Manual biblicYüklə 4,02 Mb.
səhifə1/82
tarix17.08.2018
ölçüsü4,02 Mb.
#72040
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82

MANUAL BIBLIC

- un comentariu biblic abreviat -

de
HENRY H. HALLEY

O privire generală asupra Bibliei

Gânduri "cheie" despre Biblie

Remarcabile descoperiri arheologice

Note explicative asupra fiecărei cărţi din Biblie

Note asupra unor pasaje dificile

Date corelate

O scurtă istorie a Bisericii

Informaţii biblice generale

Sugestii pentru frecventarea bisericii

Pagina 814 este cea mai importantă din această carte

Traducere din limba engleză

Doru Motz

1983

Editura "DOOR OF HOPE"

"Vigoarea vieţii noastre spirituale va fi proporţională cu


însemnătatea pe care o acordăm Bibliei în viaţa şi în gândirea noastră.
Afirm lucrul acesta cu toată convingerea pe baza unei experienţe
proprii de cincizeci şi patru de ani.

In primii ani după întoarcerea mea la Dumnezeu am neglijat


Cuvântul Său. Dar din clipa în care am început să-1 cercetez cu râvnă,
binecuvântările au început să se reverse din plin asupra mea.

Am citit Biblia de la un capăt la altul de o sută de ori şi de fiecare


dată m-am desfătat. Ori de câte ori aş citi-o, mereu mi se pare o carte
nouă.

Mare a fost binecuvântarea atunci când am studiat-o temeinic şi


consecutiv, în fiecare zi. Consider pierdută acea zi în care nu am reuşit
să petrec o bucată bună de timp lângă Cuvântul lui Dumnezeu." -
GEORGE MULLER, de a cănii faimă se leagă orfelinatul din Bristol,
omul care a constituit exemplul cel mai strălucit al puterii rugăciunii
în zilele noastre.

"M-am rugat pentru credinţă şi am crezut că într-o bună zi ere


dinţa se va pogorâ aşa, dintr-o dată, şi mă va lovi ca un trăsnet. Dar
credinţa nu mai venea!

într-o zi am citit capitolul zece din Romani: "Astfel, credinţa vine


în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos." - Am închis
Biblia şi m-am rugat pentru credinţă. Şi de atunci credinţa mea creşte
mereu." -D.L.MOODY

"Biblia este cea mai scumpă comoară a omenirii."NOTA EDITURII

Ţinem să ne exprimăm pe această cale recunoştinţa faţă de Doru şi


Măria Motz, traducătorii acestui manual biblic în limba română, pentru
munca lor neobosită şi sârguinţa cu care au lucrat la elaborarea unei
căiţi atât de cuprinzătoare cum este "Manualul Biblic". Eforturile lor
de ani de zile îşi găsesc acum încununarea deplină. Ne manifestăm
alături de ei şi de toţi ceilalţi care au contribuit la redactarea cărţii
bucuria de a răspândi acum această lucrare atât de necesară şi utilă
tuturor credincioşilor din România, precum şi tuturor românilor
răspândiţi pe toate meridianele. Mai presus de toate mulţumim lui
Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să încredinţăm tiparului un instru-
ment atât de util şi valoros pentru studiul biblic - o carte aşteptată de
mult în rândurile credincioşilor din România.

Nu putem încheia fără să amintim îndatorarea noastră faţă de Editura


Zondervan, din Grand Rapids, Michigan. pentru bunăvoinţa de a ne fi
acordat dreptul de traducere şi publicare a lucrării de faţă în limba
română.

Paul Popov, Preşedintele editurii


"Door of Hope"

DESPRE TRADUCĂTOR ŞI EDITOR

Născut în Arad, România, la 29 mai, 1948. După studiile elementare în


oraşul natal, urmează cursurile şcolii profesionale U.V.A. Paralel cu această
şcoală, frecventează seara şcoala de artă populară din oraş, la secţia pictură

Realizările însemnate pe planul transpunerii în limba română a atâtor lucrări


importante îşi au originea şi îşi datoresc existenţa unui moment însemnat din
viaţa traducătorului: convertirea sa din anul 1965. Imediat după aceasta
Dumnezeu îi pune pe inimă să înveţe limba engleză. La numai doi ani după
primul contact cu limba lui Shakespeare, reuşeşte s-o stăpânească deplin, atât
în scris, cât şi în exprimarea orală. Bucuria acestui succes neaşteptat este
canalizată în sensul dublării eforturilor, cu scopul de a intra la facultate, secţia
engleză-română - lucru destul de greu de realizat, aproape un vis, pentru un
"seralist". împlinind năzuinţele sale curate şi având în vedere felul minunat
în care îl va folosi mai târziu în lucrarea Sa, Dumnezeu îl ajută pe Doru Motz
să treacă examenul de admitere la facultatea de filologie, secţia engleză-
română, în anul 1969, obţinând la probele de limba engleză nota 10, atât la
scris, cât şi la oral - deşi nu asistase până atunci la nici o oră de engleză în
cadrul sistemului şcolar. Urmează 5 ani de muncă neobosită, dar şi
gratificatoare, în aprofundarea cunoştinţelor de limba engleză şi a celor de
limba română.

După primul an de studii în Iaşi, în vara anului 1970 este călăuzit


providenţial să se transfere la Facultatea de limbi germanice din Bucureşti,
beneficiind de erudiţia celor mai buni profesori de limba engleză şi română
din ţară, precum şi a multor profesori străini care predau la această facultate.
Paralel cu studiile de la facultate, continuă să vestească Cuvântul, în bisericile
din Bucureşti şi din restul ţării, dar mai ales, să traducă vorbitorii creştini care
vizitează România în această perioadă. Cu multă abnegaţie, îşi aduce
contribuţia la cauza propăşirii Evangheliei în lume începând să traducă pentru
Uniunea Baptistă Română.După terminarea facultăţii, predă un timp la o şcoală
din Hunedoara, după care se transferă la Bucureşti, predând timp de un an la
Liceul de muzică George Enescu. Paralel, este numit profesor de limba română
şi limba engleză, la Seminarul Teologic Baptist din capitală. Continuă în această
perioadă munca asiduă la elaborarea multor traduceri din limba engleză, cea
mai însemnată fiind "Originea omului, destinul omului" - de Â.S.Wilder Smith,
lucrare care îi prilejuieşte întâlnirea providenţială cu Măria, cea care avea să-
i fie tovarăşă de viaţă şi minunată colaboratoare în lucrarea Domnului.

în 1977 emigrează împreună cu soţia şi cei doi copii născuţi în România,


în Statele Unite ale Americii. Actualmente locuieşte împreună cu Măria şi cei
trei copii ai lor: David, Estera şi losif, în Portland, statul Oregon, ale cărui
plaiuri - deşi atât de îndepărtate de patria mamă - îi amintesc de meleagurile
natale.

EDITURA


EDIŢIILE MANUALULUI BIBLIC

Ediţia I 1924

Ediţia ni 925

Ediţia III 1927

Ediţia IV 1927

Ediţia V 1928

Ediţia VI 1929

Ediţia VII 1931

Ediţia VIII 1932

Ediţia IX 1933

Ediţia X 1934

Ediţia XI 1936

Ediţia XII 1938

Ediţia XIII 1939

Ediţia XIV 1941

Ediţia XV 1943

Ediţia XVI 1944

A doua apariţie 1945

Ediţia XVII 1946

A doua apariţie 1946

Ediţia XVIII 1948
A doua apariţie 1950

Ediţia XIX 1951

A doua apariţie 1952
A treia apariţie 1952
A patra apariţie 1953
A cincea apariţie 1954

Ediţia XX 1955

A doua apariţie 1955
A treia apariţie 1956

Ediţia XXI 1957

A doua apariţie 1958

Ediţia XXII 1959A doua apariţie 1960
A treia apariţie 1960
A patra apariţie 1961
Ediţia XXIII 1962
A doua apariţie 1963
A treia apariţie 1964
A patra apariţie 1964
Ediţia BILLY GRAHAM
Prima apariţie 1969
A doua apariţie 1964
A treia apariţie 1964

exemplare

-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-15.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-50.000
-60.000
-40.000
-30.000
-40.000
-40.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-75.000
-75.000
-50.000
-250.000
-250.000
-250.000

Ediţia XXIV (Revizuită)
Ediţia 1965
A doua apariţie 1965
A treia apariţie 1966
A patra apariţie 1966
A cincea apariţie 1967
A şasea apariţie 1968
A şaptea apariţie 1969
A opta apariţie 1969
A noua apariţie 1970
A zecea apariţie 1971
A unsprezecea apariţie 1971
A douăsprezecea apariţie 1972
A treisprezecea apariţie 1972


,
-75.000
-75.000
-75.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-60.000
-50.000
-60.000
-60.000
-75.000


CUVÂNT ÎNAINTE LA EDIŢIA ENGLEZĂ

Aceasta este a douăzeci şi patra ediţie a Manualului Biblic,


complet revizuită, culeasă din nou la tipar cu litere mai mari şi
dezvoltată în conţinut.

Cartea aceasta a cunoscut o continuă dezvoltare. A început în


anul 1924, când nu era decât o mică broşură de 24 pagini. Apoi a
crescut la 32 pagini. Apoi la 40. Apoi 120. Apoi 144. Apoi 160.
Apoi 200. Apoi 288. Apoi 356. Apoi 476. Apoi 516. Apoi 604.
Apoi 764. Apoi 768 şi, în sfârşit, în ediţia de faţă, a ajuns la 850
pagini.

Deşi o numim manual, ea nu are caracterul strict al unui manual,


fiind mai degrabă o carte destinată uzului public general,
adresându-se majorităţii cititorilor Bibliei care nu posedă aproape
nici un comentariu asupra Bibliei, şi nici alte lucrări de referinţă.
Cu toate acestea, un număr însemnat de cărturari, cu deosebite
cunoştinţe, biblice, posesori ai unor vaste biblioteci, au mărturisit
că "Manualul" le-a fost de mare folos. O cât mai bună familiarizare
cu conţinutul genera] al cărţii va face ca ea să devină un instru-
ment şi mai util pentru cititori.

în ce priveşte mărimea caracterelor, aş fi dorit ca ele să fie mai


mari, dar, evident, aceasta ar fi însemnat ca volumul cărţii să
crească; ori, intenţia a fost de a menţine cartea sub forma unui
manual de buzunar, cu un conţinut foarte condensat, pentru care
se potrivesc mai bine literele mici. în general paragrafele sunt
scurte şi bine delimitate, fiecare din ele purtând un titlu separat.

Cartea este alcătuită, în mare parte, după următorul sistem:
pagină simplă, pagină dublă, unităţi, ş.a.m.d., oferind cititorilor
informaţii comasate şi uşor de reţinut.

în primul rând cartea conţine FAPTE de natură biblică şi


istorică. Eu am căutat să evit, pe cât posibil, părerile mele proprii
în privinţa subiectelor mai controversate.

Cuprinzând alături de notiţele asupra cărţilor Bibliei şi sumarul


descoperirilor arheologice legate de Biblie, precum şi o scurtă
istorie a Bisericii, care face legătura perioadei biblice cu vremurile
noastre, sper să fi realizat o carte oarecum completă - un fel de-~-
compendium cu informaţii practice, care, în ciuda formatului mic
a' cărţii, să poată totuşi oferi credincioşilor informaţii utile în

pregătirea lor religioasă.

în efortul meu de a mă familiariza eu însumi cu descoperirile
arheologiei, am avut fericirea de a întâlni şi a purta corespondenţă
cu un număr însemnat de arheologi. Am rămas foarte impresionat
de amabilitatea lor şi de felul lor deschis de a privi lucrurile. Sunt
oameni care au de-a face cu fapte şi astfel par să fie într-o măsură
mai mare decât alţii eliberaţi de tendinţele dogmatice care se mani-
festă la unii, chiar atunci când aceştia au o pregătire academică,
în ce priveşte fotografiile, sunt recunoscător şi îndatorat
următoarelor foruri: The University Museum of Pensylvania, The
Oriental Institute of Chicago University, The Field Museum of
Natural History, The British Museum - Londra, The Ashmolean
Museum of Oxford University, The Metropolitan Museum - New
York, Muzeului Luvru din Paris, Muzeului Cairo din Egipt, Şcolii
Americane de Cercetări Orientale, lui Dr. W. F. Albright, lui Sir
Flinders Petrie, lui Dr.John Garstang, lui Dr. Francis Neilson, lui
Dr. J. L. Lelso, domnului Fahim Kouchakji, proprietarul Potirului
din Antiohia, Reverendului F. J. Moore şi Reverendului Roderic
Lee Smith.

Am căutat să includ suficiente hărţi pentru a se putea corela


evenimentele respective cu locurile descrise. în cazul acesta,
amintesc aici recunoştinţa pe care o port doamnei Hanry Berry.

"Manualul" este un îndemn la o lectură neîntreruptă şi sârguincioasă


a Bibliei de către fiecare credincios. Misiunea principală a bisericii şi
a pastorului ar trebui să fie aceea de a călăuzi, întări şi încuraja pe
credincioşi în spiritul formării şi păstrării acestui obicei.

HENRY H.HALLEY


7

SURSE DE INFORMARE


Arheologice

American Journal of Archaeology

American Journal of Semitic Languages an Literatures

Annuals of Archaeology and Anthropology, Universitatea di

Liverpool

Annuals of the American School of Oriental Research

Annuals of the Palestine Exploration Fund

Antiquaries' Journal

Antiquity

Art and Archaeology

Bulletins of the American Schools of Oriental Research

Bulletins of the University Museum

Museum Journal

Oriental Institute Communications

Oriental Institute Reports on the Near East

Quarterly Statements of the Palestine Explorations Fund

Adams, J.McKee, "Biblical Background"

Albright, W.F., "Archaeology of Palestine and the Bible"

Baikie, James, History of Egypt"

Banks, E.J., "Bible and Spade"

Cambridge Ancient History

Clay, A.T., "Light of the Old Testament from Babei"

Cobern, C.M., "New Archaeological Discoveries"

Cook, S.A. "Religion of Ancient Palestine"

Duncan, J.G. "Digging up Biblical History," "Accuracy of O T"

Ellis, W.T., "Bible Lands Today"

Field, Henry, "Explorations of Armageddon"

Free, J.P., "Archaeology and Bible History"

Gadd, C.J., "History and Monuments of Ur"

Garstang, John, "Story of Jericho"

in

Grant, Elihu, "Haverford Symposium on Archaeology and Bible"Guy, P.L.O., "New Light from Armageddon"

Hali, H.R., ''Ancient History of the Near East"

Hamrnarton, J.A., "Wonders of the Past"

Hilprecht, H.V., "Exploration of Bible Lands"

Irwin, C.H.. 'The Bible, the Scholar and the Spade"

Jarstrow, Morris, "Civilization of Babylonia and Assyria"

King, L.W., "History of Sumer and Akkad"

Kyier, M.G., "Explorations at Sodom," - Articole apărute în ISBE

Langdon Stephen, "Semitic Mythology"

Macalester, R.A., "Bible Sidelights from Gezer"

Marston, Charles, "New Bible Evidence"

Maspero, G.C., "Dawri of Civilization"

Newberry and Gastrang, "Short History of Egypt"

Olmstead, A.T., "History of Assyria," "History of Egypt"

Olmstead, A.T., "History of Palestine and Syria"

Peake, Haiold, "The Fleod"

Petrie, Flinders, "History of Egypt," "Palestine and Israel"

Price, Ira M., "The Monuments and the Old Testament"

Robinson George L., "Bearing of Archaeology on Old Testament"

Sayce, A.H., "Ancient Empires of the East"

Sayce, A.H., "Fresh Light from the Ancient Monuments"

Smith, G & A.H. Sayce, "Chaldean Account of Genesis"

Wiseman, P.J. "New Discoveries about Genesis"

Wooley, C.L., "I'r of the Chaldees,~ "Ur Excavations"

Zondervan Pictorul Bible Dictionary
Biblice

Buckland's Bible Dictionary

Cambridge Bible for Schools and Colleges

Clarke's Commentary

Davis, Bible Dictionary

Dummelowîs Comrnentary

Eiselen's Abingdon Comrnentary

Elliotfs Commentary

Expositor's Bible

Gore's Commentary

Gray's Commentary

Hasting's Bible Dictionary

International Criticai Commentary

International Standard Bible Encyclopaedia

Jacobus' Bible Dictionary

Jamieson, Fausset and Brown's Commentary

McClintock and Strong's Encyclopaedia

Moulton's Modern Reader's Bible

Peaje's Commentary
Peloubet's Bible Dictionary
Piercy's Bible Dictionary
Pulpit Commentary
Schaff s Bible Dictionary
Schaff-Herzog's Commentary

Diferite alte comentarii asupra unor cărţi din Biblie


Şi, mai presus de toate, BIBLIA ÎNSĂŞI
Istoria Bisericii

Cambridge Medieval History

Coxe's Ante-Nicene Fathers

Creighton's History of the Papacy

Crook's Story of the Christian Church

Duchesne's Christian Church

Fisher's History of the Christian Church

Fisher's Outline of General History

Fisher's The Reformation

Freeman's General Sketch

Hurlbut's Church History

Hurst's History of the Christian Church

Jenning's Manual of Church History

Kidd's History of the Church

Kurtz' Church History

Lindsay's History of the Reformation

McGlothlin's Church History

Moncrief s Short History of the Christian Church

Mosheim's Church History

Nagler's The Church in History

Neander's Church History

Newman's Manual of Church History

Nichol's Growth of the Christian Church

Ploetz' Epitome of Universal History

Robertson's History of the Christian Church

11

CUPRINSEdiţiile Manualului..........................................................................................3

Cu vânt înainte.............................................................................................5-6

Lista ilustraţiilor foto grafice...................................................................12-13

Lista hărţilor.............................................................................................14-15

Lista hărţilor arheologice........................................................................16-17

Citate renumite despre Biblie.................................................................18-19

Cristos- Centrul şi Inima Bibliei............................................................20-21

Biblia este CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU........................................22-23

Schiţă a istoriei Bibliei...........................................................................24-25

Clasificarea cărţilor Bibliei.....................................................................26-27

Subiectele cărţilor Bibliei.......................................................................28-29

Mărimea relativă a cărţilor Bibliei...............................................................30

Trei gânduri fundamentale ale Vechiului Testament...................................31

Cronologia Vechiului Testament............................................................32-33

Tabelul datelor importante din Vechiul Testament.....................................34

Tabelul măsurătorilor.banilor şi greutăţilor..................................................35

Palestina - ţara istoriei biblice.................................................................36-37

Ierusalimul - cetatea cheie a istoriei biblice...........................................38-39

Puteri mondiale din vremuri biblice..............................'.........................40-41

Descoperiri arheologice............................................................................42^4-7

Geneza..................................................................................................58-108

Exod...........................................................................'..........................109-133

Levitic..................................................................................................134-140

Numeri..................................................................................................141-149

Deuteronom..........................................................................................150-156

Iosua...................................................................................................157-167

Judecători.............................................................................................168-174

Rut.......................................................................................................175-176

ISamuel................................................................................................177-183

nSamuel..............................................................................................184-188

IRegi..................................................................................................189-199

II Regi..................................................................................................200-212

ICronici................................................................................................213-217

OCronici.............................................................................................218-228

Ezra-Neemia-Estera.............................................................................229-231

Ezra........................................................................................................232-234

Neemia................................................................................................235-236

Estera...................................................................................................237-239

Iov........................................................................................................240-246

Psalmi..................................................................................................247-273

Proverbe...............................................................................................269-273

Eclesiastul...........................................................................................274-276

Cântarea Cântărilor...............................................................................277-279

Profeţii.................................................................................................280-284

Isaia.......................................................................................................285-306

Ieremia...................................................................................................307-319

Plângerile lui Ieremia...........................................................................320-322

Ezechiel................................................................................................323-335

Daniel....................................................................................................336-352

Osea.....................................................................................................353-356

Ioel.................................................................................................................357

Amos....................................................................................................358-360

Obadia.................................................................................................361-362

lona......................................................................................................363-365

Mica......................................................................................................366-367

Naum.......................................................................................................368-371

Habacuc................................................................................................372-373

Tefania..................................................................................................374-375

Hagai....................................................................................................376-377

Zaharia.................................................................................................378-383

Maleahi.................................................................................................384-386

Firul mesianic al Vechiului Testament..............................:.................383^01

Perioada dintre Vechiul si Noul Testament.......................................402-412

Matei....................................................................................................413-456

Marcu....................................................................................................457-484

Luca.......................................................................................................485-526

Ioan........................................................................................................527-557

Fapte......................................................................................................558-583

Romani......:.........................................................................................584-592

ICorinteni............................................................................................593-600

IlCorinteni...........................................................................................601-607

Galateni................................................................................................608-612

Efeseni..........................................,.......................................................613-116

Filipeni................................................................................................617-620

Coloseni...............................................................................................621-624

I Tesaloniceni......................................................................................625-628

II Tesaloniceni.....................................................................................629-630

ITimotei...............................................................................................631-634

UTimotei................................................................................................635-640

Tit......................................,..................................................................641-644

Filimon..........................................................................................................645

Evrei.......................................................................................................646-656

lacov......................................................................................................657-661

I Petru.....................................................................................................662-665

UPetru..................................................................................................666-670

Hoan.......................................................................................................671-675

Dloan.....................................................................................................676-677

fflloan..................................................................................................678-679Iuda-........................................................................................................680-682

Apocalipsa...........................................................................................683-670

Cum am ajuns în posesia Bibliei.........................................................741-756

O scurtă istorie a Bibliei.....................................................................757-804

Obiceiul de a citi Biblia.......................................................................805-813

CEL MAI IMPORTANT LUCRU DIN MÂNU AL........................814-818

Obiceiul de a merge la biserică...........................................................819-823

Serviciul deduminică dimineaţa...........................................................825-829

Sulurile de la Marea Moartă..................................................................843-846

Lista localităţUor unde s-au făcut descoperiri arheologice.................847-854Mte*....................................................................................................855-860


Yüklə 4,02 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə