Tez özetleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim DalıYüklə 1,69 Mb.
səhifə1/24
tarix27.07.2018
ölçüsü1,69 Mb.
#59897
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ,

1.BÖLÜM


TEZ ÖZETLERİ

  1. Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı

  2. Fizik Anabilim Dalı

  3. Biyoloji Anabilim Dalı

  4. Matematik Anabilim Dalı

  5. Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı  6. Orman Mühendisliği Anabilim Dalı

  7. Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

  8. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

  9. Kimya Anabilim Dalı

  10. Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

  11. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

  12. Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı

  13. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

  14. Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

  15. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Anabilim Dalı

  16. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı  17. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

  18. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

  19. Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

  20. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

  21. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı

  22. Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı

  23. Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı  24. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı

  25. Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı

  26. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı

  27. Enformatik..........................................................................................................................................

  28. İlköğretim Anabilim Dalı

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ANABİLİM DALI


IŞIK Seda

Tez Adı : Güneş Leke Gruplarının Eğiklik Açıları İle Çevrim Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Danışman : Doç. Dr. Nurol AL

Anabilim Dalı : Astronomi ve Uzay Bilimleri

Programı : -

Mezuniyet Yılı : 2013

Tez Savunma Jürisi : Doç.Dr. Nurol AL

Prof.Dr. M.Türker ÖZKAN

Prof. Dr. Adnan ÖKTEN

Prof.Dr. Hülya ÇALIŞKAN

Yrd. Doç. Dr. Mevlana BAŞAL
Güneş Leke Gruplarının Eğiklik Açıları İle Çevrim Özellikleri

Arasındaki İlişkiler

Bu tez çalışmasının amacı güneş leke gruplarının düzenlilik gösteren bazı parametrelerini ölçerek bunların Güneş’in aktivite çevriminin bazı özellikleri ile olan ilişkilerini incelemektir. Bu hedefle [1986-2012] yılları için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Güneş Fiziği Laboratuvarı'nın beyaz ışıkta çizilen güneş fotosferi gözlemleri incelenmiştir. Gözlemler, güneş lekelerinin ölçekli beyaz kağıtlara izdüşüm görüntüleri üzerinden el ile çizilmesi tekniğine dayanmaktadır. Leke grubu içerisindeki umbral bölgelerin güneş diski üzerindeki konumları, alanları ve bunlara bağlı olarak grup enlemi ve eğiklik açısı gibi nicelikler, bu çalışma için geliştirilen bir bilgisayar programı yardımıyla oldukça duyarlı bir şekilde ölçülmüştür. Elde edilen niceliklerin birbirleriyle ve zamanla olan değişimlerini araştırmak amacıyla, istatistiksel analizler yapılmıştır. Böylelikle güneş aktivitesinin 22. ve 23. çevrimlerinin şiddeti, ortalama eğiklik açısı, ortalama enlemi, kelebek diyagramı ve yarıküresel asimetri gibi özellikleri Kandilli Rasathanesi ve Royal Greenwich Observatory / NOAA veritabanı kullanılarak incelenmiştir. Bulunan ilişkiler kendi aralarında ve daha önceki çevrimlerle karşılaştırılarak farklar ve benzerlikler ortaya çıkarılmış, böylece literatürdeki konuyla ilgili çalışmalara katkı sağlanmıştır.


  

 
Relations Between Tilt Angles of Sunspot Groups and Cycle Properties

The purpose of this thesis is to measure selected parameters of sunspot groups that show regularity and to examine their relations with the general properties of the solar cycle. With this goal, solar photospheric white-light drawings of Kandilli Observatory of Boğaziçi University were analysed for the period [1986-2012]. The observations are based on a technique which involves drawings of sunspots over solar images projected onto scaled white papers. The positions and areas of umbral regions in sunspot groups, and therefore quantities such as group latitude and tilt angle were sensitively measured, using a computer code developed for this study. Statistical analyses were carried out, to explore the interrelationships and time variations of the measured quantities. In this way, properties such as cycle strength, mean tilt angle, mean latitude, butterfly diagram, and hemispheric asymmetry were investigated for the 22nd and 23rd cycles of solar activity, using the sunspot databases of Kandilli Observatory and Royal Greenwich Observatory / NOAA. The similarities and differences between the solar cycles considered and the previous cycles were revealed, such that a contribution to the existing literature has been provided.
ÖZDÖNMEZ Aykut
Tez Adı : Kataklismik Değişenlerin Galaktik Model Parametreleri

Danışman : Tansel AK

Anabilim Dalı : Astronomi ve Uzay Bilimleri

Programı : -

Mezuniyet Yılı : 2013

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Tansel AK

Prof. Dr. Türker ÖZKAN

Doç. Dr. Selçuk Bilir

Doç. Dr. Ömür Çakırlı

Yard. Doç. Esma Yaz
Kataklismik Değişenlerin Galaktik Model Parametreleri
Bu tez çalışmasında, Ritter ve Kolb’un (2003) kataloğundaki 82,4 ≤ P (dk) ≤ 720 yörünge dönemli kataklismik değişenlerden, 2MASS ve WISE fotometrik verileri kullanılarak yörünge dönemi-ışıma gücü-renkler (PLC, period-luminosity-colours) ilişkileri ve Güneş civârındaki Galaktik model parametreleri incelenmiştir. Regresyon analizleri sonucunda, trigonometrik paralaksı bilinen 25 kataklismik değişenden geliştirilen PLC ilişkisi, yörünge dönemlerine, (J Ks) ve (Ks – W1) renklerine dayanmaktadır. Bu yeni mutlak parlaklık kalibrasyonu, ~2 kat daha duyarlı sonuçlar vermektedir ve kataklismik değişenlerin kendi içinde istatistiksel olarak tutarlı uzaklıklarının belirlenmesinde kullanışlı bir yöntemdir. Geliştirilen bu mutlak parlaklık kalibrasyonu kullanılarak, 10 ≤ J0 ≤ 16 kadir görünen parlaklık limitleri aralığındaki 263 kataklismik değişenin uzaklıkları hesaplanmıştır. Elde edilen uzaklıklar ile Galaksi düzleminden dikine exp, sech ve sech2 dağılımları elde edilmiştir. Bu dağılımlar kullanılarak kataklismik değişenler için 218 pc üstel yükseklik ölçeği belirlenmiştir. Aynı örnek ile Güneş civârında 5  10-6 pc-3 uzay yoğunluğu hesaplanmıştır. Elde edilen bu uzay yoğunluğu, literatürdeki diğer gözlemsel sonuçlarla uyumlu olmasına rağmen kuramsal öngörülerden ~2.5 faktör küçüktür. Bu parametrelerin yanı sıra kataklismik değişenlerin ışıma gücü fonksiyonları da belirlenmiştir. Sönük kadirlere doğru artan ışıma gücü fonksiyonları, MJ = 9 kadirden sonra düzleşme eğilimi göstermektedir. Kataklismik değişenler için hesaplanan Galaktik model parametreleri, sınıfları içinde incelenmiştir.

 

 Galactik Model Parameters of Cataclysmic Variables
In this thesis, using 2MASS and WISE photometric data and the cataclysmic variables with 82,4 ≤ P (min) ≤ 720 selected from the catalogue of Ritter and Kolb (2003), orbital period- luminosity-colours (PLC) relations and Galactic model parameters of the systems are investigated. PLC relation estimated from 25 cataclysmic variables with well known parallaxes is based on orbital periods, (J Ks) and (Ks – W1) colours. This new absolute magnitude calibration gives ~2 times better results and can be used to construct statistically reliable data sets in order to estimate distances of cataclysmic variables. Using this absolute magnitude calibration, distances of 263 cataclysmic variables with 10 ≤ J0 ≤ 16 are estimated. These distances were used to estimate exp, sech and sech2 distributions of the vertical distances from the Galactic plane. These distributions were used to estimate the scale height of 218 pc for cataclysmic variables. With the same sample, space density of the cataclysmic variables in the Solar neighbourhood was found 5  10-6 pc-3. Although this space density is in agreement with the observational results in the literature, it is ~2.5 factor smaller than the theoretically predicted values. In addition, luminosity functions of cataclysmic variables were determined, as well. Luminosity functions of cataclysmic variables increases to fainter magnitudes, while they tend to be flatter beyond MJ = 9. Galactic model parameters of sub-classes of cataclysmic variables were also investigated.
FİZİK ANABİLİM DALI

ÖZTÜRK Fatma Çağla
Tez Adı : Lineer Proton Hızlandırıcılarında Kullanılan Magnetlerin Tasarımı

Danışman : Doç. Dr. Yeşim ÖKTEM

Anabilim Dalı : Fizik

Programı : Nükleer Fizik

Mezuniyet Yılı : 2013

Tez Savunma Jürisi : Doç. Dr. Yeşim ÖKTEM

Prof. Dr. Baki AKKUŞ

Doç. Dr. Latife ŞAHİN YALÇIN

Prof. Dr. Metin ARIK

Yard. Doç. Dr. Lidya SUSAM
Lineer Proton Hızlandırıcılarında Kullanılan Magnetlerin Tasarımı
Fiziğin amaçlarından bir tanesi de Evrenin yapısı hakkındaki sorulara cevap vermektir. Bu sorulara en iyi cevabı verebilmek için maddenin yapısını anlamak gerekir. Bunun içinde maddenin en ufak parçalarına bölünmesi ya da maddenin derinliklerine inilmesi gereklidir. Bu da bir cismin bir başka cisimle çarpışması ile mümkündür. Bu işlem için parçacık hızlandırıcıları kullanılmaktadır. Bu hızlandırıcılar, temel yüklü parçacık demetlerinin toplam enerjilerinin arttırılarak hedeflenen değere ulaşmalarını sağlayan aygıtlardır.
Lineer proton hızlandırıcılarında kullanılan odaklayıcı dört kutuplu kuadrupol magnetler, düşük enerjili proton demetleri elde etmek için demir yoğunluklu permanent (sürekli) malzemelerden üretilen bobinler kullanılarak üretilmektedir. Lineer proton hızlandırıcılarında kullanılan demir baskın magnetlerin gerek analitik, elektriksel ve mekanik; gerekse bilgisayar tabanlı ve deneysel tasarımı çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bu aşamaların öğrenilmesi, tasarım yapılırken kullanılacak olan parametrelerin titizlikle belirlenebilmesi için ağırlıklı olarak çeşitli bilgisayar programları kullanılmaktadır. Bu bilgisayar programları yapılacak olan işleme göre ya magnetin parametrelerinin hesaplanmasına yardımcı olur ya da iki veya üç boyutlu magnet tasarımı yapılmasını ve bu tasarımların üç boyutlu simülasyonlarının elde edilmesini sağlamaktadır.
Bu tez çalışmasında, düşük enerjili lineer proton hızlandırıcılarında parçacık demetlerinin odaklanması için kullanılmakta olunan dört kutuplu odaklayıcı magnet tipine bir örnek verilmektedir.

Desıgn of Magnets Used ın Lınear Proton Accelerators
One of the aims of physics to answer questions about the structure of the universe.The best answer to these questions need to be able to understand the structure of matter. Because of this, we need to divide matter into least pieces or go inside th dephts of the matter. This can be possible with colliding something to another. For this proccess, we use particle accelerators. This accelerators are machines that are using to increase the total energy of elementary charged particles and let them reach the destination energy values.
Iron dominated magnets used in linear proton accelerators which are need for both analytical, electrical, mechanical, computer-based and experimental design are very important and should be considered. Mostly for understanding of these stages and specify the parameters that will be used at design phase some kind of computer codes are being used. These computer programs are used to calculate the parameters of magnets or provide two or three dimensional design of the magnets and three dimensional simulations of these magnets according to operation type.
In this thesis study, one can find detailed informations about an example of a quadrupole magnets that are used for focusing the proton beam in low energy beam accelerators

ARICI Tuğba

Tez Adı : Gama Işını Spektroskopisi İçin Bir Hibrid Dedektör Sisteminin Kurulumu ve Karakterizasyonu

Danışman : Yard. Doç. Dr. Mehtap YALÇINKAYA

Dr. Ivan KOJOUHAROV

Anabilim Dalı : Fizik

Programı : Nükleer Fizik

Mezuniyet Yılı : 2013

Tez Savunma Jürisi : Yard. Doç. Dr. Mehtap YALÇINKAYA

Prof. Dr. Cenap Ş. ÖZBEN

Prof. Dr. Ali TUTAY

Prof. Dr. Melih BOSTAN

Prof. Dr. Baki AKKUŞGama Işını Spektroskopisi İçin Bir Hibrid Dedektör Sisteminin

Kurulumu Ve Karakterizasyonu
Son dönemde kullanılan bölümlendirilmiş HPGe dedektörleri, gama spektroskopisinin en güçlü araçlarından biridir. Bu HPGe dedektörleri, Doppler kaymasının düzeltilebilmesi için belirli pozisyon duyarlılığına, daha düşük arkaplana ve iz sürme yeteneğine sahiptir. Böylece yüksek verim ve duyarlılık elde edilir. Tüm bu özellikleri karşılayabilecek bir sistemin karmaşıklığından dolayı alternatif yollar araştırılmış ve hibrid dedektör sistemi fikri ortaya atılmıştır. Hibrid dedektör, pozisyona duyarlı bir dedektör ve bölümlendirilmemiş bir HPGe dedektöründen meydana gelmiştir. Pozisyona duyarlı detektör, düzlemsel bölümlendirilmiş başka bir küçük HPGe dedektörü ya da pozisyona duyarlı bir sintilasyon dedektörü olabilir. Kullanılan geniş hacimli HPGe dedektör ve dedektör sisteminde meydana gelen ilk etkileşim noktası bilgisi ile istenen yüksek verim ve duyarlılık, daha basit ve ince bir sistem kullanarak elde edilmiş olur. Günümüz HPGe dedektörlerine göre daha güvenilir ve daha az karmaşık olan bu hibrid dedektör sistemi, rölativistik Coulomb uyarılması, egzotik çekirdeklerin bozunum spektroskopisi gibi FAIR’de yapılması planlanan NUSTAR deneylerinde kullanılacaktır.

  

 Constructıon and Characterısatıon of a Hybrıd Detector

System for Gamma Ray Spectroscopy
The segmented HPGe detectors recently used, the most powerful tool for gamma spectroscopy, must posses certain position sensitivity in order to enhance their own capability of Doppler shift correction, background reduction and eventually tracking, thus improving the efficiency and sensitivity. Due to the enormous complexity of such a system, the search for alternatives has lead to the idea of hibrid detector made of unsegmented HPGe detector and position sensitive detector together. Position sensitive detector can be either another small and planar segmented HPGe detector or position sensitive scintillation detector. Thus, required high efficiency and sensibility is obtained using large volume HPGe and knowledge of first interaction at the detector system and at the same time being simple and slim. This hybrid detector system, which is more reliable and less complex than today's detectors will be used for a variety of experiments, ie relativistic Coulomb excitation, decay spectroscopy of exotic nuclei, aimed at FAIR experiments NUSTAR.

  

KARABAK Binnur

Tez Adı : TlSe Malzemesinin Elektriksel Özellikleri

Danışman : Doç. Dr.Deniz DEĞER ULUTAŞ

Anabilim Dalı : Fizik

Programı : Genel Fizik

Mezuniyet Yılı : 2013

Tez Savunma Jürisi : Doç. Dr.Deniz DEĞER ULUTAŞ

Prof. Dr.Nurten ÖNCAN

Prof. Dr.Kubilay KUTLU

Doç. Dr.Nevin KALKAN

Yrd. Doç. Dr.Saffettin YILDIRIM
Tlse Malzemesinin Elektriksel Özellikleri

Bu çalışmada, 300 Å -3200 Å kalınlık bölgesinde, hazırlanan TlSe ince filmlerinin 10 Hz- 20 MHz frekans ve 173 K- 433 K sıcaklık aralığında sıcaklığa, frekansa ve film kalınlığına bağlı olarak değişken dış elektrik alana verdiği yanıtlar incelenip, mümkün polarizasyon mekanizmaları belirlendi. Ayrıca incelenen yapıdaki alternatif iletkenlik mekanizmasının, olmak üzere davranışına uyduğu gözlendi.

Stockbarger-Bridgman yöntemiyle hazırlanmış TlSe kristallerinin 10-4 Torr  vakum ortamında termal buharlaştırılmasıyla cam taşıyıcılar üzerine farklı kalınlıklarda TlSe ince filmleri oluşturuldu. Filmlerin alt ve üst elektrotları alüminyum ile hazırlandı. Elektrot olarak kullanılacak alüminyum telleri buharlaştırmak için tungsten flamanlar; külçe halinde bulunan TlSe ' ni buharlaştırmak için de molibden potalar kullanıldı.

Hazırlanan Al/ TlSe/ Al formatındaki örnekler, sıcaklık kontrol ünitesi yardımıyla farklı sıcaklıklarda tutuldu. Bu örneklerin değişken dış alana verdiği yanıtlar kullanılarak kapasite (C) ve kayıp (tan Ø) değerleri bilgisayar kontrollü dielektrik spektroskopi cihazı kullanılarak elde edildi.

Yapılan bu ölçümler sonrası ulaşılan verilerden dielektrik katsayısı, dielektrik kayıp ve alternatik iletkenlik türetilerek, TlSe' nin dielekrik  özelliklerinin sıcaklığa, frekansa ve film kalınlığına bağlı davranışları belirlendi. Böylece incelenen malzemedeki mümkün polarizasyon, enerji kayıp mekanizmaları ve iletkenlik belirlendi. Elde edilen sonuçlar  literatürdeki benzer diğer malzemelerle karşılaştırıldı.

  

  

 

 
Electrıcal Propertıes of Tlse Materıal

In this work, we searched in which frequency interval the electric conductivity is due to which type of charge carriered by examining the responses of TlSe thin films to the external alternating electric fields in a frequency region, 10Hz-20MHz, and in thickness region, such as 300 Å - 3200 Å within 173 K- 433 K temperature region. Moreover, it was observed that the relation between alternative conductivity obeys σ(ω) α equation where .


TlSe thin films were going to be prepared on glass surfaces between metal electrodes using suitable masks which were cleaned by mechanical, ultrasonical and chemical methods upon different thicknesses by thermal evaporation method at the 10-4 Torr vacuum. Tungsten filaments were going to be used to evaporate Aluminum wires which were used as electrodes and molibdenum boots were going to be used to evaporate TlSe samples.
The samples were going to be hold at different temperatures using temperature control unity. Capacity and dissipation values were going to be measured under alternative electric field by using computer controlled empedance analizer. Other parameters such as dielectric constant, dielectric loss and alternative conductivity were going to be derived from obtained capacity and dissipation datas.

By evaluating the obtained and derived results the electrical behaviour of TlSe samples were going to be realized in case of investigated temperature and frequency interval. After these evaluations TlSe's dialectic features were going to be determined which is Based on temprature,frequency And film's thickness by derivatized from dialectic parameter,dialectic lost And alternatic conductivity. So, possible polarization, lost energy mechanisms And conductivity were going to be determined in the inspected stuff. The results that optained were going to be compared with the other materials in the litterateure.

  
  

SAĞLIK Sebahat

Tez Adı : Fizik Öğretmen Adayları ve Medyada ki CERN

Danışman : Prof. Dr. K. Gediz AKDENİZ

Anabilim Dalı : Fizik

Programı : Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Mezuniyet Yılı : 2013

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. K. Gediz AKDENİZ

Prof. Dr. Ramazan SEVER

Doç. Dr. Kubilay BALCI

Doç Dr. Bayram DEMİR

Yard. Doç. Dr. Zeynep ÇİÇEK ÖNEM

Fizik Öğretmen Adayları ve Medyada ki CERN

Bu çalışma, CERN’de yapılan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (BHÇ)Deneyleri ile ilgili yazılı basında çıkan haberlerin fizik öğretmen adayları üzerine etkisini inceleyen nitel bir araştırmadır.


Araştırma için uzman görüşleri alınarak 12 soruluk ve yarı açık uçluoluşturulan CERN Deneyleri Medya Anketi (CDMA), Marmara Üniversitesi Fizik Eğitimi pedagojik formasyon öğrencilerine uygulanmıştır. Fizik öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlar betimsel analiz yöntemi ile değerlendirilmiş ve verdikleri yanıtların frekans değerlerinden yararlanılarak alınan veriler görsel olarak grafiklerle sunulmuştur. Verilerin analizi sonucunda fizik öğretmen adaylarının bu deneyleri bilimsel olarak anlamalarındaki medya etkileri ayrıntılı olarak ele alınmış ve fizik öğretmen adaylarının deneyleri anlamalarında etkili olan MEDYA AĞIRLIKLI faktörler yorumlanmıştır. Bilgilenmedeki çelişkilerin nedenleri tartışılmıştır ve bu konuda öneriler getirilmiştir.

Physıcs Teacher Candıdates and CERN in Medıa
This study is a qualitative study which investigates the effects of the news related to “the Big Hadron Collusion experiments” performed in CERN on the candidates to become physics teacher.
The CERN media survey (CMDA), which consists of 12 semi open-ended questions, was applied to the physics students who attended to the pedagogical formation program of the Marmara University by getting the comments of the experts of the subject. The answers of the candidates to become physics teacher were evaluated by the descriptive analysis method, and the collected data were graphically presented by the aid of the frequency values of their answers. After the analysis of the collected data, the media effects on the candidates to become physics teacher in their scientifically understanding these experiments were handled in detail, and the media weighted factors which are effective in their understanding the mentioned experiments were commented. The reasons of the discrepancy in informing were discussed and the proposals about this issue were given.

  

HAN Seyit Deniz

Tez Adı : Heisenberg Spin Sistemlerinde Kuantum Dolanıklığın İncelenmesi

Danışman : Doç. Dr. Ekrem Aydıner

Anabilim Dalı : Fizik

Programı : Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Mezuniyet Yılı : 2013

Tez Savunma Jürisi : Doç. Dr. Ekrem Aydıner

Prof. Dr. K. Gediz Akdeniz

Prof. Dr. Hasan Tatlıpınar

Prof. Dr. Sehban Kartal

Doç. Dr. Ayşe ErolHeisenberg Spin Sistemlerinde Kuantum Dolanıklığın İncelenmesi
Kuantum dolanıklık; kuantum bilgisayarları, kuantum iletişim, kuantum tele-nakil, kuantum şifreleme gibi konularda önemli rol oynamaktadır. Ancak henüz kuantum dolanıklığın elde edilmesi, zamana bağlı davranışı, yaşam süresi, kayıpsız iletimi, taşınımı, bunlara ek olarak kuantum mantık kapılarının oluşturulması ve kuantum algoritma uygulamaları gibi pek çok konuda teorik çalışmalar tamamlanmış değildir. Bu konuların anlaşılması için yoğun çalışmalar devam etmektedir. Kuantum dolanıklık elde etme konusunda en önemli adaylardan birisi Heisenberg spin sistemleridir. Bu nedenle bu tezde Heisenberg spin modeli ele alınarak kuantum dolanıklık incelenmiştir. spinlerinden oluşan bir üçgen hücre üzerinde anizotropik Heisenberg XXZ spin modeli oluşturuldu ve bu model içerisinde yer alan spin ve spin ikili spin dolanıklığının sıcaklık ve anizotropi bağlılığı homojen olmayan (stagger) bir manyetik alan altında dolanıklık ölçüsü kullanılarak incelendi. Temel olarak iki önemli sonuç bulundu: 1) Spin ve spin çiftleri hem ferromanyetik hem de antiferromanyetik etkileşimler için manyetik alan altında dolanıklık platoları oluşturmaktadır. Bu dolanıklık platoları kritik manyetik alan değerlerinde ortaya çıkmakta ve kritik manyetik alan değerlerinde ise yok olmaktadırlar. 2) Ferromanyetik etkileşim için spin ve spin çiftleri ve antiferromanyetik etkileşim için ise yalnızca spin çiftleri arasındaki kuantum dolanıklığın sıcaklığa bağlılığı üstel olarak azalırken antiferromanyetik etkileşim için spin çiftinin kuantum dolanıklığı beklenmedik bir şekilde kuantum faz geçişi göstermekte olduğu gözlenmiştir.

  

  

 

 
Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə