Latvijas universitātesYüklə 1,43 Mb.
səhifə1/17
tarix01.11.2017
ölçüsü1,43 Mb.
#26006
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


LATVIJAS UNIVERSITĀTES

PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS INSTITŪTS

PEDAGOĢIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS

PAŠNOVĒRTĒJUMA

ZIŅOJUMS
RĪGA

2001

SATURS


I. PEDAGOĢIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI 3

Pedagoģijas doktora studiju programmas mērķis 3

Pedagoģijas doktora studiju programmas uzdevumi 4

Doktorantu vajadzību un interešu kontekstā 4

Augstskolas pedagoģiskās darbības kontekstā 4

Zinātnes vajadzību kontekstā 4

Nacionālās un starptautiskās pedagoģijas zinātnes uzdevumu kontekstā 4

II. STUDIJU SATURS UN ORGANIZĀCIJA 5

Studiju saturs 6

Studiju organizācija 8Studiju reglamentācija 8

Studiju organizācija LU 10

Studiju organizācija LU PPI 11

III. KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 13


Akadēmiskais personāls 13

Programmas vadība 16

Programmas nodrošinājums ar materiāliem un informatīvajiem resursiem 17

Programmas finansiālais nodrošinājums 18

Programmas novērtējums no doktorantu viedokļa 20

Programmas novērtējums no nacionālā un valstiskā viedokļa 24

PIELIKUMI 26

Pielikums Nr.1: LU PEDAGOĢIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA 26

Pielikums Nr.2: PROMOCIJAS EKSĀMENA PROGRAMMA PEDAGOĢIJĀ 36

Pielikums Nr.3: LU PDSP SEMINĀRI UN KOLOKVIJU 2000./2001.STUDIJU GADĀ 48

Pielikums Nr.4: AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV 52

Pielikums Nr.5: LU PDSP IZMAKSAS 2000./2001.STUDIJU GADĀ 86

Pielikums Nr.6: LU DOKTORANTŪRAS NOLIKUMS 89

Pielikums Nr.7: LU DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA 94

Pielikums Nr.8: NOLIKUMS PAR PROMOCIJU LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ 98

Pielikums Nr.9: PEDAGOĢIJAS ZINĀTNES SISTĒMAS ATTĪSTĪBA LATVIJĀ 104

Pielikums Nr.10: LU PDSP SALĪDZINĀJUMS AR CITĀM EIROPAS UNIVERSITĀŠU

DSP PEDAGOĢIJĀ 106

Pielikums Nr.11: LU PEDAGOĢIJAS DOKTORANTŪRAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAUN ZINĀTNISKĀ PERSONĀLA SAGATAVO’VANAS ILGTERMIŅA

PROGRAMMA 108

Pielikums Nr.12: DOKTORANTŪRAS PRETENDENTA KONKURSA ANKETA UNIESNIEGUMA FORMA 117

Pielikums Nr.13: VIENOŠANĀS PAR PROMOCIJAS DARBA IZSTRĀDES ORGANIZĒŠANUUN ZINĀTNISKO VADĪŠANU 120

Pielikums Nr.14: PROMOCIJAS DARBA TĒMAS PIETEIKUMS 123

Pielikums Nr.15: LĪGUMS PAR DOKTORANTA STUDIJĀM LU 125

Pielikums Nr.16: DOKTORANTA INDIVIDUĀLAIS PLĀNS 129

Pielikums Nr.17: DOKTORANTA ATTESTĀCIJAS LAPA 131

Pielikums Nr.18: ZINĀTŅU NOZARES DOKTORANTŪRAS PADOMES LĒMUMS PAR DOKTORANTA EKSMATRIKULĀCIJU 133

Pielikums Nr.19: LU PPI STRPTAUTISKIE ZINĀTNISKIE PROJEKTI UN SADARBĪBAS PARTNERI 135

Pielikums Nr.20: DĀNIJAS IZGLĪTĪBAS UNIVERSITĀTES UN LEIPCIGAS UNIVERSITĀTES (VĀCIJA) ATSAUKSMES PAR LU DSP PEDAGOĢIJĀ 137

Pielikums Nr.21: PEDAGOĢIJAS ZINĀTNĒ AIZSTĀVĒTIE PROMOCIJAS DARBI 145

Pielikums Nr.22: DOKTORANTU APTAUJAS JAUTĀJUMI 152

Pielikums Nr.23: PAPLAŠINĀTĀS PAŠNOVĒRTĒJUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLI 154

Pielikums Nr.24: DARBA DĒVĒJA UN DOKTORANTU ATSAUKSMES 160
 1. PEDAGOĢIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI


PEDAGOĢIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS

Audzināšanu, tās mērķi un līdzekļus vienmēr ietekmējušas vēsturiskās,

ekonomiskās un politiskās izmaiņas sabiedrībā. Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju veidojusies tādā audzināšanas sistēmā, kuras mērķis bija sabiedrība, bet cilvēks – vispusīgi, harmoniski attīstīta personība - līdzeklis, kam jānodrošina sabiedrības attīstība. Tagad veidojas paaudze, kuras vērtības un ideāli saistīti ar demokrātisku sabiedrību, kur augstākā vērtība ir humāna personība, tās brīvība, patstāvība (autonomija) un atbildība kā personības kodols. Mainās audzināšanas paradigma. Civilizācijas priekšplānā izvirzās konverģence, garīga izaugsme, integrācija, sadarbība un saprašanās, ko praksē sekmē audzināšana. Šo problēmu risināšanai nākotnē tiek gatavoti topošie pedagoģijas doktori.

LU Pedagoģijas doktora studiju kā LU Doktora studiju programmas

sastāvdaļas mērķis ir piedāvāt jaunajiem zinātniekiem iespēju iegūt starptautiski pielīdzinātu pedagoģijas doktora grādu kādā no LU pārstāvētajām pedagoģijas zinātnes apakšnozarēm.

Izglītots un audzināts cilvēks ir zinošs, sagatavots mainīgajai dzīves

situācijai, prot orientēties sarežģītajās dzīvesdarbības mijsakarībās un izprot savu vietu dzīvē. Pedagoģijas doktora studiju programmas humānā pieeja orientēta uz cilvēku kā sabiedrības mērķi un augstāko vērtību, viņa iekšējās pasaules pilnveidošanas procesiem, brīvās zinātniskās pašattīstības priekšnosacījumiem.
Pedagoģijas doktora studiju mērķis ir sekmēt zinātniskās

pētniecības, pētniecisko metožu, pedagoģijas teoriju tālāku attīstību, kas nodrošina prakses pilnveidošanu, augstskolas mācībspēku un kvalificētu zinātnisko darbinieku sagatavošanu.

PEDAGOĢIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS UZDEVUMI
Doktorantu vajadzību un interešu kontekstā:


 • pievērst doktorantu uzmanību pedagoģijas aktuāliem pētnieciskajiem virzieniem Latvijā un Eiropā, šai nolūkā veidojot sadarbību ar dažāda tipa pedagoģijas pētnieciskajām institūcijām un izglītības iestādēm kā zinātniskās darbības nepieciešamu nosacījumu;

 • veicināt doktorantu spējas, motivāciju, gatavību zinātniskai pētniecībai un praktiskās pedagoģiskās darbības pieredzes apkopošanai un izpētei;

 • veidot studiju mērķim atbilstošu pētnieciskā gara vidi.


Augstskolas pedagoģiskās darbības kontekstā:

 • nodrošināt akadēmiskā personāla radošas darbības iespējas un radošo spēju attīstību, veidojot un realizējot pedagoģijas doktora studiju kursus;

 • veicināt akadēmiskā personāla un doktorantu sadarbību.


Zinātnes vajadzību kontekstā:

 • orientēt akadēmisko personālu un doktorantus uz savas darbības vispārinājumu metodoloģiskajā, teorētiskajā un metodiskajā līmenī;

 • veicināt docētāju akadēmisko un profesionālo tālākizglītību.


Nacionālās un starptautiskās pedagoģijas zinātnes uzdevumu kontekstā:

 • izstrādāt un īstenot pedagoģijas doktora studiju saturu, kas aktualizē cilvēka, dabas un sabiedrības kopredzējumu, sekmē teorētisko atziņu praktisku izmantošanu pedagoģiskajā darbībā;
 • izveidot Pedagoģijas doktora studiju programmas apakšprogrammas un studiju plānus, kas nodrošinātu nepieciešamās izglītības iegūšanu zinātniski pētnieciskajam darbam skolās, augstskolās un pieaugušo izglītības iestādēs;

 • virzīt studiju procesu tā, lai apzinātos cilvēku kā pašvērtību sarežģītajos sabiedriskās dzīves procesos, veicinātu pagātnes un tagadnes praktiskās pieredzes un teorētiskā mantojuma novērtēšanas spējas nacionālās un pasaules attīstības kontekstā un veidotu savas valsts sabiedrību nākotnē;

 • nodrošināt daudzveidīgas izvēles iespējas pedagoģijas doktora studijās;

 • nodrošināt pedagoģijas doktora patstāvīgo studiju zinātnisko vadību.

Pedagoģijas doktora studiju mērķis un uzdevumi ir noteikti, balstoties

uz izpratni, ka izglītības misija ir sagatavot doktorantus pilnvērtīgai un patstāvīgai zinātniskai un akadēmiskai darbībai. Tie balstās uz citu valstu doktora studiju programmu mērķu un uzdevumu analīzi, Latvijas doktoru studiju nacionālajām tradīcijām un to attīstības tendenču izpēti.
 1. Yüklə 1,43 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə