Guney Afrika Yillik Rapor 2007Yüklə 1,52 Mb.
səhifə1/22
tarix17.01.2019
ölçüsü1,52 Mb.
#99939
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22T.C.

PRETORIA BÜYÜKELÇİLİĞİ

TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

GENEL EKONOMİK DURUM

VE

TÜRKİYE İLE

TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ

Pretoria

Kasım 2014


T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

PO Box 56014, Arcadia, 0007, Pretoria, South Africa

Tel: +2712 342 6051 Faks: +2712 342 6058

E-posta: pretoria@dtm.gov.tr Website: www.musavirlikler.gov.trİÇİNDEKİLER

Sayfa NoBÖLÜM I


 1. GİRİŞ ..........................................................................................................................
 1. SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER ......................................................

  1. Ülke Kimliği

  2. Sosyal Göstergeler

  3. Ekonomik Göstergeler
 1. ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER ..............................................................

  1. Ülkenin Kısa Tarihçesi ........................................................................................

  2. Siyasi ve İdari Durum ..........................................................................................

   1. Yasama

   2. Yürütme

   3. Yargı

  3. Coğrafi Bilgiler ve Nüfus ....................................................................................

   1. Coğrafi Konum ve İklim

   2. Nüfus

   3. Çalışma ve İşgücü

   4. Sosyal Güvenlik

   5. Eğitim

   6. Sağlık
 1. GENEL EKONOMİK DURUMU ...........................................................................

  1. Genel Durum .......................................................................................................

   1. Genel Ekonomik Yapı

   2. GSYİH Artış Hızı, GSYİH’nin Sektörel Dağılımı

   3. Cari İşlemler Dengesi

   4. Enflasyon

   5. Dış Borçlar

   6. Rezervler

   7. 2014/2015 Bütçesi

   8. Siyahları Ekonomik Bakımdan Güçlendirme Programı

   9. Güney Afrika Ekonomisinde 2013-2014 Döneminde Yaşanan Gelişmeler

  2. Tarım, Hayvancılık, Bağcılık ..............................................................................

   1. Tarım

   2. Hayvancılık

   3. Bağcılık ve Şarap Üretimi

  3. İmalat Sanayi .......................................................................................................

  4. İnşaat ....................................................................................................................

  5. Ulaştırma, Telekomünikasyon, Medya ................................................................

   1. Ulaştırma

    1. Genel

    2. Karayolları

    3. Demiryolları

    4. Havayolları

    5. Limanlar

   2. Telekomünikasyon

   3. Medya

  6. Hizmetler ..............................................................................................................

   1. Finansal Hizmetler ve Bankacılık

   2. Turizm

  7. Enerji ...................................................................................................................

  8. Doğal Kaynaklar ve Madencilik ..........................................................................
 1. EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER ..................................................................

  1. Genel Durum .......................................................................................................

  2. Ödemeler Dengesi ve Sermaye Hareketleri .........................................................

   1. Ödemeler Dengesi

   2. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları

  3. Dış Ticaret ...........................................................................................................

   1. Genel Durum

   2. Dış Ticaret Mevzuatı

   3. İthalatta Alınan Tarife Dışı Vergiler

   4. Tarife Dışı Engeller

   5. Standartlar

   6. Anti-Damping Uygulamaları

   7. Çok Taraflı Ticaret Anlaşmaları ve Preferanslar

    1. Güney Afrika Gümrük Birliği (SACU)

    2. Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC)

    3. Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Tercihli Ticaret Anlaşmaları

     1. Avrupa Birliği

     2. EFTA

    4. İkili Anlaşmalar

    5. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

    6. AGOA

  4. Güney Afrika Dış Ticaret İstatistikleri ................................................................

   1. Yıllara Göre Güney Afrika Dış Ticaret Değerleri

   2. Başlıca Ülkelere Göre Dış Ticaret (İthalat ve İhracatında İlk 13 Ülke)

   3. Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret

   4. Dış Ticaretin Sektörel Dağılımı

   5. Başlıca Maddelere Göre İthalat

   6. Başlıca Maddelere Göre İhracatBÖLÜM II


 1. TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ .............

  1. Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Genel Durumu ....................................................

   1. Ticari ilişkilerin Gelişimi

   2. İkili Anlaşma ve Protokoller, KEK Toplantıları

   3. Temas ve Görüşmeler

   4. Yatırımlar

   5. Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi

  2. Türkiye-Güney Afrika Dış Ticaret İstatistikleri ..................................................

   1. Türkiye-Güney Afrika Dış Ticaret Değerleri
  1. Ticari İlişkilerde Bilinmesi Gerekli Genel Konular ............................................

   1. Ticari Engeller

   2. İthalat Mevzuatı

    1. Gümrük Vergileri

    2. KDV ve Diğer Vergiler

    3. Ticarette Uygulanan Standartlar, Etiketleme ve Markalama

   3. Pazarlama ve Hizmetler

    1. Perakende Piyasası ve Büyük Mağaza Zincirleri

    2. Dağıtım ve Satış Kanalları

    3. Acente ve Distribütörlerin Kullanımı

    4. Satış Teknikleri, Satış Sonrası Hizmetler

  2. Yıl İçinde Açılan Fuarlar .....................................................................................

  3. Belli Başlı Ekonomik ve Ticari Kuruluşlar .........................................................

   1. Kamu Kurumları

   2. Ticaret ve Sanayi Odaları

   3. İhracat Konseyleri

   4. Meslek Örgütleri ve Diğer Örgütler

   5. Bölgesel Yatırım ve Ticareti Destekleme Kuruluşları

   6. Diğer Yararlı Web Siteleri

  4. Diğer Bilgiler .......................................................................................................

   1. Misyonlar

   2. Vize

   3. Güvenlik

   4. Sağlık

   5. Çalışma Saatleri

   6. Yerel Zaman

   7. Resmi Tatiller

   8. Para Birimi ve Bankalar

   9. Elektrik

   10. Haberleşme ve Ulaşım

   11. KDV İadesi
 1. SORUNLAR, GÖRÜŞLER VE ÖNERİLER .........................................................


KAYNAKÇA
1
3

3

45
6

6

7


10


16

16

30


32

3338

41

4749
51

51

5356

61

67

67
73

78

8484

87

92METİN İÇİNDEKİ TABLOLARIN LİSTESİ

SAYFA NO

Ülke Kimliği .................................................................................................................

Sosyal Göstergeler ........................................................................................................

Ekonomik Göstergeler ..................................................................................................

Parlemonto Milletvekili Dağılımı…………………………………………………......

Hükümet Listesi……………………………………………………………………….

Nüfus Dağılımı .............................................................................................................

Nüfus Artış Oranı .........................................................................................................

Nüfusun Eyaletler İtibariyle Dağılımı ..........................................................................

Toplam İşgücü ve İşsizlik Oranları ..............................................................................

Çalışan Nüfusun Sektörler İtibariyle Dağılımı .............................................................

Öğrenci, Öğretmen, Okul Sayısı ve Öğrenci/Öğretmen, Öğrenci/Okul Oranları ........

Kayıtlı Doktor Sayısı ....................................................................................................

Karşılaştırmalı Ekonomik Göstergeler (2007-2013)....................................................

Karşılaştırmalı Ekonomik Göstergeler (1994-2013)....................................................

Yıllar İtibarıyle GSYİH ve Kişi Başına GSYİH Artış Oranları...................................

GSYİH’nın Sektörel Dağılımı ......................................................................................

Cari İşlemler Dengesi ...................................................................................................

Enflasyon Oranları ........................................................................................................

CPI Enflasyon Sepetinde Yer Alan Ürünlerin Yıllık Fiyat Değişimleri ...................

Dış Borçlar ....................................................................................................................

Toplam Rezervler .........................................................................................................

Bütçe Gelirleri – Bütçe Giderleri .................................................................................

Reel GSYİH Artış Oranları ..........................................................................................

Rand Döviz Kurlarındaki Değişim ...............................................................................

Güney Afrika Tarım Ürünleri İhracatı ……………….................................................

Tarım Ürünlerinin Son Beş Yıllık Üretim Miktarları ...................................................

Güney Afrika’nın Şarap İhracatı ..................................................................................

İmalat Sanayiinin Sektörel Dağılımı.............................................................................

Müteahhitlik Firmaları Sınıflandırması......... ..............................................................

Güney Afrika’daki En Önemli 10 Müteahhitlik Şirketi ..............................................

Elektrik Üretimi ..........................................................................................................

Güney Afrika Maden Rezervleri .................................................................................

Güney Afrika ve Dünya Altın Üretimi…………... ......................................................

Güney Afrika’nın Maden Üretimi ve İhracatı...............................................................

Ödemeler Dengesi ........................................................................................................

Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi ...............................................................................

Kümülatif Yabancı Yatırımların Dağılımı ...................................................................

Doğrudan Yabancı Yatırımların Ülkelere Göre Dağılımı ............................................

Yıllara Göre Güney Afrika Dış Ticaret Değerleri ........................................................

Güney Afrika’nın İhracatında İlk 13 Ülke ...................................................................

Güney Afrika’nın İthalatında İlk 13 Ülke ....................................................................

Güney Afrika’nın İhracatının Bölgelere Göre Dağılımı I.............................................

Güney Afrika’nın İthalatının Bölgelere Göre Dağılımı II.............................................

Güney Afrika İhracatının Sektörel Dağılımı ................................................................

Güney Afrika İthalatının Sektörel Dağılımı .................................................................

Başlıca Maddelere Göre İthalat ....................................................................................

Başlıca Maddelere Göre İhracat....................................................................................

İkili Anlaşma ve Protokoller ........................................................................................

Türkiye-Güney Afrika Dış Ticaret Değerleri ...............................................................

Türkiye’nin İhracatında İlk 10 Madde (2012-2013).....................................................

Türkiye’nin İhracatında İlk 10 Madde (2013/10-2014/10)...........................................

Türkiye’nin İthalatında İlk 10 Madde (2012-2013)......................................................

Türkiye’nin İthalatında İlk 10 Madde (2013/10-2014/10)............................................
3

45

7

811

11

1112

12

1415

16

1719

20

2122

23

2323

24

2728

31

3132

33

3637

47

4950

51

5354

54

5561

62

6263

63

6364

65

6669

73

7475

76

77BÖLÜM I
 1. Yüklə 1,52 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə