13. AĞIr ceza mahkemesi


Talep ve beyanlar konusunda ara verilmek üzere duruşmaya ara verildiYüklə 0,74 Mb.
səhifə9/9
tarix30.12.2018
ölçüsü0,74 Mb.
#88430
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Talep ve beyanlar konusunda ara verilmek üzere duruşmaya ara verildi

Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Sanık Emin Gürses’in talepleri ile ilgili olarak, naip hakim incelemesi devam ettiğinden, talebinin bu aşamada reddine,

2-Sanık Mehmet Zekeriya Öztürk’ün talepleri ile ilgili olarak;

a)Sanığın dilekçesinde belirttiği “PKK/Kongragel Terör Örgütü Analiz notları/ Mücadele Metodları” isimli kitap ile ilgili olarak mahkememiz tarafından daha önceki ara kararları ile değerlendirme yapıldığından, mükerrer talebin reddine,

b)Diğer yazılı taleplerin gereği olan belgelerin kalem tarafından verildiğinden, başkaca işlem yapılmasına yer olmadığına,

3-Sanık Güler Kömürcü Öztürk’ün yurtdışı yasağının kaldırılması talebinin mahkeme gerekçesinde herhangi bir değişiklik olmadığından reddine,

4-Sanık Güler Kömürcü Öztürk’ün savunma mahiyetli dilekçesinin dosyaya konulmasına,

5-Sanık Osman Yıldırım’ın talepleri ile ilgili olarak;

a)Aile fotoğrafları ile ilgili talebin gereği için İstanbul (CMK 250. madde ile görevli) Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına,

b)Aysel Sağlam isimli tanığın diğer tanıklar dinlenildikten sonra dinlenilmesinin düşünülmesine,

c)Güvenlik kameraları ile ilgili yazı cevabının gelmediğinin sanığa bildirilmesine,

6-Sanık Doğu Perinçek müdafiinin talebi doğrultusunda sanık İlhan Selçuk’a ait olduğu belirtilen ve Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan yazı dizisine esas olan belgelerin istenilmesine,

7-Sanık Hayrettin Ertekin’in talepleri ile ilgili olarak:

a)Faruk Güler ve Ali Satı ile ilgili olan beyanları ile ayrıntılı olan diğer beyanların dosyaya konulmasına,

b)Mustafa Ülvan, Faruk Güler, Ali Satı, Hanefi Avcı isimli tanıkların dinlenmesi talebinin, Danıştay olayı ile ilgili olan tanıklar dinlendikten sonra dinlenmeleri hususunda karar verilmesine,

c)Gizli tanık 9 ile ilgili görüntü kayıtlarının gizlilik esaslarına uyularak İstanbul (CMK 250. madde ile görevli) Cumhuriyet Başsavcılığından istenilmesine,

d)Sanığa ait aramalarla ilgili tutanaklar ile emanetlerle ilgili emanet makbuzlarının fotokopilerinin sanığa verilmesine,

e)Emanette bulunan telefon ile ilgili olarak bilirkişi incelemesi yapılmasına, bu konuda mahkememiz hakimi hakim Hüsnü Çalmuk’un tam yetkili olarak naip hakim olarak atanmasına,

f)Faturaları ibraz edilen kurusıkı tabancaların sanığa iadesine,

g)Suça konu olmayan el konulan tüm elektronik eşyaların emanet makbuzları incelenerek iade ile ilgili olarak karar verilmesine,

h)El konulan tarihi eser olduğu bildirilen eşyalar üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına, bu konuda mahkememiz hakimi hakim Hüsnü Çalmuk’un naip hakim olarak atanmasına, kendisine tam yetki verilmesine,

ı)Sanığın vermiş olduğu (25) no ile işaretlenen dilekçe ile ilgili gereğinin takdir ve ifası için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

8-Sanık Ergün Poyraz müdafiinin talepleri ile ilgili olarak;

a)Sanık Ergün Poyraz ile ilgili olarak, soruşturma aşamasında alınan ifadeler sırasında video kaydı yapılıp yapılmadığının sorulmasına, diğer kişiler ile ilgili olan taleplerin sanığın savunmasına etkisinin olmayacağı değerlendirildiğinden reddine,

b)İstanbul (CMK 250. madde ile görevli) Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılarak 17.08.2007 tarihli yazısına konu ihbar mektubunun içerisinden çıktığı zarfın gönderilmesinin istenilmesine,

c)Yerinde görülmeyen diğer taleplerin reddine,

9-Sanık Fikret Emek’in beyanında geçen görüntü kayıtlarının incelenerek sanığa verilip verilmeyeceği hususunda karar verilmesine,

10- Sanık Erkut Ersoy’un talepleri ile ilgili olarak;

a)Ara karar ile istenen belgeler ile duruşma tutanaklarının birer suretinin dijital olarak verilmesine,

b)Savunma içerikli dilekçelerinin sanığın şahsi dosyasına konulmasına,

c)Mükerrer olan talepler ile dosyaya katkısının olmayacağı değerlendirilen diğer taleplerin reddine,

11-Tanıklar Burhan Gür, Recep Özkan, Tarkan Toper, Osman Mutlu, Orhan Kadı, Fethullah Kaya ve Sinan Berberoğlu’nun boydan ve portre çekilmiş önden-yandan fotoğrafların temini için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmasına,

12-Tanık Osman Mutlu isimli şahsın alınan ifadesinde 2006 yılı içinde (özellikle 2006 mayıs ayında) 34 SNU 63 plakalı aracını sattığını belirttiğinden, bu aracın ilk tescil tarihinden itibaren tüm muameleleri gösteren işlemlerin gönderilmesi için İstanbul Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasına,

13-Dosyamız sanığı Alparslan Arslan’ın babası İdris Arslan’ın beyanında belirttiği iddialarla ilgili olarak; 17 Mayıs 2006 günü saat 11.30 itibariyle THY ile Atlas jet ve Onur Air isimli özel hava yolu şirketlerinden İSTANBUL-ELAZIĞ hattı ile ilgili olarak REZ/RFY8DG… rezervasyon nolu 119 YTL bedelli bir rezervasyon kaydı olup olmadığının, varsa bu rezervasyonun kim tarafından, nasıl yapıldığının sorulmasına,

14-Yargıtay ve Danıştay Başkanlığına ayrı ayrı yazı yazılarak, Mayıs 2006 tarihlerinde Turgay Ciner, Dinç Bilgin ile Kent Bank’ın taraf olduğu duruşmalı dosya olup olmadığının sorulmasına,

15-AKP ile ilgili kapatma davası ile ilgili dosya geldiğinde, bir örneğinin bu dosya içerisine konulmasına,

16-a)Tanıklar İdris Arslan, Serkan Toper, Burhan Gür, Fikri Cora’nın ilk duruşma gününde,

b) (a)bendindeki tanıklar dinlendiğinde, Ataşehir’de Recep Özkan’ın evi ile ilgili olarak beyanları alınan komşuların ikinci duruşma gününde,

c) (b) bendindeki tanıklar dinlenildiğinde, Ahmet Doğan, Adnan Güleç, Salih Yaşar ve Hilmi Öztürk isimli tanıkların ise 3. duruşma günü çağrılması için ilgili mercilere yazı yazılmasına, tanıkların CMK.251/6 Maddesi uyarınca kolluk tarafından hazır edilmelerinin istenilmesine, tanıkların belirtilen günlerden önce dinlenmeleri mümkün olduğundan şahısların ulaşılabilecek telefon numaralarının tespit edilerek gönderilmesinin istenilmesine,

17-16-17 Mayıs 2006 tarihinde kullanımda olan bilgisayarlara ait harddisklerin incelenmek ve iade edilmek üzere gönderilmesi için Sıhhıye Orduevi Müdürlüğüne yazı yazılmasına,

18-Sanık Veli Küçük müdafiinin talebi doğrultusunda ve Mahkememizce resen, Yeni Çamlıca mahallesi Baraj Yolu Caddesi Pınar Sitesi A-1 Blok Daire 18 Ataşehir-İSTANBUL adresi ile bu adresin çevresini Nisan, Mayıs 2006 tarihleri itibariyle içine alan, bu adres merkez alınarak 2000 metre içerisinde kalan baz istasyonlarının harita üzerinde gösterilmesi için Turkcell, Vodafone ve Avea şirketlerine yazı yazılmasına,

19-Sanık ve müdafilerine tanık listelerini ve açık adreslerini vermeleri için süre verilmesine, verilen dilekçelerinde dinlenmesini istedikleri tanıkların hangi konuda bilgisinin olduğunu belirtmelerinin istenilmesine,

20-Bu celse sözlü olarak beyan edilen taleplerin zabıtlar çıktığında değerlendirilerek karara bağlanmasına,

21-Sanık Alparslan Arslan’ın babası İdris Arslan’ın 26.08.2010 tarihli dilekçesi ve ekindeki sanıklardan Salih Kurter tarafından yazılarak sanık Alparslan Arslan’a verildiği belirtilen yazıların dosyasına konulmasına, dilekçe ve yazıların bir örneğinin çıkartılıp diyanet işleri başkanlığına gönderilmesine, mahiyetlerinin ne olduğunun ve ne amaçla kullanıldığının bildirilmesinin istenilmesine,

22-İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne yazı yazılarak, “Danıştay saldırısını yapan Alparslan Arslan’ın azmettiricisinin Maslak’ta oturan bir şeyh olduğu ve bu şeyhin yanında istihbaratçıların bulunduğu” yönündeki dosya içeriğine yansıyan ve bir kısım sanıkların beyanlarında geçen ifadeleri içeren Emin Gürses ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun sarf ettiği söylenen televizyon programlarının CD ortamına aktarılarak gönderilmesinin istenilmesine,

23-TİB Başkanlığına müzekkere yazılarak tanık Tarkan Toper’in 0544 5114454 nolu telefonun 2006 Mayıs ayına ait ayrıntılı telefon dökümünün istenilmesine, bu ay ile ilgili olarak daha önce yazılan yazı cevabında eksiklik olduğundan bu eksikliğin neden kaynaklandığının tespiti ile eksikliğin giderilerek exel ortamında mahkememize bilgi verilmesinin istenilmesine,

24-Türk Telekom Müdürlüğüne müzekkere yazılarak Tarkan Toper’e ait 03122299988 ve 03122299982 nolu telefonların 2006 yılına ait ayrıntılı dökümünün gönderilmesinin istenilmesine,

25-Sanık Alparslan Arslan’a ait telefonun ayrıntılı dökümü eklenmek suretiyle Avea İletişim Müdürlüğüne ve TİB’e müzekkere yazılarak, Alparslan Arslan’a ait dökümde gözüken ancak Teoman Ekşioğlu’nun kullandığı 05556218229 numaralı telefon hattının dökümlerinde olmadığı anlaşılan bir kısım mesaj kayıtlarının hangi nedenle HTS raporunda yer almadığı hususunun açıklanmasının ve ayrıca bu eksikliğin giderilerek tam ayrıntılı HTS dökümün tekrar gönderilmesinin istenilmesine

26-TİB’e müzekkere yazılarak 05352966050, 05357413715 nolu telefonların tesis tarihinden 2008 yılı sonuna kadar dönemi kapsayan HTS dökümlerinin istenilmesine,

27-a)Bu celse sanık Doğu Perinçek’in Mahkeme Heyetine karşı sarf ettiği sözler ile ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

b)Bu celse bu sanık ve diğer bir kısım sanıkların ve müdafilerinin yazılı ve sözlü olarak sarf ettikleri sözler ile ilgili olarak duruşma zaptı çıktığında suç duyurusu ile ilgili değerlendirme yapılmasına,

28-Sanık İsmail Sağır’ın 27.08.2010 havale tarihli savunmasının ek mahiyette açıklamalar içeren dilekçesinin dosyaya konulmasına,

29-Dosyadaki belge ve beyanlarda adı geçen Aykut Metin Şükre ve arkadaşları hakkında Danıştay olayında kullanıldığı söylenen silahlar ile ilgili olarak açılmış bulunan dosyanın akıbetinin araştırılarak celbine,

30-Danıştay saldırısı ile ilgili dava dosyasının ayrılması yönündeki talebin davaların birleştirilmesi sırasındaki ara kararımız dikkate alınarak reddine,

31-Sanık Kemal Kerinçsiz ve Veli Küçük’ün beyanlarında belirttikleri ve hakkında halen soruşturma devam eden hazırlık evrakı içerisinde mevcut olan ve mahkememiz dosyası ile irtibatlı belgelerin asıllarının istenilmesine, şüpheli Tuncay Güney hakkında yapılan soruşturma sonuçlandığında mahkememize en kısa zamanda bilgi verilmesinin istenilmesine,

32-Bu celse yapılan yazılı ve sözlü suç duyurusu ile ilgili olarak yapılan taleplerin CMK.205 Maddesi hükmü dikkate alınarak reddine,

33-Hürriyet Gazetesine yazı yazılarak Amerika’da yaşadığı belirtilen Mehmet Özbay isimli kişi ile ilgili telefon ile röportaj yapıldığı ve bu konuda yazı dizisi yapıldığı belirtildiğinden, bu yazı dizisinin bulunduğu gazete sayfalarının ve varsa Mehmet Özbay ile ilgili röportaj ses kayıtlarının istenilmesine,

34-Dosyamız sanıkları Aykut Metin Şükre, Salih Kurter ile Süleyman Esen’in Danıştay saldırısı tanıklarının dinlenmesi sarısında duruşma salonunda bulunması gerektiğinden CMK. 251/6 maddesi uyarınca duruşmada hazır edilmeleri için ilgili mercilere yazı yazılmasına,

35-Sanık Saipir Deblelvidze’nin yakalamasının beklenilmesine,

36-Suç vasfının değişme ihtimali dosya kapsamı mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık Tekin İrşi’nin bihakkın tahliyesine, Başka suçtan tutuklu ve hükümlü değilse serbest bırakılması için yazı yazılmasına, bu sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulmasına, ilgili yerlere yazı yazılmasına,

37-Dosya kapsamı, her sanığa iddianamede ayrı ayrı isnat olunan suçlamalar ve bunlarla ilgili sevk maddeleri, delillerin tamamen toplanmamış ve sanıkların halen savunmalarının bitmemiş olması, atılı suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığının devam etmekte ve bu suçların CMK’nun 100/3. maddesinde sayılan suçlardan olması dikkate alınarak diğer tutuklu sanıkların mevcut hallerinin sürdürülmesine, bir kısım sanığın kendisi veya müdafii aracılığı ile vaki tahliye taleplerinin Reddine,

Tahliye taleplerinin reddine dair verilen ara karara İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz hakları bulunduğu konusunda sanıklar ve müdafilerine ihtarat yapılmasına,Bu nedenle duruşmanın 20.09.2010 günü saat 09.00’a bırakılmasına oybirliği ile karar verildi. 28.08.2010 saat 02.15

BAŞKAN 28298 ÜYE 32346 ÜYE 37266 KATİP 128041
Yüklə 0,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə