Traducere din limba germană Codul penal al Republicii Federale Germania


Art. 184a . Diseminarea de materiale pornografice care înfățișează acte de violență sau zoofilieYüklə 1,59 Mb.
səhifə14/23
tarix03.01.2019
ölçüsü1,59 Mb.
#88825
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

Art. 184a

. Diseminarea de materiale pornografice care înfățișează acte de violență sau zoofilie

Se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă se pedepsește persoana care

1. diseminează sau face accesibil publicului un material pornografic (art. 11 alin. 3) care are ca obiect acte de violență sau acte sexuale între oameni și animale sau

2. le produce, procură, furnizează, păstrează stocuri, oferă, solicită sau încearcă să exporte aceste astfel de materiale în scopul de a le utiliza sau a utiliza părți din acestea în înțelesul dispozițiilor punctului 1 sau ale art. 184d alin. 1 teza 1 sau de a facilita altei persoane o astfel de utilizare.

În cazurile prevăzute la teza 1 punctul 1, tentativa se pedepsește.
Art. 184b

. Diseminarea, dobândirea și posesia de materiale pornografice cu copii

(1) Se pedepsește Cu pedeapsa cu închisoarea de la 3 luni la 5 ani se pedepsește persoana care

1. diseminează un material pornografic cu copii sau îl face accesibil publicului; materialul pornografic cu copii este materialul pornografic (art. 11 alin. 3) care are ca obiect:

a) acte sexuale ale, asupra sau în fața unui copil care nu a împlinit vârsta de 14 ani (copil),

b) redarea unui copil complet sau parțial dezbrăcat într-o poziție corporală care expune organele sexuale într-un mod nenatural sau

c) redarea în mod provocator din punct de vedere sexual a organelor genitale dezgolite sau a posteriorului dezgolit al unui copil,

2. încearcă să procure unei alte persoane un material pornografic cu copii care redă o scenă reală sau realistă,

3. produce un material pornografic cu copii care redă o scenă reală sau

4. produce, procură, furnizează, păstrează stocuri, oferă, solicită sau încearcă să importe sau să exporte acest material în scopul de a-l utiliza sau a utiliza părți din acesta, în înțelesul dispozițiilor punctului 1 sau 2 sau ale art. 184d alin. 1 teza 1, sau de a facilita altei persoane o astfel de utilizare, dacă fapta nu este pedepsită cu pedeapsă laconform punctului 3.

(2) În cazurile prevăzute la alin. 1 dacă făptuitorul acționează în cazurile prevăzute la alin. 1 ca îndeletnicire sau ca membru al unui grup infracțional constituit în scopul săvârșirii de fapte penale și dacă materialul redă, în cazurile prevăzute la alin. 1 punctul punctele 1, 2 și 4, o scenă reală sau realistă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 10 ani.

(3) Persoana care încearcă să își procure sau care posedă un material pornografic cu copii care redă o scenă reală sau realistă sau persoana care posedă un astfel de material se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă.

(4) Tentativa se pedepsește: ; aceasta nu se aplică pentru faptele prevăzute la alin. 1 punctul punctele 2 și 4, precum și la alin. 3.

(5) Alin. 1 punctul 2 și alin. 3 nu se aplică faptelor care servesc în mod exclusiv îndeplinirii legale a următoarelor:

1. misiuni de stat,

2. misiuni care rezultă din acordurile încheiate cu o entitate de stat competentă sau

3. obligațiile de serviciu sau profesionale.

(6) Bunurile la care se referă o faptăa penală prevăzută la alin. 1 punctul 2 sau 3 sau alin. 3 vor face obiectul măsurilor de indisponibilizare. Dispozițiile art. 74a sunt aplicabile.
Art. 184c

. Diseminarea, dobândirea și posesia de materiale pornografice cu tineri

(1) Cu pedeapsa Se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani se pedepsește persoana care

1. diseminează un material pornografic cu tineri sau îl face accesibil publicului; materialul pornografic cu tineri este materialul pornografic (art. 11 alin. 3) care are ca obiect:

a) acte sexuale ale, asupra sau în fața unei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani, dar care nu a împlinit vârsta de 18 ani,

b) redarea unei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani, dar care nu a împlinit vârsta de 18 ani complet sau parțial dezbrăcate dezbrăcată într-o poziție corporală care expune organele sexuale într-un mod nenatural sau

2. încearcă să procure unei alte persoane un material pornografic cu tineri care redă o scenă reală sau realistă,

3. produce un material pornografic cu tineri care redă o scenă reală sau

4. produce, procură, furnizează, păstrează stocuri, oferă, solicită sau încearcă să importe sau să exporte acest material în scopul de a-l utiliza sau de a utiliza părți din acesta, în înțelesul dispozițiilor punctului 1 sau 2 sau ale art. 184d alin. 1 teza 1, sau de a facilita altei persoane o astfel de utilizare, dacă fapta nu este pedepsită cu pedeapsă laconform punctului 3.

(2) În cazurile prevăzute la alin. 1, dacă făptuitorul acționează în cazurile prevăzute la alin. 1 ca îndeletnicire sau ca membru al unui grup infracțional constituit în scopul săvârșirii de fapte penale și dacă materialul redă, în cazurile prevăzute la alin. 1 punctul punctele 1, 2 și 4, o scenă reală sau realistă, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 5 ani.

(3) Persoana care încearcă să își procure sau care posedă un material pornografic cu tineri care redă o scenă reală sau persoana care posedă un astfel de material se pedepsește cu închisoarea de până la 2 ani sau cu amendă.

(4) Dispozițiile alin. 1 punctul 3, inclusiv coroborat cu dispozițiile alin. 5, și alin. 3 nu se aplică faptelor săvârșite de persoane în ce privește astfel de materiale pornografice cu tineri pe care le-au produs, cu încuviițarea persoanelor redate în materiale, exclusiv în scopul propriei utilizări cu acordul persoanelor redate.

(5) Tentativa se pedepsește: ; aceasta nu se aplică pentru faptele prevăzute la alin. 1 punctul punctele 2 și 4, precum și alin. 3.

(6) Dispozițiile art. 184b alin. 5 și 6 se aplică în mod corespunzător.
Art. 184d

. Facilitarea accesului la conținuturi pornografice prin intermediul radioului sau mijloacelor de comunicație prin internettelemediilor; accesarea conținuturilor pronograficepornografice cu copii sau tineri prin intermediul mijloacelor de comunicație prin internettelemediilor

(1) Conform dispozițiilor art. 184 – 184c se pedepsește și Persoana care, prin intermediul radioului sau mijloacelor de comunicație prin internettelemediilor, facilitează accesul altei persoane sau al publicului la un conținut pornografic se pedepsește conform dispozițiilor art. 184-184c. În cazurile prevăzute la art. 184 alin. 1, teza 1 nu se aplică la diseminarea prin intermediul mijloacelor de comunicație prin internettelemediilor dacă prin măsuri tehnice sau alte măsuri se asigură că conținutul pornografic nu este accesibil persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Dispozițiile art. 184b alin. 5 și 6 se aplică în mod corespunzător.

(2) Conform dispozițiilor art. 184d alin. 3 se pedepsește și Persoana care încearcă să acceseze un conținut pornografic cu copii prin intermediul mijloacelor de comunicație prin internettelemediilor se pedepsește conform dispozițiilor art. 184d alin. 3 se pedepsește și. Conform dispozițiilor art. 184c alin. 3 se pedepsește și Persoana care încearcă să acceseze un conținut pornografic cu tineri prin intermediul mijloacelor de comunicație prin internettelemediilor se pedepsește conform dispozițiilor art. 184c alin. 3; dispozițiile art. 184c alin. 4 se aplică în mod corespunzător. Dispozițiile art. 184b alin. 5 și 6 teza 1 se aplică în mod corespunzător.
Art. 184e

. Organizarea și frecventarea reprezentațiilor pornografice cu copii și tineri

(1) Conform dispozițiilor art. 184b alin. 1 se pedepsește și Persoana care organizează o reprezentație pornografică cu copii se pedepsește conform dispozițiilor art. 184b alin. 1 se pedepsește și. Conform dispozițiilor art. 184c alin. 1 se pedepsește și Persoana care organizează o reprezentație pornografică cu tineri se pedepsește conform dispozițiilor art. 184c alin. 1 se pedepsește și.

(2) Conform dispozițiilor art. 184b alin. 3 se pedepsește și Persoana care frecventează o reprezentație pornografică cu copii se pedepsește conform dispozițiilor art. 184d alin. 3. Conform dispozițiilor art. 184c alin. 3 se pedepsește și Persoana care frecventează o reprezentație pornografică cu tineri se pedepsește conform dispozițiilor art. 184c alin. 3. Dispozițiile art. 184b alin. 5 punctul punctele 1 și 3 se aplică în mod corespunzător.
Art. 184f

. Încălcarea interdicției de practicare a prostituției interzise

Persoana care încalcă în mod consecvent constant interdicția impusă pe cale legală de a practica prostituția în anumite locuri sau la anumite ore se pedepsește cu închisoarea de până la 6 luni sau cu amendă de până la 180 de zile-amendă.


Art. 184g

. Prostituția care pune în pericol bunele moravuri ale tinerilorcorupătoare de tineri

Persoana care practică prostituția

1. în apropierea unei școli sau a altui loc frecventat de persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani sau

2. într-o casă în care locuiesc persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani

într-un mod care este de natură a pune în pericol aceste persoane în ceea privește bunele moravuri se pedepsește cu închisoarea de până la 1 an sau cu amendă.
Art. 184h

. Definiții

În sensul prezentei legi

1. acte sexuale sunt doar acele acte care prezintă o anumită importanță în ceea ce privește valoarea ocrotită,

2. acte sexuale în fața altei persoane sunt doar acele acte care sunt exercitate în fața unei alte persoane care percepe cele ce se întâmplă.


Art. 184i

. Molestarea sexuală

(1) Persoana care atinge o altă persoană într-un mod sexual și o molestează prin aceasta se pedepsește cu închisoarea de până la 2 ani sau cu amendă dacă fapta nu este pedepsită cu o pedeapsă mai aspră prin alte prevederi.

(2) În cazurile deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 5 ani. Un caz deosebit de grav este, de regulă, situația în care fapta este săvârșită de mai multe persoane împreună.

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare doar la plângerea prealabilă a victimei, cu excepția cazului în care organele de urmărire penală consideră oportună autosesizarea din oficiu motivat de interesul public special în ceea ce privește urmărirea penală.


Art. 184j

. Fapte penale săvârșite din grupuri

Persoana care sprijină o faptă penală prin aceea că participă la un grup de persoane care pune presiune peforțează o altă persoană pentru a săvârșisă săvârșească o faptă penală se pedepsește cu închisoarea de până la 2 ani sau cu amendă dacă unul dintre participanții la grup săvârșește fapta penală prevăzută la art. 177 sau art. 184i și fapta nu este pedepsită cu pedeapsă mai aspră prin alte prevederi.


Secțiunea XIV

. Jignirea
Art. 185

. Jignirea

Jignirea se pedepsește cu închisoarea de până la 1 an sau cu amendă și, dacă jignirea este săvârșită prin umilințe, cu închisoarea de până la 2 ani sau cu amendă.


Art. 186

. Defăimarea

Persoana care afirmă sau răspândește în legătură cu o altă persoană un fapt de natură a defăima persoana sau a afecta modul în care aceasta este percepută public se pedepsește, dacă se probează că acest fapt nu este adevărat, cu pedeapsa cu închisoarea de până la 1 an sau cu amendă, iar dacă fapta a fost săvârșită în public sau prin diseminarea de materiale (art. 11 alin. 3), cu închisoarea de până la 2 ani sau cu amendă.


Art. 187

. Calomnia

Persoana care cu bună știință afirmă sau răspândește cu privire la o altă persoană un fapt neadevărat de natură a defăima persoana sau de a afecta modul în care aceasta este percepută public sau de a pune în pericol credibilitatea acesteia se pedepsește cu închisoarea de până la 2 ani sau cu amendă și, iar dacă fapta este săvârșită public, într-o adunare sau prin diseminarea de materiale (art. 11 alin. 3) cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă.


Art. 188

. Defăimarea și calomnia contra persoanelor din viața politică

(1) Dacă contra unei persoane implicate în viața politică a țării în mod public, într-o adunare sau prin diseminarea de materiale (art. 11 alin. 3) se săvârșește o faptă de defăimare (art. 186) din motive care țin de funcția persoanei jignite în viața politică și dacă fapta este de natură să îngreuneze considerabil activitatea publică a acesteia, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 5 ani.

(2) Calomnia (art. 187) se pedepsește, în aceleași condiții, cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.
Art. 189

. Defăimarea memoriei morțiloramintirii unei persoane decedate

Persoana care defăimează memoria amintirea unei persoane decedate se pedepsește cu închisoarea de până la 2 ani sau cu amendă.


Art. 190

. Dovedirea adevărului prin sentința penală

Dacă cele afirmate sau diseminate reprezintă o faptă penală, dovada adevărului se consideră că a fost făcută dacă persoana jignită a fost condamnată definitiv pentru această faptă. Dovada adevărului este exclusă dacă persoana jignită a fost achitată definitiv anterior realizării afirmației sau diseminării.


Art. 191

. (abrogat)
Art. 192

. Jignirea în ciuda dovadei dovezii adevărului

Dovada adevărului celor afirmate sau diseminate nu exclude pedepsirea conform art. 185 dacă existența unei jigniri reiese din forma celor afirmate sau diseminate sau din circumstanțele în care s-au produs.


Art. 193

. Asigurarea intereselor legitime

Opiniile critice cu privire la realizări în domeniul științei, artei sau comerțului, afirmații făcute în scopul exercitării sau protecției drepturilor sau al asigurării intereselor legitime, precum și reproșurile și criticile venite din partea superiorilor către subordonații acestora, rapoartele oficiale sau judecăți ale unui funcționar public și altele asemenea se pedepsesc doar în măsura în care, din forma celor afirmate sau din circumstanțele în care s-au produs, reiese existența unei jigniri.


Art. 194

. Plângerea penală

(1) Acțiunea penală pentru jignire se pune în mișcare doar la plângerea prealabilă. Dacă fapta a fost săvârșită prin diseminarea sau facilitarea accesului public la un material (art. 11 alin. 3), în cadrul unei adunări sau prin aceea că prin radiodifuziune sau mijloace de comunicație prin internettelemedii s-a facilitat accesul publicului la conținuturi jignitoare, plângerea prealabilă nu este necesară dacă partea vătămată a fost persecutată în calitate de membru al unui grup de către un regim național-socialist sau alt regim totalitar, dacă acest grup este parte a populației, iar jignirea are legătură cu această persecutare. Fapta însă nu poate fi urmărită din oficiu dacă partea vătămată are obiecțiuni. Obiecțiunile nu pot fi retrase. Dacă partea vătămată decedează, dreptul de a face plângere prealabilă și dreptul de a formula obiecțiuni se transmite aparținătorilor de la art. 77 alin. 2.

(2) Dacă este defăimată memoria unei persoane decedate, dreptul de a face plângere prealabilă revine aparținătorilor prevăzutiprevăzuți la art. 77 alin. 2. Dacă fapta este săvârșită prin facilitarea accesului public la un material (art. 11 alin. 3), în cadrul unei adunări sau printr-o prezentare radiofonică, plângerea prealabilă nu este necesară dacă persoana decedată și-a pierdut viața ca victimă a unui regim național-socialist sau a altui regim totalitar și defăimarea are legătură cu aceasta. Fapta însă nu poate fi urmărită din oficiu dacă o persoanăa care are dreptul de a face cerere plângere prealabilă are obiecțiuni cu privire la urmărire. Obiecțiunile nu pot fi retrase.

(3) Dacă jignirea este îndreptată împotriva unui funcționar public, a unei persoane din serviciul public cu obligații speciale sau a unui militar al Armatei Germane Bundeswehr în exercitarea obligațiilor de serviciu sau în legătură cu aceasta, acțiunea penală se pune în mișcare și la plângerea prealabilă a superiorului. Dacă fapta este îndreptată împotriva unei autorități publice sau a altei instituții a administrației publice, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a conducătorului autorității publice sau a conducătorului autorității de supraveghere. Același lucru se aplică și pentru funcționarii publici și autorități din cadrul bisericii și ai altor comunități religioase de drept public.

(4) Dacă fapta este îndreptată împotriva unui organ legislativ de la nivel federal sau de land sau de la nivelul altei entități politice din domeniul de aplicare teritorială a prezentei legi, acțiunea penală se pune în mișcare doar cu aprobarea entității în cauză.
Art. 195 – -Art. 198

. (abrogate)
Art. 199

. Jignirile reciproce

Dacă la o jignire se ripostează imediat, judecătorul poate să nu aplice nici o pedeapsă fie ambelor persoane, fie doar uneia dintre acestea.


Art. 200

. Publicarea hotărârii de condamnare

(1) Dacă jignirea s-a produs în mod public sau prin diseminarea de materiale (art. 11 alin. 3) și dacă instanța dispune o pedeapsă pentru fapta respectivă, instanța va dispune ca hotărârea de condamnare pentru jignire la cerere să fie făcută publică, la cererea persoanei vătămate sau a altei persoane care are dreptul de a face plângere prealabilă instanța va dispune ca hotărârea de condamnare pentru jignire la cerere să fie făcută publică.

(2) Modul de publicare va fi precizat în sentință. Dacă jignirea s-a produs prin publicare într-un ziar sau într-o revistă, și publicarea hotărârii de condamnare va fi făcută printr-un ziar sau printr-o revistă, mai exact, dacă este posibil, în același ziar sau aceeași revistă în care s-a făcut jignirea dacă este posibil; aceasta se aplică în mod corespunzător dacă jignirea s-a produs prin publicarea prin radiodifuziiune.
Secțiunea XV

. Încălcarea vieții private
Art. 201.

Încălcarea caracterului privat al cuvântului rostit în împrejurări nepublice

(1) Se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă se pedepsește persoana care în mod neautorizat

1. înregistrează pe un mediu de stocare de voce cuvântul rostit în împrejurări nepublice de către o altă persoană sau

2. utilizează o înregistrare astfel obținută sau o face accesibilă unui terț.

(2) Cu aceeași pedeapsă se pedepsește persoana care în mod neautorizat

1. ascultă cu ajutorul unui dispozitiv de ascultare cuvântul rostit în împrejurări nepublice cuvântul rostit nepublic de către o altă persoană și care nu îi este destinat sau

2. face public ad litteram sau în rezumat cuvântul rostit în împrejurări nepublice cuvântul rostit nepublic și înregistrat conform dispozițiilor alin. 1 punctul 1 sau cuvântul rostit în împrejurări nepublicecuvântul rostit nepublic și ascultat conform alin. 2 punctul 1.

Fapta prevăzută la alin. 1 punctul 2 se pedepsește doar dacă comunicarea publică este de natură să lezeze interesele legitime ale altei persoane. Fapta nu este ilegală dacă comunicarea publică servește la apărarea unor interese publice mai importante.

(3) Se pedepsește cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă se pedepsește persoana care, în calitate de funcționar public sau în calitate de persoană din serviciul public cu obligații speciale, încalcă caracterul privat al cuvântului rostit în împrejurări nepublice (alin. 1 și 2).

(4) Tentativa se pedepsește.

(5) Dispozitivele de înregistrare voce și cele de ascultare utilizate de către făptuitor pot face obiectul unor măsuri de indisponibilizare. Dispozițiile art. 74a se aplică în mod corespunzător.
Art. 201a

. Încălcarea vieții private prin înregistrări de imagine

(1) Se pedepsește cu închisoarea de până la 2 ani sau cu amendă se pedepsește persoana care

1. realizează sau transmite în mod neautorizat înregistrări de imagine cu o altă persoană care se află într-o locuință sau într-un spațiu special protejat fața de priviri indiscrete, încălcând prin aceasta viața privată a persoanei redate,

2. realizează sau transmite, în mod neautorizat, o înregistrare de imagine care redă starea de neajutorare a altei persoanei, încălcând prin aceasta viața privată a persoanei redate,

3. utilizează o înregistrare de imagine realizată conform dispozițiilor de la punctele punctul 1 sau 2 sau o pune la dispoziția unui terț sau

4. pune cu bună știință, în mod neautorizat, la dispoziția unui terț o înregistrare de imagine realizată în mod autorizat de tipul celei prevăzute la punctele 1 și 2, încălcând prin aceasta viața privată a persoanei redate.

(2) Cu aceeași pedeapsă se pedepsește persoana care pune la dispoziția unui terț o înregistrare de imagine a altei persoane care este de natură a aduce prejudicii considerabile onoarei persoanei redate.

(3) Se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă se pedepsește persoana care

1. realizează sau oferă o înregistrare de imagine care are ca obiect nuditateagoliciunea unei alte persoane care nu a împlinit vârsta de 18 ani sau

2. își procură sau procură unui terț contra cost o înregistrare de imagine care are ca obiect nuditateagoliciunea unei alte persoane care nu a împlinit vârsta de 18 ani.

(4) Dispozițiile alin. 1 punctul 2, și coroborat cu alin. 1 punctul 3 sau 4, alin. 2 și 3 nu se aplică pentru acțiuni care au loc în exercitarea unor interese legitime, mai exact al artei sau științei, cercetării sau învățământului, raportării privind evenimente curente sau istorice sau altor scopuri similare.

(5) Mediile de stocare a înregistrărilor, precum și dispozitivele de înregistrare sau alte mijloace tehnice utilizate de către făptuitor sau de către participanți pot face obiectul măsurii indisponibilizării. Dispozițiile art. 74a se aplică în mod corespunzător.


Art. 202

. Încălcarea secretului corespondenței

(1) Persoana care în mod neautorizat

1. deschide o scrisoare închisă sau un alt înscris închis care nu îi este destinat sau

2. află conținutul unui astfel de înscris fără a deschide sigiliul acestuia, dar prin utilizarea de mijloace tehnice

se pedepsește cu închisoarea de până la 1 an sau cu amendă dacă fapta nu este pedepsită cu pedeapsă conform art. 206.

(2) Cu aceeași pedeapsă se pedepsește persoana care, în mod neautorizat, află de conținutul unui înscris care nu îi este destinat și care este special asigurat cu ajutorul unui recipient închis, scop în care a deschis recipientul.

(3) Înscrisului prevăzut la alin. 1 și 2 îi este asimilată reprezentarea grafică.
Art. 202a. Spionarea de date

(1) Persoana care, prin forțarea dispozitivului de asigurare, în mod neautorizat, dobândește acces pentru sine sau pentru o altă persoană la date care nu îi sunt destinate și care sunt special asigurate împotriva accesului neautorizat, prin forțarea dispozitivului de asigurare, se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă.

(2) Date În înțelesul alin. 1, date sunt doar acele date stocate sau transmise electronic sau magnetic sau în alt mod care nu este imediat perceptibil.
Art. 202b

. Interceptarea de date

Persoana care, în mod neautorizat, dobândește acces pentru sine sau pentru un terț, prin utilizarea mijloacelor tehnice, la date care nu îi sunt destinate (art. 202a alin. 2) , date provenindși care provin dintr-o transmisiune de date care nu este publică sau din emisia electromagnetică a unei instalații de procesare a datelor se pedepsește cu închisoarea de până la 2 ani sau cu amendă dacă fapta nu este pedepsită mai sever prin alte dispoziții cu o pedeapsă mai severă.


Kataloq: wp-content -> uploads -> DTI -> Coduri%20penale-editura
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin
Coduri%20penale-editura -> Traducere autorizată din limba bulgară

Yüklə 1,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə