Not 1 – organizasyon ve faaliyet konusuYüklə 0,76 Mb.
səhifə1/10
tarix17.08.2018
ölçüsü0,76 Mb.
#71397
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10METEMTEKS TEKSTİL SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.-31.03.2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI


İçindekiler

BİLANÇOLAR

GELİR TABLOLARI

ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI

NAKİT AKIM TABLOLARI

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

NOT 1 ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

NOT 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ

NOT 4 İŞ ORTAKLIKLARI

NOT 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

NOT 6 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

NOT 7 FİNANSAL YATIRIMLAR

NOT 8 FİNANSAL BORÇLAR

NOT 9 DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

NOT 10 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

NOT 11 DİĞER ALACAK VE BORÇLAR...................................................................................................

NOT 12 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR.....................................

NOT 13 STOKLAR

NOT 14 CANLI VARLIKLAR

NOT 15 DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR......................................

NOT 16 ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR....................................................

NOT 17 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER...................................................................................

NOT 18 MADDİ DURAN VARLIKLAR......................................................................................................

NOT 19 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

NOT 20 ŞEREFİYE

NOT 21 DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI

NOT 22 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

NOT 23 TAAHHÜTLER

NOT 24 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

NOT 25 EMEKLİLİK PLANLARI

NOT 26 DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

NOT 27 ÖZKAYNAKLAR

NOT 28 SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ

NOT 29 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM

GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

NOT 30 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

NOT 31 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER

NOT 32 FİNANSAL GELİRLER

NOT 33 FİNANSAL GİDERLER

NOT 34 SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN

FAALİYETLER

NOT 35 VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE

YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL)

NOT 36 HİSSE BAŞINA KAZANÇ

NOT 37 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

NOT 38 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

NOT 39 FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL

RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDE AÇIKLAMALAR)

NOT 40 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

NOT 41 FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL

TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI

AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Metemteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “Ana Ortaklık”) nezdinde, iştirak (Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş., BND Elektrik Üretimi Ltd. Şti.) ve bağlı ortaklıkları (Eskoda Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş., BBS Elektrik Üretim Dağıtım A.Ş.) konsolide edilmiştir.
Yukarıda adı geçen şirketler hep birlikte Grup olarak ifade edilmektedir. Grup’a dahil şirketlerin fiili faaliyet konuları aşağıda açıklanmıştır:
Metemteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 1982 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Merkezi İstanbul’da olup Çorlu ilçesine bağlı Velimeşe mevkiinde 7.000 m2 kapalı alana sahip iplik fabrikası vardır. Şirket’in faaliyet konusu tekstürize iplik, bükümlü iplik, çözgülü iplik, fantazi iplik ürünlerinin üretimi ve perdelik kumaş dokuması, ihracatı ve hammaddelerinin ithalatıdır. Şirket yönetimi, Şirket’in enerji yatırımları şirketine dönüştürülmesi yönünde karar almış olup 04.03.2008 tarih 2008/02 no’lu yönetim kurulu kararı ile Şirket’in esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin” enerji, inşaat ve turizm yatırımlarını kapsayacak şekilde yeniden tanzim edilmesine karar vermiştir. Bu konudaki tadil tasarısı SPK tarafından da uygun görülmüştür. Tadil metnine göre Şirket’in amaç ve faaliyet konusuna enerji ve enerji ile ilgili konularda faaliyette bulunmak, her türlü inşaat yapımı ve kiralaması konuları ilk genel kurul onayından geçirilmek koşulu ile kabul edilmiştir. Yine bu kapsamda dokuma faaliyetlerinin durdurularak sadece tekstürize iplik, bükümlü iplik, çözgülü iplik, fantazi iplik ürünlerinin üretim faaliyetine devam edilmesine, bu kararla atıl duruma düşecek olan dokuma tesisindeki aktiflerin satılarak realize edilmesine, yaratılacak kaynağın borç servisinde kullanılmasına karar verilmiştir ve Ağustos 2007’de dokuma fabrikası satılmıştır. Şirket’in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 58 kişidir. (31.12.2007: 58 kişi).
Eskoda Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş.: 08.10.2007 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olup faliyet konusu elektrik enerjisi üretimi ve satışıdır. Bursa (50 MW), Çanakkale (50 MW) ve Balıkesir (18 MW)’de 3 ayrı RES (rüzgar enerjisi santrali) ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ya lisans başvurularını 01.11.2007 tarihinde yapmış ve başvurular kabul edilmiştir. Doğu Karadeniz Havzasında yer alan 7 adet toplam 70 MW kurulu güce sahip HES (hidro elektrik santrali) projeleri için başvurular yapmıştır.
BBS Elektrik Üretim Dağıtım A.Ş.: 20.10.2006 tarihinde Ankara’da kurulmuş olup faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimi ve satışıdır. Karabük sınırları içinde yıllık üretimi 15 MW’lık HES lisansı almakiçin Enerji Piyasası Kurulunda onayı bekleyen projesi mevcuttur.
Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş.: 1988 yılında Metem İnşaat ve Tesisat A.Ş. adıyla İstanbul’da kurulmuş olup 10.03.2003 tarihinde ünvanı “Metem Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.” ve 22.09.2006 tarihinde “Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş.” olarak değişmiştir. Şirket’in faaliyet konusu elektrik enerjisi, buhar ve sıcak su üretimi olup 06.02.2005 tarihinde faaliyetine başlamıştır.
Şirket Çorlu’da iki ayrı üretim santralinde doğalgaz motorları ile elektrik üretmektedir. Şirket’in Hacışeremet mevkiindeki Global -1 santralinde 2 adet 3.916 kW gücünde, Velimeşe mevkiindeki Global-2 Santralinde 3 adet 3.916 kW gücünde gaz motoru bulunmakta olup hali hazırda toplam kurulu gücü 19.580 kW’dır.
Şirket’in Global-1 Yulaflı Santralinin bulunduğu arsa Şirket’in ortağı olan Tamteks Tekstil Konf. İml. Tic. A.Ş.’ne ait olup üst kullanım hakkı 2005 yılından itibaren 40 yıllığına kiralanmıştır.
Şirket Ağustos 2006’dan sonra serbest ve toptancı müşterileri ile olan sözleşmeleri feshederek sadece TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)’a elektrik satmaya başlamıştır.
Şirket’in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 15 kişidir. (31.12.2007: 15 kişi).


BND Elektrik Üretim Ltd. Şti.: 29.03.2005 tarihinde Ankara’da kurulmuş olup faliyet konusu elektrik enerjisi üretimi ve satışıdır. Lisans almaya hak kazanmış, üç adet toplam 20 MW kurulu güce sahip HES (hidro elektrik santrali) projesi mevcut olup lisans işlemleri tamamlanmıştır.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1) Sunuma İlişkin Temel Esaslar:
Grup, muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Türkiye’de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP) gereklerine göre Yeni Türk Lirası (YTL) olarak tutmaktadır. Finansal tablolar Grup’un tarihsel maliyet esasına göre hazırlanmış yasal kayıtlarına dayandırılmış ve Yeni Türk Lirası cinsinden ifade edilmiş olup 31.12.2007’ye kadar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın Seri: XI, No: 25, “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği”ine göre (XI-25 Tebliği), bu tarihten itibaren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın Seri: XI, No: 29, “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne (Seri: XI No: 29 Tebliği), göre Grup’un durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. Finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 09.04.2008 tarihinde yayımlanan Seri: XI No: 29 Tebliğinde belirlenen ve uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Ana ortaklık ile konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların mali tabloları raporlandıkları tarihler itibariyle SPK’nın Seri: XI, No: 29 Sayılı Tebliğ’ine uygunluk açısından yasal mali tablolarına düzeltme ve sınıflandırma değişiklikleri yapılarak hazırlanmıştır.
Ölçme ve Raporlama Para Birimi:
Grup’un işlevsel ve raporlama para birimi YTL’dir.
01.01.2005 tarihinden önceki dönemlerde düzenlenen mali tablolar Türk Lirası’nın satın alma gücündeki değişimin gösterilmesi amacıyla, UMS 29 kapsamında toptan eşya genel fiyat endeksleri kullanılarak enflasyon düzeltmeleri yapılmıştır. Söz konusu standartta yüksek enflasyon dönemlerinde para birimi ile hazırlanan mali tabloların, düzeltme katsayısı kullanılmak suretiyle, paranın satın alma gücündeki değişmelerin mali tablo kalemlerine olan etkilerini gidererek, mali tabloların paranın cari satın alma gücü cinsinden ifade edilmesi öngörülmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.03.2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı ile mevcut objektif kriterler dikkate alındığında, yüksek enflasyon döneminin sona erdiği; ayrıca yüksek enflasyon döneminin devamına ilişkin diğer emarelerin de büyük ölçüde ortadan kalktığı hususları çerçevesinde, 2005 yılında mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına son verilmesine karar verilmiştir. Bu karar neticesinde, 01.01.2005 tarihinden sonra mali tablolar enflasyon düzeltmesi işlemine tabi tutulmamıştır.
Konsolidasyon Esasları:
31.03.2008 ve 31.12.2007 tarihleri itibariyle Ana Ortaklık nezdinde konsolide edilen ortaklıkların unvanları ve Grup’un bu ortaklıklardaki etkin hisse oranı aşağıda gösterilmiştir:Ortaklığın Ünvanı

Pay Oranı (%)Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (a)

22,09

BND Elektrik Üretim LTD. ŞTİ. (a)

32,09

Eskoda Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. (b)

50,00

BBS Elektrik Üretim Dağıtım A.Ş. (b)

99,16

Pelitlik Enerji A.Ş. (*)

32,99

Yulaflı Enerji A.Ş. (*)

32,99

Ekli mali tablolarda, Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. ve BND Elektrik Üretimi Ltd. Şti. özkaynaktan pay verme metoduna göre Eskoda Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. ve BBS Elektrik Üretim Dağıtım A.Ş. ise tam konsolidasyon yöntemine göre konsolidasyona dahil edilmiştir.


(*) Pelitlik Enerji A.Ş. ve Yulaflı Enerji A.Ş. iştirakleri, toplam aktif yapısı, gelir tablosu ve mevcut faaliyet hacminin düşüklüğü ve gelecekte nakit yaratma kabiliyetlerinin bulunmaması sebebiyle konsolide edilmemiştir.
a) Şirket’in % 20 ila % 50 arasında iştirak ettiği şirketlerin finansal tabloları özkaynaktan pay verme metoduna göre birleştirilmiştir.

Finansal ve operasyonel politikalarıyla ilgili kararlarında Şirket’in önemli ölçüde etki edebildiği tüzel kişilikler, iştirak olarak adlandırılırlar. Şirket’in % 20 ile %50’sini elinde bulundurduğu veya oy hakkına sahip olduğu, ancak faaliyetlerini önemli ölçüde kontrol edemediği iştirakler, özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilirler. Özkaynaktan pay alma yönteminde iştirak net varlık tutarıyla konsolide bilançoda gösterilir ve faaliyeti sonucunda ortaya çıkan Şirket payı konsolide gelir tablosuna dahil edilir. İştiraklerin net aktif değerindeki düşüşün geçici olmaması durumunda iştirak değeri, konsolide mali tablolarda azaltılmış değeriyle gösterilir.


Şirket tarafından oy hakkı veya hisselerin % 20’sinden azına sahip olunan diğer iştirakler endekslenmiş maliyetleri üzerinden muhasebeleştirilirler. Gerekli olduğu hallerde değer düşüklüğü karşılığı ayrılır.
b) Şirket’in direkt veya dolaylı olarak % 50 ve daha fazla hissesinin, oy hakkının veya faaliyetleri üzerinde kontrolünün olduğu şirketlerin finansal tabloları tam konsolidasyon yöntemine göre birleştirilmiştir.
Bağlı Ortaklık, Şirket’in ya doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla; veya oy kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve işletme politikaları üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve işletme politikalarını Şirket’in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder.
Bağlı Ortaklık’ın, bilançoları ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş ve Şirket’in sahip olduğu Bağlı Ortaklık’ın kayıtlı değerleri ile öz sermayeleri karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Şirket ile Bağlı Ortaklık arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında silinmiştir. Şirket’in sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili öz sermaye ve gelir tablosu hesaplarından netleştirilmiştir.

Bağlı Ortaklık, operasyonlar üzerindeki kontrolün Şirket’e transfer olduğu tarihten itibaren konsolidasyon kapsamına alınmış ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte de konsolidasyon kapsamından hariç tutulmuştur.


Bir şirketin ana ortaklık tarafından satın alımı gerçekleştiğinde ilgili bağlı ortaklığın aktif ve pasifleri, alım günü itibariyle gerçeğe uygun değerleriyle ölçülür. Azınlıkların payı, aktif ve pasiflerin gerçeğe yakın değerlerinin azınlık payı oranında hesaplanmasıyla elde edilir. Yıl içinde alınan veya satılan iştiraklerin, alımın gerçekleştiği tarihten başlayan veya satışın gerçekleştiği tarihe kadar olan faaliyet sonuçları konsolide gelir tablosuna dahil edilir.
Netleştirme/Mahsup
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi, tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilmiştir.
Şerefiye
İktisap maliyetinin, tanımlanan varlık ve borçların değişim tarihindeki makul değeri üzerinde Grup’un sahip olduğu paydan fazla olan kısmı, şerefiye (pozitif) olarak tanımlanır ve bilançonun aktifinde yer alır. İktisap esnasında ortaya çıkan şerefiye, Grup’un gelecek dönemlerde ekonomik fayda sağlayacağı beklentisiyle yaptığı ödemedir. Şerefiye, 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleşen satın almalara ilişkin ise aktifleştirilmiş ve doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak 20 yıl olarak belirlenen tahmini faydalı ömrü üzerinden 31 Aralık 2004 tarihine kadar itfa edilmiştir. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren uygulanmakta olan muhasebe standartlarında yapılan değişiklik ile şerefiyeye amortisman ayrılması durdurulmuş olup şerefiyenin net kayıtlı değeri yıllık olarak gözden geçirilir ve gerekli görüldüğü durumlarda daimi değer kaybı göz önüne alınarak düzeltmeye tabi tutulur.
Değer düşüklüğü testinde, şerefiye, Grup’un birleşmenin etkilerinden yararlanacak olan ve ayrıştırılabilen her bir nakit üreten birime tahsis edilir. Şerefiyenin tahsis edilmiş olduğu nakit üreten birimlerde değer düşüklüğünün olup olmadığını kontrol etmek amacıyla her yıl ya da değer düşüklüğünü göstergesi olduğu durumlarda daha sık olarak değer düşüklüğü testi uygulanır. Nakit üreten birimin geri kazanılabilir tutarının defter değerinden düşük olduğu durumlarda, değer düşüklüğü ilk olarak nakit üreten birime tahsis edilen şerefiyenin defter değerini azaltmak için kullanılır ve sonra bir oran dahilinde diğer varlıkların defter değerini azaltmak için kullanılır. Şerefiye için ayrılmış değer düşüş karşılığı, daha sonraki dönemlerde iptal edilemez.
Değişim tarihinde, iktisap edilen tanımlanabilir varlık ve borçların makul değerinde Grup’un payının iktisap maliyetini aşan kısmı negatif şerefiye olarak finansal tablolara alınır. Negatif şerefiyenin, gelecekte beklenen zararlar ve giderler ile ilgili olması ve bu hususun elde edenin iktisap planında belirlenmesi ve güvenilir bir şekilde hesaplanabilmesi ve iktisap tarihinde tanımlanabilir borçları temsil etmediği durumlarda, beklenen zarar ve giderlerin finansal tablolara alındığı dönemde negatif şerefiyenin ilgili kısmı gelir tablosuna gelir olarak alınır.
2.2) Muhasebe Politikalarında Değişiklikler:
Bir muhasebe politikası değiştirildiğinde, finansal tablolarda sunulandan daha önceki dönemlere ilişkin toplam düzeltme tutarı bir sonraki dönem birikmiş karlara alınır. Önceki dönemlere ilişkin diğer bilgiler de yeniden düzenlenir. Muhasebe politikalarındaki değişikliklerin cari döneme, önceki dönemlere veya birbirini izleyen dönemlerin faaliyet sonuçlarına etkisi olduğunda; değişikliğin nedenleri, cari döneme ve önceki dönemlere ilişkin düzeltme tutarı, sunulandan daha önceki dönemlere ilişkin düzeltme tutarları ve karşılaştırmalı bilginin yeniden düzenlendiği ya da aşırı bir maliyet gerektirdiği için bu uygulamanın yapılmadığı kamuya açıklanır.
2.3) Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar:
Bir muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari dönemde; gelecek dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin yapıldığı hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde finansal tablolara yansıtılır.
Bir hatanın düzeltme tutarı geriye dönük olarak dikkate alınır. Bir hata, ortaya çıktığı önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı tutarların yeniden düzenlenmesi veya bir sonraki raporlama döneminden önce meydana geldiğinde, söz konusu döneme ait birikmiş karlar hesabının yeniden düzenlenmesi yoluyla düzeltilir. Bilgilerin yeniden düzenlenmesi aşırı bir maliyete neden oluyorsa önceki dönemlere ait karşılaştırmalı bilgiler yeniden düzenlenmemekte, bir sonraki dönemin birikmiş karlar hesabı, söz konusu dönem başlamadan önce hatanın kümülatif etkisiyle yeniden düzenlenmektedir.
2.4) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti:
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir:
2.4.1) Gelirin Muhasebeleştirilmesi
Gelirler, faaliyetler ile ilgili olrak Grup’a ekenomik getiri sağlanmasının muhtemel ve getirinin güvenilir olarak ölçülebilmesinin mümkün olduğu zaman muhasebeleştirilir. Gelirin kaydedilmesi için aşağıdaki belirli kriterlerin öncelikle gerçekleşmesi gerekir.
Mal ve Hizmet Satışı
Satılan malların riskinin ve faydasının alıcıya transfer olduğu, satışla ilgili ekonomik faydanın işletmeye akacağının muhtemel olması ve gelir tutarının güvenilir bir şekilde hesaplanabildiği durumda gelir oluşmuş sayılır. Perakende satışlarda müşterinin memnun kalmaması durumunda satılan malın şartsız geri alınacağına ilişkin müşteriye bir garanti verilmesi durumunda da sahiplikle ilgili önemli risk ve getirilerin alıcıya transfer edildiği kabul edilir. Aynı işlem ile ilgili hasılat ve giderler eşzamanlı mali tablolara alınmaktadır.

Satış karşılığında nakit veya nakit benzerlerinin alındığı durumlarda, hasılat söz konusu nakit veya nakit benzerlerinin tutarıdır. Ancak, satışlar büyük ölçüde vadeli olarak gerçekleştirilmekte ve satış bedelinin makul değeri, alacakların bugünkü değerine indirgenmesi suretiyle bulunmaktadır. Alacakların bugünkü değerinin belirlenmesinde; satış bedelinin nominal değerini, ilgili mal veya hizmetin peşin satış fiyatına indirgeyen faiz oranı kullanılır. Satış bedelinin nominal değeri ile bu şekilde bulunan makul değer arasındaki fark, faiz geliri olarak ilgili dönemlere yansıtılmaktadır.Hasılat olarak kayıtlara alınan tutarların tahsilinin şüpheli hale gelmesi durumunda, ayrılan şüpheli alacak karşılığı, hasılat tutarının düzeltilmesi suretiyle değil, bir gider olarak mali tablolara alınır.
Net satışlar, indirimler ve iadeler düşüldükten sonraki faturalanmış satış bedelinden oluşmaktadır.
Faiz
Tahsilatın şüpheli olmadığı durumlarda tahakkuk esasına göre gelir kazanılmış kabul edilir.
2.4.2) İlişkili taraflar
Bu rapor kapsamında Grup’un hissedarları veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisi içinde bulunduğu iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve bağlı ortaklıkları dışındaki kuruluşlar, Grup faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi ile doğrudan veya dolaylı olarak yetkili ve sorumlu olan, Şirket veya Şirket’in ana ortaklığının yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi yönetici personel, bu kişilerin yakın aile üyeleri ve bu kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde bulunan şirketler, ilişkili taraflar olarak kabul edilmektedir. İlişkili taraflarla olan işlemler finansal tablo dipnotlarında açıklanır.
2.4.3) Stoklar
Stoklar, maliyetin veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti, aylık hareketli ağırlıklı ortalama yöntemi ile belirlenir. Net gerçekleşebilir değer, işin normal akışı içinde tahmini satış fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır.
Vadeli stok alımları için, söz konusu varlığın elde etme maliyeti peşin fiyatına indirgenir. Bu durumda, toplam ödeme tutarı ile peşin fiyat arasındaki fark, ilgili dönem boyunca faiz gideri olarak mali tablolara alınmaktadır.
2.4.4) Maddi duran varlıklar ve ilgili amortismanlar
Maddi varlıklar, 01.01.2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31.12.2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden; 2005 ve sonrasında alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları düşülerek mali tablolara yansıtılır. Maddi varlıklar doğrusal amortisman metoduyla amortismana tabi tutulmuştur.
Maddi varlıkların amortisman dönemleri, tahmin edilen faydalı ömürleri esas alınarak, aşağıda belirtilmiştir:


Yıllar

Binalar

50

Makine, Tesis ve Cihazlar

4-20

Taşıt, Araç ve Gereçleri

3,3-5

Döşeme ve Demirbaşlar

2-20

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

5

Maddi duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilmekte ve maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar ve zararlar faaliyet karına dahil edilmektedir.


2.4.5) Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan varlıklar, yazılım lisansı ve kullanım/isim hakkı gibi diğer haklardan oluşmaktadır. Başlangıç olarak maliyet değerinden kaydedilmekte olan maddi olmayan varlıklar, 31.12.2004 tarihine kadar satın alma senesine ait uygun düzeltme katsayısı ile çevrilmek suretiyle yeniden düzenlenmiş maliyet değerleri üzerinden taşınmaktadır.
Maddi olmayan varlıkların aktifleştirilebilmesi için ilgili varlığın işletmeye gelecekte sağlayacağı ekonomik fayda tespit edilebilir olmalı ve varlığın maliyeti güvenilir bir şekilde ölçülebilmelidir. Bu çerçevede, eğitim faaliyetlerine ilişkin harcamalar, reklam ve promosyon faaliyetlerine ilişkin harcamalar, kısmen veya tamamen yeniden organizasyona ilişkin harcamalar ve maddi olmayan varlıkların maliyetine dahil edilebilenler dışındaki başlangıç faaliyetlerine ilişkin harcamalar gerçekleştiği anda gider olarak mali tablolara alınmaktadır.
Maddi olmayan varlıkların taşıdıkları değerler, şartlarda değişiklik olduğu takdirde herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadığını test etmek için incelenmektedir.
Maddi olmayan varlıklar maliyet değerinden birikmiş itfa payı ve eğer varsa değer düşüklüğü indirilerek mali tablolara yansıtılır. İtfa payı normal amortisman metoduna göre ilgili kıymetin tahmini ekonomik ömrü olan 5 yıl üzerinden hesaplanmaktadır.

Yüklə 0,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə