Türkiye’de kosgeb destekleri ve Yeni Girişimci İş Planı GİRİŞİMCİLİk doç. Dr. Selami Özcan doç. Dr. H. Yunus taş yalovaYüklə 1,16 Mb.
səhifə1/19
tarix17.08.2018
ölçüsü1,16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19Türkiye’de

KOSGEB Destekleri ve Yeni Girişimci İş Planı

GİRİŞİMCİLİK

Doç.Dr.Selami ÖZCAN

Doç.Dr. H.Yunus TAŞ

YALOVA

2016

ÖNSÖZ

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınabilmesi amacıyla bireylerin; Toplumun ve iş piyasasının ihtiyaçlarına göre uygun eğitimlerle yetiştirilmeleri, eğitim aldıkları alanlarda istihdam edilmeleri ve girişimci bir ruha sahip olmaları çok önemlidir. Kişilerin girişimci bir ruha sahip olmaları önemli bir faktör iken iş kurmaları ve kurdukları işlerde başarılı olmaları için tek başına yeterli olamamaktadır. İş hayatında önceden bilinmeyen ve ön görülemeyen bir çok alan ve kritik durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu konular piyasa ile ilgili yeterli ve net bilgilere sahip olmamak olabildiği gibi, resmi belgeler ve devlet yönetiminin vereceği destek ve teşvikleri bilmemek gibi bir çok konu olabilmektedir.

Bütün bu konularda yeterli bilgilere sahip olmak için temelde konu ile ilgili iyi bir eğitimin şart olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Konu ile ilgili temel girişimcilik eğitimi alındıktan sonra, iş yapılacak alanda ayrıca kapsamlı bir araştırmanın da yapılması önemlidir. Bu ve benzeri konularda temel bilgilerin hazırlandığı ve okuyucuları ile paylaşılmaya çalışıldığı bu kitap’ta, ayrıca iş kurma sürecinde yaşanabilecek sorunlar ve onlarla başa çıkma gibi temel bilgilerde verilmektedir. Bu vesile ile kitap, okuyucularına ve özellikle de birer girişimci adayı olan üniversite öğrencilerine bir rehber olabilecek şekilde hazırlanmaya gayret edilmiştir.

İşsizliğin yüksek olduğu Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu anlamda işsizliği de bir ölçüde azaltabilecek başarılı girişimci ve yayınlara daha çok ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Kitap’ın bu amaçlar doğrultusunda okuyucu ve öğrencilerle buluştuktan sonra, okuyuculardan ve öğretim üyeleri ile öğrenci ve girişimcilerimizden gelecek olan eleştiri ve önerilerle daha sonraki baskılarında düzenlenerek ve geliştirilerek hem girişimci adaylarına hem de bize faydalı olabileceğine inanıyoruz. Bu vesile ile kitabın yazılmasında bize destek veren ve teşvik eden tüm arkadaşlara minnettarız. Ayrıca, bize desteklerini esirgemeyen Öğretim üyesi arkadaşlarımız ve elbette ki başta eşlerimiz olmak üzere ailemizin tüm fertlerine de tek tek teşekkür ediyoruz. Kitabın baskıya hazırlanması ve basılmasın ile dağıtımında emeği geçen Ekin Yayınevi çalışanlarına da ayrıca şükranlarımızı bildirmek isteriz.

Doç. Dr. Selami Özcan

Doç. Dr. H. Yunus TAŞ

Yalova 2016

GİRİŞ

Dünyada yaşayan her insanın somut ve soyut ihtiyaçları vardır, hatta soyut ihtiyaçlar daha fazla ön plana çıkmaktadır. Bu ihtiyaçların tamamının ve tam olarak bu dünyada karşılanabilmesi mümkün görülmemektedir. Bu bağlamda yeryüzünde mevcut kaynakların veya imkanların bilinçli bir şekilde fark edilerek bu farkındalığı faydalı hale dönüştürmesi gerekmektedir. Bunun için biri veya birilerin istemesi, hayata geçirecek gücünün olması ve bu gücü kullanma iradesi göstermesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Söz konusu irade ve gücü ortaya çıkarıp muhtemel riskleri de üstlenip uygulamaya koyabilen kişilere Girişimci, bu anlamda ihtiyaçların belirlenmesi ve insanlığın yararına olacak şekilde toplumun hizmetine en iyi bir şekilde ortaya koyabilme yol, yöntem ve tekniklerini gösteren bilim dalına da Girişimcilik diyebiliriz. Yani fayda kendiliğinden ortaya çıkmaz bir irade, bir kasıt ve bir çaba sonucu ortaya çıkar. Faydanın ortaya çıkarıldığı işletmecilik (üretim ve tüketim) faaliyetlerinde çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Siyah beyaz girişimcilik anlayışından dijital girişmcilik anlayışına geçilmektedir. Bir köy hükmünü alan dünyada girişimcilik potansiyeli yüksek olan ülkelerin, uluslararası ticarette ve ekonomik kalkınmada avantaj sağlaması sonucunu doğurmaktadır. Ekonomik gelşme ve kalkınma açısından taşıdığı önem, girişimcilik kavramının daha da önemsenmesini zorunlu kılmaktadır. Hatta girişimciliğe dayalı dünya çapında sosyo-ekonomik sistemin kurulmasını zorunluluk haline getirmiştir. Hatta hiçbir ülke, hiçbir işletme, hiçbir girşim faaliyetinin bunun dışında kalması düşünülemez. Girişimcilik potansiyelini en hızlı ve sağlam adımlarla ortaya çıkaran ülkeler dünya ekonomisinde söz sahibi olur. Dünya ötesini bile hesaba katan girişim fikirleri maddi ve manevi olarak desteklenmelidir. Artık bilgi teknolojilerinde hızlı gelişme ve internet sayesinde somut girişim fikirleri yerini dijital girişim faaliyetlerine bırakmıştır. Dijital girişim faaliyetlerinde donanımlı, bilgiye ulaşma yollarını bilen, zeki ve ekip halinde çalışmayı beceren işgücü (beyingücü), fiziki ve ucuz işgücünden çok daha önemli hale geldiği veya önemi geometrik olarak artacağı söylenebilir.

Girişimciler mucit ve yenilikçidirler, değişimlere direnç göstermezler ve hatta değişimin şartlarını kendileri hazırlarlar, hayal güçleri kuvvetlidir fakat karanlığa gözü kapalı girmezler, vizyon sahibidirler, planların hayata geçirilmesi konusunda başarılıdırlar. Girişimcilik kişinin doğuştan mı, yoksa sonradan mı kazandığı bir davranış bir vasıf mı olduğu” tartışmaları çokça yapılır ve yapılmaktadır. Aslında doğuştan bazı girişimcilik, kabiliyetlerine sahip olabileceği kabul edilse bile esas girişimcilik, potansiyelinin kişinin yaşadığı çevrenin kültürü, sosyolojik ve psikolojik yapısı ile sosyo-psikolojik, politik ve ekonomik faktörlerle bireylere kazandırıldığı inancı oldukça yaygınlaşmıştır. ( Çetinkaya Bozkurt, 2011:1 ) Gönümüzde gelişen iletişim ve ulaşım araçları sayesinde iyi bir girişimcinin salt bir mahalle, bölge ve ülkenin ekonomik ve sosyal şartlarını bilmesi yetmiyor. Bazen kıtaların ve hatta tüm dünyanın şartlarını da iyi bilinmesi gerekmektedir.Sosyal ve ekonomik değerler üretebilecek, işletmeleri kurabilmek bu anlamda çok önemlidir. Ayrıca bu durumu devam edebilecek sürekli bir gelişim halinde olabilen, hem bireysel hem de toplumsal fayda sağlayabilmek için kaliteli bir eğitime ihtiyaç vardır. Girişimcilerin gelişimindeki en önemli faktörlerden biri de, konu ile ilgili verilebilecek teorik ve uygulamalı eğitimlerin artırılmasıdır. Bunun yanısıra girişimci kişilerin muhtemel risklere karşı bilgilendirilmeleri ve kısmende başlangıç aşamalarında sermaye olarakta desteklenmeleri gerektirmektedir.

Girişimcilik eğitimi ile girişimcilik gelişimi arasında olumlu bir bağ olduğuna dair birçok araştırma bulunmaktadır. Bu bağlamda girişimcilik eğitiminin incelenerek iş yaşamının gereklerine uygun olup olmadığını tespit edebilmek, hem akademisyenlerin hem de başarılı girişimci iş adamlarının bakış açısından girişimcilik eğitimini değerlendirmek oldukça önemli görülmüştür. Bu amaçtan yola çıkarak, bu kitap ile üniversitelerde girişimcilik dersini veren öğretim elamanları ile piyasada başarılı olmuş girişimcilerin görüşleri alınarak “girişimcilik” dersinin piyasa koşullarına ne derecede uygun olduğu belirlemeye çalışılmıştır” (Çetinkaya Bozkurt Ö. (2011: 1).

Kitabın birinci bölümünde; işletme ve girişimcilik kavramları incelenmiş olup, işletme ve girişimcilik ilişkisi, işletmenin temel kavramları açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca İşletme ve girişimcilik konularına vurgu yapılarak ve girişimcilik ve girişimcilikle ilgili kavramlar açıklanmıştır. Bunun yanı sıra, girişimcilik çeşitleri, girişimci olma nedenleri, girişimciliğin avantaj ve girişimci olma şekilleri genel olarak özetlenmiştir.

İkinci bölümde ise; girişimcilikte karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri bir kaç başlık altında ele alınmıştır. İlgili konu başlıkları ise, girişimciden kaynaklanan engeller, çevreden kaynaklanan engeller ile belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu konuya ait çözüm önerilerinde kişiye, çevreye ve devlete ait alınabilecek önlemler incelenmiştir.

Üçüncü bölümde; girişimde başarı ve başarısızlık genel olarak ele alınarak incelenmiştir. Bu başlıklar altında, girişimciliğin başarı faktörlerlerinin neler olabileceği birkaç başlık altında incelenmiş ve ayrıca girişimcinin başarısız olma nedenleri de detaylı olarak incelenerek anlatılmıştır.

Dördüncü bölüm de ise; Girişimcinin Fon Kaynakları ele alınarak detaylı bir şekilde incelenmiştir. Konu ile ilgili kişinin kendi öz kaynakları ve çevresinde alabileceği kredi borç ve diğer devletin sağlamış bulunduğu hibe ve desteklere dikkat çekilmiştir. Özellikle ilk kez girişimci olmak isteyenlerin mutlaka bilmesi ve gerektiğinde başvurmasında çekinmeyeceği önemli kurum ve kuruluşların işleyişi anlatılmıştır.

Beşinci bölümde ise; Uygulamalı girişimcilik eğitimi konusu ele alınmış ve mümkün olduğu kadar girişimci ve girişimci adaylarının temel girişimcilik eğitimlerinden yararlandırılması konusunun önemine vurgu yapmaktadır. Ayrıca iş fikri ve iş planı ile ilgili atölye çalışmaları ve piyasa araştırmalarının yapılmasının önemi ile iş planı hazırlaması konularında ayrıntılı ve önemli bilgiler verilmektedir.

Altıncı bölümde plan, iş planı ve hazırlama nedenleri ve hazırlamada karşılaşılan sorunlar üzerinde durulmuştur. Taslak bir iş planı hazırlanmıştır. İş planında yer alan ana başlıklar itibarıyla her bir başlık tek tek ele alınarak açıklamalar yapılmıştır.

Kitabın muhtevası, alanında mümkün oldukça en güncel konularla bezenmiştir. Girişimci olmak ve herhangi bir girişimde bulunmak isteyen üniversite öğrencisi yada üniversite dışındaki her girişimci ve girişimci adayının mutlaka bilmesi ve okuması gereken konuları bir araya toplamıştır. Ayrıca kitapta girişimci adaylarına yönelik olarak, uygulamalı ve teorik olarak girişimcilik konusunda yeterli bilgiler mevcut olup, iş fikri olanlara ve bir türlü bunu uygulamaya koyamayanlara bir ilham kaynağı ve iş kurma rehberi olacağı kanaatindeyiz.

Yüklə 1,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə