Beställarplan och budget 2002-2004Yüklə 298,47 Kb.
səhifə1/9
tarix15.01.2019
ölçüsü298,47 Kb.
#97270
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
BUDGET 2005

och planering 2006-2007


För Hälso- och sjukvården

i Stockholms län
1

1 Inledning 5

2Inriktningsmål och effektmål 7

3Åtgärder som är föranledda av landstingsfullmäktiges budgetdirektiv 7

3.1Åtgärder för att förbättra tillgängligheten 84Ekonomiska förutsättningar 8

4.1Resursfördelning per beställaravdelning och vårdområde 10

4.2Avtalsläget 12

4.3Riskanalys 135Verksamhetsförändringar 2005 14

5.1Prioriterade grupper och frågeställningar 14

5.2Närsjukvård norra länet 15

5.2.1 Nordväst 15

5.2.2 Nordost 16

5.2.3 Nord 18

5.3Närsjukvård Stockholms stad samt Ekerö 19

5.3.1 Västerort 19

5.3.2 Innerstaden 21

5.3.3Söderort 22

5.3Närsjukvård södra länet 24

5.3.1 Sydost 24

5.3.2 Syd 25

5.3.3Sydväst 26

5.4Länsövergripande verksamheter 29

5.4.1Akutsjukvård 29

5.4.2 Barn- och ungdomspsykiatri 31

5.4.3 Habilitering 32

5.4.4 Beroendevård 32

5.4.5 Rättspsykiatri 33

5.4.6 Asylsjukvård 33

5.4.7Tandvård 33

5.4.8Vårdguiden 34

5.4.9Vårdgaranti 34

5.4.10Extern rehabilitering 34

5.4.11Sjukresor 35

5.4.12Influensavaccin 35

5.4.13Projekt kring samverkan om komplementär-/alternativmedicin 36

5.5Läkemedel 36

5.6Områden för kunskapsutveckling 37

5.7Gemensamma verksamheter 37

6Personal inkl hälsa, jämställdhet och mångfald 37

7Miljö/hållbarhet 38

8Uppföljning 38Bilageförteckning

Bilaga 1 Resultaträkning 2005-2007

Bilaga 2 Budgeterad balansräkning

Bilaga 3 Utökad kostnadsinformation

Bilaga 4 Verksamhetstal

Bilaga 5 Verksamhetsförändringar inom ram 2005

Bilaga 6 Inriktningsmål och effektmål

Bilaga 7 Förhandlingsprotokoll MBL § 11

Bilaga 8 De geografiska beredningarnas budgetunderlag 2005Budget 2005 och planering 2006-20071 Inledning


Den 25 maj beslutades Beställarplan 2005-2007 i Hälso- och sjukvårdutskottet (HSU). Föreliggande budget ska ses som en konkretisering av HSU: s beslut den 25 maj om beställarplan för 2005 med fördelning av landstingsbidraget och redovisning av verksamhetsförändringar 2005. De geografiska beredningarnas budgetunderlag redovisas som bilaga. I budgetunderlagen redovisas prioriteringar utifrån beredningarnas direktivunderlag. Samtliga förslag till förändringar är finansierade inom de ekonomiska ramarna.

Budgetprocessens olika steg är: • Landstingsfullmäktiges direktiv (beslut i landstingsstyrelsen den 20 april och i landstingsfullmäktige den 11 maj)

 • De geografiska och medicinska beredningarnas direktivunderlag

 • Beställarplan (beslut 25 maj)

 • Avtalsförhandlingar (överenskommelser ska vara klara 27 augusti)

 • De geografiska beredningarnas budgetunderlag (slutet av augusti)

 • HSU: s budget (beslut i september)

 • Landstingsfullmäktiges budget 2005-2007 (beslut den 25 november)  1. Uppdrag - Hälso- och sjukvård för 1,9 miljoner invånare

Uppdraget är att i en väl utvecklad beställarroll ansvara för att befolkningen har tillgång till en god, jämställd och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård och arbeta för sådana förändringar av arbetssätt och vårdstruktur att kostnaderna kan rymmas inom en långsiktigt hållbar landstingsekonomi.


Stockholms läns landsting tillhandahåller hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, till de 1,9 miljoner människor som bor i länet. Utbudet omfattar akutsomatik, primärvård (husläkarmottagningar, vårdcentraler med mera), psykiatri, geriatrik, annan specialiserad vård, folkhälsofrågor samt tandvård.
För stora befolkningsgrupper, särskilt äldre och psykiskt funktionshindrade, har landstinget också ett sjukvårdsansvar som delas med kommunerna. Landstinget svarar här i huvudsak för medicinsk behandling, medan kommunerna har ansvar för social omsorg.
Landstingets ansvar för hälso- och sjukvården är mycket brett, och omfattar både akuta och långsiktiga vårdbehov inom nästan alla vårdområden. Även läkemedel, hjälpmedel, sjukresor samt viss forskning, utveckling och utbildning finansieras via landstingets hälso- och sjukvårdsbudget.
Budgeten för år 2005 uppgår till 36 145 mkr (35 435 mkr år 2004). Hur dessa pengar fördelas på olika vårdområden framgår i avsnitt 4 Ekonomiska förutsättningar. I budgetdokumentet beskrivs de förändringar som görs under 2005. Förändringarna syftar framförallt till att förbättra vården för de prioriterade grupperna, förbättra tillgängligheten samt utveckla närsjukvården. De geografiska beredningarnas budgetunderlag ligger till grund för budgetförslaget liksom de medicinska programberedningarnas prioriteringar av områden för kunskapsutveckling.
Den nya sjukvårdsstrukturen i länet har som målsättning att erbjuda invånarna oberoende av var de bor i landstinget en högspecialiserad och specialiserad vård och närsjukvård med så hög kvalitet och tillgänglighet som möjligt. Sjukvårdsupplysning och rådgivning utvecklas och kombineras med ett hänvisningssystem som gör att patienterna snabbt får tillgång till den vård det aktuella sjukdomstillståndet kräver.
Högspecialiserad vård koncentreras till Karolinska universitetssjukhuset och en utflyttning av specialiserad vård görs till övriga sjukhus. Akutverksamhet som inte kräver sjukhusens resurser överförs till närsjukvården. Södertälje och Norrtälje sjukhus akutsjukvårdsuppdrag utvecklas i samverkan med Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Danderyds sjukhus samt tillsammans med respektive närsjukvårdsområden. 1. Yüklə 298,47 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə