

 1. Constantin Iordan, O mărturie bulgară despre Conferinţa de pace de la Bucureşti(1913) : memoriile lui Simeon Radev, contribuţie predată pentru Actele Mesei Rotunde pe tema „100 de ani de la cel de al Doilea Război Balcanic”, organizată de Institutul de Studii Politice de Apărare şi de Istorie Militară, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi Cercul Militar Naţional, Bucureşti, 9 septembrie 2013. Actele Mesei Rotunde pe tema „100 de ani de la cel de al Doilea Război Balcanic”, organizată de Institutul de Studii Politice de Apărare şi de Istorie Militară, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi Cercul Militar Naţional, Bucureşti, 9 septembrie 2013.

 1. Constantin Iordan, Konstantin Jirecek: les Roumains vus par un Tchèque de Bulgarie (1879-1884), sub tipar într-o culegere de studii editată de Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” din Iaşi.

 1. Simona Nicolae, Teamă, pietate şi iubire în drumul spre Dumnezeu al împăratului bizantin, in Actele colcoviului internaţional „Expresii ale fricii din Antichitate pînă în lumea contemporană”, martie 2013, Universitatea din Bucureşti, sub tipar.

 1. Andrei Pippidi, Părinţi şi copii în Geneva lui Toepffer, în vol. Nicoleta Roman (ed.), Copilăria românească între familie şi societate.

 1. Andrei Timotin, Lectures et lecteurs d’un opuscule à succès au XIXe siècle: Agathangelos, în Actes du Symposium International «Le Livre. La Roumanie. L’Europe», Ve édition, Bucarest, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2013 (sub tipar).

 1. Mihai Ţipău, Mitropolitul Ungrovlahiei Neofit I Cretanul, în Şerban Cantacuzino, Antim Ivireanul şi Neofit Cretanul – Promotori ai limbii române în cult, volum care urmează să fie publicat în 2013 la Editura Basilica.

 1. Laurenţiu Vlad a predat un capitol pentru primul volum al monografiei Relaţiile româno-belgiene de-a lungul timpului (volum care se opreşte la Primul Război Mondial); monografia este pregătită de Ambasada Belgiei la Bucureşti.

 1. Tanaşoca, Nicolae-Şerban, Actele Mesei Rotunde pe tema „100 de ani de la cel de al Doilea Război Balcanic”, organizată de Institutul de Studii Politice de Apărare şi de Istorie Militară, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi Cercul Militar Naţional, Bucureşti, 9 septembrie 2013.

 1. Ţurcanu, Florin Actele Mesei Rotunde pe tema „100 de ani de la cel de al Doilea Război Balcanic”, organizată de Institutul de Studii Politice de Apărare şi de Istorie Militară, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi Cercul Militar Naţional, Bucureşti, 9 septembrie 2013.

REALIZĂRILE EXCELENTE DIN ANUL 2013 (CCA. 3 REZULTATE), ALE INSTITUTULUI DE STUDII SUD-EST EUROPENE:


CĂRŢI (fundamentale):

Virgil Cândea,


- lucrări ştiinţifice (publicate în reviste cu factor de impact mare)
- rapoarte de mare interese naţional
Premii internaţionale/naţionale (ale Academiei Române) obţinute de cercetătorii din INSTITUTUL DE STUDII SUD-EST EUROPENE
Cooperări ştiinţifice naţionale şi internaţionale ALE INSTITUTULUI DE STUDII SUD-EST EUROPENE, inclusiv în proiecte (cu indicarea numărului de proiect şi a partenerilor). Oaspeţi din străinătate


Yüklə 1,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə