Summary Experimental studies of osteumintegration of titanum implantsYüklə 0,58 Mb.
səhifə1/10
tarix26.07.2018
ölçüsü0,58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

STOMATOLOGIE TERAPEUTICĂSTUDIUL EXPERIMENTAL AL OSTEOINTEGRĂRII IMPLANTELOR DIN TITAN CU SUPRAFAŢA NANOSTRUCTURATĂ LA ANIMALE DE LABORATOR

Gheorghe Nicolau, Iurie Marina, Sorin Hâncu, Mihai Bărbuţa

Catedra Stomatologie Terapeutică USMF „Nicolae Testemiţanu”


Summary

Experimental studies of osteumintegration of titanum implants

with nanostructural surface on laboratory animals

To a group of 7 rabbits in mentonier region, the titanium implantation has been performed. The intervention under anesthesia and antimicrobian protection there were performed. Laboratory animals were supervised for a period of three months, the necessary time for a complete osteointegration. The obtained results have demonstrated a good osteointegration of titanium implants covered with nanostructural film of TiO2.

The initial results demonstrate that the osteointegration managed, because of the inflammatory reaction of soft surrounding tissues is missing.

The histological study at electromicography and optical microscopy, after a necessary period of time for a complete osteointegration in 3-4 months.


Rezumat

Am implantat mostre de titan unui lot de 7 iepuri în regiunea mentonului, intervenţiile au fost efectuate sub anestezie şi protecţie antimicrobiană. Animalele de laborator au fost supuse supravegherii pe parcursul a 3 luni , timp necesar pentru osteointegrarea completă.

Rezultatele preliminare ne demonstraeză că osteiontegrarea a avut loc, datorită faptului că reacţie inflamatorie din partea ţesuturilor moi înconjurătoare lipseşte, starea generală este bună, animalele fiind active. Se preconizează studiul histologic la microscopie optică şi electronică, după ce va trece perioada de timp necesară pentru osteointegrare completă de trei luni de zile.
Actualitatea temei

Datorită proprietăţilor oxidului de titan de osteointegrare pe de o parte şi rezistenţa înaltă la corodare pe de altă parte, s-a creat necesitatea cercetării mai aprofundate a proprietăţilor lui. Iar pentru estimarea corectă a rezultatelor cercetării este necesar de elaborat o metodă de operare a animalelor de laborator, care ar crea condiţii favorabile osteointegrării.Obiectivele lucrării

Obiectivul propus a fost studierea şi elaborarea metodelor operatorii pentru a obţine osteintegrare a implantelor din titan. Mostrele din titan utilizate au fost acoperite cu pelicole nanostructurate de oxid de titan obţinute prin metode electrochimice, prelucrate la temperaturi de 3000C şi 7000C pentru ameliorarea proprietăţilor mecanice a oxidului.Materiale şi metode de cercetare

Pentru prima dată se realizează studiu pe animale de laborator al implantelor din titan cu o structură nanotubulară uniform repartizată pe toată suprafaţa. Efectul repartizării uniforme a nanotubulilor de oxid de titan pe suprafaţa implantului din titan asupra procesului de osteointegrare nu este cunoscut.

În calitate de animale de laborator, am ales iepuri, care au oferta osoasă suficientă pentru desfăşurarea favorabilă a intervenţiilor de implantare. Primul lot de cercetare este reprezentat de 7 iepuri, cu masa ce variază între 2,2 – 2,4 kg, cu vârsta de 3 luni. Atât intervenţiile chirurgicale cât şi îngrijirea animalelor de laborator au fost efectuate în conformitate cu legea cu privire la protecţia animalelor. Iepurii sunt ţinuţi şi îngrijiţi în vivarium al USMF „N. Testemiţanu”. Intervenţiile chirurgicale au fost efectuate în sală special amenajată de pe teritoriul vivariumului.

Am tăiat 9 bucăţi de titan cu puritate de 99,9%, cu grosimea de aproximativ 1mm, şi diametrul 1,5 mm, o suprafaţă prelucrândo corespunzător. După aceea toate implantele au fost supuse sterilizării prin autoclavare.

Iepurii au fost împărţiţi în două grupe de studiu: la 4 iepuri li s-au întrodus implante prelucrate la temperatura de 300oC şi la 3 iepuri s-au întrodus implante prelucrate la temperatura de 700oC. Ca loc de implantare a fost ales maxilarul inferior. Sub anestezie generală cu Ketamin-ratiopharm 500mg la 1kg greutate corp, conform greutăţii corespunzătoare, au fost efectuate toate intervenţiile chirurgicale. Noi am preferat calea exobucală, din motiv că este mai puţin traumatică şi executarea este mai puţin dificilă. S-a bărberit câmpul operator şi s-a prelucrat cu sol alcool de 70%. S-a efectuat incizia de 1,5 cm lungime, submentonier cu un bisturiu de unică folosinţă. S-a decolat atent fascia şi muşchii de pe suprafaţa osului. Datorită fiziodispenserului am avut posibilitatea să preparăm cavitatea necesară în os sub răcire cu soluţie fiziologică, prevenind astfel supraâncălzirea osului.

Este ştiut ca dacă osul se încălzeşte mai sus de 41oC, vasele sangvine, circulaţia în ele precum şi insăşi ţesutul osos suferă schimbări neânsemnate, iar creşterea temperaturii până la 52oC are ca efect întreruperea permanentă a circulaţiei, urmată de necroza ţesuturilor.

La început cu o freză sferică din aliaj extradur se prepară o cavitate în os, apoi cu o freză coninvers se crează forma retentivă a cavităţii, cu orificiul cavităţii puţin mai mic ca fundul ei. Irigarea câmpului cu ser fiziologic şi aspiraţia permanentă au favorizat decurgerea favorabilă a procesului operator.

Cavităţile erau preparate după marimea implantelor utilizate. După întroducerea implantelor în cavităţile formate, sub presiune dozată, care se manifesta sonor printr-un sunet specific în ocuparea spaţiului creat, se verifica stabilitatea lor în cavităţi cu pensa chirurgicală. Din capsule de Lincomicină se trata plaga cu antibiotic, după care se sutura. După aceea, se prelucra plaga suturată cu soluţie de apa oxigenată H2O2 de 3% şi soluţie verde de briliant de 1%. Intramuscular s-a administrat 0,8 ml de antibiotic – soluţie de Lincomicină – ca terapie antimicrobiană şi antidolora – soluţie Analgini.

Fiecare iepure a fost notat cu soluţie de acid picric pe blană, sub forma diferitor cifre. S-a descris protocolul operator cu notarea mostrelor aplicate şi cifrelor utilizate. După 12 ore de la intervenţie, iepurilor intramuscular li s-a administrat soluţie de Lincomicină şi Analgini, cu prelucrarea medicamentoasă a plăgii cu soluţie de apa oxigenată H2O2 de 3% şi soluţie verde de briliant de 1%. Apoi, aceste proceduri s-au efectuat o dată pe zi, timp de 5 zile.

La a şaptea zi de la operaţie au fost înlăturate suturile.


Rezultate şi discuţii

Pe parcursul dezvoltării implantologiei dentare au fosat elaborate diverse metode de prelucrare a suprafeţei endoosoase a implantelor dentare, dar nu a fost evidenţiată metoda de elecţie. Cel mai des implantele dentare sunt confecţionate din titan şi aliajele lui. Uşor absorbând oxigenul din aer, titanul spontan formează o pelicolă de oxid pe suprafaţa sa. Dens şi stabil, oxidul de titan are legătură chimică cu titanul şi previne interacţiunea de mai departe a ionilor acestui metal cu oxigen determinând rezistenţa lui la coroziune.

Pelicola de oxid de titan reprezintă o bază pentru formarea matricei osteoinductive, pe care poate avea loc mitoza celulelor osteogene cu activitatea de mai departe a osteblaştilor şi osteocitelor. În afară de aceasta, stratul de oxid crează condiţii fizico-chimice favorabile pentru formarea legăturilor între calciu, fosfor şi titan nemijlocit pew suprafaţa implantului. Grosimea stratului de oxid, format spontan, de pe suprafaţa tiitanului este de câţiva nanometri.

Prin utilizarea metodelor de oxidare, fie chimică sau anodică, grosimea acestui strat de oxid poate fi mărită substanţial, până la grosimea de cîţiva micrometri. Structura şi grosimea stratului de oxid astfel obţinut depinde de condiţiile de electroliţii utilizaţi, de tensiune şi de curent aplicat, în cazul oxidării anodice, precum şi de pH soluţiei. La anodizarea titanului, dizolvarea oxidului de titan este asigurată de ionii de fluor din soluţiile utilizate ce contribuie astfel la formarea nanotuburilor de TiO2. Ionii de Fluor crează compuşii solubili de [TiF6]2- ce duc la dizolvarea oxidului de titan.

De noi, a fost studiat şi descrisă modalitatea de a nanostructura suprafaţa, de a o acoperi cu un strat nanostructurat de oxid de titan de diferite forme, inclusiv tuburi de diferite dimensiuni. Pentru a spori lungimea tuburilor noi am utilizat electrolit în baza soluţiilor organice în schimbul soluţiilor utilizate de Zwilling. Uitlizând electroliţi organici este posibil de a obţine nanotuburi de TiO2 cu lungimea de 10 micrometri lungime în doar 1 oră de oxidare anodică. Oxidarea anodică îndelungată permite obţinerea membranelor grosimea cărora depăşeşte 100 micrometri.

În studiul prezent ca scop a fost ales elucidarea interdependenţei între grosimea şi forma stratului de oxid de titan şi osteointegrarea şi elaborarea metodologiei de operare a animalelor de laborator pentru metode extra şi intrabucale.

Prin oxidarea anodică au fost obţinute nanotuburi de oxid de titan, cu structură amorfă, din punct de vedere a structurii cristaline. Din această cauză este necesară obţinerea unor probe cristaline, pentru oxid de titan este rutil sau anatas.

În studiul prezent structura cristalină de tip anatas a fost obţinută la cristalizarea oxidului de titan la temperatura de 300oC în autoclava industrială. Structura cristalină de tip rutil a fost obţinută la cristalizarea oxidului de titan la temperaturi mai mari de 700oC.

Ambele tipuri de structuri cristaline pot fi obţinute la cristalizarea oxidului de titan la temperaturi apropiate de 500oC.

Alegerea structurii cristaline a pelicolei nanostructurate obţinute de noi maximal favorabilă osteointegrării poate fi efectuată numai pe cale experimentală. Noi planificăm un studio histologic al osteointegrării ambelor structuri cristaline la nivelul microscopiei optice şi electronice.

E cunoscut, că pentru ca osteointegrarea să aibă loc, noi trebuie să creăm condiţii favorabile pentru aceasta, iar intervenţiile chirurgicale trebuie effectuate conform cerinţelor respective. Deja este demonstrată importanţa protecţiei antimicrobiene intra- şi postoperatorii, măsurilor de antiseptică şi aseptică, pentru ca infecţia să nu ducă la periimplantită cu respingerea implantelor din titan. De asemenea este demonstrate importanţa răcirii frezelor în timpul preparării osului, pentru prevenirea supraîncălzirii osului, ce negative acţionează asupra procesului de osteintegrare. Aceste cerinţe au fost respectate în timpul intervenţiilor chirurgicale.

De asemenea este importantă alegerea corectă a locului de înserare a mostrelor noastre, care să ne ofere sufficient os pentru desfăşurarea implantării, cât şi o vascularizare eficientă pentru cicatrizarea plăgii.

Altă problemă în faţa noastră, era alegerea unei căi de acces exo- sau endobucal de efectuare a intervenţiilor chirurgicale. De noi a fost aleasă calea exobucală, mai puţin traumatică şi mai accesibilă şi mai uşor de efectuat, cu traumatizare minimală a ţesuturilor şi respective cu cicatrizare mai rapidă a plăgii.

Luând în consideraţie faptul că intervenţiile sunt effectuate pe iepuri, zona de intervenţie trebuie să fie protejată de iritarea mecanică a ei de animalele de laborator. Toate aceste măsuri, cât şi protecţia antidoloră în timpul intervenţiei şi postoperator au fost respectate de noi prin utilizarea fiziodispensorului, antibioticelor, analgezicilor şi respectarea regulilor de aseptică şi antiseptică, cât şi alegerea reuşită a câmpului operator- zona submentonieră.

Rezultatele obţinute ne indică o dinamică pozitivă a procesului de osteointegrare fără inflamarea ţesuturilor moi înconjurătoare.

Concluzii

Pentru prima dată în Republica Moldova este efectuat un studiu cu implimentarea nanotehnologiilor în elaborarea implantelor dentare din titan şi efectul lor asupra osteointegrării. La momentul de faţă efectuăm studiul preventiv pe iepuri, cu elaborarea metodologiei operatorii cu traumatizare minimală a ţesuturilor, care ne-a permis să obţinem rezultate pozitive, fără cazuri de respingere a implantelor din titan şi cicatrizare rapidă fără edemuri pronunţate.Studiul a fost finanţat de Consiliul Suprem al Academiei de Ştiinţă Republicii Moldovei, contract nr. 131.IND din 14.01.2008
Bibliografie

 1. А. А. Кулаков, Ф. Ф. Лосев, Р. Ш. Гветадзе “Зубная имплантация” МИА, Москва 2006

 2. Т. Г. Робустова “Имплантация зубов” Медицина, Москва 2003

 3. Biosensing of osseointegration between bone and implant interface by aluminum nitride thin film,

 4. Formation of porous TiOx biomaterials in H3PO4 electrolytes, Electrochemistry Communications 10

 5. S. Langa, I.M. Tiginyanu, J. Carstensen, M. Christophersen & H. Foll. Formation of porous layers with different morphologies during anodic etching of n-InP. Electrochemistry& Sol.-St.Lett., Vol. 3, No 11, pp. 514-516 (2000),

 6. S. Langa, J. Carstensen, M. Christophersen, H. Foll & I.M. Tiginyanu. Observation of crossing pores in anodically –etched n-GaAs. Appl. Phys.Lett., Vol. 78, No 8, pp. 1074-1076 (2001)

 7. I.M. Tighinyanu. Physics of odered and disorderedporous semiconductor structures. Conferinţa fizicienilor din Moldova, Rezumatele lucrărilor, pp. 13-14, Chişinău, Octombrie 19- 20, 2005

 8. I.M. Tighinyanu, H.L. Hartnagel, J. Monecke, I. Kravetsky & G. Marowsky. Self arrangement of pores in anodically . etched GaP under in/situ illumination. 1999 MRS Fall Meeting. Boston, Massachusets, Nov.29 / Dec.3, 1999 (Abstract Booklet, p. 142, report G8.3)

 9. Macak J. M., Tsuchiya H and Schmuki P. High-aspect-ratio TiO2 nanotubes by anodization of titanium Angew. Chem. Int. Edn 44 2100 (2005)

 10. Varghese O.K., Gong D., Paulose M, Grimes C. A. and Dickey E.C. Crystallization and high temperature structural stability of titanium oxide nanotube arrays J. Mater. Res. 18 156 (2003)

 11. Mor G. K., Varghese O.K., Paulose M, Mukherjee N. and Grimes C. A. Fabrication of tapered, conical-shaped titania nanotubes J. Mater. Res. 18 2588 (2003).

 12. М.Д. Перова “Реабилитация тканей дентоальвеолярной области”. Новое в стоматологии. Н. 3 – 2001, Москва.

 13. А.И. Зайка, Савчик А.Б., Бирка И.И., Вороняк М.И., Сирый О.М., Влияние титана на остегенный и пролиферативный потенциал клеток костного мозга in vitro. Стоматология 1989, Н.3.

 14. М.Д. Перова Клиническое и теоретическое обоснования комплексной программы повышения эфективности дентальной имплантации: Дис. ... доктора мед.наук – СПб., 1999 а – С 400.

 15. Фомин И.В., Лясников В.Н., Докторов А.А., Воложим А.И. Изменения рельефа поверхности имплантатов с плазменным гидроксиапатитовым покрытием и титановым подслоем в зависимости от времени нахождения в кости. Новое в стоматологии. Н. 2 – 1999, Москва.


UNELE REZULTATE PREVENTIVE ALE TRATAMENTULUI ENDODONTIC EFECTUAT DE STOMATOLOGII PRACTICI

Valeriu Burlacu, Angela Cartaleanu, Elvira Ursu, Victor Burlacu,

Feodosii Vataman, Chiriac Oleg

Catedra Stomatologie Terapeutică FPM USMF „Nicolae Testemiţanu”


Summary

Some results of preventive endodontic treatment

performed by practising dentists

The analysis of endodontic treatment results of 186 teeth (46 monoradicular and 140 pluriradicular) performed by practising dentists have shown a lot of errors followed by severe local and general complications are still made: roof undermining – 48.3%, step development in the canal – 23.35%, endodontic instruments fractures in the apical and middle third of canal – 9.7%, periodontal mechanical and chemical lesions – 16.5%, periapical endodontic accidents – 5.9%, 2 cases of neuropathy of the lower alveolar nerve and vertical root fractures – 3.2%.


Rezumat

Analiza rezultatelor tratamentului endodontic a 186 de dinţi (46 monoradiculari şi 140 pluriradiculari) efectuat de medicii stomatologi practici a demonstrat că sunt comise încă multe erori сu consecinţe grave locale şi generale: subminări de tavan- 48,3%; apariţie de trepte pe canal – 23,35%; 9,7% de fracturi de instrumente endodontice în treimea medie şi apicală de canal; 16,5% de traumatizme mecanice şi chimice periodontale; 5,9% de accidente endodontice periapicale şi 2 cazuri de neuropatie a nervului alveolar inferior; 3,2% de fracturări verticale de rădăcină etc.


Actualitatea

Tratamentul endodontic este unul din cele mai complicate proceduri de însănătoşire orală şi a întregului organism, fiind obligat în realizarea de factori generanţi cum ar fi: numărul crescut de dinţi afectaţi de complicaţii carioase şi hipersensibilizarea microbian-alergică a macroorganismului condiţionată de focarele inflamatorii endodonto-periodontale. După datele [1] numărul de canale obturate se v-a majora în apropieţii 10-20 de ani de la câteva milioane până la sute de milioane, date care manifestă eforturile stomatologiei mondiale în prevenirea apariţiei focarelor de infecţii odontogene cronice.

Datele ultimilor 5-10 ani manifestă o creştere a frecvenţei de răspândire a complicaţiilor cariilor dentare la persoane tinere de 25-45 ani – 50% [2].

Cunoscut este faptul, că microorganismele patogene migrate în cimentul şi dentina radiculară, iar de acolo în spaţiul periodontal şi ţesutul osos v-or servi în calitate de sursă capabilă să atace ţesuturile adiacente, organele şi sistemele organismului integru, provocând un şir de „ite” periculoase pentru viaţa umană.

Conform datelor Е. Боровский (1997) dinţii monoradiculari prezintă tablou radiologic cu obturaţie endodontică până la apex 80%, iar cei pluriradiculari doar 24%, la restul dinţilor fiind obturate canalele de la 1/3 până la 2/3 din lungime.

Calitatea nesatisfăcătoare a obturaţiilor endodontice cu păstrarea focarelor de infecţie cronică rămâne una din cele mai actuale probleme a stomatologiei moderne.


Obiectivele

Scopul investigaţiilor efectuate a constat în monitorizarea clinico-radiologică (radio-viziografică) a calităţii tratamentului endodontic la pacienţii trimişi la consultaţii în cadrul catedrei Stomatologie Terapeutică, FPM în ultimii cinci ani.


Material şi metodici de cercetare

Investigării au fost supuşi 85 pacienţi (186 dinţi), dinţi din care monoradiculari au fost 46 şi pluriradiculari 140 de dinţi, conform datelor fişelor de evidenţă a pacienţilor (prezentarea era obligatorie) în ţară se prelungeşte folosirea rezorcin-formalinei în diverse variante de obturare de canal radicular (mai ales în forma pastelor „Foredent” şi „Rezodent”) – 96 dinţi (51,6%). Restul dinţilor li sa efectuat obturaţia endodontică cu paste (cemente) zinc-oxid eugenolice „Endometazon” 51 dinţi (27,4%) şi răşini epoxide 39 dinţi (21%). La toţi dinţi trataţi endodontic a fost realizată radiografie de contact sau radioviziografie (36 de dinţi – 19,3%) ambele de control a calităţii de obturaţie endodontică, apreciindu-se că la 37,5% cazuri au fost folosite doar sialere.

În cercetările noastre ne-am folosit de următorul algoritm:


 1. Calitatea deschiderii camerei pulpare;

 2. Calitatea deschiderii orificiului radicular;

 3. Formarea treptelor retentive în timpul lărgirii de canal;

 4. Perforaţia laterală a peretelui de canal în rezultatul formării treptei;

 5. Perforarea apicală a peretelui de canal radicular;

 6. Fractură de instrument în orificiul radicular;

 7. Fractură de instrument în părţile medii şi apicale de canal;

 8. Traumă mecanică (chimică) a periodontului;

 9. Subobturare de canal;

 10. Supraobturarea de canal;

 11. Depăşire în canalul mandibular;

 12. Fractura verticală a rădăcinei;

 13. Accident cu hipoclorit de sodiu;

 14. Dureri postobturative;

 15. Discromie dentară endodontică.

Majoritatea etapelor algoritmice au fost apreciate radiologic sau radioviziografic (36 dinţi).
Rezultatele obţinute, discuţii şi recomandări

Conform datelor imagistice calitatea deschiderii camerei pulpare a fost bună la 40 de dinţi din blocul monoradicularilor (87%): accesul fiind realizat din partea orală la dinţii frontali şi ocluzală la premolarii 15; 25; 34; 35; 44; 45. La 6 dinţi (13%) au fost încălcate principiile accesului, fiind cointeresate şi marginile incizale la 3 dinţi frontali şi distruse bureletele intercuspidale la 3 premolari.

La majoritatea dinţilor pluriradiculari accesul spre camera pulpară a fost efectuat prin suprafaţa ocluzală, în acelaşi timp fiind prezente subminări de tavan la 52 de dinţi (27,9%) superiori şi 38 de molari inferiori (20,4%). Insuccesul a fost mai frecvent întâlnit la dinţii 7-8. La 50 de dinţi pluriradiculari (26,9%) subminări de tavan nu au fost întâlnite. În schimb, la 9 dinţi (4,83%) care prezentau cavităţi cariate de clasele V(4) şi II(5) accesul spre camera pulpară a fost realizat cu încălcarea principiilor de păstrare a integrităţii ţesuturilor dentare. La clasa a V a fost trepanată cavitatea dentară de pe suprafaţa vestibulară, făcându-se trecere preparativă spre ocluzală cu trepanarea tavanului şi de pe această suprafaţă, înlăturându-se o cantitate masivă de ţesut dentar dur ne afectat. O procedură asemănătoare a fost efectuată şi la obţinerea accesibilităţii spre camera pulpară la clasa a II Black, deosebirea fiind prezentă dinspre suprafeţele anterior-distale spre ocluzală.

Aprecierea calităţii descoperirii orificiului radicular a demonstrat rezultatele bune obţinute la tratamentul endodontic a tuturor dinţilor frontali, pe când aceiaşi procedură efectuată la dinţii premolari monoradiculari nu a manifestat succese exemplare, la majoritatea păstrându-se trecerea uşor subminată a camerei pulpare în canalul radicular.

Cunoscut este faptul, că în rădăcinile curbate, preventiv realizărilor de lărgire a canalului magistral, întru efectuarea accesului spre apexul fiziologic (A3) este nevoie ca instrumentul endodontic să fie curbat, în caz contrar apar condiţii de formare a treptei (elor). Ele la rândul său pot favoriza falsificării traiectului de canal şi apariţiei perforurilor de perete radicular. Din cei 186 de dinţi supuşi tratamentului endodontic în zonele rurale şi urbane a ţării au prezentat trepte determinate radiologic 23 de dinţi (12,4%) din care din blocul frontal la 5 dinţi (2,7%),(1 dinte – 12; 1 – 22; 2 dinţi – 32; 1 – 42); din premolarii ( 2 – 34 şi 1 – 44) şi la 15 molari (8,06%); din care la 6 molari superiori (4 – 16 şi 2 – 26 în rădăcinile anterior jugale) şi la 3 – 17 şi 1 – 27 – în rădăcinile posterior jugale. La molarii inferiori trepte de canal au fost determinate numai în patru dinţi (câte o treaptă în 36 şi 46 – în rădăcinile anterioare), iar în 37 – 2 şi 47 – 1 în aceleaşi rădăcini.

Prezenţa treptelor a favorizat formării perforurilor laterale, care au fost determinate prin mici expulzări laterale de obturant endodontic la 3 dinţi molari şi apariţia focarelor de rezorbare osoasă, localizată de asemenea lateral la un dinte (molarul 16). Nu sunt excluse perforurile laterale la mai mulţi dinţi cu trepte însă localizarea lor posibil fiind vestibulo-orală nu a permis determinarea radiologică. De asemenea nu au fost determinate radiologic perforaţii apicale, fapt care putea vorbi fie despre o calitate bună de lărgire endodontică a magistralului sau despre o localizare a lor vestibulo-orală. Pentru o apreciere mai corectă a acestor presupuneri au fost efectuată testare oarbă la 7 dinţi prin radioviziografie, care a confirmat lipsa a astfel de perforaţii.

V-om menţiona, că efectuarea practică a regulii a trei A insistă prezenţa instrumentelor endodontice corespunzătoare standartelor internaţionale ISO 3630, argumentat sistematizate de Боровский Е. В. (1997) în 5 grupe. Instrumentele endodontice de performanţă cum ar fi Protaperele (6 instrumente) sau Protapere Universale ( 8 instrumente) de o flexibilitate ideală, la menţinerea regulelor de folosire a lor, nu v-or prezenta pericolul de fracturare.

Cercetările noastre nu au depistat cazuri de fracturare a instrumentelor endodontice la nivelul orificiului radicular sau dacă şi posibil au apărut, au fost lichidate pe parcursul tratamentului endodontic precedent. În schimb au fost determinate 18 cazuri (9,7%) de fractură de instrument în părţile medii (15 cazuri) şi apicale (3). Din cele 15 fracturi de instrumente endodontice în părţile medii de canal magistral majoritatea fragmentelor au fost ocolite şi doar în trei cazuri a fost efectuată imprignarea cu soluţie rezorcin-formalinică (din fişa de evidenţă), iar canalul până la fragmentul instrumentului în toate cazurile a fost obturat cu Foredent sau Forfenan. Aceiaşi procedură a fost efectuată şi în cadrul fracturii de instrument endodontic în partea apicală.

Conform datelor fixate în fişele de evidenţă şi celor anamnestice traumele mecanice şi chimice ale periodonţiului apical sunt prezente în jur la 16,5% cazuri. Aceste situaţii măresc durata tratamentului cu 2-5 zile, fapt care insistă necesitatea strictă de a fi determinată lungimea de lucru a dintelui (până la apexul fiziologic, iar în cazul periodontitelor distructive până la cel anatomic), în limitele căreia v-a fi realizată instrumentarea şi irigarea antiseptică [3, 4, 5]. Mai mult decât atât, soluţiile de irigare v-or fi de concentraţii capabile să provoace antisepticitate şi nici decum iritaţie periodontală. V-om reaminti că OMS interzice folosirea în endodonţie a soluţiilor cu rezorcin-formaldehidă, care sunt capabile să manifeste efecte: alergice, mutagene şi cancerogene, cumulante şi de discromii dentare endogene. Cele 5 accidente 5,9% cu hipoclorit de sodiu determinate în urma analizei statistice a fişelor de evidenţă a pacienţilor trimişi la consultaţie manifestă iresponsabilitatea profesională şi inatenţie, şi grabă în realizările endodontice mai ales în acordarea serviciilor stomatologice în sfera bugetară (medicii stomatologi sunt limitaţi în timp de diagnosticare şi tratament endodontic şi slab aprovizionaţi cu tehnici şi instrumente moderne). Nu excludem că numărul a astfel de cazuri este mai mare, dar situaţiile accidentale posibil că nu sunt fixate în fise. Într-un caz, în urma expulzării minimale de hipoclorit de sodiu 3% prin canalul dintelui 5 inferior în canalul mandibular au apărut semnele neuropatiei, manifestările clinice fiind ilucidate ulterior în text.

Pe lângă cele 18 cazuri de dinţi cu fracturi de instrumente endodontice în părţile medii şi apicale la care au fost subobturate canale, au mai fost prezente situaţii clinice în care infraobturarea canalelor magistrale a fost determinată radiologic (radioviziografic): la dinţii incisivi doi superiori şi inferiori şi premolarii unu mandibulari (9 cazuri 4,8%). Însă cea mai frecvent întâlnită a fost infraobturarea la dinţii molari superiori: la dinţii şase obturare endodontică la ½ din lungimea rădăcinii posterior-jugale (aproximativ sumar 25% cazuri), palatinală fiind obturată până la apex. V-om menţiona, că dacă la dinţii masticatori superiori mai frecvent este prezentă infraobturarea endodontică, apoi la cei mandibulari, mai ales la molari (mai rar la premolari şi dinţi frontali) sunt determinate supraobturările de canal cu mici expulzări de material. Este cunoscut faptul că masele de obturaţie endodontică expulzate în periodonţiu pot fi supuse rezorbării sau incapsulării, însă în ambele situaţii ele sunt iritante în această zonă prezentându-se ca corpuri străine.

Un pericol deosebit, cu consecinţe destul de grave nu numai locale, dar şi medico-sociale, pot prezenta depăşirile endodontice în canalul mandibular, unde poate fi lezat nervul alveolar inferior. Manifestarea clinică demonstrează doloritate în sectorul dintelui tratat endodontic cu iradiere pe traiectul nervului, amorţire într-o jumătate de buză, de mucoasă gingivală, de menton, scăderea sau pierderea tuturor semnelor senzitive în aceiaşi zonă.

Situaţie clinică cu semnele neuropatiei nervului alveolar inferior a fost determinată la doi pacienţi (2,35%) - ambii de gen femenin.

Într-un caz dinţii mandibulari au fost supuşi depulpării în scopul tratării sindromului parodontal la indicaţiile proteticianului pentru metalo-ceramică (de la 3 până la 8 pe ambele părţi), imprignaţi cu rezorcin-formalină, care a difundat în canalul mandibular şi obturaţi cu pastă rezorcin-formalinică, fără expulzări a masei în periodonţiu. Pacienta de 28 de ani în momentul prezentării la consultaţie a acuzat dureri violente localizate dominant în sectorul dinţilor 48, 47, 46, 45, 44, amorţeală a buzei inferioare şi mentonului (jumătatea din dreapta) insistând extragerea dinţilor 46, 47, 48.

Atât în cazul expulzării hipocloridului de sodiu (uite mai sus), cât şi în cel cu rezorcin-formaldehidă proiectate în canalul mandibular măsurile tratamentului au fost următoarele: 1. Efectuarea decompresiei nervului prin calea canalelor radiculare a dinţilor 45, 46, 47 şi 48;

 2. Combaterea hipertensiei intraductale cu prescrierea diureticilor şi euofilinei i/v;

 3. Restabilirea circulaţiei sanguine a nervului alveolar inferior cu trental;

 4. Tranchilizantele mici.

În cazul pacientei cu hipoclorid de sodiu au fost primite rezultatele pozitive peste 0,5 lună, cu efect major de tratament calitativ abia peste 1,0 lună, pe când pacienta cu expulzarea rezorcin-formalinei în canalul mandibular a fost trimisă la consultaţia neurologilor, care au spitalizat-o, prescriindu-se câteva cure de tratament repetate odată la 3-4 luni, îmbunătăţindui-se sănătatea.

Conform datelor radiologice (dinţii 15, 25, 34, 35, 44, 45) au prezentat apariţia pungilor parodontale osoase verticale, înguste numai pe o laterală peste 1,5-6 luni după tratamentul endodontic cu obturarea de canal bună prin condensarea laterală. La unul din cei şase dinţi (3,2%) enumeraţi a fost fixat un pivot şurup-ancoră, demonstrând punga parodontală verticală îngustă doar în sectorul coronar. Apariţia pungilor parodontale osoase după tratamentul endodontic posibil au demonstrat fractură verticală a rădăcinii, susţinută de toţi pacienţii care au menţionat că imediat după tratament a apărut discomfort în dinţii trataţi, mai ales la mişcările masticatorii ocluzal-orizontale. Tuturor pacienţilor a fost recomandată retratarea endodontică, obturarea de canal fiind finalizată cu sistema ProRut MTA. [6, 7]

Mai menţionăm, că la pacienţii la care din fişele de evidenţă de ambulator au fost determinate traume periodontale chimice (mecanice) şi expulzări de material obturativ endodontic în spaţiul periapical au fost prezente dureri postobturative de la 3 zile până la 1,5-2 săptămâni, care au dispărut, după scoaterea dinţilor cauză din ocluzie, într-un timp relativ scurt (1-3 zile).

Rezultatele analizei clinico-radiologice a eficacităţii tratamentului endodontic a celor 85 de pacienţi au manifestat apariţie a discromiilor dentare 62,4% în toate cazurile de obturaţie a canalelor cu rezorcin-formalină (96 dinţi), 7 dinţi cu amestecul zinc-oxid eugenol şi la 13 dinţi cu subminări de tavan. Gradul de discromii dentare endodontice a fost divers de la uşor gri (45 dinţi) până la gri-roşietic şi gri-gălbui (51 dinţi). Tuturor acestor dinţi a fost efectuată sau recomandată albirea endodontică, cu refacere compoziţională directă. Procedura a durat de la 3 seansuri până la 5-7 în dependenţă de severitatea discromiei endodontice.Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə